Biểu thuế XNK 2020 cập nhật mới nhấtFile Biểu thuế XNK năm 2020 đã tích hợp & cập nhật:

Link download tại đây: BIEU THUE XNK 2020 (cập nhật ngày 01/8/2020)

  1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam;
  2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 18 biểu thuế (gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 12 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, XK ưu đãi của VN tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương);
  3. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt;
  4. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 55 loại chính sách quản lý đối với hàng hóa XK, NK.
Biểu thuế XNK 2020 cập nhật mới nhất


Đây là sản phẩm mà Hải quan Hòn Gai đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện & hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng. Thông qua sản phẩm này, chúng tôi muốn truyền tải đến các Doanh nghiệp thông điệp & phương châm hành động năm 2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh: “Tận tụy nhất – Nhanh chóng nhất – Hài lòng nhất, Cam kết hỗ trợ Doanh nghiệp 24/7”.
>