9610 - Mã HS 96100090: Bảng trắng có chân, kt: 1200x2000mm. Hàng mới 100%... (mã hs bảng trắng có c/ hs code bảng trắng c) - Mã HS 96100090: Bảng văn phòng dài 1. 2m cao 1m có chân... (mã hs bảng văn phòng/ hs code bảng văn phò) - Mã HS 96100090: Bảng từ không viền không chân 1. 8x1. 2m... (mã hs bảng từ không v/ hs code bảng từ khôn) - Mã HS 96100090: Bảng từ trắng 1300*2000mm(1 mặt), Hàng mới 100%... (mã hs bảng từ trắng 1/ hs code bảng từ trắn) - Mã HS 96100090: Bảng từ trắng 2000*1100mm(2 mặt), Hàng mới 100%... (mã hs bảng từ trắng 2/ hs code bảng từ trắn) - Mã HS 96100090: Tấm bảng trắng kích thước (295x222x3)mm làm từ ván ép, hàng mời 100%... (mã hs tấm bảng trắng/ hs code tấm bảng trắ) 9611 - Mã HS 96110000: Dấu số Packing OK... (mã hs dấu số packing/ hs code dấu số packi) - Mã HS 96110000: Dấu số-2+8 số... (mã hs dấu số28 số/ hs code dấu số28 s) - Mã HS 96110000: Dấu số QA (đánh dấu ký hiệu lên thùng hàng)... (mã hs dấu số qa đánh/ hs code dấu số qa đ) - Mã HS 96110000: Dấu số-2+8+2 số... (mã hs dấu số282 số/ hs code dấu số282) - Mã HS 96110000: Dấu số-2+6 số... (mã hs dấu số26 số/ hs code dấu số26 s) - Mã HS 96110000: Dấu số US-3D... (mã hs dấu số us3d/ hs code dấu số us3d) - Mã HS 96110000: Mộc đóng dấu OK (PTTT bàn kiểm tra)-40x60x110mm49MA000271 Hàng mới 100%... (mã hs mộc đóng dấu ok/ hs code mộc đóng dấu) - Mã HS 96110000: Dấu S827 (hàng mới 100%)... (mã hs dấu s827 hàng/ hs code dấu s827 hà) - Mã HS 96110000: Dấu có mực sẵn, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 13x42mm X-BC. Hàng mới 100%... (mã hs dấu có mực sẵn/ hs code dấu có mực s) - Mã HS 96110000: Con dấu đóng mộc (nội dung tên nhân viên) _ Stamp size 9mm [ZOHV01280009]... (mã hs con dấu đóng mộ/ hs code con dấu đóng) - Mã HS 96110000: Con dấu 45x30mm _ Stamp (change time) [ZOH604430009]... (mã hs con dấu 45x30mm/ hs code con dấu 45x3) - Mã HS 96110000: Mộc đóng mã số tự động, bằng sắt- AUTOMATIC NUMBERING MACHINE... (mã hs mộc đóng mã số/ hs code mộc đóng mã) - Mã HS 96110000: Con dấu niêm phong- Shachihata stamp Black 11 XL-11 10mm... (mã hs con dấu niêm ph/ hs code con dấu niêm) 9612 - Mã HS 96121010: DC002WHITE Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 32mm x L: 400mm, 130Roll/13CT/1664 SQM, hàng mới 100%... (mã hs dc002white ruy/ hs code dc002white r) - Mã HS 96121010: WD023W-13MM Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 13mm x L: 200m, 506Roll/11CT/1315. 6 SQM, hàng mới 100%... (mã hs wd023w13mm ruy/ hs code wd023w13mm) - Mã HS 96121010: Ruy băng màu trắng, thành phần chính cotton, dùng cho ngành may công nghiệp ô tô, hàng mới 100%... (mã hs ruy băng màu tr/ hs code ruy băng màu) - Mã HS 96121010: NT637M Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 1640mm x L: 600m, 40Roll/40CT/39360 SQM, hàng mới 100%... (mã hs nt637m ruy băng/ hs code nt637m ruy b) - Mã HS 96121010: PS185W3 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 1630mm x L: 400m, 5Roll/5CT/3260 SQM, hàng mới 