3707 - Mã HS 37071000: Keo chụp bảng in mực nước (Photo emulsion) loại 770, 12kg/thùng, mới 100%.... (mã hs keo chụp bảng i/ hs code keo chụp bản)
- Mã HS 37071000: Chất phủ bảo vệ phũng sơn màu trắng-Dùng cho ngành ô tô- 6040-3001/3. 78L-C3-PPG- HAPPY PAINTER PEELABLE MASKING FILM (WHITE). Thành phần 2-ethylhexanoate (C22-H42-O6) chiếm 5- <10%... (mã hs chất phủ bảo vệ/ hs code chất phủ bảo)
- Mã HS 37071000: Chế phẩm hóa chất dùng trong nhiếp ảnh (dạng nhũ tương nhạy) ONE POT XL (200 kg/ drum)- (Hàng mới 100%)- 200kg/ thùng... (mã hs chế phẩm hóa ch/ hs code chế phẩm hóa)
- Mã HS 37071000: Nhũ tương dùng trong nhiếp ảnh dạng lỏng Photocure Emulsion SR (0. 901 kgs/bộ) gồm Nhũ tương SR 0. 9 kgs và phụ gia chất nhạy sáng Diazo- 0. 001 kgs/ túi- mới 100%... (mã hs nhũ tương dùng/ hs code nhũ tương dù)
- Mã HS 37071000: Chế phẩm dùng trong in (Emulsion). Hàng mới 100%.... (mã hs chế phẩm dùng t/ hs code chế phẩm dùn)
- Mã HS 37071000: Chế phẩm chụp bản (chất chụp màn phim cho khung lụa)- FG226-1K (1chai 1kg). Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm chụp b/ hs code chế phẩm chụ)
- Mã HS 37071000: KEO CHỤP BẢN (KEO CẢM QUANG)- MÃ: Plus 7000 0- HÀNG MỚI 100%... (mã hs keo chụp bản k/ hs code keo chụp bản)
- Mã HS 37071000: Sensitizing Emulsions Chế phẩm hóa chất dùng để tạo ảnh cho khuôn in (thành phần: Polyvinyl acetate, Số CAS: 9003-20-7). Hàng mới 100%... (mã hs sensitizing emu/ hs code sensitizing)
- Mã HS 37071000: Nước bảo vệ bản (A+B)... (mã hs nước bảo vệ bản/ hs code nước bảo vệ)
- Mã HS 37071000: Chế phẩm dạng nhũ tương để tạo ảnh (Photo emulsion-770)12kg/thùng, dùng cho ngành in. Hàng ko chứa các thành phần tiền chất hoặc khai báo hoá chất thuộc nghị định113. Mới 100%... (mã hs chế phẩm dạng n/ hs code chế phẩm dạn)
- Mã HS 37071000: Bột cản quang, nhãn hiệu SANXINGKUN, model PLUS 6000 dạng nhũ tương(là hỗn hợp của base resin, link material, paint) để bảo dưỡng lưới in mực, chỉ sử dụng tại nhà máy, mới 100%... (mã hs bột cản quangn/ hs code bột cản quan)
- Mã HS 37071000: Nhũ tương (PLUS 7000), Có gói bột nhạy sáng đi kèm theo bộ "KIT" hàng mới 100%, phụ liệu ngành in. Theo PTPL số: 2707/KĐ3-NV (26/11/2019)... (mã hs nhũ tương plus/ hs code nhũ tương p)
- Mã HS 37071000: Dung dịch nhũ tương Additive... (mã hs dung dịch nhũ t/ hs code dung dịch nh)
- Mã HS 37079090: Chất hiện bản in UV-CTP DEVELOPER sử dụng trong công nghiệp in bao bì carton, 20% là Sodium Silicate, 80% là nước, Hiệu: ShangHai, Can 5 Lít, Hàng Mới 100%. 102 Can... (mã hs chất hiện bản i/ hs code chất hiện bả)
- Mã HS 37079090: FIXER(G333C)(Nước rữa film)... (mã hs fixerg333cnư/ hs code fixerg333c)
- Mã HS 37079090: Chế phẩm hoạt động bề mặt chứa natri metasilicat và phụ gia trong nước chuyên dùng để hiện ảnh cho tấm bản in theo công nghệ CTCP và CTP, dạng lỏng, 5~20 lít/can. Sử dụng được ngay. Mới 100%... (mã hs chế phẩm hoạt đ/ hs code chế phẩm hoạ)
- Mã HS 37079090: AZOCOLPoly Pus (0. 9kg/Box). Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs azocolpoly pus/ hs code azocolpoly p)
- Mã HS 37079090: Chế phẩm hóa học chứa natri metasilicate và phụ gia, dạng dung dịch nước, dùng làm chất hiện bản trong công nghiệp in. Nhãn hiệu CTP Developer, (20 lít/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm hóa họ/ hs code chế phẩm hóa)
