3803 - Mã HS 38030000: Nhựa thông hổ trợ hàn linh kiện trên bo mạch điện tử. P/N: SMX-023 156162-0020, (20L/thùng), hàng mới 100%... (mã hs nhựa thông hổ t/ hs code nhựa thông h)
- Mã HS 38030000: Nhựa thông 14Kg/ can... (mã hs nhựa thông 14kg/ hs code nhựa thông 1)
- Mã HS 38030000: Hợp chất nhựa thông (Bọc sản phẩm Sealpeel 25KG/hộp). Hàng mới 100%... (mã hs hợp chất nhựa t/ hs code hợp chất nhự)
3804 - Mã HS 38040090: Calcium Lignosulfonated (TOR-CL) (dung trong san xuat vat lieu xay dung). CAS: 8061-52-7... (mã hs calcium lignosu/ hs code calcium lign)
- Mã HS 38040090: Muối Natri của Lignin sulfonat, nguyên liệu sản xuất dùng trong xây dựng- SODIUM LIGNOSULPHONATE (DOMSJO LIGNIN DS 10), (Cas#8061-51-6) hàng mới 100%,... (mã hs muối natri của/ hs code muối natri c)
3805 - Mã HS 38051000: Tinh dầu thông (Gum Turpentine Oil). Được đóng trong 80 thùng, 180kg/ thùng. Theo Hợp đồng số: 191212-SC-PNAJ-SAYA ngày 12/12/2019... (mã hs tinh dầu thông/ hs code tinh dầu thô)
- Mã HS 38059000: Dung môi: TEC-DA-050. Thành phần: Alpha- terpineol. CAS no: 98-55-5. Hàng mới 100%... (mã hs dung môi tecd/ hs code dung môi te)
- Mã HS 38059000: Dầu thông (Gm turpentine), gồm 160 thùng, 180 kgs/thùng tịnh, 197. 50 kgs/thùng tổng, sản phẩm của nhựa thông (chiết xuất từ cây thông, không thuộc danh mục cites), hàng mới 100%... (mã hs dầu thông gm t/ hs code dầu thông g)
3806 - Mã HS 38061000: Axit nhựa cây/U-HI, hàng mới 100%, mã CAS 64742-16-1... (mã hs axit nhựa cây/u/ hs code axit nhựa câ)
- Mã HS 38061000: Axit nhựa cây (1 bao 20 kg)-Gum Rosin WW... (mã hs axit nhựa cây/ hs code axit nhựa câ)
- Mã HS 38061000: Gôm nhựa thông, Colophan Gum Rosin WW, hàng Việt Nam sản xuất, 225kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs gôm nhựa thông/ hs code gôm nhựa thô)
- Mã HS 38061000: Tùng Hương- Nhựa thông tinh chế (Gum Rosin WW Grade). Được đóng trong 196 thùng, 230kg/ thùng. Theo Hợp đồng số: 191231-SC-PNAJ-WETE ngày 31/12/2019... (mã hs tùng hương nhự/ hs code tùng hương)
- Mã HS 38061000: Gôm nhựa thông (colophan)- nhựa thông đã chế biến, cô đặc cứng, hàng mới 100%... (mã hs gôm nhựa thông/ hs code gôm nhựa thô)
- Mã HS 38061000: Tùng hương (Gum rosin) được đóng 230kg/thùng, đóng 30 thùng trong 01 container 20 feet theo hợp đồng số: 0301/vinagum/2020 ngày 03/01/2020... (mã hs tùng hương gum/ hs code tùng hương)
- Mã HS 38061000: Tùng hương (nhựa thông cô đặc, colopham), sản phẩm của nhựa thông. Hàng không nằm trong danh mục Cites. Hàng đóng ghép trong container số SEGU1362364... (mã hs tùng hương nhự/ hs code tùng hương)
- Mã HS 38063090: Gôm este, dạng mảnh... (mã hs gôm este dạng/ hs code gôm este dạ)
- Mã HS 38063090: Chất xúc tác các loại- 60NS/R60 DIETHYLENE GLYCOL(GĐ: 2396/N3. 12/TĐ ngày 11/09/2012, hàng không phải TC, HC NH(CLH của TK 103021099750/E31, ngày 02/12/2019, mục 3)... (mã hs chất xúc tác cá/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 38063090: Gôm este dạng mãnh (1 bao 20 kg)-Resin comminute Hydrogenated rosin esters- 20kgs pack-Haritac F85... (mã hs gôm este dạng m/ hs code gôm este dạn)
