3403 - Mã HS 34031111: Dung môi RP7... (mã hs dung môi rp7/ hs code dung môi rp7)
- Mã HS 34031111: Dầu cắt gọt Blasocut 2000CF... (mã hs dầu cắt gọt bla/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34031111: Chế phẩm dùng xử lý vật liệu dệt, gồm hỗn hợp dầu khoáng và chất hữu cơ hoạt động bề mặt không ion, dạng lỏng SANOIL AB-102C(ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS), KQPTPL: 1209/TB-KD4 (19/09/2017)... (mã hs chế phẩm dùng x/ hs code chế phẩm dùn)
- Mã HS 34031111: Hóa chất rửa sản phẩm von-860 Washing Agent VO- 860N (16kg/can) (Không tham gia trực tiếp vào quá trình sx SP)... (mã hs hóa chất rửa sả/ hs code hóa chất rửa)
- Mã HS 34031111: Chất chống rỉ sétNippon Mecha- Chemical KC-12, 20L/can... (mã hs chất chống rỉ s/ hs code chất chống r)
- Mã HS 34031111: Dung môi RP7... (mã hs dung môi rp7/ hs code dung môi rp7)
- Mã HS 34031111: Chất chống rỉ WD-40... (mã hs chất chống rỉ w/ hs code chất chống r)
- Mã HS 34031111: Chế phẩm Nabaken BN-SPRAY (420ml/ chai)... (mã hs chế phẩm nabake/ hs code chế phẩm nab)
- Mã HS 34031111: Dầu bôi trơn (silic)... (mã hs dầu bôi trơn s/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031111: Dầu bôi trơn pha nước dạng vi nhũ tương SHL SAMSOL E1 (200 lít/thùng) (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu bôi trơn ph/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031111: Dầu nhờn Tellus S2 MX32 (phuy 209L)... (mã hs dầu nhờn tellus/ hs code dầu nhờn tel)
- Mã HS 34031111: Chất bôi trơn đa dụng RP7. 300g (12 bình/thùng); tp: White spirit, Butane, Propane. Hàng mới 100%... (mã hs chất bôi trơn đ/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 34031111: Dầu bảo dưỡng máy TB2706 420ML/LON (Thành phần: ethy alcohol, hexane, cacbon dioxide, isohexane, butane)... (mã hs dầu bảo dưỡng m/ hs code dầu bảo dưỡn)
- Mã HS 34031119: Dầu nhờn Hyspin AWS 32 (209L/thùng)... (mã hs dầu nhờn hyspin/ hs code dầu nhờn hys)
- Mã HS 34031119: Dầu nhờn Perfecto HT 5 (209L/thùng)... (mã hs dầu nhờn perfec/ hs code dầu nhờn per)
- Mã HS 34031119: Dầu tuần hoàn: CPC R 100 (200L/thùng)... (mã hs dầu tuần hoàn/ hs code dầu tuần hoà)
- Mã HS 34031119: Dầu nhờn Transmax AXLE 80W/90 (209L/thùng)... (mã hs dầu nhờn transm/ hs code dầu nhờn tra)
- Mã HS 34031119: Dầu cắt gọt (200L/ drum)/BW COOL E-660V- 200L Drum... (mã hs dầu cắt gọt 20/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34031119: Dầu gia công ống nhôm METAL WORK EDOL... (mã hs dầu gia công ốn/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 34031119: Dầu mài Sugicut CS-58FG (20l/can)... (mã hs dầu mài sugicut/ hs code dầu mài sugi)
- Mã HS 34031119: Dầu cắt gọt BW COOL E-660V... (mã hs dầu cắt gọt bw/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34031119: Nhớt_Shell Tonna S2 M68 (209 Lit/Drum)... (mã hs nhớtshell tonn/ hs code nhớtshell t)
- Mã HS 34031190: Chế phẩm dủng để xử lý da thuộc PROSOAK dạng lỏng Cas No: 79-33-4... (mã hs chế phẩm dủng đ/ hs code chế phẩm dủn)
- Mã HS 34031190: Chất làm bóng phụ mạ kẽm không xyanua tính kiềm. Thành phần: Hợp chất dị vòng nitơ, nước tinh khiết.... (mã hs chất làm bóng p/ hs code chất làm bón)
- Mã HS 34031190: Chất làm bóng mạ kẽm không xyanua tính kiềm. Thành phần: Polyquaternary amin, Sulfonium muối, nước tinh khiết.... (mã hs chất làm bóng m/ hs code chất làm bón)
- Mã HS 34031190: Chất tính hóa không xyanua tính kiềm. Thành phần: hydroxy carboxylate, muối axit carboxylic hữu cơ, nước tinh khiết.... (mã hs chất tính hóa k/ hs code chất tính hó)
- Mã HS 34031190: Nước mềm không xyanua tính kiềm, Thành phần: Muối axit photpho hữu cơ, khoáng silicat, nươc tinh khiết. hàng mới 100%... (mã hs nước mềm không/ hs code nước mềm khô)
- Mã HS 34031190: Chất xử lý bề mặt crom 3 ngũ sắc A01-435D, Thành phần: Chromium nitrate, Cobalt sulfate, Natri nitrat, nước tinh khiết, hàng mới 100%... (mã hs chất xử lý bề m/ hs code chất xử lý b)
- Mã HS 34031190: Chất tẩy A03-120. Thành phần: Chất béo amin amin ethoxylate, natri tripolyphosphate, natri orthophosphate, chất hoạt động bề mặt, nước tinh khiết... (mã hs chất tẩy a0312/ hs code chất tẩy a03)
- Mã HS 34031190: Dầu chống gỉ sét R-317A (200L/Thùng phi)- Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ sé/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 34031190: Chế phẩm dầu bôi trơn/ PERMAWICK (P2A090 (Sammyung))... (mã hs chế phẩm dầu bô/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 34031190: Hỗn hợp chất chống oxi hóa, chống ăn mòn và bôi trơn, PERMAWICK/ PERMAWICK (PAO40NP (SAM MYOUNG))... (mã hs hỗn hợp chất ch/ hs code hỗn hợp chất)
- Mã HS 34031190: Chất chống set... (mã hs chất chống set/ hs code chất chống s)
- Mã HS 34031190: Chế phẩm hoạt động bề mặt da thuộc... (mã hs chế phẩm hoạt đ/ hs code chế phẩm hoạ)
- Mã HS 34031911: Phụ tùng máy bay trực thăng: Chế phẩm bôi trơn hộp điều tốc động cơ (NYCOLUBE 3525) Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy ba/ hs code phụ tùng máy)
- Mã HS 34031912: Silicone Dùng Trong Ngành In. P- 1535 Silicone, Đóng Gói 20 Kg/ Thùng(Hàng Mới 100%)... (mã hs silicone dùng t/ hs code silicone dùn)
- Mã HS 34031912: Dầu Silicon KF-96-100CS... (mã hs dầu silicon kf/ hs code dầu silicon)
- Mã HS 34031912: Chem-Trend SL-2490 chế phẩm bôi trơn có chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ < 70%, và có chứa dầu silicone dùng cho việc tách khuôn trong công nghiệp, 208 Lít/Thùng. hàng mới 100%... (mã hs chemtrend sl2/ hs code chemtrend s)
- Mã HS 34031912: Chem-Trend SL-3188 chế phẩm bôi trơn có chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ < 70%, và có chứa dầu silicone dùng cho việc tách khuôn trong công nghiệp, 208 Lít/Thùng. hàng mới 100%... (mã hs chemtrend sl3/ hs code chemtrend s)
- Mã HS 34031912: Dầu silicon 100, 000CS (1lit/kg, dùng bôi trơn trong công đoạn luồn dây) 0090-00100-90-00-00... (mã hs dầu silicon 100/ hs code dầu silicon)
- Mã HS 34031912: Dầu silicon 200, 000CS (1lit/kg, dùng bôi trơn trong công đoạn luồn dây) 0090-00200-90-00-00... (mã hs dầu silicon 200/ hs code dầu silicon)
- Mã HS 34031912: Dầu silicon 300, 000CS (1lit/kg, dùng bôi trơn trong công đoạn luồn dây) 0090-00300-90-00-00... (mã hs dầu silicon 300/ hs code dầu silicon)
- Mã HS 34031912: Dầu Silicone (dùng bôi trơn cho khuôn máy ép dây cao su lên vòng kim loại) Silicone Fluid/ Item No. KBM-603(1kg/can) (Không tham gia trực tiếp vào quá trình sx SP)... (mã hs dầu silicone d/ hs code dầu silicone)
- Mã HS 34031912: Chế phẩm chứa dầu silicon (hàng mới 100%)-RELEASING AGENT FOR PU MOLD-GREEN 200, dạng lỏng, 200kg/thùng phuy (Số 2665/TB-TCHQ)... (mã hs chế phẩm chứa d/ hs code chế phẩm chứ)
- Mã HS 34031912: Chế phẩm tách khuôn Graphace TXT-3 (chứa dầu khoáng và dầu silicon, dạng lỏng), 18 lít/can/10 can, thành phần dầu khoáng 1-3%, hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm tách k/ hs code chế phẩm tác)
- Mã HS 34031912: Bình xịt # 945 (Dầu bôi trơn cho chỉ chứa dầu silicone, dầu khoáng, khí lỏng. Sprayway #945 (12 chai/tá- 312 g (N. W)/chai). Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt # 945/ hs code bình xịt # 9)
- Mã HS 34031912: Bình xịt #292 (Chế phẩm dầu bôi trơn có chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dưới 70%, dạng lỏng, có chứa silicon Sprayway #292 (12 chai/tá- 312g (N. W)/Chai). Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt #292/ hs code bình xịt #29)
