8502 - Mã HS 85023120: Tháp gió đỡ máy phát phân đoạn 4 và phụ kiện lắp ráp đi kèmcủa máy phát điện chuyển đổi năng lượng gió 4MW E-126 EP3. thuộc mục 5. 4DMMT & mục 5. 4DMĐBTR: 41BH-2019-0010. mới 100%... (mã hs tháp gió đỡ máy/ hs code tháp gió đỡ)
- Mã HS 85023120: Thân gió đỡ máy phát điện phân đoạn 5 và phụ kiện lắp ráp đi kèmcủa máy phát điện chuyển đổi năng lượng gió 4MW E-126 EP3. thuộc mục 5. 5DMMT & mục 5. 5DMĐBTR: 41BH-2019-0010. mới 100%... (mã hs thân gió đỡ máy/ hs code thân gió đỡ)
- Mã HS 85023120: Lưỡi cánh quạt đón gió đồng bộ với cụm chính liên kết 3 cánh quạt của máy phát điện chuyển đổi năng lượng gió 4MW E-126 EP3, 3 cái/bộ. thuộc mục 3. 1DMMT & mục 3. 1DMĐBTR: 41BH-2019-0010. mới 100%... (mã hs lưỡi cánh quạt/ hs code lưỡi cánh qu)
- Mã HS 85023120: Phụ kiện lắp ráp đi kèm là bulong, đai ốc để kết nối các phân đoạn tháp với nhaucủa máy phát điện chuyển đổi năng lượng gió 4MW E-126 EP3. thuộc mục 5. 10DMMT & mục 5. 10DMĐBTR: 41BH-2019-0010. mới 100%... (mã hs phụ kiện lắp rá/ hs code phụ kiện lắp)
- Mã HS 85024000: Biến tần-SV008iG5A-2(dùng biến đổi điện quay)-Hàng mới 100%... (mã hs biến tầnsv008i/ hs code biến tầnsv0)
- Mã HS 85024000: Biến tần-1HPx220V/3PH(dùng biến đổi điện quay)-Hàng mới 100%... (mã hs biến tần1hpx22/ hs code biến tần1hp)
- Mã HS 85024000: Biến tần-2HPx220V/3PH(dùng biến đổi điện quay)-Hàng mới 100%... (mã hs biến tần2hpx22/ hs code biến tần2hp)
- Mã HS 85024000: Biến tần-2HPx380V/3PH(dùng biến đổi điện quay)-Hàng mới 100%... (mã hs biến tần2hpx38/ hs code biến tần2hp)
- Mã HS 85024000: Biến tần-VFD185VL43A-J(dùng biến đổi điện quay)-Hàng mới 100%... (mã hs biến tầnvfd185/ hs code biến tầnvfd)
8503 - Mã HS 85030090: Trục lõi motor, dùng để sản xuất motor, HVN-071SF001P25L237AT1, Hàng mới 100%. SHAFT RAW MATERIAL 70FR... (mã hs trục lõi motor/ hs code trục lõi mot)
- Mã HS 85030090: Roto 513703-2 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs roto 5137032/ hs code roto 513703)
- Mã HS 85030090: Roto 515619-7 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs roto 5156197/ hs code roto 515619)
- Mã HS 85030090: Roto 515678-1 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs roto 5156781/ hs code roto 515678)
- Mã HS 85030090: Stator 621713-6 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs stator 6217136/ hs code stator 62171)
- Mã HS 85030090: Khớp nối 324639-8 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs khớp nối 324639/ hs code khớp nối 324)
- Mã HS 85030090: Chổi than 195001-2 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs chổi than 19500/ hs code chổi than 19)
- Mã HS 85030090: Bạc đạn Bearing 696 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs bạc đạn bearing/ hs code bạc đạn bear)
- Mã HS 85030090: Vòng đệm giữ bạc đạn 317999-5 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs vòng đệm giữ bạ/ hs code vòng đệm giữ)
- Mã HS 85030090: Nhông nhỏ/lớn GA5010-227518-8 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs nhông nhỏ/lớn g/ hs code nhông nhỏ/lớ)
- Mã HS 85030090: Nắp giữ bạc đạn GA5010/318333-2 (phụ kiện cho máy mài)... (mã hs nắp giữ bạc đạn/ hs code nắp giữ bạc)
- Mã HS 85030090: Roto dùng cho động cơ điện của máy khoan, dùng cho máy có điện áp 220v, 100w, hiệu DC, mới 100%... (mã hs roto dùng cho đ/ hs code roto dùng ch)
- Mã HS 85030090: Nắp quạt cho mô tơ F63S FB loại có phanh... (mã hs nắp quạt cho mô/ hs code nắp quạt cho)
- Mã HS 85030090: Rotor mã 8313 (83x13T) là bộ phận của động cơ có công suất không quá 30 W, dùng trong động cơ điện, hàng mới 100%... (mã hs rotor mã 8313/ hs code rotor mã 831)
- Mã HS 85030090: Rotor mã 8320 (83x20T) là bộ phận của động cơ có công suất không quá 30 W, dùng trong động cơ điện, hàng mới 100%... (mã hs rotor mã 8320/ hs code rotor mã 832)
- Mã HS 85030090: Stator mã 8313 (83x13T) là bộ phận của động cơ có công suất không quá 30 W, dùng trong động cơ điện, hàng mới 100%... (mã hs stator mã 8313/ hs code stator mã 83)
- Mã HS 85030090: Stator mã 8320 (83x20T) là bộ phận của động cơ có công suất không quá 30 W, dùng trong động cơ điện, hàng mới 100%... (mã hs stator mã 8320/ hs code stator mã 83)
- Mã HS 85030090: Chụp hướng gió 270*95, chất liệu: thép đúc, bộ phận của tổ máy phát điện, mới 100%... (mã hs chụp hướng gió/ hs code chụp hướng g)
- Mã HS 85030090: Chụp hướng gió-168- CR, chất liệu: thép đúc, bộ phận của tổ máy phát điện, mới 100%... (mã hs chụp hướng gió/ hs code chụp hướng g)
- Mã HS 85030090: Stato (Phần tĩnh, phụ tùng động cơ điện, P/N: 1297168-01, hàng mới 100%)... (mã hs stato phần tĩn/ hs code stato phần)
>