8311 - Mã HS 83111010: Dây hàn hồ quang điện (đường kính dây 0. 7mm), đã phủ chất trợ dung, dạng cuộn (15-18kg/cuộn), dùng để hàn đinh, hiệu: SHIJIAZHUANG TOPS HARDWARE MANUFACTURING CO. , LTD.... (mã hs dây hàn hồ quan/ hs code dây hàn hồ q)
- Mã HS 83111090: Que hàn inox phi 3. 2mm x L 350mm... (mã hs que hàn inox ph/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83111090: Điện cực hàn, bằng đồng/ 19927-05-12-31- Vật tư thay thế cho máy hàn điện phục vụ lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs điện cực hàn b/ hs code điện cực hàn)
- Mã HS 83111090: Điện cực-40x30x10mm (Phụ tùng thay thế máy hàn chì) 48HW32B540 Hàng mới 100%... (mã hs điện cực40x30x/ hs code điện cực40x)
- Mã HS 83111090: Điện cực-đk: 20x15mm (Phụ tùng thay thế máy hàn chì) 48HW100032 Hàng mới 100%... (mã hs điện cựcđk20x/ hs code điện cựcđk)
- Mã HS 83111090: Điện cực bằng(cacbua kim loại) (Phụ tùng thay thế cho máy hàn, hàng mới 100%)-MAIN ELECTRODE (PHI 4X50)#12484-A2-106-01... (mã hs điện cực bằngc/ hs code điện cực bằn)
- Mã HS 83111090: Que hàn bằng kim loại cơ bản, đã được phủ chất trợ dung dùng để hàn hồ quang điện ER308L 2. 0mm X 1000 mm, hàng mới 100%... (mã hs que hàn bằng ki/ hs code que hàn bằng)
- Mã HS 83111090: Que hàn điện, hàng mới 100%, E6013- 2. 5mm x 300mm... (mã hs que hàn điện h/ hs code que hàn điện)
- Mã HS 83111090: Que hàn 2. 5 (2. 5kg/bó) bằng Chất liệu thép, hàng mới 100%... (mã hs que hàn 25 2/ hs code que hàn 25)
- Mã HS 83111090: Que hàn RB-26 4. 0 x 400mm (Welding Electrode RB-26 4. 0 x400mm)... (mã hs que hàn rb26 4/ hs code que hàn rb2)
- Mã HS 83111090: Que hàn RB-26 2. 6 x 350mm (Welding Electrode RB-26 2. 6 x 350mm)... (mã hs que hàn rb26 2/ hs code que hàn rb2)
- Mã HS 83111090: Que hàn RB-26 3. 2 x 350mm (Welding Electrode RB-26 3. 2 x 350mm)... (mã hs que hàn rb26 3/ hs code que hàn rb2)
- Mã HS 83111090: Que hàn KOBE-16 2. 6 x 350mm (Welding Electrode KOBE-16 2. 6 x 350mm)... (mã hs que hàn kobe16/ hs code que hàn kobe)
- Mã HS 83111090: Que hàn hồ quang điện... (mã hs que hàn hồ quan/ hs code que hàn hồ q)
- Mã HS 83111090: Đầu Điện Cực TPSO3 Tab terminal (TVC-06717)... (mã hs đầu điện cực tp/ hs code đầu điện cực)
- Mã HS 83111090: Đầu điện cực Din connector A08-008-015-00-0 (TVC-20816)... (mã hs đầu điện cực di/ hs code đầu điện cực)
- Mã HS 83111090: Đầu điện cực Terminal pin (DC) L A08-008-016-0L-3(TVC-20826)... (mã hs đầu điện cực te/ hs code đầu điện cực)
- Mã HS 83112021: Dây hàn đắp cứng chống mài mòn Corodur 56Mo, Size 1. 6mm, (C 5. 4%, Cr 30%). (không dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển). hàng mới 100%... (mã hs dây hàn đắp cứn/ hs code dây hàn đắp)
- Mã HS 83112021: Que hàn... (mã hs que hàn/ hs code que hàn)
- Mã HS 83112029: Dây hàn laser-NAK80-phi 0. 2*100m, hàng mới 100%... (mã hs dây hàn lasern/ hs code dây hàn lase)
- Mã HS 83112029: Sáp Hàn... (mã hs sáp hàn/ hs code sáp hàn)
