3909 - Mã HS 39091010: Bột nhựa Urê dạng nguyên sinh dùng để đúc 25kg/1bao- A204 (IVORY)- hàng 100%... (mã hs bột nhựa urê dạ/ hs code bột nhựa urê)
- Mã HS 39091010: Nhựa dẻo lỏng SF-301B(dùng cho khuôn đúc)... (mã hs nhựa dẻo lỏng s/ hs code nhựa dẻo lỏn)
- Mã HS 39091090: BINDER (SUNNY BINDER): bổ sung chất kết dính trong TĂCN. Hàng đóng 20kg. Số đăng ký NK: ZC-1542-6/03/19. NSX: Zhejiang University Sunny Technology Co. , LTD. Hàng mới 100%... (mã hs binder sunny b/ hs code binder sunn)
- Mã HS 39091090: Nhựa Amino 7034A màu ghi, dạng hạt... (mã hs nhựa amino 7034/ hs code nhựa amino 7)
- Mã HS 39091090: Phụ gia kết dính CAS-901 (Thành phần gồm: Amino Resin, Methylol Acrylamide, Polyvinyl Alcohol Solution, Water). Hàng mới 100%... (mã hs phụ gia kết dín/ hs code phụ gia kết)
- Mã HS 39091090: TPU80 (LF RR)/ Hạt nhựa TPU80 (LF RR)... (mã hs tpu80 lf rr// hs code tpu80 lf rr)
- Mã HS 39091090: Urea dạng hạt: UREA PRILLED COMMERCIAL GRADE- UREA PRILLED COMMERCIAL GRADE. Không có mã CAS. Hàng mới 100%... (mã hs urea dạng hạt/ hs code urea dạng hạ)
- Mã HS 39091090: Băng keo... (mã hs băng keo/ hs code băng keo)
- Mã HS 39092010: Nhựa melamin nguyên sinh, dạng bột, dùng để đúc- hàng mới 100%... (mã hs nhựa melamin ng/ hs code nhựa melamin)
- Mã HS 39092010: Bột phủ bóng melamine(glazing resin LG240)... (mã hs bột phủ bóng me/ hs code bột phủ bóng)
- Mã HS 39092090: Bột nhựa: màu trắng, thành phần Nhựa Melamine: 99. 8 %, dùng để sx đá mài, 20kg/ bao. Mới 100% (đã PTPL có kết quả số 495/TB-KDD1 ngày 20/11/2019)... (mã hs bột nhựa màu t/ hs code bột nhựa mà)
- Mã HS 39092090: CYMEL 303LF (Nhựa Melamin dạng nguyên sinh, dùng trong sơn, Cas: 0, mới 100%)... (mã hs cymel 303lf nh/ hs code cymel 303lf)
- Mã HS 39092090: LR522/1 MR-625 (CHANG CHUN) (MELAMINE RESIN) Nhựa melamin nguyên sinh dạng nhão- NLSX Sơn. Số 2041/PTPLHCM-NV, ngày 30/11/2011.... (mã hs lr522/1 mr625/ hs code lr522/1 mr6)
- Mã HS 39092090: MELAMIN RESIN L-117-60 Nhựa Melamin trong DMHC: n-Butanol, Ethylbenzene, HH đồng phân của Xylene. HLDM nhỏ hơn 50% tính theo TLDD, nguyên sinh, dạng lỏng KQ 962/KĐ3-NV(16/05/2019)... (mã hs melamin resin l/ hs code melamin resi)
- Mã HS 39092090: Nhựa Iso Butylated Melamine Formaldehyde Resin-37A. Dùng trong CN SX sơn (Hàng mới 100%)... (mã hs nhựa iso butyl/ hs code nhựa iso bu)
- Mã HS 39092090: R-0103S Melamin resin (Nhựa melamin formaldehyde nguyên sinh, dạng lỏng)-Nlsx sơn... (mã hs r0103s melamin/ hs code r0103s mela)
- Mã HS 39092090: Tấm nhựa Melamine (Melamine)... (mã hs tấm nhựa melami/ hs code tấm nhựa mel)
- Mã HS 39093100: Chất dùng để sản xuất nệm mút Voramer* MF 1513 Isocyanate- MDI (Hàng mới 100%)... (mã hs chất dùng để sả/ hs code chất dùng để)
- Mã HS 39093100: DESMODUR 44V20L (POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE Crude MDI), Nguyên sinh dạng lỏng, 250kg/phuy, hàng mới 100%, dùng để sản xuất tôn PU cách nhiệt... (mã hs desmodur 44v20l/ hs code desmodur 44v)