100%... (mã hs ps185w3 ruy băn/ hs code ps185w3 ruy) - Mã HS 96121010: PS190W5 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 1520mm x L: 400m, 3Roll/3CT/1824 SQM, hàng mới 100%... (mã hs ps190w5 ruy băn/ hs code ps190w5 ruy) - Mã HS 96121010: WS106 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 35mm x L: 200m, 108Roll/6CT/756SQM, hàng mới 100%... (mã hs ws106 ruy băng/ hs code ws106 ruy bă) - Mã HS 96121010: MF100 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 25mm x L: 200m, 140Roll/50CT/700 SQM, hàng mới 100%... (mã hs mf100 ruy băng/ hs code mf100 ruy bă) - Mã HS 96121010: PT714 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 30mm x L: 400m, 200Roll/5CT/2400 SQM, hàng mới 100%... (mã hs pt714 ruy băng/ hs code pt714 ruy bă) - Mã HS 96121010: S015 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 10mm x L: 200m, 200Roll/4CT/400 SQM, hàng mới 100%... (mã hs s015 ruy băng d/ hs code s015 ruy băn) - Mã HS 96121010: WS105W Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 28mm x L: 200m, 500Roll/21CT/2800 SQM, hàng mới 100%... (mã hs ws105w ruy băng/ hs code ws105w ruy b) - Mã HS 96121010: WD033 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 30mm x L: 200m, 418Roll/19CT/2508 SQM, hàng mới 100%... (mã hs wd033 ruy băng/ hs code wd033 ruy bă) - Mã HS 96121010: C401W Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 25mm x L: 100m, 50Roll/2CT/125SQM, hàng mới 100%... (mã hs c401w ruy băng/ hs code c401w ruy bă) - Mã HS 96121010: CT516SW3 Ruy băng dùng trong ngành in KT: W: 10mm x L: 100m, 170Roll/2CT/170SQM, hàng mới 100%... (mã hs ct516sw3 ruy bă/ hs code ct516sw3 ruy) - Mã HS 96121090: Băng mực Tepra 24mm màu vàng (SS24Y), hàng mới 100%... (mã hs băng mực tepra/ hs code băng mực tep) - Mã HS 96121090: Ruy băng in. Xuất xứ Japan... (mã hs ruy băng in xu/ hs code ruy băng in) - Mã HS 96121090: Ruy băng mực in CE315150... (mã hs ruy băng mực in/ hs code ruy băng mực) - Mã HS 96121090: Ruy băng bằng nhựa đã phủ mực dạng cuộn dùng cho máy in hạn sử dụng, Kích thước: 30mm +/- 5mm x 122m+/-10m. NSX: WANLIAN PACKING MACHINERY. Mới 100%... (mã hs ruy băng bằng n/ hs code ruy băng bằn) - Mã HS 96121090: Ruban/ RIBBONS (108. 00RL54, 093. 96YRD)... (mã hs ruban/ ribbons/ hs code ruban/ ribbo) - Mã HS 96121090: Ruy băng mực cho máy in CANON MK 1500-Hàng mới 100%... (mã hs ruy băng mực ch/ hs code ruy băng mực) - Mã HS 96121090: Cuộn in Ruy Băng (1 rol 10m)... (mã hs cuộn in ruy bă/ hs code cuộn in ruy) - Mã HS 96121090: Ruy băng phủ mực (tự cung ứng)... (mã hs ruy băng phủ mự/ hs code ruy băng phủ) - Mã HS 96121090: Dấu dập nhảy tự động 6 số liền mực chuyển đổi nhiều kiểu- DELI 7506-Hàng mới 100%... (mã hs dấu dập nhảy tự/ hs code dấu dập nhảy) - Mã HS 96121090: Mực in Ribbon US150 (50mmX300m) dùng để in nhãn số seri... (mã hs mực in ribbon u/ hs code mực in ribbo) - Mã HS 96121090: Mực in ruy băng- (4610310) PRINTER BLACK60mm*300M... (mã hs mực in ruy băng/ hs code mực