- Mã HS 38069010: Nhựa cây thông đã nấu chảy thành dạng khối GA-100X dùng để sản xuất keo, nhựa dẻo. Số CAS: 8050-26-8. Hàng mới 100%.... (mã hs nhựa cây thông/ hs code nhựa cây thô)
- Mã HS 38069090: Nguyên liệu dùng làm chất kết dính sản xuất keo- Nhựa thông-Colophan màu vàng nhạt dạng cục- Rosin (25 kg/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 38069090: Dầu thông C10H17OH (Cas: 8002-09-3). dùng làm hóa chất trong tuyển quặng dạng lỏng đóng phi(190kg/phi). hàng mới 100%... (mã hs dầu thông c10h1/ hs code dầu thông c1)
3808 - Mã HS 38085290: Miếng chống mốc... (mã hs miếng chống mốc/ hs code miếng chống)
- Mã HS 38085910: Thuốc trừ sâu: VIDECI 2. 5 EC. Chai thủy tinh 100cc/ chai, 80 chai/ thùng. Hàng do công ty sản xuất... (mã hs thuốc trừ sâu/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38085910: Thuốc trừ sâu Tokuthion 500EC (Chai 1000ML)... (mã hs thuốc trừ sâu t/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38085910: Thuốc trừ sâu- Kafarin 5EC, chai 480ml, mới 100%... (mã hs thuốc trừ sâu/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38085910: Thuốc trừ sâu Monkey King 555EC chai 500ml mới 100%... (mã hs thuốc trừ sâu m/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38085921: Bình xịt khử trùng dùng cho công đoạn sản xuất lược dệt: Mark Size RS-2. 0_Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt khử tr/ hs code bình xịt khử)
- Mã HS 38085929: NLSX thuốc trừ bệnh TEBUCONAZOLE TECH 97% MIN. (dạng bột)... (mã hs nlsx thuốc trừ/ hs code nlsx thuốc t)
- Mã HS 38085929: Gói chống ẩm (Bảo quản chống ẩm mốc sp giày)... (mã hs gói chống ẩm b/ hs code gói chống ẩm)
- Mã HS 38085939: Thuốc trừ cỏ Sofit 300EC, hãng sx: Syngenta, dung tích: 500ml/chai, 20chai/1 hộp. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc trừ cỏ so/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38085950: Thuốc tăng trưởng cây trồng- Romeas 168, chai 100ml, mới 100%... (mã hs thuốc tăng trưở/ hs code thuốc tăng t)
- Mã HS 38085991: Chất bảo quản gỗ (Thành phần Neonicotinoid compound, màu trắng, độ PH 4. 0)... (mã hs chất bảo quản g/ hs code chất bảo quả)
- Mã HS 38085999: Miếng chống ẩm, mới 100%... (mã hs miếng chống ẩm/ hs code miếng chống)
- Mã HS 38086140: Chất xông đuỗi muỗi JUMBO VAPE D2 VAPORIZING LIQUID 34ML (40 NMB/U)(1. 02 KGS/U) (1 chai/ Hộp, 40 Hộp/ Thùng)... (mã hs chất xông đuỗi/ hs code chất xông đu)
- Mã HS 38089110: THUỐC TRỪ SÂU PERMECIDE (permethrin 500g/l)(Thuốc trừ côn trùng) chai 500ml 20 chai/ thùng... (mã hs thuốc trừ sâu p/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38089140: Nhang trừ muỗi baygon hương lavender- baygon coil SMO LVD SHK6 6DC/72 TH (72 hộp/thùng)... (mã hs nhang trừ muỗi/ hs code nhang trừ mu)
- Mã HS 38089190: NEREISTOXIN 95%TC (Nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc trừ sâu)... (mã hs nereistoxin 95%/ hs code nereistoxin)
