7901 - Mã HS 79011100: Kẽm thỏi KZ SHG 99. 995%- Qui cách: (43 x 21 x 04)cm, mới 100%... (mã hs kẽm thỏi kz shg/ hs code kẽm thỏi kz)
- Mã HS 79011100: Kẽm dạng thỏi, có hàm lượng kẽm tối thiểu 99. 995%, mới 100%... (mã hs kẽm dạng thỏi/ hs code kẽm dạng thỏ)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi 99, 995 %, không hợp kim. Hàng mới 100% chưa gia công... (mã hs kẽm thỏi 99995/ hs code kẽm thỏi 99)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi. Hàm lượng 99. 995%. Hàng mới 100%.... (mã hs kẽm thỏi hàm l/ hs code kẽm thỏi hà)
- Mã HS 79011100: Kẽm, không hợp kim, dạng thỏi, hàm lượng Kẽm trên 99, 99% tính theo trọng lượng. Hàng mới 100%. - SPECIAL HIGH GRADE ZINC 99. 995PCT. (Trọng lượng thực tế: 50, 010 Tấn; Đơn giá: 2. 496 USD/Tấn)... (mã hs kẽm không hợp/ hs code kẽm không h)
- Mã HS 79011100: Kẽm không hợp kim (chưa gia công, dạng thỏi, có hàm lượng kẽm từ 99, 995% trở lên tính theo trọng lượng). Mới 100%.... (mã hs kẽm không hợp k/ hs code kẽm không hợ)
- Mã HS 79011100: Kẽm dùng làm chất phụ gia, thành phần (99. 9% kẽm, 0. 1 % chì). Hàng mới 100%... (mã hs kẽm dùng làm ch/ hs code kẽm dùng làm)
- Mã HS 79011100: KẼM THỎI KHÔNG HỢP KIM ZN 99. 995% MIN, HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẽm thỏi không/ hs code kẽm thỏi khô)
- Mã HS 79011100: KẼM NGUYÊN LIỆU (DẠNG THỎI), CHƯA ĐƯỢC GIA CÔNG, KHÔNG HỢP KIM SHG HÀM LƯỢNG ZN >99. 99% TÍNH THEO TRỌNG LƯỢNG, - HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẽm nguyên liệu/ hs code kẽm nguyên l)
- Mã HS 79011100: Kẽm chưa gia công, dạng thỏi đúc, bằng kẽm không hợp kim có hàm lượng kẽm 99. 996% tính theo phần trăm trọng lượng. Hàng mới 100%... (mã hs kẽm chưa gia cô/ hs code kẽm chưa gia)
- Mã HS 79011100: KẼM THỎI Electrolytic Special High Grade Zinc Metal In Ingot (SHG Grade). Brand: Vedanta, HÀNG CHƯA GIA CÔNG. HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẽm thỏi electr/ hs code kẽm thỏi ele)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi SMC SHG 99. 995%. Qui cách: (43 x 21 x 04)cm, mới 100%... (mã hs kẽm thỏi smc sh/ hs code kẽm thỏi smc)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi nhãn hiệu SHG, hàm lượng ZN>99, 995%, hàng mới 100%... (mã hs kẽm thỏi nhãn h/ hs code kẽm thỏi nhã)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi ngyên chất 99. 995%, nhãn hiệu KZ mới 100%, hàng chưa gia công không hợp kim... (mã hs kẽm thỏi ngyên/ hs code kẽm thỏi ngy)
- Mã HS 79011100: Thỏi kẽm thỏi nguyên chất 99. 995% (SPECIAL HIGH GRADE ZINC INGOT). Hàng mới 100%... (mã hs thỏi kẽm thỏi n/ hs code thỏi kẽm thỏ)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi 99. 99%, Không hợp kim, hàng chưa gia công, hàng mới 100%... (mã hs kẽm thỏi 9999%/ hs code kẽm thỏi 99)
- Mã HS 79011100: Nguyên liệu sản xuất ống thép- Kẽm thỏi- Zinc ingot (hàng mới 100%)... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi nguyên chất 99. 995%... (mã hs kẽm thỏi nguyên/ hs code kẽm thỏi ngu)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi special high grade zinc metal 99. 995% min zinc không hợp kim. Kích thước kiện kẽm (DxRxC)88cmx43cmx50cm. Mới 100%. (KL: 99. 772 tấn, tổng giá trị 250, 926. 58USD), nhãn hiệu NYRSTAR A-Z Z1.... (mã hs kẽm thỏi specia/ hs code kẽm thỏi spe)
