3103 - Mã HS 31031190: Phân bón lá lân Fertil Phos Bắc Mỹ. Thành phần: P2O5: 50%; pH H2O: 1; Tỷ trọng: 1, 49. Dạng lỏng, loại bồn 1040 lít. Nhãn hiệu Huma Gro. Hàng mới 100%.... (mã hs phân bón lá lân/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31039010: Phân lân, hàng đồng nhất 50kg/bao, xuất xứ: Việt Nam. (Tổng chi phí nguyên liệu cộng chi phí năng lượng trên 51% giá thành sản phẩm)... (mã hs phân lân hàng/ hs code phân lân hà)
- Mã HS 31039010: Phân lân nung chảy (FMP- phân vô cơ). Tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên 51% giá thành sản phẩm. Hàng đóng bao 50kg/bao... (mã hs phân lân nung c/ hs code phân lân nun)
- Mã HS 31039010: Phân lân vô cơ (phân Phosphat đã nung) dạng viên hàm lượng (P2O5: 15%, MGO: 10%, CAO: 20%, SIO2: 20%, Độ ẩm: 7%, KT từ 2-5mm 90%) nhà sx 'CTy CP Phân lân Ninh Bình' hàng đóng bao 1 tấn/bag, mới 100%... (mã hs phân lân vô cơ/ hs code phân lân vô)
- Mã HS 31039010: Phân vô cơ: Phân lân FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE(FMP), hàm lượngP205: 15. 5%min;MgO: 17%min;CaO: 28%min;SiO2: 25%min. Hàng có tổng trị giá tài nguyên, ks và chi phí NL>51% giá thành sp, 50 kgNW/bao, mới 100%... (mã hs phân vô cơphân/ hs code phân vô cơp)
- Mã HS 31039090: Phân bón vi lượng YARA VITA MOLYTRAC 250 (Thành phần: Mo: 25%, P2O5: 250g/L, pHH20: 4kg/L). Hàng mới 100%... (mã hs phân bón vi lượ/ hs code phân bón vi)
- Mã HS 31039090: Phân lân trắng (DICALCIUM PHOSPHATE CaHP04. 2H20) Hàm lượng P2O5: 22% H20: 10%, AXIT Tu Do: 4%, CD: 12 ppm. Đóng bao 50Kg/bao... (mã hs phân lân trắng/ hs code phân lân trắ)
- Mã HS 31039090: Loại: Phân Mono Amoni Phosphat(MAP), Tên: Mono Amonium Phosphate(M-A-P)Đại Tiến Phát. Hàm lượng N: 10%, P2O5: 50%, độ ẩm 1%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao. (QĐLH số: 1554/QĐ-BVTV-PB ngày 17/09/2018).... (mã hs loạiphân mono/ hs code loạiphân mo)
- Mã HS 31039090: Phân u rê (hạt vàng), Hàng mới 100%... (mã hs phân u rê hạt/ hs code phân u rê h)
- Mã HS 31039090: Phân bón lá đa vi lượng GROW MORE LIQUINOX START P2, (P2O52%, Fe1000ppm); 1Gallon/Chai, 4Chai/Thùng; 2060 Thùng; Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá đa/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31039090: Phân bón SINGLE SUPER PHOSPHATE, Hàng bao, bao 1 tấn. (Có tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên 51% giá thành sản phẩm)... (mã hs phân bón single/ hs code phân bón sin)
- Mã HS 31039090: Phân khoáng dạng viên (Organic Fertilizer NPK: 10-0-4, 2-4mm); 20kgs/pp woven bag... (mã hs phân khoáng dạn/ hs code phân khoáng)
- Mã HS 31039090: Phân u rê (hạt vàng)... (mã hs phân u rê hạt/ hs code phân u rê h)
- Mã HS 31039090: Phân vô cơ: Supe dạng bột (Single Supe Phosphate), loại bao PP, 50kg/bao, Tp: P2O5: 17% minimu, Moisture: 12% maximum. Tổng giá trị TNKS + chi phí năng lượng là: 21. 804% giá thành SXSP. Mới 100%... (mã hs phân vô cơ sup/ hs code phân vô cơ)
3104 - Mã HS 31042000: Kaliclorua Bột (500G/Chai) (Hàng mới 100%)... (mã hs kaliclorua bột/ hs code kaliclorua b)
- Mã HS 31042000: Phân bón Kali (MOP) (Hàm lượng K2O >60%, Moisture <1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50, 17 kg/bao). Tên phân bón lưu hành: Kali MOP Bảo Sơn... (mã hs phân bón kali/ hs code phân bón kal)
- Mã HS 31042000: Mẫu phân Kali Clorua hồng (Postassium Chloride) K2Ohh 60%, loại 13047, dùng làm mẫu nghiên cứu phân bón rễ trong nông nghiệp, NCC: GAJALI COSMETICS, 500g/gói- Hàng mới 100%... (mã hs mẫu phân kali c/ hs code mẫu phân kal)
