2401 - Mã HS 24012010: Nguyên liệu sản xuất thuốc lá: Lá thuốc lá, mã: ABF223/17... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 24012010: Thuốc lá vàng sấy Trung Quốc tách cọng, Chủng loại CL1-CL/17... (mã hs thuốc lá vàng s/ hs code thuốc lá vàn)
- Mã HS 24012040: Nguyên liệu sản xuất thuốc lá: Lá thuốc lá, mã: B70-B/18... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 24012050: Thuốc lá mảnh Tanzania loại DAS1 vụ 2017... (mã hs thuốc lá mảnh t/ hs code thuốc lá mản)
- Mã HS 24012050: Thuốc lá mảnh Argentina loại CAS8X vụ 2017... (mã hs thuốc lá mảnh a/ hs code thuốc lá mản)
- Mã HS 24012090: Nguyên liệu sản xuất thuốc lá: Lá thuốc lá... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 24013010: SỢI THUỐC LÁ, HÀNG MẪU, MỚI 100% (GIẤY PHÉP NK SỐ 1456/BCT-XNK)... (mã hs sợi thuốc lá h/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24013010: Cọng thuốc lá Trung Quốc loại B1CL... (mã hs cọng thuốc lá t/ hs code cọng thuốc l)
- Mã HS 24013010: Phế liệu cọng thuốc lá, dùng cho sản xuất phân bón... (mã hs phế liệu cọng t/ hs code phế liệu cọn)
- Mã HS 24013010: Cọng lá thuốc lá, đã được sấy khô bằng khí nóng, loại Virginia... (mã hs cọng lá thuốc l/ hs code cọng lá thuố)
- Mã HS 24013090: Mẩu vụn nhỏ, cám bụi thuốc lá dùng để làm phân bón không sử dụng cho sản xuất... (mã hs mẩu vụn nhỏ cá/ hs code mẩu vụn nhỏ)
2402 - Mã HS 24021000: CIGAR NO. 4 10's. Mới 100%... (mã hs cigar no4 10s/ hs code cigar no4 1)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA MAGICOS 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ma/ hs code cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR CUABA DIVINOS 2/C 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar cuaba div/ hs code cigar cuaba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA IGLO IV SLB 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ig/ hs code cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA BEHIKE BHK 54, 10'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba be/ hs code cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA EXQUISITOS SBN-B 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ex/ hs code cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA ESPLENDIDOS SBN-B 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba es/ hs code cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA ROBUSTOS C/P 3'S A/T, 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba ro/ hs code cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR MONTECRISTO NO. 4 C/P 5'S X 5, 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar montecris/ hs code cigar montec)
- Mã HS 24021000: CIGAR COHIBA SIGLO I C/P 3'S X 5, A/T 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar cohiba si/ hs code cigar cohiba)
- Mã HS 24021000: CIGAR COMBINACIONES SELECCION ROBUSTOS 6'S. Mới 100%... (mã hs cigar combinaci/ hs code cigar combin)
- Mã HS 24021000: CIGAR H. UPMANN MAGNUM 46 C/P3'SX5, A/T 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar hupmann/ hs code cigar hupma)
- Mã HS 24021000: CIGAR HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO C/P3'X5, 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar hoyo de m/ hs code cigar hoyo d)
- Mã HS 24021000: CIGAR JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES C/P5'X5', 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar jose l p/ hs code cigar jose l)
- Mã HS 24021000: CIGAR PUNCH PUNCH PUNCH 1/40. Mới 100%... (mã hs cigar punch pun/ hs code cigar punch)
- Mã HS 24021000: CIGAR PARTAGAS MILLE FLEURS C/P5'S 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar partagas/ hs code cigar partag)
- Mã HS 24021000: CIGAR QUINTERO FAVORITOS C/P 5'S X 5, 25'S. Mới 100%... (mã hs cigar quintero/ hs code cigar quinte)
- Mã HS 24021000: CIGAR RAMON ALLONES ALLONES SUPERIORES 10'S. Mới 100%... (mã hs cigar ramon all/ hs code cigar ramon)
- Mã HS 24021000: CIGAR TRINIDAD VIGIA C/P3'S A/T 15'S. Mới 100%... (mã hs cigar trinidad/ hs code cigar trinid)
- Mã HS 24021000: CIGAR ROMEO Y JULIETA ROMEO NO. 2 LC T/A C/P5'S, 50'S. Mới 100%... (mã hs cigar romeo y j/ hs code cigar romeo)
- Mã HS 24021000: THUỐC LÁ XÌ GÀ MINI, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs thuốc lá xì gà/ hs code thuốc lá xì)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu ESSE BLUE (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu e/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu The ONE Orange (100 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu t/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu BOHEM MOJITO DOUBLE (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu b/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu RAISON FRENCH BLACK (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu r/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu YUNYAN SOFT (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu y/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu FURONGWANG SET (200 điếu/tút)(2 tút/bộ)(loại thông thường)(đã in hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu f/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu LESSER PANDA HARD SET (200 điếu/tút)(2 tút/bộ)(loại thông thường)(đã in hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu l/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu MARLBORO (RED FWD) KS JUMBO CIGS (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu m/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu DUNHILL ACETATE RED 200 (200 điếu/tút) (loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu d/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu VOGUE SUPERSLIM MENTHE 200 (200 điếu/tút)(loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu v/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: Thuốc lá điếu STATE EXPRESS 555 GOLD 200 (200 điếu/tút) (loại thông thường)(đã in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bằng tiếng Anh)... (mã hs thuốc lá điếu s/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022020: THUỐC LÁ DJARUM LA BOLD 20'S 20ĐIẾUx10GÓIx50CÂY... (mã hs thuốc lá djarum/ hs code thuốc lá dja)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu hiệu: FURONG WANG, 20 điếu/ bao, 10 bao/cây, 50 cây/kiện (tổng 80 