- Mã HS 83112090: Dây hàn 70S- 1. 2mm... (mã hs dây hàn 70s 1/ hs code dây hàn 70s)
- Mã HS 83112090: Dây hàn chống mài mòn Corodur 250K, Size 1. 6mm, (không dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển). hàng mới 100%... (mã hs dây hàn chống m/ hs code dây hàn chốn)
- Mã HS 83112090: Que hàn bù inox... (mã hs que hàn bù inox/ hs code que hàn bù i)
- Mã HS 83112090: Que hàn sắt 3. 2... (mã hs que hàn sắt 32/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83112090: Que hàn inox 3. 2... (mã hs que hàn inox 3/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83112090: Dây Hàn Oxy (10m/túi)... (mã hs dây hàn oxy 10/ hs code dây hàn oxy)
- Mã HS 83112090: Dây hàn bằng nhôm, có lõi là chất trợ dung, dùng để hàn hồ quang điện (MIG 4043)/ 1. 2mm*ROLL (1ROLL 16LBS7. 26KG)/ DH04120000, mới 100% (stt29+30), QD: 1104LBS ERP: DH04120000-BT... (mã hs dây hàn bằng nh/ hs code dây hàn bằng)
- Mã HS 83112090: Dây hàn thiếc, kt: 1mm*0. 25mm... (mã hs dây hàn thiếc/ hs code dây hàn thiế)
- Mã HS 83112090: Dây hàn laser NAK80 phi 0. 1 (5M/ Cuộn) dùng để hàn sửa công cụ máy móc nhà xưởng, mới 100%... (mã hs dây hàn laser n/ hs code dây hàn lase)
- Mã HS 83112090: Dây hàn laser SKD11 phi 0. 1 (5M/ Cuộn) dùng để hàn sửa công cụ máy móc nhà xưởng, mới 100%... (mã hs dây hàn laser s/ hs code dây hàn lase)
- Mã HS 83112090: Súng hàn di động (PORTABLE ARC WELDER; hàng mới 100%)... (mã hs súng hàn di độn/ hs code súng hàn di)
- Mã HS 83112090: Dây hàn khí ga phi 8 đường kính 8 mm, vật liệu: cao su, dùng để dẫn khí ga. Hàng mới 100%... (mã hs dây hàn khí ga/ hs code dây hàn khí)
- Mã HS 83112090: Dây thép hàn có lõi thuốc, Flux Cored Wire KFX-71T 1215... (mã hs dây thép hàn có/ hs code dây thép hàn)
- Mã HS 83112090: Dây hàn laser STAVAX, kích thước phi 0. 3 x 5000mm, hàng mới 100%... (mã hs dây hàn laser s/ hs code dây hàn lase)
- Mã HS 83112090: Dây hàn MZ-10 phi 1. 6mm (Flux cored wire MZ-10). Hàng mới 100%... (mã hs dây hàn mz10 p/ hs code dây hàn mz1)
- Mã HS 83113021: Que hàn sắt 2. 5, hàng mới 100%... (mã hs que hàn sắt 25/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83113029: Que hàn sắt Kim tín-2. 6 mm (2. 5 kg/hộp)... (mã hs que hàn sắt kim/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83113029: Que hàn 3. 2mm, hàng mới 100%(03. 04. 2868)... (mã hs que hàn 32mm/ hs code que hàn 32m)
- Mã HS 83113029: Que hàn Argon- 1. 6mmx1000 (2 kg/hộp)... (mã hs que hàn argon/ hs code que hàn argo)
- Mã HS 83113029: Que hàn inox Kiswel-2. 6mm (2 kg/hộp)... (mã hs que hàn inox ki/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83113029: Que hàn, model KT-421-3. 2, chất lượng: sắt, kích thước: 3. 2mm (Hàng mới 100%)... (mã hs que hàn model/ hs code que hàn mod)
- Mã HS 83113029: Que hàn 3 ly 2(200 cái/1 hộp)... (mã hs que hàn 3 ly 2/ hs code que hàn 3 ly)
