3215 - Mã HS 32151110: Mực In Offset UV. Nhãn Hiệu Roller Tiger, Đóng gói 1kg/lon. UV 161 Process Black S (Hàng Mới 100%)... (mã hs mực in offset u/ hs code mực in offse)
- Mã HS 32151110: Mực in Uvokett màu đen "EBONY DENSE BLACK" dạng đặc- UKB8-0085-409N, Hàng mới 100%... (mã hs mực in uvokett/ hs code mực in uvoke)
- Mã HS 32151110: Mực in TOP- màu đen... (mã hs mực in top màu/ hs code mực in top)
- Mã HS 32151110: Mực in SL- 6U màu đen... (mã hs mực in sl 6u m/ hs code mực in sl 6)
- Mã HS 32151110: Mực in SDC màu đen... (mã hs mực in sdc màu/ hs code mực in sdc m)
- Mã HS 32151190: Mực in (1 Chai 1 Lít), (Hàng đã kiểm hóa tại tk: 101686430751/A12 (01/11/2017)-PRINTING INK NO. 830 LOT. 10291 NET. 1KG-(mới 100%)... (mã hs mực in 1 chai/ hs code mực in 1 ch)
- Mã HS 32151190: Mực máy in 6230; hàng mới 100%... (mã hs mực máy in 6230/ hs code mực máy in 6)
- Mã HS 32151190: Mực máy in Canon; hàng mới 100%... (mã hs mực máy in cano/ hs code mực máy in c)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-WIT INK 90 BLACK (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đenwit/ hs code mực in đenw)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-DCL INK 90 BLACK (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đendcl/ hs code mực in đend)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-J-WIN INK 90 BLACK (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đenjwi/ hs code mực in đenj)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-PET TH INK 92 BLACK (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đenpet/ hs code mực in đenp)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-RC SL 61 SERIES 61-92 BLACK (0. 5KG/CAN X 4 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đenrc s/ hs code mực in đenr)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-2000 SERIES AP INK 2090 BLACK (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đen2000/ hs code mực in đen2)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-5600 SERIES OPS INK 5690 BLACK (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đen5600/ hs code mực in đen5)
- Mã HS 32151190: Mực in đen-8300 SERIES EMA INK 8392 BLACK (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đen8300/ hs code mực in đen8)
- Mã HS 32151190: Mực in màn hình, dùng để in lên màn hình điện thoại, SG740 710 BLACK, hãng SX: Seiko Advange LTD, màu đen, hàng mới 100%... (mã hs mực in màn hình/ hs code mực in màn h)
- Mã HS 32151190: Mực in dạng cuộn (300 m/cuộn)... (mã hs mực in dạng cuộ/ hs code mực in dạng)
- Mã HS 32151190: Mực in resin cho máy in mã vạch kích thước: 50mm*300m... (mã hs mực in resin ch/ hs code mực in resin)
- Mã HS 32151190: Mực in màu hồng "Pink WS-2604R", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu hồng/ hs code mực in màu h)
- Mã HS 32151190: Mực in màu đỏ "Original red WS-2601R", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đỏ/ hs code mực in màu đ)
- Mã HS 32151190: Mực in màu xanh lá cây "Green WS-2201G", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu xanh/ hs code mực in màu x)
- Mã HS 32151190: Mực in màu đỏ cam "Mandarin red WS-2607R", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đỏ c/ hs code mực in màu đ)
- Mã HS 32151190: Mực in màu vàng chanh "Lemon Yellow WS-2301Y', dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu vàng/ hs code mực in màu v)
- Mã HS 32151190: Mực in xanh nước biển "Ultramarine Blue WS-2505B", dùng cho máy in decan. Hàng mới 100%... (mã hs mực in xanh nướ/ hs code mực in xanh)
- Mã HS 32151190: Mực In HY-T dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hyt dùn/ hs code mực in hyt)
- Mã HS 32151190: Mực In HY-5A dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hy5a dù/ hs code mực in hy5a)
- Mã HS 32151190: Mực In H37D-505 dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in h37d505/ hs code mực in h37d)
- Mã HS 32151190: Mực in ribon 80*300m, mới 100%... (mã hs mực in ribon 80/ hs code mực in ribon)
- Mã HS 32151190: Mực cho máy making 2D (domino TIJ-BK118 42ml), mới 100%... (mã hs mực cho máy mak/ hs code mực cho máy)
- Mã HS 32151190: Mực in (chưa cô đặc)... (mã hs mực in chưa cô/ hs code mực in chưa)
- Mã HS 32151190: Mực in (4340 FL- BLUE)... (mã hs mực in 4340 fl/ hs code mực in 4340)
- Mã HS 32151190: Mực in mẫu (INK SAMPLE)... (mã hs mực in mẫu ink/ hs code mực in mẫu)
- Mã HS 32151190: Mực in (SM 4244 NAVY BLUE)... (mã hs mực in sm 4244/ hs code mực in sm 4)
- Mã HS 32151190: Mực in màu đỏ (NP-SM 4213 SUPER RED)... (mã hs mực in màu đỏ/ hs code mực in màu đ)
- Mã HS 32151190: Mực bạc... (mã hs mực bạc/ hs code mực bạc)
- Mã HS 32151190: Mực in dùng phun hoa văn lên khuôn-spray ink(2chai4kg)(hàng mới 100%)... (mã hs mực in dùng phu/ hs code mực in dùng)
- Mã HS 32151190: Giấy in nhãn TZE 621 PT-D450 vàng 9mm... (mã hs giấy in nhãn tz/ hs code giấy in nhãn)
- Mã HS 32151190: Giấy in chuyển T-240 (500m/cuộn)... (mã hs giấy in chuyển/ hs code giấy in chuy)
- Mã HS 32151190: Mực in công nghiệp 6447 (dùng trong ngành giày, in bán thành phẩm má giày)... (mã hs mực in công ngh/ hs code mực in công)
- Mã HS 32151190: Mực in laser canon 303, dùng trên văn phòng. Hàng mới 100%... (mã hs mực in laser ca/ hs code mực in laser)
- Mã HS 32151190: Mực in thường màu đen, dạng bột, không nhũ, (không dùng để in tiền), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs mực in thường m/ hs code mực in thườn)
- Mã HS 32151190: Mực in dùng trong quảng cáo và công nghiệp (không dùng để in tiền), dang mực nước, Matta Black (dark black), không hiệu, 1000ml/chai, mới 100%... (mã hs mực in dùng tro/ hs code mực in dùng)
- Mã HS 32151190: Mực in UV dùng cho máy in Offset, hiệu: JET UV 16 PROCESS BLACK (Mực màu đen, không dùng để in tiền). Hiệu: JET UV, nhà sản xuất: IMPERIAL. Đóng gói 01kg/hộp/10 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs mực in uv dùng/ hs code mực in uv dù)
- Mã HS 32151190: Mực in (70000-00101)(đóng gói 950ml/chai), (CTHH- C4H8O). Dùng cho máy in trong xưởng in công nghiệp (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in 700000/ hs code mực in 7000)
- Mã HS 32151190: Mực in Dye cho máy in phun loại bình 1lít E0010-01LB (đen) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in dye cho/ hs code mực in dye c)
- Mã HS 32151190: Mực in Pigment cho máy in phun loại bình 1 lít H5970-01LB (đen) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in pigment/ hs code mực in pigme)
- Mã HS 32151190: Mực in HP CE260A... (mã hs mực in hp ce260/ hs code mực in hp ce)
- Mã HS 32151190: Giấy in chuyển T-240 (500m/cuộn)... (mã hs giấy in chuyển/ hs code giấy in chuy)
- Mã HS 32151190: Mực In HR dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hr dùng/ hs code mực in hr dù)
- Mã HS 32151190: Mực In HY-T dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hyt dùn/ hs code mực in hyt)
- Mã HS 32151190: Mực In HY-5A dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in hy5a dù/ hs code mực in hy5a)
- Mã HS 32151190: Mực In H37D-505 dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in h37d505/ hs code mực in h37d)
- Mã HS 32151190: Mực In H37D-506 dùng trong ngành giầy... (mã hs mực in h37d506/ hs code mực in h37d)
- Mã HS 32151190: Mực in SPI-000 (VIC-710 Black (1can15kg))... (mã hs mực in spi000/ hs code mực in spi0)
- Mã HS 32151190: Băng mực in nhãn Tepra 6mm (Mực in màu xanh dạng thanh, dùng để in nhân bản). Hàng mới 100%... (mã hs băng mực in nhã/ hs code băng mực in)
- Mã HS 32151190: Mực hộp máy in laser HP_CF226A, hàng mới 100%... (mã hs mực hộp máy in/ hs code mực hộp máy)
- Mã HS 32151190: Hộp mực in Epson LQ310. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mực in epso/ hs code hộp mực in e)
- Mã HS 32151190: Hộp mực in Brother LC39C. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mực in brot/ hs code hộp mực in b)
- Mã HS 32151190: MỰC IN: DX60V 994 BLACK (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v 9/ hs code mực in dx60)
- Mã HS 32151190: Mực in nhãn dán RIBBON WAXRESIN, kt: 110mm(W)x 300M(L); 60mm(W)x 300M(L). Hàng mới 100%... (mã hs mực in nhãn dán/ hs code mực in nhãn)
- Mã HS 32151190: MỰC IN HP CE260A... (mã hs mực in hp ce260/ hs code mực in hp ce)
- Mã HS 32151190: Mực in DIGISTAR HI-PRO (Đen), hàng mới 100%... (mã hs mực in digistar/ hs code mực in digis)
- Mã HS 32151190: Mực in trắng JP-W89 (Hợp chất hữu cơ gồm nhiều thành phần dùng cho máy in phun công nghiệp. Hàng mới 100%)... (mã hs mực in trắng jp/ hs code mực in trắng)
- Mã HS 32151190: MỰC IN: XA55VN BLACK 1000G (dùng để in bao bì)... (mã hs mực in xa55vn/ hs code mực in xa55)
- Mã HS 32151190: MỰC IN: BELLE COLOR R BLACK 1000 VER. 2... (mã hs mực in belle c/ hs code mực in bell)
- Mã HS 32151190: Mực in HP CZ129A, màu đen 38ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cz129/ hs code mực in hp cz)
- Mã HS 32151190: Mực in: BLACK... (mã hs mực in black/ hs code mực in blac)
- Mã HS 32151190: Mực in: ULTRA BLACK... (mã hs mực in ultra b/ hs code mực in ultr)
- Mã HS 32151190: Mực in máy samsung màu đen CLT-K606S, Dung lượng: In khoảng 25000 tờ với độ phủ 5%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in máy sams/ hs code mực in máy s)