in ruy b) - Mã HS 96121090: Băng mực in, dùng cho máy in, mực in màu đen, chiều dài băng in 50m/cuộn, model LM-IR300B. Mới 100%... (mã hs băng mực in dù/ hs code băng mực in) - Mã HS 96121090: Giấy than YHP-SCFL-0086... (mã hs giấy than yhps/ hs code giấy than yh) - Mã HS 96121090: Phim in nhãn 40mm x 250m... (mã hs phim in nhãn 40/ hs code phim in nhãn) - Mã HS 96121090: Nơ trang trí... (mã hs nơ trang trí/ hs code nơ trang trí) - Mã HS 96121090: Cuộn mực in mã vạch ribbon(ruy băng) AWX FH kích thước 1010mmx27400m, chất liệu nhựa PVC có tráng phủ giấy mới 100%... (mã hs cuộn mực in mã/ hs code cuộn mực in) - Mã HS 96121090: Ruy băng mực. Mã hàng: LM-360B... (mã hs ruy băng mực m/ hs code ruy băng mực) - Mã HS 96121090: Mực Ribbon wax 110mm x 300m(ĐỎ)... (mã hs mực ribbon wax/ hs code mực ribbon w) - Mã HS 96121090: Ruy băng máy in sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hoá, miễn dịch tự động ATELLICA CH, ATELLICA IM (24 Cái/ Set); SMN: 10950537 (Không được phân loại là TTBYT). Mới 100%. F. O. C.... (mã hs ruy băng máy in/ hs code ruy băng máy) - Mã HS 96121090: Mực in-HS1111-32ROLLS... (mã hs mực inhs11113/ hs code mực inhs111) - Mã HS 96121090: Dây dệt khổ 30mm... (mã hs dây dệt khổ 30m/ hs code dây dệt khổ) - Mã HS 96121090: Dây dệt khổ 33mm... (mã hs dây dệt khổ 33m/ hs code dây dệt khổ) - Mã HS 96121090: Băng viền Grosgrain tape 15mm... (mã hs băng viền grosg/ hs code băng viền gr) 9613 - Mã HS 96139090: Vít điện bằng nhựa dùng để sản xuất bật lửa ga (Hàng mới 100%)... (mã hs vít điện bằng n/ hs code vít điện bằn) - Mã HS 96139090: Phụ kiện của bật lửa: Nắp đậy nhựa, hàng do Trung quốc sản xuất, mới 100%... (mã hs phụ kiện của bậ/ hs code phụ kiện của) - Mã HS 96139090: Cần mở gas (phụ tùng sx quẹt gas)... (mã hs cần mở gas phụ/ hs code cần mở gas) - Mã HS 96139090: Ic đánh lửa (phụ tùng sx quẹt gas)... (mã hs ic đánh lửa ph/ hs code ic đánh lửa) - Mã HS 96139090: Kim nắp đáy (phụ tùng sx quẹt gas)... (mã hs kim nắp đáy ph/ hs code kim nắp đáy) - Mã HS 96139090: Đệm lót bộ ic (phụ tùng sx quẹt gas)... (mã hs đệm lót bộ ic/ hs code đệm lót bộ i) - Mã HS 96139090: Chụp chắn gió (phụ tùng sx quẹt gas)... (mã hs chụp chắn gió/ hs code chụp chắn gi) - Mã HS 96139090: Bộ mồi lửa bếp (phụ tùng sx quẹt gas) gồm: ống mồi lửa, đầu kim mồi lửa, chụp nhựa, vòng đệm IC, dây dẫn điện IC, ống dẫn gas, bộ ruột dẫn gas... (mã hs bộ mồi lửa bếp/ hs code bộ mồi lửa b) - Mã HS 96139090: Bộ mồi lửa bếp loại lớn (phụ tùng sx quẹt gas) gồm: ống lửa, đầu kim mồi, cần nhựa trong, đầu kim đáy, dây dẫn điện IC, ống dẫn gas, bộ ruột dẫn gas, ốc vít... (mã hs bộ mồi lửa bếp/ hs code bộ mồi lửa b) 9614 - Mã HS 96140090: Đầu hút bằg nhựa loại nhỏ dùg để gắn vào ống hút shisa, hàg dùng một lần. khôg in hình in chữ, (Disposable plastic tips small type)hàng mới 100%. Hag ko thuộc ds hàg hóa qui địh tại khoản1điều4 nd15... (mã hs đầu hút bằg nhự/ hs code đầu hút bằg) 9615 - Mã HS 96151120: Lược chải tóc A500 7. 