8101 - Mã HS 81011000: Bột Vonfram W-2K, dùng để tạo mực in chế bản... (mã hs bột vonfram w2/ hs code bột vonfram)
- Mã HS 81011000: Bột Vonfram C-20, dùng để tạo mực in chế bản. Hàng mới 100%... (mã hs bột vonfram c2/ hs code bột vonfram)
- Mã HS 81011000: Bột Vonfram KB-20H, dùng để tạo mực in chế bản. Hàng mới 100%... (mã hs bột vonfram kb/ hs code bột vonfram)
- Mã HS 81011000: Bột Vonfram KB-10H, dùng để tạo mực in chế bản. Hàng mới 100%... (mã hs bột vonfram kb/ hs code bột vonfram)
- Mã HS 81011000: Bột hợp kim vonfram (WC 17% Co Powder), dùng cho thiết bị phun phủ bề mặt cơ khí- Hàng mới 100% (Quy đổi = 0. 4536 * số POUND)... (mã hs bột hợp kim von/ hs code bột hợp kim)
- Mã HS 81011000: Bột Kim Loại Vonfram (Tungsten Metal Powder)... (mã hs bột kim loại vo/ hs code bột kim loại)
- Mã HS 81011000: Chất trợ cháy dạng bột Vonfram 2kg/chai, P/N: 3014011500 (dùng cho máy phân tích cacbon/lưu huỳnh). Hãng sản xuất Horiba, hàng mới 100%... (mã hs chất trợ cháy d/ hs code chất trợ chá)
- Mã HS 81019400: Cacbua vonfram dạng thanh kết quả giám định: 1349/CNPTPLHCM-NV ngày 12/08/2011 (1. 5-3 x 4-20 x 10-325 mm), mới 100%... (mã hs cacbua vonfram/ hs code cacbua vonfr)
- Mã HS 81019400: Sợi Wolfram (2mm x Kg). Mới 100%... (mã hs sợi wolfram 2m/ hs code sợi wolfram)
- Mã HS 81019400: Thanh vonfram dùng để sản xuất mũi khoan (CARBIDE: PHI12X100))(Hàng mới 100%... (mã hs thanh vonfram d/ hs code thanh vonfra)
- Mã HS 81019400: Thanh hợp kim Vonfram: 301077971 chưa gia công, hàng mới 100%.... (mã hs thanh hợp kim v/ hs code thanh hợp ki)
- Mã HS 81019400: Thanh Vonfram (Tungsten Bar)... (mã hs thanh vonfram/ hs code thanh vonfra)
- Mã HS 81019600: Dây vonfram... (mã hs dây vonfram/ hs code dây vonfram)
- Mã HS 81019600: KIT, WIRE, CLN, TUNG, . 007DIA... (mã hs kitwireclntu/ hs code kitwirecln)
- Mã HS 81019600: Sợi đốt Vonfram TUNGSTEN FILAMENT (1, 000pcs/BOX)... (mã hs sợi đốt vonfram/ hs code sợi đốt vonf)
- Mã HS 81019600: Dây Wonfram B001 9. 8MG (Dạng cuộn) (Mã ICS: 3718918900). Hàng mới 100%.... (mã hs dây wonfram b00/ hs code dây wonfram)
- Mã HS 81019600: Dây Ionisator wire on star FAK GR600 WOLFRAM, pack of 10 pieces Article-no. DLT0900253, chất liệu Vonfram, của hệ thống lạnh trong lăng Chủ tịch, nhãn hiệu Denco, mới 100%... (mã hs dây ionisator w/ hs code dây ionisato)
- Mã HS 81019600: Molypđen dạng dây I. B. F-5 dùng cho chùm tia ion... (mã hs molypđen dạng d/ hs code molypđen dạn)
- Mã HS 81019600: Dây may so dẫn điện bằng Vonfram 103UAO... (mã hs dây may so dẫn/ hs code dây may so d)
- Mã HS 81019600: Dây vonfram... (mã hs dây vonfram/ hs code dây vonfram)
- Mã HS 81019600: Dây tóc bằng Vonfram... (mã hs dây tóc bằng vo/ hs code dây tóc bằng)
- Mã HS 81019600: KIT, WIRE, CLN, TUNG, . 007DIA... (mã hs kitwireclntu/ hs code kitwirecln)
- Mã HS 81019600: Dây vonfram, đường kính 30mm... (mã hs dây vonfram đư/ hs code dây vonfram)
- Mã HS 81019600: Dây dẫn đầu dò tín hiệu Tungsten wire, Kích thước phi 0. 07*30mm... (mã hs dây dẫn đầu dò/ hs code dây dẫn đầu)
- Mã HS 81019910: Thanh hợp kim vonfram (3*50mm)... (mã hs thanh hợp kim v/ hs code thanh hợp ki)
- Mã HS 81019910: Thanh điện cực Tungsten 0. 09(+/-0. 005)x200mm/A0200917... (mã hs thanh điện cực/ hs code thanh điện c)
- Mã HS 81019910: Thanh đồng hợp kim (CuW70, Dia. 10x100mm) (Hợp kim Vonfram- Đồng)... (mã hs thanh đồng hợp/ hs code thanh đồng h)
- Mã HS 81019910: Que hàn KTS 308L phi 2. 4mm, thương hiệu Kuangtai, hàng mới 100%... (mã hs que hàn kts 308/ hs code que hàn kts)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại hz436a1/cap... (mã hs đế kim loại hz4/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại hz479a1/cap... (mã hs đế kim loại hz4/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr621a1/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr615a2/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr624a4/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr617a2/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr540a2/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại HDI614A2/Cap... (mã hs đế kim loại hdi/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr644a1/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr613a1/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr654a1/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr625a7/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại htr675a1/cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại HDI563A53/Cap... (mã hs đế kim loại hdi/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại hdi555a1/2/cap... (mã hs đế kim loại hdi/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Điện cực cho máy hàn;ELCT2-25... (mã hs điện cực cho má/ hs code điện cực cho)
- Mã HS 81019990: Miếng kim loại hdi518a6/metal block... (mã hs miếng kim loại/ hs code miếng kim lo)
- Mã HS 81019990: Nắp kim loại psp080010-428-u/metal cap... (mã hs nắp kim loại ps/ hs code nắp kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại dạng Vonfram/ Cap-HDI563A48... (mã hs đế kim loại dạn/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Khối bán nguyệt Tungsten SVP52006-1 (mới 100%)... (mã hs khối bán nguyệt/ hs code khối bán ngu)
- Mã HS 81019990: Bi Tungsten các loại- BALANCE BALL TUNGSTEN 5. 0... (mã hs bi tungsten các/ hs code bi tungsten)
- Mã HS 81019990: Dây tóc đèn halogen 12V-20W, Filament 12-20-15-A... (mã hs dây tóc đèn hal/ hs code dây tóc đèn)
- Mã HS 81019990: Đầu kim dùng để đục lỗ bằng carbon vonfram, KT: 1. 5*18mm... (mã hs đầu kim dùng để/ hs code đầu kim dùng)
- Mã HS 81019990: Sợi Flilament I/B chùm điện tử dùng để làm thấu kính camera điện thoại... (mã hs sợi flilament i/ hs code sợi flilamen)
- Mã HS 81019990: Tấm hợp kim vonfram, dùng để tạo dụng cụ cắt, KT 210*27*1. 2mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm hợp kim von/ hs code tấm hợp kim)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1606 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D6*30 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1589 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D7*20 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1590 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D7*20 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1588 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D4*85 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1597 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D14*45 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1591 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D16*20 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1593 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D9*145 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1595 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D9*105 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1592 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D14*85 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1600 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D10*60 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1563 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D11*65 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1564 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D11*65 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1541 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D19*25 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1569 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D10*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1566 