3507 - Mã HS 35079000: ROVABIO MAX ADVANCE L (Chế phẩm enzyme, dùng trong thức ăn chăn nuôi)... (mã hs rovabio max adv/ hs code rovabio max)
- Mã HS 35079000: Chất hỗ trợ chế biến trong bia: Enzyme Alphalase Advance 4000, dạng lỏng, 5kg/can, batch no: 1783378696, NSX: 07/12/2018, HSD: 06/12/2020. Hãng SX: Danisco, mới 100%... (mã hs chất hỗ trợ chế/ hs code chất hỗ trợ)
- Mã HS 35079000: Enzyme TG-B101 dùng trong chế biến thực phẩm. Transglutaminase TG-B101. Hàng mới 100%. Qui cách: 20kg/thùng. Nhà SX: Taixing Dongsheng Bio-Tech Co. , Ltd. NSX: 05-12-2019. HSD: 04-12-2020.... (mã hs enzyme tgb101/ hs code enzyme tgb1)
- Mã HS 35079000: Chất xúc tác enzym Amylase thủy phân tinh bột dùng hạn chất độ kết kính của tinh bột mì dùng trong ngành công nghiệp giấy (Amylase)- hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác en/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 35079000: Hóa chất dùng trong ngành dệt nhuộm- Primafast GOLD HSL (Enzym đã chế biến loại khác)- CAS Number: 9012-54-8. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất dùng t/ hs code hóa chất dùn)
- Mã HS 35079000: Men chống nấm mốc dùng trong quá trình sản xuất giấy, Biological Drainage Enzyme No. 1. Mới 100%.... (mã hs men chống nấm m/ hs code men chống nấ)
- Mã HS 35079000: ECONASE XT 25 (Chế phẩm enzyme, dùng trong thức ăn chăn nuôi).... (mã hs econase xt 25/ hs code econase xt 2)
- Mã HS 35079000: Natuphos E 5000 G 20kg/01 thùng (Bổ sung enzyme Phytase trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm), phù hợp với số đăng kí 260-7/18-CN, hàng mới 100%... (mã hs natuphos e 5000/ hs code natuphos e 5)
- Mã HS 35079000: BREWERS CLAREX, Chất phụ gia (enzyme) dùng trong sản xuất bia.... (mã hs brewers clarex/ hs code brewers clar)
- Mã HS 35079000: ALPHA-CHYMOTRYPSIN- USP39 (Nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược. Hàng mới 100%. HSD: Tháng 12/2022. NSX: Shanghai Linzyme Biosciences Ltd- China)... (mã hs alphachymotryp/ hs code alphachymot)
- Mã HS 35079000: NLSX thuốc thú y: ALPHACHYMOTRYPSIN, Lô SX: GYCT-20191208. NSX: 08/12/2019, HSD: 07/12/2022, đóng 5kg/hộp (2 hộp 1 carton), NSX: Beijing Geyuantianrun Bio-tech Co. , Ltd, Mới 100%... (mã hs nlsx thuốc thú/ hs code nlsx thuốc t)
- Mã HS 35079000: Enzym- loại khác dùng trong công nghiệp dệt- NEOZYME DL CONC (NCV). CAS số: 9012-54-8... (mã hs enzym loại khá/ hs code enzym loại)
- Mã HS 35079000: Chế phẩm hoạt động bề mặt (enzym cellulase)- NCT-001. Cthu so: 1891/TB-PTPL- 25. 07. 16 (Cty cam ket NLNK không chứa tp tiền chất)... (mã hs chế phẩm hoạt đ/ hs code chế phẩm hoạ)
- Mã HS 35079000: ECONASE XT 25L (Chế phẩm enzyme, dùng trong thức ăn chăn nuôi- dạng lỏng).... (mã hs econase xt 25l/ hs code econase xt 2)
- Mã HS 35079000: DEPILASE F1 MAX là enzyme đã qua chế biến dùng trong ngành dệt may. hàng mới 100% 25kg/thùng. hàng mới 100%... (mã hs depilase f1 max/ hs code depilase f1)
