7905 - Mã HS 79050090: Tấm kẽm chống ăn mòn. Mã hàng: 300206. Nhà sản xuất: USHIO. Hàng mới 100%... (mã hs tấm kẽm chống ă/ hs code tấm kẽm chốn)
- Mã HS 79050090: Kẽm dạng tấm cỡ (40 ~400 x 30 ~250)cm dầy 0, 1mm ~0, 3cm dùng trong công nghiệp nhà sx GUANGDONG(mới 100%)... (mã hs kẽm dạng tấm cỡ/ hs code kẽm dạng tấm)
- Mã HS 79050090: Miếng kẽm dùng trong sản xuất pin 9V, dộ dày 0. 27mm, mới 100%... (mã hs miếng kẽm dùng/ hs code miếng kẽm dù)
- Mã HS 79050090: Tấm kẽm dùng trong công nghiệp in, kích thước 1030x790x0. 27mm (30shts/pack) (Nguyên liệu dùng để chế bản phim in, Hàng mới 100%)... (mã hs tấm kẽm dùng tr/ hs code tấm kẽm dùng)
- Mã HS 79050090: KẼM DẠNG TẤM (dài 400, rộng 510, dày 0. 15mm)... (mã hs kẽm dạng tấm d/ hs code kẽm dạng tấm)
- Mã HS 79050090: ZINC STRIPS ALLOY (Kẽm lá)... (mã hs zinc strips all/ hs code zinc strips)
- Mã HS 79050090: Tấm kẽm kt: (0. 8x995x1330) mm-(3x1250x2200) mm, NPL dùng để sx tủ thông minh, mới 100%... (mã hs tấm kẽm kt 0/ hs code tấm kẽm kt)
- Mã HS 79050090: Kẽm tấm dùng để xi mạ ốc vít (khoảng 25kg/tấm). Hàng mới 100%... (mã hs kẽm tấm dùng để/ hs code kẽm tấm dùng)
- Mã HS 79050090: Tấm kẽm CTP (1270*920)mm, độ dày 0. 3mm dùng làm bảng in mẫu hộp giấy. Hàng mới 100%... (mã hs tấm kẽm ctp 12/ hs code tấm kẽm ctp)
- Mã HS 79050090: Kẽm dạng tấm... (mã hs kẽm dạng tấm/ hs code kẽm dạng tấm)
- Mã HS 79050090: Anode/kẽm chống ăn mòn, dạng lá, dùng cho động cơ tàu thủy. Model: 3807400. Hàng mới 100%... (mã hs anode/kẽm chống/ hs code anode/kẽm ch)
- Mã HS 79050090: Anode kit/ kẽm chống ăn mòn, dùng cho động cơ tàu thủy. P/N: 3588745. Hàng mới 100%. Hiệu Volvo... (mã hs anode kit/ kẽm/ hs code anode kit/ k)
- Mã HS 79050090: Kẽm dạng thỏi... (mã hs kẽm dạng thỏi/ hs code kẽm dạng thỏ)
- Mã HS 79050090: Kẽm dạng thanh Turbine Condenser Zinc, kích thước OD 200mm x ID 35mm x 50H. Hàng mới 100%... (mã hs kẽm dạng thanh/ hs code kẽm dạng tha)
- Mã HS 79050090: Phụ tùng tàu biển KM London, quốc tịch: Liberia: tấm kẽm, không hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng tàu bi/ hs code phụ tùng tàu)
7907 - Mã HS 79070030: Hộp kẽm-30mmx30mmx1. 5mm... (mã hs hộp kẽm30mmx30/ hs code hộp kẽm30mm)
- Mã HS 79070030: Hộp kẽm-40mmx40mmx1. 5mm... (mã hs hộp kẽm40mmx40/ hs code hộp kẽm40mm)
- Mã HS 79070030: Hộp kẽm-20mmx20mmx1. 5mm... (mã hs hộp kẽm20mmx20/ hs code hộp kẽm20mm)
- Mã HS 79070030: Hộp kẽm-40mmx80mmx1. 5mm... (mã hs hộp kẽm40mmx80/ hs code hộp kẽm40mm)
- Mã HS 79070030: Tôn kẽm 0. 6mm, khổ 1. 2m; hàng mới 100%... (mã hs tôn kẽm 06mm/ hs code tôn kẽm 06m)
- Mã HS 79070030: Hộp kẽm-50mmx50mmx1. 5mm... (mã hs hộp kẽm50mmx50/ hs code hộp kẽm50mm)
- Mã HS 79070030: Hộp kẽm-30mmx60mmx1. 5mm... (mã hs hộp kẽm30mmx60/ hs code hộp kẽm30mm)
- Mã HS 79070030: Hộp kẽm-25mmx25mmx1. 5mm... (mã hs hộp kẽm25mmx25/ hs code hộp kẽm25mm)
- Mã HS 79070030: Tôn kẽm 0. 6mm, khổ 1. 2m... (mã hs tôn kẽm 06mm/ hs code tôn kẽm 06m)
- Mã HS 79070030: Tôn múi đỏ 1. 8m dày 0. 4ly... (mã hs tôn múi đỏ 18m/ hs code tôn múi đỏ 1)
- Mã HS 79070040: Khớp nối ống ruột gà, bằng kẽm, đường kính 12mm. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối ống ru/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 79070040: Rắc co kẽm ren 3/4 chất liệu kẽm, dùng để nối ống kẽm... (mã hs rắc co kẽm ren/ hs code rắc co kẽm r)
- Mã HS 79070040: Kép đúc kẽm ren 3/4 chất liệu kẽm, dùng để nối ống kẽm... (mã hs kép đúc kẽm ren/ hs code kép đúc kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 25A dày 3. 2 mm (Dài 6m/cây), Hàng mới 100%.... (mã hs ống kẽm 25a dày/ hs code ống kẽm 25a)
- Mã HS 79070040: Nối giảm T kẽm- 1inch-1/2inch... (mã hs nối giảm t kẽm/ hs code nối giảm t k)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 2 đầu ren-1inchx3. 2mm(F34)... (mã hs ống kẽm 2 đầu r/ hs code ống kẽm 2 đầ)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm- F42x2mm... (mã hs ống kẽm f42x2m/ hs code ống kẽm f42)
- Mã HS 79070040: Ống hút xoắn kẽm- 1inch (bằng nhựa)... (mã hs ống hút xoắn kẽ/ hs code ống hút xoắn)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm- F21... (mã hs ống kẽm f21/ hs code ống kẽm f21)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm-1inchx3. 2mm(F34)... (mã hs ống kẽm1inchx3/ hs code ống kẽm1inc)
- Mã HS 79070040: Nối kẽm 2 đầu ren-1/2inchxL50mm... (mã hs nối kẽm 2 đầu r/ hs code nối kẽm 2 đầ)
- Mã HS 79070040: Van thổi khí của bộ thổi khí túi khí xe ô tô bằng kẽm, mới 100%... (mã hs van thổi khí củ/ hs code van thổi khí)
- Mã HS 79070040: Chốt xoay của ống xoay dây đai an toàn của xe ô tô bằng kẽm, mới 100%... (mã hs chốt xoay của ố/ hs code chốt xoay củ)
- Mã HS 79070040: Mặt bích kẽm 76... (mã hs mặt bích kẽm 76/ hs code mặt bích kẽm)
- Mã HS 79070040: Mặt bích kẽm 168... (mã hs mặt bích kẽm 16/ hs code mặt bích kẽm)
- Mã HS 79070040: Bầu ren kẽm 34/27... (mã hs bầu ren kẽm 34// hs code bầu ren kẽm)
- Mã HS 79070040: Măng sông kẽm F21... (mã hs măng sông kẽm f/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070040: Rắc co ren kẽm F34... (mã hs rắc co ren kẽm/ hs code rắc co ren k)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 168x6000mm... (mã hs ống kẽm 168x600/ hs code ống kẽm 168x)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F76x6000mm... (mã hs ống kẽm f76x600/ hs code ống kẽm f76x)
- Mã HS 79070040: Đuôi chuột kẽm F27... (mã hs đuôi chuột kẽm/ hs code đuôi chuột k)
- Mã HS 79070040: Rắc co kẽm F34... (mã hs rắc co kẽm f34/ hs code rắc co kẽm f)
- Mã HS 79070040: Mặt bích kẽm 114... (mã hs mặt bích kẽm 11/ hs code mặt bích kẽm)
- Mã HS 79070040: Mặt bích kẽm 140... (mã hs mặt bích kẽm 14/ hs code mặt bích kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 34x6000mm... (mã hs ống kẽm 34x6000/ hs code ống kẽm 34x6)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 42x6000mm... (mã hs ống kẽm 42x6000/ hs code ống kẽm 42x6)
- Mã HS 79070040: Rắc co hơi kẽm F34... (mã hs rắc co hơi kẽm/ hs code rắc co hơi k)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 114x6000mm... (mã hs ống kẽm 114x600/ hs code ống kẽm 114x)
- Mã HS 79070040: Bầu giảm kẽm 34/21... (mã hs bầu giảm kẽm 34/ hs code bầu giảm kẽm)
- Mã HS 79070040: Hai đầu ren kẽm F21... (mã hs hai đầu ren kẽm/ hs code hai đầu ren)
- Mã HS 79070040: Bầu giảm kẽm 140/114... (mã hs bầu giảm kẽm 14/ hs code bầu giảm kẽm)
- Mã HS 79070040: Bầu giảm lệch kẽm 114/76... (mã hs bầu giảm lệch k/ hs code bầu giảm lệc)
- Mã HS 79070040: Mặt bích F250... (mã hs mặt bích f250/ hs code mặt bích f25)
- Mã HS 79070040: Mặt bích F300... (mã hs mặt bích f300/ hs code mặt bích f30)
- Mã HS 79070040: Mặt bích F400... (mã hs mặt bích f400/ hs code mặt bích f40)
- Mã HS 79070040: Ống xoắn tôn kẽm F250... (mã hs ống xoắn tôn kẽ/ hs code ống xoắn tôn)
- Mã HS 79070040: Chụp hút kẽm F1100xF400->F250... (mã hs chụp hút kẽm f1/ hs code chụp hút kẽm)
- Mã HS 79070040: Chạc ba tôn kẽm F400xF300xF250... (mã hs chạc ba tôn kẽm/ hs code chạc ba tôn)
- Mã HS 79070040: Chụp hút kẽm F3000xF3000->F300... (mã hs chụp hút kẽm f3/ hs code chụp hút kẽm)
- Mã HS 79070040: Mặt bích F350... (mã hs mặt bích f350/ hs code mặt bích f35)
- Mã HS 79070040: Ống gió mềm kẽm F125... (mã hs ống gió mềm kẽm/ hs code ống gió mềm)
- Mã HS 79070040: Chụp hút kẽm 200x200mm... (mã hs chụp hút kẽm 20/ hs code chụp hút kẽm)
- Mã HS 79070040: Mặt bích kẽm F60... (mã hs mặt bích kẽm f6/ hs code mặt bích kẽm)
- Mã HS 79070040: Mặt bích kẽm F168... (mã hs mặt bích kẽm f1/ hs code mặt bích kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F90... (mã hs ống kẽm f90/ hs code ống kẽm f90)
- Mã HS 79070040: Mặt bích 90... (mã hs mặt bích 90/ hs code mặt bích 90)
- Mã HS 79070040: Giảm chấn kẽm 90... (mã hs giảm chấn kẽm 9/ hs code giảm chấn kẽ)
- Mã HS 79070040: Mặt bích 168... (mã hs mặt bích 168/ hs code mặt bích 168)
- Mã HS 79070040: Mặt bích 219... (mã hs mặt bích 219/ hs code mặt bích 219)
