8204 - Mã HS 82041100: Thanh vặn đai ốc không điều chỉnh được dài 10cm. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs thanh vặn đai ố/ hs code thanh vặn đa)
- Mã HS 82041100: Dụng cụ mở bu lông bánh xe_INV 23238_A 221 581 00 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs dụng cụ mở bu l/ hs code dụng cụ mở b)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn dụng cụ đội xe (dụng cụ)_INV 23238_A 414 581 00 49_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs thanh vặn dụng/ hs code thanh vặn dụ)
- Mã HS 82041100: Bulong lục giác chìm M6x15 (đen)... (mã hs bulong lục giác/ hs code bulong lục g)
- Mã HS 82041100: Lục lăng, chất liệu bằng thép TL-4MM. Hàng mới 100%... (mã hs lục lăng chất/ hs code lục lăng ch)
- Mã HS 82041100: Khóa vòng miệng 30 mm... (mã hs khóa vòng miệng/ hs code khóa vòng mi)
- Mã HS 82041100: Dụng cụ trợ lực tháo đai ốc, bằng thép... (mã hs dụng cụ trợ lực/ hs code dụng cụ trợ)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn ốc (bu lông) đinh giày, loại vặn bằng tay làm bằng sắt, 5cm*8cm hàng mới 100%, dùng trong ngành SXGC giày dép.... (mã hs thanh vặn ốc b/ hs code thanh vặn ốc)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn chữ T, cỡ 3mm. Mã 424966. 0300 (PB 1204 3), hiệu Swiss tools/Thụy sỹ, mới 100%... (mã hs thanh vặn chữ t/ hs code thanh vặn ch)
- Mã HS 82041100: Tạch lực/NT-00113-020-VN, MGR14, dùng cho xưởng sản xuất, lắp ráp xe máy Yamaha, mới 100%... (mã hs tạch lực/nt001/ hs code tạch lực/nt)
- Mã HS 82041100: Chòng 10-12... (mã hs chòng 1012/ hs code chòng 1012)
- Mã HS 82041100: Chòng 14-17... (mã hs chòng 1417/ hs code chòng 1417)
- Mã HS 82041100: Chòng 22-24... (mã hs chòng 2224/ hs code chòng 2224)
- Mã HS 82041100: Chòong 8-10... (mã hs chòong 810/ hs code chòong 810)
- Mã HS 82041100: Choòng 18... (mã hs choòng 18/ hs code choòng 18)
- Mã HS 82041100: Lục lăng vặn ốc bằng thép, loại không điều chỉnh được (dài 125mm) 211-3. Hàng mới 100%... (mã hs lục lăng vặn ốc/ hs code lục lăng vặn)
- Mã HS 82041100: Lục lăng 211-6 PB... (mã hs lục lăng 2116/ hs code lục lăng 211)
- Mã HS 82041100: Tuýp tháo lốp, Part No: 091500K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, hàng mới 100%... (mã hs tuýp tháo lốp/ hs code tuýp tháo lố)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác Kingtom-1. 5-10mm (10 cái/bộ)... (mã hs khóa lục giác k/ hs code khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn ốc lục giác loại vặn bằng tay không điều chỉnh được, đường kính 6mm dùng cho máy cưa đĩa cầm tay hoạt động bằng động cơ điện, no: 783204-6... (mã hs thanh vặn ốc lụ/ hs code thanh vặn ốc)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác-T3mm... (mã hs khóa lục giáct/ hs code khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác-1/2inchx6mm... (mã hs khóa lục giác1/ hs code khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: CẦN CHỮ T SUNFLAG NO. 7150... (mã hs cần chữ t sunfl/ hs code cần chữ t su)
- Mã HS 82041100: Phụ tùng dùng cho máy cắt cỏ CG330. 54 hiệu HUSTIL: Thanh vặn bugi- Wrench (Stool opent buzi) (Hàng mới 100%)... (mã hs phụ tùng dùng c/ hs code phụ tùng dùn)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 3/4"- 8 cái/bộ (10-24mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 3/4/ hs code đầu tuýp 3/4)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 1/2"- 15 cái/bộ (10-32mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 1/2/ hs code đầu tuýp 1/2)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 3/8", không điều chỉnh- 8 cái/bộ (8 đầu tuýp 10-19mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 3/8/ hs code đầu tuýp 3/8)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 1", không điều chỉnh- 8 cái/bộ (8 đầu tuýp 17mm- 41 mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 1 kh/ hs code đầu tuýp 1)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 1/2", không điều chỉnh- 8 cái/bộ (8 đầu tuýp 10mm- 24 mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 1/2/ hs code đầu tuýp 1/2)