- Mã HS 37079090: Dung dịch hiện, hãm phim- Hiệu Kodak TO MAKE 10L PRIME STAB REPL LORR (12 LỌ/THÙNG, 0. 09L/LỌ). Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch hiện/ hs code dung dịch hi)
- Mã HS 37079090: Nhũ tương KiwoPrint TC 2000 (4. 5kg/thùng). Hàng dùng trong nhiếp ảnh... (mã hs nhũ tương kiwop/ hs code nhũ tương ki)
- Mã HS 37079090: Nhũ tương Kiwobond 1000 HMT (0. 7kg/hủ). Hàng dùng trong nhiếp ảnh. Hàng mới 100%.... (mã hs nhũ tương kiwob/ hs code nhũ tương ki)
- Mã HS 37079090: Dung dich tạo ảnh CTP DEVELOPER JRT-2A dùng cho công nghệ in, thành phần chính Sodium Sulfite(Cas 7757-83-7), mới 100%... (mã hs dung dich tạo ả/ hs code dung dich tạ)
- Mã HS 37079090: Dung dịch cảm quang plus 2000/2200/5000/8000 chứa acrylates <20%, chloromethylisothiazolinone <15 ppm, Chloracetamide <0. 1% (1 lít/can)... (mã hs dung dịch cảm q/ hs code dung dịch cả)
- Mã HS 37079090: Mẫu chất cản quang âm dùng để thí nghiệm kiểm tra... (mã hs mẫu chất cản qu/ hs code mẫu chất cản)
- Mã HS 37079090: Hóa chất công nghiệp dùng cố định ảnh trên phim trong ngành in UR-F1. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất công n/ hs code hóa chất côn)
- Mã HS 37079090: Nhũ tương (Chế phẩm) dùng để tạo ảnh Azocol Poly Plus S. Hàng mới 100%... (mã hs nhũ tương chế/ hs code nhũ tương c)
- Mã HS 37079090: Nước rửa ảnh CP-49(ELFORD)(8834)(1 thùng6 chai;1 chai1lít3). Hàng mới 100%... (mã hs nước rửa ảnh cp/ hs code nước rửa ảnh)
- Mã HS 37079090: Nước rửa ảnh RA-4 BLEACH FIXER(ELFORD)(880032)(1 thùng8 chai;1 chai1lít3). Hàng mới 100%... (mã hs nước rửa ảnh ra/ hs code nước rửa ảnh)
- Mã HS 37079090: Chế phẩm hóa chất dùng trong ngành nhiếp ảnh: FSC-100 AO UNS (1thùng0. 1kg)... (mã hs chế phẩm hóa ch/ hs code chế phẩm hóa)
- Mã HS 37079090: Dung dịch hiện chế bản LH-D2RWS 1L (25lít/can; thành phần là nước, Glucitol, Potassium hydroxide).... (mã hs dung dịch hiện/ hs code dung dịch hi)
- Mã HS 37079090: Chất tạo ảnh dạng lỏng, 5L~20/can, Sử dụng được ngay. Mới 100%... (mã hs chất tạo ảnh dạ/ hs code chất tạo ảnh)
- Mã HS 37079090: Hỗn hợp hóa chất Idealine PDEV(thành phần gồm các chất (Na2SO3);C6H4(OH)2;C4H10O3) dùng trong công đoạn in chế bản (1 thùng 20 lit).... (mã hs hỗn hợp hóa chấ/ hs code hỗn hợp hóa)
- Mã HS 37079090: Vật liệu tạo ảnh loại FOMADUX FIX, Mã: FIX SET Hàng mới 100%... (mã hs vật liệu tạo ản/ hs code vật liệu tạo)
- Mã HS 37079090: Chất gom bản (dùng để bảo vệ mặt bản CTP- cho công nghiệp in). Hàng mới 100% do TQ sản xuất.... (mã hs chất gom bản d/ hs code chất gom bản)
- Mã HS 37079090: Chất để tạo ảnh dùng trong công nghệ in (DEVELOPER), dạng lỏng, 20 kg/lon. Hàng mới 100%.... (mã hs chất để tạo ảnh/ hs code chất để tạo)
- Mã HS 37079090: Thuốc hiện bản kẽm in CTP (CTP), thành phần chính NaCl chiếm 71%, dạng lỏng (20 lít/thùng), mới 100%... (mã hs thuốc hiện bản/ hs code thuốc hiện b)
- Mã HS 37079090: Bột thuốc hiện bản kẽm in, thành phần: Sodium sillicate 85%, Alkylphenol polyoxyethylene 15%, dạng bột, đóng gói: 1. 8Kg/gói, mới 100%... (mã hs bột thuốc hiện/ hs code bột thuốc hi)