25", code: A500, nhãn hiệu: Jaguar. Hàng mới 100%... (mã hs lược chải tóc a/ hs code lược chải tó) - Mã HS 96151120: Lược chải tóc A505 7. 25", code: A505, nhãn hiệu: Jaguar. Hàng mới 100%... (mã hs lược chải tóc a/ hs code lược chải tó) - Mã HS 96151120: Lược chải tóc A510 8. 5", code: A510, nhãn hiệu: Jaguar. Hàng mới 100%... (mã hs lược chải tóc a/ hs code lược chải tó) - Mã HS 96151130: Lược (SERIA, nhựa, dài 12cm, mới 100%)... (mã hs lược seria nh/ hs code lược seria) - Mã HS 96151130: Bờm tóc, cặp tóc, dây buộc tóc các loại bằng nhựa, sắt, sợi tổng hợp. NSX: Ruiwan Limited Company. Mới 100%... (mã hs bờm tóc cặp tó/ hs code bờm tóc cặp) - Mã HS 96151130: Băng đô nữ, 93%polyester 7%elastane, nhãn hiệu Zara, hàng mới 100%, model 0653/210... (mã hs băng đô nữ93%p/ hs code băng đô nữ9) - Mã HS 96151900: Băng đô cài tóc (SHOBI, inox, trơn, 24. 5x8x0. 8cm, mới 100%)... (mã hs băng đô cài tóc/ hs code băng đô cài) - Mã HS 96151900: Kẹp tóc bằng nhiều chất liệu (nhựa, đính pha lê), mã 513120I47718518, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100%... (mã hs kẹp tóc bằng nh/ hs code kẹp tóc bằng) - Mã HS 96151900: Kẹp tóc bé gái, 80%iron 10%cotton 10%polyester, nhãn hiệu Zara, hàng mới 100%, model 5886/746... (mã hs kẹp tóc bé gái/ hs code kẹp tóc bé g) - Mã HS 96151900: Cài tóc nữ, 89%polyester 11%elastane, nhãn hiệu Zara, hàng mới 100%, model 0653/216... (mã hs cài tóc nữ89%p/ hs code cài tóc nữ8) - Mã HS 96159012: Kẹp tóc (SERIA, sắt, 8. 5x8cm, mới 100%)... (mã hs kẹp tóc seria/ hs code kẹp tóc ser) - Mã HS 96159012: Cặp tóc, kẹp tóc, dây buộc tóc, bằng vải, nhựa, sắt đã gắn nhựa kết hợp vải sợi trang trí, kích thước (1~15cmx3~12cm)+-3cm, nhà sản xuất: Guangxi, Mới 100%... (mã hs cặp tóc kẹp tó/ hs code cặp tóc kẹp) - Mã HS 96159012: Cài tóc bé gái, 100%iron, nhãn hiệu Zara, hàng mới 100%, model 9793/748-1... (mã hs cài tóc bé gái/ hs code cài tóc bé g) - Mã HS 96159019: Trang sức bằng kim loại cơ bản (hợp kim si mạ đồng, chưa mang theo kim loại quý): Phụ kiện tóc- HA100, hiệu: OSEWAYA. Hàng mới 100%... (mã hs trang sức bằng/ hs code trang sức bằ) - Mã HS 96159019: Ghim cài tóc nữ, 40%plastic-acrylic 39%iron 20%resin 1%polyamide, nhãn hiệu Zara, hàng mới 100%, model 4319/256-1... (mã hs ghim cài tóc nữ/ hs code ghim cài tóc) - Mã HS 96159019: Ghim cài tóc nữ, 60%iron 30%brass 6%glass 2%resin 2%plastic-acrylic, nhãn hiệu Zara, hàng mới 100%, model 4319/266-1... (mã hs ghim cài tóc nữ/ hs code ghim cài tóc) - Mã HS 96159019: Kẹp tóc bằng kim loại- dùng để sản xuất thú nhồi bông... (mã hs kẹp tóc bằng ki/ hs code kẹp tóc bằng) - Mã HS 96159099: Cây nặn mụn (8cm, không hiệu). Hàng mới 100%... (mã hs cây nặn mụn 8c/ hs code cây nặn mụn) - Mã HS 96159099: Ghim cài tóc bé gái, 60%acrylonitrile butadiene styrene 40%acrylic, nhãn hiệu Zara, hàng mới 100%, model 8776/742-1... (mã hs ghim cài tóc bé/ hs code ghim cài tóc) 9616 - Mã HS 96161010: Bình xịt mỹ phẩm 350ml nhãn hiệu Daiso, hàng mới 100%... (mã hs bình xịt mỹ phẩ/ hs code bình xịt mỹ) - Mã HS 96161010: Chai xịt mỹ phẩm bằng nhựa PP nhãn hiệu Daiso, hàng mới 100%... (mã hs chai xịt mỹ phẩ/ hs code chai xịt mỹ) - Mã HS 96161020: Bộ phận gá lắp và đầu xịt CRIMP PUMP 13CPS 6/70/0 Tube LPS 134mm + Actuator V04. 