- Mã HS 32151190: Mực màu đen HSF 1010 (DH50 FRONT)... (mã hs mực màu đen hsf/ hs code mực màu đen)
- Mã HS 32151190: Mực in HP-M402, màu đen. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hpm402/ hs code mực in hpm4)
- Mã HS 32151190: Mực in cho máy in Brother HL-L2366DW, màu đen. Hàng mới 100%... (mã hs mực in cho máy/ hs code mực in cho m)
- Mã HS 32151190: Mực TAT STSG-1... (mã hs mực tat stsg1/ hs code mực tat stsg)
- Mã HS 32151190: Mực in nhãn SB 165 (Black)... (mã hs mực in nhãn sb/ hs code mực in nhãn)
- Mã HS 32151190: Mực in: PRIDE- 50 BLACK... (mã hs mực in pride/ hs code mực in prid)
- Mã HS 32151190: Mực in Canon GI- 790 BK. Hàng mới 100%... (mã hs mực in canon gi/ hs code mực in canon)
- Mã HS 32151190: Nguyên liệu máy in phun: Mực in đen V410-D, 750 ml/ chai. Hiệu Vidoejet. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu máy/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 32151190: Mực in SG740-423 C dùng để in... (mã hs mực in sg74042/ hs code mực in sg740)
- Mã HS 32151190: Mực in SG740-710 màu đen dùng để in... (mã hs mực in sg74071/ hs code mực in sg740)
- Mã HS 32151190: Mực in dùng cho máy in Offset, hiệu: DRUCKMEISTER 8801, màu đen (không dùng để in tiền), loại đóng gói chân không. Đóng gói: 1kg/hộp/12 hộp/thùng. Mới 100%... (mã hs mực in dùng cho/ hs code mực in dùng)
- Mã HS 32151190: Mực in bao bì hệ nước, màu đen/ Water Based Black pigment Dispersion CD-2728... (mã hs mực in bao bì h/ hs code mực in bao b)
- Mã HS 32151190: Mực in samsung MLT-D111S/SEE, màu đen, hàng mới 100%... (mã hs mực in samsung/ hs code mực in samsu)
- Mã HS 32151190: Mực in tương thích samsung MLT D111S, màu đen, hàng mới 100%... (mã hs mực in tương th/ hs code mực in tương)
- Mã HS 32151190: Mực in- SSNSA 911 Black VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 8 và 9 của TK102893478700/A41 (26/09/19)... (mã hs mực in ssnsa 9/ hs code mực in ssns)
- Mã HS 32151190: Mực in đen JP-K117 (hỗn hợp hữu cơ dùng cho máy in phun Hitachi. Hàng mới 100%)... (mã hs mực in đen jpk/ hs code mực in đen j)
- Mã HS 32151190: Mực in màu đen dạng lỏng chưa được cô đặc... (mã hs mực in màu đen/ hs code mực in màu đ)
- Mã HS 32151190: MỰC IN NƯỚC MÀU ĐEN FD-01... (mã hs mực in nước màu/ hs code mực in nước)
- Mã HS 32151190: Mực in phun HP51645. Hàng mới 100%... (mã hs mực in phun hp5/ hs code mực in phun)
- Mã HS 32151190: Mực đổ máy in Laser (màu đen). Hàng mới 100%... (mã hs mực đổ máy in l/ hs code mực đổ máy i)
- Mã HS 32151900: Mực in màu Rubine- Uni Fs Rubine R57: 1, dùng cho máy in thùng carton... (mã hs mực in màu rubi/ hs code mực in màu r)
- Mã HS 32151900: Mực in YC-280-2090 (màu vàng, thể lỏng được làm khô bằng tia hồng ngoại)... (mã hs mực in yc2802/ hs code mực in yc28)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV BK 013... (mã hs mực in cav bk 0/ hs code mực in cav b)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV GRAY GY 003... (mã hs mực in cav gray/ hs code mực in cav g)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV GY 005 Gray... (mã hs mực in cav gy 0/ hs code mực in cav g)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV WHITE WT-001... (mã hs mực in cav whit/ hs code mực in cav w)
- Mã HS 32151900: Mực in SG740 BL-016 Blue... (mã hs mực in sg740 bl/ hs code mực in sg740)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV DARK GRAY GY011... (mã hs mực in cav dark/ hs code mực in cav d)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV MB(Z) CONC BLUE... (mã hs mực in cav mbz/ hs code mực in cav m)
- Mã HS 32151900: Mực in CAV-000 (909-004 T) White... (mã hs mực in cav000/ hs code mực in cav0)
- Mã HS 32151900: Mực in màu CAV (M) 800 Medium Clear... (mã hs mực in màu cav/ hs code mực in màu c)
- Mã HS 32151900: Mực in-JELCON INK CH-8 (0. 3KG/CAN X 3 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực injelcon i/ hs code mực injelco)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-DCL INK 38 RED(0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏdcl i/ hs code mực in đỏdc)
- Mã HS 32151900: Mực in-DCL INK 00 CLEAR (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực indcl ink/ hs code mực indcl i)
- Mã HS 32151900: Mực in-WIT INK 00 CLEAR (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inwit ink/ hs code mực inwit i)
- Mã HS 32151900: Mực in-J-WIN INK 00 CLEAR (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực injwin in/ hs code mực injwin)
- Mã HS 32151900: Mực in-PET TH INK 00 CLEAR (0. 5KG/CAN X10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inpet th i/ hs code mực inpet t)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-PET TH INK 08 RED (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏpet t/ hs code mực in đỏpe)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-DCL INK 12 YELLOW (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàngdcl/ hs code mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in-RC VX 47 SERIES REDUCER (0. 5KG/CAN X 6 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inrc vx 47/ hs code mực inrc vx)
- Mã HS 32151900: Mực in- RC LP 47 SERIES REDUCER (0. 5KG/CAN X 6 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in rc lp 4/ hs code mực in rc l)
- Mã HS 32151900: Mực in-RC GA 41 SERIES 00 CLEAR (0. 5KG/CAN X 6 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inrc ga 41/ hs code mực inrc ga)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-PET TH INK 12 YELLOW (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàngpet/ hs code mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in-RC LP 47 SERIES 00 CLEAR (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inrc lp 47/ hs code mực inrc lp)
- Mã HS 32151900: Mực in-RC SL 61 SERIES 61-00 CLEAR (0. 5KG/CAN X 4 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực inrc sl 61/ hs code mực inrc sl)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-2000 SERIES AP INK 2008 RED (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏ2000/ hs code mực in đỏ20)
- Mã HS 32151900: Mực in-2000 SERIES AP INK 2000 CLEAR (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in2000 ser/ hs code mực in2000)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-5600 SERIES OPS INK 5608 RED (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏ5600/ hs code mực in đỏ56)
- Mã HS 32151900: Mực in đỏ-8300 SERIES EMA INK 8308 RED (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in đỏ8300/ hs code mực in đỏ83)
- Mã HS 32151900: Mực in-5600 SERIES OPS INK 5600 CLEAR (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in5600 ser/ hs code mực in5600)
- Mã HS 32151900: Mực in-8300 SERIES EMA INK 8300 CLEAR (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in8300 ser/ hs code mực in8300)
- Mã HS 32151900: Mực in trắng-DCL INK 10 SUPER WHITE(2) (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in trắngdc/ hs code mực in trắng)
- Mã HS 32151900: Mực in xanh-2000 SERIES AP INK 2046 BLUE. (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL Hàng mới 100%... (mã hs mực in xanh200/ hs code mực in xanh)
- Mã HS 32151900: Mực in xanh-5600 SERIES OPS INK 5646 BLUE (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in xanh560/ hs code mực in xanh)
- Mã HS 32151900: Mực in trắng-8300 SERIES EMA INK EXO WHITE (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in trắng83/ hs code mực in trắng)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-2000 SERIES AP INK 2002 YELLOW (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàng200/ hs code mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-5600 SERIES OPS INK 5602 YELLOW (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàng560/ hs code mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in vàng-8300 SERIES EMA INK 8314 YELLOW (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vàng830/ hs code mực in vàng)
- Mã HS 32151900: Mực in trắng-5600 SERIES OPS INK 5601 WHITE (0. 5KG/CAN X 10 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in trắng56/ hs code mực in trắng)
- Mã HS 32151900: Mực in xanh nước biển-DCL INK 87 MARINE BLUE (0. 5KG/CAN X 5 CAN), hiệu JUJO CHEMICAL. Hàng mới 100%... (mã hs mực in xanh nướ/ hs code mực in xanh)
- Mã HS 32151900: Mực in PSR tác dụng cách điện bề mặt tấm mạch in (mục 1 Tk102484708430/E31 ngày 15. 02. 2019)... (mã hs mực in psr tác/ hs code mực in psr t)
- Mã HS 32151900: Mực in SPI 000(SG 740 PT 432C). Hàng mới 100%... (mã hs mực in spi 000/ hs code mực in spi 0)
- Mã HS 32151900: Băng mực Tepra 12mm*8mm Đỏ... (mã hs băng mực tepra/ hs code băng mực tep)
- Mã HS 32151900: Mực in màn hình, dùng để in lên màn hình điện thoại, 1300 120 WITE, hãng SX: Seiko Advange LTD, màu trắng, hàng mới 100%... (mã hs mực in màn hình/ hs code mực in màn h)
- Mã HS 32151900: Mực in 9176(0. 8 lít/bình nhựa). Hàng mới 100%... (mã hs mực in 917608/ hs code mực in 9176)
- Mã HS 32151900: NPP- PLASTISOL INK(Mực in lụa dạng màu, không nhũ không dạ quang, dùng trong ngành in công nghiệp)Hàng mới 100%... (mã hs npp plastisol/ hs code npp plastis)
