3105 - Mã HS 31051020: Phân bón NPK DTP 20-20-15+TE, màu xanh, (N: 20%, P2O5: 20%, K2O: 15%), trọng lượng cả bì 9. 95 Kgs/bag, NW: 9. 9 Kgs/bag, mới 100%... (mã hs phân bón npk dt/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK 30-10-10 CCV, hàng đóng bao 9. 95kg/bao... (mã hs phân bón npk 30/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân bón hỗn hợp NP16-16 (Nitrogen 16% min, P2O5 16% min). Đóng bao 50 kg/bao, UQ và Quyết định lưu hành số: 977/QĐ-BVTV-PB ngày 10/08/2018,... (mã hs phân bón hỗn hợ/ hs code phân bón hỗn)
- Mã HS 31051020: Phân NP16-20 (dùng làm nguyên liệu sản xuất phân bón) màu đen-Thông số kỹ thuật- N: 16%; P2O5: 20%-Độ ẩm: 2% Hàng bao 50kg/bao, mới 100%, xuất xứ Trung Quôc... (mã hs phân np1620 d/ hs code phân np1620)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK bổ sung trung vi lượng SENTRA NPK 15-5-20 + 1, 2 Mg + TE 25KG, (đóng gói 25kg/bao). Hàng mới 100%.... (mã hs phân bón npk bổ/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân Bón VINH THANH COMPLEX N NPK 30-10-10+80Zn (Quy cách đóng gói 9. 9kg/bao. Thành phần: N: 30%, P2O5: 10%, K2O: 10%, Zn: 80 ppm, Độ ẩm: 5%)... (mã hs phân bón vinh t/ hs code phân bón vin)
- Mã HS 31051020: Phân bón HT NPK 30-9-9, hàng đóng bao 9. 9kg/bao, Hàng có C/O Form E.... (mã hs phân bón ht npk/ hs code phân bón ht)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK FETICO 20-4-5+3S, hàng đóng bao 9. 9kg/bao, Hàng có C/O Form E.... (mã hs phân bón npk fe/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Loại: Phân bón hỗn hợp NPK; Tên: NPK WOPROFERT 20-20-15. Hàm lượng N: 20%; P2O5: 20%; K2O: 15%. Hàng đóng trong bao 9, 9kg/ bao. (QĐLH số: 920/QĐ-BVTV-PB ngày 03/08/2018)... (mã hs loại phân bón/ hs code loại phân b)
- Mã HS 31051020: PHÂN BÓN CON CO VANG NPK 20-10-10 (N: 20%; P2O5: 10%; K2O: 10%)- số lượng: 200, 0097 tấn, đơn giá: 344 usd/tấn, bao 9. 9kg, NK theo QĐ số 640/QĐ-BVTV-PB, ngày21/06/18... (mã hs phân bón con co/ hs code phân bón con)
- Mã HS 31051020: PHÂN BÓN NPK 18-18-18 (N: 18%, P2O5: 18%, K2O: 18%) (DANG VIEN) HÀNG MỚI 100%... (mã hs phân bón npk 18/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: PHÂN BÓN NPK 21-10-10 (N: 21%, P2O5: 10%, K2O: 10%) (HANG MOI)... (mã hs phân bón npk 21/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: PHÂN BÓN ANFACO NPK 15-5-25 (N: 15%, P2O5: 5%, K2O: 25 %) (DANG VIEN) (Hàng mới 100%)... (mã hs phân bón anfaco/ hs code phân bón anf)
- Mã HS 31051020: PHÂN BÓN VTN-09 (NPK 15-15-15- N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15 %) (DANG VIEN) (Hàng mới 100%)... (mã hs phân bón vtn09/ hs code phân bón vtn)
- Mã HS 31051020: PHAN BON NP SINH HOC NITROPHOS BIO (HUMATE NIPHO) (N: 16%, P: 20%) (HANG MOI 100%)... (mã hs phan bon np sin/ hs code phan bon np)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK Mùa Vàng Nutri Phos- K 15-5-20+TE. Hàm lượng(N): 15%;(P2O5): 5%;(K2O): 20%. (S): 1% Hàng đóng trong bao 9, 9 kg. (QĐ 1181/QĐ-BVTV-PB ngày 29/08/2018 của Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT) Hàng mới 100%.... (mã hs phân bón npk mù/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK Gro-Power 8-8-8. Hàm lượng N8%, P2O58%, K2O8%, 1 bao 20 lbs9. 07 kgs. NSX: GRO-POWER, INC, U. S. A NSX 10/2019, HSD 10/2022... (mã hs phân bón npk gr/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: PHÂN BÓN NPK 16-16-8 (N: 16%, P2O5: 16%, K2O: 8%) (DANG VIEN) (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs phân bón npk 16/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân bón vi lượng bón rễ- Mocha Zn (1 lit x 12 chai)/thùng,... (mã hs phân bón vi lượ/ hs code phân bón vi)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK 6-12-30- Mocha Vainquer K (1kg x 15 chai)/ thùng,... (mã hs phân bón npk 6/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK VTD 30-9-9+T. E (30%N; 9%P2O5; 9%K2O), bao: 9. 5kg... (mã hs phân bón npk vt/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân bón VENOZA NPK 30-9-9+TE... (mã hs phân bón venoza/ hs code phân bón ven)