- Mã HS 79011100: Kẽm dạng thỏi không hợp kim, chưa gia công, có hàm lượng kẽm 99, 995%. Quy cách: dày 319 mm, chiều dài 1266 mm, bề rộng 514 mm, khối lượng 1090 kg +/- 45 kg... (mã hs kẽm dạng thỏi k/ hs code kẽm dạng thỏ)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi chưa gia công, hàm lượng 99, 995%. Hàng mới 100%. Xuất xứ Hàn Quốc.... (mã hs kẽm thỏi chưa g/ hs code kẽm thỏi chư)
- Mã HS 79011100: KẼM KHÔNG HỢP KIM (CHƯA GIA CÔNG, HÀM LƯỢNG 99. 99%, KÍCH THƯỚC 430X210X40MM, MỚI 100%)(DÒNG HÀNG SỐ 1 CỦA TK NHẬP KHẨU SỐ 102143791260-A11 NGÀY31/07/2018)... (mã hs kẽm không hợp k/ hs code kẽm không hợ)
- Mã HS 79011100: Zinc Ingot- Kẽm thỏi (Hàn Quốc)... (mã hs zinc ingot kẽm/ hs code zinc ingot)
- Mã HS 79011100: Kẽm thỏi KEM99HH, hàm lượng kẽm 99, 995% tính theo trọng lượng, KT: 433 x 215 x38, hàng mới 100%... (mã hs kẽm thỏi kem99h/ hs code kẽm thỏi kem)
- Mã HS 79011100: Hóa chất kẽm thỏi không hợp kim Zinc Ingot (25KG/pcs)... (mã hs hóa chất kẽm th/ hs code hóa chất kẽm)
- Mã HS 79011200: Thõi kẽm không hợp kim (hàm lượng kẽm dưới 99, 99% tính theo trọng lượng), dạng thỏi, bó thành từng bó, mới 100%... (mã hs thõi kẽm không/ hs code thõi kẽm khô)
- Mã HS 79011200: Kẽm thỏi hợp kim, hàng chưa gia công. Hàng mới 100%... (mã hs kẽm thỏi hợp ki/ hs code kẽm thỏi hợp)
- Mã HS 79011200: Kẽm chưa gia công dạng thỏi (không hợp kim, thành phần: ZN 98. 5% Min). Hàng mới 100%.... (mã hs kẽm chưa gia cô/ hs code kẽm chưa gia)
- Mã HS 79011200: Kẽm thỏi dùng để đúc đầu dây kéo EZDA 3 Diecasting Zinc Alloy, kích thước 15 x 60 x10 cm. Hàng mới 100%.... (mã hs kẽm thỏi dùng đ/ hs code kẽm thỏi dùn)
- Mã HS 79011200: Kẽm thỏi PWG Hiệu HSC, hàm lượng Zn98, 5, chưa gia công, kẽm không hợp kim, hàng mới 100%... (mã hs kẽm thỏi pwg hi/ hs code kẽm thỏi pwg)
- Mã HS 79011200: Kẽm thỏi không hợp kim chưa gia công, chưa cán kéo (CGG- JUMBO), Hàm lượng 99. 655% PCT min. Hàng mới 100%... (mã hs kẽm thỏi không/ hs code kẽm thỏi khô)
- Mã HS 79011200: Hạt kẽm đánh bóng kim loại AZ- 8S (0. 8 mm) (ZINC SHOT). Hàng mới 100%.... (mã hs hạt kẽm đánh bó/ hs code hạt kẽm đánh)
- Mã HS 79011200: Kẽm không hợp kim: Continuous Galvanizing Grade Zinc In Jumbo (CGGJ) (AL 0. 55 ~ 0. 65) TYPE 5 OF YP BRAND. Hàng chưa gia công, dạng block. Hàng mới 100%... (mã hs kẽm không hợp k/ hs code kẽm không hợ)
- Mã HS 79011200: Kẽm nguyên liệu dạng thỏi, công thức Zn (hàm lượng Zn: 99%)... (mã hs kẽm nguyên liệu/ hs code kẽm nguyên l)
- Mã HS 79012000: Kẽm hợp kim/ ZINC ALLOY. (đã kiểm hóa tại tờ khai 3132/NKD05. ngày 04/10/2012). Giám định số: 3054/PTPLHCM-NV. ngày 05/11/2012.... (mã hs kẽm hợp kim/ zi/ hs code kẽm hợp kim/)
- Mã HS 79012000: Kẽm hợp kim, dạng thỏi đúc chưa gia công/ Zinc Alloy Ingots KZA3... (mã hs kẽm hợp kim dạ/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79012000: Kẽm dạng thanh. Hàng mới 100%... (mã hs kẽm dạng thanh/ hs code kẽm dạng tha)
- Mã HS 79012000: Kẽm hợp kim EZDA3. Hàng mới 100%.... (mã hs kẽm hợp kim ezd/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79012000: Kẽm(phụ kiện vòng cổ)... (mã hs kẽmphụ kiện vò/ hs code kẽmphụ kiện)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm- ZINC INGOT GĐ: 0033/N1. 11/TĐ (25/01/11)... (mã hs hợp kim kẽm zi/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm ZNDC2 (dạng thỏi đúc sẵn)/ ZNDC2 (MATERIAL ZNDC2)... (mã hs hợp kim kẽm znd/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm dạng thỏi/Zinc Alloy#7Ingot (chemical composition: AL: 4. 14% CU: 0. 039% MG: 0. 019% PB: 0. 001%, SN: 0. 001%, CD: 0. 001%, FE: 0. 002%;NI: 0. 005%andZN: 95. 79%): Dim: 25inch*2. 75inch*1. 75inch... (mã hs hợp kim kẽm dạn/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm (dạng thỏi)... (mã hs hợp kim kẽm dạ/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Thỏi hợp kim Kẽm- Zinc Alloy ingot Zamak2/ ZDC3... (mã hs thỏi hợp kim kẽ/ hs code thỏi hợp kim)