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D13*85 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1572 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D30*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1549 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D19*35 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1570 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D30*65 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1540 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D17*45 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1542 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D21*59 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1544 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D23*70 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1556 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D29*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1579 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D13*85 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1584 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D25*45 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1614 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D14*80 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1607 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D21*85 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1611 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D43*85 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1608 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D25*55 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1598 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1599 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1603 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D33*125 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1604 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D25*105 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1605 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D25*105 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1596 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1601 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D21*130 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1594 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1602 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1031 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D8*75 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1026 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D7*65 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1029 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D4*65 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1038 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D6*75 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1548 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D11*105 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1565 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D10*105 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1562 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1543 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D11*125 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1546 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D26*185 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1555 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D26*100 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1568 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D13*105 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1551 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D25*125 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1554 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1557 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1559 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*75 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1560 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*70 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1561 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*20*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1573 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1574 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1552 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1553 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1558 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*60 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1547 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D11*220 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1550 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1567 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D13*175 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1571 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D17*165 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1545 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D30*160 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1575 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D26*135 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1576 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D31*100 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1578 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D21*115 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1583 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D17*135 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1577 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D24*110 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1586 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1580 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D26*100 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1581 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D26*100 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1582 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D17*140 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1585 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D13*175 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1587 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D18*140 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1042 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D9*85 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1612 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D11*105 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1620 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D11*105 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1615 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1616 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1618 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1617 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*20*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1619 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1609 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D18*140 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1613 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D18*125 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1635 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D7*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1645 