2709 - Mã HS 27090010: DẦU THÔ CHAMPION... (mã hs dầu thô champio/ hs code dầu thô cham)
- Mã HS 27090010: Dầu mỏ thô- Crude oil (Khối lượng theo chứng thư giám định: 499, 920 BBL tương đương 69, 182 TNE). Hàng nhập cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn... (mã hs dầu mỏ thô cru/ hs code dầu mỏ thô)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ SƯ TỬ ĐEN (LÔ 15-1)... (mã hs dầu thô sư tử đ/ hs code dầu thô sư t)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ ĐẠI HÙNG... (mã hs dầu thô đại hùn/ hs code dầu thô đại)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ BẠCH HỔ... (mã hs dầu thô bạch hổ/ hs code dầu thô bạch)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ CHIM SÁO... (mã hs dầu thô chim sá/ hs code dầu thô chim)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ RẠNG ĐÔNG... (mã hs dầu thô rạng đô/ hs code dầu thô rạng)
- Mã HS 27090010: DẦU THÔ THĂNG LONG... (mã hs dầu thô thăng l/ hs code dầu thô thăn)
- Mã HS 27090020: Wheatstone Condensate (+/-10%). Khối lượng thực tế: 9, 279. 708 tấn... (mã hs wheatstone cond/ hs code wheatstone c)
- Mã HS 27090020: HẢI THẠCH CONDENSATE... (mã hs hải thạch conde/ hs code hải thạch co)
2710 - Mã HS 27101212: Xăng A95, xăng động cơ không chì, xuất xứ việt nam, mới 100%... (mã hs xăng a95 xăng/ hs code xăng a95 xă)
- Mã HS 27101213: Xăng cho ô tô- Motor Gasoline. hàng nhập cho phòng thí nghiệm... (mã hs xăng cho ô tô/ hs code xăng cho ô t)
- Mã HS 27101221: Dầu máy cắt Sugicut C109B, 200L/DRUM... (mã hs dầu máy cắt sug/ hs code dầu máy cắt)
- Mã HS 27101223: Xăng không pha chì, dùng để test mẫu, 2 lít/can, có 8 can. mới 100%... (mã hs xăng không pha/ hs code xăng không p)
- Mã HS 27101223: Xăng 95, dùng để pha sơn Bạch tuyết, dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs xăng 95 dùng đ/ hs code xăng 95 dùn)
- Mã HS 27101224: Xăng RON 95 III không pha chì dùng cho ô tô... (mã hs xăng ron 95 iii/ hs code xăng ron 95)
- Mã HS 27101224: Unleaded Gasoline Ron 95 (Xăng không chì Ron95) hàng lấy từ tờ khai nhập kho: 103002298710 ngày 21/11/2019... (mã hs unleaded gasoli/ hs code unleaded gas)
- Mã HS 27101224: GASOLINE 95 RON (+/-10%). Khối lượng thực tế: 3, 994. 987 tấn... (mã hs gasoline 95 ron/ hs code gasoline 95)
- Mã HS 27101224: Petrol (Xăng) RON95... (mã hs petrol xăng r/ hs code petrol xăng)
- Mã HS 27101224: MOGAS 95 RON UNLEADED (XĂNG KHÔNG CHÌ RON 95)... (mã hs mogas 95 ron un/ hs code mogas 95 ron)
- Mã HS 27101224: Xăng động cơ không pha chì Ron 92 (Mogas 92 Ron Unleaded Gasoline). C/O Form KV: C010-19-0036391 ngày 20/11/2019... (mã hs xăng động cơ kh/ hs code xăng động cơ)
- Mã HS 27101224: Petrol (Xăng) RON95, Hàng mới 100%... (mã hs petrol xăng r/ hs code petrol xăng)
- Mã HS 27101224: XĂNG KHÔNG CHÌ MOGAS 92 RON UNLEADED, SL: 251. 87 MTS +/-10%, TG: 159, 856. 85USD, TÁI XUẤT THEO TK TẠM NHẬP 103062051963... (mã hs xăng không chì/ hs code xăng không c)
- Mã HS 27101224: XĂNG MOGAS 92 RON UNLEADED, SL: 714, 67 MTS (+/-10%), TG: 462, 375. 77 USD. TÁI XUẤT THEO TK TẠM NHẬP 103062040543... (mã hs xăng mogas 92 r/ hs code xăng mogas 9)
- Mã HS 27101224: XANG DONG CO KHONG PHA CHI RON 92 (92 Ron Unleaded Gasoline)... (mã hs xang dong co kh/ hs code xang dong co)
- Mã HS 27101225: Xăng E5 RON 92-II, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100%... (mã hs xăng e5 ron 92/ hs code xăng e5 ron)
- Mã HS 27101250: Dầu tẩy-CLEAN CLEAING NAPHTHA... (mã hs dầu tẩyclean c/ hs code dầu tẩyclea)
- Mã HS 27101250: Dung môi công nghiệp (Clean Cleaning Naptha) (T/ 200L)... (mã hs dung môi công n/ hs code dung môi côn)
- Mã HS 27101250: Dung môi hữu cơ có hàm lượng cấu tử thơm thấp hơn 1% DS 2430 ADDITIVE, mới 100%... (mã hs dung môi hữu cơ/ hs code dung môi hữu)
- Mã HS 27101250: Dung môi trắng (TP: mineral spirit 100%) P-3040 (UNKAN) (1kg1. 27 lít)... (mã hs dung môi trắng/ hs code dung môi trắ)
- Mã HS 27101250: Dầu rửa Aqua Chem Aquasolvent GF, 200L/S. H (200 lít/ thùng)... (mã hs dầu rửa aqua ch/ hs code dầu rửa aqua)
- Mã HS 27101250: WHITE SPIRIT 3040 (dung môi trắng) CAS 64742-82-1 NLSX hỗn hợp dung môi TOPSOL 3040A (NLiệu nhập thường xuyên để phục vụ sản xuất), dung sai khối lượng 5%... (mã hs white spirit 30/ hs code white spirit)
- Mã HS 27101250: Dầu tẩy-CLEAN CLEAING NAPHTHA... (mã hs dầu tẩyclean c/ hs code dầu tẩyclea)
- Mã HS 27101250: Cồn dấu TAT-SOL-1-32 (55ml/box), hãng sx Shachibata, là dung môi dùng để pha loãng mực in hoặc tẩy rửa bề mặt đã in mực TAT. gồm 65%-75% ethoxypropan và 25%-35% propanol... (mã hs cồn dấu tatsol/ hs code cồn dấu tat)
- Mã HS 27101250: Dung môi trắng White Spirit (D3040), mã cas: 64742-82-1, 160 kgs/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dung môi trắng/ hs code dung môi trắ)
- Mã HS 27101250: Dầu chống gỉ Exxsol D40 (Chứa trên 70% nguồn gốc dầu mỏ; 15kg/thùng) hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ ex/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101250: Dung môi công nghiệp (Clean Cleaning Naptha) (T/200L)... (mã hs dung môi công n/ hs code dung môi côn)
- Mã HS 27101260: Dung môi hỗ trợ chế biến thực phẩm EXXSOL HEXANE FLUID BULK (có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% tính theo trọng lượng). Hàng mới 100%. Số batch: 20299753, SV30021916. HSD: 14/12/2020 *... (mã hs dung môi hỗ trợ/ hs code dung môi hỗ)
- Mã HS 27101260: Nước xử lý P039 (thành phần: refined solvent heavy naphtha (cas: 64742-49-0): 70-90%, methylcyclohexane (cas: 108-87-2): 10-30%)... (mã hs nước xử lý p039/ hs code nước xử lý p)
- Mã HS 27101260: Chế phẩm dầu bôi trơn có thành phần cơ bản > 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (200 lít/thùng, ). METAL WORKING OILS NK-A. Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu bô/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101260: Chế phẩm làm sạch bề mặt sản phẩm/ ACTREL 3356L (206 L/drum)... (mã hs chế phẩm làm sạ/ hs code chế phẩm làm)
- Mã HS 27101260: NLSX KEO: CYCLO-HEXANE (Dung môi nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ có thành phần là Xyclohexan và methyl xyclopentan)(KQGĐ: 4431/TB-TCHQ-23/05/2016)(Đã kiểm hóa tại TK 102698868901/A12)(183989)(CAS 110-82-7)... (mã hs nlsx keo cyclo/ hs code nlsx keo cy)
- Mã HS 27101260: Dung môi solvent Isopar G Fluid, HĐ KNQ: IKS/19012/KNQTL2-CH, TK nhập: 102946597240/24. 10. 2019, hàng mới 100%, CTHH: C11H24 C13H28... (mã hs dung môi solven/ hs code dung môi sol)
- Mã HS 27101260: Dung môi ACTREL 3356 L dùng để tẩy rửa, làm từ Isoparaffinic Hydrocarbon, (t. lệ phần tử chất thơm dưới 1% tính theo trọng lượng, hàm lượng dầu mỏ trên70%), dùng cho ngành c. nghiệp, mới100%... (mã hs dung môi actrel/ hs code dung môi act)
- Mã HS 27101260: Dung môi dùng trong ngành sơn ISOPAR L FLUID BULK (tỉ lệ phần tử chất thơm dưới 1% tính theo trọng lượng), dùng trong các ngành công nghiệp. Mã CAS: 64742-48-9. Hàng mới 100%. *... (mã hs dung môi dùng t/ hs code dung môi dùn)
- Mã HS 27101260: EXXSOL HEXANE FLUID BULK: Dung môi hữu cơ có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới1% tính theo trọng lượng, dùng làm chất hỗ trợ chế biến sd trong sx hương liệu & dầu phẩm, nsx: 22/12/2019; hsd: 1 năm, mới 100%... (mã hs exxsol hexane f/ hs code exxsol hexan)
- Mã HS 27101260: Dung môi Z-G3 (200 lít/ drum), thành phần Isoparaffin 90-99%, Lauric acid 1-10% (Hàm lượng dầu mỏ > 70% theo trọng lượng)... (mã hs dung môi zg3/ hs code dung môi zg)
- Mã HS 27101260: Dung môi hữu cơ isopar E (có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phận đoạn dầu nhẹ, có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1%; tên HH: Isoparaffinic hydrocarbon... (mã hs dung môi hữu cơ/ hs code dung môi hữu)
- Mã HS 27101260: Honasol 1100- dung môi có nguồn gốc từ dầu mỏ (nguyen lieu san xuat keo).... (mã hs honasol 1100 d/ hs code honasol 1100)
- Mã HS 27101260: Nước rửa hàng hóa (Actrel 3356L Fluid) (209L/DRUM)... (mã hs nước rửa hàng h/ hs code nước rửa hàn)
- Mã HS 27101260: Hỗn hợp dung môi hydrocacbon thuộc phân đoạn dầu nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ (CACTUS SOLVENT R5N (1 Thùng200 lít)... (mã hs hỗn hợp dung mô/ hs code hỗn hợp dung)
- Mã HS 27101260: Dung môi pha sơn No. 4 (15kg/can)... (mã hs dung môi pha sơ/ hs code dung môi pha)
- Mã HS 27101260: Dung môi dầu nhẹ tẩy rửa BASESOLVENT 21 (200 lít/ phuy) (PCE~ Phuy)... (mã hs dung môi dầu nh/ hs code dung môi dầu)
- Mã HS 27101260: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại FCCO Clean M200 LB (12 can/hộp), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm làm sạ/ hs code chế phẩm làm)
- Mã HS 27101260: Dung môi pha sơn No. 4 (15kg/can)... (mã hs dung môi pha sơ/ hs code dung môi pha)
- Mã HS 27101260: Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 297 (140kg/kiện)... (mã hs chất xử lýdùng/ hs code chất xử lýd)
- Mã HS 27101260: Dung môi EXXSOL HEXANE FLUID BULK... (mã hs dung môi exxsol/ hs code dung môi exx)
- Mã HS 27101260: Chất tẩy Naptha (Cleaning Naphtha)... (mã hs chất tẩy naptha/ hs code chất tẩy nap)
- Mã HS 27101260: EXXSOL DSP 80/100 (Dung môi nhẹ khác, dùng trong ngành công nghiệp sơn), 135kg/ phuy. Hàng mới 100%... (mã hs exxsol dsp 80/1/ hs code exxsol dsp 8)
- Mã HS 27101260: Chất làm sạch bề mặt kim loại (FCCO CLEAN M200 LB) dạng xịt, (hỗn hợp dung môi thuộc phân đoạn dầu nhẹ và hỗn hợp khí dầu mỏ propan, isobuten, butan) 12 can/hộp, 591, 4 ml/can, hàng mới 100%... (mã hs chất làm sạch b/ hs code chất làm sạc)
- Mã HS 27101260: Dung môi S97... (mã hs dung môi s97/ hs code dung môi s97)
- Mã HS 27101260: Chất tẩy rửa Isopar. L... (mã hs chất tẩy rửa is/ hs code chất tẩy rửa)
- Mã HS 27101260: Chất làm sạch LOCTITE BONDACE 233NR-2 13KG... (mã hs chất làm sạch l/ hs code chất làm sạc)
- Mã HS 27101270: Nước xử lý KR-20, (có thành phần Solvent naphtha 100%), 13KG/1BARRELS(200BAR)... (mã hs nước xử lý kr2/ hs code nước xử lý k)
- Mã HS 27101270: Dung môi dạng lỏng trong suốt dùng để pha với bột màu SA 0136 TRIDECYL ALCOHOL, mới 100%... (mã hs dung môi dạng l/ hs code dung môi dạn)
- Mã HS 27101270: Dung môi hydrocacbon ELS- 1005 thuộc phân đoạn dầu nhẹ, không chứa các cấu tử thơm, thành phần chứa 99% Hydrodesulfurized light naphtha, dùng để làm bóng lớp bọc dây điện, hàng mới 100%, Thinner... (mã hs dung môi hydroc/ hs code dung môi hyd)
- Mã HS 27101270: Dầu trắng SA-6. hàng mới 100%... (mã hs dầu trắng sa6/ hs code dầu trắng sa)
- Mã HS 27101270: Thinner BF- topsol BF (nguyen lieu san xuat keo).... (mã hs thinner bf top/ hs code thinner bf)
- Mã HS 27101270: Chất làm sạch LOCTITE BONDACE 233NR-2 13KG (dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Methylcyclohexane: 30-60%, Isoheptane: 30-60%, n-Heptane: 10-30%) 13Kg/thùng... (mã hs chất làm sạch l/ hs code chất làm sạc)
- Mã HS 27101270: Hỗn hợp dung môi hidrocacbon, thuộc phân đoạn đầu nhẹ(dùng sản xuất gia công keo, nước xử lý) số PTPL 3300/TB-KĐ2, mới 100%... (mã hs hỗn hợp dung mô/ hs code hỗn hợp dung)
- Mã HS 27101270: Dầu trắng SA-6. Hàng mới: 100%... (mã hs dầu trắng sa6/ hs code dầu trắng sa)
- Mã HS 27101270: Hỗn hợp dung môi hidrocacbon, thuộc phân đoạn dầu nhẹ. hàng mới 100%, quy cách 140 kg/phuy... (mã hs hỗn hợp dung mô/ hs code hỗn hợp dung)
- Mã HS 27101270: Chất tẩy rửa HD_233M (140KG/thùng)... (mã hs chất tẩy rửa hd/ hs code chất tẩy rửa)
- Mã HS 27101299: Chế phẩm dầu chống gỉ chứa hàm lượng dầu gốc dầu mỏ>70% khối lượng _ Nox-Rust 7703WJ, (Petroleum Hydrocarbon <73%; Rust preventive additives> 27%... (mã hs chế phẩm dầu ch/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101299: Dầu chống gỉ chứa dầu khoáng gốc dầu mỏ> 70% khối lượng, thuộc dầu nhẹ- Nox-rust 301S, (Petroleum Hydrocarbon 95%, Rust preventive additives 5%, PTPL: 560/TB-PTPL (22/01/2015)... (mã hs dầu chống gỉ ch/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101299: Chất chống dính RELEASE AGENT TIFNIL. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102130905550/E31 ngày 24/07/2018, dòng hàng 1... (mã hs chất chống dính/ hs code chất chống d)
- Mã HS 27101299: Nox Rust 301S/ Dầu chống gỉ chứa dầu khóang nguồn gốc từ dầu mỏ trên 70% khối lượng, thuộc phân đọan dầu nhẹ (Làm NLSX HC xử lý bề mặt kim lọai. Chống ăn mòn, gỉ sét)(PTPL 1716, 30/07/2015)... (mã hs nox rust 301s// hs code nox rust 301)
- Mã HS 27101299: Cleaning Naphtha (hỗn hợp dung môi hydrocacbon, thuộc phân đoạn dầu nhẹ. )... (mã hs cleaning naphth/ hs code cleaning nap)
- Mã HS 27101299: Dầu chống rỉ WD-412ml, (1 lọ 412ml) hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ wd/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101299: Hóa chất: Petroleum ether 60-80C, for analysis, n-hexane < 50%-; CAS 64742-49-0; dùng cho phòng thí nghiệm; đóng gói 1 Lít/chai... (mã hs hóa chất petro/ hs code hóa chất pe)
- Mã HS 27101299: CHÂT TRƠ HOAN TÂT-POLYURETHAN RESIN- CRUSVIB ASSUSTIR SD-58 (1 Lit 0. 86 Kgm, hang hoa phuc vu san xuât trong nganh dêt, hang mơi 100%)- tham khao so 4815/TB-TCHQ 30. 05. 2016... (mã hs chât trơ hoan t/ hs code chât trơ hoa)
- Mã HS 27101299: Dầu Bôi Trơn (Nguyên Liệu Sản Xuất Máy Giặt)- LUBRICATION OIL UNI-PRESS-PA-1 (0030301437) (1can 18kg 18L, TC: 20can 360kg 360L)(GĐ: 375N2. 11TĐ, ngày 29/08/2011)... (mã hs dầu bôi trơn n/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101299: FLK 332A CHẾ PHẨM DẦU CÓ THÀNH PHÀN CƠ BẢN TỪ DẦU KHOÁNG > 70% THUỘC PHÂN ĐOẠN DẦU NHẸ(ĐÃ KIỂM HÓA TK: 103008336912)... (mã hs flk 332a chế ph/ hs code flk 332a chế)
- Mã HS 27101299: Chế phẩm chống dính, thành phần đi từ sáp phân tán trong dầu nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ, có hàm lượng dầu trên 70% tính theo khối lượng (release agent) (so 26/ptplhcm-nv ngay 7/1/2011) 9263-1... (mã hs chế phẩm chống/ hs code chế phẩm chố)
- Mã HS 27101299: Naphtha, thành phần chính là hỗn hợp hydrocacbon bão hòa C9-C11 và hydrocacbon thơm, hàm lượng cấu tử thơm chiếm 32. 18%, CAS: 124-18-5 tp: n- Decane 10-15%_ANYSOL-5, HANSOL V-1 (3), NLSX sơn... (mã hs naphtha thành/ hs code naphtha thà)
- Mã HS 27101299: Dầu bôi trơn dùng trong gia công kim loại có thành phần cơ bản > 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (200 lít/ thùng). METAL WORKING OILS G-6211L. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn dù/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101299: Dầu máy cắt Sugicut C109B (dầu nhờn)... (mã hs dầu máy cắt sug/ hs code dầu máy cắt)
- Mã HS 27101299: Chế phẩm dầu nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ trên 70% tính theo khối lượng- Royalrusnon P82... (mã hs chế phẩm dầu nh/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101299: NLSX KEO: HONASOL-1100 (Dung môi naphtha có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nhẹ, dùng làm nguyên liệu sản xuất keo)(KQGĐ 464/TB/KĐ3-6/10/2016)(Đã kiểm hóa tại TK 102913304801/A12)(1284169)... (mã hs nlsx keo honas/ hs code nlsx keo ho)
- Mã HS 27101299: Dầu Daphne Multi Way 68MT maker Idemitsu... (mã hs dầu daphne mult/ hs code dầu daphne m)
- Mã HS 27101299: DUNG MÔI (Dung dịch dùng để pha sơn, thành phần 70% trở lên có nguồn gốc từ dầu mỏ)... (mã hs dung môi dung/ hs code dung môi du)
- Mã HS 27101299: Sản phẩm xử lý bề mặt NOX-RUST R823SV có hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ(18 lit/can)... (mã hs sản phẩm xử lý/ hs code sản phẩm xử)
- Mã HS 27101920: Dầu LIQUID PARAFFIN (12 CST)- Dầu trắng thô đã tách nhẹ. Dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs dầu liquid para/ hs code dầu liquid p)
- Mã HS 27101920: Chế phẩm dầu trung P-OIL(CAT: 8002-09-3)... (mã hs chế phẩm dầu tr/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101920: Dầu YUBASE 3 LIQUID PARAFFIN- Dầu trắng thô đã tách nhẹ. Dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs dầu yubase 3 li/ hs code dầu yubase 3)
- Mã HS 27101941: Nguyên liệu dầu gốc dùng cho sản xuất BASE OIL HSB 150N, 20000KG/FLEXITANK... (mã hs nguyên liệu dầu/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc đã tinh chế có hàm lượng dầu mỏ trên 70%, dùng để sản xuất dầu bôi trơn mã HSB 150N (DAESAN), hàng chứa trong Flexi bag đặt tong container, nhà sản xuất Hyundai and Shell, hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc đã tinh/ hs code dầu gốc đã t)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc SP500T ISO tank 20T là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% #39575200-05100E010... (mã hs dầu gốc sp500t/ hs code dầu gốc sp50)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc NA30 Iso tank 22KL là dầu khoáng đã tinh chế dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% #39210804-05000E000... (mã hs dầu gốc na30 is/ hs code dầu gốc na30)
