8540 - Mã HS 85401100: Đèn laser-NH: YUEMING-130W- A6-Hàng mới 100%... (mã hs đèn lasernhyu/ hs code đèn lasernh)
8541 - Mã HS 85411000: Linh kiện bán dẫn Diode cầu, dùng trong sản xuất linh kiện điện tử, hàng mới 100%... (mã hs linh kiện bán d/ hs code linh kiện bá)
- Mã HS 85411000: Điốt, thuộc tờ khai, 101719393310... (mã hs điốtthuộc tờ k/ hs code điốtthuộc t)
- Mã HS 85411000: Điốt, tái xuất theo mục hàng số 11 của TKNK số 102781395250/E11 ngày 27-07-2019... (mã hs điốt tái xuất/ hs code điốt tái xu)
- Mã HS 85412100: Tranzito cho bảng mạch đèn Led 2SC4081FRAT106QRS, Hàng mới 100%... (mã hs tranzito cho bả/ hs code tranzito cho)
- Mã HS 85412100: Tranzito có tỷ lệ tiêu tán năng lượng dưới 1W 2SAR523EBTL, Hàng mới 100%... (mã hs tranzito có tỷ/ hs code tranzito có)
- Mã HS 85412900: Bóng bán dẫn BSR17A. Hàng mới 100% hãng ON SEMICONDUCTOR... (mã hs bóng bán dẫn bs/ hs code bóng bán dẫn)
- Mã HS 85412900: Bóng bán dẫn AO3442. Hàng mới 100% hãng ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR... (mã hs bóng bán dẫn ao/ hs code bóng bán dẫn)
- Mã HS 85412900: Tranzito, thuộc tờ khai101081960230... (mã hs tranzitothuộc/ hs code tranzitothu)
- Mã HS 85412900: Tranzito(linh kiện bán dẫn)- D718 NPN-Hàng mới 100%... (mã hs tranzitolinh k/ hs code tranzitolin)
- Mã HS 85412900: Tran-si-tor (V219458), thuộc tờ khai số 102999905040, ngày 20/11/2019, mục số 7... (mã hs transitor v2/ hs code transitor)
- Mã HS 85412900: Điện trở cho bảng mạch đèn Led RK73H2BRTTD5601F (5600 Ôm). Hãng sx KOA, Hàng mới 100%... (mã hs điện trở cho bả/ hs code điện trở cho)
- Mã HS 85412900: Tranzito có tỷ lệ tiêu tán năng lượng trên1W TPCP8012, LXHF(0, Hàng mới 100%... (mã hs tranzito có tỷ/ hs code tranzito có)
- Mã HS 85412900: Tranzito cho bảng mạch đèn Led SSM3K318R, LXGF(T, Hàng mới 100%... (mã hs tranzito cho bả/ hs code tranzito cho)
- Mã HS 85412900: Tranzito (khuếch đại công suất) cho bảng mạch đèn Led 2SD1898FRAT100. Hãng sản xuất ROHM, Hàng mới 100%... (mã hs tranzito khuếc/ hs code tranzito kh)
- Mã HS 85413000: Linh kiện bán dẫn Triac, dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100%... (mã hs linh kiện bán d/ hs code linh kiện bá)
- Mã HS 85413000: THIẾT BỊ BÁN DẪN, HÀNG MỚI 100%... (mã hs thiết bị bán dẫ/ hs code thiết bị bán)
- Mã HS 85414010: Diot phát sáng 1L0532V24I0CRVN. Mới 100%... (mã hs diot phát sáng/ hs code diot phát sá)
- Mã HS 85414010: Điốt phát sáng(Led) HBHW1149JTE- TR, hoạt động bằng điện, Hàng mới 100%... (mã hs điốt phát sáng/ hs code điốt phát sá)
- Mã HS 85414010: Đèn LED dạng thanh/ LED BAR (LED LIGHT BAR)/ 20DQ80T_55"_UHD. Hàng mới 100%... (mã hs đèn led dạng th/ hs code đèn led dạng)
- Mã HS 85414021: Tấm pin năng lượng mặt trời đơn tinh (MONO PERC SOLAR CELLS, kích thước 156. 75 x 156. 75 (mm)), eff: >21. 9%... (mã hs tấm pin năng lư/ hs code tấm pin năng)
- Mã HS 85414022: TẤM MODULE NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR MODULE VSUN370-72M (MONO), KÍCH THƯỚC 1956*990*40MM. HÀNG MỚI 100%.... (mã hs tấm module năng/ hs code tấm module n)
- Mã HS 85414022: Tấm pin quang điện công suất 425Wp (Thuộc mục A/1/1. 1 DMMT số 41BH-2019-0009 ngày 16/10/2019). Hàng mới 100%... (mã hs tấm pin quang đ/ hs code tấm pin quan)
- Mã HS 85414022: Tấm Pin năng lượng mặt trời AE công suất 380Wp, loại Mono, hiệu suất cao >19. 15%. Đáp ứng TCQT IEC, UL và CE. (đơn giá: 3, 512, 629. 09 VNĐ). Mới 100%... (mã hs tấm pin năng lư/ hs code tấm pin năng)
- Mã HS 85414022: TẤM QUANG ĐIỆN MẶT TRỜI 330W, RSM72-6-330P. HÀNG MỚI 100%... (mã hs tấm quang điện/ hs code tấm quang đi)
- Mã HS 85414090: Diot-CM04-00261A-PS05TBEL2D... (mã hs diotcm0400261/ hs code diotcm0400)
- Mã HS 85414090: Thiết bị cảm ứng;EE-SX772A;35mA, 12 x 22. 1 x 12mm, 20g;Dùng lắp trong các thiết bị báo động; Mới 100%... (mã hs thiết bị cảm ứn/ hs code thiết bị cảm)
- Mã HS 85414090: Cảm biến tiệm cận dùng để điều khiển hành trình TL-Q5MB1-Z (Omron), điện áp 12~24 VDC... (mã hs cảm biến tiệm c/ hs code cảm biến tiệ)
- Mã HS 85414090: Điốt (V217304), thuộc tờ khai số 102906131310, ngày 02/10/2019, mục số 11... (mã hs điốt v217304/ hs code điốt v21730)
- Mã HS 85414090: Miếng phản xạ Recco, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 04 TKNK: 102721549600 ngày 26/06/2019... (mã hs miếng phản xạ r/ hs code miếng phản x)
- Mã HS 85414090: Thanh Led không gắn Lens- BLU MODULE FOR 43 RU 7_ New Edge_SMTE430CDM011... (mã hs thanh led không/ hs code thanh led kh)
- Mã HS 85415000: Mosfet 6r165p dùng cho mạch điện tử. Hàng mới 100%... (mã hs mosfet 6r165p d/ hs code mosfet 6r165)
- Mã HS 85415000: Mosfet kbt 25t dùng cho mạch điện tử. Hàng mới 100%... (mã hs mosfet kbt 25t/ hs code mosfet kbt 2)
- Mã HS 85416000: Tinh thể điện áp đã lắp ráp hoàn chỉnh (Gold Crytal Sensor) dùng để kiểm tra độ bền của sơn màn hình điện thoại, Hàng mới 100%... (mã hs tinh thể điện á/ hs code tinh thể điệ)

>