- Mã HS 82041100: Đầu tuýp 1/4", không điều chỉnh- 11 cái/bộ (11 đầu tuýp 04mm- 13 mm) (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu tuýp 1/4/ hs code đầu tuýp 1/4)
- Mã HS 82041100: Đầu nối 3/8" (Hiệu King Tony) (Mới 100%)... (mã hs đầu nối 3/8 h/ hs code đầu nối 3/8)
- Mã HS 82041100: Lục giác có đầu bi FBW- 700S, hàng mới 100%... (mã hs lục giác có đầu/ hs code lục giác có)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác-T3mm... (mã hs khóa lục giáct/ hs code khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác-1/2inchx6mm... (mã hs khóa lục giác1/ hs code khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Khóa lục giác Kingtom-1. 5-10mm (10 cái/bộ)... (mã hs khóa lục giác k/ hs code khóa lục giá)
- Mã HS 82041100: Đầu bắn bulong lục giác-6-Hàng mới 100%... (mã hs đầu bắn bulong/ hs code đầu bắn bulo)
- Mã HS 82041100: Đâu luc giac... (mã hs đâu luc giac/ hs code đâu luc giac)
- Mã HS 82041100: Tay văn chỉnh lực... (mã hs tay văn chỉnh l/ hs code tay văn chỉn)
- Mã HS 82041100: Lục giác EA573W-1. 5, hàng mới 100 %... (mã hs lục giác ea573w/ hs code lục giác ea5)
- Mã HS 82041100: Đầu lục giác 3/8" sqx6mm EA618PW-6... (mã hs đầu lục giác 3// hs code đầu lục giác)
- Mã HS 82041100: Lục năng goodman 2, hàng mới 100%... (mã hs lục năng goodma/ hs code lục năng goo)
- Mã HS 82041100: Lục lăng 3mm (Bằng thép, để vặn ốc lục giác)... (mã hs lục lăng 3mm b/ hs code lục lăng 3mm)
- Mã HS 82041100: Lục lăng 4mm (Bằng thép, để vặn ốc lục giác)... (mã hs lục lăng 4mm b/ hs code lục lăng 4mm)
- Mã HS 82041100: Lục lăng 5mm (Bằng thép, để vặn ốc lục giác)... (mã hs lục lăng 5mm b/ hs code lục lăng 5mm)
- Mã HS 82041100: Lục lăng-tháo trục theta belt mounter SLM110, 120 (hang mới 100%)... (mã hs lục lăngtháo t/ hs code lục lăngthá)
- Mã HS 82041100: Thanh vặn ốc RATCHET HANDLE RELEASE 1/2"*10"... (mã hs thanh vặn ốc ra/ hs code thanh vặn ốc)
- Mã HS 82041100: Lục giác TL-12, hãng Eight, xuất xứ Japan, hàng mới 100%... (mã hs lục giác tl12/ hs code lục giác tl)
- Mã HS 82041100: Lục giác TL-14, hãng Eight, xuất xứ Japan, hàng mới 100%... (mã hs lục giác tl14/ hs code lục giác tl)
- Mã HS 82041100: Lục giác TL-17, hãng Eight, xuất xứ Japan, hàng mới 100%... (mã hs lục giác tl17/ hs code lục giác tl)
- Mã HS 82041100: Lục giác TL-19, hãng Eight, xuất xứ Japan, hàng mới 100%... (mã hs lục giác tl19/ hs code lục giác tl)
- Mã HS 82041100: Clêzic 13... (mã hs clêzic 13/ hs code clêzic 13)
- Mã HS 82041100: Khóa mở FT-8... (mã hs khóa mở ft8/ hs code khóa mở ft8)
- Mã HS 82041100: Khóa mở FT-15... (mã hs khóa mở ft15/ hs code khóa mở ft1)
- Mã HS 82041100: CHÌA VẶN ỐC LỤC GIÁC KIM LOẠI X013 (M4*110*30)... (mã hs chìa vặn ốc lục/ hs code chìa vặn ốc)
- Mã HS 82041100: Khoá lục giác LG M5x35x75, mới 100%... (mã hs khoá lục giác l/ hs code khoá lục giá)
- Mã HS 82041100: Lục giác dùng để tháo, xiết chặt ốc lục giác, kích thước: 165 x 33 mm, cỡ 5 mm, chất liệu bằng thép, model: HLD150-5, Maker: KTC. Hàng mới 100%... (mã hs lục giác dùng đ/ hs code lục giác dùn)
- Mã HS 82041100: Dụng cụ tháo bu lông dùng cho xe máy Yamaha/ 2BMF814F000080/ Hàng mới... (mã hs dụng cụ tháo bu/ hs code dụng cụ tháo)