- Mã HS 37079090: Thuốc rửa tráng hiện bản kẽm dùng cho ngành in công nghiệp (Chất kết thúc) RC795 (1x10L). Hàng mới 100%... (mã hs thuốc rửa tráng/ hs code thuốc rửa tr)
- Mã HS 37079090: Bột từ Ricoh AF1060 Izumi (1kg/túi), dùng cho máy photo, hàng mới 100%, Nhà sx: SINOTRON UNITED PTE LTD... (mã hs bột từ ricoh af/ hs code bột từ ricoh)
- Mã HS 37079090: Nhựa Polyurethane lỏng dùng để tạo bản in trong sản xuất carton, hàng mới 100%... (mã hs nhựa polyuretha/ hs code nhựa polyure)
- Mã HS 37079090: Chất cản quang âm dùng trong sản xuất module quang điện (1 tote 416. 38784 L)... (mã hs chất cản quang/ hs code chất cản qua)
- Mã HS 37079090: Chế phẩm hiện hình bản in (thành phần Sodium Alkylnaphthalene Sulfonate, mã CAS: 14992-597), dạng lỏng 20 lít/ chai, nhãn hiệu: Huaguang, mã SP: TPD-2, mới 100%... (mã hs chế phẩm hiện h/ hs code chế phẩm hiệ)
- Mã HS 37079090: Nhũ tương dùng để trộn trong tạo ảnh mã CPS 500, mã CAS: 79-07-2, 55965-84-9, 26 hủ/thùng, 1 hủ1 kí.... (mã hs nhũ tương dùng/ hs code nhũ tương dù)
- Mã HS 37079090: Hóa chất hiện phim G333C Fixerr mới 100%, sử dụng ngayy. 1CAN 5LIT. NSX: AGFA... (mã hs hóa chất hiện p/ hs code hóa chất hiệ)
- Mã HS 37079090: Hóa chất tráng phim G1010C Developer mới 100%, sử dụng ngay. 1CAN 10LIT. NSX: AGFA... (mã hs hóa chất tráng/ hs code hóa chất trá)
- Mã HS 37079090: Chế phẩm tạo ảnh dạng dung dịch HG-2000 FILM DEVELOPER dùng trong công nghệ in, thành phần chính Sodium Sulfite(Cas 7757-83-7), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm tạo ản/ hs code chế phẩm tạo)
- Mã HS 37079090: Hóa chất dạng bột dùng để rửa ảnh;Tên hiệu: Copinal. Nhà sản xuất: Industrial Products DIV. FUJIFILM Corporation. 400gr/gói. Nhà cung cấp: RYOWA-KOGYO CO. , LTD. Hàng mẫu mới 100%... (mã hs hóa chất dạng b/ hs code hóa chất dạn)
- Mã HS 37079090: Chất ổn định G-68RA dùng trong in ảnh, đóng can 500l, 2can/ thùng, CAS no 7732-18-5, nhà sx SHANGHAI ZHAOSHUN Trading co. , LTD, mới 100%... (mã hs chất ổn định g/ hs code chất ổn định)
- Mã HS 37079090: Chất độn và chất tẩy trắng CPRA pro dùng trong in ảnh, đóng thùng 40l, CAS no 7783-18-8, nhà sx SHANGHAI ZHAOSHUN Trading co. , LTD, mới 100%... (mã hs chất độn và chấ/ hs code chất độn và)
- Mã HS 37079090: Bột từ Type 24 (dùng cho máy photocopy)900gr/gói, hàng mới 100%.... (mã hs bột từ type 24/ hs code bột từ type)
- Mã HS 37079090: Chất định hình phim KC-3000F thành phần gồm (citric acid: 3. 0-5. 0%, sodium sulfite: 10%-30%Ammonium thiosulfate50%-70% dùng trong in xoa hoa văn lên mũ giầy, mới 100%, 5 lít/thùng, 3 thùng 19. 5kg)... (mã hs chất định hình/ hs code chất định hì)
- Mã HS 37079090: Chất rửa phimKC-3000Dgồm(Sodium sulfite5%-100%, hydroquinone 4%-6%, diethylene glycol6%-8%, DisodiumEDTA 5%-8%Potassium bromide1%-5% dùng trong in xoa hoa văn lên mũ giầy, mới100%, 5 lít/thùng, 3PAIL: 19. 5kg... (mã hs chất rửa phimkc/ hs code chất rửa phi)
- Mã HS 37079090: Chế phẩm dùng để tạo ảnh KBS-602 (T/phần: Poly(vinyl alcohol) 4-10%, Polyvinyl acetate resin 14-25%, Acrylic resin 15-25%, Water pigment below 0. 1%, Surface modifier below 0. 1%, water 55-70%). Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dùng đ/ hs code chế phẩm dùn)