- Mã HS 34031912: Bình xịt #823 (Chế phẩm bôi trơn thành phần chính dầu khoáng <70% dầu silicon, trichloroethlene. chứa khí hóa lỏng propane Sprayway #823 (12 chai/tá-397g (NW/Chai). Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt #823/ hs code bình xịt #82)
- Mã HS 34031912: Bình xịt # 946 (Dầu bôi trơn chỉ có chứa Butane, Propane, Odorless Mineral Spirits, Polydimethylsiloxane dùng cho máy móc Silicone Sprayway #946 (12 chai/tá-312g (N. W)/chai. ). Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt # 946/ hs code bình xịt # 9)
- Mã HS 34031912: Chế phẩm chống dính CURE COAT H3F (420ml/Chai)- Hàng đã đóng thuế BVMT theo tờ khai nhập: 102934404640/ A11 (17/10/2019) (Hàng mới 100%)... (mã hs chế phẩm chống/ hs code chế phẩm chố)
- Mã HS 34031912: Chất tách khuôn Graphace SE-200A (18 lit/can), hàng mới 100%... (mã hs chất tách khuôn/ hs code chất tách kh)
- Mã HS 34031912: Hoa chat xu ly Mono Coat E309A, 400ml/chai, ~0, 27kg/chai, US... (mã hs hoa chat xu ly/ hs code hoa chat xu)
- Mã HS 34031912: Dầu bơm chân không... (mã hs dầu bơm chân kh/ hs code dầu bơm chân)
- Mã HS 34031912: Silicone... (mã hs silicone/ hs code silicone)
- Mã HS 34031919: Dung dịch bảo dưỡng da, nhựa nội thất PN39040LT, (số cas: 7732-18-5, 63148-62-9, 160875-66-1), 3M ID số XS002004397... (mã hs dung dịch bảo d/ hs code dung dịch bả)
- Mã HS 34031919: Dầu làm mát FX99YM (cho máy CNC, dạng lỏng), 18 lit/can, có nguồn gốc từ dầu mỏ dưới 70%; Hsx: YUSHIRO MALAYSIA SDN BHD, không nhãn hiệu;Mới 100%; Cas no: 64742-54-7 >40%; 7732-18-5 >30%... (mã hs dầu làm mát fx9/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 34031919: Chai xịt chống sét Mold shied, hàng mới 100%.... (mã hs chai xịt chống/ hs code chai xịt chố)
- Mã HS 34031919: Dầu máy nén khí FS600 (chế phẩm bôi trơn, 20 lít/thùng, dùng cho máy nén khí)... (mã hs dầu máy nén khí/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn 00127 FOOD MACHINERY LUBRICANT (420ML/CHAI)... (mã hs dầu bôi trơn 00/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Chất chống gỉ cho chi tiết kim loại có chứa thành phần dầu khoáng từ 10-30% KURE CRC 3-36 (430ML/chai)... (mã hs chất chống gỉ c/ hs code chất chống g)
- Mã HS 34031919: Dầu cắt gọt EUMCOOL 5000 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa dưới 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 180kg/thùng)... (mã hs dầu cắt gọt eum/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34031919: Hợp chất hữu cơ làm sạch và chống ăn mòn kim loại NOX-RUST NUCLEOIL 105S (Hàm lượng dầu nhờn gốc dầu khoáng chứa bitum<70%), (Mineral oil; 2, 6-Di-tert-butyl-p-cresol), PTPL: 462/BB-HC13 (26/06/2009)... (mã hs hợp chất hữu cơ/ hs code hợp chất hữu)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm lỏng dầu chống gỉ chứa<70% KLdầu khoáng gốc dầu mỏ, khôngchứa dầu silicon_Nox-RustTH-110WAJ, (Petroleum Hydrocarbon&Additives<49%;Rust Preventive Additives>51%, PTPL: TB: 389/TB-KĐHQ (20/6/2018... (mã hs chế phẩm lỏng d/ hs code chế phẩm lỏn)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn nòng xy lanh/FC-00913-VN, TYPE: FT; 18 KG/PAIL, dùng cho xưởng sản xuất, lắp ráp xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn nò/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn tanshi (1PCS 1 lọ, 1 lọ 437ml, 10 lọ 4. 37 lít) 939691-1... (mã hs dầu bôi trơn ta/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm (dầu thạch), dạng lỏng dùng để chống nước, chống ăn mòn cho dây cáp. Mới 100%.... (mã hs chế phẩm dầu t/ hs code chế phẩm dầ)
- Mã HS 34031919: Dầu gia công cắt gọt kim loại, có thành phần cơ bản < 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (200 lít/thùng). METAL WORKING OILS C-50ST. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gia công cắ/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 34031919: Dầu nhờn thủy lực SHL Synthdro 32AW_200L, dùng cho máy tiện kim loại, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn thủy l/ hs code dầu nhờn thủ)
- Mã HS 34031919: Dầu chống rỉ SHL Samlex 13_200L, dùng chống rỉ cho hàng kim loại thành phẩm, hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ sh/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 34031919: Dầu hỗ trợ khoan Nabakem TC#1, type M, 500g, hàng mới 100%... (mã hs dầu hỗ trợ khoa/ hs code dầu hỗ trợ k)
- Mã HS 34031919: Chất chống gỉ kim loại NABAKEM LONG#2G màu xanh, 420ml/lọ. Hàng mới 100% (TBKQ: 149/TB-KĐ1) (Xylene: 10-20%)... (mã hs chất chống gỉ k/ hs code chất chống g)
- Mã HS 34031919: Nox Rust 366-30/Chế phẩm dầu chống gỉ chứa dầu khóang nguồn gốc dầu mỏ hàm lượng dầu khóang dưới 70%theo khối lượng, dạng lỏng(Làm NLSXHC xử lý bề mặt kim lọai. Chống ăn mòn, gỉ sét)(PTPL1716, 30/07/2015)... (mã hs nox rust 36630/ hs code nox rust 366)
- Mã HS 34031919: DICOLUBE D64- Chế phẩm bôi trơn dạng lỏng loại khác dùng trong nhà máy công nghiệp, (200L/drum). Hàng mới 100%. PTPL 2710/TB-KĐ3(30/11/2017)... (mã hs dicolube d64 c/ hs code dicolube d64)
- Mã HS 34031919: DICOLUBE RS 148- Chế phẩm bôi trơn dạng lỏng loại khác dùng trong nhà máy công nghiệp (200L/drum). Hàng mới 100%. PTPL 2710/TB-KĐ3(30/11/2017)... (mã hs dicolube rs 148/ hs code dicolube rs)
- Mã HS 34031919: Vật tư tiêu hao cho xe Porsche: Mỡ bôi gioăng ống nước (1 tuyp 100gam), có nguồn gốc từ dầu mỏ, part no: 00004320593, Hàng mới 100%... (mã hs vật tư tiêu hao/ hs code vật tư tiêu)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn N3/AE1134, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn n3/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn PN2901033803, dùng cho máy dệt sợi, hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn pn/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn thành phẩm DAPHNE ALPHACOOL CS DRUM 200L, hàm lượng bitum dưới 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100% #32632700-2000SE020#.... (mã hs dầu bôi trơn th/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm dầu cắt gọt kim loại chứa dầu có nguồn gốc dầu mỏ nhỏ hơn 70% khối lượng, dạng lỏng: HOCUT 795H (20 Lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu cắ/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 34031919: Dầu cắt (dạng chế phẩm) (có nguồn gốc từ dầu mỏ)C-120A CUTTING OIL (20Lít/Can)... (mã hs dầu cắt dạng c/ hs code dầu cắt dạn)
- Mã HS 34031919: Dầu chống gỉ (Dạng chế phẩm, Có nguồn gốc từ dầu mỏ)DAPHNE COAT ST (200Lít/Thùng)... (mã hs dầu chống gỉ d/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn (dạng chế phẩm) (Có nguồn gốc từ dầu mỏ)DAPHNE SUPER HYDRO 46A (200Lít/Thùng)... (mã hs dầu bôi trơn d/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu đánh bóng/dùng đánh bóng tẩy rửa chi tiết máy (dạng chế phẩm) (Có nguồn gốc từ dầu mỏ)SAMIC CLEAN W-1000 (20Lít/Can)... (mã hs dầu đánh bóng/d/ hs code dầu đánh bón)
- Mã HS 34031919: Dầu đánh bóng/ dùng tẩy rửa đánh bóng chi tiết máy(Dạng chế phẩm, Có nguồn gốc từ dầu mỏ)IDEMITSU SUPASOL CA30 (200Lít/Thùng)... (mã hs dầu đánh bóng// hs code dầu đánh bón)
- Mã HS 34031919: Chất cắt làm mát tổng hợp CPC (20 lit/ thùng) có thành phần là dầu bôi trơn có chứa dưới 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, hàng đã đóng thuế BVMT ở TKN: 102808216340/A11 (12/08/19)... (mã hs chất cắt làm má/ hs code chất cắt làm)