- Mã HS 83113029: Que hàn sắt Kim tín-2. 6 mm (2. 5 kg/hộp)... (mã hs que hàn sắt kim/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83113029: Que hàn inox, hàng mới 100%... (mã hs que hàn inox h/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83113029: Que hàn phi 2. 5, hàng mới 100%... (mã hs que hàn phi 25/ hs code que hàn phi)
- Mã HS 83113029: Que hàn inox 2. 5, hàng mới 100%... (mã hs que hàn inox 2/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83113029: Vật liệu hàn LST-NAK80-0. 2 (bằng nhôm)... (mã hs vật liệu hàn ls/ hs code vật liệu hàn)
- Mã HS 83113029: Que hàn sắt 2. 5, hàng mới 100%... (mã hs que hàn sắt 25/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83113029: Que hàn 3. 2mm dài 400mm lõi thép bọc thuốc hàn (10kg/1 hộp)... (mã hs que hàn 32mm d/ hs code que hàn 32m)
- Mã HS 83113091: Que hàn inox 2. 6... (mã hs que hàn inox 2/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83113091: Dây hàn có lõi bằng kim loại (Sn60%/Pb40%) (dạng cuộn), code: H-700... (mã hs dây hàn có lõi/ hs code dây hàn có l)
- Mã HS 83113091: Dây hàn ECO SOLDER HVP F4 M705EM 0. 5... (mã hs dây hàn eco sol/ hs code dây hàn eco)
- Mã HS 83113091: Thiếc hàn dạng dây (LD-907-W1. 0)... (mã hs thiếc hàn dạng/ hs code thiếc hàn dạ)
- Mã HS 83113099: Qua hàn thau Dia 3. 0*1000mm... (mã hs qua hàn thau di/ hs code qua hàn thau)
- Mã HS 83113099: Que hàn được phủ, bọc và dây hàn có lõi, bằng kim loại cơ bản, dùng để hàn chảy, hàn hơi hoặc hàn bằng ngọn lửa mã Q2(loại 308L), kích thước 2. 50 x 350 mm, NSX Superon Scheweisstechnik, mới 100%.... (mã hs que hàn được ph/ hs code que hàn được)
- Mã HS 83113099: Que hàn kim tín 2. 5mm-hộp nhỏ 2. 5kg Hàng mới 100%... (mã hs que hàn kim tín/ hs code que hàn kim)
- Mã HS 83113099: Que hàn (5kg/hộp) Dia 3. 2mm... (mã hs que hàn 5kg/hộ/ hs code que hàn 5kg)
- Mã HS 83113099: Que hàn 308, đã phủ chất trợ hàn. , Hàng mới 100%.... (mã hs que hàn 308 đã/ hs code que hàn 308)
- Mã HS 83113099: Que hàn Inox 316 L 1. 6, 2. 4 mm... (mã hs que hàn inox 31/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83113099: Que hàn D3. 2. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn d32 h/ hs code que hàn d32)
- Mã HS 83113099: Que hàn tích Weld Stone2. 4*150mm, 10pcs/hộp, hàng mới 100%... (mã hs que hàn tích we/ hs code que hàn tích)
- Mã HS 83113099: Que Hàn (V5309Y261H)... (mã hs que hàn v5309y/ hs code que hàn v53)
- Mã HS 83113099: Que hàn Kim Tín 3. 2mm (hộp 5kg) bằng thép, có vỏ bọc. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn kim tín/ hs code que hàn kim)
- Mã HS 83113099: Que hàn thép mã 7018 (Sovigaz C47-KH7018)... (mã hs que hàn thép mã/ hs code que hàn thép)
- Mã HS 83113099: Que hàn sắt 2, 5mm2... (mã hs que hàn sắt 25/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83113099: Que hàn inox 3. 2 kiswell (1 hộp/ 2kg), hàng mới 100%... (mã hs que hàn inox 3/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83113099: Que hàn Inox 2. 5mm (2. 5kg/hộp), làm bằng thép không rỉ 201 và thuốc hàn, dùng để hàn Inox. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn inox 2/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83113099: Que hàn Việt Đức đường kính 2. 5mm, làm bằng vật liệu thép và các bon, dùng để gia công cơ khí. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn việt đứ/ hs code que hàn việt)