kiện). hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu h/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Marlboro Gold (Box) (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá marlbo/ hs code thuốc lá mar)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Mevius Original Blue (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá mevius/ hs code thuốc lá mev)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Sobranie Black Russian (25 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá sobran/ hs code thuốc lá sob)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Dunhill Red (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu d/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Kent SS Spark (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu k/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu State Express 555 Gold (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu s/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Chunghwa, 10. 000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu c/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Zhenlong, 10. 000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu z/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Nanjing, 14, 400 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu n/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu: HEETS (không kèm IQOS) (10. 000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điện tử hiệu HEETS (20 điếu/ bao, 10 bao/tút, 50 tút/ kiện), (không có pin và dụng cụ điện tử đi kèm)... (mã hs thuốc lá điện t/ hs code thuốc lá điệ)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu BLUE ICE BLAST (10, 000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu b/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu WUYESHEN (10, 000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu w/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá hiệu DUNHILL SWITCH 20 điếu/ hộp, 10hộp/cây, 50 cây/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá hiệu d/ hs code thuốc lá hiệ)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Furongwang, 10, 000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu f/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Yunyan, 10, 000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu y/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá EURO RED- 1 thùng: 50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro r/ hs code thuốc lá eur)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá EURO BLUE- 1 thùng: 50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro b/ hs code thuốc lá eur)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá EURO GOLD- 1 thùng: 50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro g/ hs code thuốc lá eur)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá EURO SILVER- 1 thùng: 50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro s/ hs code thuốc lá eur)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu loại GOLDEN BRIDGE (TW84, 3mg) CIGARETTES. Một thùng 50 tút. Một tút 10 bao. 1 bao 20 điếu.... (mã hs thuốc lá điếu l/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Peony, 10, 000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu p/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: THUỐC LÁ ĐIẾU U2 RED-FULL FLAVOUR-EEC PICTORIAL HEALTH WARNING 20ĐIẾUx10GÓIx50CÂY... (mã hs thuốc lá điếu u/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu GOLDEN BRIDGE (10. 000 điếu/kiện, mới 100%)... (mã hs thuốc lá điếu g/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu JIN HUA CHA (10, 000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu j/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: THUỐC LÁ ZON KING FULL FLAVOUR CIGTS 20'S- 20ĐIẾUx10GÓIx50CÂY... (mã hs thuốc lá zon ki/ hs code thuốc lá zon)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu ORIS (10000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu o/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu- TEXAS 5 FTKS AMERICAN BLEND (FF) 20'S Cigarettes, hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu ALISHAN (10, 000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu a/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Davidoff Gold... (mã hs thuốc lá davido/ hs code thuốc lá dav)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Camel Filter Box... (mã hs thuốc lá camel/ hs code thuốc lá cam)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Lucky Strike Fizzy Yellow... (mã hs thuốc lá lucky/ hs code thuốc lá luc)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu ESSE Charge (50 cây/ kiện, 10 bao/ cây, 20 điếu/ bao) mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu e/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu TAHWA (10000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu t/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu, hiệu Mevius (20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Esse Change; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá esse c/ hs code thuốc lá ess)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Esse Special Gold; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá esse s/ hs code thuốc lá ess)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Liqun Long Filter; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá liqun/ hs code thuốc lá liq)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Yuxi Red King Size; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá yuxi r/ hs code thuốc lá yux)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Ashima Gold Hard Pack; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá ashima/ hs code thuốc lá ash)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá State Express 555 Gold; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá state/ hs code thuốc lá sta)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Yuxi Harmony King Size; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá yuxi h/ hs code thuốc lá yux)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Double Happiness Classic Deluxe; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá double/ hs code thuốc lá dou)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Yun Yan Special King Size Soft Pack (Chinese HW); Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao... (mã hs thuốc lá yun ya/ hs code thuốc lá yun)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Manchester, 10. 