2844 - Mã HS 28444010: Hóa chất phóng xạ dung cho y học: đồng vị Mo99 (phát Tecnitium)-Tc-99m hoạt độ 405 mCi(15GBq). Nhà sx: National Centre for Nuclear Research Radioisotope Centre POLATOM-Ba Lan. Mới 100%... (mã hs hóa chất phóng/ hs code hóa chất phó)
2846 - Mã HS 28461000: Bột mài dùng để đánh bóng và mài mòn bề mặt đĩa SHOROX A-10 (KT) hợp chất xeri dioxit chiếm 45-70 %(thành phần có chứa: CeO2, La2O3, Pr6O11, Nd2O3, CeF3, LaF3) (1 Bao 20Kg)... (mã hs bột mài dùng để/ hs code bột mài dùng)
- Mã HS 28461000: Bột mài SHOROX A-10(KT) dùng để đánh bóng và mài mòn bề mặt đĩa (thành phần có chứa: CeO2, La2O3, Pr6O11, Nd2O3, CeF3, LaF3) (20 kg/bao)... (mã hs bột mài shorox/ hs code bột mài shor)
- Mã HS 28461000: Hóa chất: WFP-H01(Cerium Oxide)-2Cerium Oxide, công thức: CeO2-99. 9%, dạng bột, dùng để đánh bóng kính, (Hóa chất dùng cho sản xuất kính cường lực điện thoại di động), hàng mới 100%... (mã hs hóa chấtwfph0/ hs code hóa chấtwfp)
- Mã HS 28461000: Muối Cerium Acetate (NYC), Ce(COOH)3. nH2O, nguyên liệu để tạo chất xúc tác cho việc tráng phủ bề mặt của lõi ống xả khí thải của xe máy, dạng bột, 200 kg/10 hộp, hàng mới 100%... (mã hs muối cerium ace/ hs code muối cerium)
- Mã HS 28469000: Hỗn hợp Ô-xit đất hiếm (DiDy Oxide) (Sản phẩm có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành)... (mã hs hỗn hợp ôxit đ/ hs code hỗn hợp ôxi)
- Mã HS 28469000: Hỗn hợp đất hiếm Praseodymium Neodymium Dysprosium (001)... (mã hs hỗn hợp đất hiế/ hs code hỗn hợp đất)
2847 - Mã HS 28470010: Chất tẩy rửa H2O2, vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất đĩa CD, DVD- H2O2-C011 (24KG)... (mã hs chất tẩy rửa h2/ hs code chất tẩy rửa)
- Mã HS 28470010: Hydrogen peroxide 30% H2O2, CAS số: 7722-84-1, đóng gói: 500ml/chai, hóa chất tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%.... (mã hs hydrogen peroxi/ hs code hydrogen per)
- Mã HS 28470010: Chất chống rêu cho máy và đường ống (Hydrogen Peroxide (H2O2), 1 chai 20kg).... (mã hs chất chống rêu/ hs code chất chống r)
- Mã HS 28470010: CLAX SONRIL CONC 4FL1- Hydro peroxit, dạng lỏng dùng trong nhà máy công nghiệp (20L/Can). Hàng mới 100%. PTPL 2523/TB-KĐ 3(26/09/2018)... (mã hs clax sonril con/ hs code clax sonril)
- Mã HS 28470010: Hydro peroxit dạng lỏng (Hóa chất vô cơ)- Hydrogen Peroxide- H2O2 35% (240 Kgs/Drum)... (mã hs hydro peroxit d/ hs code hydro peroxi)
- Mã HS 28470010: Oxy già dạng lỏng HYDROGEN PEROXIDE H2O2 50% MIN, dùng trong ngành công nghiệp dệt, 30 kg/ can; nhà sản xuất TAEKWANG INDUSTRIAL. Số CAS: 7722-84-1. Mới 100%.... (mã hs oxy già dạng lỏ/ hs code oxy già dạng)
- Mã HS 28470010: Dung dịch Hydro peroxid H2O2, 30kg/can. Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch hydro/ hs code dung dịch hy)
- Mã HS 28470010: Hóa chất trong ngành dệt nhuộm- HYDROGEN PEOXIDE 35% (H2O2) CAS: 7722-84-1. Dùng xử lý nước thải... (mã hs hóa chất trong/ hs code hóa chất tro)
- Mã HS 28470010: Dung dịch Hydro peroxid H2O2, 30kg/can. Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch hydro/ hs code dung dịch hy)
- Mã HS 28470010: Hóa chất trong ngành dệt nhuộm- HYDROGEN PEOXIDE 50% (H2O2), dạng lỏng, dùng xử lý nước thải... (mã hs hóa chất trong/ hs code hóa chất tro)
- Mã HS 28470010: Hydro peroxit dạng lỏng (Hóa chất vô cơ)- Hydrogen Peroxide- H2O2 35% (240 Kgs/Drum)... (mã hs hydro peroxit d/ hs code hydro peroxi)
- Mã HS 28470010: Hydrogen peroxide 3% 500ml; hàng mới 100%... (mã hs hydrogen peroxi/ hs code hydrogen per)
- Mã HS 28470010: Oxi già (lo 60ml). Mới 100%... (mã hs oxi già lo 60m/ hs code oxi già lo)
- Mã HS 28470010: Hydro peroxit (Oxy già- H2O2)- Là chất xúc tác dùng để tẩy trắng cho vải trắng trong quá trình giặt nhuộm (TP: H2O2 50% CAS: 7722-84-1, nước 50% CAS: 7732-18-5)... (mã hs hydro peroxit/ hs code hydro peroxi)
- Mã HS 28470010: Hóa chất Oxy Hydrogen Perroxide-H2O2... (mã hs hóa chất oxy hy/ hs code hóa chất oxy)
- Mã HS 28470010: Hóa chất Hydro Peroxide (H2O2 50PCT): Dùng trong xử lý bề mặt kim loại (30Kg/Can) (Thành phần: Hydro peroxide). Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất hydro/ hs code hóa chất hyd)
- Mã HS 28470010: Sản phẩm hóa chất Hydrogen Peroxide 50%- H2O2; 35kg/can. Mã CAS: 7722-84-1... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
- Mã HS 28470010: Hóa chất Oxy Già H2O2- Hydrogen peroxide hàm lượng 50%, dạng lỏng, hàng mới 100% dùng để xử lý nước thải... (mã hs hóa chất oxy gi/ hs code hóa chất oxy)
- Mã HS 28470010: Hóa chất H2O2 50%- Hydrogen Peroxit 50%- Dùng trong hệ thống xử lý nước... (mã hs hóa chất h2o2 5/ hs code hóa chất h2o)
- Mã HS 28470090: Chất tẩy trắng kim loại Hydro peroxid- H2O2, 30kg/can, mới 100%... (mã hs chất tẩy trắng/ hs code chất tẩy trắ)
>