- Mã HS 79070040: Bầu giảm kẽm 219/168... (mã hs bầu giảm kẽm 21/ hs code bầu giảm kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm vuông H25mm*H25mm*T1. 4mm*L6m... (mã hs ống kẽm vuông h/ hs code ống kẽm vuôn)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 40AxT3. 2mmxL6m (hàng mới 100%)... (mã hs ống kẽm 40axt3/ hs code ống kẽm 40ax)
- Mã HS 79070040: Khớp nối bằng kẽm, mã hàng: W-PCB-19, hàng mới 100%... (mã hs khớp nối bằng k/ hs code khớp nối bằn)
- Mã HS 79070040: Đầu nối ống thép mềm, bằng kẽm Flexible Conduit Connector 22 mm (WP), hàng mới 100%... (mã hs đầu nối ống thé/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070040: Ống khí nén bằng kẽm, phi 27mm, độ dài 6m, TVG001030-23. hàng mới 100%... (mã hs ống khí nén bằn/ hs code ống khí nén)
- Mã HS 79070040: Ống làm mát bằng kẽm, phi 27mm, độ dài 6m, TVG001030-22. hàng mới 100%... (mã hs ống làm mát bằn/ hs code ống làm mát)
- Mã HS 79070040: Đầu nối ống, bằng kẽm, phi 27mm, dùng lắp đặt hệ thống điện áp, TVG001030-5. hàng mới 100%... (mã hs đầu nối ống bằ/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070040: Đầu nối ống phi 25mm, bằng kẽm (dùng lắp đặt cho phần khí nén ở vị trí 11 máy), TVG001030-10. hàng mới 100%... (mã hs đầu nối ống phi/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070040: Đầu nối ống bằng kẽm (cho bộ ống làm mát và khí nén), dùng lắp đặt cho phần cơ khí và khí nén của máy đúc, TVG001030-13. hàng mới 100%... (mã hs đầu nối ống bằn/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm phi 21mm... (mã hs ống kẽm phi 21m/ hs code ống kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm- Phi 27- dày 1. 9mm/Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm phi 27/ hs code ống kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Rắc co mạ kẽm phi 60. -Hàng mới 100%... (mã hs rắc co mạ kẽm p/ hs code rắc co mạ kẽ)
- Mã HS 79070040: Kép côn DN 15 bằng kẽm, hàng mới 100%... (mã hs kép côn dn 15 b/ hs code kép côn dn 1)
- Mã HS 79070040: Kép côn DN 20 bằng kẽm, hàng mới 100%... (mã hs kép côn dn 20 b/ hs code kép côn dn 2)
- Mã HS 79070040: Kép côn DN 25 bằng kẽm, hàng mới 100%... (mã hs kép côn dn 25 b/ hs code kép côn dn 2)
- Mã HS 79070040: Kép côn DN 32 bằng kẽm, hàng mới 100%... (mã hs kép côn dn 32 b/ hs code kép côn dn 3)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 25A. 3. 2*6000mm hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm 25a32/ hs code ống kẽm 25a)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 65A*3. 2*6000mm, hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm 65a*32/ hs code ống kẽm 65a*)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 50A phi 60mm*T3, 2mm*L 6m (hàng mới 100%)... (mã hs ống kẽm 50a phi/ hs code ống kẽm 50a)
- Mã HS 79070040: Nón tole kẽm che mưa(Kích thước: phi 600x cao 200mm) dùng cho nhà bếp trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs nón tole kẽm ch/ hs code nón tole kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống tole kẽm ruột gà(Kích thước: Dài 166000 x phi 200mm) dùng cho nhà bếp trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs ống tole kẽm ru/ hs code ống tole kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống hút tole kẽm(Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 95000x250x250mm) dùng cho nhà bếp trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs ống hút tole kẽ/ hs code ống hút tole)
- Mã HS 79070040: Măng sông bằng kẽm, đường kính 1 1/2"... (mã hs măng sông bằng/ hs code măng sông bằ)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm ren D20, dùng trong xây dựng nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm ren d20/ hs code cút kẽm ren)
- Mã HS 79070040: Rắc co ren ngoài PPR đường kính D50*1/2 (phụ kiện ghép nối ống, bằng kẽm)... (mã hs rắc co ren ngoà/ hs code rắc co ren n)
- Mã HS 79070040: Rắc co nhựa PPR đường kính D25 (phụ kiện ghép nối ống, bằng kẽm), dùng trong xây dựng nhà xưởng hàng mới 100%... (mã hs rắc co nhựa ppr/ hs code rắc co nhựa)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 25A (phi 34mm) *T3. 2mm*L6m... (mã hs ống kẽm 25a ph/ hs code ống kẽm 25a)
- Mã HS 79070040: Vuông kẽm H20mmxH20mmxT1. 4mmxL6m... (mã hs vuông kẽm h20mm/ hs code vuông kẽm h2)
- Mã HS 79070040: Ống tròn xoắn D200, bằng Kẽm. Hàng mới 100%... (mã hs ống tròn xoắn d/ hs code ống tròn xoắ)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm- F27... (mã hs ống kẽm f27/ hs code ống kẽm f27)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 15A, dùng làm đường ống nước. Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm 15a dù/ hs code ống kẽm 15a)
- Mã HS 79070040: Kép kẽm 15A, dùng để nối các đường ống nước với nhau. Hàng mới 100%... (mã hs kép kẽm 15a dù/ hs code kép kẽm 15a)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 20A, dùng để nối các đường ống nước với nhau. Hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm 20a dù/ hs code cút kẽm 20a)
- Mã HS 79070040: Rắc co kẽm 15A, dùng để nối các đường ống nước với nhau. Hàng mới 100%... (mã hs rắc co kẽm 15a/ hs code rắc co kẽm 1)
- Mã HS 79070040: Măng sông kẽm 40A, dùng để nối các đường ống nước với nhau. Hàng mới 100%... (mã hs măng sông kẽm 4/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070040: Đầu nối dùng để nối ống ruột gà- FLEXIBLE CONNECTOR(DIA 54)... (mã hs đầu nối dùng để/ hs code đầu nối dùng)
- Mã HS 79070040: Khớp nối HJ3, VL: Kẽm mạ crôm, bao gồm bu lông+ đai ốc. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối hj3 v/ hs code khớp nối hj3)
- Mã HS 79070040: Khớp nối HJ1 KT: L65* 33mm, VL: Kẽm mạ crôm, bao gồm bu lông+ đai ốc. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối hj1 kt/ hs code khớp nối hj1)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 15, hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm 15hàng/ hs code ống kẽm 15h)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 32, hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm 32hàng/ hs code ống kẽm 32h)
- Mã HS 79070040: Kép kẽm 15, hàng mới 100%... (mã hs kép kẽm 15hàng/ hs code kép kẽm 15h)
- Mã HS 79070040: Kép kẽm 32, hàng mới 100%... (mã hs kép kẽm 32hàng/ hs code kép kẽm 32h)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 15, hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm 15hàng/ hs code cút kẽm 15h)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 32, hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm 32hàng/ hs code cút kẽm 32h)
- Mã HS 79070040: Zắc co kẽm 32, hàng mới 100%... (mã hs zắc co kẽm 32h/ hs code zắc co kẽm 3)
- Mã HS 79070040: Mang sông kẽm 32, hàng mới 100%... (mã hs mang sông kẽm 3/ hs code mang sông kẽ)
- Mã HS 79070040: Nối nhanh phi 8mm, hàng mới 100%... (mã hs nối nhanh phi 8/ hs code nối nhanh ph)
- Mã HS 79070040: Đầu nối nhanh kẽm 3, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối nhanh k/ hs code đầu nối nhan)
- Mã HS 79070040: Rắc co kẽm DN50 (là phụ kiện ống thép tráng kẽm chuyên dụng để nối 2 ống bằng cách vặn vào như một khớp nối ren)... (mã hs rắc co kẽm dn50/ hs code rắc co kẽm d)
- Mã HS 79070040: Nối ren kẽm-1inchx3. 2Tx100mm... (mã hs nối ren kẽm1in/ hs code nối ren kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm D20x. 2. 5. Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm d20x2/ hs code ống kẽm d20x)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm D25x. 2. 5. Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm d25x2/ hs code ống kẽm d25x)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm D50x. 3. 6. Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm d50x3/ hs code ống kẽm d50x)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 25A, dùng để chạy đường khí nén. Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm 25a dù/ hs code ống kẽm 25a)
- Mã HS 79070040: Khớp nối ống bằng kẽm (đường kính trong 32mm), code: KMBG36... (mã hs khớp nối ống bằ/ hs code khớp nối ống)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm D200X1. 5MM, hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm d200x1/ hs code ống kẽm d200)
- Mã HS 79070040: Cút nối góc mạ kẽm D200X1. 5MM, hàng mới 100%... (mã hs cút nối góc mạ/ hs code cút nối góc)