000 điếu/kiện, mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu m/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao D&J (20'S Full Flavour) English (01 thùng 500 bao, 01 bao 20 điếu). Sản phẩm được sx từ NPL nhập khẩu... (mã hs thuốc lá bao d&/ hs code thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao Gold Seal (10'S Red) French Siri (01 bao 10 điếu; 01 thùng 1000 bao). Sản phẩm được sx từ NPL nhập khẩu... (mã hs thuốc lá bao go/ hs code thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu MEIGUIHUA (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu m/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Capital (20's Nano White) (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu c/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu hiệu A8hima (20 điếu/bao; 10 bao/tút, 50 tút/ thùng). Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu h/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu ALL&HAN (DEMI) (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu a/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao Capital (20'S Classic Blue) English (01 thùng 500 bao) (01 bao 20 điếu)... (mã hs thuốc lá bao ca/ hs code thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu nhãn hiệu Luffman RED, (20 điếu/gói x 500 gói/thùng), sản xuất tại Việt Nam, (Không thể hiện xuất xứ trên bao bì). Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu n/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao Tex Full Flavour (01 bao 20 điếu; 01 thùng 500 bao). Sản phẩm được sx từ NPL nhập khẩu... (mã hs thuốc lá bao te/ hs code thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao Oris (20'S Slim Menthol) Libya (01 thùng 500 bao) (01 bao 20 điếu)... (mã hs thuốc lá bao or/ hs code thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu SEVENWOLVES (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu s/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu Lotus Cigar Flavour (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu l/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc SG bao... (mã hs thuốc sg bao/ hs code thuốc sg bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc SG cây... (mã hs thuốc sg cây/ hs code thuốc sg cây)
- Mã HS 24022090: Thuốc Kent cây... (mã hs thuốc kent cây/ hs code thuốc kent c)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá 555 bao... (mã hs thuốc lá 555 ba/ hs code thuốc lá 555)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá 555 cây... (mã hs thuốc lá 555 câ/ hs code thuốc lá 555)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Kent bao... (mã hs thuốc lá kent b/ hs code thuốc lá ken)
- Mã HS 24022090: Thuốc TL slim cây... (mã hs thuốc tl slim c/ hs code thuốc tl sli)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Dunhill bao... (mã hs thuốc lá dunhil/ hs code thuốc lá dun)
- Mã HS 24022090: Thuốc TL du lịch gói... (mã hs thuốc tl du lịc/ hs code thuốc tl du)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Marlboro bao... (mã hs thuốc lá marlbo/ hs code thuốc lá mar)
- Mã HS 24022090: Thuốc Mild Mevius cây... (mã hs thuốc mild mevi/ hs code thuốc mild m)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá hộp thiếc hộp... (mã hs thuốc lá hộp th/ hs code thuốc lá hộp)
- Mã HS 24022090: Thuốc TL slim bao giấy... (mã hs thuốc tl slim b/ hs code thuốc tl sli)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Caraven"A" bao... (mã hs thuốc lá carave/ hs code thuốc lá car)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Mild Mevius bao... (mã hs thuốc lá mild m/ hs code thuốc lá mil)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá White Horse bao... (mã hs thuốc lá white/ hs code thuốc lá whi)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu bao cứng hiệu Canyon... (mã hs thuốc lá điếu b/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Vinataba bao 10g (sản xuất tại công ty Thuốc Lá Sài Gòn)... (mã hs thuốc lá vinata/ hs code thuốc lá vin)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá 555- bao 10g (sản xuất tại: Công ty Liên doanh Vina- Bat)... (mã hs thuốc lá 555 b/ hs code thuốc lá 555)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Carven A bao 10g (sản xuất tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn)... (mã hs thuốc lá carven/ hs code thuốc lá car)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Thăng Long bao giấy 10g (sản xuất tại Công ty Thuốc Lá Thăng Long)... (mã hs thuốc lá thăng/ hs code thuốc lá thă)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao AMROKGANG (50bxs/10pkts/20stks). DO Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá bao am/ hs code thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá 555 Gold 20s... (mã hs thuốc lá 555 go/ hs code thuốc lá 555)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Cigar H. a. v Black&gold... (mã hs thuốc lá cigar/ hs code thuốc lá cig)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Craven "a" Ks Classic Goi... (mã hs thuốc lá craven/ hs code thuốc lá cra)
- Mã HS 24022090: Sợi thuốc lá xuất khẩu... (mã hs sợi thuốc lá xu/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24022090: Thuốc Marl Ice... (mã hs thuốc marl ice/ hs code thuốc marl i)
- Mã HS 24022090: Thuốc ChampionS... (mã hs thuốc champions/ hs code thuốc champi)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá Kent cây... (mã hs thuốc lá kent c/ hs code thuốc lá ken)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá điếu đầu lọc bao cứng ASALI 84C-I (1 bao 20 điếu, 1 thùng 1 barrel 500 bao)... (mã hs thuốc lá điếu đ/ hs code thuốc lá điế)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao, Nhãn hiệu ASTRO FULL FLAVOR, (20 điếu/gói x 500 gói/thùng), sản xuất tại Việt Nam (không thể hiện xuất xứ trên bao bì). Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá bao n/ hs code thuốc lá bao)
- Mã HS 24022090: Thuốc lá bao TOZ(MK) FULL FLAVOR(1 bao 20 điếu, 1 thùng 500 bao)(150 thùng x 500 bao 75. 000 bao 1. 500. 000 điếu) 1 CS 1 BBL 1 Thùng... (mã hs thuốc lá bao to/ hs code thuốc lá bao)
>