- Mã HS 38089190: Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm xử lý hạt giống A19018A FORTENZA DUO 480 FS. Hàng mới 100%. Rean. Date: 11/2022... (mã hs thuốc bảo vệ th/ hs code thuốc bảo vệ)
- Mã HS 38089190: Thuốc trừ sâu Danobull 50WG (Emamectin benzoate 50g/Kg). Hàng mới 100%. Phù hợp thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT NSX: 02/12/2019. HSD: 01/12/2021... (mã hs thuốc trừ sâu d/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38089190: Thuốc trừ sâu Emacao-TP 75WG (Emamectin benzoate 75g/Kg). Hàng mới 100%. Phù hợp thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT NSX: 02/12/2019. HSD: 01/12/2021... (mã hs thuốc trừ sâu e/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38089190: Thuốc thú y: SOLFAC WP10, Batch: EQ15001477, EQ15001479. HSD: 09/2021... (mã hs thuốc thú y so/ hs code thuốc thú y)
- Mã HS 38089190: Nguyên liệu thuốc trừ sâu CHLORPYRIFOS ETHYL 97% (250 kg/drum x 200 drum)... (mã hs nguyên liệu thu/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 38089190: Nguyên liệu để SX thuốc trừ sâu: THIOSULTAP SODIUM (NEREISTOXIN) MIN 95%TC do TQ SX ngày 30/11/19 HSD 29/11/21 hàng phù hợp TT 03/2018 TT-BNNPTNT ngày 09/2/18... (mã hs nguyên liệu để/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 38089190: Thuốc trừ sâu Makegreen 55WG (Emamectin benzoate 55g/kg). Hàng mới 100%. Theo TT10/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs thuốc trừ sâu m/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38089190: Chế phẩm dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc trừ côn trùng, dạng lỏng, với hoạt chất là Imiprothrin-CT: 2025-KQ/TCHQ/PTPLMN (22/12/2006)... (mã hs chế phẩm dùng l/ hs code chế phẩm dùn)
- Mã HS 38089190: MOVENTO SC240 1X1000L IBC VN- thuốc trừ sâu(thuốc trừ côn trùng, thành phần tính chính là Spirotetramat theo KQ PTPL 0062/TB-KĐ4(10/01/2018).... (mã hs movento sc240 1/ hs code movento sc24)
- Mã HS 38089190: Thuốc trừ côn trùng dùng SX bình xịt muỗi- IMIPROTHRIN 50% (RICHIMIPRO 50 TK)- KQGĐ số 653/TB-PTPLHCM-14 (26/03/2014) mã CAS 72963-72-5- đã kiểm tại TK 102141123231/A12 (30/07/2018)... (mã hs thuốc trừ côn t/ hs code thuốc trừ cô)
- Mã HS 38089190: Thuốc trừ sâu: DINOTEFURAN 20% SG... (mã hs thuốc trừ sâu/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38089190: Bình xịt côn trùng(COCKROACH & CRAWLING INSECT KILLER SPRAY 300 cc hàng mới 100%)... (mã hs bình xịt côn tr/ hs code bình xịt côn)
- Mã HS 38089190: Thuốc sâu- Palano 600WP. Thể tích 15g/gói, 200 gói/thùng, kích thước: 580x455x214 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc sâu pala/ hs code thuốc sâu p)
- Mã HS 38089190: Thuốc sâu- Cylux 500EC. Thể tích 120 ml/chai, 100 chai/thùng, kích thước: 530x265x262 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc sâu cylu/ hs code thuốc sâu c)