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D7*75) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1627 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D9*55) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1644 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D7*60) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa bằng hợp kim vonfram hàm lượng 75-85 %, kích thước D4*50 mm, hàng mới 100 %.... (mã hs phôi mũi doa bằ/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1039 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D9*125 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1040 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D21*90 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1030 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D11*75 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1025 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D19*52 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1037 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D26*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1027 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D29*45 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1024 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D30*52 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1045 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D12*45 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1046 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D13*75 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1610 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*100 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1044 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D18*55 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1647 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D5*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1629 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1630 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1631 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1632 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1633 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1634 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1640 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13*35) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1641 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D19*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1624 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D14*55) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1621 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D12*55) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1646 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D23*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1643 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D20*80) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1639 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D25*75) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1033 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D17*125 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1036 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D21*110 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1028 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D18*100 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1032 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D11*185 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1035 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*28*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1034 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D29*155 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1041 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D10*185 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1047 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước 3*25*50 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1043 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước D41*127 mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1064 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D6*85) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1054 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D7*70) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1056 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D9*85) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1065 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D8*85) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1059 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D9*95) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1061 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D7*95) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1057 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D4*85) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1626 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1636 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*28*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1637 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*28*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1638 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*28*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1628 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*25*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1625 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1622 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*28*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1648 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*25*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1649 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*28*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1623 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D25*165) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1642 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*28*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1052 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D6*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1050 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10*45) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1048 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10*45) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1058 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D24*95) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1060 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D24*85) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1055 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1053 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*18*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1049 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1051 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10*185) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1062 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13*110) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1063 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi dao phay bằng hợp kim Vonfram hàm lượng 75-85%, kích thước D10. 5*60 mm. Hàng mới 100 %.... (mã hs phôi mũi dao ph/ hs code phôi mũi dao)
- Mã HS 81019990: Tấm hợp kim siêu cứng (chủ yếu bằng vonfram) dùng để làm chốt, KT: 100*100*20 mm. Hàng mới 100%.... (mã hs tấm hợp kim siê/ hs code tấm hợp kim)