- Mã HS 27101941: Nguyên liệu dùng sản xuất dầu bôi trơn: Dầu gốc 500N- BASE OIL 500N, Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27101941: Paraffin Wax dạng lỏng có mã sản phẩm: 3FW-2354P2. Sử dụng để pha loãng và khử độ dính của nhựa Polyester.... (mã hs paraffin wax dạ/ hs code paraffin wax)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc khoáng, loại Base oil SN 500 (là nguyên liệu cơ bản đã tinh chế, nguồn gốc từ dầu mỏ, hàm lượng bitum từ 70% khối lượng trở lên, có nhiều công dụng chế biến)- Hàng mới 100%.... (mã hs dầu gốc khoáng/ hs code dầu gốc khoá)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc Solvent Exxsol D80 NA30E ISO tank 20T là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% #39570120-05100E010... (mã hs dầu gốc solvent/ hs code dầu gốc solv)
- Mã HS 27101941: Dầu tellus S2 MX32 (209 lit/ thùng) (dầu Shell) có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ. Hàng đã đóng thuế BVMT nơi sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs dầu tellus s2 m/ hs code dầu tellus s)
- Mã HS 27101941: Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn và dầu máy công nghiệp BASE OIL BS 150... (mã hs dầu khoáng đã t/ hs code dầu khoáng đ)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc ARAMCO ULTRA 4... (mã hs dầu gốc aramco/ hs code dầu gốc aram)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc Kixx Lubo 150N (Kixx Lubo 150N) là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc kixx lu/ hs code dầu gốc kixx)
- Mã HS 27101941: Chất phụ trợ chế biến: NA-80; SỐ CAS: 64742-54-7; TÊN KHOA HỌC: NA-80; CTHH: 0... (mã hs chất phụ trợ ch/ hs code chất phụ trợ)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc SN150 (dùng trong sản xuất dầu nhờn- Thuế BVMT sẽ được đóng tại địa phương khi sản xuất và bán ra thành phẩm)... (mã hs dầu gốc sn150/ hs code dầu gốc sn15)
- Mã HS 27101941: Dầu cơ bản dùng sản xuất dầu bơi trơn. BASE OIL BS150 (21, 880 lít 19. 738 Tấn; 885 Usd/tấn). Hàng mới 100%... (mã hs dầu cơ bản dùng/ hs code dầu cơ bản d)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc BS 150 (dùng để chế biến dầu bôi trơn), hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc bs 150/ hs code dầu gốc bs 1)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn Base Oil 150N, đóng trong 05 Flexibag, hàng mới 100%, hàm lượng Bitum lớn hơn 70% khối lượng... (mã hs dầu gốc sản xuấ/ hs code dầu gốc sản)
- Mã HS 27101941: EHC 110 (J500)- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn... (mã hs ehc 110 j500/ hs code ehc 110 j50)
- Mã HS 27101941: Dầu gia công kim loại (dầu khoáng)... (mã hs dầu gia công ki/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 27101941: Dầu Khoáng tái chế SN-70 dùng để pha chế dầu bôi trơn... (mã hs dầu khoáng tái/ hs code dầu khoáng t)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc SN500 (dùng để chế biến dầu bôi trơn) hàm lượng dầu mỏ >75%, dùng trong công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc sn500/ hs code dầu gốc sn50)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc khoáng dùng để sản xuất dầu nhờn Base oil KIXXLUBO 600N... (mã hs dầu gốc khoáng/ hs code dầu gốc khoá)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc (base oil) loại 500N có hàm lượng Bitum từ 70% trở lên dùng sản xuất dầu bôi trơn. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc base o/ hs code dầu gốc bas)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc nguyên liệu dùng để sản xuất dầu nhờn BASE OIL ETRO 4 (1 x F/BAG), hàm lượng Bitum trên 70%. Hãng sản xuất PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BHD. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc nguyên/ hs code dầu gốc nguy)
- Mã HS 27101941: Dầu gốc dùng để pha chế dầu nhờn BASE OIL 150N (1 x F/BAG), hàm lượng Bitum trên 70%. Hãng sản xuất GS CALTEX CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc dùng để/ hs code dầu gốc dùng)
- Mã HS 27101941: Dầu máy may ZC15- Sewing oil ZC15 (1 phuy 200 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu máy may zc1/ hs code dầu máy may)
- Mã HS 27101941: Dầu động cơ CF4/15W-40- Engine oil CF4/15W-40 (18L/drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ cf4/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101941: CHẤT PHỤ TRỢ CHẾ BIẾN: NA-80... (mã hs chất phụ trợ ch/ hs code chất phụ trợ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt dành cho máy bơm, P/N: 017-30159-03, HSX: Shimadzu (1 Cái 1 Lon 1 Lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt dành c/ hs code dầu nhớt dàn)
- Mã HS 27101943: Chất dầu hồ- OIL FOR TEXTILE WARPING PW (Dùng để bôi trơn sợi) (Hàng chuyển loại hình một phần mục 1 số lượng: 3, 333. 67 Kgs của TK: 102770142050/E31 Ngày: 22/07/2019. )... (mã hs chất dầu hồ oi/ hs code chất dầu hồ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn bình 120ml KRONES celerol LU 7607 120 ml, code 0-904-13-767-6, 100%... (mã hs dầu bôi trơn bì/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (dầu bôi trơn sản phẩm chứa hàm lượng trên 70% là dầu mỏ còn lại là phụ gia khác) 300ml/lọ 12lọ/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 dầu bô/ hs code dầu rp7 dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Heat Transfer Oil S2 (có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu mỏ), (1 thùng 209 lít) dùng để bôi trơn, sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Nhà sản xuất: Shell Hong Kong Ltd. mới 100%... (mã hs dầu thủy lực he/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Tellus S2 MX 68 (có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu mỏ), (1 thùng 209 lít) dùng để bôi trơn, sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Nhà sản xuất: Shell Hong Kong Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực te/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dau nhon Mobil DTE 24... (mã hs dau nhon mobil/ hs code dau nhon mob)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng HD100 (1 Phuy 200 lít). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bánh răng h/ hs code dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu chân không quy cách#100. Hàng mới 100%... (mã hs dầu chân không/ hs code dầu chân khô)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn LC-513 (1 thung 18L)... (mã hs dầu bôi trơn lc/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nguyên vật liệu dùng trong sản xuất xe ô tô hiệu Suzuki (Hàng mới 100%)-dầu nhớt hộp số (1 chai 1 lít)-SUZUKI ATF(3317 1LX20)-99000-22B00-000... (mã hs nguyên vật liệu/ hs code nguyên vật l)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm (dầu nhờn) Nabakem TC-1 (500g/hộp), (hàm lượng >70% có nguồn gốc từ dầu mỏ), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu n/ hs code chế phẩm dầ)
- Mã HS 27101943: Dầu mài AP GF910 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 160kg/thùng)... (mã hs dầu mài ap gf91/ hs code dầu mài ap g)
- Mã HS 27101943: Dầu ray trượt HSD 68 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu ray trượt h/ hs code dầu ray trượ)
- Mã HS 27101943: Dầu tuần hoàn AP 68# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu tuần hoàn a/ hs code dầu tuần hoà)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ FANTIRUST V24 có chức năng bôi trơn và chống gỉ cho máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 160kg/thùng)... (mã hs dầu chống gỉ fa/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ diesel cao cấp CH-4 20 W50 có chức năng bôi trơn và làm mát động cơ máy móc, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 20L/thùng, trọng lượng: 17kg/thùng)... (mã hs dầu động cơ die/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu xung điện EDM 120 có chức năng bôi trơn và cách điện trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu xung điện e/ hs code dầu xung điệ)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực ARNICA SA 19 KG)(180lít/thùng)(PTPL theo tk số 100366145350 ngày 15. 04. 2015)... (mã hs dầu thủy lực ar/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ WD-40 191 ml/ 1 lọ, hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ wd/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Phụ tùng cho máy nén khí: Dầu tổng hợp máy nén khí 55173321 (20 lít/thùng). Đã đóng thuế BVMT khi nhập khẩu TK: 102880945530 ngày 19/19/2019. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng cho má/ hs code phụ tùng cho)
- Mã HS 27101943: Dầu SS25 dùng cho giảm xóc xe máy (SS25). Chế phẩm chứa 70% trọng lượng từ khoáng chấtBitum. Hàng mới 100%... (mã hs dầu ss25 dùng c/ hs code dầu ss25 dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu SS15 dùng cho giảm xóc xe máy (SS15). Chế phẩm chứa 70% trọng lượng từ khoáng chất Bitum. Hàng mới 100%... (mã hs dầu ss15 dùng c/ hs code dầu ss15 dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn sên xe, nguồn gốc từ dầu mỏ, hàm lượng trên 70% (113g/lon, 12lon/thùng)- CL100 (Nhãn ABRO); Số lượng: 200 thùng (271, 20 kg)-; mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn sê/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt (20l/ Thùng) ISO VG32... (mã hs dầu nhớt 20l// hs code dầu nhớt 20)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực (20l/ Thùng) No. 3... (mã hs dầu thủy lực 2/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu trục chính (20L/thùng)-Z479A0301012, hàng mới 100% dùng cho máy gia công cơ khí. Hàng mới 100%... (mã hs dầu trục chính/ hs code dầu trục chí)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực thương hiệu Sanmos (USA) Mã Hydro ISO 46 (209L/ThùngX8 thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực th/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu hiệu chuẩn áp suất (dầu thủy lực), Model: 55-655, nhãn hiệu: Fluke, 1 quart bottle 950ml mới 100%... (mã hs dầu hiệu chuẩn/ hs code dầu hiệu chu)
- Mã HS 27101943: Dầu máy xung điện EDM-0# (10 lit/thùng)... (mã hs dầu máy xung đi/ hs code dầu máy xung)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn A-100TS DRUM 200L (dùng cho máy tiện Cam, Rolling)... (mã hs dầu bôi trơn a/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt bôi trơn (20 LIT/CAN1UNL) 1M... (mã hs dầu nhớt bôi tr/ hs code dầu nhớt bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- AW68 18L/PAIL... (mã hs dầu bôi trơn a/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- GL5-85W140 200L/DRUM... (mã hs dầu bôi trơn g/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- OE NO. 50 RUBIA 4LX6/CTN... (mã hs dầu bôi trơn o/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Engine oil YUKO SUPER SEMISYNTHETIC 10W-40 canister 1L PE... (mã hs dầu bôi trơn e/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Industrial oil YUKO IGP- 114 (HM 220) 180kg barrel 200L metal... (mã hs dầu bôi trơn i/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Hydraulic oil WOLVER HYDRAULIKOL HLP 68 (ISO 68) barrel 208L metal... (mã hs dầu bôi trơn h/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Coolant additive WOLVER ANTIFREEZE READY TO USE WG11 green canister 1. 5L tin... (mã hs dầu bôi trơn c/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- Four-stroke engine oil WOLVER FOUR STROKE RACING 4T SAE 10W-40 0. 8L canister 1L tin... (mã hs dầu bôi trơn f/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát máy nén khí oil R4000(VDL46) 5 thùng, Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát máy/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu máy nén lạnh có hàm lượng khoáng bitium trên 70% (Capella WF 68): 208L Drum x 8 thùng, mới 100%... (mã hs dầu máy nén lạn/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn WFR-33WE của khuôn đúc vành có hàm lượng dầu mỏ 84%. 180. 5L/ thùng, hiệu Lubrolene. Mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn wf/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Spirax S2 ATF D2, hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Hàng mới 100%... (mã hs dầu shell spira/ hs code dầu shell sp)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu dùng để bôi trơn động cơ cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu dùng để/ hs code dầu cầu dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số dùng để bôi trơn hộp số cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu hộp số dùng/ hs code dầu hộp số d)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ dùng để bôi trơn động cơ cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ dùn/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt TP W-110 (dùng cho máy móc trong nhà xưởng)... (mã hs dầu cắt gọt tp/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu gia công cắt gọt cho máy phay (ST25) (dầu nhờn) (4 thùng 200L, có > 70% nguồn gốc từ dầu mỏ)... (mã hs dầu gia công cắ/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ (dạng dầu nhờn)... (mã hs chế phẩm có ngu/ hs code chế phẩm có)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt ILOFORM 168, 209 l/thùng, dùng trong quá trình dập của máy dập, hãng sản xuất: Castrol... (mã hs dầu cắt gọt ilo/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ (Caltex Rust Proof oil 20L/Thùng), hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ c/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, sử dụng cho máy nén khí, mã NXL-3000. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn s/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt TONNA S2M 68 (không tham gia sản xuất sản phẩm)... (mã hs nhớt tonna s2m/ hs code nhớt tonna s)
- Mã HS 27101943: Nhớt CASTROL HYSOL MB50 (không tham gia sản xuất sản phẩm)... (mã hs nhớt castrol hy/ hs code nhớt castrol)
- Mã HS 27101943: Dầu xịt thanh đẩy Baifenbai, model: BFB-808, dung tích 450ml/bình (24 bình/Thùng), dùng để bôi trơn thanh đẩy, hàng mới 100%... (mã hs dầu xịt thanh đ/ hs code dầu xịt than)
- Mã HS 27101943: Dầu trục vít (dầu bôi trơn dạng lỏng) dùng cho máy nén khí, hiệu KAISHAN, ký hiệu 1#, loại 16 lít/ thùng... (mã hs dầu trục vít d/ hs code dầu trục vít)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil SHC 626 208L/Drum, mới 100%... (mã hs dầu mobil shc 6/ hs code dầu mobil sh)
- Mã HS 27101943: DẦU NHỚT, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY 607-4799029142/12. NOV. 2019, PASSPORT 488923496/21. NOV. 2011, GIẤY MIỄN THỊ THỰC BA 0127529/29. NOV. 2017... (mã hs dầu nhớt hàng/ hs code dầu nhớt hà)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn 15w-40/ CH4 (can 5 lít) (chứa hàm lượng dầu gốc dầu mỏ >70% tính theo trọng lượng, dùng cho máy phát điện)... (mã hs dầu bôi trơn 15/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Lạnh-CRS-02, dạng lỏng dùng để làm mát, bôi trơn cho máy làm lạnh Chiller (1 thùng20l), hãng sx: Century, mới 100%... (mã hs dầu lạnhcrs02/ hs code dầu lạnhcrs)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn SHL GEAR 220(200 lít/thùng) số lượng 5 Drum, 1 Drum 200 liter... (mã hs dầu bôi trơn sh/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu ngâm chì (Dầu bôi trơn máy), hàng mới 100%... (mã hs dầu ngâm chì d/ hs code dầu ngâm chì)
- Mã HS 27101943: Dầu DH HHL 68, dầu bôi trơn cho máy móc thiết bị, thành phần: HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC, POLYISOBUTYLENE) hàng mới 100%... (mã hs dầu dh hhl 68/ hs code dầu dh hhl 6)
- Mã HS 27101943: Dầu lau cho panme (207000, 30ml/lọ)... (mã hs dầu lau cho pan/ hs code dầu lau cho)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Tonna S3 M 68 (1 thùng 20 lit) mã 0320. 991. 444... (mã hs dầu bôi trơn to/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ PN-301P (1thùng 200 lít), Thành phần chính: kerosine (petroleum), sweetened, các thành phần phụ: barium sulfate, naphthenic distillate, heavi, hidrotreated... (mã hs dầu chống gỉ pn/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số có hàm lượng khoáng bitium trên 70% (Delo Torque Force 50): 200L Drum x 6 thùng, mới 100%... (mã hs dầu hộp số có h/ hs code dầu hộp số c)
- Mã HS 27101943: Dầu truyền động Tranself TYP B80W90. (20Lit/Pail)... (mã hs dầu truyền động/ hs code dầu truyền đ)