- Mã HS 31051020: Phân bón Vinh Phát NPK 20-20-15+TE... (mã hs phân bón vinh p/ hs code phân bón vin)
- Mã HS 31051020: PHÂN BÓN NPK 17-17-17 (HIGH TOWER FERTILIZER BAMIEN NPK 17-17-17 GREEN Colour, T/ phần N: 17%, P2O5: 17%, K2O: 17%) (Đóng bao 9. 9kg/bao; Hàng mới 100%)... (mã hs phân bón npk 17/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: PHÂN BÓN NPK 20-20-15 (BAMIEN NPK 20-20-15 GREEN Colour, T/ phần N: 20%, P2O5: 20%, K2O: 15%) (Đóng bao 9. 5kg/bao; Hàng mới 100%)... (mã hs phân bón npk 20/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: PHÂN BÓN NPK MACROFARM 16-16-8 (N: 16%, P2O5: 16%, K2O: 8%) Dạng viên. (Hàng mới 100%)... (mã hs phân bón npk ma/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân bón NP 16-16. N: 16%, P2O5: 16%. đóng bao 50kg... (mã hs phân bón np 16/ hs code phân bón np)
- Mã HS 31051020: Phân bón COMPOUND FERTILIZER (NP16-16), Hàng đóng bao 50 kg trong container, màu xanh, dạng hạt, mới 100%... (mã hs phân bón compou/ hs code phân bón com)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK HN-NUTRIKA- 19-9-19+1MG+TE. Hàm lượng N: 19%; P(P2O5): 9%; K(K2O): 19%. (MG) 1% Hàng đóng trong bao 9, 9 kg. (Quyết định số 1030/QĐ-BVTV ngay 16/08/2018 của Bộ NN&PTNT) Hàng mới 100%.... (mã hs phân bón npk hn/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân hóa học CSV AGROLIFE NPK 20-20-15+TE có chứa hai hoặc ba trong số các nguyên tố Nito, Photpho, Kali (Nito 20%, P205 20%, K2O 15%) bổ sung TE. Trọng lượng 9. 9kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs phân hóa học cs/ hs code phân hóa học)
- Mã HS 31051020: Phân bón Mầm Xanh NPK 30-10-10+TE (N: 30%, P2O5: 10%, K2O: 10%, TE: Bo 50ppm- Kẽm: 50ppm- sắt: 50ppm, độ ẩm: 5%, hàng đóng trong bao 9. 5kg, QĐLH: 496/QĐ-BVTV-PB ngày 04/06/2018, MSPB: 6347, mới 100%.... (mã hs phân bón mầm xa/ hs code phân bón mầm)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK Hà Lan 30-10-10 (Phân hóa học có chứa 3 nguyên tố: Nitơ: 30%, P2O5: 10%, K2O: 10%), hàng đóng trong bao 9. 9 kg/bao, theo QĐLH số: 644/QĐ-BVTV-PB, MSSP: 08284, ngày 21/6/2018.... (mã hs phân bón npk hà/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân bón đa lượng. FORMULE GFA NPK 30-10-10 (Hàm lượng N: 30%, P2O5: 10%, K2O: 10%; FE: 50 PPM; ZN: 50PPM; BO: 50PPM) (Hàng đóng bao 9. 9 Kgs/ bags). Hàng mới 100%... (mã hs phân bón đa lượ/ hs code phân bón đa)
- Mã HS 31051020: Phân bón lá hỗn hợp NPK Pro golfer brand NPK 15. 30. 15+TE(QĐCN: 740/QĐ-BVTV-PB ngày29/06/2018)(1Kg/hộp(TP: N: 15%;P2O5: 30%;K2O: 15%;S: 4. 71%;Mg: 0. 07%;(ppm) Fe: 130;Mn: 110;Zn: 170;Cu: 30;B: 70;Mo: 18) (dạng bột)... (mã hs phân bón lá hỗn/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31051020: Phân bón NPK 4-4-0 (N: 4%, P2O5: 4%, K2O: 0%), màu xanh, đóng bao 50kgs/ bao, hàng mới 100%... (mã hs phân bón npk 4/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31051020: Phân DAP 16-48-0+TE (đóng bao 45kg; nguyên liệu: trị giá TNKS và chi phí năng lượng chiếm dưới 51%)... (mã hs phân dap 1648/ hs code phân dap 16)
- Mã HS 31051090: Phân bón Senca-12 (NPK 20-20-20), sử dụng để làm mẫu đối chiếu về màu sắc và kích cỡ hạt, nhà cung cấp: Green Vision, hàng mới 100%... (mã hs phân bón senca/ hs code phân bón sen)
- Mã HS 31051090: Phân bón hỗn hợp NPK- NPK Fertilizer- Completesol 3, bón rễ. Thành phần: Nts: 15%, P2O5hh: 5%, K2Ohh: 25%, độ ẩm: 5%, 9. 9 kg/bao, 506 bao. Mới 100%... (mã hs phân bón hỗn hợ/ hs code phân bón hỗn)
- Mã HS 31051090: Phân bón vi lượng bón rễ- Mocha TVVM (1 lit x 12 chai)/thùng,... (mã hs phân bón vi lượ/ hs code phân bón vi)
- Mã HS 31051090: Phân bón mẫu Vikings (1 túi/ 4. 16kg), làm mẫu kiểm nghiệm, nhập khẩu theo quyết định 0359/QĐ-BVTV-PB... (mã hs phân bón mẫu vi/ hs code phân bón mẫu)
- Mã HS 31051090: Jamila- Phân bón đa lượng (Dùng để khảo nghiệm) Công ty cam kết sử dụng hết GP NK cho lần nhập khẩu này.... (mã hs jamila phân bó/ hs code jamila phân)
- Mã HS 31051090: Phân bón hữu cơ TECHNOPOLLINA(dạng bột viên)-có nguồn gốc động vật. (Chất hữu cơ 65%; Độ ẩm 14%; PH: 6. 5, 25KG/1 BAO, sx tháng 11/2019. hạn sd tháng 11/2021. mới 100%,... (mã hs phân bón hữu cơ/ hs code phân bón hữu)