- Mã HS 81019990: Phôi chốt kẹp mũi doa bằng hợp kim Vonfram hàm lượng từ 75-85%, kích thước D4*D16*46L. Hàng mới 100 %.... (mã hs phôi chốt kẹp m/ hs code phôi chốt kẹ)
- Mã HS 81019990: Điện cực (điện cực VONFRAM) P/N: S211-76673 (bộ phận của máy phân tích thành phần vật liệu bằng quang phổ phát xạ). HSX: Shimadzu. Mới 100 %... (mã hs điện cực điện/ hs code điện cực đi)
- Mã HS 81019990: Đầu hàn volfram, kích thước 15*11*1(mm), hàng mới 100%... (mã hs đầu hàn volfram/ hs code đầu hàn volf)
- Mã HS 81019990: Tấm hợp kim vonfram DRC14(RD30)(thành phần chính Vonfram 84-88%, Cobalt 12-16%) kích thước (3. 6T*100*120)mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm hợp kim von/ hs code tấm hợp kim)
- Mã HS 81019990: Lò xo vonfram (Tungsten Filament 5 1/2 x 120L) dùng trong công nghệ mạ, hàng mới 100%... (mã hs lò xo vonfram/ hs code lò xo vonfra)
- Mã HS 81019990: Hợp kim wonfram dạng khối nhỏ (Nib YG15C). Hàng mới 100%... (mã hs hợp kim wonfram/ hs code hợp kim wonf)
- Mã HS 81019990: Đầu hàn bằng volfram, kích thước 15*11*1(mm), hàng mới 100%... (mã hs đầu hàn bằng vo/ hs code đầu hàn bằng)
- Mã HS 81019990: Đĩa mài bằng hợp kim 100% vonfram PCD 37116, hiệu Eibenstock, mới 100%... (mã hs đĩa mài bằng hợ/ hs code đĩa mài bằng)
- Mã HS 81019990: Dây tóc để sx bóng đèn huỳnh quang Loại T8-32W mã 96167 (bằng Volfram), Hàng mới 100%... (mã hs dây tóc để sx b/ hs code dây tóc để s)
- Mã HS 81019990: Dây để thông kim tra dây vàng, bằng hợp kim vonfram. Hàng mới 100%... (mã hs dây để thông ki/ hs code dây để thông)
- Mã HS 81019990: Vòng trục lăn bằng Cacbua Vonfram (đường rãnh 4 mặt cắt nghiêng), kích thước: 228. 34MM phi x 59MML. Hàng mới 100%... (mã hs vòng trục lăn b/ hs code vòng trục lă)
- Mã HS 81019990: Hợp kim Vonfram YG6 đã được gia công dạng thanh mã: 10x320x3 mm. Made in China. Hàng mới 100%... (mã hs hợp kim vonfram/ hs code hợp kim vonf)
- Mã HS 81019990: Vòng vonfram dùng cho máy đốt sợi thép trong phòng thí nghiệm- LECO CARBON SULFUR- Mới 100%... (mã hs vòng vonfram dù/ hs code vòng vonfram)
- Mã HS 81019990: A629- Sợi gia nhiệt 9, 5x400mm... (mã hs a629 sợi gia n/ hs code a629 sợi gi)
- Mã HS 81019990: TUNGSTEN FILAMENT-Dây vonfram đã uốn, dùng trong phòng phun sơn đèn xe gắn máy (1bao=0. 225kg)... (mã hs tungsten filame/ hs code tungsten fil)
- Mã HS 81019990: E40- Hợp kim vonfram dạng khối nhỏ- Tungsten Carbide E40- QC: (12-20x20-35x2. 1-5. 7)mm... (mã hs e40 hợp kim vo/ hs code e40 hợp kim)
- Mã HS 81019990: Wolfram dạng xoắn 399749 24-5J000453 WOLFRAM... (mã hs wolfram dạng xo/ hs code wolfram dạng)
- Mã HS 81019990: Wolfram dạng xoắn401330 24-5J000453 WOLFRAM... (mã hs wolfram dạng xo/ hs code wolfram dạng)
- Mã HS 81019990: Kim hàn bằng vật liệu Vonfram, kích thước 2. 4mmx150mm, Dùng để Lắp vào tay súng hàn để hàn, hàng mới 100%, dùng cho nhà máy may công nghiệp... (mã hs kim hàn bằng vậ/ hs code kim hàn bằng)
- Mã HS 81019990: Dây tóc (bằng Volfram) mã FD40W dùng để sản xuất bóng đèn huỳnh quang 40W. Hàng mới 100%, hãng sx: HWA-Dah Hong Taiwan... (mã hs dây tóc bằng v/ hs code dây tóc bằn)
- Mã HS 81019990: Ốc vít bằng vonfram, dùng cho van điều áp men FR-4-SU-4... (mã hs ốc vít bằng von/ hs code ốc vít bằng)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại... (mã hs đế kim loại/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại HTR641A2/Cap... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Dây tóc đèn Fil 120-2000-4-A/V... (mã hs dây tóc đèn fil/ hs code dây tóc đèn)
- Mã HS 81019990: Dây tóc bóng đèn halogen Fil 120-2000-4-A/V... (mã hs dây tóc bóng đè/ hs code dây tóc bóng)
- Mã HS 81019990: Pin hợp kim cứng (đã gia công cắt dây) (Z07)... (mã hs pin hợp kim cứn/ hs code pin hợp kim)
- Mã HS 81019990: Pin hợp kim cứng Z07-2 (đã gia công cắt dây)... (mã hs pin hợp kim cứn/ hs code pin hợp kim)
- Mã HS 81019990: Pin hợp kim cứng Z05-1 (đã gia công cắt dây)... (mã hs pin hợp kim cứn/ hs code pin hợp kim)
- Mã HS 81019990: Pin hợp kim cứng Z08 (RD50) (đã gia công cắt dây)... (mã hs pin hợp kim cứn/ hs code pin hợp kim)
- Mã HS 81019990: Pin hợp kim cứng Z13 (H-5SOU) (đã gia công cắt dây)... (mã hs pin hợp kim cứn/ hs code pin hợp kim)
- Mã HS 81019990: Pin hợp kim cứng Z11 (H-3SOU) (đã gia công cắt dây)... (mã hs pin hợp kim cứn/ hs code pin hợp kim)
- Mã HS 81019990: Pin hợp kim cứng Z12 (H-4SOU) (đã gia công cắt dây)... (mã hs pin hợp kim cứn/ hs code pin hợp kim)
- Mã HS 81019990: Pin hợp kim cứng Z14 (H-6-7SOU) (đã gia công cắt dây)... (mã hs pin hợp kim cứn/ hs code pin hợp kim)
- Mã HS 81019990: Pin hợp kim cứng Z10 (H-R-1-2SOU) (đã gia công cắt dây)... (mã hs pin hợp kim cứn/ hs code pin hợp kim)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại, Tái xuất Mục 1 TK101838168241, Ngày 26/01/2018... (mã hs đế kim loại tá/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại hz425a1/cap(Tái xuất theo TKHQ: 101026900550/E11 ngày 08/09/2016- Mục 2)... (mã hs đế kim loại hz4/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại HTR669A2/Cap(Tái xuất theo TKHQ: 101808786550/E11 ngày 10/01/2018-Mục 2)... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại HTR686A1/1/Cap(Tái xuất theo TKHQ101787972200/E11 ngày 27/12/2017-Mục 2)... (mã hs đế kim loại htr/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Đế kim loại hz476a1/metal base(Tái xuất theo TKHQ: 101785100320/E11 ngày 26/12/2017-Mục 8)... (mã hs đế kim loại hz4/ hs code đế kim loại)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2754 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D8*75) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2370 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D8*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2811 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*6*8) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2800 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D23*4) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2801 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D23*4) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1942 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2780 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (4*6*15) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2742 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*6*10) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2747 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (2*8*29) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2779 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*6*15) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1748 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D8*200) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1764 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D14*85) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2746 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*6*90) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2505 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D36*90) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2788 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2789 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2805 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*6*10) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2812 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*8*10) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2603 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*165) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2771 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D3. 