- Mã HS 39093100: INSTAPAK A 250KG DRUM- Nhựa Amino khác (polymeric MDI), dạng lỏng, nguyên sinh. Dùng trong sản xuất mút xốp. Mới 100%... (mã hs instapak a 250k/ hs code instapak a 2)
- Mã HS 39093100: Lupranate M20S (poly(methylene phenyl isocyanate)) Nguyên liệu sản xuất keo dán và nguyên liệu sản xuất vật liệu cách nhiệt(250kgs/thùng)... (mã hs lupranate m20s/ hs code lupranate m2)
- Mã HS 39093100: MILLIONATE MR-200 (Polymethylene polyphenyl polyisocyanate) nguyên sinh, dạng lỏng, 250kg/thùng, dùng trong sản xuất tôn cách nhiệt, hàng mới 100%... (mã hs millionate mr2/ hs code millionate m)
- Mã HS 39093100: Nhựa Millionate MR-200 (MDI)... (mã hs nhựa millionate/ hs code nhựa million)
- Mã HS 39093100: PAPI 27 Polymeric MDI (250kg/thùng)dùng để sản xuất POLYURETHANE làm cách nhiệt cho tủ lạnh, không có HCFC. Mới 100%. Mã CAS: 9016-87-9, 101-68-8... (mã hs papi 27 polymer/ hs code papi 27 poly)
- Mã HS 39093100: Suprasec 3224 (Methylene Diphenyl Diisocyanate (C15H10N2O2): 26447-40-5), dùng trong gia công sản xuất lót mặt giầy... (mã hs suprasec 3224/ hs code suprasec 322)
- Mã HS 39093100: WANNATE PM-200 (Polymethylene Polyphenylene isocyanate) nguyên sinh, dạng lỏng dùng trong sản xuất tôn cách nhiệt. Mã Cas: 9016-87-9. Đóng 250kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs wannate pm200/ hs code wannate pm2)
- Mã HS 39093100: Diphenylmethane Diisocyanate Lupranate M20S. Hóa chất dùng trong ngành công nghiệp sản xuất mút xốp, keo, đóng gói 250kg/phuy. Hàng mới 100%... (mã hs diphenylmethane/ hs code diphenylmeth)
- Mã HS 39093910: Daltoped AO 00002(ethyl 4-[[(methylphenylamino)methylene]amino]benzoate, Butylated hydroxytoluene, bis(1, 2, 2, 6, 6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, methyl 1, 2, 2, 6, 6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate)... (mã hs daltoped ao 000/ hs code daltoped ao)
- Mã HS 39093910: Momentum (plastic)- Nhựa (dùng đúc đế phom giày mẩu, màu hồng, hàng mới 100%, đã kiểm hóa ở tk 102272529921/A12 ngày 13/10/2018)... (mã hs momentum plast/ hs code momentum pl)
- Mã HS 39093910: Nhựa đúc loại RENCAST FC 52 POLYOL... (mã hs nhựa đúc loại r/ hs code nhựa đúc loạ)
- Mã HS 39093999: Chất khử màu WATER DECOLORING AGENT (Poly (methylene-co-guanidine), Hydrochloride nguyên sinh, dạng lỏng, hòa tan trong nước) dùng trong xử lý nước thải, mới 100%. 800Drum. Mã CAS: 55295-98-2... (mã hs chất khử màu wa/ hs code chất khử màu)
- Mã HS 39093999: DA02-00087A NHỰA POLYMETHYLENE POLYPHENYLNE ISOCYANATE PM2010 TK 103017265740/E31... (mã hs da0200087a nhự/ hs code da0200087a)
- Mã HS 39093999: ETERMINO 9223-60 (Nhựa amino nguyên sinh dạng lỏng dùng cho sơn, CAS: 0, mới 100%)... (mã hs etermino 92236/ hs code etermino 922)
- Mã HS 39093999: Hat nhưa GFABS-10 NC102, 25kg/bag... (mã hs hat nhưa gfabs/ hs code hat nhưa gfa)
- Mã HS 39093999: NHỰA POLYISOCYANAT NGUYÊN SINH (DẠNG LỎNG) ((MODIFIED POLYISOCYANATE) CORONATE HXR)... (mã hs nhựa polyisocya/ hs code nhựa polyiso)
- Mã HS 39093999: PA9T KURARAY GENESTAR N1002A-M42(N) hạt nhựa, 25kg/bag... (mã hs pa9t kuraray ge/ hs code pa9t kuraray)
