9005 - Mã HS 90051000: Ống nhòm 7x50IF (BINOCULARS 7X50IF; hàng mới 100%)... (mã hs ống nhòm 7x50if/ hs code ống nhòm 7x5)
9006 - Mã HS 90065100: Máy ảnh SONY KTS DSC-WX350/BCE32... (mã hs máy ảnh sony kt/ hs code máy ảnh sony)
- Mã HS 90065929: Máy ảnh kỹ thuật số RICOH GRIII, hàng mới 100%... (mã hs máy ảnh kỹ thuậ/ hs code máy ảnh kỹ t)
- Mã HS 90065929: Máy ảnh KTS Canon EOS 5DS (body) (không chứa dữ liệu), hàng mới 100%... (mã hs máy ảnh kts can/ hs code máy ảnh kts)
- Mã HS 90065990: Máy ảnh Sony WX800, hàng mới 100%... (mã hs máy ảnh sony wx/ hs code máy ảnh sony)
- Mã HS 90065990: Máy ảnh Fujifilm XP140. Hàng mới 100%... (mã hs máy ảnh fujifil/ hs code máy ảnh fuji)
- Mã HS 90065990: Máy ảnh Canon SX620HS... (mã hs máy ảnh canon s/ hs code máy ảnh cano)
- Mã HS 90065990: Máy ảnh Canon Powershot SX430IS. Hàng mới 100%... (mã hs máy ảnh canon p/ hs code máy ảnh cano)
- Mã HS 90069130: CHIP VI XỬ LÍ MÁY TÍNH... (mã hs chip vi xử lí m/ hs code chip vi xử l)
- Mã HS 90069130: Ống kính máy ảnh L034 L034BULK-ASSY-V-SLV... (mã hs ống kính máy ản/ hs code ống kính máy)
- Mã HS 90069130: BẢNG MẠCH MÁY TÍNH... (mã hs bảng mạch máy t/ hs code bảng mạch má)
- Mã HS 90069190: Cụm kính 49077-S100 1: 9/11. 5mm, hàng mới 100%... (mã hs cụm kính 49077/ hs code cụm kính 490)
- Mã HS 90069190: Cụm kính DA*50-135F2. 8ED, xuất trả theo mục hàng số 1 tk số 103027084421/A31... (mã hs cụm kính da*50/ hs code cụm kính da*)
- Mã HS 90069990: Chân đèn model: QH-J280 (bằng kim loại) hãng sản xuất SWIT, xuất xứ Trung Quốc... (mã hs chân đèn model/ hs code chân đèn mod)
- Mã HS 90069990: Dây cáp HDMI 15m, hàng mới 100%... (mã hs dây cáp hdmi 15/ hs code dây cáp hdmi)
- Mã HS 90069990: Cáp USB nối dài 3m, hàng mới 100%... (mã hs cáp usb nối dài/ hs code cáp usb nối)
- Mã HS 90069990: Cáp chuyển USB-RS232, hàng mới 100%... (mã hs cáp chuyển usb/ hs code cáp chuyển u)
- Mã HS 90069990: Vòng ống kính máy ảnh CD... (mã hs vòng ống kính m/ hs code vòng ống kín)
- Mã HS 90069990: Vòng để gắn cảm biến ảnh của camera HPSCN40-10... (mã hs vòng để gắn cảm/ hs code vòng để gắn)
- Mã HS 90069990: Nắp bằng nhôm của máy ảnh WC9827F1... (mã hs nắp bằng nhôm c/ hs code nắp bằng nhô)
9007 - Mã HS 90071000: Máy quay gopro Hero 7 Black Holiday Phôm Bundle 2019, hàng mới 100%... (mã hs máy quay gopro/ hs code máy quay gop)
9008 - Mã HS 90085090: Máy phóng và thu nhỏ ảnh FLEX 24/ PROMPTER PEOPLE, mới 100%... (mã hs máy phóng và th/ hs code máy phóng và)
9010 - Mã HS 90105090: MÁY X QUANG CẦM TAY CÔNG DỤNG CHỤP FILM RĂNG... (mã hs máy x quang cầm/ hs code máy x quang)
- Mã HS 90106010: Màn hình máy chiếu điện tab tension 300”, model Panara... (mã hs màn hình máy ch/ hs code màn hình máy)
- Mã HS 90106090: Màn ảnh của máy chiếu loại dưới 300inch, màn chiếu kéo tay, model: P70WS, kt: 70x70 inch, tương ứng: 1m78 x 1m78, hiệu: Dalite, mới 100%... (mã hs màn ảnh của máy/ hs code màn ảnh của)
>