8452 - Mã HS 84522100: Máy may công nghiệp, dùng cho may công nghiệp. công suất: 750W/220V, model: YLK-2516, sản xuất năm: 2019, Mới 100%, do TQSX.... (mã hs máy may công ng/ hs code máy may công)
- Mã HS 84522100: Máy may điện tử công nghiệp. Hiệu: JUKI: model: DDL-900BS-WBK (Đầu máy, mô tơ + hộp điện tử). Mới 100%... (mã hs máy may điện tử/ hs code máy may điện)
- Mã HS 84522100: Máy may công nghiệp loại tự động, nhãn hiệu: SunStar, model: KM-2522BL, công suất 550W, điện áp 220V, Hàng mới 100%... (mã hs máy may công ng/ hs code máy may công)
- Mã HS 84522900: Máy may, dùng trong ngành công nghiệp may mặc, hiệu WINDA, mới 100%, model: WD-T-XH-8040... (mã hs máy may dùng t/ hs code máy may dùn)
- Mã HS 84522900: Máy may kim công nghiệp: kiểu CS-2180 (dùng để sản xuất giày dép) thuộc Tờ Khai: 133/NĐT ngày 19/03/2007, Phụ lục: 1 Mục; 1, Thuộc mục 01 đến 09 của HĐ 2019/12-HĐ-AL ngày 12/12/2019... (mã hs máy may kim côn/ hs code máy may kim)
- Mã HS 84522900: Máy vắt gấu BS-812... (mã hs máy vắt gấu bs/ hs code máy vắt gấu)
- Mã HS 84522900: Máy khâu đính mũi SP-1400... (mã hs máy khâu đính m/ hs code máy khâu đín)
- Mã HS 84522900: Máy định hình may nhám UAS-H1407... (mã hs máy định hình m/ hs code máy định hìn)
- Mã HS 84522900: Máy may đường diễu 25 kim DTN-2520... (mã hs máy may đường d/ hs code máy may đườn)
- Mã HS 84523000: Kim máy may công nghiệp. Organ DPX17 70/10S # AXA0020108. P/o: 6530029915. Mới 100%... (mã hs kim máy may côn/ hs code kim máy may)
- Mã HS 84529011: Suốt-1530C-61-Hàng mới 100%... (mã hs suốt1530c61h/ hs code suốt1530c6)
- Mã HS 84529011: Suốt-25-2180183200-Hàng mới 100%... (mã hs suốt252180183/ hs code suốt252180)
- Mã HS 84529011: Nắp ổ- E-46-152686201-Hàng mới 100%... (mã hs nắp ổ e46152/ hs code nắp ổ e46)
- Mã HS 84529011: Suốt-E-25-07S026S-306H-Hàng mới 100%... (mã hs suốte2507s02/ hs code suốte2507)
- Mã HS 84529011: Suốt-F-29-07-017A-2302-Hàng mới 100%... (mã hs suốtf290701/ hs code suốtf2907)
- Mã HS 84529011: Suốt-H-41-07-060A-7500-Hàng mới 100%... (mã hs suốth410706/ hs code suốth4107)
- Mã HS 84529011: Suốt-C-28-2-07-005A-2700-Hàng mới 100%... (mã hs suốtc28207/ hs code suốtc282)
- Mã HS 84529011: Nắp đậy-B-14-01S093S-306H-Hàng mới 100%... (mã hs nắp đậyb1401/ hs code nắp đậyb14)
- Mã HS 84529011: Nắp chụp-Q-52-10-008A-PT10-Hàng mới 100%... (mã hs nắp chụpq521/ hs code nắp chụpq5)
- Mã HS 84529011: Thanh nối-F-32-10-105C-2500-Hàng mới 100%... (mã hs thanh nốif32/ hs code thanh nốif)
- Mã HS 84529011: Dây nhấn kim-L-8-12-003A-7507-Hàng mới 100%... (mã hs dây nhấn kiml/ hs code dây nhấn kim)