- Mã HS 27101943: Dầu khoáng dùng cho động cơ cho động cơ xăng 2 thì Neptuna 2T Super Sport. (20Lit/Pail)... (mã hs dầu khoáng dùng/ hs code dầu khoáng d)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn NTG X-30 (chứa trên 70% khối lượng là dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ) dùng để sản xuất Bầu lọc gió ô tô (200lít/ thùng), hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn nt/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn SM-15T (chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ) (kết quả phân tích 335/TB-KĐHQ) dùng bôi trơn cho máy công cụ. SM-15T (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn sm/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dung môi dùng để bôi trơn chống dính sản phẩm- PTROLEUM HYDROCARBON (D80, Cas NO: 64742-47-8, đã được kiểm hóa tại tk 102894463011 ngày 26/09/19)... (mã hs dung môi dùng đ/ hs code dung môi dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực SPL HYDREX EN 46, dùng bôi trơn máy... (mã hs dầu thủy lực sp/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Bình xịt bóng RP7 350G, (493ML/1 lọ) hàng mới 100%... (mã hs bình xịt bóng r/ hs code bình xịt bón)
- Mã HS 27101943: Dầu máy-OIL D-32 (20 lít/hộp)... (mã hs dầu máyoil d3/ hs code dầu máyoil)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt-OIL AH30 (200 LÍT/THÙNG)... (mã hs dầu cắtoil ah3/ hs code dầu cắtoil)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn-ANTICORROSIVE PAINT (KYOEISHA). MODEL: PS-150 (18L)... (mã hs dầu bôi trơnan/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Total Azolla ZS46 18 lít/ 1 thùng, Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực to/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu mài YUSHIROKEN FGM466 (18 lít/ carton), hàng mới 100%... (mã hs dầu mài yushiro/ hs code dầu mài yush)
- Mã HS 27101943: Dầu chống sét NONRUSTER P313 (200 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống sét n/ hs code dầu chống sé)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt kim loại Yushilube WRD (20 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt kim loạ/ hs code dầu cắt kim)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Total Rubia XT 20W50_5L/can... (mã hs dầu nhờn total/ hs code dầu nhờn tot)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, 15KG/CAN... (mã hs dầu bôi trơn 1/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu giảm xóc và giảm va đập cho máy công nghiệp CSF 100K (200 lít/Drum). Hàng đã nộp thuế môi trường theo TKN 102877617510 ngày 24/09/2019... (mã hs dầu giảm xóc và/ hs code dầu giảm xóc)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa chống rỉ sét (400 L/ 2 *drum)/DAPHNE Alpha CLEANER MX DRUM 200L,... (mã hs dầu rửa chống r/ hs code dầu rửa chốn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt xe máy PTT Hi Speed 4T, API: SG, SAE: 20W-40, 0. 8L/hộp x 10 hộp/ thùng, hàm lượng dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%, mới 100%, NSX: PTT Oil and Retail Business Public Co. , ltd... (mã hs dầu nhớt xe máy/ hs code dầu nhớt xe)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt dùng cho xe ô tô (dầu bôi trơn), Performa Semi-Synthetic API: SN, SAE: 10W-40, 4L/hộpx4 hộp/thùng, HL dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%, mới 100%. NSX: PTT Oil and Retail Business Public Co. Ltd... (mã hs dầu nhớt dùng c/ hs code dầu nhớt dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn: Kluber Silvertex T46 (20 lít/thùng) (dùng bôi trơi cho máy may, dệt) (Vật tư gián tiếp)... (mã hs dầu bôi trơn k/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: SUPER S 80W-90 GL-5 GEAR OIL 35 POUND (Nhớt hộp số, 35 Pound 15. 75 lít/xô). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s 80w90/ hs code super s 80w)
- Mã HS 27101943: SUPER S 85W-140 GL-5 GEAR OIL 35 POUND (Nhớt hộp số, 35 Pound 15. 75 lít/xô). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s 85w140/ hs code super s 85w)
- Mã HS 27101943: SUPER S FG-2000 SYNTHETIC BLEND 15W-40 CK-4/SN MOTOR OIL 3/1 GALLON (Dầu nhờn cho động cơ đốt trong, 1 Gallon 3. 78 lít/bình). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s fg2000/ hs code super s fg2)
- Mã HS 27101943: SUPER S MULTI-FLO SYNTHETIC BLEND 10W-40 SN PLUS/GF-5 MOTOR OIL 3/1 GALLON (Dầu nhờn cho động cơ đốt trong, 1 Gallon 3. 78 lít/bình). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s multif/ hs code super s mult)
- Mã HS 27101943: SUPER S CUSTOM PLUS TURBO HD SYNTHETIC BLEND 20W-50 CH4/SG MOTOR OIL 3/1 GALLON (Dầu nhờn cho động cơ đốt trong, 1 Gallon 3, 78 lít/bình). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s custom/ hs code super s cust)
- Mã HS 27101943: SUPER S SUPERSYN DEXRON VI MULTI-VEHICLE FULL SYN AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 12/1 QUART (Dầu nhờn cho động cơ đốt trong, 1 Quart 0, 946 lít/chai). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s supersy/ hs code super s supe)
- Mã HS 27101943: Dầu ENEOS DX22 (18 Kg/Xô, dùng cho động cơ); hàng mới 100%... (mã hs dầu eneos dx22/ hs code dầu eneos dx)
- Mã HS 27101943: DẦU FS600-20 (20 lít/ thùng) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu fs60020 2/ hs code dầu fs60020)
- Mã HS 27101943: Dầu lạnh Lunaria K46 dùng để bôi trơn máy nén khí lạnh trong hệ thống điều hòa. Hàng mới 100%... (mã hs dầu lạnh lunari/ hs code dầu lạnh lun)
- Mã HS 27101943: DHM-V150- Chế phẩm dầu chứa trên 70% dầu, có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng sản xuất dầu bôi trơn. CAS: 64742-54-7. đã nhập theo tờ khai 102532738451 ngày 16/03/2019... (mã hs dhmv150 chế p/ hs code dhmv150 ch)
- Mã HS 27101943: DHM-V500- Chế phẩm dầu chứa trên 70% dầu, có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng sản xuất dầu bôi trơn. CAS: 64742-54-7, nhập theo tờ khai 102878545821 ngày 19/09/2019, hàng mới 100%... (mã hs dhmv500 chế p/ hs code dhmv500 ch)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Omala S2 GX 100 (209 L/Drum), dùng vận hành máy móc thiết bị trong nhà xưởng, mới 100%... (mã hs nhớtshell omal/ hs code nhớtshell o)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu cao cấp, PTT GL-5, API: GL-5, SAE: 85W-140, 18L/thùng, hàm lượng dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%, mới 100%. NSX: PTT Oil and Retail Business Public Co. , Ltd... (mã hs dầu cầu cao cấp/ hs code dầu cầu cao)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt xe tải (dầu bôi trơn), Dynamic Plus, API: CH-4, SAE: 15W-40, 18L/thùng, hàm lượng dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%, mới 100%. NSX: PTT Oil and Retail Business Public Co. , Ltd... (mã hs dầu nhớt xe tải/ hs code dầu nhớt xe)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực VBC HYDRO-BH-46V- dùng trong đường chuyền sản xuất... (mã hs dầu thủy lực vb/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt VBC CUT PINE-150MR- dùng trong đường chuyền sản xuất... (mã hs dầu cắt gọt vbc/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn SILAMIN 510 FENKART, quy cách 1 lít/chai (SILAMIN 510 FENKART), dùng cho thiết bị điều khiển hệ thống cáp treo, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn si/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Lạnh-CRM-01, dạng lỏng dùng để làm mát, bôi trơn cho máy làm lạnh Chiller (1 thùng20l), hãng sx: : Century. Hàng mới 100%... (mã hs dầu lạnhcrm01/ hs code dầu lạnhcrm)
- Mã HS 27101943: Dầu dập tia lửa điện có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ EDM OIL VITOL 2S (phuy 200L) hàng mới 100%... (mã hs dầu dập tia lửa/ hs code dầu dập tia)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực sử dụng cho máy ép đế giày- EP/AW Hydraulic Oil (R325) (lSO VG 68) (200L/Drum) chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ... (mã hs dầu thủy lực sử/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu làm lạnh siêu cấp 38459582, nhãn hiệu Ingersoll rand, hàng mới 100%... (mã hs dầu làm lạnh si/ hs code dầu làm lạnh)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (1 lọ-300ml). Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 1 lọ3/ hs code dầu rp7 1 l)
- Mã HS 27101943: Dầu dập NK-2B có chức năng bôi trơn và làm mát trong quá trình gia công bề mặt kim loại (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu dập nk2b c/ hs code dầu dập nk2)
- Mã HS 27101943: Dầu khoáng trắng WM10# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 20L/thùng, trọng lượng: 17kg/thùng)... (mã hs dầu khoáng trắn/ hs code dầu khoáng t)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt GPLUB 4100P có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu cắt gọt gpl/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn BG-10KS (1can15kg17, 445lít)... (mã hs dầu nhờn bg10k/ hs code dầu nhờn bg)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn BG-107A (1 can 1kg 1, 163 lít)... (mã hs dầu nhờn bg107/ hs code dầu nhờn bg)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn BG-MU (1 can 15 kg 17, 445 lít)... (mã hs dầu nhờn bgmu/ hs code dầu nhờn bg)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn BDX-313V (1 can 1 kg 1, 163 lít)... (mã hs dầu nhờn bdx31/ hs code dầu nhờn bdx)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn GE-676 (1 can 14 kg 16. 282 lít)... (mã hs dầu nhờn ge676/ hs code dầu nhờn ge)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn của máy lắp ráp/ OIL (Model: VITOL-2; 20 Lít/Can)... (mã hs dầu bôi trơn củ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn HANCOMP PS 6, distillates (petroleum) hydrotreated heavy paraffinic 90-99%, hàm lượng dầu mỏ >70% không chứa silicon (20 lít/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ha/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ (có chức năng bôi trơn) KIV DS-20W50, distillates, hydroteated heavy paraffinic 80-90%, ethylene-proplene copolymer 5-15%, hàm lượng dầu mỏ >70% không chứa silicon (20 lít/thùng). Mới 100%... (mã hs dầu động cơ có/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu máy phát điện Anglo-Max Super FS 5W-30, hàm lượng dầu mỏ > 70%, 1 thùng 20L, hàng mới 100%, không dùng cho động cơ đốt trong 2kỳ hoặc 4kỳ... (mã hs dầu máy phát đi/ hs code dầu máy phát)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt BT-22(gia công kim loại, dập sắt) NEATCUT BT-22, hàm lượng dầu mỏ > 70%, 1 thùng 200L, hàng mới 100%, không dùng cho động cơ đốt trong 2kỳ hoặc 4kỳ... (mã hs dầu cắt gọt bt/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn AQUA PRESS MA-10 R(200L) (có hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn cho máy ép nhựa, TP: dầu bôi trơn 10-20%, Isoparaffinic hydrocarbon 80-90%).... (mã hs dầu bôi trơn aq/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: ILOCUT EDM 180, 200L/DRUM-Dầu bôi trơn (>70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ/dầu thu được từ các khoáng bi tum)... (mã hs ilocut edm 180/ hs code ilocut edm 1)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn thành phẩm DAPHNE CLEANER NH DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn th/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn NETSUBAITAIYU A II (18L/can)... (mã hs dầu nhờn netsub/ hs code dầu nhờn net)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, dầu lạnh (dầu khoáng tổng hợp trên 70% từ dầu mỏ và không có thành phần hóa chất phải khai báo), chuyên dùng cho thiết bị lạnh công nghiệp Bitzer Oil BSE 170, Loại 10 lit/can, TC 6 can... (mã hs dầu bôi trơndầ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn CRS-02 dùng cho máy nén. (1 can 20L) Nhà sx: CENTURY CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn cr/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ CPC C (CPC NO-RUST C)nhãn hiệu CPC, Thùng 200L, là dầu bôi trơn có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ cp/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát cao cấp CPC (CPC PREMIUM SOLUBLE OIL)nhãn hiệu CPC, Thùng 200L, BITUM>70%, là dầu bôi trơn có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát cao/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn chống rỉ sét (600 L/ 3 *drum)/DAPHNE CLEANER MX DRUM 200L,... (mã hs dầu nhờn chống/ hs code dầu nhờn chố)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt... (mã hs dầu nhớt/ hs code dầu nhớt)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt nhãn hiêu S4 SOLUBLE CUTTING OIL 200 (thùng200L), có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc từ dầu mỏ- Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt nhã/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu gia công kim loại (Dầu tôi nóng sản phẩm No. 99 200L/drum. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu gia công ki/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (Tachyon/tech-Lube-Stenter Oil 280) (1Box20litter) (Mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn t/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Hyspin V10 bôi trơn hộp số xe mô tô 2 bánh BMW (nguồn gốc dầu mỏ trên 70%), mới 100%, 250 ml/Bình, NK để bán trong nước, nộp thuế BVMT: 500 Đồng, tại địa phương_Mã số: 21 52 2 455 540... (mã hs dầu hyspin v10/ hs code dầu hyspin v)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Hyspin AWS 32 (209lít/phuy)... (mã hs dầu nhờn hyspin/ hs code dầu nhờn hys)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn HP-670, 1kg. 9can/ctn... (mã hs dầu bôi trơn hp/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Cosmo Gear SE 220, 200L/drum... (mã hs dầu nhờn cosmo/ hs code dầu nhờn cos)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn JXTG High White 70, 20L/Can... (mã hs dầu bôi trơn jx/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu dùng để bôi trơn FBK Turbine Oil 100, 20L/can... (mã hs dầu dùng để bôi/ hs code dầu dùng để)
- Mã HS 27101943: Nhớt vi sai, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt vi sai hà/ hs code nhớt vi sai)
- Mã HS 27101943: Dầu GS Hydro XW150 (E) (200L/1 thung)... (mã hs dầu gs hydro xw/ hs code dầu gs hydro)
- Mã HS 27101943: Nhớt hộp số Gazpromneft GL1-140 (205 Lít/ Thùng) (Dầu bôi trơn). Hàng mới 100%... (mã hs nhớt hộp số gaz/ hs code nhớt hộp số)
- Mã HS 27101943: Dầu máy may. Hàng mới 100%... (mã hs dầu máy mayhàn/ hs code dầu máy may)
- Mã HS 27101943: Dầu daphne alpha csrew 32pail 20l (có chứa hàm lượng >95% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ), sử dụng cho máy nén khí (20 lít/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu daphne alph/ hs code dầu daphne a)
- Mã HS 27101943: Dầu 12 lít/ thùng, dùng để bôi trơn thiết bị máy móc, hàng mới 100%... (mã hs dầu 12 lít/ thù/ hs code dầu 12 lít/)
- Mã HS 27101943: Dầu thuỷ lực AW 100, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ(1 Drum/200 lít). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thuỷ lực aw/ hs code dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (400ml/lọ)... (mã hs dầu rp7 400ml// hs code dầu rp7 400)
- Mã HS 27101943: Dầu Threebond (400ml/lọ) Threebond... (mã hs dầu threebond/ hs code dầu threebon)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn NEOCASTER B-200A (hàm lượng dầu khoáng > 70%)(18 lit/can/6 can), hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn ne/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Hydol Way 220X (chứa> 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ)(20 lít/can/2 can), hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn hy/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu gốc để sản xuất dầu bôi trơn MOT-504 (chứa >70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ), (180kg/thùng/10 thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc để sản/ hs code dầu gốc để s)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn S-OIL HYDRO SUPER 68 (1 drum 200 lit), Mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn s/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn thủy lực, hiệu Pure Guard XL-6000 AW 68 (5 Gallon 18. 92 lít/thùng) hàm lượng dầu mỏ trên 70%. Mới 100%, Sản xuất tại Mỹ... (mã hs dầu nhờn thủy l/ hs code dầu nhờn thủ)
- Mã HS 27101943: Aigle Texture oil WN 150: dầu bôi trơn gốc khoáng, mã WN150, hiệu Aigle, hàng mới 100%, đóng gói 200L/thùng... (mã hs aigle texture o/ hs code aigle textur)
