3901 - Mã HS 39011012: Hạt nhựa Thermoplastic Elastomer chất liệu từ Polyethylene dùng cho sx mũ bảo hiểm, hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa thermo/ hs code hạt nhựa the)
- Mã HS 39011019: Dây băng (bằng nhựa)... (mã hs dây băng bằng/ hs code dây băng bằ)
- Mã HS 39011019: Hạt nhựa PE, Hàng mới 100%... (mã hs hạt nhựa pe hà/ hs code hạt nhựa pe)
- Mã HS 39011019: Keo dán từ Polyetylen dạng lỏng (220kg/kiện)... (mã hs keo dán từ poly/ hs code keo dán từ p)
- Mã HS 39011019: Nguyên liệu sản xuất sơn: Polyethylene dạng nguyên sinh, dạng nhão. Aditix M 60 (D532) (mới 100%)... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 39011019: Polyethylene dạng phân tán trong môi trường nước Cerfobo R/75, dùng trong sản xuất sơn, nhà cung cấp: Lamberti, hàng mới 100%... (mã hs polyethylene dạ/ hs code polyethylene)
- Mã HS 39011019: Túi ni lông NOVATEC-LL UF420 (2200 pce 220 kgs)... (mã hs túi ni lông nov/ hs code túi ni lông)
- Mã HS 39011092: Bột nhựa nguyên sinh Polyethylene resin (LLDPE) grade: M10DBM1P, dùng để sản xuất bồn nước bằng nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs bột nhựa nguyên/ hs code bột nhựa ngu)
- Mã HS 39011092: Chất Polyetylen cấu trúc thẳng có nhánh ngắn tỷ trọng thấp. POLYETHYLENE RESIN. MÃ: DOWLEX 2606G, dùng để sản xuất màng Film cao cấp. Hàng mới 100%. Mặt hàng đã kiểm tại tờ khai số: 102950529252... (mã hs chất polyetylen/ hs code chất polyety)
- Mã HS 39011092: Hạt nhựa MLLDPE 1810HC... (mã hs hạt nhựa mlldpe/ hs code hạt nhựa mll)
- Mã HS 39011092: LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (LLDPE) CYNPOL LL6124 (Hạt nhựa LLDPE dạng nguyên sinh) đóng gói: 25Kg/bao. Tổng cộng: 1870 bao. Hàng mới 100%... (mã hs linear low dens/ hs code linear low d)
- Mã HS 39011092: Nhựa hạt Linear Low Density Polyethylene FD21HS... (mã hs nhựa hạt linear/ hs code nhựa hạt lin)
- Mã HS 39011092: PE Resin (Low Density Polyethylene) (Nhựa PE nguyên sinh, dạng hạt, nguyện liệu dùng sản xuất hạt, bột màu) (mới 100%)... (mã hs pe resin low d/ hs code pe resin lo)
- Mã HS 39011092: RAVALENE LLDPE CRC 4041, Hạt nhựa nguyên sinh, LLDPE CRC4041 (25kg/bao), hàng mới 100%,... (mã hs ravalene lldpe/ hs code ravalene lld)
- Mã HS 39011092: LOW DENSITY POLYETHYLENE LDPE HP4024WN (Polyetylen, polyme dạng nguyên sinh dùng trong ngành công nghiệp nhựa plastic, Polymer, 25kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs low density pol/ hs code low density)
- Mã HS 39011099: Bột nhựa Polyetylene (LDPE) dạng nguyên sinh 140/100-500/1, trọng lượng riêng: 0. 91 0. 92 (g/cm3), 20kg/ bao; Hàng mới 100%... (mã hs bột nhựa polyet/ hs code bột nhựa pol)
- Mã HS 39011099: DPL01 Hạt nhựa các loại- EPPE CB 0002 RESIN (KQGĐ 0159/N3. 14/TĐ của tk: 4787/NKD05)... (mã hs dpl01 hạt nhựa/ hs code dpl01 hạt nh)
- Mã HS 39011099: Hạt nhựa- P9945901 PBT 1184G-30 N2... (mã hs hạt nhựa p9945/ hs code hạt nhựa p9)
- Mã HS 39011099: LLDPE GRADE 3470 (Hạt nhựa nguyên sinh) Hàng mới 100%, CAS: 25087-34-7... (mã hs lldpe grade 347/ hs code lldpe grade)
- Mã HS 39011099: Nhựa PE (dạng hạt)... (mã hs nhựa pe dạng h/ hs code nhựa pe dạn)
- Mã HS 39011099: Polyme từ etylen dạng nguyên sinh dùng trong nhiều ngành công nghiệp (trừ ngành công nghiệp thực phẩm)- Ritox 721 (Tên hóa học: Steareth-21; Cas No: 9005-00-9)... (mã hs polyme từ etyle/ hs code polyme từ et)
- Mã HS 39011099: Túi đựng cúc dự phòng (hàng mới 100%)... (mã hs túi đựng cúc dự/ hs code túi đựng cúc)