- Mã HS 31051090: Phân bón Magie Nitrat- MAGNESIUM NITRATE (YaraTera KRISTA-MAG). Đóng gói: 25 kg/ Bao PE. Hàm lượng: N: 11%, MgO: 15%. P2O5: 0%... (mã hs phân bón magie/ hs code phân bón mag)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK 16-16-8 (Nitrogen: 16% min, P2O5: 16% min, K2O: 8% min, Độ ẩm: 2% max). Đóng gói 50 kg/ bao, UQ và Quyết định lưu hành: 0280/QĐ-BVTV-PB ngày 13/02/2018... (mã hs phân bón npk 16/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón hữu cơ Ferdant Soil Equilibrium 2-3-2, pHH2O: 5, 6; (chất hữu cơ: 60; K2Ohh: 2; P2O5hh: 3; Nts: 2; độ ẩm: 3)%, tổng nhập: 37 tấn, Nsx: Greenglove (Thailand) CO. , LTD, cho cỏ sân gôn, mới 100%.... (mã hs phân bón hữu cơ/ hs code phân bón hữu)
- Mã HS 31052000: Phân NPK hỗn hợp: Garsoni npk 16-16-16. HL: N: 16%; P2O5: 16%; K2O: 16%; độ ẩm: 5%. PP/PE: 25kg. Dạng viên. Hàng nhập phù hợp: 0347/QĐ-BVTV-PB ngày 26/03/2018 cục BVTV.... (mã hs phân npk hỗn hợ/ hs code phân npk hỗn)
- Mã HS 31052000: Phân Bón dùng trong Nông Nghiệp NPK 15-15-15, Hàm Lượng N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%, Hàng Xá đóng trong Container... (mã hs phân bón dùng t/ hs code phân bón dùn)
- Mã HS 31052000: Phân bón hốn hợp NPK (16-44-4) N: 16%, P2O5: 44%, K2O: 4%, Độ ẩm: 5%. Trọng lượng 50kg/bao. Bao 2 lớp PP/PE. Do TQSX... (mã hs phân bón hốn hợ/ hs code phân bón hốn)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK SF 16-16-16 (HÀNG XÁ), HÀM LƯỢNG: Nito: 16% min, P2O5: 16% min, K2O: 16% min, Độ ẩm: 1% Max, xuất xứ: Nga.... (mã hs phân bón npk sf/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK NIỀM TIN 15-15-15.... (mã hs phân bón npk ni/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân Bón ICP NPK 30-9-9 (Thành phần: N: 30%, P2O5: 9%, K2O: 9%, Độ ẩm: 5%)... (mã hs phân bón icp np/ hs code phân bón icp)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK FETICO 20-4-5+3S, hàng đóng bao 50kg/bao,... (mã hs phân bón npk fe/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK có bổ sung trung lượng- chứa NPK 18-6-18+2S HD (NPK 18-6-18+2s HD-DẠNG HẠT (hàng xá trong container) hàng thuộc QDCNLHsố 1254/QD-BVTV-PB NGAY 30/8/18 CỦA CỤC BVTV- MAT HANG SỐ 2- giống... (mã hs phân bón npk có/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: PHÂN BÓN CON CO VANG NP 20-20 (N: 20%; P2O5: 20%) Hàng mới 100%, Bao 50kg, Nhập khẩu theo QĐ số 640/QĐ-BVTV-PB, ngày 21/06/18... (mã hs phân bón con co/ hs code phân bón con)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK Gro-Power 14-4-9. Hàm lượng N14%, P2O54%, K2O9%, 1 bao 40 lbs18. 14 kgs. NSX: GRO-POWER, INC, U. S. A NSX 10/2019, HSD 10/2022.... (mã hs phân bón npk gr/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón GFC-RU 16-16-16 NPK FERTILIZER; Hàm lượng: "Nts16%, P2O516%, K2O16%, độ ẩm 5%"; Hàng xá, mới 100%. NK phù hợp với quyết định số 970/QĐ-BVTV-PB... (mã hs phân bón gfcru/ hs code phân bón gfc)
- Mã HS 31052000: Phân bón GFC-MA 15-15-15 (NPK 15-15-15); Hàm lượng: "Nts15%, P2O5hh15%, K2Ohh15%, độ ẩm 5%"; Hàng mới 100%. NK phù hợp với quyết định số 970/QĐ-BVTV-PB; mã số phân bón 03720... (mã hs phân bón gfcma/ hs code phân bón gfc)
- Mã HS 31052000: Phân bón lá hỗn hợp NPKVINAF20-20-20+TE: Nts 20%, P2O5hh 20%, K2Ohh 20%, Mg 0, 066%, S 0, 082%, TE: Fe 180ppm, Cu 100ppm, Zn 100ppm, Mn 100ppm, B130ppm, Mo 10ppm, độ ẩm 5%, pHH2O 5, 5, tỷ trọng 1, 25. Mới 100%... (mã hs phân bón lá hỗn/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31052000: Phân bón vô cơ NPK: Goodmark 30-20-10+ME (1kg/gói), hàng mẫu... (mã hs phân bón vô cơ/ hs code phân bón vô)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK bổ sung trung lượng Hi-cotrol 14-13-13, có chứa ba nguyên tố là nitơ 14. 52%, phospho P2O5 13. 81% và kali K2O5 13. 59%, nhà sx: Arysta (10kgs/bao, tổng 4300 bao), mới 100%... (mã hs phân bón npk bổ/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK VTD 15-5-20+1, 2Mg+8S+T. E (N: 15%; P2O5: 5%; K2O: 20%)... (mã hs phân bón npk vt/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân Bón Nutricompact NPK 15-15-15+50Zn (Thành phần: N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%, Zn: 50ppm, Độ ẩm: 5%)... (mã hs phân bón nutric/ hs code phân bón nut)