- Mã HS 32151900: Mực in màu lục- UV 161 PROCESS CYAN S- Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu lục/ hs code mực in màu l)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF PRT MAGENTA HF1- Mực in dùng in trên bao bì các loại... (mã hs fdo new tbf prt/ hs code fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF RST H BR-RED HF1- Mực in dùng in trên bao bì các loại... (mã hs fdo new tbf rst/ hs code fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: FDO EMBOSS MEDIUM HF1 T- Mực in dùng in trên bao bì các loại. Đã nhập kiểm thông quan tk102237749021(24/09/18)... (mã hs fdo emboss medi/ hs code fdo emboss m)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF MEDIUM HF1- Mực in dùng in trên bao bì các loại- Đã nhập kiểm thông quan tk 101746453211(04/12/17)... (mã hs fdo new tbf med/ hs code fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF YELLOW HF1- Mực in dùng in trên bao bì các loại. Đã nhập kiểm thông quan TK102418626811 (02/01/19)... (mã hs fdo new tbf yel/ hs code fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: FDO NEW TBF WHITE HF1 *1. 5- Mực in dùng in trên bao bì các loại. Đã nhập kiểm và thông quan tk 102190967061 (28/08/18)... (mã hs fdo new tbf whi/ hs code fdo new tbf)
- Mã HS 32151900: Mực in lưới SCREEN SPI- 000 (SG740- Black) nhà máy sản xuất Seiko (Vietnam) Co. , Ltd. Số lượng 3(hộp)... (mã hs mực in lưới scr/ hs code mực in lưới)
- Mã HS 32151900: Mực in, INK(NAK GOO CLEAR), đóng thành chai dung tích 1L, sử dụng cho máy in lưới. Hàng mới 100%... (mã hs mực in inknak/ hs code mực in ink)
- Mã HS 32151900: Mực in, INK(MIP HF 80 BK (LOW), đóng thành chai dung tích 1L, sử dụng cho máy in lưới. Hàng mới 100%... (mã hs mực in inkmip/ hs code mực in ink)
- Mã HS 32151900: Mực in, INK(NAKG DB190403 GRAY-C), đóng thành chai dung tích 1L, sử dụng cho máy in lưới. Hàng mới 100%... (mã hs mực ininknakg/ hs code mực ininkn)
- Mã HS 32151900: Mực in, INK(HML HF SERIES DBL CV7AS D/GRAY 190503), đóng thành chai dung tích 1L, sử dụng cho máy in lưới. Hàng mới 100%... (mã hs mực ininkhml/ hs code mực ininkh)
- Mã HS 32151900: Mực in SK4; loại mực dầu; 4 màu C, M, Y, và K, không dùng để in tiền, hiệu Taimes, hàng mới 100%... (mã hs mực in sk4; loạ/ hs code mực in sk4;)
- Mã HS 32151900: Mực in (dạng lỏng) INQ-HF979 Black (01kg/thùng)... (mã hs mực in dạng lỏ/ hs code mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực nước Rotring Ink So 194-660, 23ml/ lọ (C; Na2B4O7H20)... (mã hs mực nước rotrin/ hs code mực nước rot)
- Mã HS 32151900: Mực khô dạng cây Zekka Kuretake AA9-10 20x9x77mm, 20 chiếc/ hộp... (mã hs mực khô dạng câ/ hs code mực khô dạng)
- Mã HS 32151900: Mực màu máy in thường LVP613CDW: 045BK: 02, 045C: 02, 045M: 02, 045Y: 02, hàng mới 100%... (mã hs mực màu máy in/ hs code mực màu máy)
- Mã HS 32151900: Mựa Ribbon... (mã hs mựa ribbon/ hs code mựa ribbon)
- Mã HS 32151900: Mực in/INK PLH 90 BLACK/10018... (mã hs mực in/ink plh/ hs code mực in/ink p)
- Mã HS 32151900: Mực in/PLH PANTONE 281C/11155... (mã hs mực in/plh pant/ hs code mực in/plh p)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-0110 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f100110/ hs code mực in f100)
- Mã HS 32151900: Mực in (dạng cuộn film) (300m)... (mã hs mực in dạng cu/ hs code mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực In Offset UV. Nhãn Hiệu Roller Tiger, Đóng gói 1, 5kg/lon. UV HY-BD White HS-2 (Hàng Mới 100%)... (mã hs mực in offset u/ hs code mực in offse)
- Mã HS 32151900: Mực in. Hàng mới 100%. dùng cho sx sản phẩm ngành nhựa.... (mã hs mực in hàng mớ/ hs code mực in hàng)
- Mã HS 32151900: Nước pha mực TR-006. Hàng mới 100%... (mã hs nước pha mực tr/ hs code nước pha mực)
- Mã HS 32151900: Dung dịch rửa lưới 718. Hàng mới 100%... (mã hs dung dịch rửa l/ hs code dung dịch rử)
- Mã HS 32151900: Mực in màu ABS-110 (Thành phần: Synthesis of acrylic resin 9005-09-8, isophorone 9003-4-1, DIBK 78-59-1, Defoaming agent 108-83-8, . ). Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu abs/ hs code mực in màu a)
- Mã HS 32151900: Mực in SR-500 DMK20/CA-66 HA-4 dùng để in trên bản mạch điện tử... (mã hs mực in sr500 d/ hs code mực in sr50)
- Mã HS 32151900: Ruy băng đã phủ mực in Wax 110mmx300m, mới 100%... (mã hs ruy băng đã phủ/ hs code ruy băng đã)
- Mã HS 32151900: Mực Filler No. 2 chứa poly (vinyl alcohol), chất màu tổng hợp và nước, dùng để sửa lưới in (1 chai 1 Kg)... (mã hs mực filler no2/ hs code mực filler n)
- Mã HS 32151900: MỰC IN SG 740 P420 C GRAY. HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực in sg 740 p/ hs code mực in sg 74)
- Mã HS 32151900: Mực màu đen (XPL7020/7030/4020/XAL4014/7015) 36-666... (mã hs mực màu đen xp/ hs code mực màu đen)
- Mã HS 32151900: Mực in (DK0200_AWA142_ACCUBATCH BLACK CONC #1)... (mã hs mực in dk0200/ hs code mực in dk02)
- Mã HS 32151900: Mực in (NW: 2, 5kgs/hộp*4 hộp/kiện, total: 40 kiện), màu xanh, hàng mới 100%... (mã hs mực in nw 25/ hs code mực in nw)
- Mã HS 32151900: Mực in (In trên vải: Plastisol, Rubber, Ga2, Ny)... (mã hs mực in in trên/ hs code mực in in t)
- Mã HS 32151900: Bột mực in... (mã hs bột mực in/ hs code bột mực in)
- Mã HS 32151900: Mực in nâu: 8 ống (0. 3Kg/ống)... (mã hs mực in nâu 8 ố/ hs code mực in nâu)
- Mã HS 32151900: Mực in xanh 3 ống (0. 3kg/ống)... (mã hs mực in xanh 3 ố/ hs code mực in xanh)
- Mã HS 32151900: Mực in Fixer V, hiệu: Matsui Shikiso... (mã hs mực in fixer v/ hs code mực in fixer)
- Mã HS 32151900: Mực in Trial VN TOP, hiệu: Matsui Shikiso... (mã hs mực in trial vn/ hs code mực in trial)
- Mã HS 32151900: Mực in Trial Core Navy, hiệu: Matsui Shikiso... (mã hs mực in trial co/ hs code mực in trial)
- Mã HS 32151900: Mực in, dạng lỏng Phrozen Resin: Wax Like Resin (Acrylate resin), màu xanh đen, sử dụng cho máy in 3D, NCC: PHROZEN TECH CO LTD, 500g/ 1 lọ, hàng mới 100%... (mã hs mực in dạng lỏ/ hs code mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực in UV Flexo màu trắng trong dạng lỏng- "VCF 02B"- RXA0-7762Hàng mới 100%.... (mã hs mực in uv flexo/ hs code mực in uv fl)
- Mã HS 32151900: Mực in Uvokett Ivory màu trắng "HV 2 White" dạng đặc- UKB9-0102-409N, Hàng mới 100%... (mã hs mực in uvokett/ hs code mực in uvoke)
- Mã HS 32151900: Mực in GHYGXS101-1 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Caco3, Purified Water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghygxs10/ hs code mực in ghygx)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY102 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone, Titanium dioxide, Polyurethane resin, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghy102 c/ hs code mực in ghy10)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY203 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghy203 c/ hs code mực in ghy20)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY308 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghy308 c/ hs code mực in ghy30)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY500 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghy500 c/ hs code mực in ghy50)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY702 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghy702 c/ hs code mực in ghy70)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY09788 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghy09788/ hs code mực in ghy09)
- Mã HS 32151900: Mực in-GW-999... (mã hs mực ingw999/ hs code mực ingw99)
- Mã HS 32151900: Mực in MRX-HF 919 Black... (mã hs mực in mrxhf 9/ hs code mực in mrxh)
- Mã HS 32151900: Mực in GPI HF COVER GRAY... (mã hs mực in gpi hf c/ hs code mực in gpi h)
- Mã HS 32151900: Mực in GLS-GLASS PROMOTER... (mã hs mực in glsglas/ hs code mực in glsg)
- Mã HS 32151900: Mực in GPI HF SDG PT-427C... (mã hs mực in gpi hf s/ hs code mực in gpi h)
- Mã HS 32151900: Mực in IRX HF 160920 NOK IR BLACK... (mã hs mực in irx hf 1/ hs code mực in irx h)
- Mã HS 32151900: Mực in GLS HF 01007 TKI BLACK (VM)... (mã hs mực in gls hf 0/ hs code mực in gls h)
- Mã HS 32151900: Mực in GPI HF 180511 SDG COVER GRAY... (mã hs mực in gpi hf 1/ hs code mực in gpi h)
- Mã HS 32151900: Mực in NK 703G MIRROR SILVER T-141111... (mã hs mực in nk 703g/ hs code mực in nk 70)
- Mã HS 32151900: Mực in ABS-110, dùng in chữ lên linh kiện nhựa... (mã hs mực in abs110/ hs code mực in abs1)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-11682... (mã hs mực in 6801168/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12795... (mã hs mực in 6801279/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 020... (mã hs mực in 020/ hs code mực in 020)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10495(GRAY 11C)... (mã hs mực in 6801049/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in nhựa màu trắng; White Ink for PVC; Dạng lỏng; QC 5kg/hộp sắt; Dùng để in chữ màu trắng lên lớp vỏ dây điện; Hàng hóa đã có KQ PTPL số 1393/TB-KĐ2 ngày 27/08/2019; Mới 100%... (mã hs mực in nhựa màu/ hs code mực in nhựa)
- Mã HS 32151900: Mực in màu đỏ tươi để in trên quần áo, mã P5200M, hiệu DUPONT, (chai 10 lít, dạng lỏng), hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đỏ t/ hs code mực in màu đ)
- Mã HS 32151900: Mực DYH-102B1... (mã hs mực dyh102b1/ hs code mực dyh102b)
