2839 - Mã HS 28391100: Muối natri metasiliat(dạng tinh thể)(SODIUM METASILICATE NONAHYDRATE)(25kg/1 túi)... (mã hs muối natri meta/ hs code muối natri m)
- Mã HS 28391100: Chất tẩy nhờn siêu âm dùng cho các sản phẩm bằng nhựa Clean-200, thành phần: Natri Metasilicate Pentahydrate (<5%). Hàng mới 100%... (mã hs chất tẩy nhờn s/ hs code chất tẩy nhờ)
- Mã HS 28391100: Hóa chuất Sodium Metasilicate Pentahydrate (Na2O. SiO2. 5H2O)... (mã hs hóa chuất sodiu/ hs code hóa chuất so)
- Mã HS 28391910: Bột tẩy dầu (Chemicals) ORUSO (25 Kg/bao)... (mã hs bột tẩy dầu ch/ hs code bột tẩy dầu)
- Mã HS 28391910: Bịch hút ẩm/OXYGEN ABSORBER- NATRI SILICAT/Size 2. 75gr/bịch, Hàng mới 100 %, dùng trong công nghiệp chế biến thủy sản... (mã hs bịch hút ẩm/oxy/ hs code bịch hút ẩm/)
- Mã HS 28391910: Natri Silicat, dạng lỏng (dùng trong công đoạn làm khuôn)... (mã hs natri silicat/ hs code natri silica)
- Mã HS 28391910: Nguyên liệu sản xuất gạch men- Chất làm loãng TK-200 (Thinners)(Thành phần gồm SiO2: 27, 25%; Na2O: 27, 25%; Na2SiO3: 45, 5%)... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 28391910: Hóa chất dùng cho bể mạ, chất phụ gia dùng để điều chỉnh độ bóng của sản phẩm Hypersoft (là dung dịch có chứa thành phần natri silicat), đóng gói 20kg/can. Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất dùng c/ hs code hóa chất dùn)
- Mã HS 28391910: Thủy tinh lỏng (Natri silicate), hàng mới 100%, gồm 32 phi, hàng do Việt Nam sản xuất;(nhà cung cấp Công ty sản xuất-Thương mại Hoàng Cường)... (mã hs thủy tinh lỏng/ hs code thủy tinh lỏ)
- Mã HS 28391910: Bột natri brosilicate... (mã hs bột natri brosi/ hs code bột natri br)
- Mã HS 28391990: Sodium orthosilicate (dạng bột)(SODIUM ORTHO SILICATE)(25kg/1 túi)... (mã hs sodium orthosil/ hs code sodium ortho)
- Mã HS 28391990: Chất tẩy rửa máy Summer K-330 (Sodium silicate 47-53%, Sodium hydroxide 2-4%, Sodium carbonate 36-40%, Ethoxylatednonylphenol 3-5%), hàng mới 100%... (mã hs chất tẩy rửa má/ hs code chất tẩy rửa)
- Mã HS 28391990: TUI CHONG AM (SILICA GEL)... (mã hs tui chong am s/ hs code tui chong am)
- Mã HS 28391990: Gói hút ẩm Silicagel 20gram. Hàng mới 100%... (mã hs gói hút ẩm sili/ hs code gói hút ẩm s)
- Mã HS 28399000: Bột mài FO#1000 (thành phần gồm ZrSiO4 60% và Al2O3 40%)... (mã hs bột mài fo#1000/ hs code bột mài fo#1)
- Mã HS 28399000: Potassium Silicate liquid (K2SiO3), dạng lỏng, đóng gói 280kg/thùng, dùng trong công nghiệp. CAS Number 1312-76-1... (mã hs potassium silic/ hs code potassium si)
- Mã HS 28399000: Gói chống ẩm... (mã hs gói chống ẩm/ hs code gói chống ẩm)
- Mã HS 28399000: Men sứ được dùng trong công nghệ gốm sứ Engobe glaze BF-108: Magie Silicat, dạng bột(KQGD số 12092/TB-TCHQ Ngày06/10/14, đã kiểm hóa theo TK 101659006151/E31 ngày 16/10/2017)... (mã hs men sứ được dùn/ hs code men sứ được)
- Mã HS 28399000: Chất gia cường dạng bột chế phẩm từ silicate, làm phụ gia cho sản xuất hạt nhựa, mã hàng WOLLASTONITE SH-1250(Wollastonite, Silica). CAS No. 13983-17-0... (mã hs chất gia cường/ hs code chất gia cườ)
- Mã HS 28399000: Túi hạt chống ẩm... (mã hs túi hạt chống ẩ/ hs code túi hạt chốn)
- Mã HS 28399000: HẠT HÚT ẨM SILICA GEL A3- SECCO SILICA GEL 10GRS, FABRIC BAG-VN... (mã hs hạt hút ẩm sili/ hs code hạt hút ẩm s)
- Mã HS 28399000: TÚI CHỐNG ẨM SECCO L5- SECCO POWDER DESICCANT 1000GRS, FABRIC BAG-3 BAGS/PC, VN... (mã hs túi chống ẩm se/ hs code túi chống ẩm)
- Mã HS 28399000: Gói hút ẩm Silica Gel 1gram A1 Không GMP, Hàng mới 100%, (chất gắn đã điều chế dùng bảo quản sản phẩm công nghiệp), dùng trong đóng gói sản phẩm thức ăn cho thú cưng xuất khẩu... (mã hs gói hút ẩm sili/ hs code gói hút ẩm s)
- Mã HS 28399000: Hạt chống ẩm... (mã hs hạt chống ẩm/ hs code hạt chống ẩm)
- Mã HS 28399000: Gói hút ẩm Silica Gel 1gram A1 Không GMP, Hàng mới 100%... (mã hs gói hút ẩm sili/ hs code gói hút ẩm s)
- Mã HS 28399000: Túi hạt chống ẩm... (mã hs túi hạt chống ẩ/ hs code túi hạt chốn)
- Mã HS 28399000: Chất hút ẩm SECCO POWDER DESICCANT 1000GRS (1PCS 333GRS, 1KG3PCS/BAG)... (mã hs chất hút ẩm sec/ hs code chất hút ẩm)
- Mã HS 28399000: TÚI CHỐNG ẨM SECCO L5- SECCO POWDER DESICCANT 1000GRS, FABRIC BAG-3 BAGS/PC, VN (ITEM CODE: PK0100)... (mã hs túi chống ẩm se/ hs code túi chống ẩm)
- Mã HS 28399000: SILICAGEL (CHẤT HÚT ẨM- 1 gói 50 gram)... (mã hs silicagel chất/ hs code silicagel c)
- Mã HS 28399000: Silicagel(túi chống ẩm gói 1. 2g)(1 bao-10000 gói)... (mã hs silicageltúi c/ hs code silicageltú)
- Mã HS 28399000: DESICCANT 50GRS: Túi hút ẩm Silicagel A7 (50gr/gói)- Mã NPL TOSHIBA: SILICAGEL. PO: 000036703... (mã hs desiccant 50grs/ hs code desiccant 50)
>