- Mã HS 84529011: Dây dẫn solenoid-J-77-10-057A-7507-Hàng mới 100%... (mã hs dây dẫn solenoi/ hs code dây dẫn sole)
- Mã HS 84529011: Điều chỉnh bằng chân (bàn đạp máy may) 100V-120V, mới 100%... (mã hs điều chỉnh bằng/ hs code điều chỉnh b)
- Mã HS 84529019: Nắp đậy mặt nguyệt-J-40-10S042S-306H-Hàng mới 100%... (mã hs nắp đậy mặt ngu/ hs code nắp đậy mặt)
- Mã HS 84529091: Đũa bàn đạp máy may-D-50-91-008C-1701-Hàng mới 100%... (mã hs đũa bàn đạp máy/ hs code đũa bàn đạp)
- Mã HS 84529099: Bàn lừa máy may-FEED DOG ST-1452- 6. 0MM... (mã hs bàn lừa máy may/ hs code bàn lừa máy)
- Mã HS 84529099: Suốt máy may-BOBBING-DPK-3-6-29 DPK-3-6-29... (mã hs suốt máy maybo/ hs code suốt máy may)
- Mã HS 84529099: Thuyền máy may vi tính-BOBBIN CASE-SPS/A-1306 SPS/A1306-E22... (mã hs thuyền máy may/ hs code thuyền máy m)
- Mã HS 84529099: Mặt nguyệt máy may vi tính-NEEDLE HOLE PLATE-SPS/A-1306-J40 SPS/A-1306-J40... (mã hs mặt nguyệt máy/ hs code mặt nguyệt m)
- Mã HS 84529099: Chân vịt máy may-PRESSER FOOT SPS/F-1310 (C)-SPS/F-1310 (C) SPS/F-1310-D57 (S42845-001)(C) (Suntech)... (mã hs chân vịt máy ma/ hs code chân vịt máy)
- Mã HS 84529099: Chân vịt, bộ phận máy may trần Yamato, bằng sắt, mới 100%... (mã hs chân vịt bộ ph/ hs code chân vịt bộ)
- Mã HS 84529099: Lưỡi gà kèm ốc chân vịt, bộ phận máy may trần, bằng sắt, mới 100%... (mã hs lưỡi gà kèm ốc/ hs code lưỡi gà kèm)
- Mã HS 84529099: Thuyền-0627-Hàng mới 100%... (mã hs thuyền0627hàn/ hs code thuyền0627)
- Mã HS 84529099: Chân vịt-5mm-Hàng mới 100%... (mã hs chân vịt5mmhà/ hs code chân vịt5mm)
- Mã HS 84529099: Cần gạt- PIC 9-Hàng mới 100%... (mã hs cần gạt pic 9/ hs code cần gạt pic)
- Mã HS 84529099: Trục nối- PIC 5-Hàng mới 100%... (mã hs trục nối pic 5/ hs code trục nối pi)
- Mã HS 84529099: Bàn lừa-23-2150H-Hàng mới 100%... (mã hs bàn lừa232150/ hs code bàn lừa232)
- Mã HS 84529099: Đồng tiền- PIC 8-Hàng mới 100%... (mã hs đồng tiền pic/ hs code đồng tiền p)
- Mã HS 84529099: Thuyền-O-J6105-0A-Hàng mới 100%... (mã hs thuyềnoj6105/ hs code thuyềnoj61)
- Mã HS 84529099: Móc-K-21-S10470201-Hàng mới 100%... (mã hs móck21s10470/ hs code móck21s10)
- Mã HS 84529099: Bàn lừa-2mm (lỗ xéo)-Hàng mới 100%... (mã hs bàn lừa2mm lỗ/ hs code bàn lừa2mm)
- Mã HS 84529099: Trục dẫn chỉ- PIC 11-Hàng mới 100%... (mã hs trục dẫn chỉ p/ hs code trục dẫn chỉ)
- Mã HS 84529099: Thanh kéo chỉ- PIC 3-Hàng mới 100%... (mã hs thanh kéo chỉ/ hs code thanh kéo ch)