- Mã HS 35079000: DEPISOFT LCP-P, Enzyme callulase 2. 5%, tapioca starch 17. 5%, sodium sulphate80% đã qua chế biến dùng trong nghành dệt may, 25kg/kiện. hàng mới 100%... (mã hs depisoft lcpp/ hs code depisoft lcp)
- Mã HS 35079000: ENZYME (KBM) (Dùng xử lý nước thải). Hàng mới 100%... (mã hs enzyme kbm d/ hs code enzyme kbm)
- Mã HS 35079000: Keo đỏ chống tụt ốc Loctite 263, hàng mới 100%... (mã hs keo đỏ chống tụ/ hs code keo đỏ chống)
- Mã HS 35079000: Chế phẩm chứa chất hoạt động bề mặt nonionic và enzym, dạng hạt dùng sản xuất bột giặt: EFFECTENZ P2000 (20kgs/Carton). Số PTPL: 4964/TB-TCHQ (01. 06. 2016)... (mã hs chế phẩm chứa c/ hs code chế phẩm chứ)
- Mã HS 35079000: Phytase (Phytase>1000 U/g. độ ẩm <10%) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, NK theo CV 1989/CN-TĂCN ngày 30/11/2017. mới 100%... (mã hs phytase phytas/ hs code phytase phy)
- Mã HS 35079000: Xylanase + Cellulase: (độ ẩm <10%, Xylanase > 2. 500U/g, B- mannanase <1. 500 U/g, Cellulasse >200 u/g)Nguyên liệu sx tăcn, nhập khẩu đúng theo QĐ 1989/QĐ-CN-TĂCN ngày 30/11/2017. Mới 100%... (mã hs xylanase cell/ hs code xylanase c)
- Mã HS 35079000: Xylanase + Protease + Amylase: (Xylanase > 8. 000U/g, Protease>15000U/g. Amylase>500 U/g. B- mannanase>2000 U/g, Cellulasse>400 u/g. Lipase>2500U/g) Nguyên liệu sx tăcn, NK theo QĐ 903/QĐ-CN-TĂCN... (mã hs xylanase prot/ hs code xylanase p)
- Mã HS 35079000: Kemzyme Dry- Chất bổ sung men tiêu hóa trong TĂCN. Đóng gói: 25Kg/Bao... (mã hs kemzyme dry ch/ hs code kemzyme dry)
- Mã HS 35079000: YIDUOZYME 9680: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, bổ sung men tiêu hoá trong TACN do hãng Guangdong VTR Biotech sản xuất.... (mã hs yiduozyme 9680/ hs code yiduozyme 96)
- Mã HS 35079000: MICROTECH 5000 (Mini- Granular): Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, bổ sung men tiêu hoá trong TACN do hãng Guangdong VTR Biotech sản xuất.... (mã hs microtech 5000/ hs code microtech 50)
- Mã HS 35079000: Chế Phẩm ENZYME- VERON AX 25KG Bag, NLSX phụ gia thực phẩm PVSX nội bộ cty không tiêu thụ tại thị trường, 700KG 28PC, hàng mới 100%. PTPL Số: 1040/TB-KDD NGAY 10/07/2019... (mã hs chế phẩm enzyme/ hs code chế phẩm enz)
- Mã HS 35079000: ACIDIC ENZYME PK Chất xúc tác (men acidic PK) dùng để tăng phản quang của màu, hàng mới 100% THEO KET QUA PHAN TICH SO 258/TB-KD3 NGÀY 09/02/2018... (mã hs acidic enzyme p/ hs code acidic enzym)
- Mã HS 35079000: Chất Enzym dùng giảm đổ lông trong quá trình dệt, dạng lỏng, Mã CAS: 9012-54-8, Hiệu: FS-107, NSX: PINNACLE (25KG/DRUM, 1 Drum), đóng gói trong thùng nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs chất enzym dùng/ hs code chất enzym d)
- Mã HS 35079000: Chế phẩm dùng trong chăn nuôi- VIBOZYME (1Kg/gói)- Bổ sung men vi sinh, giúp vật nuôi tiêu hóa tốt thức ăn. Màu nâu. Batch no. 0011219M1. NSX: 16/12/2019 HSD: 16/12/2021. Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dùng t/ hs code chế phẩm dùn)
- Mã HS 35079000: Enzyme nước trung tính đậm đặc (Enzyme LEK-108A, dùng trong sản xuất vải) Hàng mới 100%... (mã hs enzyme nước tru/ hs code enzyme nước)
>