2935 - Mã HS 29359000: Hóa chất Chloramine T trihydrate-402869-100g/chai(GBBCHE228; PO: 4500065659), Cas: 7080-50-4, CTHH: CH3C6H4SO2NClNa 3H2O, dùng phòng TN, không phải tiền chất hóa chất nguy hiểm, mới 100%... (mã hs hóa chất chlora/ hs code hóa chất chl)
- Mã HS 29359000: Nguyên liệu FAMOTIDINE... (mã hs nguyên liệu fam/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29359000: Nguyên liệu Glibenclamide... (mã hs nguyên liệu gli/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29359000: Nguyên liệu Hydrochlorothiazide... (mã hs nguyên liệu hyd/ hs code nguyên liệu)
2936 - Mã HS 29362100: VITAMIN A 1000 FEED GRADE (Min 1000 IU/Kg), Vitamin A nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu số 2. 2. 1 theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019), 25 Kg/Thùng.... (mã hs vitamin a 1000/ hs code vitamin a 10)
- Mã HS 29362100: Vitamin A- Nguyên liệu thực phẩm (Vitamin A Palmitate 1. 0 MIU/G (Toco))- 5kg/chai- Nha sx: DSM Nutritional products Ltd, NSX 08/2019, NHH 08/2021... (mã hs vitamin a nguy/ hs code vitamin a n)
- Mã HS 29362100: Rovimix A 1000 (Vitamin A)- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: DSM, HSD: 08/06/2020... (mã hs rovimix a 1000/ hs code rovimix a 10)
- Mã HS 29362100: Vitamin A Acetate 1000- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Kingdomway, HSD: 14/10/2020... (mã hs vitamin a aceta/ hs code vitamin a ac)
- Mã HS 29362100: Vitamin A (Acetate 325 CWS/F) (Vitamin A(Acetate 325 CWS/F))... (mã hs vitamin a acet/ hs code vitamin a a)
- Mã HS 29362200: VITAMIN B1 FEED GRADE: Nguyên liệu bổ sung Vitamin B1 cho TĂCN. Hàng mới 100%. Lot No: TN19114031 (17/11/2019- 16/11/2023). Thành phần không có nguồn gốc động vật.... (mã hs vitamin b1 feed/ hs code vitamin b1 f)
- Mã HS 29362200: Nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược, Sản xuất thuốc bổ: Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) BP2018/USP41, Lô: TN19122015, TN19122016, NSX: 12/2019 HD: 12/2023; Nhà SX: Jiangxi Tianxin Pharma.... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362200: Nguyên liệu thực phẩm: Vitamin B1, 25kg/thùng, hàng mới 100%, Batch Lot: TN18052071, nhà sản xuất: JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO. , LTD, xuất xứ: CHINA... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362300: Vitamin B2 80%- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%... (mã hs vitamin b2 80%/ hs code vitamin b2 8)
- Mã HS 29362300: Riboflavin Fine Powder (FP) 10KG 4G 5-Riboflavin (vitamin B2) dạng tinh thể bột dùng cho thực phẩm. Nhà sx Basf Company Ltd, NSX: : 17/07/19, HSD: 4 năm. Mới100%... (mã hs riboflavin fine/ hs code riboflavin f)
- Mã HS 29362300: Vitamin B2 80%- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Julong- HSD: 18/11/2021... (mã hs vitamin b2 80%/ hs code vitamin b2 8)
- Mã HS 29362400: Vitamin bổ sung thức ăn chăn nuôi: NIACIN (FEED GRADE), Lot: 20191121-N2, 220191121-O2, NSX: 11/2019, HSD: 11/2022; Quy cách: 25 Kg/Bao.... (mã hs vitamin bổ sung/ hs code vitamin bổ s)
- Mã HS 29362400: Rovimix Calpan (Vitamin B5)- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: DSM, HSD: 27/04/2022, 10/07/2022... (mã hs rovimix calpan/ hs code rovimix calp)
- Mã HS 29362400: Nguyên liệu thực phẩm: Vitamin B5-Calcium D Pantothenate, 25kg/thùng, hàng mới 100%, Batch Lot: 54201188Q0, nhà sản xuất: BASF SE, xuất xứ: GERMANY... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362400: Vitamin D3- Bot 100 (Vitamin D3- Powder 100)... (mã hs vitamin d3 bot/ hs code vitamin d3)