- Mã HS 27101943: Aigle Engine oil SN 5W40: Dầu bôi trơn động cơ, mã SN 5W40, hiệu Aigle, đóng gói 19L/thùng, (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99. 9%) hàng mới 100%... (mã hs aigle engine oi/ hs code aigle engine)
- Mã HS 27101943: Aigle Anti-rust oil HOR120: Dầu bôi trơn chống gỉ, mã HOR120, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng, (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99. 9%) hàng mới 100%... (mã hs aigle antirust/ hs code aigle antir)
- Mã HS 27101943: Aigle Slide way 68: Dầu bôi trơn dùng trong thanh trượt, (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99. 9%), mã SW68, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùnghàng mới 100%... (mã hs aigle slide way/ hs code aigle slide)
- Mã HS 27101943: Aigle Electric Discharge Fluid G250: Dầu bôi trơn cách điện(hàm lượng dầu mỏ 90%- 99. 9%), mã G250, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng hàng mới 100%... (mã hs aigle electric/ hs code aigle electr)
- Mã HS 27101943: Aigle Brake Fluid DOT4: Dầu phanh dùng cho hệ thống phanh ô tô, (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99. 9%), mã DOT 4, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs aigle brake flu/ hs code aigle brake)
- Mã HS 27101943: Aigle PSF-P3: Dầu bôi trơn hệ thống truyền động máy móc trong ô tô, mã PSF-P3, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng, (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99. 9%) hàng mới 100%... (mã hs aigle psfp3 d/ hs code aigle psfp3)
- Mã HS 27101943: Aigle Cutting oil HWC-125ROD: Dầu bôi trơn dùng trong gia công cắt gọt kim loại, (hàm lượng dầu mỏ 88%- 92%), mã HWC-125ROD, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs aigle cutting o/ hs code aigle cuttin)
- Mã HS 27101943: Dầu máy ZC5 (1 thùng 200kg)... (mã hs dầu máy zc5 1/ hs code dầu máy zc5)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực dùng cho máy công nghiệp thực phẩm (HYDRAULIC FLUID XAERUS XIF 239-68), 18. 9 Lít/xô, hàm lượng bitum >70%. Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực dù/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE Oil Heavy (208L). Mới 100%... (mã hs dầu mobil dte o/ hs code dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn/ OIL (Model: VITOL-KS; 20 Lít/can/cái)... (mã hs dầu bôi trơn/ o/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt Motul 5100 4T (1 lit/chai)... (mã hs nhớt motul 5100/ hs code nhớt motul 5)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7(dầu bôi trơn)... (mã hs dầu rp7dầu bôi/ hs code dầu rp7dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn (OIL(KANEDA) HICALL K-280) (dùng để bôi trơn máy móc, không tham gia vào quá trình trực tiếp sản xuất sản phẩm)... (mã hs dầu nhờn oilk/ hs code dầu nhờn oi)
- Mã HS 27101943: Dầu máy 250022-669 (19lit/ thung)... (mã hs dầu máy 250022/ hs code dầu máy 2500)
- Mã HS 27101943: Dầu nhiệt máy ép lớp DR320K (1 phuy200L), hàng mới 100%... (mã hs dầu nhiệt máy é/ hs code dầu nhiệt má)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt BW FORMER FL-1M, (thành phần Isoparaffinic Hydrocarbon 98%), Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt bw/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dau boi tron PRETON R-317 NA 200L/drum... (mã hs dau boi tron pr/ hs code dau boi tron)
- Mã HS 27101943: Dầu thử kim phun động cơ diesel FUCHS VISCOR 1487 AW-2 (20lít1Pail), 2 Pail. (Thành phần dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏ >70%), Hàng mới 100%... (mã hs dầu thử kim phu/ hs code dầu thử kim)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa Aqua Chem Aquasolvent GF (200 Lít/Thùng; dùng cho máy gia công kim loại) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu rửa aqua ch/ hs code dầu rửa aqua)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tellus S2 MX68 (209 lít/phuy) dùng để bôi trơn, làm mát động cơ máy móc và xe nâng trong nhà xưởng(bên bán nhập khẩu về đã nộp thuế BVMT) mới 100%... (mã hs dầu shell tellu/ hs code dầu shell te)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- LIUGONG GEN ENG & TR OIL 15W40 CF-4 200L... (mã hs dầu bôi trơn l/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn DAPHNE SUPER MULTI OIL 68 (dùng cho máy gia công kim loại; 200 Lít/Thùng) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn da/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát động cơ, hiệu SHINKURU, model: B750S (dùng cho máy gia công kim loại; 200 Lít/Thùng) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu làm mát độn/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Bình xịt #289 (Dầu bôi tron có hàm lượng trên 70% khối lượng dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏ, không chứa dầu silicon Sprayway #289 (12 chai/ tá- 425g (N. W)/chai). Hàng mới 100%... (mã hs bình xịt #289/ hs code bình xịt #28)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ CASTLE SN 5W-30 (20L/CAN)... (mã hs dầu động cơ cas/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn ATF WS JWS 3324 dùng cho hộp số của xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (20L/CAN)... (mã hs dầu bôi trơn at/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa VBC CLEAN CPS-44V, Hàng mới 100%... (mã hs dầu rửa vbc cle/ hs code dầu rửa vbc)
- Mã HS 27101943: Nhớt máy, hàm lượng dầu mỏ trên 70% dùng cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs nhớt máy hàm l/ hs code nhớt máy hà)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn OMEGA 399 450ML 24 lọ/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn om/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy (Có nguồn gốc từ dầu mỏ, loại khác)-MEC TOOL/ HYDRAULIC OIL NO68 1DRUM200L VTConsumable... (mã hs dầu máy có ngu/ hs code dầu máy có)
- Mã HS 27101943: Dầu máy/Anti Rust Agent/KL-801 (18kgs18LTR/can)... (mã hs dầu máy/anti ru/ hs code dầu máy/anti)
- Mã HS 27101943: Phụ tùng kèm theo xe cứu hỏa: Dầu bôi trơn dùng cho động cơ cho xe cứu hỏa (engine oil), thành phần có hàm lượng 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dạng nhớt 20L/can, mới 100%... (mã hs phụ tùng kèm th/ hs code phụ tùng kèm)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu sau (1 lít/hộp)/ KLD4175401- phụ tùng xe ô tô Nissan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu sau 1/ hs code dầu cầu sau)
- Mã HS 27101943: Dầu phanh (1 lít/hộp)/ KN1003001011- phụ tùng xe ô tô Nissan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu phanh 1 lí/ hs code dầu phanh 1)
- Mã HS 27101943: Dầu trợ lực tay lái (1 lít/hộp)/ KLF5000001- phụ tùng xe ô tô Nissan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu trợ lực tay/ hs code dầu trợ lực)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số tự động Matic D (4 lít/hộp)/ KLE2200004- phụ tùng xe ô tô Nissan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu hộp số tự đ/ hs code dầu hộp số t)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn QQ-17. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn qq/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt động cơ (Can/20L) E030-20, hàng mới 100%... (mã hs nhớt động cơ c/ hs code nhớt động cơ)
- Mã HS 27101943: ZIC X5 15W-40 (4L X 4 BOX)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic x5 15w40/ hs code zic x5 15w4)
- Mã HS 27101943: ZIC X5 20W-50 (4L X 4 BOX)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic x5 20w50/ hs code zic x5 20w5)
- Mã HS 27101943: ZIC X3000 20W-50 (18L PAIL)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic x3000 20w5/ hs code zic x3000 20)
- Mã HS 27101943: ZIC X7000 20W-50 (200L DRUM)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic x7000 20w5/ hs code zic x7000 20)
- Mã HS 27101943: ZIC M7 4T 10W-40 (1L X 12 BOX)- DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 4 KỲ... (mã hs zic m7 4t 10w4/ hs code zic m7 4t 10)
- Mã HS 27101943: ZIC SUPERVIS AW 68 (200L DRUM)- DẦU THỦY LỰC DÙNG TRONG CÁC HỆ THỐNG THỦY LỰC... (mã hs zic supervis aw/ hs code zic supervis)
- Mã HS 27101943: Dầu cho máy bơm chân không, P/N: 017-30159-03. HSX: Shimadzu... (mã hs dầu cho máy bơm/ hs code dầu cho máy)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn nặng, dùng để bôi trơn sợi, hàm lượng dầu khoáng lớn hơn 70% tính theo trọng lượng (KQGD: 0337/TB-KD4 ngày 12/04/18)- FIBRE LUBRICANT TM31NY... (mã hs chế phẩm dầu có/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: CHẤT BÔI TRƠN DỤNG CỤ, VISCOELASTIC, SUB, PRE-FILLED... (mã hs chất bôi trơn d/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt của máy nén khí NXL 3000, 1 thùng 20 lít, nhãn hiệu HANSHIN, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt của má/ hs code dầu nhớt của)
- Mã HS 27101943: Dầu chống dính Pinlube. Mã: 571433. đóng gói: 330ml/bottle. Hsx: sumico. mới 100%CAS: 9002-84-0;74-98-6;106-97-8... (mã hs dầu chống dính/ hs code dầu chống dí)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn TEXFRIGE AS 32, HÀM LƯỢNG BITUM>70%, 20L/CAN, NHÀ SẢN XUẤT TEXAS, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu nhờn texfri/ hs code dầu nhờn tex)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn TEXMARINE 60 SAE 30, HÀM LƯỢNG BITUM>70%, 200L/THÙNG, NHÀ SẢN XUẤT TEXAS, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu nhờn texmar/ hs code dầu nhờn tex)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn ULTRA TRITON 15W40 CI-4/SL, HÀM LƯỢNG BITUM>70%, 20L/CAN, NHÀ SẢN XUẤT TEXAS, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu nhờn ultra/ hs code dầu nhờn ult)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực hiệu Valvoline dùng cho động cơ thủy lực. HYDRAULIC OIL 68. Phuy 200 lít (có trên 70% nguồn gốc từ dầu mỏ) mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hi/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Nhớt CRB15/40 (1 Can 5Lít)... (mã hs nhớt crb15/40/ hs code nhớt crb15/4)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa linh kiện R-317NA... (mã hs dầu rửa linh ki/ hs code dầu rửa linh)
- Mã HS 27101943: Bình xịt WD40 chống gỉ, dạng dầu bôi trơn (191 ml/ bình), 4 bình 0. 77 lít. Hàng mới 100%.... (mã hs bình xịt wd40 c/ hs code bình xịt wd4)
- Mã HS 27101943: Nhớt dùng cho máy dập- Nhớt Mobil GEAR 600XP 68(20L/P), hàng mới 100%... (mã hs nhớt dùng cho m/ hs code nhớt dùng ch)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn làm mát 90FG10 (200L/thùng)(có chứa trên 70% tính theo trọng lượng thành phần cơ bản có nguồn gốc từ dầu mỏ)... (mã hs dầu bôi trơn là/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Calix Jasper AW 68 (96 thùng, 200 lít/thùng, mới 100%, có hàm lượng dầu mỏ > 70%)... (mã hs dầu thủy lực ca/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Vật tư sản xuất: Dầu bôi trơn (L2), dùng để tách khuôn, có thành phần cơ bản chứa trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, đóng gói 25kg/thùng phuy, mới 100%,... (mã hs vật tư sản xuất/ hs code vật tư sản x)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn... (mã hs dầu bôi trơn/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát Daphne Super Coat NR 20L có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu mỏ (Dùng để bảo dưỡng và làm mát cho máy ép nhựa), 20l/thùng... (mã hs dầu làm mát dap/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng Omala S2 GX 220 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% Tổng Lượng)... (mã hs dầu bánh răng o/ hs code dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu số, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs dầu số dùng ch/ hs code dầu số dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu, dùng cho xe nâng CPCD50. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu dùng c/ hs code dầu cầu dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ dù/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn FLX-2E (1 kg/bình, 1 kg 1, 43 lít)... (mã hs dầu bôi trơn fl/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn UD-1341 (1 kg/bình, 1 kg 0. 7 Lít)... (mã hs dầu bôi trơn ud/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn KG-51K3 (15 kg/bình, 1 kg 1. 06 lít)... (mã hs dầu bôi trơn kg/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn linh kiện máy in UD-110C (1lit/1can)... (mã hs dầu bôi trơn li/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Turbine Turbine oil L-TSA32- 200L/Drum " hàng mới 100%, Giá trên đã bao gồm thuế Môi Trường 2000đ/Lit... (mã hs dầu turbine tur/ hs code dầu turbine)
- Mã HS 27101943: Dầu silicone KF96-300CS... (mã hs dầu silicone kf/ hs code dầu silicone)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt Yushiron cut UH60 (200L/phuy)... (mã hs dầu cắt yushiro/ hs code dầu cắt yush)
- Mã HS 27101943: Nước lau mắt kính (30ml/lọ)... (mã hs nước lau mắt kí/ hs code nước lau mắt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn để bảo dưỡng máy. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn để/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy dệt (200 lít/ thùng)... (mã hs dầu máy dệt 20/ hs code dầu máy dệt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn trục chính (20L/1 thùng) Z479A0301012, maker: Makino, 90-99% thành phần là dầu, 1-10% thành phần khác.... (mã hs dầu bôi trơn tr/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu tưới nguội cho máy phay hi-chip NC-21A (18litre/tin) (CANTIN)... (mã hs dầu tưới nguội/ hs code dầu tưới ngu)
- Mã HS 27101943: Shell Tellus S2 M32 (dầu thủy lực) (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs shell tellus s2/ hs code shell tellus)
- Mã HS 27101943: Shell Tonna S3 M68 (Dầu bôi trơn đường trượt) (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs shell tonna s3/ hs code shell tonna)
- Mã HS 27101943: Dầu cho máy nén (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu cho máy nén/ hs code dầu cho máy)
- Mã HS 27101943: Dầu paraffin dùng để bôi trơn lớp bên trong dây Cáp (Paraffin oil). Trọng lượng: 9 thùng: 200kgs/thùng 208 lít/thùng, 8 thùng: 175kgs/thùng 200 lít/thùng. Nhãn hiệu: Guardsman 20U Hàng mới 100%... (mã hs dầu paraffin dù/ hs code dầu paraffin)
- Mã HS 27101943: Nhớt động cơ 18lit/thùng 15W40 phụ tùng máy phát điện, mới 100%... (mã hs nhớt động cơ 18/ hs code nhớt động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờ động cơ đốt trong Extra Series 4 Cycle 15W-50, nhãn hiệu: Maxima. Mã hiệu: 32901, 1 lít/chai- 12chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờ động cơ/ hs code dầu nhờ động)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ RP7 (422ml/lọ). Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ rp/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu tectyl/ 70 thùng(14, 000 lit)... (mã hs dầu tectyl/ 70/ hs code dầu tectyl/)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (cắt gọt PINE-750: 200L/PHUY)... (mã hs dầu bôi trơn c/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn. WD-40 LUBRICATING OIL. WD-40 MUP 412ML AEROSOL BNS E/V 24CT, hàng mới 100%, hiệu WD40. 1. 517 CTNS (Thùng 24 Chai)... (mã hs dầu bôi trơn w/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Petroleum Ether 20L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu petroleum e/ hs code dầu petroleu)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn: MOBIL SUPER MOTO 20W-50 CTN 12X0. 8L: SG (0. 8 lít/lon, 12 lon/thùng) chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơnmo/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ UNITED UNICOAT DWF A12, 1 thùng 18 lít, Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ un/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt UNITED UNISOL-P SOLUBLE CUTTING OIL, 1 thùng 18 lít, Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt uni/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nén khí UNITED HYDRO VESTA COMPRESSOR OIL ISO 46, 1 thùng 18 lít, Hàng mới 100%... (mã hs dầu nén khí uni/ hs code dầu nén khí)
- Mã HS 27101943: Dầu chịu nhiệt động cơ, dạng lỏng 5l. Mới 100%... (mã hs dầu chịu nhiệt/ hs code dầu chịu nhi)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn: MOBIL VELOCITE OIL NO. 6, 208LT DRUM (208 litres/phuy) có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn m/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ (dầu nhớt) dùng xe máy RACE 4T NANO PLUS API SL SAE 15W-40 nhãn hiệu LUBLEX (12x800ML) (JASO MA2). Hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ dầ/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu máy may công nghiệp (Chế phẩm bôi trơn máy dùng trong nghành may công nghiệp. Hàng mới 100%)... (mã hs dầu máy may côn/ hs code dầu máy may)
