8421 - Mã HS 84211990: Máy vắt ly tâm, bộ= cái nhập nguyên cái, hàng mới 100% (mục 1 C/O)- Frequency conversion automatic centrifugal machine, Model: HS-1200A... (mã hs máy vắt ly tâm/ hs code máy vắt ly t)
- Mã HS 84211990: Máy ly tâm Spindown dùng trong phòng thí nghiệm để ly tâm các ống nhỏ, code: C1601-B, do Labnet sx, mới 100%... (mã hs máy ly tâm spin/ hs code máy ly tâm s)
- Mã HS 84212111: Máy lọc nước RO-100 AQUALIFE (7S), công suất 6-10l/h, mới 100%... (mã hs máy lọc nước ro/ hs code máy lọc nước)
- Mã HS 84212119: Máy lọc nước cho hồ cá bằng inox hiệu FREERUM FILTER, FREE 100, FREE 60, FREE 35, FREE 20 hàng mới 100%... (mã hs máy lọc nước ch/ hs code máy lọc nước)
- Mã HS 84212311: Lọc tách dầu hàng mới 100%... (mã hs lọc tách dầu hà/ hs code lọc tách dầu)
- Mã HS 84212311: Lọc dầu bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu bộ phận/ hs code lọc dầu bộ p)
- Mã HS 84212311: Lọc nhiên liệu bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc nhiên liệu/ hs code lọc nhiên li)
- Mã HS 84212311: Lọc dầu thô HD520 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu thô hd5/ hs code lọc dầu thô)
- Mã HS 84212311: Lọc dầu thô HD850-9S bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu thô hd8/ hs code lọc dầu thô)
- Mã HS 84212311: Lọc dầu tinh HD850-9S bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu tinh hd/ hs code lọc dầu tinh)
- Mã HS 84212311: Lọc tách dầu bình tích bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc tách dầu bì/ hs code lọc tách dầu)
- Mã HS 84212319: Lọc đầu phun mực 363010 xuất 2 cái mục 23 của tk 102689930010/A12 ngày 08/06/2019(hàng mới chưa sử dụng)... (mã hs lọc đầu phun mự/ hs code lọc đầu phun)
- Mã HS 84212319: Lọc nhớt HD850-9S bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc nhớt hd850/ hs code lọc nhớt hd8)
- Mã HS 84212321: Lọc dầu kèm gia nhiệt dùng cho xe tải Auman, TTL có tải tới 25 tấn. Hàng mới 100%, sx năm 2019.... (mã hs lọc dầu kèm gia/ hs code lọc dầu kèm)
- Mã HS 84212321: Phụ tùng xe ô tô con Suzuki CELERIO-Số chỗ 04-DTXL 998CC(hàng mới 100%)-bộ lọc dầu-FILTER ASSY, OIL-16510-84M00-000... (mã hs phụ tùng xe ô t/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 84212329: Loc 375- Thô-VG1540080311- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs loc 375 thôvg/ hs code loc 375 thô)
- Mã HS 84212329: Lọc 420- Thô-VG1540080211- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc 420 thôvg/ hs code lọc 420 thô)
- Mã HS 84212329: Lọc T5G- Thô-WG9925550105- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc t5g thôwg/ hs code lọc t5g thô)
- Mã HS 84212329: Loc 420- Tinh-VG1540080110- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs loc 420 tinhv/ hs code loc 420 tin)
- Mã HS 84212329: Lọc 420- Nhớt-VG1246070031- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc 420 nhớtv/ hs code lọc 420 nhớ)
- Mã HS 84212329: Lọc 375- Nhớt-VG61000070005- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc 375 nhớtv/ hs code lọc 375 nhớ)
- Mã HS 84212329: Lọc T5G- Nhớt-080V05504-6096- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc t5g nhớt0/ hs code lọc t5g nhớ)