- Mã HS 79070040: Cút nối góc 150 độ mạ kẽm D200X1. 5MM, hàng mới 100%... (mã hs cút nối góc 150/ hs code cút nối góc)
- Mã HS 79070040: Ống xoắn kẽm F200... (mã hs ống xoắn kẽm f2/ hs code ống xoắn kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống xoắn kẽm F400... (mã hs ống xoắn kẽm f4/ hs code ống xoắn kẽm)
- Mã HS 79070040: Mặt bích kẽm F200... (mã hs mặt bích kẽm f2/ hs code mặt bích kẽm)
- Mã HS 79070040: Mặt bích kẽm F400... (mã hs mặt bích kẽm f4/ hs code mặt bích kẽm)
- Mã HS 79070040: Kẽm chữ Y F400xF200xF200... (mã hs kẽm chữ y f400x/ hs code kẽm chữ y f4)
- Mã HS 79070040: Mặt bích kẽm F300... (mã hs mặt bích kẽm f3/ hs code mặt bích kẽm)
- Mã HS 79070040: Chụp hút vuông 200x200mm... (mã hs chụp hút vuông/ hs code chụp hút vuô)
- Mã HS 79070040: Ống gió mềm F125... (mã hs ống gió mềm f12/ hs code ống gió mềm)
- Mã HS 79070040: Ống xoắn kẽm F125... (mã hs ống xoắn kẽm f1/ hs code ống xoắn kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống xoắn kẽm F350... (mã hs ống xoắn kẽm f3/ hs code ống xoắn kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống nhánh kẽm F125... (mã hs ống nhánh kẽm f/ hs code ống nhánh kẽ)
- Mã HS 79070040: Ống Việt Đức, chát liệu thép mạ kẽm, kích thước đường kính 15, dày 2, 6 ly, dài 6m dùng trong nhà xưởng. Mới 100%... (mã hs ống việt đứcch/ hs code ống việt đức)
- Mã HS 79070040: Khớp nối/ Ống lót bằng kẽm_ 468902202_ BUSH-TPXX-S9-AX/VXX-NI PL. Mới 100%... (mã hs khớp nối/ ống l/ hs code khớp nối/ ốn)
- Mã HS 79070040: Đầu nối ống kẽm 28mm-CONNECTOR (ZINC) 28mm- Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối ống kẽm/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070040: Ống hút gió chất liệu kẽm: Kích thước phi 350x3m. Hàng Mới 100%... (mã hs ống hút gió chấ/ hs code ống hút gió)
- Mã HS 79070040: Khớp nối HJ15, bằng kẽm, dùng để liên kết các đoạn ống thép bọc nhựa, ống inox lại với nhau. Hàng mới 100%... (mã hs khớp nối hj15/ hs code khớp nối hj1)
- Mã HS 79070040: Đầu nối ống mềm luồn dây điện kín nước bằng kẽm size nối 1/2". Mới 100%... (mã hs đầu nối ống mềm/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 50Ax3. 2mmt... (mã hs ống kẽm 50ax32/ hs code ống kẽm 50ax)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 1x1/2 inch. Hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm 1x1/2 i/ hs code cút kẽm 1x1/)
- Mã HS 79070040: Kép thẳng ren ngoài 1inch bằng kẽm. Hàng mới 100%... (mã hs kép thẳng ren n/ hs code kép thẳng re)
- Mã HS 79070040: Măng xông kẽm ren trong 1x1/2 inch. Hàng mới 100%... (mã hs măng xông kẽm r/ hs code măng xông kẽ)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm ren hai đầu 1x1/2 inch, L930mm. Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm ren hai/ hs code ống kẽm ren)
- Mã HS 79070040: Cút thu ren trong 1x1/2 inch về 1 inch bằng kẽm. Hàng mới 100%... (mã hs cút thu ren tro/ hs code cút thu ren)
- Mã HS 79070040: Cút 15A (Bằng kẽm)... (mã hs cút 15a bằng k/ hs code cút 15a bằn)
- Mã HS 79070040: Cút 40A (Bằng kẽm)... (mã hs cút 40a bằng k/ hs code cút 40a bằn)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm phi 21*3M-Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm phi 21*/ hs code ống kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm phi 27*3M-Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm phi 27*/ hs code ống kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 21*1. 2*2M-Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm 21*12*/ hs code ống kẽm 21*1)
- Mã HS 79070040: Kép kẽm 15A. Hàng mới 100%... (mã hs kép kẽm 15a hà/ hs code kép kẽm 15a)
- Mã HS 79070040: Kép kẽm 20A. Hàng mới 100%... (mã hs kép kẽm 20a hà/ hs code kép kẽm 20a)
- Mã HS 79070040: Kép kẽm 25A. Hàng mới 100%... (mã hs kép kẽm 25a hà/ hs code kép kẽm 25a)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 25A. Hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm 25a hà/ hs code cút kẽm 25a)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 40A. Hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm 40a hà/ hs code cút kẽm 40a)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 50A. Hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm 50a hà/ hs code cút kẽm 50a)
- Mã HS 79070040: Côn thu kẽm 32/25. Hàng mới 100%... (mã hs côn thu kẽm 32// hs code côn thu kẽm)
- Mã HS 79070040: Côn thu kẽm 40/32. Hàng mới 100%... (mã hs côn thu kẽm 40// hs code côn thu kẽm)
- Mã HS 79070040: Côn thu kẽm 50/40. Hàng mới 100%... (mã hs côn thu kẽm 50// hs code côn thu kẽm)
- Mã HS 79070040: Côn thu kẽm 65/50. Hàng mới 100%... (mã hs côn thu kẽm 65// hs code côn thu kẽm)
- Mã HS 79070040: Măng sông kẽm 25A. Hàng mới 100%... (mã hs măng sông kẽm 2/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070040: Măng sông kẽm 50A. Hàng mới 100%... (mã hs măng sông kẽm 5/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070040: Măng sông kẽm 65A. Hàng mới 100%... (mã hs măng sông kẽm 6/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070040: Thép hộp mạ kẽm 40*40*1. 8... (mã hs thép hộp mạ kẽm/ hs code thép hộp mạ)
- Mã HS 79070040: Ống xoắn tôn kẽm F150... (mã hs ống xoắn tôn kẽ/ hs code ống xoắn tôn)
- Mã HS 79070040: Ống nhánh tôn kẽm F150... (mã hs ống nhánh tôn k/ hs code ống nhánh tô)
- Mã HS 79070040: Chạc ba tôn kẽm F800xF700xF700... (mã hs chạc ba tôn kẽm/ hs code chạc ba tôn)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F90x200mm... (mã hs ống kẽm f90x200/ hs code ống kẽm f90x)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F76x6000mm... (mã hs ống kẽm f76x600/ hs code ống kẽm f76x)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F90x6000mm... (mã hs ống kẽm f90x600/ hs code ống kẽm f90x)
- Mã HS 79070040: Chống rung kẽm F90... (mã hs chống rung kẽm/ hs code chống rung k)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F 90x6000mm... (mã hs ống kẽm f 90x60/ hs code ống kẽm f 90)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F168x6000mm... (mã hs ống kẽm f168x60/ hs code ống kẽm f168)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F34 x6000mm... (mã hs ống kẽm f34 x60/ hs code ống kẽm f34)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F27x6000mm... (mã hs ống kẽm f27x600/ hs code ống kẽm f27x)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm F34x6000mm... (mã hs ống kẽm f34x600/ hs code ống kẽm f34x)
- Mã HS 79070040: Bầu hàn kẽm F219/168... (mã hs bầu hàn kẽm f21/ hs code bầu hàn kẽm)
- Mã HS 79070040: Bầu giảm kẽm F219/168... (mã hs bầu giảm kẽm f2/ hs code bầu giảm kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống mạ kẽm D108. 0 x 3. 0 DÀI 1. 2M/ CÂY hàng mới 100%... (mã hs ống mạ kẽm d108/ hs code ống mạ kẽm d)
- Mã HS 79070040: Đầu nối ống dẫn khí... (mã hs đầu nối ống dẫn/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070040: Ống cấp gió- Kẽm, hàng mới 100%... (mã hs ống cấp gió kẽ/ hs code ống cấp gió)
- Mã HS 79070040: Chi tiết ống máng xối nước trong xây dựng: Co bằng kẽm Z47, phi 80, mới 100%... (mã hs chi tiết ống má/ hs code chi tiết ống)
- Mã HS 79070040: Mang xông PVC 42... (mã hs mang xông pvc 4/ hs code mang xông pv)
- Mã HS 79070040: Khớp nối HJ1 KT: L65* phi 33mm, VL: Kẽm mạ crôm, bao gồm bu lông+ đai ốc, hàng mới 100%... (mã hs khớp nối hj1 kt/ hs code khớp nối hj1)
- Mã HS 79070040: Ống gió tròn bằng kẽm, đường kính 150mm. Mới 100%... (mã hs ống gió tròn bằ/ hs code ống gió tròn)
- Mã HS 79070040: Măng song Inox 1/2/ Inox connector 1/2, hàng mới 100%... (mã hs măng song inox/ hs code măng song in)
- Mã HS 79070040: Khớp nối nhanh Inox ren DN15/ Coupling Elbow DN15, hàng mới 100%... (mã hs khớp nối nhanh/ hs code khớp nối nha)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm phi 20A*T2. 6mm... (mã hs ống kẽm phi 20a/ hs code ống kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm phi 60*6000 2, 9ly (Mới 100%)... (mã hs ống kẽm phi 60*/ hs code ống kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm phi 27... (mã hs ống kẽm phi 27/ hs code ống kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm chuyển đổi phi 27... (mã hs ống kẽm chuyển/ hs code ống kẽm chuy)