- Mã HS 27101943: Dầu kéo VBC PFD 3000 AV (thành phần chính là dầu có hàm lượng chiếm trên 70% là dầu mỏ), 200 lít/ 1 phuy. Hàng mới 100%... (mã hs dầu kéo vbc pfd/ hs code dầu kéo vbc)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (dầu bơm chân không) NEOVAC MR-100 (4L/can/1 can), chứa >70% khối lượng dầu mỏ, (không chứa thành phần nguy hiểm theo NĐ 113/2017/NĐ-CP). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn d/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Chất tách khuôn Graphace HC-100 (hàm lượng dầu có nguồn gốc dầu mỏ 75%-85%) (18L/can/10 can), (không chứa thành phần nguy hiểm theo NĐ 113/2017/NĐ-CP). Hàng mới 100%... (mã hs chất tách khuôn/ hs code chất tách kh)
- Mã HS 27101943: Chất bôi trơn làm nhả khuôn... (mã hs chất bôi trơn l/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn US Lube Metax T2 SAE 40 API CD/SF (1 Drum 200L 232. 30 USD)... (mã hs dầu bôi trơn us/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa- Aqua Solvent GF (200 Lít/thùng)... (mã hs dầu rửa aqua s/ hs code dầu rửa aqu)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt có chứa hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (Vactra No. 2SLC) (200 lít/ thùng)... (mã hs dầu cắt có chứa/ hs code dầu cắt có c)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn 840241CP/84024CP-WD-40 412ml/336G/13. 9 FLOZ E/V Bonus O/S (150chai/61. 8 lít), hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn 84/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực HM68 (200 lit/ thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thủy lực hm/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu dạng hạt (thành phần hóa học: Base oil 62-72%) SANBEAD G-5, hàng mới 100%... (mã hs dầu dạng hạt t/ hs code dầu dạng hạt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt (thành phần hóa học: Naphtha, Hydrotreated heavy 80-90%, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 10-20%) AQUA PRESS MB-10L, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt thành/ hs code dầu nhớt th)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Velocite No 6, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ... (mã hs dầu mobil veloc/ hs code dầu mobil ve)
- Mã HS 27101943: Dầu Alpha SP 460, hàng mới 100%.... (mã hs dầu alpha sp 46/ hs code dầu alpha sp)
- Mã HS 27101943: Dầu total carter Ep150, hàng mới 100%.... (mã hs dầu total carte/ hs code dầu total ca)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ Antirust Terami SC-W (200 lít/phuy), Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ an/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu tẩy rửa chống rỉ sét (200L/1*Drum/)/Wasing Lipuid MC531, 200 L/Drum... (mã hs dầu tẩy rửa chố/ hs code dầu tẩy rửa)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE VG100. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil dte v/ hs code dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu Total Multis 0A. Hàng mới 100%... (mã hs dầu total multi/ hs code dầu total mu)
- Mã HS 27101943: Dầu máy dùng cho máy nén khí HITACHI, New Hiscrew oil 20l, (1 thùng 20 lít) mới 100%... (mã hs dầu máy dùng ch/ hs code dầu máy dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn AIRLUBE-PLUS (có chứa thành phần dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ chiếm trên 90%, dùng cho máy nén khí), 30 thùng, 20L/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn ai/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn(20L/1can)/ Shell Tonna S3 M 20L/CN/SHELL/New/Made in Japan... (mã hs dầu bôi trơn20/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: NHỚT TOTAL TIXO STAINLESS 22 (208L/PHUY) (Hàng đã đóng thuế BVMT) mới 100%... (mã hs nhớt total tixo/ hs code nhớt total t)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil Rarus 429 (208 L/Thùng), dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs nhớt mobil raru/ hs code nhớt mobil r)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn WD-40, 412ml (hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn wd/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Chất bôi trơn máy SDD-2107TF (1kg/hộp), gồm: METHAXYLENEHEXAFLUORIDE, HYDROFLUOROETHER, ACRYLPOLYMER. (1EA1UNK). Hàng mới 100%. Hàng mới 100%... (mã hs chất bôi trơn m/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 27101943: MKH 6801- Chế phẩm dầu nhờn chứa trên 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng để sản xuất dầu bôi trơn (200 lít/thùng) CAS: 64742-54-7 PTPLsố 2958/TB-KĐ3 ngày 27/12/2017... (mã hs mkh 6801 chế p/ hs code mkh 6801 ch)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn động cơ đốt trong PTT Dynamic Semi-Synthetic SAE 15W-40, 18 lit/thùng, 100 thùng, hãng sản xuất PTT, hàng mới 100%.... (mã hs dầu nhờn động c/ hs code dầu nhờn độn)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Castrol Almaredge B1, loại 209 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt cas/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn PP Multirust Fluid No. 1, loại 209 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn pp/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt Reliacut DM10 20L (230-48046) Xuất xứ: Nhật Bản... (mã hs dầu cắt reliacu/ hs code dầu cắt reli)
- Mã HS 27101943: Dầu oil (ROTARY) HIREN-77. Hàng mới 100%... (mã hs dầu oil rotary/ hs code dầu oil rot)
- Mã HS 27101943: Dầu oil (BOOSTER) HIREN-100. Hàng mới 100%... (mã hs dầu oil booste/ hs code dầu oil boo)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7, 300ml/hộp, dùng tẩy rửa đồ vật han rỉ (thành phần dầu từ dầu mỏ và dầu khoáng bi-tum > 70%), hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 300ml// hs code dầu rp7 300)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Transtec 5 80w90, 4 Lít/Can, dùng để bôi trơn cho các bộ truyền động của xe múc Doosan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt transt/ hs code dầu nhớt tra)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu cắt dạng lỏng(dầu bôi trơn) (có chứa hàm lượng>70%dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ)YUSHIRON CUT ABAS KM315A(200L/phuy), Distillates solvent-refined light paraffinic 64741-89-5, tỷ lệ>60%)mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu cắ/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn dùng cho động cơ đốt trong-PREMIUM BLUE 7600 15W40 CH4/SL 18L-Mã hàng 880966- Mang logo Cummins- Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn dùng c/ hs code dầu nhờn dùn)
- Mã HS 27101943: Nhớt bôi trơn SAE 15W-40, P/N: 65151/D (205L/ 1 thùng) dùng cho động cơ đốt trong hiệu MTU. Hàng mới 100%... (mã hs nhớt bôi trơn s/ hs code nhớt bôi trơ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt cho động cơ diesel, mã Mighty AS 20 PLUS SAE 20W50 CF/SG 18L, 18L/thùng, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, hiệu: GRESSOL, NSX: FEOSO OIL (MALAYSIA) SDN. BHD. , mới 100%... (mã hs dầu nhớt cho độ/ hs code dầu nhớt cho)
- Mã HS 27101943: Dầu máy khâu... (mã hs dầu máy khâu/ hs code dầu máy khâu)
- Mã HS 27101943: Dầu PS-LP-300F 20 lít/Can... (mã hs dầu pslp300f/ hs code dầu pslp30)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Vactra Oil No. 2 (208LT/phuy), Mobil Vactra No. 2_PO IP012265... (mã hs dầu mobil vactr/ hs code dầu mobil va)
- Mã HS 27101943: Dầu SHL PUNCH Q4T. Hàng mới 100%... (mã hs dầu shl punch q/ hs code dầu shl punc)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt EF-2000E CUTTING OIL EF-2000E 1 phuy 200 lít... (mã hs dầu cắt gọt ef/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn cam trượt của khe cắm thẻ nhớ Sankol CFD-409Z 502327-0011.... (mã hs dầu bôi trơn ca/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 to 300g, hàng mới 100%.... (mã hs dầu rp7 to 300g/ hs code dầu rp7 to 3)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát sử dụng cho máy cắt vải 200ml/lọ/pce, mới 100%... (mã hs dầu làm mát sử/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu bôi trơn (PRETREATMENT SOLUTION FORTINNING DL-130K) (làm bôi trơn máy móc, không tham gia vào quá trình trực tiếp sản xuất sản phẩm)... (mã hs chế phẩm dầu bô/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu Tellus S2MX 100-D209L (dầu bôi trơn 209 lít/phuy, dùng cho máy móc)... (mã hs dầu tellus s2mx/ hs code dầu tellus s)
- Mã HS 27101943: Train oil ATF220- Dầu số tự động AT20... (mã hs train oil atf22/ hs code train oil at)
- Mã HS 27101943: Motor oil 20W-50- Dầu máy cantex vàng 20W-50... (mã hs motor oil 20w5/ hs code motor oil 20)
- Mã HS 27101943: Dầu máy EV#68... (mã hs dầu máy ev#68/ hs code dầu máy ev#6)
- Mã HS 27101943: Dầu máy (MILCOOL AL)... (mã hs dầu máy milcoo/ hs code dầu máy mil)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn CG8M (200L x 2 Drum) total 400L... (mã hs dầu bôi trơn cg/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tona S2 M68 (xô 20L) (dầu bôi trơn dùng cho máy thủy lực, hàm lượng Bitum trên 70%, độ nhớt ISO 68 (G1-03-0000050)... (mã hs dầu shell tona/ hs code dầu shell to)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Macron 401 F32 (phuy 205L) (dầu bôi trơn dùng cho máy cắt gọt kim loại, hàm lượng Bitum trên 70%, độ nhớt 32 (G1-03-0000074)... (mã hs dầu shell macro/ hs code dầu shell ma)
- Mã HS 27101943: Dầu Bôi Trơn (VTTH), DAPHNE SUPER ACE-VAC 68, 20L/CAN... (mã hs dầu bôi trơn v/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn... (mã hs dầu nhờn/ hs code dầu nhờn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn/ SAMIC RUSTACE MG-815 (200L/PC)... (mã hs dầu bôi trơn/ s/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn/ High Speed Quenching Oil No. 1070 200L... (mã hs dầu bôi trơn/ h/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn/ Lubricant MOBIL VELOCITE OIL NO 6 (200L/PC)... (mã hs dầu bôi trơn/ l/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy Oil Mobil Vacouline 1409, 200L/DRUM... (mã hs dầu máy oil mob/ hs code dầu máy oil)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn- STEED 80W90 18L 1pail18 Litres... (mã hs dầu bôi trơn s/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Canary CS68... (mã hs dầu nhờn canary/ hs code dầu nhờn can)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Corena S3 R32... (mã hs dầu nhờn corena/ hs code dầu nhờn cor)
- Mã HS 27101943: Dầu cho máy bơm chân không, P/N: 017-30159-03. HSX: Shimadzu... (mã hs dầu cho máy bơm/ hs code dầu cho máy)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực- Hydraulic Oil HM68 (200L/drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu trục R12-LA76012 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn các trục máy. Hàng mới 100%... (mã hs dầu trục r12la/ hs code dầu trục r12)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát đặc biệt LB73675 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn và làm mát máy công cụ. Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát đặc/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực 32 AW-LA67032 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn cho các hệ thống thủy lực. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực 32/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực SPL HYDREX EN 46 (208 lít/ 1 thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực sp/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhiệt máy ép lớp DR320K (1 phuy200L), hàng mới 100%... (mã hs dầu nhiệt máy é/ hs code dầu nhiệt má)
- Mã HS 27101943: Dầu oil (ROTARY) HIREN-77... (mã hs dầu oil rotary/ hs code dầu oil rot)
- Mã HS 27101943: Dầu oil (BOOSTER) HIREN-100... (mã hs dầu oil booste/ hs code dầu oil boo)
- Mã HS 27101943: Nhớt Tonna S2M 68... (mã hs nhớt tonna s2m/ hs code nhớt tonna s)
- Mã HS 27101943: Nhớt CASTROL HYSOL MB50... (mã hs nhớt castrol hy/ hs code nhớt castrol)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7, 300ml/hộp, dùng tẩy rửa đồ vật han rỉ (thành phần dầu từ dầu mỏ và dầu khoáng bi-tum > 70%), hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 300ml// hs code dầu rp7 300)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn xilanh ABRO Iubricant (lít/can), (thành phần dầu từ dầu mỏ và dầu khoáng bi-tum > 70%), dùng để bôi trơn khớp máy, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn xi/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Total Rubia XT 20W50_5L/can... (mã hs dầu nhờn total/ hs code dầu nhờn tot)
- Mã HS 27101943: Bình xịt RP7, 300g... (mã hs bình xịt rp730/ hs code bình xịt rp7)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực (Shell)- HLPHM 32. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực s/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7, hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 hàng m/ hs code dầu rp7 hàn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy NXL 3000, cho máy nén khí... (mã hs dầu máy nxl 300/ hs code dầu máy nxl)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (1 lọ-300ml). Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 1 lọ3/ hs code dầu rp7 1 l)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Havoline plus 2T(1lít*20 bình/thùng)(50 thùng)(Hàng mới 100%)... (mã hs dầu nhờn havoli/ hs code dầu nhờn hav)
- Mã HS 27101943: Nhớt Total Azolla ZS 32 (208 lít/phuy)... (mã hs nhớt total azol/ hs code nhớt total a)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt pha nước ENEOS UNISOLUBLE EM-V (18 lit/can). Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt pha/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn DAPHNE QUENCH GS70 DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100% #32730000-20000E020... (mã hs dầu bôi trơn da/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn DIANA FRESIA W-32 DRUM 200L, 200 lit/thùng, hàng mới 100% #36111024-20000E020... (mã hs dầu nhờn diana/ hs code dầu nhờn dia)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn IDEMITSU SUPASOL CA25 DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100%#36260215-2000SE020... (mã hs dầu bôi trơn id/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn SHL COMPRESSOR OIL 32N-1 (20 lít/thùng) (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu bôi trơn sh/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu gia công kim loại SHL DRAW 15KD (200 lít/thùng), (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu gia công ki/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn MITSUBISHI GENUINE ENGINE OIL CJ4/DH-2 10W-40 F-S DRUM 200L hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ)#99990009-20000E020... (mã hs dầu nhờn mitsub/ hs code dầu nhờn mit)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE Oil Heavy (208L). Mới 100%... (mã hs dầu mobil dte o/ hs code dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt kim loại SUPRACO 1015 (D 200L) hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt kim/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn (Rimula R510W40) (18Lít/ thùng)... (mã hs dầu nhờn rimul/ hs code dầu nhờn ri)
- Mã HS 27101943: Nhớt vi sai, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt vi sai hà/ hs code nhớt vi sai)
- Mã HS 27101943: Dầu kiểm tra đặc tính-CHARACTERISTIC OIL, hàng mới 100%... (mã hs dầu kiểm tra đặ/ hs code dầu kiểm tra)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt: VBC EMCOOL DW-100... (mã hs dầu cắt gọtvbc/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực: VBC HYDRO BH-46V... (mã hs dầu thủy lực v/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO High Quality Gear Oil EP 220 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so hig/ hs code dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO Super Diesel/Gasoline Engine Oils API CF/SF SAE 20W50 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so sup/ hs code dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO Lube High Speed Heavy-Duty Engine Oils API CF/SF SAE 50 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so lub/ hs code dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO Extra Premium-Duty Engine Oils Turbo API CH-4/SJ SAE 20W50 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so ext/ hs code dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Smart Silver I Super Diesel/Gasoline Engine Oils API CF/SF SAE 20W-50 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn smart/ hs code dầu nhờn sma)