- Mã HS 84212329: Lọc T5G- Tinh-201V12503-0061- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc t5g tinh2/ hs code lọc t5g tin)
- Mã HS 84212329: Lọc 375- Tinh 962/7-VG1560080012- phụ tùng cho xe tải trên 20 tấn, hiệu HOWO SINOTRUK, hàng mới 100%... (mã hs lọc 375 tinh 9/ hs code lọc 375 tin)
- Mã HS 84212329: Lọc nhiên liệu, lắp cho xe tải, có tổng trọng tải trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn, mới 100%... (mã hs lọc nhiên liệu/ hs code lọc nhiên li)
- Mã HS 84212329: Lọc nhớt thủy lực D60 H-5601 bộ phận của xe oto, hàng mới 100%... (mã hs lọc nhớt thủy l/ hs code lọc nhớt thủ)
- Mã HS 84212391: Lọc dầu P-CE13-526, cho máy nén khí, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu pce13/ hs code lọc dầu pce)
- Mã HS 84212391: Lọc tách dầu PCE13-596, cho máy nén khí, hàng mới 100%... (mã hs lọc tách dầu pc/ hs code lọc tách dầu)
- Mã HS 84212391: Lọc dầu bằng vải, dùng cho máy tàu, P/N: SS400, mới 100%... (mã hs lọc dầu bằng vả/ hs code lọc dầu bằng)
- Mã HS 84212399: Lọc nhớt-LF9070-Phụ tùng động cơ thủy, động cơ đa năng-Hàng mới 100%... (mã hs lọc nhớtlf9070/ hs code lọc nhớtlf9)
- Mã HS 84212399: Lọc nhớt-LF747-Phụ tùng động cơ thủy công suất 76-1800hp-Hàng mới 100%-Hàng mới 100%... (mã hs lọc nhớtlf747/ hs code lọc nhớtlf7)
- Mã HS 84212399: Lọc dung dịch giải nhiệt-WF2075-Phụ tùng động cơ máy phát điện, Công suất 750hp-1200hp- Hàng mới 100%... (mã hs lọc dung dịch g/ hs code lọc dung dịc)
- Mã HS 84212399: Lọc chân không của máy nén khí. Mã hàng: F-1450. Nhà sản xuất: TANABE. Hàng mới 100%... (mã hs lọc chân không/ hs code lọc chân khô)
- Mã HS 84212950: Lọc dầu 56645910, hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu 5664591/ hs code lọc dầu 5664)
- Mã HS 84212950: Lọc dầu (2. 5MPA, 80 L/P) (Hàng mới 100%)... (mã hs lọc dầu 25mpa/ hs code lọc dầu 25)
- Mã HS 84212990: Lọc dầu dùng cho máy cắt dây Super 340FK (F350x300mm). Hàng mới 100%... (mã hs lọc dầu dùng ch/ hs code lọc dầu dùng)
- Mã HS 84212990: Lọc dầu PS-CE11-501 (dùng cho máy nén khí)... (mã hs lọc dầu psce11/ hs code lọc dầu psc)
- Mã HS 84212990: Lọc tách dầu 0532140157 dùng cho máy nén khí, Hàng mới 100%... (mã hs lọc tách dầu 05/ hs code lọc tách dầu)
- Mã HS 84212990: Lọc dầu máy nén khí... (mã hs lọc dầu máy nén/ hs code lọc dầu máy)
- Mã HS 84212990: Lọc dầu... (mã hs lọc dầu/ hs code lọc dầu)
- Mã HS 84212990: Lọc tách dầu... (mã hs lọc tách dầu/ hs code lọc tách dầu)
- Mã HS 84212990: Tách dầu, dùng cho máy nén khí (Hàng mới 100%)... (mã hs tách dầu dùng/ hs code tách dầu dù)
- Mã HS 84213110: Lọc gió HD850 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc gió hd850 b/ hs code lọc gió hd85)
- Mã HS 84213110: Lọc khí 04016 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc khí 04016 b/ hs code lọc khí 0401)
- Mã HS 84213110: Lọc khí 12003 bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc khí 12003 b/ hs code lọc khí 1200)
- Mã HS 84213110: Lọc tách nước nhiên liệu bộ phận của máy đào, hàng mới 100%... (mã hs lọc tách nước n/ hs code lọc tách nướ)