- Mã HS 79070040: Nối ống dầu thẳng 21mm(C-T)'(phụ kiện ghép nối ống)... (mã hs nối ống dầu thẳ/ hs code nối ống dầu)
- Mã HS 79070040: Đầu thu kẽm 35-60 (là đầu nối thu nhỏ đầu bằng kẽm)... (mã hs đầu thu kẽm 35/ hs code đầu thu kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống dẫn cáp 300W x 1, 5... (mã hs ống dẫn cáp 300/ hs code ống dẫn cáp)
- Mã HS 79070040: Ống dẫn cáp 500W x 1, 5... (mã hs ống dẫn cáp 500/ hs code ống dẫn cáp)
- Mã HS 79070040: Ống dẫn cáp W30x100x1. 5... (mã hs ống dẫn cáp w30/ hs code ống dẫn cáp)
- Mã HS 79070040: Đầu nối chữ Y 300Wx100Hx1, 5... (mã hs đầu nối chữ y 3/ hs code đầu nối chữ)
- Mã HS 79070040: Đầu nối chữ Y 500Wx100Hx1, 5... (mã hs đầu nối chữ y 5/ hs code đầu nối chữ)
- Mã HS 79070040: Đầu nối thang đỡ cáp 300Wx100Hx1, 5... (mã hs đầu nối thang đ/ hs code đầu nối than)
- Mã HS 79070040: Mẫu ống nối dẫn nước cong kẽm 17x17x9cm, mới 100%... (mã hs mẫu ống nối dẫn/ hs code mẫu ống nối)
- Mã HS 79070040: Ống nối mềm inox 80A, hàng mới 100%... (mã hs ống nối mềm ino/ hs code ống nối mềm)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm pi 114... (mã hs ống kẽm pi 114/ hs code ống kẽm pi 1)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm 25A. 3. 2T*6M... (mã hs ống kẽm 25a32/ hs code ống kẽm 25a)
- Mã HS 79070040: Rắc co nhông 25A(phụ kiện ghép nối ống bằng kẽm)... (mã hs rắc co nhông 25/ hs code rắc co nhông)
- Mã HS 79070040: Nối ren trong 25A(phụ kiện ghép nối ống bằng kẽm)... (mã hs nối ren trong 2/ hs code nối ren tron)
- Mã HS 79070040: Nối 2 đầu răng đúc 15A-50mm(phụ kiện ghép nối ống bằng kẽm)... (mã hs nối 2 đầu răng/ hs code nối 2 đầu ră)
- Mã HS 79070040: Thanh thép hộp kích thước (0. 03*0. 03*1, 4m); sử dụng làm lan can; Hàng mới 100%; Xuất xứ Việt Nam... (mã hs thanh thép hộp/ hs code thanh thép h)
- Mã HS 79070040: Man kẽm 34... (mã hs man kẽm 34/ hs code man kẽm 34)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 34... (mã hs cút kẽm 34/ hs code cút kẽm 34)
- Mã HS 79070040: Rắc co kẽm 34... (mã hs rắc co kẽm 34/ hs code rắc co kẽm 3)
- Mã HS 79070040: Măng sông kẽm 34... (mã hs măng sông kẽm 3/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm phi 15A*T2. 6mm*L6m (phi 21mm)... (mã hs ống kẽm phi 15a/ hs code ống kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm phi 32A*T3. 2mm*L6m (phi 42mm)... (mã hs ống kẽm phi 32a/ hs code ống kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Khớp nối mạ kẽm HJ-1... (mã hs khớp nối mạ kẽm/ hs code khớp nối mạ)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm- F42x2mm... (mã hs ống kẽm f42x2m/ hs code ống kẽm f42)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm-2inchx3. 2mm (F60x3. 2mm)... (mã hs ống kẽm2inchx3/ hs code ống kẽm2inc)
- Mã HS 79070040: Nối kẽm 2 đầu ren-1/2inchx100mm... (mã hs nối kẽm 2 đầu r/ hs code nối kẽm 2 đầ)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm- 1inchx3. 2mm (F34x3. 2mm)... (mã hs ống kẽm 1inchx/ hs code ống kẽm 1in)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm-1. 1/2inchx3. 2mm (F49x3. 2mm)... (mã hs ống kẽm11/2in/ hs code ống kẽm11/)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm-1. 1/4inchx3. 2mm (F42x3. 2mm)... (mã hs ống kẽm11/4in/ hs code ống kẽm11/)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm- 2. 1/2inchx3. 2mm (F76x3. 2mm)... (mã hs ống kẽm 21/2i/ hs code ống kẽm 21)
- Mã HS 79070040: Ống sắt SS pipe (T-04)center pipe & stand Hàng mới 100%... (mã hs ống sắt ss pipe/ hs code ống sắt ss p)
- Mã HS 79070040: Giá sắt SS BracketSS, T-04 bracket (2900mm x 500mm x50mm) Hàng mới 100%... (mã hs giá sắt ss brac/ hs code giá sắt ss b)
- Mã HS 79070040: Vật tư công trường- phụ kiện của ống uPVC Site Material Tee, Flange, Union (f50A-150A) Hàng mới 100%... (mã hs vật tư công trư/ hs code vật tư công)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 42... (mã hs cút kẽm 42/ hs code cút kẽm 42)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm 75... (mã hs cút kẽm 75/ hs code cút kẽm 75)
- Mã HS 79070040: Kép inox 25... (mã hs kép inox 25/ hs code kép inox 25)
- Mã HS 79070040: Kép tiện inox 25... (mã hs kép tiện inox 2/ hs code kép tiện ino)
- Mã HS 79070040: ZINC COILS (ỐNG XOẮN KẼM)-49*4MM... (mã hs zinc coils ống/ hs code zinc coils)
- Mã HS 79070040: Ống bằng kẽm, kích thước DN25x2. 6 mmx6m, phi 34- Pipe Fitting. Hàng mới 100%... (mã hs ống bằng kẽm k/ hs code ống bằng kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm- F34... (mã hs ống kẽm f34/ hs code ống kẽm f34)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm- 4inchx3mm... (mã hs ống kẽm 4inchx/ hs code ống kẽm 4in)
- Mã HS 79070040: Nối T ống kẽm-1inch... (mã hs nối t ống kẽm1/ hs code nối t ống kẽ)
- Mã HS 79070040: Nối ống kẽm-1inchx100mm... (mã hs nối ống kẽm1in/ hs code nối ống kẽm)
- Mã HS 79070040: Nối ống kẽm-1/2inchx50mm... (mã hs nối ống kẽm1/2/ hs code nối ống kẽm)
- Mã HS 79070040: Nối T giảm ống kẽm-1inch-1/2inch... (mã hs nối t giảm ống/ hs code nối t giảm ố)
- Mã HS 79070040: Nối ống kẽm-2inchx100mm... (mã hs nối ống kẽm2in/ hs code nối ống kẽm)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm đường kính 27mm... (mã hs ống kẽm đường k/ hs code ống kẽm đườn)
- Mã HS 79070040: Thu kẽm phi 48- 34mm... (mã hs thu kẽm phi 48/ hs code thu kẽm phi)
- Mã HS 79070040: ỐNG KẼM (BS 1387: MEDIUM) PHI 20A... (mã hs ống kẽm bs 138/ hs code ống kẽm bs)
- Mã HS 79070040: Thu kẽm 34-27 phụ kiện ghép nối cho ống. Hàng mới 100%... (mã hs thu kẽm 3427 p/ hs code thu kẽm 342)
- Mã HS 79070040: Thu ren 27-16 phụ kiện ghép nối cho ống. Hàng mới 100%... (mã hs thu ren 2716 p/ hs code thu ren 271)
- Mã HS 79070040: Rắc co kẽm 1" bằng kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs rắc co kẽm 1 b/ hs code rắc co kẽm 1)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm phi 27 bằng kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm phi 27/ hs code cút kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm phi 34 bằng kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm phi 34/ hs code cút kẽm phi)
- Mã HS 79070040: Rắc co kẽm 3/4" bằng kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs rắc co kẽm 3/4/ hs code rắc co kẽm 3)
- Mã HS 79070040: Kép nối thẳng phi 27 bằng kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs kép nối thẳng p/ hs code kép nối thẳn)
- Mã HS 79070040: Thu ren 25-21 bằng kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs thu ren 2521 b/ hs code thu ren 252)
- Mã HS 79070040: Côn ren kẽm phi 27 bằng kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs côn ren kẽm phi/ hs code côn ren kẽm)
- Mã HS 79070040: Kép ren bằng kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs kép ren bằng kẽ/ hs code kép ren bằng)
- Mã HS 79070040: Thu ren 34-27 bằng kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs thu ren 3427 b/ hs code thu ren 342)
- Mã HS 79070040: Nối giảm phi 8-10(Túi 20 cái)... (mã hs nối giảm phi 8/ hs code nối giảm phi)
- Mã HS 79070040: Nối giảm phi 10-12 (Túi 20 cái)... (mã hs nối giảm phi 10/ hs code nối giảm phi)
- Mã HS 79070040: Nối nhanh ren ngoài phi 10 (Túi 20 cái)... (mã hs nối nhanh ren n/ hs code nối nhanh re)
- Mã HS 79070040: Chếch mạ kẽm 25A kẽm (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs chếch mạ kẽm 25/ hs code chếch mạ kẽm)
- Mã HS 79070040: Cút máng điện mạ kẽm 200x100 (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs cút máng điện m/ hs code cút máng điệ)
- Mã HS 79070040: Cút mạ kẽm 100 (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs cút mạ kẽm 100/ hs code cút mạ kẽm 1)
- Mã HS 79070040: Chếch mạ kẽm 100A (phụ kiện ghép nối cho ống). Hàng mới 100%... (mã hs chếch mạ kẽm 10/ hs code chếch mạ kẽm)
- Mã HS 79070040: Cut T 3/4 bằng kẽm, phụ kiện ghép nối cho ống. Hàng mới 100%... (mã hs cut t 3/4 bằng/ hs code cut t 3/4 bằ)
- Mã HS 79070040: Măng xông 3/4 bằng kẽm, phụ kiện ghép nối cho ống. Hàng mới 100%... (mã hs măng xông 3/4 b/ hs code măng xông 3/)