- Mã HS 31042000: Phân Kaly clorua bột (SMOP)- Phân KALI CLORUA-VTNN hàng xá. Hàm lượng K2O: tối thiểu 60%; Độ ẩm: tối đa 1%; màu sắc: hồng/đỏ... (mã hs phân kaly cloru/ hs code phân kaly cl)
- Mã HS 31042000: Phân bón rễ MURIATE OF POTASH (KALICLORUA PT), dạng bột màu hồng, Hàng phù hợp Quyết định số 1932/QD-BVTV-PB ngày 25/02/2019. Thành phần: K2Ohh: 60%, (KCL): 95%, Độ ẩm: 1%. Bao 50kg, Hàng mới 100%... (mã hs phân bón rễ mur/ hs code phân bón rễ)
- Mã HS 31042000: Phân Bón MOP xá (Muriate Of Potash)- Kali Clorua (KCL), K2O 60%... (mã hs phân bón mop xá/ hs code phân bón mop)
- Mã HS 31042000: Phân bón Kaly bột (SMOP)- KALI CANADA DRAGON hàng rời, hàm lượng K2O: 61% +/- 1%, độ ẩm: 1% max, màu sắc: Hồng/đỏ... (mã hs phân bón kaly b/ hs code phân bón kal)
- Mã HS 31042000: Hóa chất Potassium chloride (KCl)- Cat No: 7447-40-7- AR 500g/chai- dùng trong phòng thí nghiệm- hàng mới 100%... (mã hs hóa chất potass/ hs code hóa chất pot)
- Mã HS 31042000: Phân bón Standard White MOP (KALI 61 VINACAM). Hạt nhỏ, màu trắng. Hàng xá, hàm lượng K2O61% min, độ ẩm 0, 4%... (mã hs phân bón standa/ hs code phân bón sta)
- Mã HS 31042000: Nguyên liệu Potassium Chloride power (Potassium Chloride)... (mã hs nguyên liệu pot/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 31042000: Phân Kali Clorua, dạng bột (Hàm lượng K2O>60%, độ ẩm <1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50. 13 kg/bao). Tên phân bón lưu hành: Kali nông sản Apromaco.... (mã hs phân kali cloru/ hs code phân kali cl)
- Mã HS 31042000: Phân bón kali Muriate of Potash Standard (Kali Clorua MOP 61 Huynh Thanh), K2O: 61% Min, Moisture: 0. 5% Max. Hàng xá... (mã hs phân bón kali m/ hs code phân bón kal)
- Mã HS 31042000: Phân bón Kali Clorua dạng bột (MOP) (Hàm lượng K2O>60%, độ ẩm <1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50 kg/bao, trọng lượng cả bì 50. 17 kg/bao). Tên phân bón lưu hành: Kali nông sản Apromaco.... (mã hs phân bón kali c/ hs code phân bón kal)
- Mã HS 31042000: Chất tạo ổn định (dùng trong thực phẩm): Potassium Chloride (25 kgs/bao) (HSD: 10/05/2022)... (mã hs chất tạo ổn địn/ hs code chất tạo ổn)
- Mã HS 31042000: DUNG DỊCH POTASSIUM CHLORIDE CHO THIẾT BỊ ĐO- MÃ HÀNG 159 001 674- CỠ 30ML- MỚI 100%... (mã hs dung dịch potas/ hs code dung dịch po)
- Mã HS 31042000: Phân bón KALI (50kg tịnh/ bao, 2. 000 bao, Xuất xứ Canada)... (mã hs phân bón kali/ hs code phân bón kal)
- Mã HS 31042000: Phân Kali Lào, Hàm lượng K2O: 60% (+/-1)% min, Độ ẩm: 1% max. Xuất xứ: Lào. Hàng đóng gói đồng nhất 50kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs phân kali lào/ hs code phân kali là)
- Mã HS 31042000: Phân Kali Clorua dạng hạt (Hàm lượng K2O>60%, độ ẩm<1%, hàng đóng bao đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50. 13kg/bao.... (mã hs phân kali cloru/ hs code phân kali cl)
- Mã HS 31042000: PHÂN BÓN KALI HẠT, Số lượng: 13. 900 bao, đóng bao 50 kgs net/bao, N. W 695, 00 tấn/G. W 696, 390 tấn.... (mã hs phân bón kali h/ hs code phân bón kal)
- Mã HS 31042000: Phân Kali trắng, xuất xứ: Belarus, được đóng bao đồng nhất 25kg/bao... (mã hs phân kali trắng/ hs code phân kali tr)
- Mã HS 31042000: Phân Kali bột trắng, xuất xứ: Belarus, hàng đồng nhất 50kg/bao... (mã hs phân kali bột t/ hs code phân kali bộ)
- Mã HS 31042000: Kali clorua (POTASSIUM CHLORIDE (KCL)... (mã hs kali clorua po/ hs code kali clorua)
- Mã HS 31042000: Nguyên liệu Potassium Chloride power (Potassium Chloride)... (mã hs nguyên liệu pot/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 31043000: Phân HCC-SOP Sulphate of Potash (K2SO4), K2Ohh: 50%, S: 17. 5%, độ ẩm: 1%, dạng bột, 25kg/bao, xuất xứ Hàn Quốc. NK theo NĐ 108/2017/NĐ- CP ngày 20/09/2017 và QĐLH số 2209/QĐ-BVTV-PB ngày 18/06/2019.... (mã hs phân hccsop su/ hs code phân hccsop)
