8202 - Mã HS 82021000: Khung cưa sắt không lưỡi bằng tay. Hàng mới 100%. Hiệu tên Trung quốc.... (mã hs khung cưa sắt k/ hs code khung cưa sắ)
- Mã HS 82021000: Cưa gỗ cầm tay bằng kim loại, WOODSAW, STANLEY JETCUT, #31-95-25. P/N: 456143. Mới 100%... (mã hs cưa gỗ cầm tay/ hs code cưa gỗ cầm t)
- Mã HS 82021000: Cưa tay bằng sắt, kt 40x15cm, mã 48-22-0050, nhãn hiệu Milwaukee, hàng mới 100%... (mã hs cưa tay bằng sắ/ hs code cưa tay bằng)
- Mã HS 82021000: Cưa kiếm nhỏ cầm tay, bằng thép, tay cầm bằng nhựa, mã 48-22-0012, nhãn hiệu Milwaukee, hàng mới 100%... (mã hs cưa kiếm nhỏ cầ/ hs code cưa kiếm nhỏ)
- Mã HS 82021000: Cưa tay, chất liệu thép không gỉ chiều dài 400 mm, mã 324020. 0100 hiệu Bahco/Thụy điển, mới 100%... (mã hs cưa tay chất l/ hs code cưa tay chấ)
- Mã HS 82021000: Cưa tay, code: K-129S-1... (mã hs cưa tay code/ hs code cưa tay cod)
- Mã HS 82021000: Lưỡi cưa bằng kim loại DB (DB HJ60105 S16 SSVP191206026), hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa bằng k/ hs code lưỡi cưa bằn)
- Mã HS 82021000: Cưa bằng tay (HACKSAW FRAME, ADJUSTABLE; hàng mới 100%)... (mã hs cưa bằng tay h/ hs code cưa bằng tay)
- Mã HS 82022000: Lưỡi cưa vòng Pilana (dùng cho cưa máy) để gia công kim loại kí hiệu VPK 3302461 2703040002, bản rộng 27mm, độ dày 0. 9mm, bước răng 3/4 V-POS, mới 100%... (mã hs lưỡi cưa vòng p/ hs code lưỡi cưa vòn)
- Mã HS 82022000: Lưỡi cưa cuộn BA512... (mã hs lưỡi cưa cuộn b/ hs code lưỡi cưa cuộ)
- Mã HS 82023100: Lưỡi cưa gỗ dạng đĩa bằng thép hợp kim, phi (20-30)cm, hiệu SHEN CHAO, mới 100%... (mã hs lưỡi cưa gỗ dạn/ hs code lưỡi cưa gỗ)
- Mã HS 82023100: Lưỡi cưa bằng thép dùng trong đĩa mài, size 110 mm. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa bằng t/ hs code lưỡi cưa bằn)
- Mã HS 82023100: Lưỡi cưa... (mã hs lưỡi cưa/ hs code lưỡi cưa)
- Mã HS 82023100: Lưỡi dao... (mã hs lưỡi dao/ hs code lưỡi dao)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa, dùng cho cưa cầm tay, BLADE, HACK SAW, ECLIPSE# ECL. AA45E. P/N: 738879. Mới 100%... (mã hs lưỡi cưa dùng/ hs code lưỡi cưa dù)
- Mã HS 82023900: Đĩa cưa có gắn kim cương nhân tạo ở răng, hàng mới 100%... (mã hs đĩa cưa có gắn/ hs code đĩa cưa có g)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa (không phải cưa tay) TCT SAW A15 305X3X2X75X40-Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa đĩa k/ hs code lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa JIH-14"*120T(355*3. 0*2. 5*25. 4*120T) bằng thép dùng để cắt kim loại. Hàng mới 100%.... (mã hs lưỡi cưa đĩa ji/ hs code lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa D125x4. 8x30x36T, dùng cho máy chế biến gỗ. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa đĩa d1/ hs code lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa OD275 x 1. 6T x ID32, z220 hiệu Duck Myung dùng để gia công kim loại dùng cho máy cưa công nghiệp mới 100%... (mã hs lưỡi cưa đĩa od/ hs code lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa hình tròn răng của máy cắt (SAW BLADE 80*25. 4*1. 05*100T)... (mã hs lưỡi cưa hình t/ hs code lưỡi cưa hìn)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa bằng kim loại DB, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa bằng k/ hs code lưỡi cưa bằn)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa mâm- F230-24R... (mã hs lưỡi cưa mâm f/ hs code lưỡi cưa mâm)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cắt kim cương đường kính ngoài 350mm, lỗ 25. 4mm, dày 7. 5mm, bằng thép của máy cắt, no: D-56998... (mã hs lưỡi cắt kim cư/ hs code lưỡi cắt kim)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa sắt- 110mm... (mã hs lưỡi cưa sắt 1/ hs code lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa gỗ- 110mm... (mã hs lưỡi cưa gỗ 11/ hs code lưỡi cưa gỗ)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa sắt- 110mm... (mã hs lưỡi cưa sắt 1/ hs code lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa gỗ- 110mm... (mã hs lưỡi cưa gỗ 11/ hs code lưỡi cưa gỗ)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa MST100X025. Dùng cho máy CNC, Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa mst100/ hs code lưỡi cưa mst)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa SCV100X070. Dùng cho máy CNC, Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa scv100/ hs code lưỡi cưa scv)