- Mã HS 38089190: Thuốc trừ sâu Dupont Pexalon 160SC 20ml/ Gói... (mã hs thuốc trừ sâu d/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38089190: CARBARYL 85 PCT WP (Thuốc BVTV)(400g x 40 alu. bag x 41 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs carbaryl 85 pct/ hs code carbaryl 85)
- Mã HS 38089190: PYRIDABEN 20 PCT WP (Thuốc BVTV)(250g x 60 alu. bag x 82 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs pyridaben 20 pc/ hs code pyridaben 20)
- Mã HS 38089190: CHLORFENAPYR 10% SC (Thuốc BVTV)(1000ml x 20 PET bottle x 50 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs chlorfenapyr 10/ hs code chlorfenapyr)
- Mã HS 38089190: Thuốc trừ sâu QUINALPHOS 25 EC-200Ltr... (mã hs thuốc trừ sâu q/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38089190: Thuốc BVTV Lambda-Cyhalothrin + Thiamethoxam 24. 7%ZC (w/v) (loại 250mL/chai)... (mã hs thuốc bvtv lamb/ hs code thuốc bvtv l)
- Mã HS 38089190: Thuốc BVTV Pyriproxyfen 11%SC (w/w) (loại 500mL/chai)... (mã hs thuốc bvtv pyri/ hs code thuốc bvtv p)
- Mã HS 38089190: Thuốc trừ sâu INDOXACARB 14. 5% (W/W) SC (250 cc x 40 bottle x 100 carton)... (mã hs thuốc trừ sâu i/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38089290: Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi: Maxi-Mil HP (1000 kg/thùng): (Mã CAS: 79-09-4/107-92-6/17496-08-1/5989-27-5)- NK theo số đăng ký 60-01/17-CN hiệu lực đến 6/1/2022 (DM điện tử)... (mã hs nguyên liệu chế/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 38089290: Biotech HD-S689-Chế phẩm hóa học có chứa thành phần carbendazim, diuron và phụ gia trong môi trường nước, cas no: 10605-21-7, 330-54-1, 25kg/thùng, mới 100%... (mã hs biotech hds689/ hs code biotech hds)
- Mã HS 38089290: Biotech F-Guard HF-Chế phẩm hỏa học có chứa thành phần 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazol-3-one, 2-methyl-4-isothiazolin và phụ gia trong môi truong nước, cas no: 26172-55-4, 2682-20-4, 25kg/thùng. mới 100%... (mã hs biotech fguard/ hs code biotech fgu)
- Mã HS 38089290: Phụ gia thực phẩm: NATALAC. Thành phần chính Natamycin. Công dụng ngăn chặn nấm mốc. Ngày sản xuất: 02/12/2019. Ngày hết hạn: 02/12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs phụ gia thực ph/ hs code phụ gia thực)
- Mã HS 38089290: Tem tẩm chế phẩm chống mốc- YCM YN11C ALL REDUCE STICKER... (mã hs tem tẩm chế phẩ/ hs code tem tẩm chế)
- Mã HS 38089290: PREVENTOL D 7 (Chất bảo quản dùng trong ngành công nghiệp sơn, keo, mực in, dệt, giấy, 20kg/can). Hàng mới 100%.... (mã hs preventol d 7/ hs code preventol d)
- Mã HS 38089290: Chất chống mốc (Mục 05 TK 102648771960/E31)... (mã hs chất chống mốc/ hs code chất chống m)
- Mã HS 38089290: SLAMONIE 534B- Chế phẩm diệt nấm mốc dùng trong sản xuất mực in, dạng lỏng. Đã NK kiểm TQ TK101885992501 (07/03/18) Cas 2634-33-5, 64742-55-8... (mã hs slamonie 534b/ hs code slamonie 534)
- Mã HS 38089290: ANTRACOL 70WG-Thuốc trừ bệnh (chế phẩm diệt nấm có thành phần chính là chất Propined, dạng bột)(86294974). Kết quả PTPL 0892/TB-KĐ4 ngày 15/08/2018 hàng nk sang. Miễn KBHC theo NĐ 113/2017/ND-CP... (mã hs antracol 70wgt/ hs code antracol 70w)