- Mã HS 27101943: Dầu chịu nhiệt động cơ, dạng lỏng 5l. Mới 100%... (mã hs dầu chịu nhiệt/ hs code dầu chịu nhi)
- Mã HS 27101943: Dầu máy 250022-669 (19Lít/thùng) (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu máy 250022/ hs code dầu máy 2500)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Daphne Alpha Soluble CZ Idenmitsu... (mã hs dầu cắt gọt dap/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Daphne Mechanicl Oil 100, maker Idenmitsu... (mã hs dầu thủy lực da/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt CASTROL ACTIV VISTRA 20W50 (1L x 24chai/thùng) 60 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt castro/ hs code dầu nhớt cas)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ WD-40 412ML/Bình;dùng để chống rỉ khuôn;mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ wd/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Delvac Super 20W-50 208LT/Drum (DrumUnit)... (mã hs dầu mobil delva/ hs code dầu mobil de)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn TEXAS Texmarine 300 SAE40, 200L/ PHUY, HÀNG MỚI 100%, NHÀ NHẬP KHẨU CTY TNHH ALBERTA VIỆT NAM... (mã hs dầu nhờn texas/ hs code dầu nhờn tex)
- Mã HS 27101943: Dầu chân không LVO100 (5 lít/can). hiệu: LEYBOLD Hàng mới 100%... (mã hs dầu chân không/ hs code dầu chân khô)
- Mã HS 27101943: Dầu rãnh trượt ENEOS UNIWAY XS68 (200 lít/ phuy) (PCE~ Phuy)... (mã hs dầu rãnh trượt/ hs code dầu rãnh trư)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Rarus SHC 1026 (20L/xô, có nguồn gốc từ dầu mỏ), hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil rarus/ hs code dầu mobil ra)
- Mã HS 27101943: Dầu rửa VBC CLEAN CPS-44V, Hàng mới 100%... (mã hs dầu rửa vbc cle/ hs code dầu rửa vbc)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ VBC RUSTOP P-DBH(N). Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ vb/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu dập VBC FL-10W- Hàng mới 100%... (mã hs dầu dập vbc fl/ hs code dầu dập vbc)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt BW FORMER FL-1M. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt bw/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực VBC HYDRO BHW-68. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực vb/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu GS Hydro XW150(E) 200L... (mã hs dầu gs hydro xw/ hs code dầu gs hydro)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7(dầu bôi trơn)... (mã hs dầu rp7dầu bôi/ hs code dầu rp7dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn WD-40, 412ml. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn wd/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Hydol Way 220X (20 lit/can) (Dầu bôi trơn chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ), đã được nộp thuế môi trường khi nhập từ nước ngoài về. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn hy/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Turbine Turbine oil L-TSA32- 200L/Drum " hàng mới 100%, Giá trên đã bao gồm thuế Môi Trường 2000đ/Lit... (mã hs dầu turbine tur/ hs code dầu turbine)
- Mã HS 27101943: Shell Tellus S2 M32 (dầu thủy lực) (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs shell tellus s2/ hs code shell tellus)
- Mã HS 27101943: Shell Tonna S3 M68 (Dầu bôi trơn đường trượt) (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs shell tonna s3/ hs code shell tonna)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ: VBC RUSTOP P-DBHAV. Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ v/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu tách khuôn VBC DIELUBE-1900N. Hàng mới 100%... (mã hs dầu tách khuôn/ hs code dầu tách khu)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Neovac Mr-250Hãng sản xuất: Moresco/JapanĐóng gói: 20 lít/can... (mã hs dầu bôi trơn ne/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE VG32. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil dte v/ hs code dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu Total Multis 0A. Hàng mới 100%... (mã hs dầu total multi/ hs code dầu total mu)
- Mã HS 27101943: Nhớt CRB15/40 (5L/can)... (mã hs nhớt crb15/40/ hs code nhớt crb15/4)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Ecocool 600 NBF-K-205L (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu cắt gọt eco/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực AW 32 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu thủy lực aw/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu số, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs dầu số dùng ch/ hs code dầu số dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt thủy lực Hyspin AWS 68 Castrol 209L/(thùng, phuy), Bitum >70%, dạng thùng, phuy, trọng lượng tịnh 209kg/(thùng, phuy), số lượng 20 (thùng, phuy), tổng trọng lượng 4, 180kg, xuất xứ Việt Nam... (mã hs dầu nhớt thủy l/ hs code dầu nhớt thủ)
- Mã HS 27101943: Dầu Máy-DAPHNE SUPER SCREW 32, Dùng để bôi trơn. 20 lít/ thùng... (mã hs dầu máydaphne/ hs code dầu máydaph)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Velocite No. 6. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil veloc/ hs code dầu mobil ve)
- Mã HS 27101943: Dầu máy may trắng, hàng mới 100%... (mã hs dầu máy may trắ/ hs code dầu máy may)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Taro 40 XL 40. Sản xuất tại Việt Nam. Bao bì phuy 208 lít (15 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn taro 4/ hs code dầu nhờn tar)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ có chứa hàm lượng trên 70% là dầu nguồn gốc từ dầu mỏ NONRUSTER P307NV (200 lít/ Thùng)... (mã hs dầu chống gỉ có/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn OMEGA 399 450ML 24 lọ/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn om/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy nén khí Hitachi loại 20 lít/thùng, P/N: 55173321, (New Hiscrew Oil Next 20L). Hàng Mới 100%... (mã hs dầu máy nén khí/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Transtec 5 80w90, 4 Lít/Can, dùng để bôi trơn cho các bộ truyền động của xe múc Doosan, Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt transt/ hs code dầu nhớt tra)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 3000 PLUS 4T 10W30 20X1L... (mã hs dầu nhớt 3000 p/ hs code dầu nhớt 300)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn KAYABA OIL G-10 DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ)#30465008-2000ME020... (mã hs dầu nhờn kayaba/ hs code dầu nhờn kay)
- Mã HS 27101943: Dầu mỡ 2# 16 lít/ can... (mã hs dầu mỡ 2# 16 lí/ hs code dầu mỡ 2# 16)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu, dùng cho xe nâng CPCD50. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu dùng c/ hs code dầu cầu dùn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn HONDA 5W-30 FEO-02M (VNM) ISO TANK 22KL, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ) #30489008-05000E000... (mã hs dầu nhờn honda/ hs code dầu nhờn hon)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ, dùng cho xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ dù/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Bright-Cut AH (208LM ML3). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn br/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu truyền nhiệt ELF Matic G3... (mã hs dầu truyền nhiệ/ hs code dầu truyền n)
- Mã HS 27101943: Dầu truyền động Tranself Type B80 W90... (mã hs dầu truyền động/ hs code dầu truyền đ)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực dùng cho động cơ tàu biển Visga 46... (mã hs dầu thủy lực dù/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil Vactra Oil No. 2 208LT/Drum... (mã hs dầu mobil vactr/ hs code dầu mobil va)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ Antirust Terami SC-W (200 lít/phuy), Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ an/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn khí nén 130; Model: L-DAB 150; Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn kh/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu SHL PUNCH Q4T. Hàng mới 100%... (mã hs dầu shl punch q/ hs code dầu shl punc)
- Mã HS 27101943: Dầu trơn chỉ Silicone extra 105A... (mã hs dầu trơn chỉ si/ hs code dầu trơn chỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Ilocut 603 (209 Lít/phuy)... (mã hs dầu nhờn ilocut/ hs code dầu nhờn ilo)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Hyspin AWS 46 (209 Lít/phuy)... (mã hs dầu nhờn hyspin/ hs code dầu nhờn hys)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Turbo T46 (209 L/Thùng)... (mã hs nhớtshell turb/ hs code nhớtshell t)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Corena S3 R46 (20 L/Thùng)... (mã hs nhớtshell core/ hs code nhớtshell c)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Tellus S2 MX 68 (209 L/Thùng)... (mã hs nhớtshell tell/ hs code nhớtshell t)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Shell Rimula R4 X 15W-40 (18 L/Thùng)... (mã hs nhớtshell rimu/ hs code nhớtshell r)
- Mã HS 27101943: NHỚT TOTAL TIXO STAINLESS 22 (208L/PHUY)... (mã hs nhớt total tixo/ hs code nhớt total t)
- Mã HS 27101943: Nhớt_Mobil Rarus 429 (208 L/Thùng)... (mã hs nhớtmobil raru/ hs code nhớtmobil r)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Turbo T68... (mã hs dầu shell turbo/ hs code dầu shell tu)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ 24 chai/ hộp (500ml/chai)... (mã hs dầu chống gỉ 24/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu Alpha SP 460 hàng mới 100%... (mã hs dầu alpha sp 46/ hs code dầu alpha sp)
- Mã HS 27101943: Dầu total carter Ep150, hàng mới 100%... (mã hs dầu total carte/ hs code dầu total ca)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Tellus S2 MX32 (có hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%)... (mã hs dầu bôi trơn te/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Kixx Gear EP 220- 200L... (mã hs dầu kixx gear e/ hs code dầu kixx gea)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt SLID FILM 68 200L... (mã hs dầu nhớt slid f/ hs code dầu nhớt sli)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt RUBRIC HM 100 200L... (mã hs dầu nhớt rubric/ hs code dầu nhớt rub)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực HM68- Hydraulic oil HM68 (200L/drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hm/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng HD150- Gear oil HD150 (1 phuy 200 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu bánh răng h/ hs code dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Spider SAE 50 (18L/xô) 4 xô; Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt spider/ hs code dầu nhớt spi)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Havoline Plus 2T (1L x 20 bình/thùng) 100 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt havoli/ hs code dầu nhớt hav)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MT OIL PROTECT 50 200L VN... (mã hs dầu nhớt mt oil/ hs code dầu nhớt mt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Alexia 40. Bao bì phuy 200L (số lượng 31 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn alexia/ hs code dầu nhờn ale)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt EF-2000E CUTTING OIL EF-2000E 1 phuy 200 lít... (mã hs dầu cắt gọt ef/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu castrol... (mã hs dầu castrol/ hs code dầu castrol)
- Mã HS 27101943: Dầu Tellus S2MX 100-D209L (dầu bôi trơn 209 lít/phuy, dùng cho máy móc)... (mã hs dầu tellus s2mx/ hs code dầu tellus s)
- Mã HS 27101943: Nhớt Shell Tellus S2 MX 46 (209 L/Drum)... (mã hs nhớt shell tell/ hs code nhớt shell t)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực, dùng cho xe nâng... (mã hs dầu thủy lực d/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu HITACHI Hiscrew (20 Lít/ thùng) dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100%... (mã hs dầu hitachi his/ hs code dầu hitachi)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn bôi trơn dùng cho máy nén khí HITACHI, P/N: 55173321 (20 lít/thùng), Mới 100%... (mã hs dầu nhờn bôi tr/ hs code dầu nhờn bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu sên xích CH-320. Hàng mới 100%... (mã hs dầu sên xích ch/ hs code dầu sên xích)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn thủy lực Mobil DTE 10 Excel 68, 208 lít/phuy, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn thủy l/ hs code dầu nhờn thủ)
- Mã HS 27101943: Train oil ATF220- Dầu số tự động AT20... (mã hs train oil atf22/ hs code train oil at)
- Mã HS 27101943: Motor oil 20W-50- Dầu máy cantex vàng 20W-50... (mã hs motor oil 20w5/ hs code motor oil 20)
- Mã HS 27101943: Dầu máy Kobelco, dầu bôi trơn, thành phần dầu mỏ trên 70% trọng lượng, hàng mới 100%... (mã hs dầu máy kobelco/ hs code dầu máy kobe)
- Mã HS 27101943: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dầu bôi trơn trục lăn, hàng mới 100%,... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt RELIACUT DS10 (200 lít/ phuy) (PCE~ Phuy)... (mã hs dầu cắt reliacu/ hs code dầu cắt reli)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt RELIACUT AH10 (200 lít/ phuy) (PCE~ Phuy)... (mã hs dầu cắt gọt rel/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu SK ZIC Supervis AW 46... (mã hs dầu sk zic supe/ hs code dầu sk zic s)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn P-10... (mã hs dầu bôi trơn p/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (Chain and Rope Lube Spray- 400 ml)... (mã hs dầu bôi trơn c/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt có chứa hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ Yushiron cut ABAS BZ 731J (200 lít/thùng) (dầu bôi trơn 80%, dầu thực vật 15%, phụ gia 5%)... (mã hs dầu cắt có chứa/ hs code dầu cắt có c)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tona S2 M68 (xô 20L) (dầu bôi trơn dùng cho máy thủy lực, hàm lượng Bitum trên 70%, độ nhớt ISO 68, mới 100%... (mã hs dầu shell tona/ hs code dầu shell to)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Macron 401 F32 (phuy 205L) (dầu bôi trơn dùng cho máy cắt gọt kim loại, hàm lượng Bitum trên 70%, độ nhớt 32, mới 100%... (mã hs dầu shell macro/ hs code dầu shell ma)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MULTIGRADE D-TURBO 10W30 12X1L... (mã hs dầu nhớt multig/ hs code dầu nhớt mul)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn R-570- Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn r/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy Shell Corena (S3-R32) (dầu bôi trơn có chứa hàm lượng >70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng cho máy nén khí)... (mã hs dầu máy shell c/ hs code dầu máy shel)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt động cơ tàu biển Castrol SPHEEROL SX 2 18KG/PAIL. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt động c/ hs code dầu nhớt độn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn 1L/ lọ. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn 1l/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu RP 7 300g//RP Oil (300g), Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp 7 300g/// hs code dầu rp 7 300)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn IDEMITSU DIESEL CK-4/SN 15W-40 PAIL 20L, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ) #30180135-52000E020... (mã hs dầu nhờn idemit/ hs code dầu nhờn ide)
- Mã HS 27101943: Nhớt bôi trơn động cơ, ký hiệu 68, 200L/thùng. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs nhớt bôi trơn đ/ hs code nhớt bôi trơ)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil DTE 24, 208LT, DR (208 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil dte 2/ hs code dầu mobil dt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn xi lanh máy tàu thủy, SAE 50 sử dụng tốc độ thấp- độ kiềm rất cao trị số BN 70 (NAVIGO MCL Extra), 205 Lit/Thùng phuy, mới 100%... (mã hs dầu nhờn xi lan/ hs code dầu nhờn xi)
- Mã HS 27101943: Nhớt Total Cirkan C 32 (208 lít/phuy)... (mã hs nhớt total cirk/ hs code nhớt total c)
- Mã HS 27101943: Nhớt Total Hydroseal G3H (167 kg/phuy)... (mã hs nhớt total hydr/ hs code nhớt total h)