- Mã HS 31052000: PHÂN BÓN NPK 19-9-19, N: 19% MIN, P2O5 citrate soluble: 9% MIN, K2O: 19% MIN, HÀNG XÁ TRONG CONTAINER, SỐ LƯỢNG 504 TẤN +/-10... (mã hs phân bón npk 19/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: PHÂN BÓN NPK 20-10-10, N: 20% MIN, P2O5 citrate soluble: 10% MIN, K2O: 10% MIN, HÀNG XÁ TRONG CONTAINER, SỐ LƯỢNG 504 TẤN +/-10... (mã hs phân bón npk 20/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK 15-5-20 (SOP) VTN-14 có chứa 3 nguyên tố Nito, Photpho, Kali (N: 15, 04%, P2O5: 5, 01%, K2O: 20, 02%). bổ sung trung lượng MgO, SO3 và vi lượng TE(B, Fe, Zn). Hàng mới 100%... (mã hs phân bón npk 15/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón lá Grow More NPK 6-30-30+TE (N6%; P2O530%; K2O30%; +TE); 50Lbs/bao; 840 bao; Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá gro/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31052000: Phân NPK bổ sung trung lượng Garsoni NPK 15-5-20+4S, dạng hạt, đóng bao 25 kgs.... (mã hs phân npk bổ sun/ hs code phân npk bổ)
- Mã HS 31052000: Phân Bón VINH THANH TOP-K NPK 12-12-17+1, 2Mg+8S+TE (Thành phần: N: 12%, P2O5: 12%, K2O: 17%, Mg: 1, 2%, S: 8%, B: 200 ppm, Fe: 600 ppm, Zn: 100 ppm, Độ ẩm: 5%)... (mã hs phân bón vinh t/ hs code phân bón vin)
- Mã HS 31052000: PHAN BON NPK DAU BO 20-16-9 +2S+TE(N: 20%, P2O5: 16%, K2O: 9%) (HANG MOI 100%)... (mã hs phan bon npk da/ hs code phan bon npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón lá NPK hữu cơ Breakout Bắc Mỹ. Thành phần: N: 4%; P2O5: 14%; K2O: 2%; Chất hữu cơ: 10%; pH H2O: 1, 7; Tỷ trọng: 1, 3. Dạng lỏng, loại bồn 1040 lít. Nhãn hiệu Huma Gro. Hàng mới 100%.... (mã hs phân bón lá npk/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK 25-20-10+TE (50kg tịnh/ bao, 6. 220 bao, sản xuất tại công ty cổ phần phân bón Bình Điền-Việt Nam)... (mã hs phân bón npk 25/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK 16-16-8-13S (50kg tịnh/ bao, 3. 000 bao, sản xuất tại công ty cổ phần phân bón Bình Điền- Việt Nam)... (mã hs phân bón npk 16/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK 20-20-15+TE (50kg tịnh/ bao, 10. 000 bao, sản xuất tại công ty cổ phần phân bón Bình Điền-Việt Nam)... (mã hs phân bón npk 20/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân NPK 12. 8. 4+TE... (mã hs phân npk 1284/ hs code phân npk 12)
- Mã HS 31052000: Phân NPK 8. 4. 12+TE... (mã hs phân npk 8412/ hs code phân npk 84)
- Mã HS 31052000: Phân bón hóa học NPK 16-16-16+2MGO+TE, mới 100%... (mã hs phân bón hóa họ/ hs code phân bón hóa)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK 13-11-21... (mã hs phân bón npk 13/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: PHAN BON NPK 21-9-11... (mã hs phan bon npk 21/ hs code phan bon npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK 9-26-18+6S+0. 12B+0. 7Zn. Hàng đóng bao 50kg/bao. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs phân bón npk 9/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón vô cơ King of Root, 25kg/bag... (mã hs phân bón vô cơ/ hs code phân bón vô)
- Mã HS 31052000: Phân bón lá vô cơ Bimix Grow Plus (Powder/ 30. 10. 10), 50gram/ box... (mã hs phân bón lá vô/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31052000: Phân bón hỗn hợp PK Sustane 5-2-10, cho cỏ sân golf, 22. 7kg/Bag, mới 100%... (mã hs phân bón hỗn hợ/ hs code phân bón hỗn)
- Mã HS 31052000: Phân NPK 20. 20. 15+B... (mã hs phân npk 2020/ hs code phân npk 20)
- Mã HS 31052000: Phân NPK 16. 8. 16. 13S+TE... (mã hs phân npk 1681/ hs code phân npk 16)
- Mã HS 31052000: Phân bón NPK 12-12-17+1. 2Mg, 50kg/ bao, tổng cộng: 1. 080 bao. Xuất xứ: Việt Nam... (mã hs phân bón npk 12/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân NPK Sông Gianh 18-5-22+TE (đóng bao 50kg; nguyên liệu: trị giá TNKS và chi phí năng lượng chiếm dưới 51%)... (mã hs phân npk sông g/ hs code phân npk sôn)