- Mã HS 34031919: Chất bôi trơn... (mã hs chất bôi trơn/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm dầu bôi trơn (200 kg/thùng, hàng mới 100%) UNOPOL S 630... (mã hs chế phẩm dầu bô/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm chống dính Antistick Composition/ Item No. MOLD S-45 (Không tham gia trực tiếp vào quá trình sx SP)... (mã hs chế phẩm chống/ hs code chế phẩm chố)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn Forming Oil/ Item No. AQUA PRESS L-B (200l/drum) (Không tham gia trực tiếp vào quá trình sx SP)... (mã hs dầu bôi trơn fo/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu Cắt (NCS-7) (1Phuy200 lít), Thuế môi trường đã được người bán đóng thuế lúc nhập hàng về theo tk số: 10275558636 (16/07/2019), hàng mới 100%, PO IP012133... (mã hs dầu cắt ncs7/ hs code dầu cắt ncs)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn máy nén khí FS600-(sử dụng cho máy nén khí công nghiệp FUSHENG 20LÍT/Thùng-MỚI 100 %... (mã hs dầu bôi trơn má/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu Castrol Optigear Synthetic 800/460 (thành phần: Poly glycol >90%, Benzenamine, N-phenyl-, styrenated <10%) (20 lít/can)... (mã hs dầu castrol opt/ hs code dầu castrol)
- Mã HS 34031919: Dầu chân không Matsumura Oil Neoback MR-200, 20L/can... (mã hs dầu chân không/ hs code dầu chân khô)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt SPEED F8X OIL (200L/DRUM)... (mã hs dầu nhớt speed/ hs code dầu nhớt spe)
- Mã HS 34031919: Dầu chống sét Daphne Super Coat NR, 200L/DRUM... (mã hs dầu chống sét d/ hs code dầu chống sé)
- Mã HS 34031919: Chất bôi trơn: pu polymer. Gồm 14. 400 Kg đựng trong 72 thùng, đóng trong 1cont 20. Hàng mới 100%.... (mã hs chất bôi trơn/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm dầu nhờn: Dầu bôi trơn Neocaster RE 77 (18 lít/can), thành phần chứa dưới 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ (Đã nộp thuế theo mục 3 của tk: 102995372430/A41)... (mã hs chế phẩm dầu nh/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 34031919: Dầu cắt Moresco Toolmate BS-39 (Dầu bôi trơn chứa dưới 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, không chứa silicon, dạng lỏng), thành phần dầu khoáng 18-25%, (200 lít/thùng/7 thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt moresco/ hs code dầu cắt more)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn Neocaster RE-77(Chế phẩm bôi trơn chứa dưới 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, không chứa dầu silicon, dạng lỏng), thành phần dầu khoáng 25-30%, (18 lít/can/60 can), hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ne/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Nguyên liệu sản xuất dầu cắt MOT-501 (hàm lượng dầu khoáng <70%), thành phần dầu khoáng 50-60%, (180kg/ thùng/1 thùng), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 34031919: Dầu chống rỉ- Lubricating for Standing CT-18J (340 kgs 340 lít)... (mã hs dầu chống rỉ l/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 34031919: Dầu chống gĩ, Anti-rust Oil (chế phẩm chống gĩ KQGĐ 1726/N3. 11/TĐ) tk kiểm hóa 102500766431)... (mã hs dầu chống gĩ a/ hs code dầu chống gĩ)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn-DAPHNE MECHANIC OIL 32 DRUM 200L, 200 lít/thùng... (mã hs dầu bôi trơnda/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn Cimtech 3150 VLZ (200 lít/thùng), Trietanolamin 10-25%, nonanoic acid 1-5%, Dihidrogen oxide 30-50%, Polyoxy 5-10%, nước <60%, hàm lượng dầu mỏ <70 %, không chứa Silicon. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ci/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu rửa Nabakem DC3000AAR (435g/chai). Hàng mới 100%... (mã hs dầu rửa nabakem/ hs code dầu rửa naba)
- Mã HS 34031919: Chất chống dính cho gầu múc nhôm AC-80 (là dẫn xuất dầu thực vật, chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, dạng lỏng), 20kg/can. Hàng mới 100%... (mã hs chất chống dính/ hs code chất chống d)
- Mã HS 34031919: Bình xịt chống gỉ Supple Mist (420ml/Bình)... (mã hs bình xịt chống/ hs code bình xịt chố)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn chỉ dùng trong ngành may, model PP180 YZZ, hàng mới 100%. 1 chai 1 lít.... (mã hs dầu bôi trơn ch/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu tản nhiệt (DETERGENT)... (mã hs dầu tản nhiệt/ hs code dầu tản nhiệ)
- Mã HS 34031919: Dầu Pneuma 100 (208 lít/phi)... (mã hs dầu pneuma 100/ hs code dầu pneuma 1)
- Mã HS 34031919: Dầu thủy lực ZS68 (208 lít/phi)... (mã hs dầu thủy lực zs/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 34031919: Chất chống gỉ Supple mist (420ml/bình) (thành phần Methylpentane, C6H14, dùng để bảo dưỡng khuôn ép nhựa... (mã hs chất chống gỉ s/ hs code chất chống g)
- Mã HS 34031919: Dầu nhờn DAPHNE MILCOOL XL DRUM 200L, 200L/THUNG, mới 100% #32631324-2000SE020... (mã hs dầu nhờn daphne/ hs code dầu nhờn dap)
- Mã HS 34031919: Dầu bơm chân không SHL VP 100 (20 lít/thùng), (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu bơm chân kh/ hs code dầu bơm chân)
- Mã HS 34031919: Dầu WELLDRAW SP-900 (dầu bôi trơn trong quá trình cán, ép, chuốt thép), hàng mới 100%... (mã hs dầu welldraw sp/ hs code dầu welldraw)
- Mã HS 34031919: Dầu Cắt (NCS-7) (1Phuy200 lít)(giá bán đã bao gồm thuế môi trường)... (mã hs dầu cắt ncs7/ hs code dầu cắt ncs)
- Mã HS 34031919: UNOPOL S 630- Chế phẩm dầu bôi trơn (200 kg/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs unopol s 630 c/ hs code unopol s 630)
- Mã HS 34031919: Dầu rửa Nabakem DC3000AAR (435g/chai). Hàng mới 100%... (mã hs dầu rửa nabakem/ hs code dầu rửa naba)
- Mã HS 34031919: Can dầu 1L... (mã hs can dầu 1l/ hs code can dầu 1l)
- Mã HS 34031919: Can dầu 4L... (mã hs can dầu 4l/ hs code can dầu 4l)
- Mã HS 34031919: Bình xịt chống gỉ Supple Mist (420ml/Bình), Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt chống/ hs code bình xịt chố)
- Mã HS 34031919: Dầu chống rỉ WD-40 412ML/Bình;dùng để chống rỉ khuôn;mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ wd/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt MULTI ATF 12X1L... (mã hs dầu nhớt multi/ hs code dầu nhớt mul)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt HYBRID 0W20 12X1L... (mã hs dầu nhớt hybrid/ hs code dầu nhớt hyb)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt TWIN SYN 20W50 20X1L... (mã hs dầu nhớt twin s/ hs code dầu nhớt twi)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm dầu chống gỉ chứa dầu khoáng NOX-RUST 307: dạng lỏng, có hàm lượng dầu khoáng dưới 70% theo khối lượng.... (mã hs chế phẩm dầu ch/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 34031919: Dầu nhờn SHL SYNTHWAY 68M_200L... (mã hs dầu nhờn shl sy/ hs code dầu nhờn shl)
- Mã HS 34031919: Dầu cắt Blasocut 2000 Uninversal... (mã hs dầu cắt blasocu/ hs code dầu cắt blas)
- Mã HS 34031919: Dầu xịt RP7 (350g/Lọ) Hàng mới 100%... (mã hs dầu xịt rp7 35/ hs code dầu xịt rp7)
- Mã HS 34031919: Dầu xịt chống ghỉ WD 40 412ml, Hàng mới 100%... (mã hs dầu xịt chống g/ hs code dầu xịt chốn)
- Mã HS 34031919: Nhớt Tellus S2MX68... (mã hs nhớt tellus s2m/ hs code nhớt tellus)
- Mã HS 34031919: Bình xịt RP7 chống rỉ sét, bôi trơn đa năng 422ml/300gam/bình, hàng mới 100%... (mã hs bình xịt rp7 ch/ hs code bình xịt rp7)
- Mã HS 34031919: Dầu cắt gọt SF18 (18L/XôPhuy), hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt sf1/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt dùng cho máy hút chân không, hàng mới 100% (OIL, MINERAL, LEYBONOL, LVO, 120)... (mã hs dầu nhớt dùng c/ hs code dầu nhớt dùn)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt 8100 ECO-NERGY 5W30 4X5L... (mã hs dầu nhớt 8100 e/ hs code dầu nhớt 810)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt POWER LCV ECO 5W30 12X1L... (mã hs dầu nhớt power/ hs code dầu nhớt pow)
