2713 - Mã HS 27131200: Nguyên liệu được dùng trong sản xuất: Than cốc nhựa chưng Pitch Coke (CAS: 64743-05-1) đã nung, Thành phần(F. C 98. 8%;Ash 0. 35%; V. M 0. 75%; S 0. 25%; Moisture 0. 10%), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu đượ/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27131200: Vật tư dùng trong ngành đúc: Chất tăng các bon CPC (Recarburiser CPC) là sản phẩm đi từ cốc dầu mỏ đã nung, dạng mảnh Size: 1. 5-10mm. Hàng mới 100% (Theo KQPTPL số 0281/TB-CNHP)... (mã hs vật tư dùng tro/ hs code vật tư dùng)
- Mã HS 27131200: Cốc dầu mỏ đã nung GH-CPC- 3, dùng trong ngành đúc, (25kgs/ bao). mới 100%... (mã hs cốc dầu mỏ đã n/ hs code cốc dầu mỏ đ)
- Mã HS 27131200: Cốc dầu mỏ đã nung dùng trong ngành đúc (GH-CPC-2)... (mã hs cốc dầu mỏ đã n/ hs code cốc dầu mỏ đ)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường đóng thùng, loại 60/70 có nguồn gốc từ bitumen dầu mỏ (bitumen grade 60/70). Hàng mới 100%.... (mã hs nhựa đường đóng/ hs code nhựa đường đ)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường paving asphalt 60/70N, hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường pavi/ hs code nhựa đường p)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường nóng lỏng cấp độ 60/70 (bitum dầu mỏ). Hàng mới 100%. (số lượng x đơn giá theo invoice: MT2, 148. 679 x USD358 USD769, 227. 08).... (mã hs nhựa đường nóng/ hs code nhựa đường n)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường đặc đóng thùng (Bitumen 60/70). Mới 100%.... (mã hs nhựa đường đặc/ hs code nhựa đường đ)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường 60/70 (không phải dạng tự nhiên, từ bitum dầu mỏ), Hàng phù hợp với tiêu chuẩn 7493-2015 và chỉ thị 13 của bộ GTVT, hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường 60/7/ hs code nhựa đường 6)
- Mã HS 27132000: Nhựa đường lỏng 60/70 (có nguồn gốc từ bitum dầu mỏ). Hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường lỏng/ hs code nhựa đường l)
2714 - Mã HS 27149000: Nhựa đường đóng thùng UAE loại 60/70, mới 100%... (mã hs nhựa đường đóng/ hs code nhựa đường đ)
- Mã HS 27149000: Nhựa đường 60/70, hàng phù hợp với tcvn 7493-2005 và chỉ thị 13 của Bộ GTVT, hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường 60/7/ hs code nhựa đường 6)
- Mã HS 27149000: Nhựa đường (asphalt) dạng khối, màu đen, dùng sản xuất lốp xe BLOWN ASPHALT(DMCH000026)... (mã hs nhựa đường asp/ hs code nhựa đường)
- Mã HS 27149000: Nhựa đường BITUMEN GRADE 60/70, mới 100%. Hàng phù hợp tiêu chuẩn theo TCVN 7493. 2005 chỉ thị 13/CT-BGTVT.... (mã hs nhựa đường bitu/ hs code nhựa đường b)
- Mã HS 27149000: Keo Pitch A2 (là Asphalt tự nhiên, CAS: 8052-42-4, 7440-44-0, Mới 100%)... (mã hs keo pitch a2 l/ hs code keo pitch a2)
- Mã HS 27149000: ASPHALT EMULSION (NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG, HÀNG LỎNG ĐỰNG TRONG BỒN) 100MT... (mã hs asphalt emulsio/ hs code asphalt emul)
- Mã HS 27149000: CUTBACK ASPHALT MC70 (NHỰA ĐƯỜNG Ở DẠNG TỰ NHIÊN)... (mã hs cutback asphalt/ hs code cutback asph)
2715 - Mã HS 27150010: Chế phẩm có thành phần chính là bitum BITUMIOUS-40% Bituminous Mineral Spirit 1298/TB-KĐ4 Ngày 28. 09. 2017... (mã hs chế phẩm có thà/ hs code chế phẩm có)
- Mã HS 27150090: Chất phun gầm màu đen (Hộp 20L)- Dùng cho ngành ô tô- P338-PJ-1225/20L- Hiệu LIC- A/D SEMI GLOSSY BLACK 20 LITRE. Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 25- <50%... (mã hs chất phun gầm m/ hs code chất phun gầ)
- Mã HS 27150090: Chất chống thấm (chế phẩm từ bitum, dùng để quét trực tiếp lên các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với nước) Flintkote No. 3 3. 5 Litre (1 thùng4 Lon: G. W 15. 40 kg, N. W 14 kg), hàng mới 100%... (mã hs chất chống thấm/ hs code chất chống t)
- Mã HS 27150090: Dung dịch Bitum Nirol-W (Primer Water Base), dùng để quét lót chống thấm (18kg/thùng). Hàng do MODERN WATERPROOFING COMPANY sản xuất. Hàng mới 100%.... (mã hs dung dịch bitum/ hs code dung dịch bi)
- Mã HS 27150090: Rubberised Bitumen Emulsion (103RC) (200kg/drum) _ Chế phẩm chứa Bitum dựa trên asphall tự nhiên, thường được dùng để chống thấm trong ngành xây dựng. Đã có KQGĐ Số 566/TB-TCHQ ngày 24/01/2019.... (mã hs rubberised bitu/ hs code rubberised b)
- Mã HS 27150090: Dầu hóa dẻo cao su PSP-LPCA002 (thành phần 40%~50% sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ, 40%~50% nhựa đường)/ DMCH000058; 0. 908 USD/kgm... (mã hs dầu hóa dẻo cao/ hs code dầu hóa dẻo)
- Mã HS 27150090: Chất Feba dùng để phủ khe cầu đường, là hỗn hợp bitum có thành phần chính là asphalt, CAS: 64741-56-6 20kg/bao, tổng 1250 bao. Hàng mới 100%... (mã hs chất feba dùng/ hs code chất feba dù)
- Mã HS 27150090: Hợp chất chống thấm Bitum dạng lỏng Pentens T-100 (20kg/thùng), Cas No: 24937-78-8, mới 100%... (mã hs hợp chất chống/ hs code hợp chất chố)
- Mã HS 27150090: Nhũ tương nhựa đường lỏng CRS 2. Hàng mới 100%... (mã hs nhũ tương nhựa/ hs code nhũ tương nh)
2716 - Mã HS 27160000: Năng lượng điện tháng 11/2019... (mã hs năng lượng điện/ hs code năng lượng đ)
- Mã HS 27160000: Năng lượng điện tháng 11/2019... (mã hs năng lượng điện/ hs code năng lượng đ)
- Mã HS 27160000: Điện năng xuất khẩu tháng 12/2019... (mã hs điện năng xuất/ hs code điện năng xu)
- Mã HS 27160000: ĐIỆN NĂNG... (mã hs điện năng/ hs code điện năng)
- Mã HS 27160000: Điện năng tháng 12- Xuất xứ Việt Nam... (mã hs điện năng tháng/ hs code điện năng th)
- Mã HS 27160000: Điện năng tiêu thụ tháng 12/2019... (mã hs điện năng tiêu/ hs code điện năng ti)
>