- Mã HS 32151900: Mực F-411 Vàng ánh bạc... (mã hs mực f411 vàng/ hs code mực f411 và)
- Mã HS 32151900: MỰC IN/ INKS (All kinds of color) 2099... (mã hs mực in/ inks a/ hs code mực in/ inks)
- Mã HS 32151900: Mực in/ (B50)... (mã hs mực in/ b50/ hs code mực in/ b50)
- Mã HS 32151900: Mực in/ 11-4202TC... (mã hs mực in/ 114202/ hs code mực in/ 114)
- Mã HS 32151900: MỰC IN/ INK WF16 SBM... (mã hs mực in/ ink wf1/ hs code mực in/ ink)
- Mã HS 32151900: Mực in/ U17KG/ (B20)... (mã hs mực in/ u17kg// hs code mực in/ u17k)
- Mã HS 32151900: Mực in T-015... (mã hs mực in t015/ hs code mực in t015)
- Mã HS 32151900: Mực in T-1100... (mã hs mực in t1100/ hs code mực in t110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-12068... (mã hs mực in c12068/ hs code mực in c120)
- Mã HS 32151900: Mực in C-13048... (mã hs mực in c13048/ hs code mực in c130)
- Mã HS 32151900: Mực in C-14088... (mã hs mực in c14088/ hs code mực in c140)
- Mã HS 32151900: Mực in C-17028... (mã hs mực in c17028/ hs code mực in c170)
- Mã HS 32151900: Mực in C-18078... (mã hs mực in c18078/ hs code mực in c180)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11008A... (mã hs mực in c11008a/ hs code mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in không chứa tiền chất: SG740 PANTONE 431C... (mã hs mực in không ch/ hs code mực in không)
- Mã HS 32151900: Mực in chống ký dùng cho máy in Offset, không dùng để in tiền, hiệu: D-INK FOR PROTECT AGAINST SIGNING. Hiệu: D-ink, NSX: IMPERIAL, Đóng gói 01kg/hộp/12 hộp/thùng. Mới 100%... (mã hs mực in chống ký/ hs code mực in chống)
- Mã HS 32151900: Mực in UV dùng cho máy in Offset, hiệu: JET UV 16 PROCESS MEDIUM (Mực màu trắng trong, không dùng để in tiền). Hiệu: JET UV, nhà sản xuất: IMPERIAL. Đóng gói 01kg/hộp/10 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs mực in uv dùng/ hs code mực in uv dù)
- Mã HS 32151900: Mực in bền sáng dùng cho máy in Offset, hiệu: LIGHTFAST PROCESS YELLOW (Mực màu vàng, không dùng để in tiền). Hiệu: LIGHTFAST, nhà sản xuất: IMPERIAL. Đóng gói 01kg/hộp/10 hộp/ thùng. Mới 100%... (mã hs mực in bền sáng/ hs code mực in bền s)
- Mã HS 32151900: Mực nước Epson 664 BK. Hàng mới 100%... (mã hs mực nước epson/ hs code mực nước eps)
- Mã HS 32151900: Mực in FDO New TBF White HF-1. Là NLSX in tem nhãn. Hàng mới 100%... (mã hs mực in fdo new/ hs code mực in fdo n)
- Mã HS 32151900: Mực in: BC 10. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in bc 10/ hs code mực in bc 1)
- Mã HS 32151900: Mực in: SG740 HDN. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in sg740 h/ hs code mực in sg74)
- Mã HS 32151900: Mực in: HF-H04 OPAQUE WHITE. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh04/ hs code mực in hfh)
- Mã HS 32151900: Mực in: 606 Z METALLIC POWDER. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in 606 z m/ hs code mực in 606)
- Mã HS 32151900: Mực in: PLASTAR SCSZ0881 WHITE. Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in plastar/ hs code mực in plas)
- Mã HS 32151900: Mực in: VIC-120 White (1can15kg). Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic120/ hs code mực in vic)
- Mã HS 32151900: Lưới in: VIC-120 Conc White (1can15kg). Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs lưới in vic12/ hs code lưới in vic)
- Mã HS 32151900: Mực in: HSV107 (VIC 800 MEDIUM CLEAR SMOKE). Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hsv107/ hs code mực in hsv1)
- Mã HS 32151900: Mực in SG740 Canon Neutral 4. 5 NU-0069... (mã hs mực in sg740 ca/ hs code mực in sg740)
- Mã HS 32151900: Mực dành cho bút đánh dấu/INK PK 33 Black/6065140033... (mã hs mực dành cho bú/ hs code mực dành cho)
- Mã HS 32151900: Mực in chưa được cô đặc (màu bạc mã 877C) dùng trong quá trình sản xuất bao bì carton loại 1kg/1 hộp (UV SAMSUNG DREAM SILVER 877C)... (mã hs mực in chưa đượ/ hs code mực in chưa)
- Mã HS 32151900: Mực in Vải các loại... (mã hs mực in vải các/ hs code mực in vải c)
- Mã HS 32151900: Mực in Dye cho máy in phun loại bình 1lít E0010-01LC (xanh) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in dye cho/ hs code mực in dye c)
- Mã HS 32151900: Mực in Pigment cho máy in phun loại bình 1 lít H5971-01LC (xanh) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in pigment/ hs code mực in pigme)
- Mã HS 32151900: Mực in Eco Solvent cho máy in phun loại bình 1 lít EEC-B01LC (xanh) (hàng mới 100%)... (mã hs mực in eco solv/ hs code mực in eco s)
- Mã HS 32151900: HGA 2(Mực in lụa, không nhũ không dạ quang, dùng trong ngành in công nghiệp), dạng keo, hiệu KWANGJIN Hàng mới 100%... (mã hs hga 2mực in lụ/ hs code hga 2mực in)
- Mã HS 32151900: HGA 9000(Mực in lụa, không nhũ không dạ quang, dùng trong ngành in công nghiệp), dạng keo, hiệu KWANGJIN Hàng mới 100%... (mã hs hga 9000mực in/ hs code hga 9000mực)
- Mã HS 32151900: Mực dùng máy in (không hiệu). Hàng mới 100%... (mã hs mực dùng máy in/ hs code mực dùng máy)
- Mã HS 32151900: Mực nước màu (không hiệu), Hàng mới 100%... (mã hs mực nước màu k/ hs code mực nước màu)
- Mã HS 32151900: Cuộn mực in, 50x300... (mã hs cuộn mực in 50/ hs code cuộn mực in)
- Mã HS 32151900: Mực in dành cho bút lông dầu/AB-TP INK 158 V-III/6073147158... (mã hs mực in dành cho/ hs code mực in dành)
- Mã HS 32151900: Mực in SV9... (mã hs mực in sv9/ hs code mực in sv9)
- Mã HS 32151900: Mực in S-719... (mã hs mực in s719/ hs code mực in s719)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10107... (mã hs mực in 6801010/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 980-13391... (mã hs mực in 9801339/ hs code mực in 9801)
- Mã HS 32151900: Mực đỏ 450ml... (mã hs mực đỏ 450ml/ hs code mực đỏ 450ml)
- Mã HS 32151900: Mực in màu Epson 672 Black. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu epso/ hs code mực in màu e)
- Mã HS 32151900: Mực đổ 140g, hàng mới 100%... (mã hs mực đổ 140ghàn/ hs code mực đổ 140g)
- Mã HS 32151900: Mực đổ TP03 140g... (mã hs mực đổ tp03 140/ hs code mực đổ tp03)
- Mã HS 32151900: Mực in màu đỏ nhạt (SDC), chưa pha dung môi, chất xúc tác của máy in offset dùng để in màng nhựa, bao bì, hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đỏ n/ hs code mực in màu đ)
- Mã HS 32151900: Mực in màu lam nhạt (SDC), chưa pha dung môi, chất xúc tác của máy in offset dùng để in màng nhựa, bao bì, hàng mới 100%... (mã hs mực in màu lam/ hs code mực in màu l)
- Mã HS 32151900: Mực in màu đen (BLACK TOP), chưa pha dung môi, chất xúc tác của máy in offset dùng để in màng nhựa, bao bì, hàng mới 100%... (mã hs mực in màu đen/ hs code mực in màu đ)
- Mã HS 32151900: Mực in huỳnh quang màu vàng (SDC), chưa pha dung môi, chất xúc tác của máy in offset dùng để in màng nhựa, bao bì, hàng mới 100%.... (mã hs mực in huỳnh qu/ hs code mực in huỳnh)
- Mã HS 32151900: Mực in SPI-000 (VIC-120 Conc White (1can15kg))... (mã hs mực in spi000/ hs code mực in spi0)
- Mã HS 32151900: Mực SDC không màu... (mã hs mực sdc không m/ hs code mực sdc khôn)
- Mã HS 32151900: Mực in POP E màu trắng... (mã hs mực in pop e mà/ hs code mực in pop e)
- Mã HS 32151900: Mực in SL- Hoka màu xanh... (mã hs mực in sl hoka/ hs code mực in sl h)
- Mã HS 32151900: Mực in TOP- màu xanh lam... (mã hs mực in top màu/ hs code mực in top)
- Mã HS 32151900: Mực in 110... (mã hs mực in 110/ hs code mực in 110)
- Mã HS 32151900: Mực in 500... (mã hs mực in 500/ hs code mực in 500)
- Mã HS 32151900: Mực in C-01... (mã hs mực in c01/ hs code mực in c01)
- Mã HS 32151900: Mực in C-02... (mã hs mực in c02/ hs code mực in c02)
- Mã HS 32151900: Mực in C-01D... (mã hs mực in c01d/ hs code mực in c01d)
- Mã HS 32151900: Mực in C-02D... (mã hs mực in c02d/ hs code mực in c02d)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11008... (mã hs mực in c11008/ hs code mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11048... (mã hs mực in c11048/ hs code mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11088T... (mã hs mực in c11088t/ hs code mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-15008W... (mã hs mực in c15008w/ hs code mực in c150)
- Mã HS 32151900: Mực in C-15058R... (mã hs mực in c15058r/ hs code mực in c150)
- Mã HS 32151900: Mực in C-17008R... (mã hs mực in c17008r/ hs code mực in c170)
- Mã HS 32151900: Mực in C-19028R... (mã hs mực in c19028r/ hs code mực in c190)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-0110 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f100110/ hs code mực in f100)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-2030 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f102030/ hs code mực in f102)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-5010 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f105010/ hs code mực in f105)
- Mã HS 32151900: Mực in F10-6010 (Dùng để in bao bì)... (mã hs mực in f106010/ hs code mực in f106)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H80 xanh, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh80 x/ hs code mực in hfh8)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H70 Violet màu tím, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh70 v/ hs code mực in hfh7)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC- 440 Blue màu xanh, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic 440/ hs code mực in vic)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC-580 Magenta màu đỏ, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic580/ hs code mực in vic5)