- Mã HS 34031919: Dầu Cắt FC2001M2 (194Lít/1phuy)(giá bán đã gồm thuế BVMT)... (mã hs dầu cắt fc2001m/ hs code dầu cắt fc20)
- Mã HS 34031919: Dầu Cắt FC5100MCX (189Lít/1phuy)(giá bán đã gồm thuế BVMT)... (mã hs dầu cắt fc5100m/ hs code dầu cắt fc51)
- Mã HS 34031919: Dầu cắt gọt VBC Cut pine A-100V (chứa dưới 70% hàm lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ). Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt vbc/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm mỡ bôi trơn CP-1 (123-6857)... (mã hs chế phẩm mỡ bôi/ hs code chế phẩm mỡ)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt SAFKOOL 6225V 200L VL... (mã hs dầu nhớt safkoo/ hs code dầu nhớt saf)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt 7100 10W50 4T 12X1. 65L... (mã hs dầu nhớt 7100 1/ hs code dầu nhớt 710)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt BIOCOOL 3135 MK 200L... (mã hs dầu nhớt biocoo/ hs code dầu nhớt bio)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm tách khuôn từ sáp RIKEIZAI K-878 (VN_HP1RIKEIZAIK878), Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm tách k/ hs code chế phẩm tác)
- Mã HS 34031919: Dầu chống bào mòn bề mặt 00107 (420ml/chai)... (mã hs dầu chống bào m/ hs code dầu chống bà)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt ATF VI 12X1L... (mã hs dầu nhớt atf vi/ hs code dầu nhớt atf)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt TRD SPORT ENGINE OIL 5W40 DIESEL 12X1L... (mã hs dầu nhớt trd sp/ hs code dầu nhớt trd)
- Mã HS 34031919: Dầu chống dính QQ17... (mã hs dầu chống dính/ hs code dầu chống dí)
- Mã HS 34031919: Chế phẩm dầu gia công kim loại dạng lỏng: QCUT 2250, có thành phần cơ bản chứa dưới 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (202 lít/ Phuy, 2 Phuy/404 Lít). hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu gi/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 34031919: Dầu Yushiroken FGM 550 (200 lít/thùng) (tp: dầu bôi trơn: 40%, phụ gia bôi trơn 20%, anion 35%, chất chống tạo bọt 1%, chất chống khuẩn 1%, nước 3%)... (mã hs dầu yushiroken/ hs code dầu yushirok)
- Mã HS 34031919: Chất làm sạch (Cleaner PCW85) (Chế phẩm làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt dạng anion, dạng lỏng, 18 lít/can) (tp: nước 60%, Triethanolamine 20%, Diethanolamine 20%)... (mã hs chất làm sạch/ hs code chất làm sạc)
- Mã HS 34031919: Dầu cắt có chứa hàm lượng dưới 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ Yushiron cut ABAS KM 420H (18 lít/can) (Tp: dầu bôi trơn 70%, axit thực vật 10%, phụ gia lưu huỳnh 20%)... (mã hs dầu cắt có chứa/ hs code dầu cắt có c)
- Mã HS 34031919: Dầu máy FS600-20 (dầu chống rỉ, 1 thùng 20 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu máy fs6002/ hs code dầu máy fs60)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt TEKMA MEGA X 15W40 200L... (mã hs dầu nhớt tekma/ hs code dầu nhớt tek)
- Mã HS 34031919: Dầu nhớt H-TECH 100 4T 10W40 12X1L... (mã hs dầu nhớt htech/ hs code dầu nhớt ht)
- Mã HS 34031919: Dầu chống rỉ sét RP7, 422ml/bình... (mã hs dầu chống rỉ sé/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 34031919: Chất khử trùng WD-40, chất tẩy rỉ sét kim loại. Hàng mới 100%... (mã hs chất khử trùng/ hs code chất khử trù)
- Mã HS 34031919: Dầu chân không ULTRA GRADE 70 (4 lít/can). Hàng mới 100%... (mã hs dầu chân không/ hs code dầu chân khô)
- Mã HS 34031919: GREASE CARTRIDGE LHL-X100-7: Mỡ bôi trơn của máy ép nhựa, 0, 7 Kg/ hộp... (mã hs grease cartridg/ hs code grease cartr)
- Mã HS 34031919: Dầu bôi trơn Lubricant PN55#00530 (420ml/chai). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn lu/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34031919: Dầu cắt YUSHIROKEN FGE230TP (200L/phuy), hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt yushiro/ hs code dầu cắt yush)
- Mã HS 34031990: Dầu cắt gọt giúp làm mát động cơ, dùng trong công nghiệp gia công và xử lí kim loại DH Cool 600. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt giú/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34031990: Vật tư cho nhà máy: Mỡ bôi trơn chịu nhiệt cho dây chuyền tráng men, mới 100%... (mã hs vật tư cho nhà/ hs code vật tư cho n)
- Mã HS 34031990: Dầu RP7 (300ml/ lọ), hàng mới 100%.... (mã hs dầu rp7 300ml// hs code dầu rp7 300)
- Mã HS 34031990: Dầu thủy lực pure flow hlp 46 (200l/phuy), mới 100%... (mã hs dầu thủy lực pu/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 34031990: Dầu olex cut 7100, dùng để làm mát máy, loại 200L/ phuy/212 kg. Hàng mới 100%... (mã hs dầu olex cut 71/ hs code dầu olex cut)
- Mã HS 34031990: Dầu mỡ bôi trơn- GREASE OIL. Hàng mới 100%. (Số lượng 32 hộp; đơn giá: 17. 3822USD/ hộp)... (mã hs dầu mỡ bôi trơn/ hs code dầu mỡ bôi t)
- Mã HS 34031990: Chế phẩm mỡ bôi trơn tổng hợp dạng đặc chứa hàm lượng dầu khoáng dưới 70% Biomultis EP2. (18KG/Pail)... (mã hs chế phẩm mỡ bôi/ hs code chế phẩm mỡ)
- Mã HS 34031990: Dầu mỡ tra vào linh kiện cầu dao dạng lỏng (dưới 70% chế xuất dầu thô)SOLVEST234 (1KG 1 CAN)... (mã hs dầu mỡ tra vào/ hs code dầu mỡ tra v)
- Mã HS 34031990: Chất phủ chống nước bề mặt bản mạch FCOAT-701 (Flourocarbon type inactive liquid: 99%). Hàng mới 100%... (mã hs chất phủ chống/ hs code chất phủ chố)
- Mã HS 34031990: DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG MA2 10W-40 0. 8L ATHENA (CÓ HÀM LƯỢNG DẦU CÓ NGUỒN GỐC TỪ DẦU MỎ HoẶC CÁC LoẠI DẦU THU ĐƯỢC TỪ KHOÁNG BI-TUM DƯỚI 70%), HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu nhờn động c/ hs code dầu nhờn độn)
- Mã HS 34031990: Dầu tưới mát cho máy CNC (GCF-100) (25Kg/Plastic can) (1Kg0. 905Lít, thuế BVMT: 905 lít*2000VND/Lít 1. 810. 000 VND) (Hàng mới 100%).... (mã hs dầu tưới mát ch/ hs code dầu tưới mát)
- Mã HS 34031990: Keo tách khuôn Siliconer (CAS NO. 63148-62-9) Hàng mới 100%... (mã hs keo tách khuôn/ hs code keo tách khu)
- Mã HS 34031990: Dầu rửa (200 lít/Thùng)... (mã hs dầu rửa 200 lí/ hs code dầu rửa 200)
- Mã HS 34031990: Dầu lắc bóng (50kg/Thùng)... (mã hs dầu lắc bóng 5/ hs code dầu lắc bóng)
- Mã HS 34031990: Dầu cắt-DAPHNE MILCOOL XL DRUM 200L, 200 lít/thùng... (mã hs dầu cắtdaphne/ hs code dầu cắtdaph)
- Mã HS 34031990: Dầu chịu nhiệt mã SCL-100, hàm lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ <70%, hàng mới 100%... (mã hs dầu chịu nhiệt/ hs code dầu chịu nhi)
- Mã HS 34031990: Chế phẩm mỡ bôi trơn tổng hợp Biomultis EP2... (mã hs chế phẩm mỡ bôi/ hs code chế phẩm mỡ)
- Mã HS 34039111: Dầu Silicon (dùng để bôi trơn dùng cho ống bơm tiêm)... (mã hs dầu silicon dù/ hs code dầu silicon)
- Mã HS 34039111: Dầu bôi trơn BX-434/1 (White mineral oil 6. 4%- CAS: 8042-47-5; Hydrogenated Polydecene 93. 6%- CAS: 68037-01-4) (dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em), mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn bx/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039111: Dầu bôi trơn cho đồ chơi trẻ em. Mới 100%. Chuyển giao theo mục 27 của TKNK 102662554040... (mã hs dầu bôi trơn ch/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039111: Phụ gia nhựa- Chất bôi trơn CZ113V, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%... (mã hs phụ gia nhựa c/ hs code phụ gia nhựa)