- Mã HS 38089290: ANTRACOL 70WP-thuốc trừ bệnh(chế phẩm diệt nấm có thành phần chính là chất Propined, dạng bột kqPTPL 1464/TB-TCHQngày9/3/2017 hàng nk sangchai/đónggói)(85337076). Mien khai bao hoa chat NĐ113/2017/ND-CP... (mã hs antracol 70wpt/ hs code antracol 70w)
- Mã HS 38089290: Hợp chất KURITA NT-2570 có tác dụngdiệt rong kêu sử dụng trong hệ thống tuần hoàn mở nước công nghiệp, Sodium hydroxide 10%, Chlorine stabilizer, Combined chlorine compound, Copper corrosion inhibitor5%... (mã hs hợp chất kurita/ hs code hợp chất kur)
- Mã HS 38089290: Chế phẩm hóa học KURITA F-5900 dùng trong ngành công nghiệp xử lý nước công nghiệp, tác dụng diệt rong rêu cho hệ thống tháp giải nhiệt, TPHH: Glutaraldehyde 30%- 60%, mới 100%... (mã hs chế phẩm hóa họ/ hs code chế phẩm hóa)
- Mã HS 38089290: Chất kháng khuẩn (NEOSINTOL AF-40S). Hàng mới 100%... (mã hs chất kháng khuẩ/ hs code chất kháng k)
- Mã HS 38089290: Miếng chống mốc... (mã hs miếng chống mốc/ hs code miếng chống)
- Mã HS 38089290: Miếng chống mốc... (mã hs miếng chống mốc/ hs code miếng chống)
- Mã HS 38089290: Thuốc BVTV Cyprodinil + Difenoconazole 31. 25%WG (loại 250G/gói)... (mã hs thuốc bvtv cypr/ hs code thuốc bvtv c)
- Mã HS 38089290: Gói chống ẩm- Mới 100%... (mã hs gói chống ẩm m/ hs code gói chống ẩm)
- Mã HS 38089290: Hóa chất TAC KABIKORON (500G)- Chế phẩm diệt nấm mốc dạng lỏng có thành phần chính là 5-chloro-2-methyl-3 (2H_ isothiazone và diethylene glycol... (mã hs hóa chất tac ka/ hs code hóa chất tac)
- Mã HS 38089290: Thuốc trừ nấm NATIVO WG75 27X(20X10GR) BAG BD... (mã hs thuốc trừ nấm n/ hs code thuốc trừ nấ)
- Mã HS 38089290: Thuốc trừ sâu CYROMAZINE 75% WP ((300g x 4 bag) x 16 box) x 29 carton, hàng mới 100%... (mã hs thuốc trừ sâu c/ hs code thuốc trừ sâ)
- Mã HS 38089290: MANCOZEB 80% WP (Thuốc BVTV)(2. 5kg x 10 PE bag x 127 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs mancozeb 80% wp/ hs code mancozeb 80%)
- Mã HS 38089290: Thuốc trừ bệnh Amistar 250 SC, hãng sx: Syngenta, dung tích: 100ml/chai, 50 chai/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc trừ bệnh/ hs code thuốc trừ bệ)
- Mã HS 38089290: Hóa chất Kurita F-5100: Chế phẩm diệt nấm dùng trong xử lý nước thải... (mã hs hóa chất kurita/ hs code hóa chất kur)
- Mã HS 38089290: Thuốc trừ nấm Folicur EW250 (500ml)... (mã hs thuốc trừ nấm f/ hs code thuốc trừ nấ)
- Mã HS 38089290: Thuốc trừ nấm Monceren WP25 (500GR)/80958013... (mã hs thuốc trừ nấm m/ hs code thuốc trừ nấ)
- Mã HS 38089290: Thuốc diệt nấm PROCHLORAZ-MANGANESE 50% WP (25 kg x 40 bag)... (mã hs thuốc diệt nấm/ hs code thuốc diệt n)
- Mã HS 38089290: Hóa chất Nalco 7330(7330/25) (chất diệt vi sinh không oxy hóa), hàng mới 100%... (mã hs hóa chất nalco/ hs code hóa chất nal)
- Mã HS 38089290: Thuốc diệt nấm- Kamanta 72WP, gói 100gr, mới 100%... (mã hs thuốc diệt nấm/ hs code thuốc diệt n)