- Mã HS 31043000: Phan bon SOP (Sulphate of Potash) K2O: 50%, SULPHUR: 17. 5%;M: 0, 50%... (mã hs phan bon sop s/ hs code phan bon sop)
- Mã HS 31043000: Phân bón lá kali sinh học: Elong K-Humate(Super Potassium Humate Powder), (thành phần: Humic Acid: 38%, K2O: 6. 5%, Độ ẩm: 25%)(25kg/bag)hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá kal/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31043000: Phan bon Kali Sulphat (Conco Kalitan) K: 50%;: M: 0, 5%... (mã hs phan bon kali s/ hs code phan bon kal)
- Mã HS 31043000: Loại: Phân kali sulphat. Tên: WOPRO SOP 50. Hàm lượng; K: 50%; độ ẩm: 1%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao. QĐLH số: 920/QĐ-BVTV-PB ngày 03/08/2018.... (mã hs loại phân kali/ hs code loại phân k)
- Mã HS 31043000: Phân bón Potassium Sulphate Hai Binh, đóng gói 25kg/bao.... (mã hs phân bón potass/ hs code phân bón pot)
- Mã HS 31043000: Phân Kali sulphate PROFARM-K(SOLUCROS), thành phần: N0%, P2O50%, K2O50%, S18%, 25kg/bao. Hàng NK theo QĐ: 1457QĐ-BVTV-PB. 100%(không chịu GTGT, điều 3 luật 71/2014/QH13)... (mã hs phân kali sulph/ hs code phân kali su)
- Mã HS 31043000: Phân trung lượng bón rễ FARMKALITOP(SOLUPOTASSE), thành phần: N0%, P2O50%, K2O50%, S18%, 25kg/bao, . Hàng được NK-SXKD QĐ: 932/QĐ-BVTV-PB, mới 100%(không chịu thuế GTGT theo điểu 3, luật 71/2014/QH13)... (mã hs phân trung lượn/ hs code phân trung l)
- Mã HS 31043000: Hóa chất Potassium sulfate (K2SO4)- Cat No: 7778-80-5- AR 500g/chai- dùng trong phòng thí nghiệm- hàng mới 100%... (mã hs hóa chất potass/ hs code hóa chất pot)
- Mã HS 31043000: Phân bón- Nova SOP/ SOP-MH. Đóng gói: 25Kg/bao.... (mã hs phân bón nova/ hs code phân bón no)
- Mã HS 31043000: Phân Bón Lá VINH THANH SUPERKA (Thành phần: K2O: 50%, S: 18%, Độ ẩm: 5%)... (mã hs phân bón lá vin/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31043000: Phân bón Kali sulfate (GRANULAR OF SULPHATE OF POTASH-GRANULAR SOP), (1 bao 1350 Kgs). Tổng giá trị tài nguyên khoáng sản, cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm... (mã hs phân bón kali s/ hs code phân bón kal)
- Mã HS 31049000: Loại: Phân Kali nitrat, Tên: Kali NITRATE (KNO3)Nông Nghiệp Vàng. Hàm lượng N: 13%, K2O: 46%, độ ẩm 1%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao. (QĐLH số: 2241/QĐ-BVTV-PB ngày 05/07/2019).... (mã hs loạiphân kali/ hs code loạiphân ka)
- Mã HS 31049000: Phân bón lá sinh học-Hiền Phan VIP Potassium Humate... (mã hs phân bón lá sin/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31049000: Phân bón Kali Nitrat DOXACO K (Ultrasol K) (N: 13%, K2O: 46%) (dạng tinh thể).... (mã hs phân bón kali n/ hs code phân bón kal)
- Mã HS 31049000: Phân bón lá kali nitrat- AE. NK 13-46; Đạm tổng số (N)13%; Kali hữu hiệu (K2O) 46%; Độ ẩm 1%; pH6; tỷ trọng 1. 05; Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá kal/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31049000: Phân bón Potassium Humate HB, đóng gói 25kg/bao.... (mã hs phân bón potass/ hs code phân bón pot)
- Mã HS 31049000: Phân bón rễ: SPC-K (Potassium Nitrate 13-46): MULTI- K (13-0-46) theo quyết định lưu hành số 1472/QĐ-BVTV-PB ngày 14/09/2018 của Cục BVTV.... (mã hs phân bón rễ sp/ hs code phân bón rễ)
- Mã HS 31049000: PHÂN KALI ISRAEL MIỄNG LỚN HƠN HOẶC BÀNG 61% XUẤT XỨ ISRAEL... (mã hs phân kali israe/ hs code phân kali is)
>