- Mã HS 84529099: Thuyền-24-2180185305-Hàng mới 100%... (mã hs thuyền2421801/ hs code thuyền2421)
- Mã HS 84529099: Chân vịt-E-12-05-005A-Hàng mới 100%... (mã hs chân vịte120/ hs code chân vịte1)
- Mã HS 84529099: Tay dên- B-2-SA3499001-Hàng mới 100%... (mã hs tay dên b2sa/ hs code tay dên b2)
- Mã HS 84529099: Chân vịt điện tử-AS PIC-Hàng mới 100%... (mã hs chân vịt điện t/ hs code chân vịt điệ)
- Mã HS 84529099: Thuyền-E-22-07S023S-306H-Hàng mới 100%... (mã hs thuyềne2207s/ hs code thuyềne22)
- Mã HS 84529099: Mặt nối-N-14-22-015A-2516-Hàng mới 100%... (mã hs mặt nốin1422/ hs code mặt nốin14)
- Mã HS 84529099: Tay quay-G-67-06-041A-7400-Hàng mới 100%... (mã hs tay quayg670/ hs code tay quayg6)
- Mã HS 84529099: Càng nối- J-53-10-034A-8677-Hàng mới 100%... (mã hs càng nối j53/ hs code càng nối j)
- Mã HS 84529099: Chỉnh chỉ-A-47-40-201A-2700-Hàng mới 100%... (mã hs chỉnh chỉa47/ hs code chỉnh chỉa)
- Mã HS 84529099: Chỉnh chỉ-A-55-40-104A-2350-Hàng mới 100%... (mã hs chỉnh chỉa55/ hs code chỉnh chỉa)
- Mã HS 84529099: Bàn tay(cử mặt nguyệt)-AF6053-0C-Hàng mới 100%... (mã hs bàn taycử mặt/ hs code bàn taycử m)
- Mã HS 84529099: Chân vịt bánh xe-E-46-05-E-51-05-Hàng mới 100%... (mã hs chân vịt bánh x/ hs code chân vịt bán)
- Mã HS 84529099: Thuyền zig zag-H-34-09-031A-8577-Hàng mới 100%... (mã hs thuyền zig zag/ hs code thuyền zig z)
- Mã HS 84529099: Trụ chỉnh chỉ thưa dày-G-1-16-006A-7500-Hàng mới 100%... (mã hs trụ chỉnh chỉ t/ hs code trụ chỉnh ch)
- Mã HS 84529099: Thuyền máy may 1 kim-C-29-2-07-104A-2700-Hàng mới 100%... (mã hs thuyền máy may/ hs code thuyền máy m)
- Mã HS 84529099: Bánh xe máy may- F50x20mm-PU201... (mã hs bánh xe máy may/ hs code bánh xe máy)
- Mã HS 84529099: Linh kiện (gá) Yamato 2100533 # AXO03G0043. P/o: 6530030614. Mới 100%... (mã hs linh kiện gá/ hs code linh kiện g)
- Mã HS 84529099: Suốt máy may công nghiệp 1 kim. BC-DB1 # AXI0010019. P/o: 6530030993. Mới 100%... (mã hs suốt máy may cô/ hs code suốt máy may)
- Mã HS 84529099: Răng cưa nhựa máy may công nghiệp. 12481R # AXC0010001. P/o: 6530029817. Mới 100%... (mã hs răng cưa nhựa m/ hs code răng cưa nhự)
- Mã HS 84529099: Trụ đỡ máy may công ngiệp. Juki 400-24081 # AXL28A0036. P/o: 6530031137. Mới 100%... (mã hs trụ đỡ máy may/ hs code trụ đỡ máy m)
- Mã HS 84529099: Gạt chỉ máy may công nghiệp. Brother SA3459101 # AXN43D0010. P/o: 6530031137. Mới 100%... (mã hs gạt chỉ máy may/ hs code gạt chỉ máy)
- Mã HS 84529099: Trụ kim máy may công nghiệp. Brother SB4149-001 # AXN43F0078. P/o: 6530029977. Mới 100%... (mã hs trụ kim máy may/ hs code trụ kim máy)