- Mã HS 31052000: PHÂN BÓN PHỨC HỢP DẠNG VIÊN (COMPOUND FERTILIZER- GRANULAR) MỚI 100%... (mã hs phân bón phức h/ hs code phân bón phứ)
- Mã HS 31052000: Phan bon NPK 15-7-20... (mã hs phan bon npk 15/ hs code phan bon npk)
- Mã HS 31052000: Phan bon NPK 10-10-20... (mã hs phan bon npk 10/ hs code phan bon npk)
- Mã HS 31052000: Phân Bón NPK 11-22-16... (mã hs phân bón npk 11/ hs code phân bón npk)
- Mã HS 31052000: Phân bón Fleur NPK 10-5-30 + TE... (mã hs phân bón fleur/ hs code phân bón fle)
- Mã HS 31052000: Phân bón CAO Fleur NPK 10-5-30 + TE... (mã hs phân bón cao fl/ hs code phân bón cao)
- Mã HS 31052000: Phân bón Demarrage NPK 28-10-10 + TE... (mã hs phân bón demarr/ hs code phân bón dem)
- Mã HS 31052000: Phân bón Remontant NPK 18-18-18 + TE... (mã hs phân bón remont/ hs code phân bón rem)
- Mã HS 31052000: Phân bón dạng viên (Granule NPK Fertilizer); 25kg/White woven pp bag... (mã hs phân bón dạng v/ hs code phân bón dạn)
- Mã HS 31053000: Phân bón Di-ammonium phosphate(DAP) (NH4)2HPO4. N: 18% Min, P2O5: 46% Min, Moisture: 2, 5% Max, Granularity 1-4mm: 90. 0% Min, Cadmium: 0. 0012% Max. Màu xanh lá. Đóng bao 50kg. Do TQSX.... (mã hs phân bón diamm/ hs code phân bón di)
- Mã HS 31053000: Phân bón Di Ammonium Phosphate (DAP 18-46 VINACAM). Hàm lượng N18%min, P2O5: 46%min, Độ ẩm 2% max, Cd: 12ppm max. Hàng xá đóng trong container.... (mã hs phân bón di amm/ hs code phân bón di)
- Mã HS 31053000: Phân bón diamoni phosphate BM-DAP... (mã hs phân bón diamon/ hs code phân bón dia)
- Mã HS 31053000: Phân DAP 18-46 NP- Hàng xá; Hàm lượng Nito: 18% min- P2O5: 46% min; Cadimi: 12ppm max; Độ ẩm: 2% max; Size: 1-4mm (90% min)... (mã hs phân dap 1846/ hs code phân dap 18)
- Mã HS 31053000: Phân diamoni phosphat (DAP)-Hiền Phan Diamonium Phosphate (DAP)... (mã hs phân diamoni ph/ hs code phân diamoni)
- Mã HS 31053000: Phân Diammonium phosphate (Phân DAP 18-46 Long Hưng) (NH4) 2HPO4. N: 18% Min, P2O5: 46% Min. Mosture: 2, 5% max, size: 1-4mm 90 PCT min, Cd: 12mg/kg max, Màu hơi vàng. Đóng bao 50kg/bao. Do Ai Cập SX... (mã hs phân diammonium/ hs code phân diammon)
- Mã HS 31053000: Phân DI-AMMONIUM PHOSPHATE (DAP) Nhập từ Trung Quốc. Bao mới 50kg.... (mã hs phân diammoniu/ hs code phân diammo)
- Mã HS 31053000: Phân DAP(Diammonium Phosphate) (NH4)2HPO4. N>16%, P2O5>44%, Cadimi(CD): 12ppm, Độ ẩm: 2, 5%. Trọng lượng 50kg/bao. Bao 2 lớp PP/PE do TQSX... (mã hs phân dapdiammo/ hs code phân dapdia)
- Mã HS 31053000: Phân DAP (DIAMMONIUMPHOSPHATE) (NH4)2HPO4. Nts: 16%; P2O5hh: 44%; Độ ẩm: 2, 5%; Cd: 12ppm Đóng bao 50Kg/bao... (mã hs phân dap diamm/ hs code phân dap di)
- Mã HS 31053000: Phân bón Diammonium Phosphate(DAP)- (NH4)2HPO4 (Diamoni phosphat(DAP60) Long Hải)- mầu xanh lá- N16% min;P2O5 44% min; độ ẩm: 2, 5%; Cd: 12ppm; size: 2-4mm90%min-TQSX- 50kg/bao... (mã hs phân bón diammo/ hs code phân bón dia)
- Mã HS 31053000: Loại: Phân diamoni phosphat (DAP); Tên: DAP 18-46 HIỆP THUẬN (DI-AMMONIUM PHOSPHATE). Hàm lượng N: 18%; P2O5: 46%; Cd: 12mg/kg. Hàng đóng trong bao 50kg. QĐLH số: 2270/QĐ-BVTV-PB ngày 10/7/2019.... (mã hs loại phân diam/ hs code loại phân d)
- Mã HS 31053000: Thức ăn nuôi nấm men- Diammonium Hydrogen Phosphate (NH4) 2HPO4, nguyên liệu sản xuất nước ép trái cây lên men. Mới 100%.... (mã hs thức ăn nuôi nấ/ hs code thức ăn nuôi)
- Mã HS 31053000: Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm: di-Ammonium hydrogen phosphate, ExpertQ; AM03120500; 500g; Công thức HH: (NH4)2HPO4; MỚI 100%... (mã hs hóa chất dùng t/ hs code hóa chất dùn)
- Mã HS 31053000: Phân bón ĐẦU TRÂU MK-DAP (DAP 18-46 Diammonium Phosphate. N: 18%, P2O5: 46%)... (mã hs phân bón đầu tr/ hs code phân bón đầu)
- Mã HS 31053000: Phân bón DAP (DAP 18-46 Diammonium Phosphate. N: 18%, P2O5: 46%) bao 25kg... (mã hs phân bón dap d/ hs code phân bón dap)
- Mã HS 31053000: Phân bón DAP(Di-ammonium phosphate) (NH4)2HPO4- (Diamoni phosphat (DAP64) Long Hải), Nts: 18% Min, P2O5hh: 46%Min, Cadmium: 12ppm Max, Moisture: 2, 5% Max, Size: 2-4mm 90% Min, Màu nâu, bao 50kg. Do TQSX... (mã hs phân bón dapdi/ hs code phân bón dap)