- Mã HS 79070040: Ống lót (Bushing) 3/4 bằng kẽm, phụ kiện ghép nối của ống. Hàng mới 100%... (mã hs ống lót bushin/ hs code ống lót bus)
- Mã HS 79070040: Thép đặc D20... (mã hs thép đặc d20/ hs code thép đặc d20)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm D15... (mã hs ống kẽm d15/ hs code ống kẽm d15)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm D50... (mã hs ống kẽm d50/ hs code ống kẽm d50)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm D15... (mã hs cút kẽm d15/ hs code cút kẽm d15)
- Mã HS 79070040: Cút kẽm D50... (mã hs cút kẽm d50/ hs code cút kẽm d50)
- Mã HS 79070040: Ống kẽm D25, dài 6m... (mã hs ống kẽm d25 dà/ hs code ống kẽm d25)
- Mã HS 79070040: Zắc co D15 (bằng kẽm)... (mã hs zắc co d15 bằn/ hs code zắc co d15)
- Mã HS 79070040: Zắc co D50 (bằng kẽm)... (mã hs zắc co d50 bằn/ hs code zắc co d50)
- Mã HS 79070040: Măng sông D15 (bằng kẽm)... (mã hs măng sông d15/ hs code măng sông d1)
- Mã HS 79070040: Măng sông D50 (bằng kẽm)... (mã hs măng sông d50/ hs code măng sông d5)
- Mã HS 79070040: Ống gió mềm tôn kẽm F125... (mã hs ống gió mềm tôn/ hs code ống gió mềm)
- Mã HS 79070040: Chụp hút tôn kẽm 1300x3600mm... (mã hs chụp hút tôn kẽ/ hs code chụp hút tôn)
- Mã HS 79070092: Hạt chặn- Hang moi 100%... (mã hs hạt chặn hang/ hs code hạt chặn ha)
- Mã HS 79070092: Phụ kiện trang trí của đèn trang trí bằng kẽm: nút trang trí bằng kẽm, nguyên liệu sản xuất đồ trang trí nội thất. Mới 100%... (mã hs phụ kiện trang/ hs code phụ kiện tra)
- Mã HS 79070092: Chậu hoa bằng kẽm, mã hàng 11315, hàng mới 100%... (mã hs chậu hoa bằng k/ hs code chậu hoa bằn)
- Mã HS 79070093: Điện cực dương bằng kẽm- dùng cho máy tầu biển. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực dương/ hs code điện cực dươ)
- Mã HS 79070093: Chốt bản lề bằng kẽm, code: B-879-0-R-50K, Mới 100%... (mã hs chốt bản lề bằn/ hs code chốt bản lề)
- Mã HS 79070093: Lục giác CHS-6. 5H... (mã hs lục giác chs6/ hs code lục giác chs)
- Mã HS 79070093: Đinh tán bằng kẽm... (mã hs đinh tán bằng k/ hs code đinh tán bằn)
- Mã HS 79070093: Đai ốc có ren bằng hợp kim kẽm- Alloy nut 1/4*20MM- dùng trong đồ gỗ nội thất- Hàng mới 100%... (mã hs đai ốc có ren b/ hs code đai ốc có re)
- Mã HS 79070093: Đai ốc bằng kẽm (hàng mới 100%) DCM16... (mã hs đai ốc bằng kẽm/ hs code đai ốc bằng)
- Mã HS 79070093: Đinh gắn mặt trước và sau LOGO DB, bằng kẽm... (mã hs đinh gắn mặt tr/ hs code đinh gắn mặt)
- Mã HS 79070093: Đinh ốc gắn mặt trước và sau logo, bằng kẽm... (mã hs đinh ốc gắn mặt/ hs code đinh ốc gắn)
- Mã HS 79070093: Tấm điện cực dương bằng kẽm chống ăn mòn của động cơ trên tổ máy phát điện LMG9000, làm bằng kẽm, mã ED0090802130-S, Hiệu: Lombardini. hàng mới 100%... (mã hs tấm điện cực dư/ hs code tấm điện cực)
- Mã HS 79070093: Đinh tán bằng niken- RIVET/13MM/4*2. 4*1. 45*1. 95*1. 6/N ICKEL PLATED. Hàng mới 100%... (mã hs đinh tán bằng n/ hs code đinh tán bằn)
- Mã HS 79070099: Phe gài bằng kẽm của ổ khóa từ-GC61-00262A-SHP-A30, NdFeB, T0, W0, L3, NdFeB, H0, D3, hàng mới 100%... (mã hs phe gài bằng kẽ/ hs code phe gài bằng)
- Mã HS 79070099: Bát sen tắm 1 chế độ, kích thước 230*230mm bằng kẽm mạ crom, hiệu Grohe, mã 27479000, mới 100%... (mã hs bát sen tắm 1 c/ hs code bát sen tắm)
- Mã HS 79070099: Gác sen hiệu Grohe, bằng kẽm mạ crom niken, kích thước 70*69mm, mã 27969IG0, mới 100%... (mã hs gác sen hiệu gr/ hs code gác sen hiệu)
- Mã HS 79070099: Móc treo giấy bằng kẽm mạ crom, kích thước 145*72mm, hiệu Grohe, mã 40781000, mới 100%... (mã hs móc treo giấy b/ hs code móc treo giấ)
- Mã HS 79070099: Thanh treo khăn bằng kẽm mạ crom, kích thước 20*46mm, hiệu Grohe, mã 40782000, mới 100%... (mã hs thanh treo khăn/ hs code thanh treo k)
- Mã HS 79070099: Móc treo khăn bằng kẽm mạ crom, kích thước 179*197mm, kèm linh kiện hổ trợ lắp, hiệu Grohe, mã 40630IG0, mới 100%... (mã hs móc treo khăn b/ hs code móc treo khă)
- Mã HS 79070099: Chân đỡ bằng kẽm dùng để đỡ khuôn đúc, sử dụng trong quá trình đúc kim loại, kích thước: phi 30x25x8x12mm. Hàng mới 100%... (mã hs chân đỡ bằng kẽ/ hs code chân đỡ bằng)
- Mã HS 79070099: Vòng chữ O bằng kim loại, hàng mới 100%... (mã hs vòng chữ o bằng/ hs code vòng chữ o b)
- Mã HS 79070099: Trục kẽm dùng cho ổ khóa xe máy: CL301-101-V. Hàng mới 100%.... (mã hs trục kẽm dùng c/ hs code trục kẽm dùn)
- Mã HS 79070099: Ống kẽm có ren phi 22mm. Hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm có ren/ hs code ống kẽm có r)
- Mã HS 79070099: Nắp phím bấm bằng kẽm... (mã hs nắp phím bấm bằ/ hs code nắp phím bấm)
- Mã HS 79070099: Tấm đỡ tay cầm phía sau bằng kẽm... (mã hs tấm đỡ tay cầm/ hs code tấm đỡ tay c)
- Mã HS 79070099: Trục tay khóa bằng kẽm... (mã hs trục tay khóa b/ hs code trục tay khó)
- Mã HS 79070099: Cổng kết nối bằng kẽm dùng kết nối bản mạch có điện áp 9V... (mã hs cổng kết nối bằ/ hs code cổng kết nối)
- Mã HS 79070099: Bát sen 1 chế độ bằng kẽm mạ crom, đường kính 210mm, hiệu Grohe, mã 124488. Mới 100%... (mã hs bát sen 1 chế đ/ hs code bát sen 1 ch)
- Mã HS 79070099: Ống dẫn sóng (Sừng kẽm hợp kim)... (mã hs ống dẫn sóng s/ hs code ống dẫn sóng)
- Mã HS 79070099: Bulông liên kết- EGCAM-BOLT-FE... (mã hs bulông liên kết/ hs code bulông liên)
- Mã HS 79070099: Đai ốc liên kết- PART NO. CROSS DOWEL AO59 (M6X10DX13Lmm) ZINC PLATED (CR+3)... (mã hs đai ốc liên kết/ hs code đai ốc liên)
- Mã HS 79070099: Cọc tiêu an toàn (ống bằng kẽm, phi 48 dày 1. 4mm, cao 80mm, chân cột bắt vít, sơn màu trắng đỏ). Hàng mới 100%... (mã hs cọc tiêu an toà/ hs code cọc tiêu an)
- Mã HS 79070099: Phụ kiện để lắp ghép cánh quạt của máy lọc khí phòng sạch, thương hiệu Newair, chất liệu kẽm aluminized. Mới 100% (dùng trong xây dựng phòng sạch)... (mã hs phụ kiện để lắp/ hs code phụ kiện để)
- Mã HS 79070099: Phụ kiện dùng balo, túi xách: khoen khóa hình chữ D, rộng 25. 4mm, bằng hợp kim kẽm màu Matte silver. Hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện dùng b/ hs code phụ kiện dùn)
- Mã HS 79070099: Móc treo bằng kẽm, hiệu RIGEL, Code: R-BA103, mới 100%... (mã hs móc treo bằng k/ hs code móc treo bằn)
- Mã HS 79070099: Nút vặn của nạ (nắp) dùng cho van vòi sen âm tường bằng kẽm, màu đen sơn tĩnh điện SP01925_299 (F. O. C), nhãn hiệu: Gessi, hàng mới 100%... (mã hs nút vặn của nạ/ hs code nút vặn của)
- Mã HS 79070099: Trục tay nắm... (mã hs trục tay nắm/ hs code trục tay nắm)
- Mã HS 79070099: Long đền hình Ovan... (mã hs long đền hình o/ hs code long đền hìn)
- Mã HS 79070099: Tay khóa cửa hộp điện... (mã hs tay khóa cửa hộ/ hs code tay khóa cửa)
- Mã HS 79070099: Thân tay khóa cửa hộp điện... (mã hs thân tay khóa c/ hs code thân tay khó)
- Mã HS 79070099: Nắp chụp tay khóa cửa hộp điện... (mã hs nắp chụp tay kh/ hs code nắp chụp tay)
- Mã HS 79070099: Hộp kẽm vuông (30x30)... (mã hs hộp kẽm vuông/ hs code hộp kẽm vuôn)
- Mã HS 79070099: Núm kéo của vòi nước bằng hợp kim kẽm, quy cách 19*20*14mm, hàng mới 100%... (mã hs núm kéo của vòi/ hs code núm kéo của)
- Mã HS 79070099: Giá treo khăn bằng hợp kim kẽm, quy cách 142*80. 7mm, hàng mới 100%... (mã hs giá treo khăn b/ hs code giá treo khă)
- Mã HS 79070099: Cụm bệ đỡ trục A mô tơ (bằng kẽm)/ B/R HOLDER A ASM (W/PUMP 5 PSL1000)... (mã hs cụm bệ đỡ trục/ hs code cụm bệ đỡ tr)
- Mã HS 79070099: Đai ốc bằng kẽm, (quy cách: phi 29*18. 2 mm), dùng sản xuất vòi nước, mới 100%... (mã hs đai ốc bằng kẽm/ hs code đai ốc bằng)
- Mã HS 79070099: Nắp đậy phía trên vòi nước bằng hợp kim kẽm; (quy cách: phi 24*15mm), mới 100%... (mã hs nắp đậy phía tr/ hs code nắp đậy phía)
- Mã HS 79070099: Mặt trên bằng kẽm, (quy cách: 163*142*74. 6 mm), dùng sản xuất vòi nước, mới 100%... (mã hs mặt trên bằng k/ hs code mặt trên bằn)
- Mã HS 79070099: Tay nắm C bằng kẽm 78*58. 3*38, dùng sản xuất vòi nước, mới 100%... (mã hs tay nắm c bằng/ hs code tay nắm c bằ)
- Mã HS 79070099: Tay nắm H bằng kẽm 78*58. 3*38, dùng sản xuất vòi nước, mới 100%... (mã hs tay nắm h bằng/ hs code tay nắm h bằ)
- Mã HS 79070099: Dây tăng cường bằng kẽm 9mm... (mã hs dây tăng cường/ hs code dây tăng cườ)