- Mã HS 79012000: KẼM HỢP KIM: Zinc Alloy For Die-Casting (KZA3) of KZ Brand. HÀNG DẠNG THỎI, HÀNG CHƯA GIA CÔNG. HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẽm hợp kim zi/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79012000: KẼM HỢP KIM (CHƯA GIA CÔNG, MỚI 100%)... (mã hs kẽm hợp kim ch/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79012000: KẼM HỢP KIM (EZDA3 DIECASTING ZIN ALLOY), HÀNG DẠNG THỎI. HÀNG CHƯA GIA CÔNG. HÀNG MỚI 100%... (mã hs kẽm hợp kim ez/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm (Zinc Alloys)... (mã hs hợp kim kẽm zi/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Đầu nối bằng hợp kim kẽm 91mm, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 79012000: Kẽm hợp kim dạng thỏi Korean Zinc Alloy Zamak3 (KZA3) chưa qua gia công, kích cỡ (460x115x30) mm. (Hàng mới 100%)... (mã hs kẽm hợp kim dạn/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm... (mã hs hợp kim kẽm/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm ZAMAK KZA3 (YP). Hàng mới 100%... (mã hs hợp kim kẽm zam/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm (thành phần Zn từ 95-96%) dạng thỏi dùng để sản xuất cán tay cầm dao cạo râu- ZINC ALLOY INGOT KZA3, mới 100%... (mã hs hợp kim kẽm th/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm nhãn hiệu KZA3, hàng mới 100%... (mã hs hợp kim kẽm nhã/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm, dạng thỏi, hàng mới 100%... (mã hs hợp kim kẽm dạ/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm(dùng để đúc phụ kiện khung mành rèm), hàng mới 100%,... (mã hs hợp kim kẽmdùn/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Kẽm hợp kim, chưa gia công- Zinc Alloy For Diecasting KZA5- GĐ: 13199/TB-TCHQ Ngày 30/10/2014- KH: 102787327311/A12, 31/07/2019... (mã hs kẽm hợp kim ch/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79012000: Kẽm hợp kim nhôm dạng cục, dùng để mạ sản phẩm. Hàm lượng kẽm từ 99. 25% đến 99. 35%. Hàm lượng nhôm từ 0. 65% đến 0. 75%. Hàng mới 100%... (mã hs kẽm hợp kim nhô/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79012000: Thanh kẽm hợp kim, chưa gia công, dùng để đúc trục dẫn hướng (thành phần kẽm chiếm 95%, kích thước 430mm x 107mm x 44mm)... (mã hs thanh kẽm hợp k/ hs code thanh kẽm hợ)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm chưa gia công (dạng thỏi)... (mã hs hợp kim kẽm chư/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Kẽm hợp kim chưa gia công dạng thỏi mới 100%- zinc alloy KZA3... (mã hs kẽm hợp kim chư/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79012000: Khung giữ dây cáp... (mã hs khung giữ dây c/ hs code khung giữ dâ)
- Mã HS 79012000: KẼM THỎI HƠP KIM CHƯA GIA CÔNG... (mã hs kẽm thỏi hơp ki/ hs code kẽm thỏi hơp)
- Mã HS 79012000: Hợp kim kẽm (dạng tấm) Nguyên liệu vật tư trong nước do bên nhận gia công tự cung ứng theo hợp đồng gia công thuộc dòng hàng số 1... (mã hs hợp kim kẽm dạ/ hs code hợp kim kẽm)
- Mã HS 79012000: Chốt cài... (mã hs chốt cài/ hs code chốt cài)
>