- Mã HS 82041200: Đầu lục giác... (mã hs đầu lục giác/ hs code đầu lục giác)
- Mã HS 82041200: Lục giác chữ T... (mã hs lục giác chữ t/ hs code lục giác chữ)
- Mã HS 82041200: Vật tư máy bay thuộc chương 98200000: Dụng cụ dùng để siết ốc, PN: IAE1N20049, Lot No. : SCC190221-3, có chứng chỉ COC số: SBL190915-3-1... (mã hs vật tư máy bay/ hs code vật tư máy b)
- Mã HS 82041200: Lục giác 12... (mã hs lục giác 12/ hs code lục giác 12)
- Mã HS 82041200: Lục giác T6... (mã hs lục giác t6/ hs code lục giác t6)
- Mã HS 82041200: Lục giác TCT... (mã hs lục giác tct/ hs code lục giác tct)
- Mã HS 82041200: Chìa vặn đai ốc- 6060WR338- XC4 &- TRACK WRENCH BLACK C013... (mã hs chìa vặn đai ốc/ hs code chìa vặn đai)
- Mã HS 82041200: Dụng cụ kẹp bằng đai ốc CLAMPBAND 2K1. 5S... (mã hs dụng cụ kẹp bằn/ hs code dụng cụ kẹp)
- Mã HS 82041200: Cần vặn hai chiều RH4H. Hàng mới 100%... (mã hs cần vặn hai chi/ hs code cần vặn hai)
- Mã HS 82041200: Khóa nam châm... (mã hs khóa nam châm/ hs code khóa nam châ)
- Mã HS 82041200: Đầu lục giác H12... (mã hs đầu lục giác h1/ hs code đầu lục giác)
- Mã HS 82041200: Hộp đựng dụng cụ thiết bị dùng trong xây dựng bao gồm: cờ lê, tua vít. đã qua sử dụng... (mã hs hộp đựng dụng c/ hs code hộp đựng dụn)
- Mã HS 82041200: Bánh vặn mỏ lết size 10M... (mã hs bánh vặn mỏ lết/ hs code bánh vặn mỏ)
- Mã HS 82041200: Lắp ráp mỏ lết bán thành phẩm (Ram, phun hạt thép, đánh bóng, gia công cơ khí, gia công xử lý nhiệt) với hàm, bánh vặn, gắn ty, lò xo hoàn chỉnh sản phẩm Size 10No5-1... (mã hs lắp ráp mỏ lết/ hs code lắp ráp mỏ l)
- Mã HS 82041200: Hàm mỏ lết: Size 6''JTP... (mã hs hàm mỏ lếtsize/ hs code hàm mỏ lếts)
- Mã HS 82041200: Lục giác... (mã hs lục giác/ hs code lục giác)
- Mã HS 82041200: Lục giác 14... (mã hs lục giác 14/ hs code lục giác 14)
- Mã HS 82041200: Kìm mỏ quạ- AJUSTABLE JOINT PLIERS... (mã hs kìm mỏ quạ aju/ hs code kìm mỏ quạ)
- Mã HS 82042000: Đầu cờ lê có thể thay đổi được, có tay cầm loại 1/2" 19mm long, hàng mới 100%... (mã hs đầu cờ lê có th/ hs code đầu cờ lê có)
- Mã HS 82042000: Đầu vặn dụng cụ đội xe (dụng cụ)_INV 23238_A 169 581 01 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs đầu vặn dụng cụ/ hs code đầu vặn dụng)
- Mã HS 82042000: Đầu típ nối... (mã hs đầu típ nối/ hs code đầu típ nối)
- Mã HS 82042000: Đầu lục giác... (mã hs đầu lục giác/ hs code đầu lục giác)
- Mã HS 82042000: Đầu vít bắn đĩa... (mã hs đầu vít bắn đĩa/ hs code đầu vít bắn)
- Mã HS 82042000: Đầu típ xiết líp... (mã hs đầu típ xiết lí/ hs code đầu típ xiết)
- Mã HS 82042000: Khóa lục giác cầm tay... (mã hs khóa lục giác c/ hs code khóa lục giá)
- Mã HS 82042000: Đầu típ lục giác chữ Y... (mã hs đầu típ lục giá/ hs code đầu típ lục)
- Mã HS 82042000: Đầu vít của dụng cụ bắn vít... (mã hs đầu vít của dụn/ hs code đầu vít của)
- Mã HS 82042000: Đầu khẩu vặn ốc. Model: 3BMS1007. Hiệu: NAC. Hàng mới: 100%... (mã hs đầu khẩu vặn ốc/ hs code đầu khẩu vặn)
- Mã HS 82042000: Lục giác bi tay cầm chữ T Sata 83107 3mm, hàng mới 100%(03. 04. 2888)... (mã hs lục giác bi tay/ hs code lục giác bi)
- Mã HS 82042000: Khẩu tuýp nối dùng để vặn ốc bằng kim loại điều chỉnh được BM-03-100-G5-65, hãng sản xuất: Grob Hàng đã qua sử dụng... (mã hs khẩu tuýp nối d/ hs code khẩu tuýp nố)
- Mã HS 82042000: Lục Lăng 627140 3 (bằng thép)... (mã hs lục lăng 627140/ hs code lục lăng 627)
- Mã HS 82042000: Lục giác phi 4... (mã hs lục giác phi 4/ hs code lục giác phi)
- Mã HS 82042000: Đầu lục giác H5 x L150mm Bằng thép, hàng mới 100%... (mã hs đầu lục giác h5/ hs code đầu lục giác)
>