- Mã HS 31053000: Phân bón mẫu MAP-Mono-Ammonium Phostphate (75g/gói)... (mã hs phân bón mẫu ma/ hs code phân bón mẫu)
- Mã HS 31053000: Phân bón DI-AMMONIUM PHOSPHATE có hàm lượng Nutrient >53%, nitrogen >15%, P2O5 >38%, mới 100% (50KG/BAO NET)... (mã hs phân bón diamm/ hs code phân bón di)
- Mã HS 31053000: Phân DI-AMMONIUM PHOSPHATE (DAP) Nhập từ Trung Quốc. Bao mới 50kg... (mã hs phân diammoniu/ hs code phân diammo)
- Mã HS 31053000: Phân bón DAP, hàng đồng nhất 50kg/bao. Xuất xứ Trung Quốc... (mã hs phân bón dap h/ hs code phân bón dap)
- Mã HS 31053000: Phân bón vô cơ DAP Fertilizer (DIAMMONIUM PHOSPHATE). Hàng đóng bịch 1. 25t/bịch. Hàm lượng P2O5>45%;N>16%. Tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm 35% giá thành sp... (mã hs phân bón vô cơ/ hs code phân bón vô)
- Mã HS 31053000: Phân DAP, hàng đồng nhất 50kg/bao, xuất xứ: Trung Quốc... (mã hs phân dap hàng/ hs code phân dap hà)
- Mã HS 31054000: Phân bón AP-61 MonoAmmonium Phosphate (phân vô cơ MAP), hàm lượng N>12%;P2O5>61%, dạng hạt, 25kg/bao, dùng bón rễ cho cây trồng, hàng phù hợp theo QĐ1831/QĐ-BVTV-PB ngày 03/12/2018 của Cục BVTV. Mới 100%... (mã hs phân bón ap61/ hs code phân bón ap)
- Mã HS 31054000: Phân MAP (Mono Ammonium phosphate). Hàm lượng N > 10%, P2O5 > 50%, Độ ẩm < 1%. Trọng lượng 50kg/bao. do TQSX.... (mã hs phân map mono/ hs code phân map mo)
- Mã HS 31054000: Phân Bón MONO AMMONIUM PHOSPHATE (MAP) UNI-FARM... (mã hs phân bón mono a/ hs code phân bón mon)
- Mã HS 31054000: Phân bón Monoamoni phosphat MAP (Mono Ammonium Phosphat VNT), N>11. 5%, P205>60. 5%, Độ ẩm <1%, 25kg/ bao, hàng thuộc NĐ 108/2017/NĐ-CP, hàng mới 100%... (mã hs phân bón monoam/ hs code phân bón mon)
- Mã HS 31054000: Phân MAP (MONOAMMONIUM PHOSPHATE) NH4H2PO4. N>10%, P2O5>50%. Đóng bao 50Kg/bao... (mã hs phân map monoa/ hs code phân map mo)
- Mã HS 31054000: Phân monoamoni phosphat-MAP. Hiền Phan Mono Ammonium Phosphate (MAP)... (mã hs phân monoamoni/ hs code phân monoamo)
- Mã HS 31054000: Phân bón MAP HUYNH THANH, hàm lượng Nitrogen 12%, P2O5 > 61% (25Kg/Bao) Dạng bột... (mã hs phân bón map hu/ hs code phân bón map)
- Mã HS 31054000: Hóa chất: Ammonium Phosphate monobasic, EP (Dùng trong thí nghiệm, hàng mới 100%)NH4H2PO4, CAS: 7722-76-1, 1UNA1 chai0. 5kg, tổng cộng10kg... (mã hs hóa chất ammon/ hs code hóa chất am)
- Mã HS 31054000: Chất hỗ trợ phủ lô Amicoat TM6123(Amoni dihydro orphosphate CAS: 7722-76-1)-chế phẩm dùng xử lý trong sản xuất giấy, dạng lỏng, hàng mới 100%. (1337/TB-PTPL ngày 09/11/2015).... (mã hs chất hỗ trợ phủ/ hs code chất hỗ trợ)
- Mã HS 31054000: Phân bón vô cơ MAP, hàm lượng N>10%; P2O5>50%. Tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản công chi phí năng lượng chiếm xấp xỉ 39% giá thành sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón vô cơ/ hs code phân bón vô)
- Mã HS 31054000: Phân bón nhãn hiệu Mono Ammonium Phosphate (MAP), được đóng bao đồng nhất 25kg/bao, xuất xứ Trung Quốc... (mã hs phân bón nhãn h/ hs code phân bón nhã)
- Mã HS 31055900: Phân bón NP NGUYEN DUY 16-20+13S. IN BULK. (Thành phần: Total Nitrogen: 16PCT min, Available P2O5: 20PCT %min, Sulphur: 13PCT min. Moisture: 2PCT Max. Brown Color, Granular and Free-Flowing)... (mã hs phân bón np ngu/ hs code phân bón np)
- Mã HS 31055900: Phân bón lá NPK, AGB Vigor-Lig Plus. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá npk/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31055900: Phân bón lá đạm vi lượng, AGB Boron Complex. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá đạm/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31055900: Phân bón lá NK, AGB Organic Silicate Complex. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá nk/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31055900: Phân bón lá trung vi lượng, AGB Calcium Borogluconate Complex. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá tru/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31055900: Phân bón hỗn hợp NP Garsoni NP 30-4, dạng hạt, đóng bao 50 kgs.... (mã hs phân bón hỗn hợ/ hs code phân bón hỗn)