- Mã HS 84529099: Miếng kẹp chỉ máy may công nghiệp. Yamato 37108 # AXP2500050. P/o: 6530031137. Mới 100%... (mã hs miếng kẹp chỉ m/ hs code miếng kẹp ch)
- Mã HS 84529099: Trụ chân vịt máy may công nghiệp. Juki 401-25469 # AXM84N0008. P/o: 6530029977. Mới 100%... (mã hs trụ chân vịt má/ hs code trụ chân vịt)
- Mã HS 84529099: Cụm đồng tiền máy may công nghiệp. Juki 401-25651 # AXM84N0073. P/o: 6530030842. Mới 100%... (mã hs cụm đồng tiền m/ hs code cụm đồng tiề)
- Mã HS 84529099: Cần nhảy chỉ máy may công nghiệp. Brother SB1002301 # AXN43F0104. P/o: 6530030997. Mới 100%... (mã hs cần nhảy chỉ má/ hs code cần nhảy chỉ)
- Mã HS 84529099: Bảo vệ kim máy may công nghiệp. Brother 'SA4130001 # AXN43D0015. P/o: 6530030450. Mới 100%... (mã hs bảo vệ kim máy/ hs code bảo vệ kim m)
- Mã HS 84529099: Miếng kẹp máy may công nghiệp. Yamato 000177 # AXO03G0117. P/o: 6930002259. Mới 100%... (mã hs miếng kẹp máy m/ hs code miếng kẹp má)
- Mã HS 84529099: Thoi suốt máy may công nghiệp. Juki 137-82065 # AXR1790081. P/o: 6730008948. Mới 100%... (mã hs thoi suốt máy m/ hs code thoi suốt má)
- Mã HS 84529099: Đĩa kẹp chỉ máy may công nghiệp. Brother 145446001 # AXN43F0066. P/o: 6930001941. Mới 100%... (mã hs đĩa kẹp chỉ máy/ hs code đĩa kẹp chỉ)
- Mã HS 84529099: Móc giữ ruột ổ máy may công nghiệp. Juki 235-03402 # AXM84N0005. P/o: 6530031137. Mới 100%... (mã hs móc giữ ruột ổ/ hs code móc giữ ruột)
- Mã HS 84529099: Tấm sắt dưới máy may công nghiệp. Brother SA3263101 # AXN43F0051. P/o: 6730009363. Mới 100%... (mã hs tấm sắt dưới má/ hs code tấm sắt dưới)
- Mã HS 84529099: Cụm đánh chỉ máy may công nghiệp. Brother SB4589001 # AXN43F0050. P/o: 6930002233. Mới 100%... (mã hs cụm đánh chỉ má/ hs code cụm đánh chỉ)
- Mã HS 84529099: Linh kiện (mặt nguyệt) máy may công nghiệp. Juki 400-27553 # AXR1790082. P/o: 6730008948. Mới 100%... (mã hs linh kiện mặt/ hs code linh kiện m)
- Mã HS 84529099: Linh kiện cây luồn chỉ máy may công nghiệp. Yamato 0090812 # AXP2560028. P/o: 6930002259. Mới 100%... (mã hs linh kiện cây l/ hs code linh kiện câ)
- Mã HS 84529099: Móc máy may công nghiệp. Juki 235-03402 # AXM84N0005. P/o: 6330000992. Mới 100%... (mã hs móc máy may côn/ hs code móc máy may)
- Mã HS 84529099: Lẫy lò xo máy may công nghiệp. Juki 198-01406 # AXM84N0025. P/o: 6330001015. Mới 100%... (mã hs lẫy lò xo máy m/ hs code lẫy lò xo má)
- Mã HS 84529099: Lưỡi gà máy may công nghiệp. Yamato 3028003*3028052 # AYP62G0009. P/o: 6330001017. Mới 100%... (mã hs lưỡi gà máy may/ hs code lưỡi gà máy)
>