- Mã HS 32151900: Mực in UV 161 305 màu xanh tím, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in uv 161 3/ hs code mực in uv 16)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H10 Mid Yellow màu vàng, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh10 m/ hs code mực in hfh1)
- Mã HS 32151900: Mực in UV 161 Dense Black màu đen, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in uv 161 d/ hs code mực in uv 16)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC-NC 550 Ruby Red màu đỏ, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vicnc 5/ hs code mực in vicn)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H03 Opaque Black màu đen, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh03 o/ hs code mực in hfh0)
- Mã HS 32151900: Mực in HF-H90 Green màu xanh lá cây, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hfh90 g/ hs code mực in hfh9)
- Mã HS 32151900: Mực in HF H04 Opaque White màu trắng, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hf h04 o/ hs code mực in hf h0)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC NC 265 Ultra Orange màu cam, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic nc 2/ hs code mực in vic n)
- Mã HS 32151900: Mực in Plastar SCSZ 0881 màu trong suốt, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in plastar/ hs code mực in plast)
- Mã HS 32151900: Mực in VIC 200 Primrose yellow màu vàng, dùng để in tem nhãn, không dùng để in tiền. Hàng mới 100%... (mã hs mực in vic 200/ hs code mực in vic 2)
- Mã HS 32151900: Mực in dạng nhão dùng để in bao bì- MUC IN FINART AP R MEDIUM-120000153645 (DRUM, 170 KG X 9). Mới 100%... (mã hs mực in dạng nhã/ hs code mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực nước Epson 664 BK. Hàng mới 100%... (mã hs mực nước epson/ hs code mực nước eps)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DLO WHITE 115 (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dlo whi/ hs code mực in dlo)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V SOLVENT (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v s/ hs code mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V WHITE 115 (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v w/ hs code mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NK 3990 VARNISH (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in nk 3990/ hs code mực in nk 3)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V 923 YELLOW (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v 9/ hs code mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V 0002 MEDIUM (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v 0/ hs code mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V MEDIUM RE15 (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v m/ hs code mực in dx60)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: DX60V 3567 BLUE (2) (Hàng mới 100%)... (mã hs mực in dx60v 3/ hs code mực in dx60)
- Mã HS 32151900: Mực in IC-2BK006 (825ml), mới 100%... (mã hs mực in ic2bk00/ hs code mực in ic2b)
- Mã HS 32151900: Mực in SG740 BJ 190921 BEM188 REAR BLACK-1 (Mực in thành phẩm, dùng in lên điện thoại. )... (mã hs mực in sg740 bj/ hs code mực in sg740)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: OPV M001... (mã hs mực in opv m00/ hs code mực in opv)
- Mã HS 32151900: Mực in SV9... (mã hs mực in sv9/ hs code mực in sv9)
- Mã HS 32151900: Mực in S-719... (mã hs mực in s719/ hs code mực in s719)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-102... (mã hs mực in 680102/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10107... (mã hs mực in 6801010/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10586... (mã hs mực in 6801058/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-11454... (mã hs mực in 6801145/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12262... (mã hs mực in 6801226/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12283... (mã hs mực in 6801228/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 980-13391... (mã hs mực in 9801339/ hs code mực in 9801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10559B... (mã hs mực in 6801055/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-11836(114C)... (mã hs mực in 6801183/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10256 (877C)... (mã hs mực in 6801025/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12036 (422C)... (mã hs mực in 6801203/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-13354 (Gray 1C)... (mã hs mực in 6801335/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Túi mực in 676K 35990(một bộ gồm túi mực in, hộp carton, túi nhựa đóng gói)(thành phần gồm: Ferrite powder, Amorphous silica, Titaniium dioxide)Linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy... (mã hs túi mực in 676k/ hs code túi mực in 6)
- Mã HS 32151900: Mực in DIGISTAR HI-PRO (Xanh), hàng mới 100%... (mã hs mực in digistar/ hs code mực in digis)
- Mã HS 32151900: Dung môi- SOLVENT FLEXO NO. 3/ 10-618392-4. 1500... (mã hs dung môi solve/ hs code dung môi so)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-199C, Màu đỏ. Mới 100%... (mã hs mực in snd199c/ hs code mực in snd1)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-501, Màu đen. Mới 100%... (mã hs mực in snd501/ hs code mực in snd5)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-102, màu trắng. Mới 100%... (mã hs mực in snd102/ hs code mực in snd1)
- Mã HS 32151900: Mực in PP-130/135, Màu vàng. Mới 100%... (mã hs mực in pp130/1/ hs code mực in pp13)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-281C, màu xanh lá. Mới 100%... (mã hs mực in snd281c/ hs code mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-287C, màu xanh lá. Mới 100%... (mã hs mực in snd287c/ hs code mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-349C, màu xanh lá. Mới 100%... (mã hs mực in snd349c/ hs code mực in snd3)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-446C, Màu xám đen. Mới 100%... (mã hs mực in snd446c/ hs code mực in snd4)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-296C, màu xanh đậm. Mới 100%... (mã hs mực in snd296c/ hs code mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-350C, màu xanh đậm. Mới 100%... (mã hs mực in snd350c/ hs code mực in snd3)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-3435C, màu xanh đậm. Mới 100%... (mã hs mực in snd3435/ hs code mực in snd3)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-288C, màu xanh nước biển. Mới 100%... (mã hs mực in snd288c/ hs code mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-289C, màu xanh nước biển. Mới 100%... (mã hs mực in snd289c/ hs code mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-294C, màu xanh nước biển. Mới 100%... (mã hs mực in snd294c/ hs code mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực in SND-295C, màu xanh nước biển. Mới 100%... (mã hs mực in snd295c/ hs code mực in snd2)
- Mã HS 32151900: Mực đóng dấu TAT-STSM-1N-K (55ml/box), khô nhanh (20s), hãng Shachihata dùng để đóng dấu lên vật liệu kim loại, kính... (mã hs mực đóng dấu ta/ hs code mực đóng dấu)
- Mã HS 32151900: Mực in 3103 (500ml/ bình, thành phần 40-60% Aceton, 20-40% Ethanol), hàng mới 100%... (mã hs mực in 3103 50/ hs code mực in 3103)
- Mã HS 32151900: Mực in Canon GI-790BK (200ml/hộp), mới 100%... (mã hs mực in canon gi/ hs code mực in canon)
- Mã HS 32151900: Mực in: 1069 (Thành phần gồm: Butanon: 60-100%, Tetrabulylammonium Hexafluorophosphate: 1-5%, N-Bultyl-2-Hydroxypropionate: 1-5%, nước) (500mml/hộp), mới 100%... (mã hs mực in 1069 t/ hs code mực in 1069)
- Mã HS 32151900: Mực in dùng trong ngành dệt 4511 (Keo in), mới 100%... (mã hs mực in dùng tro/ hs code mực in dùng)
- Mã HS 32151900: Mực in IC-2BK119 (825ml)... (mã hs mực in ic2bk11/ hs code mực in ic2b)
- Mã HS 32151900: Mực in 1079 cho máy in phun Linx, 500ml/bình, 10 bình/ thùng (1 thùng 5 lít), Hàng mới 100%... (mã hs mực in 1079 cho/ hs code mực in 1079)
- Mã HS 32151900: Mực in(khô) 500mL/Hộp... (mã hs mực inkhô 500/ hs code mực inkhô)
- Mã HS 32151900: Mực in màu bạc 877C 1 Kg/ hộp... (mã hs mực in màu bạc/ hs code mực in màu b)
- Mã HS 32151900: Mực điều chỉnh độ nhờn 1 Kg/ hộp... (mã hs mực điều chỉnh/ hs code mực điều chỉ)
- Mã HS 32151900: Mực in R32312 màu xanh lam 1 Kg/ hộp... (mã hs mực in r32312 m/ hs code mực in r3231)