- Mã HS 83113099: Que hàn Inox 2, 5mm1kg/bó... (mã hs que hàn inox 2/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83113099: Que hàn phi 4. 0mmx1m. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn phi 40/ hs code que hàn phi)
- Mã HS 83119000: Que hàn 2. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn 25mm/ hs code que hàn 25m)
- Mã HS 83119000: Điện cực dùng trong thiết bị xi mạ chóa đèn xe gắn máy TW0103S110. Mới 100%... (mã hs điện cực dùng t/ hs code điện cực dùn)
- Mã HS 83119000: Que hàn dùng hàn lưới Inox trong nhà máy SX giấy- Soldering Tin Kuffzinn va 8mm- Hàng mới 100%... (mã hs que hàn dùng hà/ hs code que hàn dùng)
- Mã HS 83119000: Vật tư đấu nối cáp hạ thế50kg que hàn... (mã hs vật tư đấu nối/ hs code vật tư đấu n)
- Mã HS 83119000: Mũi hàn Hakko T18-CF2, bằng thép... (mã hs mũi hàn hakko t/ hs code mũi hàn hakk)
- Mã HS 83119000: Que hàn, dây hàn bằng kim loại cơ bản đã được phủ bọc dùng cho máy hàn điện phi 0, 1cm đến 0, 6cm, không dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển(mới 100%)... (mã hs que hàn dây hà/ hs code que hàn dây)
- Mã HS 83119000: Dây hàn (Vật liệu NAK80), kích thước phi 0. 2x500mm, chất liệu bằng thép. Hàng mới 100%... (mã hs dây hàn vật li/ hs code dây hàn vật)
- Mã HS 83119000: Dây hàn, code: CP-1515... (mã hs dây hàn code/ hs code dây hàn cod)
- Mã HS 83119000: Kim kẹp que hàn 3. 2... (mã hs kim kẹp que hàn/ hs code kim kẹp que)
- Mã HS 83119000: Kim hàn TIG dài 150- phi 3, 2... (mã hs kim hàn tig dài/ hs code kim hàn tig)
- Mã HS 83119000: Que hàn tig sắt 1. 6, mới 100%... (mã hs que hàn tig sắt/ hs code que hàn tig)
- Mã HS 83119000: Dây hàn co2(mig) gemini gm-70s 0. 8, mới 100%... (mã hs dây hàn co2mig/ hs code dây hàn co2)
- Mã HS 83119000: Dây hàn MIG inox: 1. 0mm. Hàng mới 100%... (mã hs dây hàn mig ino/ hs code dây hàn mig)
- Mã HS 83119000: BẠC DẠNG VÒNG (26% BẠC, CÓ CHẤT TRỢ DUNG) DÙNG ĐỂ HÀN TẦN SỐ CAO... (mã hs bạc dạng vòng/ hs code bạc dạng vòn)
- Mã HS 83119000: Que hàn mẫu, kích thước 3. 2mm * 350mm... (mã hs que hàn mẫu kí/ hs code que hàn mẫu)
- Mã HS 83119000: Que hàn 3. 2mm dài 400mm lõi thép bọc thuốc hàn (10kg/1 hộp)... (mã hs que hàn 32mm d/ hs code que hàn 32m)
- Mã HS 83119000: Điện cực bằng đồng dùng cho máy tạo độ nhám (Electrodes, P/N: 2607484)), hàng mới 100%... (mã hs điện cực bằng đ/ hs code điện cực bằn)
- Mã HS 83119000: Dây chì hàn- Tin Wire (đường kính 0. 5mm), dùng trong sx Motor đẩy, hàng mới 100%... (mã hs dây chì hàn ti/ hs code dây chì hàn)
- Mã HS 83119000: Que hàn bằng bạc BCUP-6 2. 0MM (linh kiện sản xuất động cơ điện) (Hàng mới 100%)... (mã hs que hàn bằng bạ/ hs code que hàn bằng)