- Mã HS 39093999: Suprasec 6502 (Isocyanic acid, polymethylene polyphenylene ester: 9016-87-9), dùng trong gia công sx lót mặt giầy.... (mã hs suprasec 6502/ hs code suprasec 650)
- Mã HS 39093999: Water based polyurethane HP-A6W... (mã hs water based pol/ hs code water based)
- Mã HS 39094010: Nhựa phenol, 25 kg/bao (724-02101)... (mã hs nhựa phenol 25/ hs code nhựa phenol)
- Mã HS 39094010: Nhựa phenolic nguyên sinh dạng bột (Phenolic Moulding Compound T365FAH). Sản xuất dùng để cách nhiệt đồ gia dụng. Hàng mới 100%... (mã hs nhựa phenolic/ hs code nhựa phenol)
- Mã HS 39094010: Chất làm cứng ISOCYANATE Stobicast L 780. 99... (mã hs chất làm cứng i/ hs code chất làm cứn)
- Mã HS 39094090: Bột Phenolic-CAS: 9003-35-4... (mã hs bột phenolicca/ hs code bột phenolic)
- Mã HS 39094090: Keo dạng nhựa Lỏng (Phenol Formaldehyde Resin PL60M), Dùng Trong sản xuất ván sàn SXXK, 240 KGS/DRUM... (mã hs keo dạng nhựa l/ hs code keo dạng nhự)
- Mã HS 39094090: Nguyên vật liệu sản xuất vật liệu chịu lửa-Nhựa phenolic dạng nguyên sinh-Phenolic resin SZ-2. Mới 100%... (mã hs nguyên vật liệu/ hs code nguyên vật l)
- Mã HS 39094090: Phenolic Resin SP1068 (Nhựa phenolic dạng nguyên sinh dùng sx lốp xe)... (mã hs phenolic resin/ hs code phenolic res)
- Mã HS 39094090: Reziflow 2120: hoá chất cho xử lý dầu trong khai thác dầu khí.... (mã hs reziflow 2120/ hs code reziflow 212)
- Mã HS 39094090: Tay gạt A16-000520... (mã hs tay gạt a16000/ hs code tay gạt a16)
- Mã HS 39094090: Bãng đỡ R88-00002... (mã hs bãng đỡ r88000/ hs code bãng đỡ r88)
- Mã HS 39094090: Đế đỡ R88-00001... (mã hs đế đỡ r8800001/ hs code đế đỡ r8800)
- Mã HS 39095000: BAYHYDROL A 2846, mã hàng: LEZF190044, 1kg/chai... (mã hs bayhydrol a 284/ hs code bayhydrol a)
- Mã HS 39095000: Chat dong răn 727357M... (mã hs chat dong răn 7/ hs code chat dong ră)
- Mã HS 39095000: Daltofoam MH25602-02 (polyol trộn sẵn HCFC 141B), trong đó thành phần HCFC-141B chiếm tỷ trọng 18. 75% (hàng mới 100%)... (mã hs daltofoam mh256/ hs code daltofoam mh)
- Mã HS 39095000: EA-N5510-DM-VN- Nhưa polyurethan. Đã nhập kiểm thông quan TK 102169033261 (14/08/18) Cas: 51447-37-1, 26447-40-5, 9016-87-9... (mã hs ean5510dmvn/ hs code ean5510dm)
- Mã HS 39095000: HARDENER CL-3196KS- Dung dịch Polyurethan ~ 65% trong dung môi hữu cơ, dạng lỏng (nguyên liệu sản xuất bao bì)... (mã hs hardener cl319/ hs code hardener cl)
- Mã HS 39095000: IS-2270M19-B Poly(metylen phenyl isocyanat) (MDI thô, polymeric MDI)... (mã hs is2270m19b po/ hs code is2270m19b)
- Mã HS 39095000: KA-369(Nhựa urethane acrylate, dạng lỏng). PTPL số 21/TB-KĐHQ ngày 8/01/2018... (mã hs ka369nhựa ure/ hs code ka369nhựa)
- Mã HS 39095000: Lớp cách nhiệt dạng rắn dùng trong sản xuất tôn cách nhiệt- Polyurethane PU, hàng mới 100%... (mã hs lớp cách nhiệt/ hs code lớp cách nhi)
- Mã HS 39095000: Màng chống thấm các loại khổ 47": TPU FILM (FS2090-025)... (mã hs màng chống thấm/ hs code màng chống t)
- Mã HS 39095000: Nguyờn liệu sản xuất PU ISOCYANATE SYSTEM 2270M19-B... (mã hs nguyờn liệu sản/ hs code nguyờn liệu)
