8438 - Mã HS 84388021: Máy bào da cá, Nhãn hiệu: Cretel, Số Seri 64. 60. 00. 29, Kích thước: 110x80x60cm, Điện thế: 460V-50Hz. Năm sản xuất: 2015. Hàng đã qua sử dụng. (NK trực tiếp để phục vụ các hoạt động sản xuất của Doanh Nghiệp).... (mã hs máy bào da cán/ hs code máy bào da c)
8439 - Mã HS 84399100: Dao ghiền dùng cho máy sản xuất giấy- FDD600 Grinding Blade, hàng mới 100%... (mã hs dao ghiền dùng/ hs code dao ghiền dù)
8441 - Mã HS 84411010: Máy cắt giấy, Paper cutting machine, 380V, Model: GQZK104 nhà sx: Zhejiang Daishi, hàng đã qua sử dụng, năm sx 2017... (mã hs máy cắt giấy p/ hs code máy cắt giấy)
- Mã HS 84411010: Máy cắt băng keo ZCUT-9GR 110V, (hàng mới 100%)... (mã hs máy cắt băng ke/ hs code máy cắt băng)
- Mã HS 84412010: Máy làm túi giấy loại có quai. Hiệu Sunhope, năm SX: 2019, Model SBH330B-5HD, Công suất: 14. 5KW, dòng điện 220V, 3 pha. hoạt động bằng điện. Hàng đồng bộ tháo rời. Hàng mới 100%... (mã hs máy làm túi giấ/ hs code máy làm túi)
- Mã HS 84413010: Máy dùng trong sản xuất thùng carton: Máy cột dây (220V). Hàng mới 100% (Hãng sản xuất: Chang Yong)... (mã hs máy dùng trong/ hs code máy dùng tro)
- Mã HS 84418010: Máy cột dây, năm sản xuất: 2011, dùng trong ngành in, dùng trực tiếp sản xuất, không mua bán, hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy cột dây nă/ hs code máy cột dây)
- Mã HS 84418010: Máy vô bìa, hiệu: HORIZON, model: BQ-250P, năm sản xuất: 2011, dùng trong ngành in, dùng trực tiếp sản xuất, không mua bán, hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy vô bìa hiệ/ hs code máy vô bìa)
- Mã HS 84418010: Máy bế giấy tự động, hiệu: IJIMA, model: BFP-1000S, năm sản xuất: 2012, dùng trong ngành in, dùng trực tiếp sản xuất, không mua bán, hàng đã qua sử dụng... (mã hs máy bế giấy tự/ hs code máy bế giấy)
8442 - Mã HS 84423010: Thiết bị tạo khuôn in cho vải (plate making machine), model: GT-FA3, hàng đã qua sử dụng, năm sản xuất 2016... (mã hs thiết bị tạo kh/ hs code thiết bị tạo)
- Mã HS 84425000: Khuôn in 8 lỗ bằng sắt dùng in size quần áo trong ngành may mặc, kích thước 100*250*0. 3 mm. Phụ kiện của máy in tampon pad (ONE COLOR PAD PRINTER) 1 cái/1 mặt khuôn. Hàng mới 100%... (mã hs khuôn in 8 lỗ b/ hs code khuôn in 8 l)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM MP-10000288-D, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem mp/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM DXSERIES-2951A, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem dx/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM ALM65-10017281-C, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem al/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM ECS65-10020208-A, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem ec/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM AHM250-10009691-E, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem ah/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CCB200-10013042-G, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem cc/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CHD250-10015643-D, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem ch/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CSERIES-2116N-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem cs/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM ESERIES-3214K-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem es/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM GCS265-10015962-B, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem gc/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM GSP500-10015017D0, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem gs/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM MFA350-10005584B0, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem mf/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM MHP650-10008686-D, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem mh/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CASERIES-4568L-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem ca/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM FCB100-10024871-03, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem fc/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM 4200SERIES-D0660A00, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 42/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM CBSERIES-D0334A00-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem cb/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM GFR1K5-10006632H0-TOP, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem gf/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM SHP650-003-101866-01-15, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem sh/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM EMA212-P PB80 065 07-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem em/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM 10003257C1-MP, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 10/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM 30-0130-002B0-MP-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 30/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM- 10014776A-CCM250-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 1/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM 80-80005-04-BOT-CCM250, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 80/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM FLEX POWER-10002159-C1, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem fl/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM- 80-80002 ISS1-CCM250-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem 8/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM NÂNG HẠ BẬC 10000088D1-MP, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem nâ/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM HPD1K5-003-102365-03-01-BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem hp/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM- P-PB80-101 ISS 4-RCL 175 BOT, HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem p/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: KHUÔN IN KEM HÀN HẠ BẬC FLEX-POWER-10001309D1 (Step up), HÀNG MỚI 100%.... (mã hs khuôn in kem hà/ hs code khuôn in kem)
- Mã HS 84425000: Khuôn in METAL MASK[FG]-NORMAL [BOT];SUS-0. 09T 55... (mã hs khuôn in metal/ hs code khuôn in met)
- Mã HS 84425000: Khuôn in MCR612 MAIN Metal Mask TOP... (mã hs khuôn in mcr612/ hs code khuôn in mcr)
- Mã HS 84425000: Khuôn in SMT METAL MASK chất liệu Nhôm, Model: A51, Hàng mới 100%... (mã hs khuôn in smt me/ hs code khuôn in smt)
>