- Mã HS 34039119: Dầu dùng để bôi trơn làm bóng xơ PP (PM-125), spinning oil for synthetic, hàng mới 100%.... (mã hs dầu dùng để bôi/ hs code dầu dùng để)
- Mã HS 34039119: Dầu bôi trơn cho sợi (Hàng đã kiểm tại tờ khai 101681823351/A12 ngày 30/10/2017)- PRODUCT HW... (mã hs dầu bôi trơn ch/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039119: SYNCUROL SLS- Chế phẩm dùng xử lý da thuộc dạng lòng... (mã hs syncurol sls c/ hs code syncurol sls)
- Mã HS 34039119: Hỗn hợp dầu CORIOL PBS. KQPTPL: 493/TB-KĐ3 ngày 23/03/2018... (mã hs hỗn hợp dầu cor/ hs code hỗn hợp dầu)
- Mã HS 34039119: Các chế phẩm bôi trơn cho sợi, dạng lỏng- LUBRICATING PREPARATION FOR TEXTILE FP-8002 (ktra tại Tk 102732388031/A12). Hàng mới 100%... (mã hs các chế phẩm bô/ hs code các chế phẩm)
- Mã HS 34039119: Hóa chất dùng trong ngành dệt nhuộm- CONC OIL 500 (chế phẩm dùng để xử lý các vật liệu dệt) (1 kg/ 0. 98 lít)- Cas: 61790-19-0 7732-18-5. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất dùng t/ hs code hóa chất dùn)
- Mã HS 34039119: JSCY UCL chế phẩm bôi trơn dùng để xử lý vật liệu dệt, TPC hợp chất Este của axit béo, nhũ hóa trong môi trường nước, không dầu, silicon dạng lỏng(da ptpl ở mục số 04 TB SO: 1602/TB-KĐ3 ngày 17/09/2019... (mã hs jscy ucl chế ph/ hs code jscy ucl chế)
- Mã HS 34039119: Vecni chịu nhiệt trên 100oC- Chế phẩm bôi trơn dùng xử lý các vật liệu dệt (Finishing Agents For Textile)- Neoluster U-7 P (18Kg/Can), 7461173. Hàng mới 100%... (mã hs vecni chịu nhiệ/ hs code vecni chịu n)
- Mã HS 34039119: Tác nhân làm mềm dùng trong ngành dệt, dạng lỏng, Mã CAS: 57-11-4, Hiệu: A-300K, NSX: PINNACLE, đóng gói trong bao nhựa (25KG/BAO, 38Bao). Hàng mới 100%... (mã hs tác nhân làm mề/ hs code tác nhân làm)
- Mã HS 34039119: Chế phẩm xử lý da thuộc... (mã hs chế phẩm xử lý/ hs code chế phẩm xử)
- Mã HS 34039190: MORD RELEASE R-1 (Chế phẩm bôi trơn, chống bám dính khuôn đúc, dạng chai xịt 420ml/chai, mới 100%, SX tại Hàn Quốc, Cas: 63148-62-9, 108-87-2, 589-34-4, 591-76-4, 2452-99-5, 2453-00-1, 142-82-5, 7... (mã hs mord release r/ hs code mord release)
- Mã HS 34039190: Dau nhon Shell Omala S2 GX460... (mã hs dau nhon shell/ hs code dau nhon she)
- Mã HS 34039911: Vật tư máy bay: Dầu bôi trơn dùng cho động cơ máy bay(24QT/Thùng 22. 7Lit). P/N: MOBIL JET OIL II. Hàng mới 100%.... (mã hs vật tư máy bay/ hs code vật tư máy b)
- Mã HS 34039912: Chất xử lý RSK-001 (dùng trong ngành giày)... (mã hs chất xử lý rsk/ hs code chất xử lý r)
- Mã HS 34039912: Chế phẩm APOLEASE dùng để tách khuôn dạng lỏng, đi từ silicon, theo ptpl số 09 ngày 07/1/2013, hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm apolea/ hs code chế phẩm apo)
- Mã HS 34039912: Chất chống dính có chứa silicon APOLEASE (FKM) 18KGS/CAN... (mã hs chất chống dính/ hs code chất chống d)
- Mã HS 34039912: Chất phủ bảng mạch in 160988N. Hàng mới 100%... (mã hs chất phủ bảng m/ hs code chất phủ bản)
- Mã HS 34039912: Silicon bôi trơn (KF-96-10CS, 16kg/ thùng, hàng mới 100%)... (mã hs silicon bôi trơ/ hs code silicon bôi)
- Mã HS 34039912: Chem-Trend SL-3317B chế phẩm bôi trơn (thành phần dầu từ dầu mỏ và dầu khoáng bi-tum < 70%), có chứa dầu silicone dùng cho việc tách khuôn trong công nghiệp, 208 Lít/Thùng. Hàng mới 100%... (mã hs chemtrend sl3/ hs code chemtrend s)
- Mã HS 34039912: Dầu bôi trơn... (mã hs dầu bôi trơn/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039912: Hóa chất (xử lý)- Primer- SDC-283 MOULD RELEASE PREPARATIONS (Hàng mới, dùng trong ngành giày)... (mã hs hóa chất xử lý/ hs code hóa chất xử)
- Mã HS 34039912: Dầu silicone loại PDMS 100-J dùng để bôi trơn dụng cụ lắp ráp sản phẩm (1kg/can, 1kg1 lít), không chứa các thành phần có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc khoáng bitum... (mã hs dầu silicone lo/ hs code dầu silicone)
- Mã HS 34039912: Chất bôi trơn dạng lỏng chứa dầu silicone, không chứa các thành phần có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc khoáng bitum loại 7508, 1kg/can1 lit, dùng để bôi trơn dụng cụ lắp ráp van vòi... (mã hs chất bôi trơn d/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 34039912: Chất tháo khuôn 1/ RELEASING AGENT FOR EVA MOLD GREEN-200 (giám định số: 2260/N3. 13/TĐ, ngày 18/12/2013)... (mã hs chất tháo khuôn/ hs code chất tháo kh)
- Mã HS 34039912: Chất xử lí RSK-001 dùng để xử lý đế giầy, (hàng hóa không có thành phần từ dầu mỏ dầu khoáng bi-tum có đính kèm MSDS)hàng mới 100%... (mã hs chất xử lí rsk/ hs code chất xử lí r)
- Mã HS 34039912: Dầu Silicon bôi trơn cho máy móc SHINETSU SILICONE KF96-SP (420ML/Chai)... (mã hs dầu silicon bôi/ hs code dầu silicon)
- Mã HS 34039912: Chế phẩm chống dính khuôn dạng lỏng, thành phần có chứa dầu silicon, không chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (Green-200d); Kết quả PTPL số 3046/TB-KĐ3 ngày 18/12/2018... (mã hs chế phẩm chống/ hs code chế phẩm chố)
- Mã HS 34039912: Chế phẩm chứa dầu Silicon dạng lỏng, được sản xuất từ phế liệu nhựa Silicon. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs chế phẩm chứa d/ hs code chế phẩm chứ)
- Mã HS 34039912: Chất xử lí RSK-001... (mã hs chất xử lí rsk/ hs code chất xử lí r)
- Mã HS 34039912: Chất Xử Lí- RSK-001... (mã hs chất xử lí rsk/ hs code chất xử lí)
- Mã HS 34039912: Chất Xử Lí- RSP-001... (mã hs chất xử lí rsp/ hs code chất xử lí)
- Mã HS 34039912: Chất chống dính khuôn đúc nhôm không chứa dầu khoáng, chứa Silicone (Die Lubriant Graphace ELP-S). Hàng mới 100%... (mã hs chất chống dính/ hs code chất chống d)
- Mã HS 34039912: Chất tách hình cao su AT-95... (mã hs chất tách hình/ hs code chất tách hì)
- Mã HS 34039919: Dầu chống dính... (mã hs dầu chống dính/ hs code dầu chống dí)
- Mã HS 34039919: Dầu chống gỉ pha nước WFE dùng cho máy móc công nghiệp, không chứa thành phần cơ bản là dầu khoáng (thể tích: 20L/thùng, trọng lượng: 20kg/thùng)... (mã hs dầu chống gỉ ph/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 34039919: Chất bóc tách HD 3 RELAESE (Tách lớp đề can trên nền phim nhựa)- (Kết quả PTPL: 1287/TB-KD3), Cas No: 7732-18-5... (mã hs chất bóc tách h/ hs code chất bóc tác)
- Mã HS 34039919: Chế phẩm dầu chống gỉ, dạng lỏng, (Solid paraffin CAS 8002-74-2 4%; Ethene, homopolymer, oxidized CAS 68441-17-8 4%; fatty acid CAS 112-80-1 3%; Alcohol CAS 108-01-0 2%,... (mã hs chế phẩm dầu ch/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 34039919: Bình xịt RP7 422mL, dùng để bôi trơn và tẩy gỉ các chi tiết bị oxy hóa. Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt rp7 42/ hs code bình xịt rp7)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn sợi cước, thành phần: synthesize oil & vegetable oil, dạng lỏng- Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn sợ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn ống nối cho bơm sử dụng cho máy phân tích hóa ướt SAN++, 25ml/hộp, Code: 5418. Mới 100%, Hsx: Skalar- Hà Lan. Đơn giá trên invoice và hợp đồng: 22. 4EUR/hộp/0. 025l... (mã hs dầu bôi trơn ốn/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Bình dầu bôi trơn 400ml. (số lượng 2 cái 800ml). Hàng mới 100%... (mã hs bình dầu bôi tr/ hs code bình dầu bôi)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn đi từ dầu tổng hợp, dạng lỏng, không chứa dầu khoáng và dầu silicon- Anderol 555 5 LTR (1 thùng 5 Lít). F03P. 500. 339. GĐ so: 1656/TB-KD4 ngày 19/11/2019... (mã hs dầu bôi trơn đi/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn- Kanto Kasei Hanarl KP-36SE, 1kg/can TK ĐÃ KIỂM: 102641659301/A12- 14/05/2019... (mã hs dầu bôi trơn k/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Alphasyn EP 460, 20L E4/pail-Chế phẩm bôi trơn không chứa dầu mỏ dạng lỏng... (mã hs alphasyn ep 460/ hs code alphasyn ep)