- Mã HS 27101943: Nhớt Shell Morlina S2 BL 10 (209 lít/phuy)... (mã hs nhớt shell morl/ hs code nhớt shell m)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng công nghiệp ENEOS BONNOC TS220 (18 lít/Can)... (mã hs dầu bánh răng c/ hs code dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu tôi QUT 305-02 có chức năng làm mát trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu tôi qut 305/ hs code dầu tôi qut)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt: VBC CUT PINE-750 NT... (mã hs dầu cắt gọt vb/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn- Nhớt lạnh Suniso 4GS (2 phuy/ 400 lít)... (mã hs dầu nhờn nhớt/ hs code dầu nhờn nh)
- Mã HS 27101943: DẦU CẮT (1 THÙNG 18 LÍT)-FS4000321... (mã hs dầu cắt 1 thùn/ hs code dầu cắt 1 t)
- Mã HS 27101943: Nhớt cầu (dầu bôi trơn)... (mã hs nhớt cầu dầu b/ hs code nhớt cầu dầ)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu nhờn: Dầu bôi trơn Bright Quench Oil S 1080 K (200 lit/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu nh/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: Nhớt xe nâng castrol... (mã hs nhớt xe nâng ca/ hs code nhớt xe nâng)
- Mã HS 27101943: Dầu nước bôi trơn Hàn Quốc 500g, hàng mới 100%... (mã hs dầu nước bôi tr/ hs code dầu nước bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (dùng để cắt gọt) RELIASOL C-N (20 lít/ Can)... (mã hs dầu bôi trơn d/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Delo 1000 Marine 40. Sản xuất tại Việt Nam. Bao bì phuy 208L (25 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn delo 1/ hs code dầu nhờn del)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Shell Tellus S2 MX 68 (209Lit/thùng) (Hàm lượng >70% có nguồn gốc từ dầu mỏ), Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn shell/ hs code dầu nhờn she)
- Mã HS 27101943: Dầu tuần hoàn R68 (T/200L) (LA60343)... (mã hs dầu tuần hoàn r/ hs code dầu tuần hoà)
- Mã HS 27101943: Dầu DO dùng bôi trơn động cơ. Hàng mới 100%... (mã hs dầu do dùng bôi/ hs code dầu do dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu (sử dụng cho máy cắt)... (mã hs dầu sử dụng ch/ hs code dầu sử dụng)
- Mã HS 27101943: Dầu tổng hợp POE, dùng bôi trơn máy nén khí, hàng mới 100%... (mã hs dầu tổng hợp po/ hs code dầu tổng hợp)
- Mã HS 27101943: Nước tẩy rửa 20kg/ thùng... (mã hs nước tẩy rửa 20/ hs code nước tẩy rửa)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Great Wall 18L/ thùng... (mã hs dầu bôi trơn gr/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn chứa thành phần dầu chiếm từ 90-99% Uniway D32 (20L/can). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn ch/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn GLUE SA-6500N, model: 48A100000019-1, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn gl/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn (LUBRICATING OIL) A-1259 ALBESCENT, Model: 48D500000001, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn l/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Caltex AW68Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn caltex/ hs code dầu nhờn cal)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7(300g), Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7300g/ hs code dầu rp7300g)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Azolla ZS 68 (1 Phuy208 lít 185kg)... (mã hs dầu nhớt azolla/ hs code dầu nhớt azo)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt ATF VI 12X1L... (mã hs dầu nhớt atf vi/ hs code dầu nhớt atf)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 8100 X-CESS 5W40 12X1L... (mã hs dầu nhớt 8100 x/ hs code dầu nhớt 810)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt H-TECH 100 4T 10W40 20X1L... (mã hs dầu nhớt htech/ hs code dầu nhớt ht)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt SPECIFIC CRDi DIESEL 5W40 4X4L... (mã hs dầu nhớt specif/ hs code dầu nhớt spe)
- Mã HS 27101943: Dầu trắng mekong (200 lít/thùng)... (mã hs dầu trắng mekon/ hs code dầu trắng me)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn kobelco (có chứa hàm lượng >70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng cho máy móc)... (mã hs dầu bôi trơn ko/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số (DXIII) dùng để bôi trơn hộp số cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu hộp số dxi/ hs code dầu hộp số)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ (C340) dùng để bôi trơn động cơ cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ c3/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu (Ennergear 90GL4) dùng để bôi trơn động cơ cho xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu cầu ennerg/ hs code dầu cầu enn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Suzuki Genuine Oil 4T 20W-40 MA 1LX24 hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ) #34086255-72400E020... (mã hs dầu nhờn suzuki/ hs code dầu nhờn suz)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực ENEOS Super Hyrando 32 (200L) (Gía bán đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường) hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực en/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn FS2-7 LUBE 700cc... (mã hs dầu bôi trơn fs/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt lạnh 99S7992... (mã hs nhớt lạnh 99s79/ hs code nhớt lạnh 99)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng Kixx Gear EP 220(E)_200L/thùng (Hàm lượng Bitum > 70%). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bánh răng k/ hs code dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Kixx Hydro XW 32(E)_200L/thùng (chế phẩm có chứa trên 70% dầu khoáng nguồn gốc dâu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực ki/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Rando MV 46. Bao bì phuy 208 lít (2 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn rando/ hs code dầu nhờn ran)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn HM-385 dùng cho máy móc, thiết bị. Loại 20L/thùng/17kgs. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn hm/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn DH heavy Hydro lube 68 cho máy móc, thiết bị (thành phần: HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC, POLYISOBUTYLENE). Loại 200L/thùng/172 kg). Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn dh/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: CHẾ PHẨM BÔI TRƠN LÀM MÁT GIA CÔNG KIM LOẠI (NHỚT) SC639 (1PAIL204 LÍT HÀNG MỚI 100%)... (mã hs chế phẩm bôi tr/ hs code chế phẩm bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt HDX 80W90 20L... (mã hs dầu nhớt hdx 80/ hs code dầu nhớt hdx)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MULTI CVTF 20L... (mã hs dầu nhớt multi/ hs code dầu nhớt mul)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 3100 GOLD 4T 10W40 200L... (mã hs dầu nhớt 3100 g/ hs code dầu nhớt 310)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 3100 SILVER 4T 10W40 200L... (mã hs dầu nhớt 3100 s/ hs code dầu nhớt 310)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MULTIPOWER PLUS 0W20 200L... (mã hs dầu nhớt multip/ hs code dầu nhớt mul)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 2100 POWERLIGHT 10W40 200L... (mã hs dầu nhớt 2100 p/ hs code dầu nhớt 210)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực CPC 68AWS (200 lit/ thùng)... (mã hs dầu thủy lực cp/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu gia công xung điện EP1 (200 lit/ thùng)... (mã hs dầu gia công xu/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực- VBC HYDRO BH-32V... (mã hs dầu thủy lực v/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Daphne Super Screw 32, 20l/thùng, mới 100%... (mã hs dầu nhờn daphne/ hs code dầu nhờn dap)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt HYBRID 0W20 20L... (mã hs dầu nhớt hybrid/ hs code dầu nhớt hyb)
- Mã HS 27101943: Dầu trục CPC R22 (20 lit/ thùng)... (mã hs dầu trục cpc r2/ hs code dầu trục cpc)
- Mã HS 27101943: Dầu Tellus S2 MX 46. Hàng mới 100%... (mã hs dầu tellus s2 m/ hs code dầu tellus s)
- Mã HS 27101943: Dầu Heavydrawing Oil 20. Hàng mới 100%... (mã hs dầu heavydrawin/ hs code dầu heavydra)
- Mã HS 27101943: Dầu Omala S2GX220. Hàng mới 100%... (mã hs dầu omala s2gx2/ hs code dầu omala s2)
- Mã HS 27101943: Dầu Omala S2GX320. Hàng mới 100%... (mã hs dầu omala s2gx3/ hs code dầu omala s2)
- Mã HS 27101943: Dầu Omala S2 GX100. Hàng mới 100%... (mã hs dầu omala s2 gx/ hs code dầu omala s2)
- Mã HS 27101943: Dầu Heat Transfer Oil S2. Hàng mới 100%... (mã hs dầu heat transf/ hs code dầu heat tra)
- Mã HS 27101943: Dầu máy 551173321 (dầu máy nén khí Hitachi (dầu nhờn)) (Hàm lượng > 70% có nguồn gốc từ dầu mỏ) (20Lit/Thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu máy 5511733/ hs code dầu máy 5511)
- Mã HS 27101943: Nhớt động cơ (đã đóng thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs nhớt động cơ đ/ hs code nhớt động cơ)
- Mã HS 27101943: Chế phẩm dầu bôi trơn- Unopol SPG 623 (Dầu nhờn), hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu bô/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn SO Premium Anti-Wear Hydraulic Oils AW 32 (200L/Drum)... (mã hs dầu nhờn so pre/ hs code dầu nhờn so)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn trục chính (20L/thùng)-Z479A0301012, dùng cho máy gia công cơ khí, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn tr/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ sét RP7 (Selleys)... (mã hs dầu chống gỉ sé/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil SHC 629, 208LT/DRUM... (mã hs dầu mobil shc 6/ hs code dầu mobil sh)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobilgear 600 XP 320, 208LT/DRUM... (mã hs dầu mobilgear 6/ hs code dầu mobilgea)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 5100 4T 10W40 20X1L... (mã hs dầu nhớt 5100 4/ hs code dầu nhớt 510)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 7100 4T 10W40 20X1L... (mã hs dầu nhớt 7100 4/ hs code dầu nhớt 710)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt MOTUL MOTO 4T 10W40 20X1L... (mã hs dầu nhớt motul/ hs code dầu nhớt mot)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn hiệu Hitachi 55173321 (20 lít/thùng), có hàm lượng dầu nhờn gốc dầu khoáng chứa Bitum>70%. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn hi/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: DẦU NHỜN TARO20DP30 (200 LÍT/ THÙNG)... (mã hs dầu nhờn taro20/ hs code dầu nhờn tar)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn dùng cho máy tàu biển (Gulfsea Hydraulic AW 32), hàm lượng Bitum>70%, hàng mới 100%, 205 lít/phuy... (mã hs dầu nhờn dùng c/ hs code dầu nhờn dùn)
- Mã HS 27101943: Nhớt Total Valona MS 5030 CL (208 lít/phuy)... (mã hs nhớt total valo/ hs code nhớt total v)
- Mã HS 27101943: Dầu Nhờn Bánh Răng (200Ml) 90793AT80300, phụ tùng xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn bánh r/ hs code dầu nhờn bán)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ sét và bôi trơn RP7 (300g/lọ) 422ml/lọ, (thành phần: white spirit, propane, butane)... (mã hs dầu chống rỉ sé/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt có hàm lượng 70% nguồn gốc từ dầu mỏ 1707222- LUBEMASTER HYDRAULIC ISO 68 200L Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt có hàm/ hs code dầu nhớt có)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 40 (T/200L) (LB51254)... (mã hs dầu nhớt 40 t// hs code dầu nhớt 40)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn động cơ diesel sử dụng cho máy tàu thủy tốc độ thấp độ kiềm thấp trị số BN 6 (Navigo 6 CO), 205 Lit/Thùng phuy, mới 100%... (mã hs dầu nhờn động c/ hs code dầu nhờn độn)
- Mã HS 27101943: Nhớt Eni Decrea ST32 (18l/xô)- dùng cho máy nén khí. Mới 100%... (mã hs nhớt eni decrea/ hs code nhớt eni dec)
- Mã HS 27101943: Dầu DW-100H/20L. Hàng mới 100%... (mã hs dầu dw100h/20l/ hs code dầu dw100h/)
- Mã HS 27101943: Dầu Eneos Super Mulpus DX 100. Hàng mới 100%... (mã hs dầu eneos super/ hs code dầu eneos su)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Kluber Silvertex W 22 (hàm lượng bitum >70%), 200 lít/phuy. Hãng Kluber. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn kl/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Motul Alterna 100, loại 200 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn mo/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Azolla ZS 32 (208 Lít/ thùng)... (mã hs dầu nhờn azolla/ hs code dầu nhờn azo)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Alphasyn GS 460 (20 Lít/Thùng)... (mã hs dầu nhờn alphas/ hs code dầu nhờn alp)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Carter EP 150 (208 Lít/ thùng)... (mã hs dầu nhờn carter/ hs code dầu nhờn car)
- Mã HS 27101943: Dầu phanh xe nâng APP-DOT3. Hàng mới 100%... (mã hs dầu phanh xe nâ/ hs code dầu phanh xe)
- Mã HS 27101943: Dầu dập R100 (1phuy200 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu dập r100 1/ hs code dầu dập r100)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Castrol Almaredge B1, loại 209 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt cas/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực (dầu nhờn) Shell Tellus S2 MX32, loại 20 lít/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực d/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dâu FS-600 (20 lít/ thùng) Dùng cho máy nén khí, Hàng mới 100%... (mã hs dâu fs600 20/ hs code dâu fs600)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp (1 thùng/ 200 lít) Eneos TS 150, Hãng Dầu: Eneos, xuất xứ: Việt Nam... (mã hs dầu bôi trơn bá/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Cắt Gọt- VBC CUT PINE-150MR... (mã hs dầu cắt gọt vb/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu Toyocool IKO-7056 200 lít/phuy (dầu gia công kim loại), hàng mới 100%... (mã hs dầu toyocool ik/ hs code dầu toyocool)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tonna S3 M68 (200 lít/phuy) (dầu bôi trơn đường trượt), hàng mới 100%... (mã hs dầu shell tonna/ hs code dầu shell to)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn động cơ loại 5l/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn độ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu tuabin Kixx Turbine 46_200 lít. Hàng mới 100%... (mã hs dầu tuabin kixx/ hs code dầu tuabin k)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn NXL-P. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn nx/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn sử dụng cho máy nén khí NXL-3000. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn sử/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn-Rotair Plus-1630145018, dùng để bôi trơn động cơ máy móc... (mã hs dầu bôi trơnro/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu mài-BW COOL MIC-5PV... (mã hs dầu màibw cool/ hs code dầu màibw c)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil Velocite No. 10 (20 Lit/Can)... (mã hs nhớt mobil velo/ hs code nhớt mobil v)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil DTE 10 Excel 68 (20 Lit/Can)... (mã hs nhớt mobil dte/ hs code nhớt mobil d)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil Vactra Oil No. 2 (20 Lit/Can)... (mã hs nhớt mobil vact/ hs code nhớt mobil v)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 8100 ECO-CLEAN+ 5W30 20L... (mã hs dầu nhớt 8100 e/ hs code dầu nhớt 810)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 4100 TURBOLIGHT 10W40 12X1L... (mã hs dầu nhớt 4100 t/ hs code dầu nhớt 410)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt SCOOTER 4T 10W40 20X0. 8L... (mã hs dầu nhớt scoote/ hs code dầu nhớt sco)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt TRANSOIL 10W30 12X1L... (mã hs dầu nhớt transo/ hs code dầu nhớt tra)
- Mã HS 27101943: DẦU BÔI TRON (HYDRAULICS OIL 220)... (mã hs dầu bôi tron h/ hs code dầu bôi tron)
- Mã HS 27101943: Dầu máy dùng cho máy nén khí (Special oil for air compressor). Dung tích: 18 lít. Hàng mới 100%... (mã hs dầu máy dùng ch/ hs code dầu máy dùng)