- Mã HS 38089290: Hóa chất Javen NaClO 10%- Sodium hypochlorite dùng trong hệ thống xử lý nước (gồm sodium hypochorite 8-12%, nước 88-92%) 250kg/ phi... (mã hs hóa chất javen/ hs code hóa chất jav)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ- Ekill 37 WG (25kg/drum)... (mã hs thuốc trừ cỏ e/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ A22540A LOYANT. Hàng mới 100%. Rean date: 11/2021... (mã hs thuốc trừ cỏ a2/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ EXF10232J/ SYN549772 SC (100) Hàng mới 100%. Rean date 09/2021.... (mã hs thuốc trừ cỏ ex/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ BENTAZON 44. 1% (W/W) SL... (mã hs thuốc trừ cỏ be/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: Thuốc diệt cỏ Xevelo 120EC 500ml/chai... (mã hs thuốc diệt cỏ x/ hs code thuốc diệt c)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ SUNRICE WG15 6X(40X10GR) BOT BD... (mã hs thuốc trừ cỏ su/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ STAM M-4 (PROPANIL 480EC WV) x 200 Ltr... (mã hs thuốc trừ cỏ st/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: QUIZALOFOP-P-ETHYL 5% EC (Thuốc BVTV)(500ml x 30 PET bottle x 9 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs quizalofoppet/ hs code quizalofopp)
- Mã HS 38089319: GLUFOSINATE-AMMONIUM 13. 5%SL(Thuốc BVTV)(3000ml x 8 PE bottle x 67 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs glufosinateamm/ hs code glufosinate)
- Mã HS 38089319: Thuốc diệt cỏ Sach Co 230EC, gồm 150 thùng, mỗi thùng chứa 40 chai 240 ml, kích thước: 515x320x170 mm, Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc diệt cỏ s/ hs code thuốc diệt c)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ- Fasi 50WP (15g/gói)... (mã hs thuốc trừ cỏ f/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ: Cyhalofop-butyl std 98% (0. 5g x 1 brown glass tube). Hàng mới 100% NSX: 16/12/2019, HSD: 15/12/2021... (mã hs thuốc trừ cỏ c/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ Tiller G (HAK) OD89 (250 ml)/80319835... (mã hs thuốc trừ cỏ ti/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: Thuốc trừ cỏ BENTAZON 44. 1% (W/W) SL (500 cc x 30 bottle x 120 carton)... (mã hs thuốc trừ cỏ be/ hs code thuốc trừ cỏ)
- Mã HS 38089319: AMETRYN 25% EC (Thuốc BVTV)(1000ml x 20 PET bottle x 474 cartons). Hàng mới 100%... (mã hs ametryn 25% ec/ hs code ametryn 25%)
- Mã HS 38089330: Thuốc tăng trưởng PACLOBUTRAZOL 23% (W/W)SC... (mã hs thuốc tăng trưở/ hs code thuốc tăng t)
- Mã HS 38089330: Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng ComCat 150WP, gồm 46 thùng mỗi thùng chứa 500 gói, mỗi gói 6. 5g. Kích thước: 500 x 395 x 277 mm. Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc điều hòa/ hs code thuốc điều h)
- Mã HS 38089330: Thuốc tăng trưởng PACLOBUTRAZOL 23% (W/W)SC (1000 cc x 20 bottle x 40 carton)... (mã hs thuốc tăng trưở/ hs code thuốc tăng t)