- Mã HS 37079090: Chất bắt sáng dùng trong ngành in lụa SAATITEX PHU2 BLUE 6KG, Hàng mẫu, mới 100%... (mã hs chất bắt sáng d/ hs code chất bắt sán)
- Mã HS 37079090: Chất xúc tác Q4311A (12 BOX). Hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác q4/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 37079090: Dầu ảnh HP 4. 5 Q4313A (140 BOX). Hàng mới 100%... (mã hs dầu ảnh hp 45/ hs code dầu ảnh hp 4)
- Mã HS 37079090: Chế phẩm dạng nhũ tương ADVANCE AX-81 (4. 5 kg/thùng) quét lên lưới in tạo lớp cảm quang để chụp phim trong khuôn in màn hình điện thoại. TP: polyvilyn acetate emulsion: 12%, polyvilyn alcohol... (mã hs chế phẩm dạng n/ hs code chế phẩm dạn)
- Mã HS 37079090: Dung dịch tráng Film dùng trong nhiếp ảnh, FIT-Replenisher, 20 Lít/Can (tổng cộng 4320 lit) (Cas No: 6834-92-0, 1310-73-2). Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch tráng/ hs code dung dịch tr)
- Mã HS 37079090: Dung dịch để làm ẩm ASTRO MARK dùng cho công nghiệp in loại 200l/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dung dịch để là/ hs code dung dịch để)
- Mã HS 37079090: Dung dịch hóa chất lau lô mực MATICLEAN dùng cho công nghiệp in loại 17l/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dung dịch hóa c/ hs code dung dịch hó)
- Mã HS 37079090: Chế phẩm mực in dạng bột màu đen dùng trong máy in laser và máy photocopy HP P SERIES NEW GENERATION (containing black toners), 10kgm x 2bag/pack, hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm mực in/ hs code chế phẩm mực)
- Mã HS 37079090: Dung dịch rửa bản kẽm dùng trong ngành in THERM DEV. PM/A DA 20 LT PE (Quy cách đóng gói: mỗi thùng 20L)- 20180620- THERM DEV. PM/A DA 20 LT PE- Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch rửa b/ hs code dung dịch rử)
- Mã HS 37079090: Hóa chất dùng trong công nghiệp in: Thuốc hiện bản: KODAK GOLDSTAR PREMIUM PLATE REPLENISHER (20 lít/thùng). Mã CAS: 7757-83-7 (Sodium Sulfite), mới 100%.... (mã hs hóa chất dùng t/ hs code hóa chất dùn)
- Mã HS 37079090: Dung dịch rửa film- Deverloper PDEV. Mã Cas: 123-31-9. Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch rửa f/ hs code dung dịch rử)
- Mã HS 37079090: Dung dịch định hình film- Fexer PFIX. Mã CAS: 64-19-7 hàm lượng 1%. Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch định/ hs code dung dịch đị)
- Mã HS 37079090: Nước rửa ảnh dùng cho chụp ảnh màu (RA-4 SP BLEACH-FIX), Hiệu FLATIUM, (1 THÙNG/ 2 CHAI, 1 CHAI/5 LÍT). Hàng mới 100%... (mã hs nước rửa ảnh dù/ hs code nước rửa ảnh)
- Mã HS 37079090: Hóa chất rửa phim X-quang, loại định hình (Quy cách đóng gói: mỗi thùng gồm 2 bộ, mỗi bộ gồm bình A: 4L và bình B: 600ml)- 873505- Auto Fixer/ Replenisher- Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất rửa ph/ hs code hóa chất rửa)
- Mã HS 37079090: Dung dịch hãm màu (KODAK Rapid Fixer and Replenisher) dùng để loại bỏ silver halide của dầu giấy in hay film(50can, 5 Lít/1can), (FIXING SOLUTION (315*158*335)mm) (SB030100236), mới 100%... (mã hs dung dịch hãm m/ hs code dung dịch hã)
- Mã HS 37079090: Hóa chất (KODAK ACCUMAX Rapid Access Developer and Replenisher) sử dụng cho khoang Develop dùng để tẩy rửa dry film trên bản mạch in, (DEVELOPER (315*158*335)mm) (SB030100235), mới 100%... (mã hs hóa chất kodak/ hs code hóa chất ko)
>