- Mã HS 84213120: Bầu lọc gió dùng cho xe tải Auman, TTL có tải tới 25 tấn. Hàng mới 100%, sx năm 2019.... (mã hs bầu lọc gió dùn/ hs code bầu lọc gió)
- Mã HS 84213120: Lọc gió A89050 + lọc trong Daewoo bộ phận của xe oto, hàng mới 100%... (mã hs lọc gió a89050/ hs code lọc gió a890)
- Mã HS 84213120: CỤM LỌC GIÓ-17200-AAA8-BA0-AIR/C ASSY. LINH KIỆN XE MÁY, MỚI 100%... (mã hs cụm lọc gió172/ hs code cụm lọc gió)
- Mã HS 84213190: Lọc nước-WML-01-047-Hàng mới 100%... (mã hs lọc nướcwml01/ hs code lọc nướcwml)
- Mã HS 84213920: Máy lọc không khí YL-12, điện áp 220V 50Hz 35W, hàng mới 100%... (mã hs máy lọc không k/ hs code máy lọc khôn)
- Mã HS 84213920: MÀNG LỌC KHÔNG KHÍ... (mã hs màng lọc không/ hs code màng lọc khô)
- Mã HS 84213990: Thiết bị lọc bui (dùng cho máy kiểm tra hình ảnh), S/N: I-IB12071213, 220V, 60HZ, NSX: INT, Date: 2012 hàng đã qua sử dụng (1 SET=1 CHIẾC)... (mã hs thiết bị lọc bu/ hs code thiết bị lọc)
- Mã HS 84213990: Đầu lọc khí Nitrogen dùng cho máy cắt laser, 3. 5 Mpa, model ELH30-04, mới 100%... (mã hs đầu lọc khí nit/ hs code đầu lọc khí)
- Mã HS 84213990: Lọc gió A2706, hàng mới 100%... (mã hs lọc gió a2706/ hs code lọc gió a270)
- Mã HS 84213990: Lọc tách 52303020, hàng mới 100%... (mã hs lọc tách 523030/ hs code lọc tách 523)
- Mã HS 84213990: Lọc hút P-CE05-576 (dùng cho máy nén khí)... (mã hs lọc hút pce05/ hs code lọc hút pce)
- Mã HS 84213990: Phin lọc khí DD525 (8102-2951-39), phụ kiện máy nén khí. Hàng mới 100%... (mã hs phin lọc khí dd/ hs code phin lọc khí)
- Mã HS 84213990: Thiết bị lọc không khí tự động cho máy rang cà phê Jupiter roaster 4000, Mới 100%... (mã hs thiết bị lọc kh/ hs code thiết bị lọc)
- Mã HS 84213990: Lọc dầu- Oil filter- 36210502... (mã hs lọc dầu oil fi/ hs code lọc dầu oil)
- Mã HS 84213990: Phin lọc gas- Gas filter- 48DC... (mã hs phin lọc gas g/ hs code phin lọc gas)
- Mã HS 84213990: Túi lọc AHU kích thước 590*290, tiêu chuẩn: EN 779- F9, cấp độ lọc: 95-99%, vật liệu sợi tổng hợp, hàng mới 100%... (mã hs túi lọc ahu kíc/ hs code túi lọc ahu)
- Mã HS 84213990: Lõi lọc AF40P-060S dùng lọc sạch khí nén. Hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc af40p0/ hs code lõi lọc af40)
- Mã HS 84213990: Phin lọc acid- catridge- vapor- organic. Hàng mới 100%... (mã hs phin lọc acid/ hs code phin lọc aci)
- Mã HS 84213990: Lọc khí AW30-03DE-B(Dùng để làm sạch khí nén, dùng cho máy gia công kim loại). Hàng mới 100%... (mã hs lọc khí aw3003/ hs code lọc khí aw30)
- Mã HS 84213990: Lọc khí AL30-3(Bộ lọc khí nén dùng để làm sạch khí nén, dùng cho máy gia công kim loại). Hàng mới 100%... (mã hs lọc khí al303/ hs code lọc khí al30)
- Mã HS 84213990: Lọc khí... (mã hs lọc khí/ hs code lọc khí)
- Mã HS 84213990: Ruột lọc khí ELS700... (mã hs ruột lọc khí el/ hs code ruột lọc khí)
- Mã HS 84213990: Ruột lọc khí EMS700... (mã hs ruột lọc khí em/ hs code ruột lọc khí)
- Mã HS 84213990: Lọc khí, dùng cho máy nén khí (Hàng mới 100%)... (mã hs lọc khí dùng c/ hs code lọc khí dùn)
- Mã HS 84219921: Lọc khí (thành phần lọc bằng giấy) 17801-3380P (hàng sử dụng cho dịch vụ sau bán hàng) dùng cho xe ô tô Hino 10. 4-26 tấn. Hàng mới 100%... (mã hs lọc khí thành/ hs code lọc khí thà)
