3811 - Mã HS 38112190: Phụ gia C-305 BAG 20K, đóng gói 20kg/bao, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39582213-82600E020... (mã hs phụ gia c305 b/ hs code phụ gia c30)
- Mã HS 38112190: Phụ gia C-604 BAG 20K, đóng gói 20kg/bao, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39582515-82600E020... (mã hs phụ gia c604 b/ hs code phụ gia c60)
- Mã HS 38112190: Phụ gia C-606 PAIL 50K, đóng gói 50kg/xô, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39582523-85000E020... (mã hs phụ gia c606 p/ hs code phụ gia c60)
- Mã HS 38112190: Phụ gia I-304 PAIL 16K, đóng gói 16kg/xô, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39584232-61600E020... (mã hs phụ gia i304 p/ hs code phụ gia i30)
- Mã HS 38112190: Phụ gia R-601 PAIL 18K, đóng gói 18kg/xô, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39587029-61800E020... (mã hs phụ gia r601 p/ hs code phụ gia r60)
- Mã HS 38112190: Phụ gia R-602 PAIL 20K, đóng gói 20kg/xô, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39587304-62000E020... (mã hs phụ gia r602 p/ hs code phụ gia r60)
- Mã HS 38112190: Phụ gia E-529 D200K, đóng gói 200kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39580253-40000E020... (mã hs phụ gia e529 d/ hs code phụ gia e52)
- Mã HS 38112190: Phụ gia E-326 DRUM 190K, đóng gói 190kg/thùng dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn. Mới 100% #39585484-39000E020... (mã hs phụ gia e326 d/ hs code phụ gia e32)
- Mã HS 38112190: Phụ gia I-405 DRUM 180K dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, đóng gói 180kg/thùng. Mới 100% #39584801-38000E020... (mã hs phụ gia i405 d/ hs code phụ gia i40)
- Mã HS 38112190: Phụ gia D-286 DRUM 200K, đóng gói 200kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39589757-40000E020... (mã hs phụ gia d286 d/ hs code phụ gia d28)
- Mã HS 38112190: Phụ gia I-814 DRUM 155K, đóng gói 155kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39584151-35500E020... (mã hs phụ gia i814 d/ hs code phụ gia i81)
- Mã HS 38112190: Phụ gia I-902 DRUM 170K, đóng gói 170kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39584313-37000E020... (mã hs phụ gia i902 d/ hs code phụ gia i90)
- Mã HS 38112190: Phụ gia O-613 DRUM 180K, đóng gói 180kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39586251-38000E020... (mã hs phụ gia o613 d/ hs code phụ gia o61)
- Mã HS 38112190: Phụ gia D-668 DRUM 182K, đóng gói 182 Kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39580881-38200E020... (mã hs phụ gia d668 d/ hs code phụ gia d66)
- Mã HS 38112900: Phụ gia C-602 BAG 20K, đóng gói 20kg/bao, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39582698-82600E020... (mã hs phụ gia c602 b/ hs code phụ gia c60)
- Mã HS 38112900: Phụ gia D-212 DRUM187K, đóng gói 187kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39581420-38700E020... (mã hs phụ gia d212 d/ hs code phụ gia d21)
- Mã HS 38112900: Phụ gia E-119 DRUM 210K, đóng gói 210kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39583260-41000E020... (mã hs phụ gia e119 d/ hs code phụ gia e11)
- Mã HS 38112900: Phụ gia O-407 DRUM 180K, đóng gói 180kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39585530-38000E020... (mã hs phụ gia o407 d/ hs code phụ gia o40)
- Mã HS 38112900: Phụ gia O-512 DRUM 160K, đóng gói 160kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39583007-36000E020... (mã hs phụ gia o512 d/ hs code phụ gia o51)
- Mã HS 38112900: Phụ gia cho dầu nhờn Automate Green M-X Liquid Dye, hàng mới 100%... (mã hs phụ gia cho dầu/ hs code phụ gia cho)
- Mã HS 38112900: Phụ gia Irganox L135 đã điều chế dùng sản xuất dầu bôi trơn không chứa dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ... (mã hs phụ gia irganox/ hs code phụ gia irga)
- Mã HS 38119010: Dầu Diesel... (mã hs dầu diesel/ hs code dầu diesel)
- Mã HS 38119010: Chế phẩm Rust Inhibitor RI300;dùng ức chế ăn mòn, hạn chế quá trình oxy hóa sau khi mạ trong công nghiệp điện tử;thành phần có: H2SO4-30%, acid citric-15%, ; 26. 5kg/can; mới 100%... (mã hs chế phẩm rust i/ hs code chế phẩm rus)
- Mã HS 38119010: Chế phẩm miếng dán chống ăn mòn khung/ động cơ/ linh kiện máy bay (P/N: 814761-1), hàng phục vụ trực tiếp An ninh Quốc phòng, mới 100%.... (mã hs chế phẩm miếng/ hs code chế phẩm miế)
- Mã HS 38119010: Xăng thơm Butyl Acetate A2 nồng độ 85% dùng để làm sạch nền (Hàng mới 100%)... (mã hs xăng thơm butyl/ hs code xăng thơm bu)