- Mã HS 79070099: Lõi hợp kim kẽm làm giảm tạp âm điện... (mã hs lõi hợp kim kẽm/ hs code lõi hợp kim)
- Mã HS 79070099: Nắp kẽm motor sau, mới 100%... (mã hs nắp kẽm motor s/ hs code nắp kẽm moto)
- Mã HS 79070099: Nắp kẽm motor trước, mới 100%... (mã hs nắp kẽm motor t/ hs code nắp kẽm moto)
- Mã HS 79070099: Giá giữ giấy vệ sinh đơn bằng kẽm mạ crome loại YH902V, kt 151x90x75mm, Hiệu TOTO, Hàng mới 100%... (mã hs giá giữ giấy vệ/ hs code giá giữ giấy)
- Mã HS 79070099: Vít hỗ trợ cố định bản mạch bằng kẽm/ CR-PS PCB SUPPORT dùng trong sản xuất ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs vít hỗ trợ cố đ/ hs code vít hỗ trợ c)
- Mã HS 79070099: Móc áo, KT 80x55x55mm, hợp kim kẽm mạ chrome, hiệu Enwater, mã hàng 29302400. Hàng mới 100%... (mã hs móc áo kt 80x5/ hs code móc áo kt 8)
- Mã HS 79070099: Góc ống kẽm D21 (bằng kẽm, công dụng để chuyển hướng đường ống dẫn khí)... (mã hs góc ống kẽm d21/ hs code góc ống kẽm)
- Mã HS 79070099: Tay nắm cửa tủ- PART NO. KNOB 81685-SIM (KNOB ONLY)... (mã hs tay nắm cửa tủ/ hs code tay nắm cửa)
- Mã HS 79070099: Kẹp cố định dây cáp bằng kẽm dùng cho Robot trong phòng sạch (Model: ECL-2, thương hiệu Samwon). Hàng mới 100%... (mã hs kẹp cố định dây/ hs code kẹp cố định)
- Mã HS 79070099: MIẾNG LINH KIỆN BẰNG HỢP KIM KẼM... (mã hs miếng linh kiện/ hs code miếng linh k)
- Mã HS 79070099: Tem đúc từ kẽm (trọng lượng 1 cái 34. 418g) có chữ "HAVERTY FURNITURE CO. Est. 1885 ", kích thước 76*33 mm, dùng gắn vào đồ gỗ nội thất xuất khẩu, hàng mới 100%... (mã hs tem đúc từ kẽm/ hs code tem đúc từ k)
- Mã HS 79070099: Thân lọc bằng kẽm 5-8647, đường kính 15. 5mm, dài 28. 4mm... (mã hs thân lọc bằng k/ hs code thân lọc bằn)
- Mã HS 79070099: Khuy kẽm... (mã hs khuy kẽm/ hs code khuy kẽm)
- Mã HS 79070099: Núm xoay của két sắt (Dial and ring), bằng kẽm, mã CN-05, mới 100%... (mã hs núm xoay của ké/ hs code núm xoay của)
- Mã HS 79070099: Ông nối kim loại/ holder with lens-hdi563a36... (mã hs ông nối kim loạ/ hs code ông nối kim)
- Mã HS 79070099: Điện cực bằng kẽm, kích thước: L217 x W52 x H20 MM. Nhà sản xuất: Cathodic Protection Technology. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực bằng k/ hs code điện cực bằn)
- Mã HS 79070099: Bạc đỡ trục (bằng kẽm)... (mã hs bạc đỡ trục bằ/ hs code bạc đỡ trục)
- Mã HS 79070099: Thanh trượt bằng kẽm- Slider... (mã hs thanh trượt bằn/ hs code thanh trượt)
- Mã HS 79070099: Dây kẽm bọc nhựa các màu, dùng để buộc hoa giả, nhà sản xuất: Yantai Sunshine Handicrafts Co. , Ltd, mới 100%... (mã hs dây kẽm bọc nhự/ hs code dây kẽm bọc)
- Mã HS 79070099: Móc giấy vệ sinh bằng kẽm, kích thước 155*118mm, hiệu Grohe, mã 40625000. Mới 100%... (mã hs móc giấy vệ sin/ hs code móc giấy vệ)
- Mã HS 79070099: Móc treo áo bằng kẽm mạ crom, kích thước 58*45mm, hiệu Grohe, mã 40631000. Mới 100%... (mã hs móc treo áo bằn/ hs code móc treo áo)
- Mã HS 79070099: Kép kẽm 3/4. Hàng mới 100%... (mã hs kép kẽm 3/4hàn/ hs code kép kẽm 3/4)
- Mã HS 79070099: Ống mạ kẽm phi 34. Hàng mới 100%... (mã hs ống mạ kẽm phi/ hs code ống mạ kẽm p)
- Mã HS 79070099: Zắc co kẽm 1'' (3/4). Hàng mới 100%... (mã hs zắc co kẽm 1/ hs code zắc co kẽm 1)
- Mã HS 79070099: Măng sông kẽm phi 42. Hàng mới 100%... (mã hs măng sông kẽm p/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070099: Núm vặn bằng hợp kim kẽm (JK0010-031-3S), 35. 5x40mm, linh kiện bếp ga, mới 100%... (mã hs núm vặn bằng hợ/ hs code núm vặn bằng)
- Mã HS 79070099: Chụp trang trí bằng kẽm: Z-UF4300-015EAA FITTING FOR FAUCET, hàng mới 100%... (mã hs chụp trang trí/ hs code chụp trang t)
- Mã HS 79070099: Các đồng tiền được làm bằng kẽm, có in logo công ty Toastmaster... (mã hs các đồng tiền đ/ hs code các đồng tiề)
- Mã HS 79070099: Cửa cài, bằng kẽm, dùng để sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100%. Mã ERP 301001172... (mã hs cửa cài bằng k/ hs code cửa cài bằn)
- Mã HS 79070099: Đầu vòi sen tắm âm tường bằng kẽm mạ vàng công nghệ PVD loại DBX131C#PG, Hiệu TOTO... (mã hs đầu vòi sen tắm/ hs code đầu vòi sen)
- Mã HS 79070099: Tay vặn bằng hợp kim kẽm mạ crome (kèm nắp che) loại TBV01101B dùng cho van đóng mở âm tường của bộ vòi sen tắm, Hiệu TOTO... (mã hs tay vặn bằng hợ/ hs code tay vặn bằng)
- Mã HS 79070099: Nắp che và tay gạt bằng kẽm mạ vàng công nghệ PVD loại DP354#PG, dùng cho van âm tường của bộ vòi sen tắm, kt 109*105mm, Hiệu TOTO... (mã hs nắp che và tay/ hs code nắp che và t)
- Mã HS 79070099: Tay gạt bằng kẽm mạ crome loại VM2H008, dùng cho vòi chậu rửa & vòi sen tắm... (mã hs tay gạt bằng kẽ/ hs code tay gạt bằng)
- Mã HS 79070099: Cover- Nắp chụp... (mã hs cover nắp chụp/ hs code cover nắp c)
- Mã HS 79070099: Hộp mạ kẽm 30x60x1. 4mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mạ kẽm 30x6/ hs code hộp mạ kẽm 3)
- Mã HS 79070099: Hộp mạ kẽm 40x80x1. 4mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mạ kẽm 40x8/ hs code hộp mạ kẽm 4)
- Mã HS 79070099: Ground Base- Đế... (mã hs ground base đế/ hs code ground base)
- Mã HS 79070099: Ground-Base- Đế... (mã hs groundbase đế/ hs code groundbase)
- Mã HS 79070099: Kẹp giữ dây điện bằng kẽm/ 15-141R Guillotine, Plug zinc alloy, DimsL*W*H): 0. 875" x 0. 67" x 0. 17". Hàng mới 100%... (mã hs kẹp giữ dây điệ/ hs code kẹp giữ dây)
- Mã HS 79070099: Kẽm (hợp kim, đã được gia công thành phụ kiện của bông tai)... (mã hs kẽm hợp kim đ/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79070099: Trục truyền động bằng kẽm... (mã hs trục truyền độn/ hs code trục truyền)
- Mã HS 79070099: Khung sau bằng kẽm 47. 5*39*51. 8mm hàng mới 100%... (mã hs khung sau bằng/ hs code khung sau bằ)
- Mã HS 79070099: Khung trước bằng kẽm 39*61*34. 5mm hàng mới 100%... (mã hs khung trước bằn/ hs code khung trước)
- Mã HS 79070099: Trang trí giầy dép(khuy nối dây trang trí, chất liệu kẽm)... (mã hs trang trí giầy/ hs code trang trí gi)
- Mã HS 79070099: Mặt trước LOGO, bằng kẽm... (mã hs mặt trước logo/ hs code mặt trước lo)
- Mã HS 79070099: Module bằng hợp kim kẽm dùng cho sạc không dây của đồng hồ 291-141100-001R 58*30. 7*89. 4mm... (mã hs module bằng hợp/ hs code module bằng)
- Mã HS 79070099: Đinh sofa trang trí với logo MK, bằng hợp kim kẽm Kirsite BSK01020001... (mã hs đinh sofa trang/ hs code đinh sofa tr)
- Mã HS 79070099: Đầu nối cáp (kẽm) AY30055DB dài 18. 5mm cho cáp điều khiển (mới 100%)... (mã hs đầu nối cáp kẽ/ hs code đầu nối cáp)
- Mã HS 79070099: Đầu bọc dây (kẽm) AC21170EB, dài 45mm cho cáp điều khiển xe mô tô (mới 100%)... (mã hs đầu bọc dây kẽ/ hs code đầu bọc dây)
- Mã HS 79070099: Kẽm (dạng hợp kim, đã được gia công thành phụ kiện của bông tai)... (mã hs kẽm dạng hợp k/ hs code kẽm dạng hợ)
- Mã HS 79070099: Giá treo bằng kẽm (sử dụng để cố định két nước âm tường), hiệu Grohe, mã 3855800M, 2 cái/bộ, mới 100%... (mã hs giá treo bằng k/ hs code giá treo bằn)
- Mã HS 79070099: Phụ tùng máy thủy hiệu Yamaha: Kẽm chống ăn mòn (50HP), Part No. : 6G8-11325-00, hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy th/ hs code phụ tùng máy)
- Mã HS 79070099: Tay gạt bằng hợp kim kẽm dùng cho vòi lọc nước JA2 loại 38101929Q02-2/SXXK... (mã hs tay gạt bằng hợ/ hs code tay gạt bằng)
- Mã HS 79070099: Ống kẽm 46620-KWN-6710-4 hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm 46620k/ hs code ống kẽm 4662)
- Mã HS 79070099: Vòng kim loại kẽm chữ D... (mã hs vòng kim loại k/ hs code vòng kim loạ)
- Mã HS 79070099: Lưới chắn bụi bằng kẽm dùng cho máy hút bụi công nghiệp (1 cuộn dài 30m, rông 1. 5m), mới 100%. strainer mesh... (mã hs lưới chắn bụi b/ hs code lưới chắn bụ)
- Mã HS 79070099: Móc Đỡ Điện Thoại-Chất Liệu: 96. 311%Zn 3. 607%Al 0. 048%Cu 0. 0001%Cd 0. 0014%Pb 0. 0021%Fe 0. 023%Mg 0. 0004%Cr 0. 0026%Si 0. 0011%Ti 0. 0025%Sb 0. 0008%Impurity-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 143387-Mới 100%... (mã hs móc đỡ điện tho/ hs code móc đỡ điện)
- Mã HS 79070099: Điện cực dương bằng kẽm (Part No. : C8681MOD02) dùng cho tầu biển. Hàng mới 100%... (mã hs điện cực dương/ hs code điện cực dươ)