- Mã HS 38089490: Thuốc thú y VIRKON S (50 Kg/drum), batch 1911BA0059, HSD: 11/2022... (mã hs thuốc thú y vir/ hs code thuốc thú y)
- Mã HS 38089490: Bột khử khuẩn dụng cụ y tế: Pose Cresol 5g/túi, 100 túi/hộp. NSX: Pose Health Care Limited, Thái Lan. Mới 100%. HSD: 10/2022.... (mã hs bột khử khuẩn d/ hs code bột khử khuẩ)
- Mã HS 38089490: Clorine-Chất khử trùng dùng trong công nghiệp, dạng lỏng-WHISPER V 25 KGS. Code 202-309502. CAS 68424-85-1; 32426-11-2; 64-17-5. Hàng mới 100%... (mã hs clorinechất kh/ hs code clorinechất)
- Mã HS 38089490: DIVOSAN HYPO-Chế phẩm khử trùng, thành phần chính là natri hypoclorit, natri hydroxit trong nước dùng trong nhà máy công nghiệp, (20L/can). Hàng mới 100%... (mã hs divosan hypoch/ hs code divosan hypo)
- Mã HS 38089490: DIVOSAN HS35-VT 68- Chế phẩm khử trùng dùng trong nhà máy công nghiệp, (20L/can). Hàng mới 100%... (mã hs divosan hs35vt/ hs code divosan hs35)
- Mã HS 38089490: Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Chất diệt khuẩn TINOSAN (R) HP100 (Hydroxydichlorodiphenyl Ether- Asia) (hàng có KQ PTPL sô 1752/TB-KĐ3 ngày 16/10/2019)... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 38089490: CHẤT CHỐNG MỐC VẢI (Chất hồ sợi)- BACTERICID AGENT BST-60 (hang hoa phục vụ sản xuất trong ngành dêt, hang mới 100%)- Tham khảo KQGĐ 0071/N3. 18/TD ngày 05. 06. 2018... (mã hs chất chống mốc/ hs code chất chống m)
- Mã HS 38089490: Hợp chất KURIVERTER IK-110H dạng lỏng, TP: Sodium hydroxide 15%, Chlorine stabilizer 25%, Combined chlorine compound 60%, chế phẩm khử trùng, hóa chất trong hệ thống xử lý nước công nghiệp... (mã hs hợp chất kurive/ hs code hợp chất kur)
- Mã HS 38089490: Nước tẩy rửa tiệt trùng B-65v 4. 8L... (mã hs nước tẩy rửa ti/ hs code nước tẩy rửa)
- Mã HS 38089490: Chế phẩm dùng trong chăn nuôi- GLUMAX (1L/Chai)- Xử lý môi trường nước. Không màu trong suốt. Batch No. : 0011219M1. NSX: 16/12/2019 HSD: 16/12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dùng t/ hs code chế phẩm dùn)
- Mã HS 38089490: Thuốc khử trùng trong công nghiệp- SEPTACID SPS (phosphoric acid-H3PO4; ethylene glycol-C2H3BrO2), (Số CAS: 7664-38-2, 107-21-1, 79-08-3), Hàng mới 100%... (mã hs thuốc khử trùng/ hs code thuốc khử tr)
- Mã HS 38089990: Thuốc trừ ốc MOSSADE 700WP (Niclosamide 700g/Kg), đóng bao 25kg/bao. Hàng mới 100%. Danh mục TT 10/2019/TT-BNNPTNT. Nhà SX: Sichuan Province Naxi Changjiang Chemical Co. , Ltd... (mã hs thuốc trừ ốc mo/ hs code thuốc trừ ốc)
- Mã HS 38089990: Chế phẩm chống mốc có tên thương mại là CT-203 sử dụng trong sản xuất giầy, dép (Water 90-95%, Sodium o-phenylphenate tetrahydrate 5-9%, Sodium hydroxide)... (mã hs chế phẩm chống/ hs code chế phẩm chố)
- Mã HS 38089990: PREVENTOL D 6 (Chất bảo quản dùng trong ngành công nghiệp sơn, keo, mực in, dệt, giấy, 20 kg/can). Hàng mới 100%.... (mã hs preventol d 6/ hs code preventol d)
- Mã HS 38089990: PREVENTOL A 14-D (Chất bảo quản dùng trong ngành công nghiệp sơn, keo, mực in, dệt, giấy, 20 kg/can). Hàng mới 100%.... (mã hs preventol a 14/ hs code preventol a)