1233 BC/NR CM ARG (shiny silver metal cover)- Hàng mới 100%... (mã hs bộ phận gá lắp/ hs code bộ phận gá l) - Mã HS 96161020: Đầu bình xịt bằng nhựa đường kính 24mm 24/405, dùng cho bình xịt mỹ phẩm dạng nước, hàng mới 100%... (mã hs đầu bình xịt bằ/ hs code đầu bình xịt) - Mã HS 96161020: Nắp xịt bằng nhựa đường kính 30mm, dùng cho chai xịt khoáng dưỡng da, hàng mới 100%... (mã hs nắp xịt bằng nh/ hs code nắp xịt bằng) 9617 - Mã HS 96170010: Cốc giữ nhiệt chân không bằng inox, loại (CGN001), dung tích 450 ml, kích cỡ 9*20 cm, mầu tím, trắng, đỏ, xanh. Nhà sản xuất Yiwu Zhidian, mới 100%, dùng để đựng nước nóng và pha trà... (mã hs cốc giữ nhiệt c/ hs code cốc giữ nhiệ) 9618 - Mã HS 96180000: TAY MA NƠ CANH, CV ĐIỀU CHỈNH 4034... (mã hs tay ma nơ canh/ hs code tay ma nơ ca) 9619 - Mã HS 96190012: Tăm bông gỗ, dùng làm sạch bản mạch, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông gỗ dù/ hs code tăm bông gỗ) - Mã HS 96190013: Bỉm trẻ em, dạng tã lót dán, dùng một lần, làm từ bột giấy và xơ sợi xenlulo, PP, PE, SAP, Co-PET và các thành phần khác; hiệu ANGEL, mã 5409, size M, mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc... (mã hs bỉm trẻ em dạn/ hs code bỉm trẻ em) - Mã HS 96190013: Bỉm trẻ em, dạng quần lót, dùng một lần, làm từ bột giấy và xơ sợi xenlulo, PP, PE, SAP, Co-PET và các thành phần khác; hiệu ANGEL, mã 5461, size M, mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc... (mã hs bỉm trẻ em dạn/ hs code bỉm trẻ em) - Mã HS 96190019: Tăm bông (TAKEDA, Bông, nhựa, hộp có đkính 5cm, cao 8. 1cm, 200 cái, mới 100%)... (mã hs tăm bông taked/ hs code tăm bông ta) - Mã HS 96190019: Tã lót thẻ em baby diaper size L, đóng gói 68 chiếc/túi, 4 túi/kiện, loại bỉm quần nhãn hiệu DABUDO, ngày sx 12/08/2019, hạn sd 11/08/2022, mới 100%... (mã hs tã lót thẻ em b/ hs code tã lót thẻ e) - Mã HS 96190019: Giấy ướt hiệu Merries, làm từ vải không dệt, chưa thấm tẩm nước hoa, mĩ phẩm, hóa chất, 54 tờ/túi, 20 túi/thùng, mới 100%. 1UNK 1 thùng... (mã hs giấy ướt hiệu m/ hs code giấy ướt hiệ) - Mã HS 96190019: Băng vệ sinh hiệu Laurier ban ngày không cánh, dài 20. 5cm, 60 miếng/bịch, 12 bịch/thùng, mới 100%. 1 UNK 1 thùng... (mã hs băng vệ sinh hi/ hs code băng vệ sinh) - Mã HS 96190019: TÃ QUẦN MERRIES MẪU SIZE XXL28X2, 28 MIẾNG/GÓI, 02 GÓI/ THÙNG... (mã hs tã quần merries/ hs code tã quần merr) - Mã HS 96190019: Băng vệ sinh ban ngày có cánh- Kao Laurier. Loại 22 miếng/gói. 2 gói/ túi. 16 túi/ thùng, mới 100%(BAG túi)... (mã hs băng vệ sinh ba/ hs code băng vệ sinh) - Mã HS 96190019: Tăm bông cán gỗ... (mã hs tăm bông cán gỗ/ hs code tăm bông cán) - Mã HS 96190099: Tăm bông BS001... (mã hs tăm bông bs001/ hs code tăm bông bs0) >