- Mã HS 79070099: Tay gạt của vòi nước bằng hợp kim kẽm, quy cách 96*24mm, hàng mới 100%... (mã hs tay gạt của vòi/ hs code tay gạt của)
- Mã HS 79070099: Tấm đáy, dạng khối, vật liệu bằng kẽm, dùng cho sản phẩm mic thu âm, mã: 101010015700, kt: 208. 8x160x34. 5mm... (mã hs tấm đáy dạng k/ hs code tấm đáy dạn)
- Mã HS 79070099: Miếng kẽm cố định lò xo kích thước 26x15. 4x2. 2mm-STAMPING, CLUTCH SPRING PLATE 0. 4MM. Hàng mới 100%... (mã hs miếng kẽm cố đị/ hs code miếng kẽm cố)
- Mã HS 79070099: Nắp bảo vệ đầu nối cáp bằng kẽm, code: NJC-20-RCAL70... (mã hs nắp bảo vệ đầu/ hs code nắp bảo vệ đ)
- Mã HS 79070099: Chốt khóa bằng kẽm chưa xử lý nhiệt và kiểm tra-BUCKLE ZSR 25... (mã hs chốt khóa bằng/ hs code chốt khóa bằ)
- Mã HS 79070099: Chân gắn nắp sản xuất Máy Giặt- DAMPER HOLDER 0030101737 (0030212964)... (mã hs chân gắn nắp sả/ hs code chân gắn nắp)
- Mã HS 79070099: Mặt nạ (nắp) (đường kính 170mm) dùng cho van vòi sen âm tường cấp nước cho sen tắm bằng kẽm, có cần gạt và nút chuyển đổi bằng kẽm mạ crôm A42272EXP... (mã hs mặt nạ nắp đ/ hs code mặt nạ nắp)
- Mã HS 79070099: Ống kim loại dùng gắn đầu thu quang HDI500A7/Core Cylinder Holder... (mã hs ống kim loại dù/ hs code ống kim loại)
- Mã HS 79070099: Chốt logo bằng kẽm... (mã hs chốt logo bằng/ hs code chốt logo bằ)
- Mã HS 79070099: Mặt trước Logo bằng kẽm... (mã hs mặt trước logo/ hs code mặt trước lo)
- Mã HS 79070099: Tấm ốp mặt sau logo bằng kẽm... (mã hs tấm ốp mặt sau/ hs code tấm ốp mặt s)
- Mã HS 79070099: Trục bánh răng ổ khóa bằng kẽm... (mã hs trục bánh răng/ hs code trục bánh ră)
- Mã HS 79070099: Núm mở khóa bằng kẽm H9000 dùng sản xuất khóa cửa điện tử... (mã hs núm mở khóa bằn/ hs code núm mở khóa)
- Mã HS 79070099: Mặt sau LOGO bằng kẽm... (mã hs mặt sau logo bằ/ hs code mặt sau logo)
- Mã HS 79070099: Mặt trên logo bằng kẽm... (mã hs mặt trên logo b/ hs code mặt trên log)
- Mã HS 79070099: LOGO có hình thuyền bằng kẽm... (mã hs logo có hình th/ hs code logo có hình)
- Mã HS 79070099: Tay nắm bằng kẽm (Zinc Handle A513) hàng mới 100%... (mã hs tay nắm bằng kẽ/ hs code tay nắm bằng)
- Mã HS 79070099: Đầu rơvonve bằng kẽm cho máy khoan, D16x37mm-DIE CASTING, TURRET \ 3 IN 1 STRING HEAD\ 0. 095" LINE\ YELLOW. Hàng mới 100%... (mã hs đầu rơvonve bằn/ hs code đầu rơvonve)
- Mã HS 79070099: Dây kẽm dùng cố định ống nước của lò ủ ống 7 x 0, 3mm mã F03P. 105. 176... (mã hs dây kẽm dùng cố/ hs code dây kẽm dùng)
- Mã HS 79070099: Đai ốc bằng hợp kim kẽm dùng cho ống dẫn nước máy giặt, đường kính 24mm, mới 100%; Mã 4W50377C... (mã hs đai ốc bằng hợp/ hs code đai ốc bằng)
- Mã HS 79070099: Nẹp cửa 100mm, bằng kẽm... (mã hs nẹp cửa 100mm/ hs code nẹp cửa 100m)
- Mã HS 79070099: Kép kẽm D50, dùng để nối ống. Hàng mới 100%... (mã hs kép kẽm d50 dù/ hs code kép kẽm d50)
- Mã HS 79070099: Cút kẽm D20, dùng để nối ống. Hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm d20 dù/ hs code cút kẽm d20)
- Mã HS 79070099: Cút kẽm D50, dùng để nối ống. Hàng mới 100%... (mã hs cút kẽm d50 dù/ hs code cút kẽm d50)
- Mã HS 79070099: Cút ống kẽm 25A, dùng để nối ống. Hàng mới 100%... (mã hs cút ống kẽm 25a/ hs code cút ống kẽm)
- Mã HS 79070099: Tay chỉnh, CLWBP6-12-B, Misumi, chất liệu bằng kẽm đúc. Hàng mới 100%... (mã hs tay chỉnh clwb/ hs code tay chỉnh c)
- Mã HS 79070099: Vòng đệm... (mã hs vòng đệm/ hs code vòng đệm)
- Mã HS 79070099: Kẽm định hình khối lượng: 3. 3g+-0. 1, dùng cho sản xuất pin AAA size... (mã hs kẽm định hình k/ hs code kẽm định hìn)
- Mã HS 79070099: Vòng đệm (Spacer) dùng để Tạo khoảng cách với đĩa chia ga để ga thoát ra, chất liệu Kẽm, hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm space/ hs code vòng đệm sp)
- Mã HS 79070099: Sợi kẽm buộc cáp quang (Ribbon with zinc inside, white, 200m/roll), hàng mới 100%... (mã hs sợi kẽm buộc cá/ hs code sợi kẽm buộc)
- Mã HS 79070099: Chốt cửa máy giặt, bằng hợp kim kẽm, kích thước 44. 46x15x9. 2mm... (mã hs chốt cửa máy gi/ hs code chốt cửa máy)
- Mã HS 79070099: Tấm foil in bằng kẽm LC2-S KBA, kt: (1050*795)mm dùng trong máy in công nghiệp KBA. Hàng mới 100%... (mã hs tấm foil in bằn/ hs code tấm foil in)
- Mã HS 79070099: Đầu nối ống cỡ 1/2", bằng kẽm (nối ống mềm với ống cứng không ren), mã hàng SLFCE050, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối ống cỡ/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070099: Đầu nối ống mềm (kín nước) cỡ 1/2", bằng kẽm (với hộp điện hoặc thiết bị), mã hàng SLFC050, hàng mới 100%... (mã hs đầu nối ống mềm/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070099: Bịt kẽm phi 21... (mã hs bịt kẽm phi 21/ hs code bịt kẽm phi)
- Mã HS 79070099: Bịt kẽm phi 34... (mã hs bịt kẽm phi 34/ hs code bịt kẽm phi)
- Mã HS 79070099: Ống kẽm, C3, phi 90, dài100mm... (mã hs ống kẽmc3phi/ hs code ống kẽmc3p)
- Mã HS 79070099: Ống kẽm, C3, phi 90, dài1620mm... (mã hs ống kẽmc3 phi/ hs code ống kẽmc3)
- Mã HS 79070099: Ống kẽm, C3, phi 42, dài 300mm(ren 2 đầu)... (mã hs ống kẽm c3phi/ hs code ống kẽm c3)
- Mã HS 79070099: Hộp kẽm... (mã hs hộp kẽm/ hs code hộp kẽm)
- Mã HS 79070099: LOGO có hình DB mặt ngoài, bằng kẽm... (mã hs logo có hình db/ hs code logo có hình)
- Mã HS 79070099: Phụ tùng cho động cơ Steyr SE266E40: Kẽm chống ăn mòn, mã 2181091-0. (1SET6 PCE) Hàng mới 100% Austria sản xuất (phục vụ đóng xuồng Quân sự)... (mã hs phụ tùng cho độ/ hs code phụ tùng cho)
- Mã HS 79070099: Khung giá đỡ dùng để bảo vệ cụm thấu kính mô đun camera 3D Holder Cover... (mã hs khung giá đỡ dù/ hs code khung giá đỡ)
- Mã HS 79070099: Kẽm chống ăn mòn (11)... (mã hs kẽm chống ăn mò/ hs code kẽm chống ăn)
- Mã HS 79070099: Dụng cụ dùng để cố định dây cáp bằng kẽm đúc (ESCO) EA628SE-21. Hàng mới 100%... (mã hs dụng cụ dùng để/ hs code dụng cụ dùng)
- Mã HS 79070099: Miếng đệm... (mã hs miếng đệm/ hs code miếng đệm)
- Mã HS 79070099: Tay đỡ vòng khung thô (Bail holder) bằng kẽm... (mã hs tay đỡ vòng khu/ hs code tay đỡ vòng)
- Mã HS 79070099: Đầu chuyển đổi 9405-01. S03 (màu sáng) dùng trong tủ bảng điện công nghiệp, chất liệu hợp kim kẽm. Hiệu: Yeeka. Hàng mới 100%... (mã hs đầu chuyển đổi/ hs code đầu chuyển đ)
- Mã HS 79070099: Kẽm Chloride (axit bột). Axit hàn ZINC. Thành phần kẽm clorua 100%- zinc chlorid. Dùng làm xúc tác trên bề mặt kim loại trong việc hàn xì trong Công nghiệp may.... (mã hs kẽm chloride a/ hs code kẽm chloride)
- Mã HS 79070099: Dây luồn khẩu trang bằng kẽm bọc nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs dây luồn khẩu t/ hs code dây luồn khẩ)
- Mã HS 79070099: Măng sông kẽm 15A... (mã hs măng sông kẽm 1/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070099: Măng sông kẽm 40A... (mã hs măng sông kẽm 4/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070099: Đầu bịt kẽm ren ngoài 15A... (mã hs đầu bịt kẽm ren/ hs code đầu bịt kẽm)
- Mã HS 79070099: Kẽm hợp kim nhôm ZA27, dạng thanh (Kẽm 72%, nhôm 27%, . ). Hàng mới 100%... (mã hs kẽm hợp kim nhô/ hs code kẽm hợp kim)
- Mã HS 79070099: Đai kẹp tole W360 bằng kim loại kẽm, kích thước: 50mmx70mmx50mmx0. 6mm, Hàng mới 100%... (mã hs đai kẹp tole w3/ hs code đai kẹp tole)
- Mã HS 79070099: Trụ đỡ cố định bản mạch bằng kẽm 61D-00034_PS-PCB Support dùng trong sản xuất ăng ten. Hàng mới 100%... (mã hs trụ đỡ cố định/ hs code trụ đỡ cố đị)
- Mã HS 79070099: Móc khóa bằng kẽm- KEYCHAIN/TTI/2013/NICKEL PLATED. Hàng mới 100%... (mã hs móc khóa bằng k/ hs code móc khóa bằn)
- Mã HS 79070099: Đầu nối ống ruột gà với hộp thiết bị, kích thước 22mm, bằng hợp kim kẽm. Hàng mới 100%... (mã hs đầu nối ống ruộ/ hs code đầu nối ống)
- Mã HS 79070099: Đầu siết cáp bằng kẽm, mã MS10-16, nhãn hiệu daiwadengyo, hàng mới 100%... (mã hs đầu siết cáp bằ/ hs code đầu siết cáp)
- Mã HS 79070099: Van thổi khí của bộ thổi khí túi khí xe ô tô bằng kẽm Base Cartridge chưa hoàn chỉnh... (mã hs van thổi khí củ/ hs code van thổi khí)
- Mã HS 79070099: Chân pin bằng kẽm 8. 4mmX0. 7mm... (mã hs chân pin bằng k/ hs code chân pin bằn)
- Mã HS 79070099: Vòng đệm bằng kẽm-RING\OD18*ID13. 4*W1. 5 \ 018265. Hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm bằng k/ hs code vòng đệm bằn)