- Mã HS 84219921: Linh kiện kiểm tra sản phẩm 11145 (MAT114)-22270-160 (Linh kiện của bộ lọc dầu xe ô tô). Hàng mới 100%... (mã hs linh kiện kiểm/ hs code linh kiện ki)
- Mã HS 84219929: Lõi lọc KT8 (Dùng để lọc dầu cho máy gia công kim loại). Hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc kt8 dù/ hs code lõi lọc kt8)
- Mã HS 84219929: Túi lọc dầu N15 (Dùng để lọc dầu cho máy gia công kim loại). Hãng sản xuất Kambara. Hàng mới 100%... (mã hs túi lọc dầu n15/ hs code túi lọc dầu)
- Mã HS 84219930: Túi lọc bụi chịu nhiệt, loại vải BS-FMS800F gồm sợi thủy tinh + PTFE, tỉ trọng 800g/m2, dùng cho máy lọc bụi của nhà máy xi măng, kích thước D130mm x 2500mm, hàng mới 100%... (mã hs túi lọc bụi chị/ hs code túi lọc bụi)
- Mã HS 84219930: Màn lụa lọc bụi, lắp vào hệ thống lọc bụi. Mới 100%... (mã hs màn lụa lọc bụi/ hs code màn lụa lọc)
- Mã HS 84219930: Màng lọc bằng mút xốp, lắp vào hệ thống lọc bụi máy hút bụi. Mới 100%... (mã hs màng lọc bằng m/ hs code màng lọc bằn)
- Mã HS 84219930: Màng lưới mảnh bằng kẽm để chắn vật dụng lớn khi hút vào máy hút bụi, lắp vào đầu hút của tay vòi hút. Mới 100%... (mã hs màng lưới mảnh/ hs code màng lưới mả)
- Mã HS 84219994: Lõi lọc CPP 10 inch-1um... (mã hs lõi lọc cpp 10/ hs code lõi lọc cpp)
- Mã HS 84219994: Lõi lọc than hoạt tính RO2 dùng sản xuất máy lọc nước trong gia đình, hãng sản xuất Penca hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc than ho/ hs code lõi lọc than)
- Mã HS 84219994: Linh kiện của thiết bị lọc nước công suất 6-10l/h, Lõi PP 10" G120 trơn 5u SUPER PRO, mới 100%... (mã hs linh kiện của t/ hs code linh kiện củ)
- Mã HS 84219998: Tấm lọc dùng cho máy nén khí 0451EP. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lọc dùng ch/ hs code tấm lọc dùng)
- Mã HS 84219998: Tấm Lọc, dùng cho máy nén khí (SMD 40A-1300) 0. 01 MICRO. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lọc dùng c/ hs code tấm lọc dùn)
- Mã HS 84219998: Ruột lọc khí (phi 300*230*215L) (Hàng mới 100%)... (mã hs ruột lọc khí p/ hs code ruột lọc khí)
- Mã HS 84219999: Lõi lọc của máy pha cà phê (5x20 stainless steel flathead screw). Part no: 23514. Hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc của máy/ hs code lõi lọc của)
- Mã HS 84219999: Lưới lọc vòi máy pha cà phê (COMPETITION SHOWER PLATE WITH MEMBRANE). Part No: 27100002. Hàng mới 100%... (mã hs lưới lọc vòi má/ hs code lưới lọc vòi)
- Mã HS 84219999: Miếng lọc inox dùng cho máy pha cà phê loại 2 tách H22 (2 Cup Stainless Steel Filter H. 22). Part No: 27176. Hàng mới 100%... (mã hs miếng lọc inox/ hs code miếng lọc in)
- Mã HS 84219999: Phụ tùng của máy lọc nước: Cây lấy nước từ máy lọc nước, mã hàng: LWFS32604, hiệu PALL, mới 100%... (mã hs phụ tùng của má/ hs code phụ tùng của)
- Mã HS 84219999: Lõi lọc hóa chất công nghiệp CP2-01-250mm... (mã hs lõi lọc hóa chấ/ hs code lõi lọc hóa)
- Mã HS 84219999: Lõi lọc dầu của máy nén khí. Mã hàng: FO-600. Nhà sản xuất: TANABE. Hàng mới 100%... (mã hs lõi lọc dầu của/ hs code lõi lọc dầu)
>