2*56) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2629 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước (3*25*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2628 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D27*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2761 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D3*8*20) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2778 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*16*60) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2782 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (2*10*40) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2743 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*18*30) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2759 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*12*15) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2783 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*18*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2007 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước (3*28*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2713 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D40*2. 5) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2781 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (2*12*70) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1999 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước (3*20*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2758 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (6*15*26) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2784 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*16*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1998 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D14*205) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D1914 bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước (3*28*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d1/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2005 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D26*240) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2103 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D26*138) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2419 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*25*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2420 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*25*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1483 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D9*72) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1208 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D7*58) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1512 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D9*95) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1205 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D9*45) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2806 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D76*126) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2810 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*16*40) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2786 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*10*31) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2787 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*12*37) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2808 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (5*27*35) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2804 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*14*60) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2785 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (4*12*40) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2813 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (2*14*75) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2815 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*26*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2814 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (2*16*75) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2816 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*26*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2792 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D15*100) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1580 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D9*20) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2776 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D15. 8*25) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2760 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16. 8*27) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2757 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D26. 8*25) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2739 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (3*10*180) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2768 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D23. 8*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2777 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D19. 8*55) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2775 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D19. 8*55) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2767 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D23. 8*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2721 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D25. 8*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2723 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D26. 8*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2766 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D22. 8*75) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1487 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D18*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1481 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13*58) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1484 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D24*75) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1485 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D24*75) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1486 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16*83) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1508 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D6*120) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1509 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D15*95) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2803 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D8. 95*60) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2794 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16. 8*20) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2807 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16. 8*35) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2795 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D18. 8*30) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2796 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D18. 8*30) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2809 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D20. 8*30) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2798 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D15. 