- Mã HS 79070099: Lông đền bằng kẽm-WHSHER IN HAMMER, OD36. 6XID28. 3\018265. Hàng mới 100%... (mã hs lông đền bằng k/ hs code lông đền bằn)
- Mã HS 79070099: Thanh biến đổi chuyển động (Cam)... (mã hs thanh biến đổi/ hs code thanh biến đ)
- Mã HS 79070099: Gạt công tắc điều chỉnh năng lượng bằng kẽm 318-072A... (mã hs gạt công tắc đi/ hs code gạt công tắc)
- Mã HS 79070099: Khung đỡ... (mã hs khung đỡ/ hs code khung đỡ)
- Mã HS 79070099: Trục vặn (bằng kẽm)... (mã hs trục vặn bằng/ hs code trục vặn bằ)
- Mã HS 79070099: Lẫy bằng kẽm (MW61-00028F). Hàng mới 100%... (mã hs lẫy bằng kẽm m/ hs code lẫy bằng kẽm)
- Mã HS 79070099: Tay đỡ vòng khung dã gia công dánh bóng (Bail Holder) Bằng kẽm... (mã hs tay đỡ vòng khu/ hs code tay đỡ vòng)
- Mã HS 79070099: Linh kiện nối dây (khớp nối) Fakra XL III, dùng trong lắp ráp ô tô, chất liệu bằng kẽm, kích thước: 21. 7x8x11. 55 mm, hàng mới 100%... (mã hs linh kiện nối d/ hs code linh kiện nố)
- Mã HS 79070099: Tắc kê kẽm 1/2L inch... (mã hs tắc kê kẽm 1/2l/ hs code tắc kê kẽm 1)
- Mã HS 79070099: Ống kẽm D27, phụ kiện, hàng mới 100%... (mã hs ống kẽm d27 ph/ hs code ống kẽm d27)
- Mã HS 79070099: Dụng cụ tháo, lắp cho bảng giá điện tử bằng kẽm... (mã hs dụng cụ tháo l/ hs code dụng cụ tháo)
- Mã HS 79070099: Đầu nối A44 VD07G044G01-NL... (mã hs đầu nối a44 vd0/ hs code đầu nối a44)
- Mã HS 79070099: Đầu nối A45 VD07G045G01-NL... (mã hs đầu nối a45 vd0/ hs code đầu nối a45)
- Mã HS 79070099: Long đền hình Ovan V0040OW-S... (mã hs long đền hình o/ hs code long đền hìn)
- Mã HS 79070099: Tay khóa cửa hộp điện A-0160-A-2-1HA... (mã hs tay khóa cửa hộ/ hs code tay khóa cửa)
- Mã HS 79070099: Thân tay khóa cửa hộp điện A-0140-01HO... (mã hs thân tay khóa c/ hs code thân tay khó)
- Mã HS 79070099: Chốt khóa tay cửa hộp điện VA-0240-A-1/2LP... (mã hs chốt khóa tay c/ hs code chốt khóa ta)
- Mã HS 79070099: Khớp nối tay khóa cửa hộp điện VA-0140-01JT... (mã hs khớp nối tay kh/ hs code khớp nối tay)
- Mã HS 79070099: Nắp sau tay khóa cửa hộp điện VA-0160-A2/3BP... (mã hs nắp sau tay khó/ hs code nắp sau tay)
- Mã HS 79070099: Nút nhấn tay khóa cửa hộp điện VA-0160-A2/3PB... (mã hs nút nhấn tay kh/ hs code nút nhấn tay)
- Mã HS 79070099: Ống mạ kẽm D21... (mã hs ống mạ kẽm d21/ hs code ống mạ kẽm d)
- Mã HS 79070099: Tấm trượt NYL901-105*05G bằng kẽm dùng cho ổ khóa xe máy... (mã hs tấm trượt nyl90/ hs code tấm trượt ny)
- Mã HS 79070099: Khóa cam A TYM7-103*05G bằng kẽm, dùng cho ổ khóa xe máy... (mã hs khóa cam a tym7/ hs code khóa cam a t)
- Mã HS 79070099: Khoen treo màn cửa bằng kẽm (33*33*16)mm, bộ 8 cái... (mã hs khoen treo màn/ hs code khoen treo m)
- Mã HS 79070099: Nắp trang trí cây treo màn cửa bằng kẽm (19*20*19)mm, bộ 2 cái... (mã hs nắp trang trí c/ hs code nắp trang tr)
- Mã HS 79070099: Giá đỡ cây treo màn cửa bằng kẽm (110*60*22)mm... (mã hs giá đỡ cây treo/ hs code giá đỡ cây t)
- Mã HS 79070099: Kép kẽm15A... (mã hs kép kẽm15a/ hs code kép kẽm15a)
- Mã HS 79070099: Cút kẽm 20A... (mã hs cút kẽm 20a/ hs code cút kẽm 20a)
- Mã HS 79070099: Zắc co kẽm20A... (mã hs zắc co kẽm20a/ hs code zắc co kẽm20)
- Mã HS 79070099: Măng sông kẽm20A... (mã hs măng sông kẽm20/ hs code măng sông kẽ)
- Mã HS 79070099: Tấm đỡ tay cầm phía trước bằng kẽm PLATE HANDLE FRONT VOLT (DCMF0040ZZWA)... (mã hs tấm đỡ tay cầm/ hs code tấm đỡ tay c)
- Mã HS 79070099: Lẫy bằng kẽm dùng để tháo các sản phẩm nhựa Model REMOVER, mới 100%... (mã hs lẫy bằng kẽm dù/ hs code lẫy bằng kẽm)
- Mã HS 79070099: Nắp CT17-103, chất liệu: Kẽm, hàng mới 100%... (mã hs nắp ct17103 c/ hs code nắp ct17103)
- Mã HS 79070099: Tắc kê kẽm 3/8L inch... (mã hs tắc kê kẽm 3/8l/ hs code tắc kê kẽm 3)
- Mã HS 79070099: Tắc kê kẽm 5/16L inch... (mã hs tắc kê kẽm 5/16/ hs code tắc kê kẽm 5)
- Mã HS 79070099: Tắc kê bằng kẽm 1/2L inch... (mã hs tắc kê bằng kẽm/ hs code tắc kê bằng)
- Mã HS 79070099: Trục vặn (bằng kẽm)... (mã hs trục vặn bằng/ hs code trục vặn bằ)
- Mã HS 79070099: Bạc đỡ trục (bằng kẽm)... (mã hs bạc đỡ trục bằ/ hs code bạc đỡ trục)
- Mã HS 79070099: Vành dẫn hướng cho trục (bằng kẽm)... (mã hs vành dẫn hướng/ hs code vành dẫn hướ)
- Mã HS 79070099: Bản kẽm... (mã hs bản kẽm/ hs code bản kẽm)
- Mã HS 79070099: Thanh kẽm (phụ kiện máy ảnh)... (mã hs thanh kẽm phụ/ hs code thanh kẽm p)
- Mã HS 79070099: Chốt bằng kẽm (phụ kiện máy ảnh)... (mã hs chốt bằng kẽm/ hs code chốt bằng kẽ)
- Mã HS 79070099: Thép la kẽm 3000x30x2mm (kẽm là chủ yếu)... (mã hs thép la kẽm 300/ hs code thép la kẽm)
- Mã HS 79070099: Tay nắm cửa hộp điện V#0061N-H... (mã hs tay nắm cửa hộp/ hs code tay nắm cửa)
- Mã HS 79070099: Thanh kẽm BRACE B610, hàng mới 100%... (mã hs thanh kẽm brace/ hs code thanh kẽm br)
- Mã HS 79070099: Kẽm bột- zn... (mã hs kẽm bột zn/ hs code kẽm bột zn)
- Mã HS 79070099: Kẽm thỏi- Zn 99. 995% (H. Q)... (mã hs kẽm thỏi zn 99/ hs code kẽm thỏi zn)
- Mã HS 79070099: Thang đỡ cáp 100Wx50Hx1. 5... (mã hs thang đỡ cáp 10/ hs code thang đỡ cáp)
- Mã HS 79070099: Thang đỡ cáp W50x100 + nắp... (mã hs thang đỡ cáp w5/ hs code thang đỡ cáp)
- Mã HS 79070099: Thang đỡ cáp W30x100x2. 0 + nắp... (mã hs thang đỡ cáp w3/ hs code thang đỡ cáp)
- Mã HS 79070099: Tắc kê kẽm 1/4L inch... (mã hs tắc kê kẽm 1/4l/ hs code tắc kê kẽm 1)
- Mã HS 79070099: Tắc kê kẽm 3/8S inch... (mã hs tắc kê kẽm 3/8s/ hs code tắc kê kẽm 3)
- Mã HS 79070099: Nắp chụp van nén khí màu đỏ bằng kẽm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs nắp chụp van né/ hs code nắp chụp van)
- Mã HS 79070099: CHOT KHOA BANG KEM CHUA XU LY NHIET VA KIEM TRA- BUCKLE ZSR20... (mã hs chot khoa bang/ hs code chot khoa ba)
- Mã HS 79070099: Nắpp thân khóa CL322-101, chất liệu: Kẽm, hàng mới 100%... (mã hs nắpp thân khóa/ hs code nắpp thân kh)
- Mã HS 79070099: Tay nắm ổ khóa cửa hộp điện V#0061N-H... (mã hs tay nắm ổ khóa/ hs code tay nắm ổ kh)
- Mã HS 79070099: Cây thánh giá (làm bằng hợp kim kẽm) AF3000/00. 94 QC: 645*180*4. 2MM... (mã hs cây thánh giá/ hs code cây thánh gi)
- Mã HS 79070099: Anode bằng kẽm chống ăn mòn- ANODE ASSEMBLY. Phụ kiện và thiết bị dành cho MV BETTYS DREAM... (mã hs anode bằng kẽm/ hs code anode bằng k)
- Mã HS 79070099: Bản kẽm F-DG LH-PJ2; Kích cỡ: 0. 3x1030x800mm (30Tấm/1Hộp). Hàng mới 100%... (mã hs bản kẽm fdg lh/ hs code bản kẽm fdg)
- Mã HS 79070099: Vòi rót bia (mã 108-776), chât liêu hợp kim kẽm hàng mới 100%... (mã hs vòi rót bia mã/ hs code vòi rót bia)
- Mã HS 79070099: Đầu trang trí đầu cây treo màn cửa bằng kẽm (80*60*30)mm... (mã hs đầu trang trí đ/ hs code đầu trang tr)
- Mã HS 79070099: Đầu trang trí cây treo màn cửa bằng kẽm (100*15*30) bộ2 cái... (mã hs đầu trang trí c/ hs code đầu trang tr)
- Mã HS 79070099: Ống kẽm phi34mm*60cm... (mã hs ống kẽm phi34mm/ hs code ống kẽm phi3)
- Mã HS 79070099: Núm mở khóa bằng kẽm H9000 dùng sản xuất khóa cửa điện tử, tái xuất theo mục 13 TK 102220652551/E21 ngày 13/09/2018... (mã hs núm mở khóa bằn/ hs code núm mở khóa)
- Mã HS 79070099: Tấm trượt RCL302-103, chất liệu: Kẽm, hàng mới 100%... (mã hs tấm trượt rcl30/ hs code tấm trượt rc)
- Mã HS 79070099: Đầu bịt kẽm răng trong phi 21mm... (mã hs đầu bịt kẽm răn/ hs code đầu bịt kẽm)
- Mã HS 79070099: Lõi hợp kim kẽm làm giảm tạp âm điện (Dùng để sản xuất mô tơ)... (mã hs lõi hợp kim kẽm/ hs code lõi hợp kim)
- Mã HS 79070099: Đệm van bằng kẽm đúc, model SY3000-26-9A dùng để làm khít van SY3000 với đế van khi gá thiết bị, nsx SMC mới 100%... (mã hs đệm van bằng kẽ/ hs code đệm van bằng)
- Mã HS 79070099: Nối sống kẽm DN25, mới 100%... (mã hs nối sống kẽm dn/ hs code nối sống kẽm)
- Mã HS 79070099: Bulong+ecu bằng kẽm (đi kèm khớp nối HJ), M6*30mm. hàng mới 100%... (mã hs bulongecu bằng/ hs code bulongecu b)
- Mã HS 79070099: Nắp chụp tay khóa cửa hộp điện đã gia công... (mã hs nắp chụp tay kh/ hs code nắp chụp tay)
- Mã HS 79070099: KẼM CHỐNG HÀ-ANODE POCKET- MILD STEEL AS PER DWG PPBR-100-007 (150 x 350 x 80) MM, Hàng mới 100%... (mã hs kẽm chống hàan/ hs code kẽm chống hà)
>