- Mã HS 31055900: Phân bón NP NGUYEN DUY 16-20+13S. IN BULK. (Thành phần: Total Nitrogen: 16PCT min, Available P2O5: 20PCT %min, Sulphur: 13PCT min. Moisture: 2PCT Max. Brown Color, Granular and Free-Flowing)... (mã hs phân bón np ngu/ hs code phân bón np)
- Mã HS 31056000: Phân Mono Kali Phosphat VNT (Mono Potassium Phosphate MKP), P2O5 52% min, K2O 34% min, Độ ẩm 1% max, 25kg/bao, hàng thuộc NĐ 108/2017-NĐ-CP, hàng mới 100%... (mã hs phân mono kali/ hs code phân mono ka)
- Mã HS 31056000: Phân bón PK 15-18 Thuận Việt Thành (P2O5: 15% min; K2O: 18% min, Ca: 12. 8%, Mg: 4. 2%, độ ẩm: 5%), Hàng mới 100%,... (mã hs phân bón pk 15/ hs code phân bón pk)
- Mã HS 31056000: Phân monokali phosphat (MKP)-Hiền Phan Monopotassium Phosphate... (mã hs phân monokali p/ hs code phân monokal)
- Mã HS 31056000: PHÂN BÓN MONOPOTASSIUM PHOSPHATE (MKP)(Hàng mới)... (mã hs phân bón monopo/ hs code phân bón mon)
- Mã HS 31056000: Phân bón lá hỗn hợp PK- NUTRI PHOZ K+(Lân hữu hiệu 3%, Kali hữu hiệu 30%, Tỷ trọng 1. 4), quy cách 12 chai/thùng, tổng cộng: 84 thùng- 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá hỗn/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31056000: Phân bón PK bổ sung trung lượng: PHOSKAMAX (P2O5: 12%; K2O: 16%; Ca: 10. 72%; Mg: 1. 81%)... (mã hs phân bón pk bổ/ hs code phân bón pk)
- Mã HS 31056000: Loại: phân mono kali phosphat (MKP); Tên: MONO POTASSIUM PHOSPHATE GEMACHEM. Hàm lượng P2O5: 52%; K2O: 34%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao. UQ & QĐLH số: 1572/QĐ-BVTV-PB ngày 17/09/2018.... (mã hs loại phân mono/ hs code loại phân m)
- Mã HS 31056000: Phân bón mẫu Monopotassium Phosphate (MKP) Uni-Farm (0. 5kg/túi)... (mã hs phân bón mẫu mo/ hs code phân bón mẫu)
- Mã HS 31056000: Phân bón Mono Potassium Phosphate MKP 52-34 Hai Binh, đóng gói 25kg/bao.... (mã hs phân bón mono p/ hs code phân bón mon)
- Mã HS 31056000: PHÂN BÓN PK 10- 8 (P205: 10%, K2O: 8%) (Hang moi 100%)... (mã hs phân bón pk 10/ hs code phân bón pk)
- Mã HS 31056000: Phân bón lá dạng lỏng Cofoli PK500, Thành phần chứa hai nguyên tố PK, trong đó hàm lượng phốt pho hữ hiệu tính theo oxit phốt phoric(P2O5)29. 9% hàm lượng kali hữu hiệu tính theo oxit kali (K2O)21. 3%... (mã hs phân bón lá dạn/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: Phân bón Kali Nitrat VNT (Potassium Nitrate 13-0-46), N> 13%, K2O> 46%, độ ẩm<1%, 25kg/bao, hàng thuộc NĐ 108/2017/NĐ- CP, hàng mới 100%... (mã hs phân bón kali n/ hs code phân bón kal)
- Mã HS 31059000: Phân bón lá BOOM PHÁP (200 Lít/ Drum). hàng mới 100%. NSX: DIFAGRI FRANCE... (mã hs phân bón lá boo/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: Phân bón lá đạm sinh học- NOVAKELP. hang moi 100%... (mã hs phân bón lá đạm/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: Lọại: Phân Kali nitrat; Tên: KALI NITRATE (KNO3) GEMACHEM. Hàm lượng N: 13%; K2O: 46%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao. UQ&QĐLH số: 2352/QĐ-BVTV-PB ngày 12/8/2019.... (mã hs lọại phân kali/ hs code lọại phân k)
- Mã HS 31059000: Phân bón lá NPK NUTRI-All EFP, thành phần (P2O5hh: 5%, K2Ohh: 10%, Ca: 5%, Mg: 2%, S: 3%, Nts: 13) dạng hạt, 15kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá npk/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: PHÂN VI LƯỢNG MICRO ELEMENT KẼM 14 UNIFARM (Zn: 14%)(Hàng mới)... (mã hs phân vi lượng m/ hs code phân vi lượn)
- Mã HS 31059000: Phân Sinh học Cofoli Humic, Hàm lượng: pH: 5. 4%; N: 1. 7%;Humic acids: 20. 6%;K2O: 4. 7%... (mã hs phân sinh học c/ hs code phân sinh họ)
- Mã HS 31059000: Phân vi lượng bón Lá trung vi lượng PROFARM-CANBO, thành phần: Ca: 12%, Bo: 40000ppm, 20kg/bao. hàng mới 100%, NK theo QĐ: 1457/QĐ-BVTV-PB... (mã hs phân vi lượng b/ hs code phân vi lượn)
- Mã HS 31059000: Phân bón hỗn hợp NPK, bón lá PROFARM-N3, thành phần: N: 25%, P2O5: 10%, K2O: 17, 5%, Mg: 1, 2%, Mn: 320ppm, Fe: 260ppm, Zn: 230ppm, Bo;100ppm, Cu: 75ppm. 20kg/bao. hàng mới 100%, NK theo QĐ: 1457QĐ-BVTV-PB... (mã hs phân bón hỗn hợ/ hs code phân bón hỗn)