- Mã HS 39095000: P-80 (Polyurethane nguyên sinh, dạng lỏng) (Cas: 626-86-8)... (mã hs p80 polyureth/ hs code p80 polyur)
- Mã HS 39095000: RHEOBYK-410: Polyurethan nguyên sinh dạng lỏng, dùng trong ngành sơn, 1 Bottle 60ml, mới 100%... (mã hs rheobyk410 po/ hs code rheobyk410)
- Mã HS 39095000: Sản phẩm hóa chất Polyurethane Millionate- MR200 dùng trong công nghiệp. Mã CAS: 9016-87-9... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
- Mã HS 39095000: TấM TPU- khổ 58"-FILM... (mã hs tấm tpu khổ 58/ hs code tấm tpu khổ)
- Mã HS 39095000: URETHANE(dạng lỏng dùng để chống thấm cho đầu nối dây cáp nhựa)... (mã hs urethanedạng l/ hs code urethanedạn)
- Mã HS 39095000: Vòng kếp cối thu bằng nhựa cho máy bọc dây điện, phi 190 x 160, hàng mới 100%... (mã hs vòng kếp cối th/ hs code vòng kếp cối)
- Mã HS 39095000: W-ACE 1004JS-F2- Polyurethane, dạng lỏng... (mã hs wace 1004jsf2/ hs code wace 1004js)
- Mã HS 39095000: Xốp-Chống dính bụi lên đồ gá, thành phần Bọt polyurethane, quy cách 1M*1M*5MM. Hàng mới 100%... (mã hs xốpchống dính/ hs code xốpchống dí)
- Mã HS 39095000: Hợp chất ELASTOPAN CS 9500 C-B, tp nguy hại: MDI(CAS: CAS: 101-68-8) dạng lỏng, dùng làm nguyên liệu để sản xuất mút xốp, xuất trả tk 102948056260/E21 ngày 26/10/2019... (mã hs hợp chất elasto/ hs code hợp chất ela)
- Mã HS 39095000: CS 9500 C-A-ELASTOPAN (Chất tạo độ xốp dùng trong sản xuất miếng lót đế giày. Thành phần chính Polyether polyol, số CAS 9003-11-6)... (mã hs cs 9500 caela/ hs code cs 9500 ca)
- Mã HS 39095000: P010-20-NEOPAN MP-5460USB-Polyurethane dạng nguyên sinh... (mã hs p01020neopan/ hs code p01020neop)
- Mã HS 39095000: S005-20-D-ACE 6006-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s00520dace 6/ hs code s00520dac)
- Mã HS 39095000: S010-20-D-ACE 0717H-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s01020dace 0/ hs code s01020dac)
- Mã HS 39095000: S134-20-D-ACE 0901-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s13420dace 0/ hs code s13420dac)
- Mã HS 39095000: S039-20-D-ACE 3160-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s03920dace 3/ hs code s03920dac)
- Mã HS 39095000: S060-20-D-ACE 8301-Polyurethane dạng nguyên sinh... (mã hs s06020dace 8/ hs code s06020dac)
- Mã HS 39095000: P061-20-NEOPAN MP-3840NB-Polyurethane dạng nguyên sinh... (mã hs p06120neopan/ hs code p06120neop)
- Mã HS 39095000: S095-20-D-ACE 575A-Nhựa PU tổng hợp dạng nguyên sinh... (mã hs s09520dace 5/ hs code s09520dac)
- Mã HS 39095000: TPU RECYCLE PELLET: Hạt nhựa TPU nguyên sinh dạng tái sinh, do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%.... (mã hs tpu recycle pel/ hs code tpu recycle)
- Mã HS 39095000: Thành phần chình từ SP cộng của TOLUEN Diisocyanate với polyol trong dung môi hữu cơ gồm ethyl axetate. hàm lượng rắn 60% MU-602T MOI STURE-CURING PU RESINS Wood Paint PU Resins MU-602T... (mã hs thành phần chìn/ hs code thành phần c)
- Mã HS 39095000: WP-10 (Polyurethane, dạng lỏng)... (mã hs wp10 polyuret/ hs code wp10 polyu)
>