- Mã HS 82023900: Lưỡi cưa đĩa (đường kính 255mm, dày 2. 2mm) EA851CB-46... (mã hs lưỡi cưa đĩa đ/ hs code lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82024000: Lưỡi cưa xích hiệu "REZER". 325 (325), (100Feet/cuộn/hộp phụ kiện đi kèm: hộp carton và chốt/hộp), Hàng Mới 100%... (mã hs lưỡi cưa xích h/ hs code lưỡi cưa xíc)
- Mã HS 82024000: Phụ tùng máy cưa xích: Lưỡi cưa xích 3/8, . 050, 60DL, stamp +paper box ''Spada" (60DL) (01 Hộp 50 mắt), Hàng Mới 100%... (mã hs phụ tùng máy cư/ hs code phụ tùng máy)
- Mã HS 82029100: Lưỡi cưa sắt_Hàn Dung sai: -(10-20mm)... (mã hs lưỡi cưa sắthà/ hs code lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82029100: Lưỡi cưa thẳng bằng thép kích thước 0-160 dùng để gia công kim loại, mới 100%... (mã hs lưỡi cưa thẳng/ hs code lưỡi cưa thẳ)
- Mã HS 82029100: Lưỡi cưa dùng cho máy chế biến gỗ-saw blade, kích thước: 4300*15. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa dùng c/ hs code lưỡi cưa dùn)
- Mã HS 82029910: Lưỡi cưa cắt gỗ Bosch T111C, chất liệu thép, hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa cắt gỗ/ hs code lưỡi cưa cắt)
- Mã HS 82029910: Lưỡi cưa kt: 305*4*25. 4*100P mới 100%... (mã hs lưỡi cưa kt 30/ hs code lưỡi cưa kt)
- Mã HS 82029910: Lưỡi cưa kt: phi 305*3*phi 50. 8*80P mới 100%... (mã hs lưỡi cưa kt ph/ hs code lưỡi cưa kt)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa, kt: 2x300mm. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa kt 2/ hs code lưỡi cưa kt)
- Mã HS 82029990: DAO T12 260*220mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t12 260*220/ hs code dao t12 260*)
- Mã HS 82029990: DAO T15 550*430mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t15 550*430/ hs code dao t15 550*)
- Mã HS 82029990: DAO T18 500*380mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t18 500*380/ hs code dao t18 500*)
- Mã HS 82029990: DAO T30 680*430mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t30 680*430/ hs code dao t30 680*)
- Mã HS 82029990: DAO T45 360*260mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t45 360*260/ hs code dao t45 360*)
- Mã HS 82029990: DAO T70 240*210mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t70 240*210/ hs code dao t70 240*)
- Mã HS 82029990: DAO T80 170*190mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao t80 170*190/ hs code dao t80 170*)
- Mã HS 82029990: DAO Kashiwazaki SS 250*200mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao kashiwazaki/ hs code dao kashiwaz)
- Mã HS 82029990: DAO Oguchi Katei Kanen 20L 300*170mm dùng để dập sản phẩm nhựa, bằng thép gắn đế gỗ dùng để cắt túi nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs dao oguchi kate/ hs code dao oguchi k)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa... (mã hs lưỡi cưa/ hs code lưỡi cưa)
- Mã HS 82029990: Cưa sắt cầm tay, hàng mới 100%... (mã hs cưa sắt cầm tay/ hs code cưa sắt cầm)
- Mã HS 82029990: Lưỡi Cưa Đĩa 355mm*2. 6mm*30mm*120T của máy cắt sản phẩm nhựa (Hàng mới 100%)... (mã hs lưỡi cưa đĩa 35/ hs code lưỡi cưa đĩa)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa sắt T111C-HSC (Làm bằng thép không gỉ, dài 100mm, rộng 10mm)... (mã hs lưỡi cưa sắt t1/ hs code lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa hợp kim đường kính 110mm, lỗ 20mm, 24 răng của Máy cưa, no: D-15578... (mã hs lưỡi cưa hợp ki/ hs code lưỡi cưa hợp)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa-GLB 13X0. 65 X-Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưaglb 13/ hs code lưỡi cưaglb)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa lộng-T111C HCS-Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa lộngt/ hs code lưỡi cưa lộn)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa cho máy GTS 10XC, nhãn hiệu BOSCH... (mã hs lưỡi cưa cho má/ hs code lưỡi cưa cho)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa sắtT244D Linh kiện dùng cho MAY DUONG KINH NGOAI(Q6139Z0021)... (mã hs lưỡi cưa sắtt24/ hs code lưỡi cưa sắt)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa lọng Bosch T318A (5 pcs/set)... (mã hs lưỡi cưa lọng b/ hs code lưỡi cưa lọn)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa MSS-TiN 30x2... (mã hs lưỡi cưa mssti/ hs code lưỡi cưa mss)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa makita. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa makita/ hs code lưỡi cưa mak)
- Mã HS 82029990: Lưỡi cưa tổng hợp 255x120T. Hàng mới 100%... (mã hs lưỡi cưa tổng h/ hs code lưỡi cưa tổn)
>