- Mã HS 29362500: Nguyên liệu sản xuất thuốc: VITAMIN B6 BP2018/USP41 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), Lot: PH19113028. Hạn SD: 12/11/2023. 25kg/thùng. Hàng mới 100%. NSX: Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co. , Ltd... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362500: Nguyên liệu dược Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)- NSX: 09/2019, nhh: 09/2022, nhà sx: DSM Nutritional products GMBH (20kg/bag)... (mã hs nguyên liệu dượ/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362500: Nguyên liệu thực phẩm: Vitamin B6- Pyridoxine hydrochoride, 25kg/thùng, hàng mới 100%, Batch Lot: PH19043073 nhà sản xuất: JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO. , LTD, xuất xứ: CHINA... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362500: Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride)- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Tiger- HSD: 14/08/2021... (mã hs vitamin b6 pyr/ hs code vitamin b6)
- Mã HS 29362600: Vitamin B12/EP9. 0 (Cyanocobalamin_nguyên liệu sx thuốc tân dược); Batch No: C190634F; HSD: 26/06/2019- 25/06/2024; Sản xuất: Hebei Yuxing Bio-Engineering Co. , Ltd. China (hàng mới 100%)... (mã hs vitamin b12/ep9/ hs code vitamin b12/)
- Mã HS 29362600: Vitamin B12 1% HPLC- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Huarong- HSD: 24/10/2021... (mã hs vitamin b12 1%/ hs code vitamin b12)
- Mã HS 29362600: Vitamin B12 1%- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Ruixin- HSD: 25/11/2021... (mã hs vitamin b12 1%/ hs code vitamin b12)
- Mã HS 29362700: Dẫn xuất của vitamin C (Caprylyl 2-Glyceryl Ascorbate 10%) dùng làm chất giữ ẩm trong sản xuất kem mỹ phẩm AMITOSE GOA (GO-VC). CAS: 1359731-61-5, 7732-18-5. LOT: WFI.... (mã hs dẫn xuất của vi/ hs code dẫn xuất của)
- Mã HS 29362700: Phụ gia thực phẩm- Vitamin C- E301 (VC Sodium Ascorbate Regular- 5015846368)- (25kg/bao)- Nhà sx: DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co. , ltd, NSX: 11/2019- NHH: 11/2021... (mã hs phụ gia thực ph/ hs code phụ gia thực)
- Mã HS 29362700: Vitamin C- Phụ gia thực phẩm (VC Ascorbic Acid 100 Mesh 95% (Article code: 5015842368))- 25kg/bao, Nhà sx: DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co. , ltd, NSX: 11/2019- NHH: 11/22... (mã hs vitamin c phụ/ hs code vitamin c p)
- Mã HS 29362700: Ascorbic Acid (Vitamin C) (Công thức: C6H8O6) (25 kg/túi)... (mã hs ascorbic acid/ hs code ascorbic aci)
- Mã HS 29362700: SODIUM ASCORBYL PHOSPH ATE- Vitamin C và các dẫn xuất của chúng, Cas no: 66170-10-3, dùng trong ngành mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, hàng mới 100%... (mã hs sodium ascorbyl/ hs code sodium ascor)
- Mã HS 29362700: Nguyên liệu dùng để sx Thuốc-Ascorbic Acid, NSX: 08/2019; HSD: 08/2022, Lot TL01908359... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362700: Chất bổ sung dinh dưỡng cho cho gia súc, gia cầm (hỗn hợp vitamin pha nước, trộn cám cho gia súc gia cầm)- Super Multivitamin. (200g/Bags)... (mã hs chất bổ sung di/ hs code chất bổ sung)
- Mã HS 29362700: Ascorbic acid (Vitamin C99%)- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Tianli- HSD: 01/06/2020... (mã hs ascorbic acid/ hs code ascorbic aci)
- Mã HS 29362700: Coated Vitamin C97% (Vitamin C97%)- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Vega- HSD: 19/05/2021... (mã hs coated vitamin/ hs code coated vitam)
- Mã HS 29362700: Phụ gia thực phẩm: ISONA C (ISC411)-chất chống oxy hóa, điều chỉnh độ acid, dùng trong ngành sản xuất bia. Hàm lượng: 100% acid ascorbic. 5Kg/túi, 20kg (4 túi)/thùng... (mã hs phụ gia thực ph/ hs code phụ gia thực)
- Mã HS 29362800: ROVIMIX E-50 ADSORBATE- Hỗn hợp có thành phần Vitamin E hàm lượng 50% và chất mang. (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.... (mã hs rovimix e50 ad/ hs code rovimix e50)
- Mã HS 29362800: Tocopherol hỗn hợp (dẫn xuất của Vitamin E), có nguồn gốc tự nhiên, mã sản phẩm: MTP-90-EU, 20 kg/ can. Mới 100%. (Hàng nhập khẩu làm phụ gia thực phẩm phục vụ sản xuất nội bộ).... (mã hs tocopherol hỗn/ hs code tocopherol h)