- Mã HS 32151900: Mực in SB888... (mã hs mực in sb888/ hs code mực in sb888)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: VN-A682... (mã hs mực in vna682/ hs code mực in vna)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: A03-1000... (mã hs mực in a03100/ hs code mực in a03)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NCC-0900... (mã hs mực in ncc090/ hs code mực in ncc)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-0110... (mã hs mực in nis011/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-1020... (mã hs mực in nis102/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-2030... (mã hs mực in nis203/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-2090... (mã hs mực in nis209/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-2100... (mã hs mực in nis210/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-2880... (mã hs mực in nis288/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-3000... (mã hs mực in nis300/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-3020... (mã hs mực in nis302/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-3730... (mã hs mực in nis373/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-3883... (mã hs mực in nis388/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-4010... (mã hs mực in nis401/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-4040... (mã hs mực in nis404/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-4080... (mã hs mực in nis408/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-6880... (mã hs mực in nis688/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-8010... (mã hs mực in nis801/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-9010... (mã hs mực in nis901/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NIS-9020... (mã hs mực in nis902/ hs code mực in nis)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: XA55VN GERANIUM 360G (dùng để in bao bì)... (mã hs mực in xa55vn/ hs code mực in xa55)
- Mã HS 32151900: MỰC NƯỚC LẬP THỂ 116- HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực nước lập th/ hs code mực nước lập)
- Mã HS 32151900: Mực in 110*450m... (mã hs mực in 110*450m/ hs code mực in 110*4)
- Mã HS 32151900: Dây thun... (mã hs dây thun/ hs code dây thun)
- Mã HS 32151900: Mực in trên bao bì catron màu đen 1046(378)... (mã hs mực in trên bao/ hs code mực in trên)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: LAMIALL HARDENER 100... (mã hs mực in lamiall/ hs code mực in lami)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: HARDENER NO. 3000 CO-2... (mã hs mực in hardene/ hs code mực in hard)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: ANTI STATIC ADDITIVE T... (mã hs mực in anti st/ hs code mực in anti)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: BELLE COLOR R MEDIUM DT8... (mã hs mực in belle c/ hs code mực in bell)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: XGS-0713 MATTE MEDIUM OPV... (mã hs mực in xgs071/ hs code mực in xgs)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: MATT MEDIUM B-NSL FOR PET RE5... (mã hs mực in matt me/ hs code mực in matt)
- Mã HS 32151900: Mực in lên vải... (mã hs mực in lên vải/ hs code mực in lên v)
- Mã HS 32151900: Mực in HP CZ130A, màu xanh 29ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cz130/ hs code mực in hp cz)
- Mã HS 32151900: Mực in HP CZ131A, màu hồng 29ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cz131/ hs code mực in hp cz)
- Mã HS 32151900: Mực in HP CZ132A, màu vàng 29ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cz132/ hs code mực in hp cz)
- Mã HS 32151900: Mực in T122300/T85300 màu tím 70ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in t122300// hs code mực in t1223)
- Mã HS 32151900: Mực in T122200/T085200 màuxanh 70ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in t122200// hs code mực in t1222)
- Mã HS 32151900: Mực in T122400/T085400 màu vàng 70ml. Hàng mới 100%... (mã hs mực in t122400// hs code mực in t1224)
- Mã HS 32151900: Mực in: CYAN... (mã hs mực in cyan/ hs code mực in cyan)
- Mã HS 32151900: Mực in: MAGENTA... (mã hs mực in magenta/ hs code mực in mage)
- Mã HS 32151900: Mực in: ULTRA CYAN... (mã hs mực in ultra c/ hs code mực in ultr)
- Mã HS 32151900: Mực in: ULTRA MAGENTA... (mã hs mực in ultra m/ hs code mực in ultr)
- Mã HS 32151900: Mực in: YELLOW (NORMAL)... (mã hs mực in yellow/ hs code mực in yell)
- Mã HS 32151900: Mực in: ULTRA YELLOW (NORMAL)... (mã hs mực in ultra y/ hs code mực in ultr)
- Mã HS 32151900: Mực in máy samsung màu vàng CLT-Y606S/SEE, Dung lượng: In khoảng 20000 tờ với độ phủ 5%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in máy sams/ hs code mực in máy s)
- Mã HS 32151900: Mực in HGI RX002 120 CONC WHITE (XYLENE LS THAN 1%; 2-PROPANOL, 1-METHOXY- 5- 10%; TITANIUM OXIDE 31- 41%)... (mã hs mực in hgi rx00/ hs code mực in hgi r)
- Mã HS 32151900: Mực máy in epson 1310-664, dùng thay thế cho máy in, hàng mới 100%... (mã hs mực máy in epso/ hs code mực máy in e)
- Mã HS 32151900: Mực in CPH-IN#700 (RE. SEVT)... (mã hs mực in cphin#7/ hs code mực in cphi)
- Mã HS 32151900: Mực in HSM 190325 LOGO MIRROR... (mã hs mực in hsm 1903/ hs code mực in hsm 1)
- Mã HS 32151900: Mực màu xanh (VN-HSF 191019 (BLUE) (NO. 9))... (mã hs mực màu xanh v/ hs code mực màu xanh)
- Mã HS 32151900: Mực dấu Shiny 28ml, nhiều màu: đỏ, đen, xanh da trời. Hàng mới 100%... (mã hs mực dấu shiny 2/ hs code mực dấu shin)
- Mã HS 32151900: Mực in trên giấy màu đen SCI BK12/P... (mã hs mực in trên giấ/ hs code mực in trên)
- Mã HS 32151900: Mực in trên màng PP dệt màu xám SGR11/APW_SCI... (mã hs mực in trên màn/ hs code mực in trên)
- Mã HS 32151900: Mực in lên quần áo dùng trong ngành công nghiệp may mặc, mới 100%... (mã hs mực in lên quần/ hs code mực in lên q)
- Mã HS 32151900: Mực In UV. No. 3 UV 161 Dense Black... (mã hs mực in uv no/ hs code mực in uv n)
- Mã HS 32151900: Mực in NP Reduce... (mã hs mực in np reduc/ hs code mực in np re)
- Mã HS 32151900: Mực in NP FL Pink... (mã hs mực in np fl pi/ hs code mực in np fl)
- Mã HS 32151900: Mực in NP FL Magenta... (mã hs mực in np fl ma/ hs code mực in np fl)
- Mã HS 32151900: Mực in Silicone Base 300G... (mã hs mực in silicone/ hs code mực in silic)
- Mã HS 32151900: Mực In UV. UV 161 White S... (mã hs mực in uv uv 1/ hs code mực in uv u)
- Mã HS 32151900: Mực in nhãn SB 160HD (White)... (mã hs mực in nhãn sb/ hs code mực in nhãn)
- Mã HS 32151900: Mực in 206... (mã hs mực in 206/ hs code mực in 206)
- Mã HS 32151900: Mực in 304... (mã hs mực in 304/ hs code mực in 304)
- Mã HS 32151900: Mực in 901... (mã hs mực in 901/ hs code mực in 901)
- Mã HS 32151900: Mực in T-1100... (mã hs mực in t1100/ hs code mực in t110)
- Mã HS 32151900: Mực in C-11008A... (mã hs mực in c11008a/ hs code mực in c110)
- Mã HS 32151900: Mực in màu tím- NC 661-6 VIOLET G65/ 11-107488-6. 2200... (mã hs mực in màu tím/ hs code mực in màu t)
- Mã HS 32151900: Mực in- UV Opaque White Ink (OSR10-03057/2). Hàng mới 100%... (mã hs mực in uv opaq/ hs code mực in uv o)
- Mã HS 32151900: Mực in- UV Red Ink GS (OSR20-33113). Hàng F. O. C- Hàng mới 100%... (mã hs mực in uv red/ hs code mực in uv r)
- Mã HS 32151900: Mực in- Process Yellow Ink (OSO30-11007). Hàng F. O. C- Hàng mới 100%... (mã hs mực in process/ hs code mực in proc)
- Mã HS 32151900: Mực in- Anti Oxidant Agent (ATVO90-00008). Hàng F. O. C- Hàng mới 100%... (mã hs mực in anti ox/ hs code mực in anti)
- Mã HS 32151900: Mực in- Oil Based Duct Matte LM (OSO10-03086/1). Hàng F. O. C- Hàng mới 100%... (mã hs mực in oil bas/ hs code mực in oil)
- Mã HS 32151900: Mực in (Dùng để in trên các loại bao bì) thành phần chính gồm: Ptaloxianyl;pigment;axit linolenic 44-61%; không có toluen, hàng mới 100%... (mã hs mực in dùng để/ hs code mực in dùng)
- Mã HS 32151900: Máy in màu Epson L1300, hàng mới 100%... (mã hs máy in màu epso/ hs code máy in màu e)
- Mã HS 32151900: Mực in MSP # 60 white 80%... (mã hs mực in msp # 60/ hs code mực in msp #)
- Mã HS 32151900: Mực in SDC màu vàng... (mã hs mực in sdc màu/ hs code mực in sdc m)
- Mã HS 32151900: Mực in SDC dầu mực không màu... (mã hs mực in sdc dầu/ hs code mực in sdc d)
- Mã HS 32151900: Dung dịch không cồn loại A (20kg/thùng)... (mã hs dung dịch không/ hs code dung dịch kh)
- Mã HS 32151900: Mực In WFJ-102F màu trắng (dạng lỏng sử dụng để in hoa văn trên giày thể thao)... (mã hs mực in wfj102f/ hs code mực in wfj1)
- Mã HS 32151900: Mực in: PRIDE- 50 YELLOW (POWDER)... (mã hs mực in pride/ hs code mực in prid)
- Mã HS 32151900: Mực in phun công nghiệp, hàng mới 100%_SoluJET2701B... (mã hs mực in phun côn/ hs code mực in phun)
- Mã HS 32151900: Mực in M02... (mã hs mực in m02/ hs code mực in m02)
- Mã HS 32151900: Mực in WF16... (mã hs mực in wf16/ hs code mực in wf16)
- Mã HS 32151900: Mực in PU DB... (mã hs mực in pu db/ hs code mực in pu db)
- Mã HS 32151900: Mực in PU MT... (mã hs mực in pu mt/ hs code mực in pu mt)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK... (mã hs mực in sb ink/ hs code mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Mực in WF8 C3... (mã hs mực in wf8 c3/ hs code mực in wf8 c)
- Mã HS 32151900: Mực in PU 4202... (mã hs mực in pu 4202/ hs code mực in pu 42)
- Mã HS 32151900: Mực in WF16 C3... (mã hs mực in wf16 c3/ hs code mực in wf16)
- Mã HS 32151900: Mực in WF16 DB... (mã hs mực in wf16 db/ hs code mực in wf16)
- Mã HS 32151900: Mực in WF16 MT... (mã hs mực in wf16 mt/ hs code mực in wf16)
- Mã HS 32151900: Mực in WF8 C000... (mã hs mực in wf8 c000/ hs code mực in wf8 c)