8*55) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1514 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D15*95) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2797 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13. 8*75) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2802 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16. 8*66) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2791 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D20. 8*80) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2793 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D25. 8*52) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1515 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*95) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2770 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10. 8*126) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2772 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13. 8*110) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2773 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10. 8*136) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2738 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10. 8*106) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2764 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D24. 8*100) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2697 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D25. 8*117) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1482 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1507 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D17*115) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1510 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1511 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16*115) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1513 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D13*185) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1170 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D25*150) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2799 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D12. 8*126) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi doa D2790 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16. 8*160) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi doa d2/ hs code phôi mũi doa)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1516 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (5*26*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1596 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D8. 8*68) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1548 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (16*40*3) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1597 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D4. 8*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1579 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (4*14*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1573 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11*156) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1589 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10. 8*45) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1591 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10. 8*45) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1562 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D12. 8*52) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1565 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D11. 8*45) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1570 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D8. 8*106) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1588 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D12. 8*63) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1592 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D10. 8*68) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1595 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D8. 8*126) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1594 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D6. 8*126) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1569 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16. 8*25) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1590 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D18. 8*65) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1564 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D24. 8*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1577 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D20. 8*63) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1582 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D19. 8*70) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1583 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D22. 8*95) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1587 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D22. 8*45) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1572 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D23. 8*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1550 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D24. 8*60) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1568 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D24. 8*80) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1581 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D23. 5*73) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1105T bằng hợp kim Vonfram dạng miếng, kích thước (3*30*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1576 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16. 8*160) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1593 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D25. 8*105) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1584 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D20. 8*126) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1586 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D20. 8*127) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1585 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D20. 8*126) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi khoan K1566 bằng hợp kim Vonfram dạng thanh, kích thước (D16. 8*76. 2) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi khoan/ hs code phôi mũi kho)
- Mã HS 81019990: Phôi mũi dao phay bằng hợp kim Vonfram hàm lượng từ 75%-85%, kích thước (D6. 5*50) mm, hàng mới 100 %... (mã hs phôi mũi dao ph/ hs code phôi mũi dao)
- Mã HS 81019990: Điện cực cho máy hàn quang, bằng vônfram, model: ELCT2-20A, do Fujikura sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực cho má/ hs code điện cực cho)
- Mã HS 81019990: Điện cực Vonfram, P/N: 211-50467-01 (phụ kiện của máy quang phổ phát xạ PDA-7000). HSX: Shimadzu. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực vonfra/ hs code điện cực von)
- Mã HS 81019990: Điện cực Vonfram. P/N: 211-74362-01. (phụ kiện máy quang phổ phát xạ PDA 7000). HSX: Shimadzu. Mới 100%... (mã hs điện cực vonfra/ hs code điện cực von)
- Mã HS 81019990: Dây gia nhiệt ISL, mã N-TYPE*SINGLE*3. 2. TX tu muc45 TK 102059356010/A12/13. 06. 2018... (mã hs dây gia nhiệt i/ hs code dây gia nhiệ)
- Mã HS 81019990: Lò xo vonfram (Tungsten coil 120L) dùng trong công nghệ mạ, hàng mới 100%... (mã hs lò xo vonfram/ hs code lò xo vonfra)
>