- Mã HS 39011099: REFLEX BLUE B4358PF (Hạt nhựa màu). Hàng mới 100%... (mã hs reflex blue b43/ hs code reflex blue)
- Mã HS 39011099: CROSS LINKABLE POLYETHYLENE COMPOUND- GRADE LS 220 NTA-A AND B-33. Hạt nhựa XLPE (Dùng sx vỏ cáp điện)- GRADE LS 220 NTA-A AND B-33... (mã hs cross linkable/ hs code cross linkab)
- Mã HS 39012000: Bột Polyethylene... (mã hs bột polyethylen/ hs code bột polyethy)
- Mã HS 39012000: Ethylene Homopolymer RL-930D, nguyên liệu dùng trong sản xuất ván sàn nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs ethylene homopo/ hs code ethylene hom)
- Mã HS 39012000: H?t nh?a SUPER CLEAN MG10 (25KG/BAG)... (mã hs h?t nh?a super/ hs code h?t nh?a sup)
- Mã HS 39012000: Hạt nhựa nguyên sinh High Density Polyethylene Resin (HDPE), Grade HD1600JP, (dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa) mới 100%... (mã hs hạt nhựa nguyê/ hs code hạt nhựa ng)
- Mã HS 39012000: Nhựa màu Polyethylene (PE) dạng nguyên sinh, hàng mới 100%.... (mã hs nhựa màu polyet/ hs code nhựa màu pol)
- Mã HS 39012000: PELLET/ HẠT NHỰA... (mã hs pellet/ hạt nhự/ hs code pellet/ hạt)
- Mã HS 39012000: Hàng tặng, bao nhựa P. E, hàng mới 100 %... (mã hs hàng tặng bao/ hs code hàng tặng b)
- Mã HS 39012000: PLASTIC REPROCESSED PELLET- hạt nhựa tái sinh REPROCESSED... (mã hs plastic reproce/ hs code plastic repr)
- Mã HS 39013000: Các copolyme etylen-vinyl axetat VS430 (ETHYLENE VINYL ACETATE COPOLYMERS)... (mã hs các copolyme et/ hs code các copolyme)
- Mã HS 39013000: DMP, LUNAR, LUFO087, LARGE/BLACK(00A)-Hạt nhựa Copolyme Etylen Vinyl Axetat các loạI... (mã hs dmp lunar luf/ hs code dmp lunar)
- Mã HS 39013000: ELVAX(TM) EP360 ETHYLENE VINYL ACETATE COPOLYMER- Hạt nhựa Copolyme Etylen Vnyl Axetat các loại... (mã hs elvaxtm ep360/ hs code elvaxtm ep)
- Mã HS 39013000: Hạt nhựa-engage 8180 resin... (mã hs hạt nhựaengage/ hs code hạt nhựaeng)
- Mã HS 39013000: Keo dùng để dán quần... (mã hs keo dùng để dán/ hs code keo dùng để)
- Mã HS 39013000: Nhựa dạng hạt EVA... (mã hs nhựa dạng hạt e/ hs code nhựa dạng hạ)
- Mã HS 39013000: Nhựa EVA (Etylen-Vinyl axetat) TAISOX nguyên sinh dạng hạt. dùng trong sản xuất hạt nhựa, Hàng mới 100%... (mã hs nhựa eva etyl/ hs code nhựa eva e)
- Mã HS 39013000: PC20-8 Ethylen vinyl- ENGAGE 8180 RESIN(cty cam kết hàng không thuộc tiền chất, HCNH, đã được kiểm hóa tại tk 102318901421/A12 ngày 08/11/18)... (mã hs pc208 ethylen/ hs code pc208 ethyl)
- Mã HS 39013000: REPSOL PRIMEVA P1820 25KG/BAG Hạt nhựa Ethylene vinyl acetate copolymer (EVA). Hàng mới 100%... (mã hs repsol primeva/ hs code repsol prime)
- Mã HS 39013000: THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER ETPEE 3. 5MM-NATURAL WHITE- Hạt nhựa Copolyme Etylen Vnyl Axetat các loại... (mã hs thermoplastic p/ hs code thermoplasti)
- Mã HS 39013000: IP-004 00A BLACK (L)/Hạt nhựa etylen thành phẩm... (mã hs ip004 00a blac/ hs code ip004 00a b)
- Mã HS 39013000: LU/FO 035 00A BLACK/Hạt nhựa etylen thành phẩm... (mã hs lu/fo 035 00a b/ hs code lu/fo 035 00)
- Mã HS 39013000: LUFO 085 00A BLACK (L)/Hạt nhựa etylen thành phẩm... (mã hs lufo 085 00a bl/ hs code lufo 085 00a)
- Mã HS 39013000: IU-007 WHITE (L)/Hạt nhựa etylen thành phẩm... (mã hs iu007 white l/ hs code iu007 white)
- Mã HS 39013000: E-007-20-NEOSOLE 2550 S 00A (BLACK)-Hạt nhựa EVA... (mã hs e00720neosol/ hs code e00720neo)