- Mã HS 32151900: Mực in WF8 E NE... (mã hs mực in wf8 e ne/ hs code mực in wf8 e)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK C3D... (mã hs mực in sb ink c/ hs code mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK M02... (mã hs mực in sb ink m/ hs code mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK 815D... (mã hs mực in sb ink 8/ hs code mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Mực in SB INK GLOW... (mã hs mực in sb ink g/ hs code mực in sb in)
- Mã HS 32151900: Hộp mực in Canon GI-790 C. Hàng mới 100%... (mã hs hộp mực in cano/ hs code hộp mực in c)
- Mã HS 32151900: Mực in 101-1 dùng trong nghành in lụa... (mã hs mực in 1011 dù/ hs code mực in 1011)
- Mã HS 32151900: Mực in 930B-2 dùng trong nghành in lụa... (mã hs mực in 930b2 d/ hs code mực in 930b)
- Mã HS 32151900: Muc In: NCC 0900... (mã hs muc in ncc 090/ hs code muc in ncc)
- Mã HS 32151900: Mực In: G09 1020... (mã hs mực in g09 102/ hs code mực in g09)
- Mã HS 32151900: Muc In: G09 0120N... (mã hs muc in g09 012/ hs code muc in g09)
- Mã HS 32151900: Mực In: G09- 2031N... (mã hs mực in g09 20/ hs code mực in g09)
- Mã HS 32151900: Mực in 010... (mã hs mực in 010/ hs code mực in 010)
- Mã HS 32151900: Mực in 020... (mã hs mực in 020/ hs code mực in 020)
- Mã HS 32151900: Mực in 8CG1... (mã hs mực in 8cg1/ hs code mực in 8cg1)
- Mã HS 32151900: Mực in 8GC2... (mã hs mực in 8gc2/ hs code mực in 8gc2)
- Mã HS 32151900: Mực in PD-112... (mã hs mực in pd112/ hs code mực in pd11)
- Mã HS 32151900: Mực in TR-003... (mã hs mực in tr003/ hs code mực in tr00)
- Mã HS 32151900: Mực in AC-2210... (mã hs mực in ac2210/ hs code mực in ac22)
- Mã HS 32151900: Mực in VSP-002... (mã hs mực in vsp002/ hs code mực in vsp0)
- Mã HS 32151900: Mực in VSP-003... (mã hs mực in vsp003/ hs code mực in vsp0)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-1932... (mã hs mực in 6801932/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-9003... (mã hs mực in 6809003/ hs code mực in 6809)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-A071... (mã hs mực in 680a071/ hs code mực in 680a)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10058... (mã hs mực in 6801005/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10287... (mã hs mực in 6801028/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-10880... (mã hs mực in 6801088/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12546... (mã hs mực in 6801254/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12653... (mã hs mực in 6801265/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12677... (mã hs mực in 6801267/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-12996... (mã hs mực in 6801299/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in 680-11087(A071)... (mã hs mực in 6801108/ hs code mực in 6801)
- Mã HS 32151900: Mực in dùng cho máy in Offset, màu trắng, (không dùng để in tiền), loại PEONY (KELE-40), mới 100%... (mã hs mực in dùng cho/ hs code mực in dùng)
- Mã HS 32151900: Mực in dạ quang dùng cho máy in Offset, màu hồng. Loại 806C, không dùng để in tiền. Đóng gói: 01kg/hộp. Mới 100%... (mã hs mực in dạ quang/ hs code mực in dạ qu)
- Mã HS 32151900: Mực in UV loại ND-5204MJ, dùng để sản xuất vỏ sau điện thoại di động (4Kg/lọ) (Tái xuất từ mục hàng 01 tk nhập khẩu số 102534826000/A12)... (mã hs mực in uv loại/ hs code mực in uv lo)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: VNH-A866... (mã hs mực in vnha86/ hs code mực in vnh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-0119S... (mã hs mực in neh011/ hs code mực in neh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-1020-1... (mã hs mực in neh102/ hs code mực in neh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-2060-1... (mã hs mực in neh206/ hs code mực in neh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-5010-1... (mã hs mực in neh501/ hs code mực in neh)
- Mã HS 32151900: MỰC IN: NEH-3039-1... (mã hs mực in neh303/ hs code mực in neh)
- Mã HS 32151900: Mực in bao bì hệ nước, màu trắng trong/ Water based TA Pigment (1008)... (mã hs mực in bao bì h/ hs code mực in bao b)
- Mã HS 32151900: Mực in- FD MP Red M VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 11 của TK102565526560/A41 (02/05/19)... (mã hs mực in fd mp r/ hs code mực in fd m)
- Mã HS 32151900: Mực in- FD MP Medium M VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 14 của TK102987691660/A41(15/10/19)... (mã hs mực in fd mp m/ hs code mực in fd m)
- Mã HS 32151900: Mực in- FD MP LF Magenta M VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 33 của TK102803023520/A41 (08/08/19)... (mã hs mực in fd mp l/ hs code mực in fd m)
- Mã HS 32151900: Mực in- FD Reddish Gold ESM VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 3 của TK102374480501/A41 (07/12/18)... (mã hs mực in fd redd/ hs code mực in fd r)
- Mã HS 32151900: Mực in- FDO New TBF Green HF1- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 26 của TK101966021030/A41 (20/04/18)... (mã hs mực in fdo new/ hs code mực in fdo)
- Mã HS 32151900: Mực in samsung MLT-D111S, hàng mới 100%... (mã hs mực in samsung/ hs code mực in samsu)
- Mã HS 32151900: Mực in- SSNSA 238 Yellow VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 7 của TK103086177940 (03/01/20)... (mã hs mực in ssnsa 2/ hs code mực in ssns)
- Mã HS 32151900: Mực in- SSNSA 121 Magenta VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 1 của TK103035434460/A41 (09/12/19)... (mã hs mực in ssnsa 1/ hs code mực in ssns)
- Mã HS 32151900: Mực in- SSNSA Conc611 White VN- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 2 của TK102334871110/A41 (28/09/18)... (mã hs mực in ssnsa c/ hs code mực in ssns)
- Mã HS 32151900: Mực in (dạng cuộn film)... (mã hs mực in dạng cu/ hs code mực in dạng)
- Mã HS 32151900: Mực in 1056 cho máy in phun Linx, 500ml/bình, 10 bình/ thùng 5 lít. Hàng mới 100%... (mã hs mực in 1056 cho/ hs code mực in 1056)
- Mã HS 32151900: Mực dấu chuyên dùng Shiny... (mã hs mực dấu chuyên/ hs code mực dấu chuy)
- Mã HS 32151900: Mực in Linx 1079 cho máy in phun (500ml/bình, 10 bình/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs mực in linx 107/ hs code mực in linx)
- Mã HS 32151900: Mực in T-700R... (mã hs mực in t700r/ hs code mực in t700)
- Mã HS 32151900: Mực in bao bì- Q-ENVIMAK OPP/W001C-PP (20KGS/THÙNG). Hàng mới 100%... (mã hs mực in bao bì/ hs code mực in bao b)
- Mã HS 32151900: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Mực cho máy in màu, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 32151900: Mực in KI-09-VM F/X 023 JPT Blue 09 (hàng do công ty sản xuất)... (mã hs mực in ki09vm/ hs code mực in ki09)
- Mã HS 32151900: Mực in KI-14- VM F/X 159 JPT Green 14 (hàng do công ty sản xuất)... (mã hs mực in ki14 v/ hs code mực in ki14)
- Mã HS 32151900: Mực in KI-01-VM F/X 435 JPT HCM Orange KI-01 (hàng do công ty sản xuất)... (mã hs mực in ki01vm/ hs code mực in ki01)
- Mã HS 32151900: Mực dấu Shiny S61, Hàng mới 100%... (mã hs mực dấu shiny s/ hs code mực dấu shin)
- Mã HS 32151900: Mực in HP 1005-1006 (35A), Hàng mới 100%... (mã hs mực in hp 1005/ hs code mực in hp 10)
- Mã HS 32151900: Mực in RZ đen, 1 ống 1000ml... (mã hs mực in rz đen/ hs code mực in rz đe)
- Mã HS 32151900: Chất phụ gia dùng để trộn với mực in để giảm độ bóng in trên chất liệu vải may quần áo, HC KVA. Hàng mới 100%... (mã hs chất phụ gia dù/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY-LH102 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Thành phần: Cyclohexanone, Titanium dioxide, Polyurethane resin, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghylh10/ hs code mực in ghyl)
- Mã HS 32151900: Mực in GHS-LH500 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Purified water, Waterborne polyurethane rein, Caco3, DMAC, Pigment color, Triethylamine, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghslh50/ hs code mực in ghsl)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY-LH203 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Thành phần: Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghylh20/ hs code mực in ghyl)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY-LH500 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Thành phần: Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghylh50/ hs code mực in ghyl)
- Mã HS 32151900: Mực in GHY-LH708 chưa cô đặc, dùng in xoa cho da thuộc (Thành phần: Cyclohexanone, Polyurethane resin, Caco3, Pigment color, Purified water, Polyoxyvinyl ether, FAPE, Poly silicon)... (mã hs mực in ghylh70/ hs code mực in ghyl)
- Mã HS 32151900: Hộp mực in 88A Number one cho máy HP P1007/P1008... (mã hs hộp mực in 88a/ hs code hộp mực in 8)
- Mã HS 32151900: Mực in 9485 dùng trong nghành giày, mới 100%... (mã hs mực in 9485 dùn/ hs code mực in 9485)
- Mã HS 32151900: Mực in 2400-9236 dùng trong nghành giày, mới 100%... (mã hs mực in 2400923/ hs code mực in 2400)
- Mã HS 32151900: Mực in 20*20CM 1466 dùng trong nghành giày, mới 100%... (mã hs mực in 20*20cm/ hs code mực in 20*20)
- Mã HS 32151900: Mực in 35*30CM T-1100 dùng trong nghành giày, mới 100%... (mã hs mực in 35*30cm/ hs code mực in 35*30)
- Mã HS 32151900: Mực in Canon MK-RS100B... (mã hs mực in canon mk/ hs code mực in canon)