- Mã HS 29362800: Nguyên liệu thực phẩm: Vitamin E Acetate 50% CWS/S, 25kg/thùng 2019100401, nhà sản xuất: NHU (HONGKONG) TRADING COMPANY LTD, xuất xứ: CHINA... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362800: Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi: Vitamin E 50%. Nhà sản xuất: Zhejiang Medicine Co. , Ltd Vitamin Factory. (25Kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu ph/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362800: Vitamin E 50%- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Nenter- HSD: 25/01/2021... (mã hs vitamin e 50%/ hs code vitamin e 50)
- Mã HS 29362900: ROVIMIX FOLIC 80 SD: Folic Acid (Vitamin B9)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- Hàm lượng Folic acid 84. 6%... (mã hs rovimix folic 8/ hs code rovimix foli)
- Mã HS 29362900: Thực phẩm bổ sung Vitamin LQ Liquid Health Supplements (Joint care), hạn sử dụng tháng 9 năm 2020, NSX: Nutraformis limited, hàng quà tặng, dùng cho cá nhân... (mã hs thực phẩm bổ su/ hs code thực phẩm bổ)
- Mã HS 29362900: Vitamin D3 500- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%... (mã hs vitamin d3 500/ hs code vitamin d3 5)
- Mã HS 29362900: VITAMIN D3 500: Nguyên liệu cung cấp Vitamin D3 cho thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%. Lot No: CHM19112001 (28. 11. 2019-27. 11. 2021). Thành phần không có nguồn gốc động vật... (mã hs vitamin d3 500/ hs code vitamin d3 5)
- Mã HS 29362900: Hóa chất Thiamine disulfide phosphate, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất thiami/ hs code hóa chất thi)
- Mã HS 29362900: Nguyên liệu dùng để sx Thuốc-Niacinamide, NSX: 04/2019; HSD: 04/2022. Lot OP11904011... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362900: Nguyên liệu thực phẩm: D-BIOTIN USP/ EP, batch lot: VH1909001, (2 kg/carton). Nsx: Zhejiang NHU Pharmaceutical Co. , Ltd. Ngày xs: 08/09/2019- hạn sd: 07/09/2022. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362900: Vitamin D3 500 WD- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Kingdomway, HSD: 21/03/2021... (mã hs vitamin d3 500/ hs code vitamin d3 5)
- Mã HS 29362900: Vitamin VD111/VB111-Bổ sung Vitamin cho gia cầm-25kg/bag... (mã hs vitamin vd111/v/ hs code vitamin vd11)
- Mã HS 29362900: Vitamin VD902/VB902-Bổ sung Vitamin cho gia súc-25kg/bag... (mã hs vitamin vd902/v/ hs code vitamin vd90)
- Mã HS 29362900: Vitamin VD921/VB921-Bổ sung Vitamin cho gia súc-25kg/bag... (mã hs vitamin vd921/v/ hs code vitamin vd92)
- Mã HS 29362900: Vitamin VD951/VB951-Bổ sung Vitamin cho gia súc-25kg/bag... (mã hs vitamin vd951/v/ hs code vitamin vd95)
- Mã HS 29362900: Nguyên liệu Ascorbic Acid... (mã hs nguyên liệu asc/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362900: Nguyên liệu thực phẩm: Vitamin B3 (Niacinamide). 25KG/Thùng. Batch lot: B1903-NIA052R. Nhà sản xuất: Jubilant Life Sciences Ltd, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 29362900: Vitamin D3 500- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- NSX: Weishi- HSD: 27/10/2021... (mã hs vitamin d3 500/ hs code vitamin d3 5)
- Mã HS 29362900: Cuxavit Biotin 2% (Vitamin H)- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Kaesler- HSD: 01/2021... (mã hs cuxavit biotin/ hs code cuxavit biot)
- Mã HS 29362900: Menadione Sodium Bisulfite (Vitamin K3)- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Hàng mới 100%- NSX: Vanetta- HSD: 29/05/2021... (mã hs menadione sodiu/ hs code menadione so)
- Mã HS 29362900: Vitamin VD911/VB911-Bổ sung Vitamin cho gia súc-25kg/bag... (mã hs vitamin vd911/v/ hs code vitamin vd91)
- Mã HS 29362900: Nguyên liệu phụ gia bổ sung BIOTIN (VITAMIN H) trong thực phẩm. CỦA NHÀ SẢN XUẤT ZMC, XUẤT XỨ CHINA. HÀNG MỚI 100%... (mã hs nguyên liệu phụ/ hs code nguyên liệu)
>