8215 - Mã HS 82152000: Phin pha cà phê bằng Inox- Inox Coffee Filter (104 gr/cái; 100 cái/thùng)... (mã hs phin pha cà phê/ hs code phin pha cà)
- Mã HS 82159900: Nĩa inox, hiệu Steelite, mới 100%... (mã hs nĩa inox hiệu/ hs code nĩa inox hi)
- Mã HS 82159900: Muỗng inox, hiệu Steelite, mới 100%... (mã hs muỗng inox hiệ/ hs code muỗng inox)
- Mã HS 82159900: Kẹp bằng nhựa- TONG, BLUE PLASTIC (NSN), Part Number CAMTGG9781, mới 100%... (mã hs kẹp bằng nhựa/ hs code kẹp bằng nhự)
- Mã HS 82159900: Dụng cụ kẹp bằng nhựa- TONG, EGG, YELLOW PLASTIC, Part Number FFS27027515, mới 100%... (mã hs dụng cụ kẹp bằn/ hs code dụng cụ kẹp)
- Mã HS 82159900: Kẹp đỡ khay inox lò chiên- 9" HASH BROWN TONGS, Part Number HKEHK14002, mới 100%... (mã hs kẹp đỡ khay ino/ hs code kẹp đỡ khay)
- Mã HS 82159900: Hàng quà tặng cá nhân: Dụng cụ cắt táo cầm tay. Hàng mới 100%... (mã hs hàng quà tặng c/ hs code hàng quà tặn)
- Mã HS 82159900: Nĩa bằng inox 151mm, hiệu La Tavola, hàng mới 100% (TT18016)... (mã hs nĩa bằng inox 1/ hs code nĩa bằng ino)
- Mã HS 82159900: Nĩa bằng inox 217mm, hiệu La Tavola, hàng mới 100% (TN15002)... (mã hs nĩa bằng inox 2/ hs code nĩa bằng ino)
- Mã HS 82159900: Muỗng bằng inox 143mm, hiệu La Tavola, hàng mới 100% (TT08011)... (mã hs muỗng bằng inox/ hs code muỗng bằng i)
- Mã HS 82159900: Xẻng xúc bằng inox 255mm, hiệu La Tavola, hàng mới 100% (TN15025)... (mã hs xẻng xúc bằng i/ hs code xẻng xúc bằn)
- Mã HS 82159900: Thìa bằng inox, dài (10-20)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs thìa bằng inox/ hs code thìa bằng in)
- Mã HS 82159900: MUỖNG MÚC KEM MẪU, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6960/28. DEC. 2019... (mã hs muỗng múc kem m/ hs code muỗng múc ke)
- Mã HS 82159900: MUONG INOX BAN THANH PHAM CHA DANH BONG... (mã hs muong inox ban/ hs code muong inox b)
- Mã HS 82159900: Nĩa các loại (COOK'S FORK SS; hàng mới 100%)... (mã hs nĩa các loại c/ hs code nĩa các loại)
- Mã HS 82159900: Đũa ăn bằng inox... (mã hs đũa ăn bằng ino/ hs code đũa ăn bằng)
- Mã HS 82159900: MUONG INOX BAN THANH PHAM DA DANH BONG... (mã hs muong inox ban/ hs code muong inox b)
- Mã HS 82159900: Dao bằng thép không gỉ... (mã hs dao bằng thép k/ hs code dao bằng thé)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn bằng inox... (mã hs thìa ăn bằng in/ hs code thìa ăn bằng)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê 1. 8 mm làm bằng thép không gỉ(18 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê 18/ hs code thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn 3. 0mm làm bằng thép không gỉ(43 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn 30mm là/ hs code dĩa ăn 30mm)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn 3. 5 mm làm bằng thép không gỉ(56 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn 35 mm l/ hs code dĩa ăn 35 m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 3. 5 mm làm bằng thép không gỉ(68 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 35 mm/ hs code thìa ăn 35)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn đóng trong hộp làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn đóng tr/ hs code thìa ăn đóng)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn nhỏ 2. 5 mm làm bằng thép không gỉ(25 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn nhỏ 25/ hs code dĩa ăn nhỏ 2)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê 2. 0mm làm bằng thép không gỉ(24 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê 20/ hs code thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn trẻ em 2. 5mm làm bằng thép không gỉ(37 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn trẻ em 2/ hs code dĩa ăn trẻ e)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn trẻ em 3. 0mm làm bằng thép không gỉ(36 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn trẻ em 3/ hs code dĩa ăn trẻ e)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn trẻ em 2. 5mm làm bằng thép không gỉ(42 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn trẻ em/ hs code thìa ăn trẻ)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn nhỏ 2. 5mm làm bằng thép không gỉ(26 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn nhỏ 25m/ hs code dĩa ăn nhỏ 2)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 2. 8m (27g) làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 28m 2/ hs code thìa ăn 28m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 2. 8mm (22g) làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 28mm/ hs code thìa ăn 28m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 4. 0mm (32g) làm bằng thép không gỉ, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 40mm/ hs code thìa ăn 40m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 3. 0mm làm bằng thép không gỉ(46 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 30mm l/ hs code thìa ăn 30m)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn 2. 8mm làm bằng thép không gỉ (27 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn 28mm l/ hs code thìa ăn 28m)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê 2. 5mm làm bằng thép không gỉ(20 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê 25/ hs code thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn nhỏ 2. 5 mm làm bằng thép không gỉ(14 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn nhỏ 25/ hs code thìa ăn nhỏ)
- Mã HS 82159900: Dĩa ăn nhỏ 2. 8mm làm bằng thép không gỉ(27 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dĩa ăn nhỏ 28m/ hs code dĩa ăn nhỏ 2)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn nhỏ 1. 8 mm làm bằng thép không gỉ(8 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn nhỏ 18/ hs code thìa ăn nhỏ)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê 2. 2mm làm bằng thép không gỉ(24 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê 22/ hs code thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Thìa cà phê dài 2. 5mm làm bằng thép không gỉ(27 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa cà phê dài/ hs code thìa cà phê)
- Mã HS 82159900: Muôi Inox... (mã hs muôi inox/ hs code muôi inox)
- Mã HS 82159900: NĨA DINNER FORK... (mã hs nĩa dinner fork/ hs code nĩa dinner f)
- Mã HS 82159900: MUỖNG DINNER SPOON... (mã hs muỗng dinner sp/ hs code muỗng dinner)
- Mã HS 82159900: Thìa xúc to làm bằng thép không gỉ 6. 0mm &4. 5mm(290 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa xúc to làm/ hs code thìa xúc to)
- Mã HS 82159900: Thìa ăn nhỏ làm bằng thép không gỉ 2. 5mm(14 gam), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thìa ăn nhỏ làm/ hs code thìa ăn nhỏ)
>