- Mã HS 38089990: Túi bằng plastic, mới 100%... (mã hs túi bằng plasti/ hs code túi bằng pla)
- Mã HS 38089990: BÌNH XỊT BỌ CHÉT, CÔN TRÙNG FAMILOVES... (mã hs bình xịt bọ ché/ hs code bình xịt bọ)
- Mã HS 38089990: BÌNH XỊT QUẦN ÁO CHỐNG MUỖI FAMILOVES... (mã hs bình xịt quần á/ hs code bình xịt quầ)
- Mã HS 38089990: BÌNH XỊT CHỐNG MUỖI VÀ CÔN TRÙNG FAMILOVES... (mã hs bình xịt chống/ hs code bình xịt chố)
- Mã HS 38089990: NƯỚC GIẶT CHỐNG MUỖI VÀ CÔN TRÙNG FAMILOVES... (mã hs nước giặt chống/ hs code nước giặt ch)
- Mã HS 38089990: Chất bảo quản keo (Chế phẩm khử trùng, diệt nấm). KATHON (TM) LXE BIOCIDE. 20Kg/pail (64 pail), Hàng mới 100%.... (mã hs chất bảo quản k/ hs code chất bảo quả)
- Mã HS 38089990: Hóa chất dùng trong ngành sơn (Chế phẩm khử trùng, diệt nấm). ROCIMA (TM) 623. 20Kg/pail (576 pail), Hàng mới 100%.... (mã hs hóa chất dùng t/ hs code hóa chất dùn)
- Mã HS 38089990: Túi nilon chất liệu PE 120*55mm mới 100%... (mã hs túi nilon chất/ hs code túi nilon ch)
- Mã HS 38089990: BAYLUSCIDE 70WP- thuốc trừ ốc bươu vàng, đã được kiểm hóa tại tờ khai số 102659561802 ngày 24/05/2019 (hàng mới 100%)... (mã hs bayluscide 70wp/ hs code bayluscide 7)
- Mã HS 38089990: Thuốc bảo vệ thực vật: PACLOBUTRAZOL 15% WP, tên thương mại Bidamin 15 WP, NSX: BAILING AGROCHEMICAL CO. , LTD, HSD: 25/12/2021... (mã hs thuốc bảo vệ th/ hs code thuốc bảo vệ)
- Mã HS 38089990: ROCIMA-Hóa chất ROCIMA(TM) 640(1 PPL 200kg)-Hóa chất diệt khuẩn dùng trong ngành sơn. CAS no. 2634-33-5/ 1310-73-2... (mã hs rocimahóa chất/ hs code rocimahóa c)
- Mã HS 38089990: Bẫy gián ECO TAISO kích thước 21x24, 6 cm, đóng 4 khay/ hộp, 12 hộp/ thùng hàng mới 100%... (mã hs bẫy gián eco ta/ hs code bẫy gián eco)
- Mã HS 38089990: Bẫy gián NORUN làm từ giấy định lượng 400g, in 1 mặt, 1 mặt phủ keo, cán nilon, kích thước 18. 5 *24. 6 cm, đóng 5 khay/hộp, 60 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs bẫy gián norun/ hs code bẫy gián nor)
- Mã HS 38089990: Bẫy gián TAISO làm từ giấy định lượng 400g, in 1 mặt, 1 mặt phủ keo, cán nilon, kích thước 18. 5 *24. 6 cm, đóng 3 khay/hộp, 12 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs bẫy gián taiso/ hs code bẫy gián tai)
- Mã HS 38089990: Miếng chống mốc (kích cỡ: 5cm*2. 5cm) TKN: 102972385460M1... (mã hs miếng chống mốc/ hs code miếng chống)
- Mã HS 38089990: Thuốc BVTV Niclosamide 70%WP (loại 5. 0KG/gói)... (mã hs thuốc bvtv nicl/ hs code thuốc bvtv n)
- Mã HS 38089990: Sản phẩm bột sát trùng ao hồ- AQUA-PROTECT 1KG, hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm bột sá/ hs code sản phẩm bột)
- Mã HS 38089990: Thuốc diệt ốc Toxbait 120 AB, gồm 250 thùng, mỗi thùng chứa 20 gói, mỗi gói 1kg, Kích thước: 445 x 345 x 247 mm, Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc diệt ốc t/ hs code thuốc diệt ố)
- Mã HS 38089990: Thuốc trừ ốc NICLOSAMIDE-OLAMINE 70% WP (20 kg x 100 bag)... (mã hs thuốc trừ ốc ni/ hs code thuốc trừ ốc)
>