- Mã HS 34039919: Dầu chống dính 6S (1 lọ 0. 5 lít)... (mã hs dầu chống dính/ hs code dầu chống dí)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn hộp số, can 20Lít, hãng sản xuất PT Shell Indonesia, mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn hộ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: DẦU BÔI TRƠN TF (2 LÍT/CAN) 750101005000 CHO MÁY THÊU CÔNG NGHIỆP. HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu bôi trơn tf/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Dầu máy nén, dùng cho máy lạnh công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs dầu máy nén dù/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 34039919: Chế phẩm làm trơn sợi thép SUPERSOL ADM H- KQGĐ 0380/N3. 13/TĐ-19/03/2013- Đã kiểm hóa tại tk 101584099851/A2-31/08/2017... (mã hs chế phẩm làm tr/ hs code chế phẩm làm)
- Mã HS 34039919: Dung dịch bôi trơn 5ml/gói (EGL-1), thành phần gồm có nước và glycerin(C3H8O3)... (mã hs dung dịch bôi t/ hs code dung dịch bô)
- Mã HS 34039919: Dầu chống rỉ RP7 (300g/lọ). Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ rp/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 34039919: Bình dầu dầu bôi trơn của bơm piston, 8 OZ/bình, (8 OZ0. 24 lit), Part no: 206994, hiệu Husky/Graco. Hàng mới 100%.... (mã hs bình dầu dầu bô/ hs code bình dầu dầu)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn làm mát dùng trong máy tiện, nhà sản xuất ULVAC- SMR10018L(hàng mới 100%)(18 L/ can)... (mã hs dầu bôi trơn là/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Dầu chống sét TP AR-131 (Dầu chống rỉ)... (mã hs dầu chống sét t/ hs code dầu chống sé)
- Mã HS 34039919: Chê phâm bôi trơn dang long (Dâu bôi trơn, có chứa thành phần hóa học Hydrofluoroether) MDF-1175KP, 1Kg/Can, 1. 4Kg/Lit.... (mã hs chê phâm bôi tr/ hs code chê phâm bôi)
- Mã HS 34039919: Chế phẩm tách khuôn MOULD RELEASE AGENT thành phần gồm Liquefied petroleum gas (LPG) 40%, Petroleum ether 30%, Modified silicone oil 30% (Mới 100%, 1 chai 450ml, 288 chai)... (mã hs chế phẩm tách k/ hs code chế phẩm tác)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn cho dàn vắt sữa dùng trong máy vắt sữa bò- 1 lít/ chai, mã hàng: 830697302. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ch/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Dầu làm lạnh và bôi trơn trục motor của máy, model P-80, serial P-5321-12, là hợp chất dùng để bảo dưỡng máy, chỉ sử dụng tại nhà máy, mới 100%... (mã hs dầu làm lạnh và/ hs code dầu làm lạnh)
- Mã HS 34039919: Chất chống dính (dạng lỏng) (thành phần: Distillates (Petroleum) Alkylate, paraffin petroleum hydrocacbon, siloxane, tri-gliceraid). Hàng mới 100%. LUBROLENE OIL... (mã hs chất chống dính/ hs code chất chống d)
- Mã HS 34039919: Chế phẩm dầu bôi trơn (200 kg/Thùng, hàng mới 100%) UNOPOL S803 HD... (mã hs chế phẩm dầu bô/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 34039919: Chất bôi trơn MICRO WAX DB-K2 (15KG/CAN), mới 100%... (mã hs chất bôi trơn m/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 34039919: Chất xử lý(Các chế phẩm bôi trơn, dùng để xử lý bề mặt dán keo giày, dạng lỏng), Mới 100%... (mã hs chất xử lýcác/ hs code chất xử lýc)
- Mã HS 34039919: Shell Morlinar... (mã hs shell morlinar/ hs code shell morlin)
- Mã HS 34039919: Dầu chống gỉ WD-40 (412ml)... (mã hs dầu chống gỉ wd/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn MDF-1175K (Dạng chế phẩm bôi trơn, 1kg/Can; 1. 4kg/l; có chứa thành phần hóa học Hydrofluoroether)... (mã hs dầu bôi trơn md/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Dầu thủy lực chứa dưới 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ MOBIL SHC CIBUS 68, 20LT PAIL... (mã hs dầu thủy lực ch/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn (Hàng mới 100%) (Dùng để bôi trơn sợi trong quá trình kéo, phục vụ sản xuất)... (mã hs dầu bôi trơn h/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn 070E 90940 (CFD-512Z) 20 CAN20KG11. 7646L... (mã hs dầu bôi trơn 07/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: SOLVEX(AGP-17) chế phẩm chống mài mòn bề mặt kim loai, hỗn hợp muối và chất béo, dung môi hữu cơ và phụ gia, TK KQPTPL số 108/PTPLHCM-NV ngày 16/01/2014. HS khong nam trong danh mục KBHC Nghị định 113... (mã hs solvexagp17/ hs code solvexagp1)
- Mã HS 34039919: Dầu castrol GTX 15W40 4L, hàng mới 100%... (mã hs dầu castrol gtx/ hs code dầu castrol)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn JA-2 dạng lỏng dùng làm mát hệ tuần hoàn máy, không có nguồn gốc dầu mỏ dùng cho các máy CNC công nghiệp, 18 lít/ hộp, mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ja/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn KDV-200 dạng lỏng dùng làm mát hệ tuần hoàn máy, không có nguồn gốc dầu mỏ dùng cho các máy CNC công nghiệp, 5 lít/ hộp, mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn kd/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Chất bôi trơn (dạng lỏng), Lubricant Oil (chế phẩm bôi trơn KQGĐ 096/N2. 14/TĐ 21/04/2014) tk kiểm hóa 102339532411... (mã hs chất bôi trơn/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 34039919: Bình xịt RP 7 422mL, dùng để bôi trơn và tẩy gỉ các chi tiết bị oxy hóa... (mã hs bình xịt rp 7 4/ hs code bình xịt rp)
- Mã HS 34039919: Dầu cắt-WATER-SOLUBLE METAL WORKING LIQUID (1DRUM22KG)... (mã hs dầu cắtwaters/ hs code dầu cắtwate)
- Mã HS 34039919: Dầu cắt gọt BLASOCUT 2000 UNIVERSAL (208), hiệu BLASER, có thành phần chứa dưới 70% dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ. Hàng mới 100% (đã nộp thuế BVMT theoTK số 10304325873, ngày 11/12/19)... (mã hs dầu cắt gọt bla/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34039919: Dầu chống gỉ sét RP7 (422ml/1 Bình UNIT), hàng mới 100%, hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ sé/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 34039919: Dầu cắt gọt kim loại SM810, Polyester 7%-18%, neodecanoic acid 1%-4%; còn lại nước và tạp chất khác, Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt kim/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34039919: Chất chống gỉ sét No. 444(420ml/Chai)(Đã đóng thuế BVMT theo tk NK số 101723539521/A41, 23/11/2017)... (mã hs chất chống gỉ s/ hs code chất chống g)
- Mã HS 34039919: Bình xịt bôi trơn WD-40, hàng mới 100%... (mã hs bình xịt bôi tr/ hs code bình xịt bôi)
- Mã HS 34039919: UNOPOL S803 HD- Chế phẩm dầu bôi trơn (200 kg/Thùng). Hàng mới 100%... (mã hs unopol s803 hd/ hs code unopol s803)
- Mã HS 34039919: Chất đánh gỉ nhám (100ml/hộp, 80% nước, 20% chất hoạt động bề mặt)... (mã hs chất đánh gỉ nh/ hs code chất đánh gỉ)
- Mã HS 34039919: Dầu bôi trơn tổng hợp- Anderol 555 (1thùng/ 20 lít). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn tổ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039919: Dầu RP7 (dùng để chống gỉ sét cho các bu lông sắt, pha chế từ dạng dầu nhẹ 60%, hàng mới 100%)... (mã hs dầu rp7 dùng đ/ hs code dầu rp7 dùn)
- Mã HS 34039919: Dầu thủy lực AW-46N... (mã hs dầu thủy lực aw/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 34039919: Bình xịt chống gỉ WD-40, 412ml/ bình. Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt chống/ hs code bình xịt chố)