- Mã HS 39013000: E-342-20-NEOSOLE 2550 S 6FW (RACER PINK)-Hạt nhựa EVA... (mã hs e34220neosol/ hs code e34220neo)
- Mã HS 39013000: Pigment For EVA Master Batch EVA-623-1 (Chất Tạo Màu)... (mã hs pigment for eva/ hs code pigment for)
- Mã HS 39014000: DP-0011/DF-110-Hạt nhựa dẻo ETHYLENE ALPHA-OLEFIN COPOLYMER dùng để gia công sản xuất hạt nhựa tạo màu, hạt nhựa nhiệt dẻo và hợp chất nhựa;, mới 100%... (mã hs dp0011/df110/ hs code dp0011/df1)
- Mã HS 39014000: ENGAGE 7387/ Copolyme etylen-alpha-olefin nguyên sinh, dạng hạt, có trọng lượng riêng dưới 0, 94. Thành phần monomer etylen trội hơn. (GD 1475/TB/KD4(19/12/2018)... (mã hs engage 7387/ co/ hs code engage 7387/)
- Mã HS 39014000: HẠT NHỰA. ETHYLENE ALPHA OLEFIN COPOLYMER-TAFMER DF940... (mã hs hạt nhựa ethyl/ hs code hạt nhựa et)
- Mã HS 39014000: Nhựa copolymer ethylene-alpha-olefin nguyên sinh, dạng hạt... (mã hs nhựa copolymer/ hs code nhựa copolym)
- Mã HS 39019040: Chế phẩm hóa học PROTECTALL 210, phụ gia cho ngành công nghiệp mạ kẽm, model: IN241006 (25kg/thùng) cas: 9010-79-1;14808-60-7 mới 100%... (mã hs chế phẩm hóa họ/ hs code chế phẩm hóa)
- Mã HS 39019090: Bộ phận đầu hút của máy hút bụi công nghiệp công suất 1000W, bằng nhựa... (mã hs bộ phận đầu hút/ hs code bộ phận đầu)
- Mã HS 39019090: Chất dẻo nguyên sinh Ultra purge HT+, Chemtrend. Mới 100%... (mã hs chất dẻo nguyên/ hs code chất dẻo ngu)
- Mã HS 39019090: ELVALOY AC 1224 RESIN (Ethylene methyl acrylate copolymer, dạng hạt)... (mã hs elvaloy ac 1224/ hs code elvaloy ac 1)
- Mã HS 39019090: Hat nhựa Polyethylene dạng nguyên sinh (High Density Polyethylene Resin- HDPE) Grade: HD7000F (hàng mới 100%)... (mã hs hat nhựa polyet/ hs code hat nhựa pol)
- Mã HS 39019090: IGETABOND CG5001- chất phụ gia dùng cho sản xuất nhựa đường, hàng mới 100%... (mã hs igetabond cg500/ hs code igetabond cg)
- Mã HS 39019090: KDT-121: Hạt nhựa PE MNGUHMA000... (mã hs kdt121 hạt nh/ hs code kdt121 hạt)
- Mã HS 39019090: MARLEX HIGH DENSITY POLYETHYLENE RESIN GRADE: HHM 5502 BN (hạt nhựa HDPE- dùng sản xuất bao bì đựng bột giặt) (25Kg/BAO)(trọng lượng riêng 0. 94g/cm3)... (mã hs marlex high den/ hs code marlex high)
- Mã HS 39019090: Nguyên phụ liệu sản xuất bao bì nhựa: Hạt nhựa Polyethylene dạng nguyên sinh (EXCEED 1018MA)... (mã hs nguyên phụ liệu/ hs code nguyên phụ l)
- Mã HS 39019090: Pallet nhựa kích thước 1000*500*13, mới 100%... (mã hs pallet nhựa kíc/ hs code pallet nhựa)
- Mã HS 39019090: Sơn bột, hàng mới 100%... (mã hs sơn bột hàng m/ hs code sơn bột hàn)
- Mã HS 39019090: Thùng gấp nhựa PE, kích thước 435*325*210, mới 100%... (mã hs thùng gấp nhựa/ hs code thùng gấp nh)
- Mã HS 39019090: Chế phẩm màu vô cơ đi từ dioxit titan, hàm lượng dioxit titan nhỏ hơn 80% khối lượng (màu xanh)... (mã hs chế phẩm màu vô/ hs code chế phẩm màu)
- Mã HS 39019090: E-596-20-F-A-Hạt nhựa các loại... (mã hs e59620fahạ/ hs code e59620fa)
- Mã HS 39019090: Receyle powder (LLDPE) dạng nguyên sinh, dạng bột, đóng gói 25kg/bag, hàng mới 100%... (mã hs receyle powder/ hs code receyle powd)
- Mã HS 39019090: PE RECYCLE PELLET: Hạt nhựa PE nguyên sinh dạng tái sinh, do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%.... (mã hs pe recycle pell/ hs code pe recycle p)
- Mã HS 39019090: LDPE RECYCLED PELLET- Hạt nhựa tái sinh LDPE... (mã hs ldpe recycled p/ hs code ldpe recycle)
- Mã HS 39019090: RX-14 (WHITE)- Hạt nhưa EVA... (mã hs rx14 white/ hs code rx14 white)
>