- Mã HS 32159060: Mực viết màu đen chuyên nghiệp Mã 90041, 1 Hộp 6 lọ, 1 lọ 200 ml Dùng cho máy tự ghi mực nước. Do hãng STEVENS WATER MONITORING SYSTEMS sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs mực viết màu đe/ hs code mực viết màu)
- Mã HS 32159060: Mực vẽ, các màu ký mã hiệu Y, C, M, K, ZHONG YI (không dùng để in tiền), 10 ~ 30kg/thùng(mới 100%)... (mã hs mực vẽ các màu/ hs code mực vẽ các)
- Mã HS 32159060: Mực viết dùng cho bút đánh dấu sản phẩm/ INK (Model: KR-ND 70214; Màu đen; 3 Gram/Lọ/Cái)... (mã hs mực viết dùng c/ hs code mực viết dùn)
- Mã HS 32159060: Mực của bút đánh dấu, màu đỏ 16oz/hộp, 6 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs mực của bút đán/ hs code mực của bút)
- Mã HS 32159090: Mực: DSI-OR301-Dowstone, dạng lỏng, màu cam, (thành phần chính: solvent 56%; Aluminum Oxide 15%;Zinc Oxide 16%), mực dùng để in gạch men. Mới 100%... (mã hs mực dsior301/ hs code mực dsior3)
- Mã HS 32159090: Mực: DSI-YW317- Dowstone, dạng lỏng, màu vàng, (thành phần chính: solvent 54%; Zirconium Oxide 25%;Silicon Dioxide 15%). Dùng để in gạch men. Mới 100%... (mã hs mực dsiyw317/ hs code mực dsiyw3)
- Mã HS 32159090: Mực: DSI-CN105i-Dowstone, dạng lỏng, màu xanh lam, (thành phần chính: solvent 64%;Cobaltous Oxide 15. 5%;Aluminum Oxide 12. 5%), mực để in gạch men. Mới 100%... (mã hs mực dsicn105i/ hs code mực dsicn1)
- Mã HS 32159090: Mực: DSI-MA201-Dowstone, dạng lỏng, màu nâu, (thành phần chính: solvent 57%;Ferri Oxide 14%;Choromium Oxide 15%;ZincOxide 13. 5%), mực dùng để in gạch men. Mới 100%... (mã hs mực dsima201/ hs code mực dsima2)
- Mã HS 32159090: Mực in HP CB543A Magenta; hàng mới 100%... (mã hs mực in hp cb543/ hs code mực in hp cb)
- Mã HS 32159090: Mực dấu Shiny màu đen, hàng mới 100%... (mã hs mực dấu shiny m/ hs code mực dấu shin)
- Mã HS 32159090: Mực dấu không cọ (SI-62, S-42, S-43) hiệu Shiny (Hàng mới 100%)... (mã hs mực dấu không c/ hs code mực dấu khôn)
- Mã HS 32159090: Mực in, dùng để in nhãn mác. Hàng mới 100%... (mã hs mực in dùng để/ hs code mực in dùng)
- Mã HS 32159090: Dung môi pha mực H-1016 thành phần gồm Cyclohexanone 62% (C16H10O) và Butyl Acetate 38%(C6H12O2), nguyên liệu dùng trong sản xuất dây viền. Hàng mới 100%... (mã hs dung môi pha mự/ hs code dung môi pha)
- Mã HS 32159090: Mực MHJ60B-T3 bỏ vào con dấu mực dùng đóng dấu tên, dấu số sử dụng trong nhà xưởng (1 cái 1 lọ 83g), hàng mới 100%... (mã hs mực mhj60bt3 b/ hs code mực mhj60bt)
- Mã HS 32159090: SWS-60, DILUENT/NONE-Mực các loạI... (mã hs sws60 diluent/ hs code sws60 dilu)
- Mã HS 32159090: SWS-60, STITCHING/WHITE(10A)-Mực các loạI... (mã hs sws60 stitchi/ hs code sws60 stit)
- Mã HS 32159090: Mực in OPP NT-PP 23 Yellow (dùng để in bao bì), hàng mới 100%)... (mã hs mực in opp ntp/ hs code mực in opp n)
- Mã HS 32159090: Mực Photocopy dùng cho máy Shap AR 163/200/201/205/206 (500gr/chai) hàng mới 100%... (mã hs mực photocopy d/ hs code mực photocop)
- Mã HS 32159090: Mực in nhãn... (mã hs mực in nhãn/ hs code mực in nhãn)
- Mã HS 32159090: Mực in nhãn 80*450... (mã hs mực in nhãn 80*/ hs code mực in nhãn)
- Mã HS 32159090: Mực các loại-industry ink... (mã hs mực các loạiin/ hs code mực các loại)
- Mã HS 32159090: GBB Marker Ink Base (chất nền dùng làm nguyên liêu sản xuất sơn và mực in, dạng lỏng màu vàng nâu hòa tan trong nước). Mới 100%... (mã hs gbb marker ink/ hs code gbb marker i)
- Mã HS 32159090: Mực in (RV-X55001)... (mã hs mực in rvx550/ hs code mực in rvx)
- Mã HS 32159090: Mực in màu trong suốt (tăng cứng), ký hiệu 240 TP: Ethyl acetate 20%, TMCH isocyanate 1%, HM-diisocyanate 1%, Denatured polyisocyanate 80-90%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in màu tron/ hs code mực in màu t)
- Mã HS 32159090: Mực in không màu, ký hiệu F- 003 TP: EPOXY RESIN21-32%, UREA FORMALDEHYDE RESIN 16-20%, ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER25-28%, ISO BUTANOL17-19%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in không mà/ hs code mực in không)
- Mã HS 32159090: Mực in series IPX, màu trắng, ký hiệu 675 TP: Coal tar naphtha >40%, Silicon dioxide>10%, Trimethylbenzene>10%, 1, 2, 4-Trimethylbenzene 1. 1%, Naphthalene 0. 5%, Polyester resin 20-50%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in series i/ hs code mực in serie)
- Mã HS 32159090: Mực in series SG 740, màu trắng, ký hiệu 120 TP: VINYL URETHANE RESIN 22-35%, ISOPHORONE 13-23%, CYCLOHEXANONE13-24%, ESTER SOLVENT 5-11%, AROMATIC HYDROCARBON SOLVENT 4-9%, PIGMENT 0-42%. Hàng mới 100%... (mã hs mực in series s/ hs code mực in serie)
- Mã HS 32159090: Mực nước của bút lông dầu hai đầu PK màu 38... (mã hs mực nước của bú/ hs code mực nước của)
- Mã HS 32159090: Mực nước màu cam của bút lông PK#5... (mã hs mực nước màu ca/ hs code mực nước màu)
- Mã HS 32159090: Mực nước màu vàng của bút lông PK#3... (mã hs mực nước màu và/ hs code mực nước màu)
- Mã HS 32159090: Mực nước màu nâu của bút lông PK#12,... (mã hs mực nước màu nâ/ hs code mực nước màu)
- Mã HS 32159090: Mực nước màu đen của bút lông dầu hai đầu PK màu 49... (mã hs mực nước màu đe/ hs code mực nước màu)
- Mã HS 32159090: Mực M615 White Offset Ink 1quart/ pc Made in USA... (mã hs mực m615 white/ hs code mực m615 whi)
- Mã HS 32159090: Mực in- INK, hàng mới 100%... (mã hs mực in ink hà/ hs code mực in ink)
- Mã HS 32159090: Bình mực dấu 500ml... (mã hs bình mực dấu 50/ hs code bình mực dấu)
- Mã HS 32159090: Mực EMI-1 DARKGREY... (mã hs mực emi1 darkg/ hs code mực emi1 da)
- Mã HS 32159090: Mực in giầy... (mã hs mực in giầy/ hs code mực in giầy)
- Mã HS 32159090: Mực dấu văn phòng phẩm, hàng mới 100%... (mã hs mực dấu văn phò/ hs code mực dấu văn)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 BLACK... (mã hs mực inhap60 b/ hs code mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 CLEAR... (mã hs mực inhap60 c/ hs code mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 A/BOND... (mã hs mực inhap60 a/ hs code mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 ORANGE... (mã hs mực inhap60 o/ hs code mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 SILVER... (mã hs mực inhap60 s/ hs code mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 UT/RED... (mã hs mực inhap60 u/ hs code mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-SWS-60 PT/WAX... (mã hs mực insws60 p/ hs code mực insws6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 3MPOWDER... (mã hs mực inhap60 3/ hs code mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 WHITE100%... (mã hs mực inhap60 w/ hs code mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực in-SWS-60 CLEAR LOW... (mã hs mực insws60 c/ hs code mực insws6)
- Mã HS 32159090: Mực in-HAP-60 TRANSFER PAPER... (mã hs mực inhap60 t/ hs code mực inhap6)
- Mã HS 32159090: Mực dấu Trodat. (Hàng mới 100%)... (mã hs mực dấu trodat/ hs code mực dấu trod)
- Mã HS 32159090: Mực dấu Trodaf (Hàng mới 100%)... (mã hs mực dấu trodaf/ hs code mực dấu trod)
- Mã HS 32159090: Mưc in 9184J 0. 8L/bình, mới 100%... (mã hs mưc in 9184j 0/ hs code mưc in 9184j)
- Mã HS 32159090: MỰC DẦU BÓNG TPU-110- HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực dầu bóng tp/ hs code mực dầu bóng)
- Mã HS 32159090: MỰC DẦU IN SNT-501 (MÀU ĐEN)- HÀNG MỚI 100%... (mã hs mực dầu in snt/ hs code mực dầu in s)
- Mã HS 32159090: Cuộn mực in tem... (mã hs cuộn mực in tem/ hs code cuộn mực in)
- Mã HS 32159090: Mực in- HAP-60 DILUENT... (mã hs mực in hap60/ hs code mực in hap)
- Mã HS 32159090: Nguyên liệu nhựa Polymes acrylic DC-189... (mã hs nguyên liệu nhự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 32159090: Mực in UV161(mực in 9000-IN), dùng để in trên giấy làm bảng biểu, sổ sách, hàng mới 100%... (mã hs mực in uv161mự/ hs code mực in uv161)
- Mã HS 32159090: Mực dùng để đóng dấu, xuất xứ Việt Nam, mới 100%... (mã hs mực dùng để đón/ hs code mực dùng để)
- Mã HS 32159090: Mực in 3D... (mã hs mực in 3d/ hs code mực in 3d)
- Mã HS 32159090: Mực dấu dạng nước; mới 100%... (mã hs mực dấu dạng nư/ hs code mực dấu dạng)
- Mã HS 32159090: Mực in dùng cho thiết bị kiểm tra độ cứng của nước (loại CMU-H2), Hàng mới 100%... (mã hs mực in dùng cho/ hs code mực in dùng)
- Mã HS 32159090: Mực bút sơn B. PX-20UN GRAY... (mã hs mực bút sơn bp/ hs code mực bút sơn)
- Mã HS 32159090: Mực in tăm bông Shachihata TAT STSG-3, màu đen, 330ml... (mã hs mực in tăm bông/ hs code mực in tăm b)
- Mã HS 32159090: Mực in. Hàng mới 100%... (mã hs mực inhàng mới/ hs code mực inhàng)
- Mã HS 32159090: Mực bút sơn INK YPS WHITE... (mã hs mực bút sơn ink/ hs code mực bút sơn)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-102... (mã hs mực in sub102/ hs code mực in sub1)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-209&VN... (mã hs mực in sub209&/ hs code mực in sub2)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-302&VN... (mã hs mực in sub302&/ hs code mực in sub3)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-404&VN... (mã hs mực in sub404&/ hs code mực in sub4)
- Mã HS 32159090: MỰC IN SUB-501&VN... (mã hs mực in sub501&/ hs code mực in sub5)
- Mã HS 32159090: DUNG MÔI PHA MỰC A-401... (mã hs dung môi pha mự/ hs code dung môi pha)
- Mã HS 32159090: Mực in màu cho máy in Zebra ZXP7- YMCKO... (mã hs mực in màu cho/ hs code mực in màu c)
>