- Mã HS 34039919: Chế phẩm dầu bôi trơn cho máy nén khí 208 lít-39433743. Hãng Ingersoll-Rand sx-Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu bô/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 34039919: Canary HLP 68 phuy sắt 200L(Chất bôi trơn động cơ)(1 PHUY 200 LÍT). Hàng mới 100%... (mã hs canary hlp 68 p/ hs code canary hlp 6)
- Mã HS 34039919: White oil 32 phuy sắt 200L (Chất bôi trơn động cơ))(1 PHUY 200 LÍT). Hàng mới 100%... (mã hs white oil 32 ph/ hs code white oil 32)
- Mã HS 34039919: Dung dich bôi trơn chống gỉ 00444 (420ml/chai)... (mã hs dung dich bôi t/ hs code dung dich bô)
- Mã HS 34039919: Chất tách khuôn... (mã hs chất tách khuôn/ hs code chất tách kh)
- Mã HS 34039919: Kem đánh răng Darlie(26)... (mã hs kem đánh răng d/ hs code kem đánh răn)
- Mã HS 34039919: Kem đánh răng Sensodyne(26)... (mã hs kem đánh răng s/ hs code kem đánh răn)
- Mã HS 34039919: Dầu chống rỉ Rp7 300g/lọ, 12 lọ/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ rp/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 34039990: Dầu nhờn bảo quản dụng cụ đo 1620, 118ml/chai, hiệu Starret... (mã hs dầu nhờn bảo qu/ hs code dầu nhờn bảo)
- Mã HS 34039990: Dầu làm nguội (oil)... (mã hs dầu làm nguội/ hs code dầu làm nguộ)
- Mã HS 34039990: Chất chống gỉ khuôn R2 (420ml/ bình), dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs chất chống gỉ k/ hs code chất chống g)
- Mã HS 34039990: Chất làm sạch PMC3 (thành phần Acryresin 80%, Water 20%) (400ml/ bình). Hàng mới 100%... (mã hs chất làm sạch p/ hs code chất làm sạc)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý EX310AVN là dung dịch hữu cơ 50-55%, Acetone 27-32%, Methyl ethyl ketone 12-15%, Rubber 1. 5-2. 5%, Resin 1-2%) (đóng gói 15 kg/1pkg)... (mã hs chất xử lý ex31/ hs code chất xử lý e)
- Mã HS 34039990: Dầu chống rỉ sét RP7 (1 chai 422ml, 12 chai 5, 064 ml)... (mã hs dầu chống rỉ sé/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 34039990: GREEN-200/NONE-Chất tách khuôn... (mã hs green200/none/ hs code green200/no)
- Mã HS 34039990: GREEN-3200/NONE-Chất tách khuôn... (mã hs green3200/none/ hs code green3200/n)
- Mã HS 34039990: GREEN-7000WF/NONE-Chất tách khuôn... (mã hs green7000wf/no/ hs code green7000wf)
- Mã HS 34039990: Chất làm sạch bề mặt 258H8 (thành phần cấu tạo: Methyl ethyl ketone 40-45%, methyl cyclohexane 10-15%, ethyl acetate 35-40%, UV curable resin 4-10%)... (mã hs chất làm sạch b/ hs code chất làm sạc)
- Mã HS 34039990: Nước lau da E-004... (mã hs nước lau da e0/ hs code nước lau da)
- Mã HS 34039990: Dầu cắt dùng trong công đoạn mài thấu kính (tp: Ethylene glycol, lubricating oil, nước) (18 lít/can) _ Marine cut P-6 18L grinding liquid [LCD0000668]... (mã hs dầu cắt dùng tr/ hs code dầu cắt dùng)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn T6B, hàm lượng Bitum dưới 70%, 1 gallon/can, 1 gallon ~ 3. 785 lít, NSX: BAY TECH, mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn t6/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 311PH (15kg/kiện)... (mã hs chất xử lýdùng/ hs code chất xử lýd)
- Mã HS 34039990: Dầu chống dính LR-13, dùng cho khuân đổ tấm chì. Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống dính/ hs code dầu chống dí)
- Mã HS 34039990: Chế phẩm mỡ bôi trơn FLOIL G-573 (15 KG/CAN)... (mã hs chế phẩm mỡ bôi/ hs code chế phẩm mỡ)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn V105 18L, sử dụng cho máy tiện CNC (không tham gia sản xuất hàng hóa)... (mã hs dầu bôi trơn v1/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Bột chống rỉ ANCS100 (2197693)... (mã hs bột chống rỉ an/ hs code bột chống rỉ)
- Mã HS 34039990: Dầu lau cho thước micrometer 207000 (dung tích 30ml, hàng mới 100%, hàng Mitutoyo)... (mã hs dầu lau cho thư/ hs code dầu lau cho)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn cho xích băng tải F. PARKING, F. RENOLD CHAIN, quy cách 0. 4 lít/chai xịt (CHAIN SPRAY F. CONVEYOR 2"/4" 0. 4L F. PARKING, F. RENOLD CHAIN), dùng cho thiết bị điều khiển cáp treo, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ch/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Dầu làm mềm cao su: Soft Process Oil, S CLARITY, Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mềm cao/ hs code dầu làm mềm)
- Mã HS 34039990: Chất hóa rắn/ OTAZO-15 (50g/bao)... (mã hs chất hóa rắn/ o/ hs code chất hóa rắn)
- Mã HS 34039990: CHẤT XỬ LÝ H-2/ H-2... (mã hs chất xử lý h2// hs code chất xử lý h)
- Mã HS 34039990: Dầu trục chính SPN-02 (Dùng cho hệ thống con trượt, các chi tiết tự động khác của máy)(Paraffinic Mineral oil, Anti-Oxidant, Mixed Ester). Mới 100%... (mã hs dầu trục chính/ hs code dầu trục chí)
- Mã HS 34039990: Dầu đường trượt SLUBE-68 (Dùng bôi trơn, chống gỉ động cơ trượt trong máy công nghiệp)(Paraffic Mineral Oil, Anti Oxidant, Corrosion Inhibitor, Antiwear Agent). Mới 100%... (mã hs dầu đường trượt/ hs code dầu đường tr)
- Mã HS 34039990: Dầu cắt gọt pha nước EC-AL9 (Dùng làm mát trong máy cắt gọt, máy mài các kim loại) (Paraffinic Mineral Oil;Fatty Acids;Sulfurized Fatty Ester;Alkanolamine;Carboxylic). Mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt pha/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34039990: Dầu mài, dầu cắt gọt pha nước SC-50DS(A) (Dùng làm mát trong máy cắt gọt, máy mài các kim loại)(Paraffic Mineral Oil, Alkanolamine, Borated Este, C14-17 clorinated Paraffin). Mới 100%... (mã hs dầu mài dầu cắ/ hs code dầu mài dầu)
- Mã HS 34039990: DUNG MÔI (CHẤT XỬ LÝ)... (mã hs dung môi chất/ hs code dung môi ch)
- Mã HS 34039990: Dầu bảo trì máy may no. 1 (100cc)... (mã hs dầu bảo trì máy/ hs code dầu bảo trì)
- Mã HS 34039990: Dung dịch tẩy rửa nhôm Alustar 300 dùng tẩy rửa máy in keo, thiếc hàn trên bề mặt khuôn in, hàng mới 100%... (mã hs dung dịch tẩy r/ hs code dung dịch tẩ)
- Mã HS 34039990: Chất tẩy rửa cho khuôn Noigen SS (18 kgs/can) với công thức cấu tạo là RC6H4O(C2H4O)nH, hàng mới 100%... (mã hs chất tẩy rửa ch/ hs code chất tẩy rửa)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơnYushiro ChemYushiron Oil CG, 18L/can... (mã hs dầu bôi trơnyus/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn Kanto Kasei Floil G-425A 1kg/can/ctn... (mã hs dầu bôi trơn ka/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn Three Bond TB-1401B, 200g/S. H. 3pcs/ctn... (mã hs dầu bôi trơn th/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn MOBIL1 5W-40, 20L/can... (mã hs dầu bôi trơn mo/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơnNOK NOXLUB TL0693, 20L/can... (mã hs dầu bôi trơnnok/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn Torey Molykote(R) YM-103 Grease, 1kg;2can/ctn... (mã hs dầu bôi trơn to/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Keo bôi trơn trong quá trình lắp ráp linh kiện máy hút bụi, hàng mới 100%... (mã hs keo bôi trơn tr/ hs code keo bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Dầu Mobil Delvac MX 15W40 (5L/can)... (mã hs dầu mobil delva/ hs code dầu mobil de)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn BECHEM High Lub LT2 EP, dùng cho máy dệt, 1 kg/thùng, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn be/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Dầu trục 68, 200kg/barrel, hàng mới 100%... (mã hs dầu trục 68 20/ hs code dầu trục 68)
- Mã HS 34039990: Kerosene, dầu hỏa dùng trong sản xuất, đóng gói 200L/barrel. Hàng mới 100%... (mã hs kerosene dầu h/ hs code kerosene dầ)