- Mã HS 38119010: Chất bôi tron bảo vệ ren kim loại- Silicon oil KF96-1000CS-1 (1000mml/pc)... (mã hs chất bôi tron b/ hs code chất bôi tro)
- Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ dùng cho đa kim loại Axxanol 750 VCI oil, (mã CAS khai báo hóa chất: 123-54-6) nhà sx: Zerust. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu chống gỉ dù/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 38119010: Chai xịt nhớt bằng thép rỗng-HHS2000(dùng xịt dầu trong chi tiết máy)-Hàng mới 100%... (mã hs chai xịt nhớt b/ hs code chai xịt nhớ)
- Mã HS 38119010: Bình xịt chống gỉ RP7 350ml, hàng mới 100%... (mã hs bình xịt chống/ hs code bình xịt chố)
- Mã HS 38119010: Dầu chống sét 808 (Telox 808)... (mã hs dầu chống sét 8/ hs code dầu chống sé)
- Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ WD-40 USA 412ml... (mã hs dầu chống gỉ wd/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 38119010: Bình xịt WD 40 (chống gỉ)... (mã hs bình xịt wd 40/ hs code bình xịt wd)
- Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ sét. Rustproof oil WD-40, hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ sé/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 38119010: Chất ức chế ăn mòn trong hệ thống lò hơi (Sodium sunfit-Na2SO3) LTV 110-BAAM, hợp chất dạng lỏng, 30kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs chất ức chế ăn/ hs code chất ức chế)
- Mã HS 38119010: Chất ức chế cáu cặn trong hệ thống lò hơi (Sodium tripolyphophate-Na5P3O10) LTV 110-BACC, hợp chất dạng lỏng, 30kg/thùng. Hàng mới... (mã hs chất ức chế cáu/ hs code chất ức chế)
- Mã HS 38119010: Que hàn 3, 2 (con vôi) (Mới 100%)... (mã hs que hàn 32 co/ hs code que hàn 32)
- Mã HS 38119010: Anti-rust oil RP7- Dầu chống rỉ... (mã hs antirust oil r/ hs code antirust oi)
- Mã HS 38119010: Chất làm mát máy Corrozip (chế phần chống ăn mòn). Đóng gói: 5lít/lọ. Code: 49900046. Hãng sản xuất: Struers/ Đan Mạch, Hàng mới 100%... (mã hs chất làm mát má/ hs code chất làm mát)
- Mã HS 38119090: Chất phụ gia trộn silicone KE-P-19... (mã hs chất phụ gia tr/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38119090: CHẤT PHỤ GIA NHIÊN LIỆU, LỌ 100 ML (A000989254516)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ... (mã hs chất phụ gia nh/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 38119090: Phụ gia tăng chỉ số octane cho xăng RAVENOL Petrol Octane Booster (300 ml/chai x 12 chai/thùng). Hãng sản xuất RAVENOL. Hàng mới 100%.... (mã hs phụ gia tăng ch/ hs code phụ gia tăng)
- Mã HS 38119090: Phụ gia dùng trong dầu khoáng COAGULANT RNB70304 (200 lít/drum) Hàng mới 100%. (Mã CAS: 010028-22-5)... (mã hs phụ gia dùng tr/ hs code phụ gia dùng)
- Mã HS 38119090: Chất ức chế POLYELECTROLYTE RBW85326 (200 lít/drum) dùng trong khai thác dầu khí. Hàng mới 100% (Mã Cas: 42751-79-1)... (mã hs chất ức chế pol/ hs code chất ức chế)
- Mã HS 38119090: Chất ức chế OXYGEN SCAVENGER OSW80490 (180 lít/drum) dùng trong khai thác dầu khí. Hàng mới 100%. (Mã CAS: 10192-30-0)... (mã hs chất ức chế oxy/ hs code chất ức chế)
- Mã HS 38119090: Xịt chống gỉ 3M 5W, 300ml/lọ, hàng mới 100%... (mã hs xịt chống gỉ 3m/ hs code xịt chống gỉ)
- Mã HS 38119090: Dung dịch chống xỉ hàn Protect 800 (5kg/thùng)... (mã hs dung dịch chống/ hs code dung dịch ch)
- Mã HS 38119090: Túi, hạt chống ẩm... (mã hs túi hạt chống/ hs code túi hạt chố)
- Mã HS 38119090: Chế phẩm hóa chất chưng cất từ dầu mỏ dùng trong công nghiệp: ALKAMULS CR-H40 (PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL) 200KG/DRUM, mới 100%... (mã hs chế phẩm hóa ch/ hs code chế phẩm hóa)
- Mã HS 38119090: Phụ gia dùng cho nến (phụ gia polymer dùng cho sản xuất nến (Vybar 103)... (mã hs phụ gia dùng ch/ hs code phụ gia dùng)
- Mã HS 38119090: Chất chống dính khuôn Chemlease 71-90. Hàng mới 100%... (mã hs chất chống dính/ hs code chất chống d)
- Mã HS 38119090: Chất chống thẩm thấu, (thành phần: nước khử ion 55% mã cas: 7732-18-5, ATMP 12% mã cas: 6419-19-8, PAAS 13% mã cas: 9003-04-7, hàng mới 100%... (mã hs chất chống thẩm/ hs code chất chống t)
- Mã HS 38119090: Bột phụ gia bentonite dùng để sản xuất chất ăn mòn bề mặt kính, 25kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs bột phụ gia ben/ hs code bột phụ gia)
- Mã HS 38119090: Nước chống rỉ RP7... (mã hs nước chống rỉ r/ hs code nước chống r)
>