8310 - Mã HS 83100000: Nhãn Nhận Biết Kt 50X17Mm, mã hàng: 07-0897-BL, hãng SX: Lawton, mới 100%(dụng cụ y tế cho phẩu thuật)... (mã hs nhãn nhận biết/ hs code nhãn nhận bi)
- Mã HS 83100000: Bảng chỉ dẫn thu hồi của máy cuộn giấy bằng thép Sliding Track for Surface Winder 1480*300*50mm. Hàng mới 100%... (mã hs bảng chỉ dẫn th/ hs code bảng chỉ dẫn)
- Mã HS 83100000: Logo bảng ghi tên sản phẩm bằng kim loại. (DS-013). Nguyên phụ liệu sản xuất vali. Hàng mới 100%... (mã hs logo bảng ghi t/ hs code logo bảng gh)
- Mã HS 83100000: Tấm treo biển số, Part No: 745110K11000, xe 835W/ VIOS 2020, mới 100%... (mã hs tấm treo biển s/ hs code tấm treo biể)
- Mã HS 83100000: Bảng chỉ dẫn, chất liệu Inox, Size: 1140*670*970 mm, code: HM7012. Hàng mới 100%... (mã hs bảng chỉ dẫn c/ hs code bảng chỉ dẫn)
- Mã HS 83100000: Miếng đệm LJ-215, dùng trong công nghiệp sản xuất gia công vali. Hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm lj21/ hs code miếng đệm lj)
- Mã HS 83100000: Nhãn trang trí bằng kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn trang trí/ hs code nhãn trang t)
- Mã HS 83100000: Huy hiệu Wacaco (bằng kim loại). Hàng F. O. C mới 100%... (mã hs huy hiệu wacaco/ hs code huy hiệu wac)
- Mã HS 83100000: Bảng tên- có gắn lô gô "MINI", bằng nhôm, kích thước: 70x25mm, mới 100%_Mã số: 81 85 2 451 341... (mã hs bảng tên có gắ/ hs code bảng tên có)
- Mã HS 83100000: Logo OR192 (nhãn bằng kim loại)... (mã hs logo or192 nhã/ hs code logo or192)
- Mã HS 83100000: Biển quảng cáo chất liệu bằng nhôm Alumech (không kèm đèn), hàng mới 100%... (mã hs biển quảng cáo/ hs code biển quảng c)
- Mã HS 83100000: Biển trách nhiệm quản lý (20x10)cm... (mã hs biển trách nhiệ/ hs code biển trách n)
- Mã HS 83100000: Biển van LOTO (7x14)cm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs biển van loto/ hs code biển van lot)
- Mã HS 83100000: Biển nguyên tắc an toàn A3, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs biển nguyên tắc/ hs code biển nguyên)
- Mã HS 83100000: Biển phòng máy bơm (20x10)cm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng máy/ hs code biển phòng m)
- Mã HS 83100000: Biển không phận sự miễn vào (20x10)cm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs biển không phận/ hs code biển không p)
- Mã HS 83100000: Biển chỉ thị bảo hộ lao động (12x16)cm, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs biển chỉ thị bả/ hs code biển chỉ thị)
- Mã HS 83100000: Biển chỉ dẫn dùng làm mẫu trong sản xuất... (mã hs biển chỉ dẫn dù/ hs code biển chỉ dẫn)
- Mã HS 83100000: Logo bằng kim loại #1119L ALLOY TIPS WITH RLL L END CAPS (DOUBLE FACED)/ POLISHED BRASS... (mã hs logo bằng kim l/ hs code logo bằng ki)
- Mã HS 83100000: Biển hiệu "made in china", chất liệu inox. Mới 100%... (mã hs biển hiệu made/ hs code biển hiệu m)
- Mã HS 83100000: Biển phòng điện A3, bằng nhôm, hàng mới 100%... (mã hs biển phòng điện/ hs code biển phòng đ)
- Mã HS 83100000: Biển khẩu hiệu (80x500) cm, khung thép, hàng mới 100%... (mã hs biển khẩu hiệu/ hs code biển khẩu hi)
- Mã HS 83100000: Nhãn kim loai... (mã hs nhãn kim loai/ hs code nhãn kim loa)
- Mã HS 83100000: Biển báo bằng sắt sơn tĩnh điện(bao gồm cột, đường kính ngoài 500mm, cột 2000mm)... (mã hs biển báo bằng s/ hs code biển báo bằn)
>