- Mã HS 34039990: Dầu máy mài, nhãn hiệu RoHS, nhà sản xuất: ZHONGLIAN CHEMICAL, dùng cho máy, (200 lit/barrel, tổng 20 thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu máy mài nh/ hs code dầu máy mài)
- Mã HS 34039990: Chất phụ gia tổng hợp- Additive- AT-95 ANTI-STICKY AGENT (Hàng mới, dùng trong ngành giày)... (mã hs chất phụ gia tổ/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý, sx giày, mới 100%... (mã hs chất xử lý sx/ hs code chất xử lý)
- Mã HS 34039990: Chất bôi trơn LBT-778 (dùng trong sản xuất hạt nhựa PVC)... (mã hs chất bôi trơn l/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn 11G036 (có thành phần cơ bản <70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ; 2kg/can, 30 CAN60 KG53. 348L... (mã hs dầu bôi trơn 11/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: SBM-150/NONE-Chất tách khuôn... (mã hs sbm150/nonech/ hs code sbm150/none)
- Mã HS 34039990: Bánh dầu CNC (dầu cục), 1 viên 1 Kgm. Hàng mới 100%.... (mã hs bánh dầu cnc d/ hs code bánh dầu cnc)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn kim dệt chất lượng thường (loại 17L/thùng). mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ki/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Chế phẩm chống dính không chứa dầu khoáng và dầu silicon, dạng bột- BATCH-OFF RELEASE AGENT (gd: 1509/TB-KD4, ngay: 03/10/19)... (mã hs chế phẩm chống/ hs code chế phẩm chố)
- Mã HS 34039990: Dầu cắt gọt không pha nước MQL-1 (Dùng làm mát trong máy cắt gọt, máy mài các kim loại) (Paraffic Mindeal Oil, Anti-Oxident, Codacide oil, Chlorinated Paraffine, Non-Mist Agent), Hàng mới 100%.... (mã hs dầu cắt gọt khô/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý bề mặt... (mã hs chất xử lý bề m/ hs code chất xử lý b)
- Mã HS 34039990: Chất xử lí (VNP-1026A, NO. 29CN)... (mã hs chất xử lí vnp/ hs code chất xử lí)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý C-37, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da... (mã hs chất xử lý c37/ hs code chất xử lý c)
- Mã HS 34039990: Chất tách khuôn dạng xịt nhãn hiệu White Shark, lọ 450ml, mới 100%... (mã hs chất tách khuôn/ hs code chất tách kh)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn của máy bơm chân không, Model VM100... (mã hs dầu bôi trơn củ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Chất xử lí C-34. Thành phần chính: Butyl acetate & Ethyl acetate. Dùng trong ngành SX Mực in công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs chất xử lí c34/ hs code chất xử lí c)
- Mã HS 34039990: Chất xử lí C-37. Thành phần chính: Butyl acetate & Ethyl acetate. Dùng trong ngành SX Mực in công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs chất xử lí c37/ hs code chất xử lí c)
- Mã HS 34039990: Chất xử lí C-20. Thành phần chính: Methyl ethyl ketone & N, N-diethyl-Formamide & Ethyl acetate. Dùng trong ngành SX Mực in công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs chất xử lí c20/ hs code chất xử lí c)
- Mã HS 34039990: Dầu chống rỉ sét RP7 (300g/chai)(30-60% Stoddard solvent; 10-30% C4H10; 10-30% C3H8)... (mã hs dầu chống rỉ sé/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 34039990: Tuýp mỡ 70g... (mã hs tuýp mỡ 70g/ hs code tuýp mỡ 70g)
- Mã HS 34039990: Tuýp mỡ 100g... (mã hs tuýp mỡ 100g/ hs code tuýp mỡ 100g)
- Mã HS 34039990: Chất chống dính... (mã hs chất chống dính/ hs code chất chống d)
- Mã HS 34039990: Dầu cắt gọt không pha nước MQL-1 (Dùng làm mát trong máy cắt gọt, máy mài các kim loại) (Paraffic Mindeal Oil, Anti-Oxident, Codacide oil, Chlorinated Paraffine, Non-Mist Agent)... (mã hs dầu cắt gọt khô/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 34039990: Bánh dầu CNC (dầu cục), chế phẩm bôi trơn, làm mát dùng cho máy cắt dây công nghiệp, 1kg/viên. Hàng mới 100%... (mã hs bánh dầu cnc d/ hs code bánh dầu cnc)
- Mã HS 34039990: Dầu chống rỉ RP7 300ml/ chai(Hàng mới 100%)... (mã hs dầu chống rỉ rp/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 34039990: Chất chống gỉ Anti Rust B (12 can/hộp), hàng mới 100%... (mã hs chất chống gỉ a/ hs code chất chống g)
- Mã HS 34039990: Dầu lạnh RL 32H 5l/chai... (mã hs dầu lạnh rl 32h/ hs code dầu lạnh rl)
- Mã HS 34039990: Dầu lạnh RL 68H 5l/chai... (mã hs dầu lạnh rl 68h/ hs code dầu lạnh rl)
- Mã HS 34039990: Bình xịt chống dính R2 (420ml/ bình). Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt chống/ hs code bình xịt chố)
- Mã HS 34039990: Chất làm sạch khuôn PMC3 (thành phần Acryresin 80%, Water 20%) (400ml/ bình). Hàng mới 100%... (mã hs chất làm sạch k/ hs code chất làm sạc)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý C-36, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành giày da... (mã hs chất xử lý c36/ hs code chất xử lý c)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý C-15, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da... (mã hs chất xử lý c15/ hs code chất xử lý c)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý C-20, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành SX giày da... (mã hs chất xử lý c20/ hs code chất xử lý c)
- Mã HS 34039990: Primer of kind (Chất xử lý) C-37, thành phần chính là additive & Cyclohexanone, dùng mục đích tẩy rửa trong ngành giày da... (mã hs primer of kind/ hs code primer of ki)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý (ĐM: 1911)... (mã hs chất xử lý đm/ hs code chất xử lý)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý WF8... (mã hs chất xử lý wf8/ hs code chất xử lý w)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý 02NK... (mã hs chất xử lý 02nk/ hs code chất xử lý 0)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý A505... (mã hs chất xử lý a505/ hs code chất xử lý a)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý A727... (mã hs chất xử lý a727/ hs code chất xử lý a)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý A757... (mã hs chất xử lý a757/ hs code chất xử lý a)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý A0001... (mã hs chất xử lý a000/ hs code chất xử lý a)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý EVA 07S... (mã hs chất xử lý eva/ hs code chất xử lý e)
- Mã HS 34039990: Dầu bôi trơn KOBELCO GENNUINE SCREW OIL (20Lít/thùng), (Đã đóng thuế BVMT theo TKNK: 102544279500/A11)... (mã hs dầu bôi trơn ko/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 34039990: Dầu xịt chống gỉ CRC5-56, có chứa 30% dầu có nguồn gốc dầu mỏ, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs dầu xịt chống g/ hs code dầu xịt chốn)
- Mã HS 34039990: Chất bôi trơn NG592-0001-01... (mã hs chất bôi trơn n/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 34039990: Dầu RP7... (mã hs dầu rp7/ hs code dầu rp7)
- Mã HS 34039990: Dung dịch chống gỉ 00125 (420ml/chai)... (mã hs dung dịch chống/ hs code dung dịch ch)
- Mã HS 34039990: Nhớt SP Gear oil GL-4, 90 (18L/Xo)... (mã hs nhớt sp gear oi/ hs code nhớt sp gear)
- Mã HS 34039990: Dầu máy nén khí Sullair(20l/thung)... (mã hs dầu máy nén khí/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 34039990: Nhớt VACUM OIL SHELL TELLUS S2 M32. (M. 5143489)... (mã hs nhớt vacum oil/ hs code nhớt vacum o)
- Mã HS 34039990: Chế phẩm bôi trơn NS1 700CC, (700cc/ tuýp/pce), mới 100%... (mã hs chế phẩm bôi tr/ hs code chế phẩm bôi)
- Mã HS 34039990: Chất xử lý H~2 (15KG/thùng)... (mã hs chất xử lý h~2/ hs code chất xử lý h)
>