- Mã HS 83119000: Que hàn sắt KT6013 D3. 2... (mã hs que hàn sắt kt6/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83119000: Que hàn sắt KT421 D2. 5... (mã hs que hàn sắt kt4/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83119000: Dây mạ kẽm 200mtr (ROPE WIRE GALV 6X7, 10MM DIA X 200 MTR; hàng mới 100%)... (mã hs dây mạ kẽm 200m/ hs code dây mạ kẽm 2)
- Mã HS 83119000: Que hàn sắt KT6013 D3. 2... (mã hs que hàn sắt kt6/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83119000: Que hàn sắt KT421 D2. 5... (mã hs que hàn sắt kt4/ hs code que hàn sắt)
- Mã HS 83119000: Que hàn chịu lực 4ly hàng mới 100%... (mã hs que hàn chịu lự/ hs code que hàn chịu)
- Mã HS 83119000: Que hàn inox phi 3. 2. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn inox ph/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83119000: Que hàn Niko NS Sugar 3. 2mm. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn niko ns/ hs code que hàn niko)
- Mã HS 83119000: Chì hàn 0. 8mm (dạng dây hàn hàng mới 100%)... (mã hs chì hàn 08mm/ hs code chì hàn 08m)
- Mã HS 83119000: Que hàn đã phủ cứng, code: SKD61-0. 4-5000... (mã hs que hàn đã phủ/ hs code que hàn đã p)
- Mã HS 83119000: Dây hàn cắt túi POF, hàng mới 100%... (mã hs dây hàn cắt túi/ hs code dây hàn cắt)
- Mã HS 83119000: Que hàn phi 2. 5, hộp 2. 5kg, chất liệu sắt. Mới 100%... (mã hs que hàn phi 25/ hs code que hàn phi)
- Mã HS 83119000: Que điện sus304. Hàng mới 100%... (mã hs que điện sus304/ hs code que điện sus)
- Mã HS 83119000: Que hàn inox Hàn Quốc. Hàng mới 100%... (mã hs que hàn inox hà/ hs code que hàn inox)
- Mã HS 83119000: Dây thép hàn, Solid Wire YM-26 1205... (mã hs dây thép hàn s/ hs code dây thép hàn)
- Mã HS 83119000: Dây thép hàn, Welding Mig Wire KM-56Z 1205... (mã hs dây thép hàn w/ hs code dây thép hàn)
- Mã HS 83119000: Điện cực đồng DC7015... (mã hs điện cực đồng d/ hs code điện cực đồn)
- Mã HS 83119000: Que hàn, hàng mới 100%... (mã hs que hàn hàng m/ hs code que hàn hàn)
- Mã HS 83119000: Thanh hàn phi 8... (mã hs thanh hàn phi 8/ hs code thanh hàn ph)
- Mã HS 83119000: Thanh hàn phi 10... (mã hs thanh hàn phi 1/ hs code thanh hàn ph)
- Mã HS 83119000: Que hàn... (mã hs que hàn/ hs code que hàn)
- Mã HS 83119000: Dây hàn STAVAX 0. 2*20M. Hàng mới 100%... (mã hs dây hàn stavax/ hs code dây hàn stav)
- Mã HS 83119000: Que hàn đồng dẹt HARRIS 1. 3*3. 2*457mm, hàng mới 100%... (mã hs que hàn đồng dẹ/ hs code que hàn đồng)
- Mã HS 83119000: Que hàn 2. 5 ly hàng mới 100%... (mã hs que hàn 25 ly/ hs code que hàn 25)
- Mã HS 83119000: Kẹp kim 2. 4... (mã hs kẹp kim 24/ hs code kẹp kim 24)
- Mã HS 83119000: Kim hàn nhôm 2. 4... (mã hs kim hàn nhôm 2/ hs code kim hàn nhôm)
- Mã HS 83119000: Que hàn thép 3. 2... (mã hs que hàn thép 3/ hs code que hàn thép)
- Mã HS 83119000: Que hàn đồng... (mã hs que hàn đồng/ hs code que hàn đồng)
- Mã HS 83119000: Dây hàn đồng... (mã hs dây hàn đồng/ hs code dây hàn đồng)
>