- Mã HS 31059000: PHÂN KALI NITRAT (MULTI K GG- EXIM); N 13. 5%; K2O 46. 2%, ĐỘ ẨM 1%, ĐÓNG BAO 25KG... (mã hs phân kali nitra/ hs code phân kali ni)
- Mã HS 31059000: Phân bón lá hỗn hợp NPK BASFOLIAR KELP dạng lỏng đóng trong 1 IBC 1000 L(thành phần N: 0, 2%, P2O5: 1%, K2O: 0, 1 %, pHh2o: 4, 6, tỷ trọng: 1, 012) Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá hỗn/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: Phân bón lá vi lượng- OMEX Kingfol Zinc 70 (Zn 410000ppm) (5 Lít/thùng)... (mã hs phân bón lá vi/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ KHOÁNG: LIGNOHUMATE. HÀNG MẪU, MỚI 100% (QUYẾT ĐỊNH 2506/QĐ-BVTV-PB)... (mã hs phân bón lá hữu/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: Phân bón lá trung lượng Cal-Mag (Ca: 7; Mg: 1. 7)% PHH2O: 4, tỷ trọng: 1. 367g/l, 0. 2 lít/bình, tổng nhập: 0. 4 lít, dùng cho cỏ sân gôn, mới 100%.... (mã hs phân bón lá tru/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: Phân bón lá Sil-sheld Ultra Defender (S: 7; Mg: 0. 7; B: 0. 5; Fe: 1; Mn: 5. 5; Zn: 2. 8; SiO2hh: 1. 3, axit humic: 0. 7)% tỷ trọng: 1. 38, PHH2O: 5, 0. 2 lít/bình, tổng nhập: 0. 4 lít, cho cỏ sân golf, mới 100%.... (mã hs phân bón lá sil/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: Phân bón sinh học Gia Nông Black Liquid (Oragnic Matter: 20%, Acid Humic: 2%, pH: 7. 5, 1000ml/chai), mới 100%... (mã hs phân bón sinh h/ hs code phân bón sin)
- Mã HS 31059000: Phân hữu cơ sinh học CHICMANURE (FERTISOA)UNI-FARM (thành phần: chất hữu cơ: 70%, axit humic: 3%, axit fulvic: 2%, N: 4%, P2O5: 2, 2 %, K2O: 2. 5%, độ ẩm: 12%, pHh2o: 5) Hàng mới 100%... (mã hs phân hữu cơ sin/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31059000: Phân bón lá dạng lỏng Cofoli Calimag, Hàm lượng: N: 9, 65%;P2O5: 0, 25%, không chứa Kali, Canxi nitrat, amoni nitrate, hợp chất hữu cơ, các nguyên tố trung vi lượng Mg, Mn, Zn, B. trong nước.... (mã hs phân bón lá dạn/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: PHÂN BÓN CANXI NITRAT PERLKA, HÀNG MẪU, MỚI 100% (MỤC 62 GIẤY PHÉP NK SỐ 451/QD-BVTV-PB)... (mã hs phân bón canxi/ hs code phân bón can)
- Mã HS 31059000: Phân bón cải tạo đất vô cơ Penac P, thành phần SiO2 hữu hiệu: 0. 55%;Fe2O3: 0. 021;K2O hữu hiệu: 0. 11%;CaO: 0. 02%;MgO: 0. 02%(25kg/bao). Hàng nhập phù hợp theo QĐ CNPBLH số 0410/QĐ-BVTV-PB ngày 16/04/2018... (mã hs phân bón cải tạ/ hs code phân bón cải)
- Mã HS 31059000: Phân bón hữu cơ khoáng bón rễ BASAFIC (VINAF HUUCO 01): Hữu cơ 45%, Nitơ(Nts) 4, 5%, Lân(P2O5hh) 4, 5%, Kali(K2Ohh) 4, 5%, pHH2O 5, độ ẩm 15% 25kg/bao, mới 100%. GPLH số 2421/QĐ-BVTV-PB ngày 19/08/2019... (mã hs phân bón hữu cơ/ hs code phân bón hữu)
- Mã HS 31059000: Loại: Phân canxi nitrat. Tên: WOPRO BORON. Hàm lượng N: 15. 5%; Ca: 18. 5%; độ ẩm: 1%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao. QĐLH số: 1718/QĐ-BVTV-PB ngày 19/09/2018.... (mã hs loại phân canx/ hs code loại phân c)
- Mã HS 31059000: Phân bón mẫu... (mã hs phân bón mẫu/ hs code phân bón mẫu)
- Mã HS 31059000: Phân bón vi lượng- Hiền Phan EDTA ZINC (Chelated Zinc Edta)... (mã hs phân bón vi lượ/ hs code phân bón vi)
- Mã HS 31059000: Phân magie nitrat MAGNESIUM NITRATE HEXAHYDRATE FLAKE, Mg(NO3)2. 6H2O (MagAnit)(trade name: NOVIFERT- Nimag)(Hàm lượng: Mg: 9%, N: 11%, Độ ẩm: 1%)(25kg/bag) Hàng mới 100%... (mã hs phân magie nitr/ hs code phân magie n)
- Mã HS 31059000: PHÂN BÓN LÁ HỢP TRÍ PHOS K (P2O5 44%, K2O 7. 4%, MgO 10% CHAI 500ml) 20 chai/thùng... (mã hs phân bón lá hợp/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: Phân bón lá- Super Bo (1000ml/chai)... (mã hs phân bón lá su/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31059000: Phân bón hữu cơ khoáng (NK+MgO, CaO Compound Fertilizer); 40kg/bag... (mã hs phân bón hữu cơ/ hs code phân bón hữu)
- Mã HS 31059000: Phân bón vô cơ- Pete 1% Selenium Chip Fertilizer (20 kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs phân bón vô cơ/ hs code phân bón vô)
>