- Mã HS 27101943: Dầu EDW ARDS Ultragrade 70 4L/CAN (dầu bôi trơn dùng cho các loại bơm chân không của hãng Edwards, làm tăng tuổi thọ cho bơm. )... (mã hs dầu edw ards ul/ hs code dầu edw ards)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn thành phẩm DAPHNE MAGPLUS DH10A DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100% #32685075-2000SE020... (mã hs dầu bôi trơn th/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn piston (Neocaster RE 77) dùng cho ngành đúc. Đã đóng thuế BVMT TK số 102890757430 A41 ngày 25/09/2019. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn pi/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn LEXUS GENUINE MOTOR OIL SN 5W-40 4LX6 hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ)... (mã hs dầu nhờn lexus/ hs code dầu nhờn lex)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt VBC CUT PINE-521V... (mã hs dầu cắt gọt vbc/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Mobil Vactra No2... (mã hs dầu nhờn mobil/ hs code dầu nhờn mob)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn máy lạnh Emkarate RL32H (1 thùng 20 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn máy lạ/ hs code dầu nhờn máy)
- Mã HS 27101943: Dầu máy(loại 20 lít)... (mã hs dầu máyloại 20/ hs code dầu máyloại)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Azolla ZS 46 (208 Lít/ thùng)... (mã hs dầu thủy lực az/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt 4100 POWER 15W50 200L... (mã hs dầu nhớt 4100 p/ hs code dầu nhớt 410)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn có chứa hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (Uniway EV 68) (20 lít/thùng)... (mã hs dầu bôi trơn có/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu chống rỉ P3 (1 phuy 200 Lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ p3/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ P3 (1phuy 200 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ p3/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu máy bôi trơn NXL 3000, dùng cho máy nén khí... (mã hs dầu máy bôi trơ/ hs code dầu máy bôi)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn power 1 scooter 4T 10W-40 SN 24X0. 8L, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn power/ hs code dầu nhờn pow)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M46 (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực sh/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt TEKMA MEGA FLEET 15W40 20L... (mã hs dầu nhớt tekma/ hs code dầu nhớt tek)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt_Caltex Rust Proof Oil (200L/Drum)... (mã hs dầu nhớtcaltex/ hs code dầu nhớtcal)
- Mã HS 27101943: Dầu Petroleum Ether 20L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu petroleum e/ hs code dầu petroleu)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn h/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu lubricool 450 xuất xứ vương quốc anh, hàng mới 100%... (mã hs dầu lubricool 4/ hs code dầu lubricoo)
- Mã HS 27101943: Dầu máy nén (dầu bôi trơn), (MKY30028001), 20lit/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu máy nén dầ/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 27101943: Dầu HD-150. mới 100%... (mã hs dầu hd150mới/ hs code dầu hd150m)
- Mã HS 27101943: Dầu R-2115A. mới 100%... (mã hs dầu r2115amới/ hs code dầu r2115a)
- Mã HS 27101943: Dầu MA-4250A. mới 100%... (mã hs dầu ma4250amớ/ hs code dầu ma4250a)
- Mã HS 27101943: Dầu SA-7151F. mới 100%... (mã hs dầu sa7151fmớ/ hs code dầu sa7151f)
- Mã HS 27101943: Dầu MA-7168CF. mới 100%... (mã hs dầu ma7168cfm/ hs code dầu ma7168c)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt Toolmate NA-308TLV (200 lít/thùng) (Dầu bôi trơn chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ), hàng sản xuất đã được nộp thuế môi trường khi nhập nguyên liệu. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt toolmat/ hs code dầu cắt tool)
- Mã HS 27101943: Dầu lạnh SUNISO 3GS, dùng để bôi trơn và làm mát máy nén, mới 100%... (mã hs dầu lạnh suniso/ hs code dầu lạnh sun)
- Mã HS 27101943: DẦU CẮT GỌT S-201 (200 LÍT/phuy HÀNG MỚI 100%)... (mã hs dầu cắt gọt s2/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu làm mát áp suất cao XL 740HT... (mã hs dầu làm mát áp/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101943: Dầu dập tia lửa điện có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ EDM OIL VITOL 2S (phuy 200L) hàng mới 100%. hãng sx Sodick Co. , Ltd... (mã hs dầu dập tia lửa/ hs code dầu dập tia)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt TRH 97 20L... (mã hs dầu nhớt trh 97/ hs code dầu nhớt trh)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt SUPRAGEAR MPL 220 18L... (mã hs dầu nhớt suprag/ hs code dầu nhớt sup)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt H46 ISO 46 Hydraulic Oil 20L... (mã hs dầu nhớt h46 is/ hs code dầu nhớt h46)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt Quaker Houghton Macron 205 M8 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% Tổng Lượng)... (mã hs dầu cắt gọt qua/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng omala S2 G220 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% Tổng Lượng)... (mã hs dầu bánh răng o/ hs code dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Tellus S2 MX 68 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% Tổng Lượng)... (mã hs dầu thủy lực te/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực chống mài mòn(170kg/Phuy/200l) AW 32... (mã hs dầu thủy lực ch/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu ENEOS Bonnoc M150: dùng để bôi trơn bánh răng cho bộ phận côi cán, hàng mới 100%... (mã hs dầu eneos bonno/ hs code dầu eneos bo)
- Mã HS 27101943: NHỚT TOTAL ACANTIS HM 46 (208L/PHUY)... (mã hs nhớt total acan/ hs code nhớt total a)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Omala S2 GX220... (mã hs dầu nhờn omala/ hs code dầu nhờn oma)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn 400cc/chai... (mã hs dầu bôi trơn 40/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Taro 30 DP 40. Hãng sản xuất Chevron. Bao bì phuy 208L (29 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn taro 3/ hs code dầu nhờn tar)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Delo Gold Ultra 15W40. Hãng sản xuất Chevron. Bao bì phuy 208L (5 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn delo g/ hs code dầu nhờn del)
- Mã HS 27101943: Dầu Nhớt bôi trơn- Shell Tellus S2 MX 46 (20L/xô)... (mã hs dầu nhớt bôi tr/ hs code dầu nhớt bôi)
- Mã HS 27101943: Chất tách khuôn GRAPHACE HC 100, dùng để bôi trơn, chống dính khuôn đúc kẽm, hàng mới 100%... (mã hs chất tách khuôn/ hs code chất tách kh)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Suniso 5GS. Sản xuất tại Việt Nam. Bao bì xô 20L (2 xô). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn suniso/ hs code dầu nhờn sun)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Rimula R4 X 15W40. Sản xuất tại Việt Nam. Bao bì xô 18L (4 xô). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn rimula/ hs code dầu nhờn rim)
- Mã HS 27101943: Dầu Shell Tellus S2 M32 (200 lít/phuy), hàng mới 100%... (mã hs dầu shell tellu/ hs code dầu shell te)
- Mã HS 27101943: Nhớt Shell Omala S2 GX 220 (209 Lit/Drum)... (mã hs nhớt shell omal/ hs code nhớt shell o)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực, quy cách#46, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lựcqu/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu số xe nâng, loại 18 lít/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu số xe nâng/ hs code dầu số xe nâ)
- Mã HS 27101943: Dầu hộp số xe nâng, loại 18 lít/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu hộp số xe n/ hs code dầu hộp số x)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực xe nâng, loại 18 lít/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực xe/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Nước giải nhiệt, hàng mới 100%... (mã hs nước giải nhiệt/ hs code nước giải nh)
- Mã HS 27101943: Phụ tùng máy nén khí: Dầu bôi trơn máy nén khí 7110044806900 (thùng/20 lít), (P/O: TPRVR1912037)- Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy né/ hs code phụ tùng máy)
- Mã HS 27101943: Dầu Castrol Hyspin AWS 68 (209 Lít)... (mã hs dầu castrol hys/ hs code dầu castrol)
- Mã HS 27101943: Dầu tưới nguội QUT 310 dùng trong công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu tưới nguội/ hs code dầu tưới ngu)
- Mã HS 27101943: Dầu máy D50# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 20L/thùng, trọng lượng: 17kg/thùng)... (mã hs dầu máy d50# có/ hs code dầu máy d50#)
- Mã HS 27101943: Dầu cắt gọt GPLUB 4100-N có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu cắt gọt gpl/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101943: Dầu tuần hoàn AP 46# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu tuần hoàn a/ hs code dầu tuần hoà)
- Mã HS 27101943: Dầu khoáng trắng WM10# có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu khoáng trắn/ hs code dầu khoáng t)
- Mã HS 27101943: Dầu ray trượt HSD 68 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu ray trượt h/ hs code dầu ray trượ)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực APAW 46 có chức năng bôi trơn và làm mát máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 170kg/thùng)... (mã hs dầu thủy lực ap/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu dập NK-1B có chức năng bôi trơn và làm mát trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu dập nk1b c/ hs code dầu dập nk1)
- Mã HS 27101943: Dầu dập NK-3C có chức năng bôi trơn và làm mát trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu dập nk3c c/ hs code dầu dập nk3)
- Mã HS 27101943: Dầu dập NK-4C có chức năng bôi trơn và làm mát trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng từ dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu dập nk4c c/ hs code dầu dập nk4)
- Mã HS 27101943: Dầu chống gỉ FANTIRUST V24 có chức năng bôi trơn và chống gỉ cho máy móc công nghiệp, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 160kg/thùng)... (mã hs dầu chống gỉ fa/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ diesel cao cấp CH-4 20 W50 có chức năng bôi trơn và làm mát động cơ máy móc, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 20L/thùng, trọng lượng: 17kg/thùng)... (mã hs dầu động cơ die/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu xung điện EDM 120 có chức năng bôi trơn và cách điện trong quá trình gia công kim loại, chứa trên 70% hàm lượng dầu khoáng (thể tích: 200L/thùng, trọng lượng: 155kg/thùng)... (mã hs dầu xung điện e/ hs code dầu xung điệ)
- Mã HS 27101943: Dầu Mobil ATF 220 (dầu bôi trơn), hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil atf 2/ hs code dầu mobil at)
- Mã HS 27101943: Nhớt Mobil Delvac 1 GO 75W90 (20 lít/ xô)... (mã hs nhớt mobil delv/ hs code nhớt mobil d)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, dầu lạnh (dầu khoáng), chuyên dùng cho thiết bị lạnh công nghiệp REFRIGERATOR OIL BSE 170L, Loại 205 lit/Phi, mới 100%... (mã hs dầu bôi trơndầ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu công nghiệp Shell Tellus S2 MX-68. (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu công nghiệp/ hs code dầu công ngh)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn máy FCH-TDND-348. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn má/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn RP7 (422ml/chai), hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn rp/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Shell Corena S3 R46 (20L/Pail)... (mã hs dầu nhớt shell/ hs code dầu nhớt she)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Mobil Velocite No. 10 (208L/Drum)... (mã hs dầu nhớt mobil/ hs code dầu nhớt mob)
- Mã HS 27101943: Dầu động cơ 15W40... (mã hs dầu động cơ 15w/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu cầu 85W-140, đóng phuy 209 lít. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs dầu cầu 85w140/ hs code dầu cầu 85w)
- Mã HS 27101943: Dầu phanh DOT3, loại đóng lon 1 lít, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs dầu phanh dot3/ hs code dầu phanh do)
- Mã HS 27101943: Dầu Rarus 424, loại đóng phuy 208 lít, hàng mới 100% do Singapore sản xuất... (mã hs dầu rarus 424/ hs code dầu rarus 42)
- Mã HS 27101943: Dầu thủy lực Hydraulic 68, loại đóng phuy 209 lít. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất... (mã hs dầu thủy lực hy/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101943: Dầu máy Engine Oil Turbo 15W40, loại đóng phuy 209 lít. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất.... (mã hs dầu máy engine/ hs code dầu máy engi)
- Mã HS 27101943: DẦU FS600-20 (20 lít/ thùng)... (mã hs dầu fs60020 2/ hs code dầu fs60020)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn # 2 (Đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs dầu bôi trơn #/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Mobil SHC 626 (1 can/ 20 lít) (Dầu bánh răng tổng hợp; Đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs mobil shc 626/ hs code mobil shc 62)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn AIRLUBE-PLUS (có chứa thành phần dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ chiếm trên 90%, dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100%. )... (mã hs dầu bôi trơn ai/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu thông khuôn 450ml/bt... (mã hs dầu thông khuôn/ hs code dầu thông kh)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn FL-68A (1kg/lọ), (Bên nhập khẩu nộp thuế BVMT). hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn fl/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Nhớt cầu, hàng mới 100%... (mã hs nhớt cầu hàng/ hs code nhớt cầu hà)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Delo Gold Ultra SAE 15W40 (25L/pail x 1256 pail), mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn de/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bơm chân không AP vacuum pump oil 100, Hàng mới 100%... (mã hs dầu bơm chân kh/ hs code dầu bơm chân)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn-SHL PUNCH Q4T (200 lít/thùng), dùng cho máy móc. hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơnsh/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu định hình SHL PUNCH H (20 lít/thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu định hình s/ hs code dầu định hìn)
- Mã HS 27101943: Dầu máy nén, dùng cho máy nén khí hoạt động bằng điện. Mới 100%... (mã hs dầu máy nén dù/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 27101943: Dầu Ultra Coolant 38459582. Hàng mới 100%... (mã hs dầu ultra coola/ hs code dầu ultra co)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Kyodo TMO 150 (20 Lít/Can) dùng trong quá trình bảo trì robot và trục... (mã hs dầu bôi trơn ky/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt Yamalube(0. 8, phụ tùng xe máy Yamaha. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt yamalu/ hs code dầu nhớt yam)
- Mã HS 27101943: Engine Oil (dầu động cơ)IDEMITSU EOIL(hàng mới 100%)... (mã hs engine oil dầu/ hs code engine oil)
- Mã HS 27101943: Differential Oil (dầu vi sai)IDEMITSU AXLE GL-5(hàng mới 100%)... (mã hs differential oi/ hs code differential)
- Mã HS 27101943: Transmission Oil (dầu hộp số)IDEMITSU MULTI ATF OIL(hàng mới 100%)... (mã hs transmission oi/ hs code transmission)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn NISSAN GEN. MOTOR OIL SN 5W-30 1Lx12 hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động cơ)... (mã hs dầu nhờn nissan/ hs code dầu nhờn nis)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn TOYOTA GENUINE MOTOR OIL SN 10W30 4LX6, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% (không dùng làm nhiên liệu động co)... (mã hs dầu nhờn toyota/ hs code dầu nhờn toy)
- Mã HS 27101943: Dầu máy xung điện... (mã hs dầu máy xung đi/ hs code dầu máy xung)
- Mã HS 27101943: Dầu nhớt xe máy activ Vistra 4 thì 0. 8l x 24 chai/thùng; 80thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu nhớt xe máy/ hs code dầu nhớt xe)
- Mã HS 27101943: Dầu VM-100 chứa hàm lượng trên 70% là dầu mỏ còn lại là phụ gia khác... (mã hs dầu vm100 chứa/ hs code dầu vm100 c)
- Mã HS 27101943: Dầu RP7 (dầu bôi trơn sản phẩm chứa hàm lượng trên 70% là dầu mỏ còn lại là phụ gia khác) 300ml/lọ 12lọ/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu rp7 dầu bô/ hs code dầu rp7 dầu)
- Mã HS 27101943: Dầu Chống Gỉ M1010 (1 thùng 14. 5 lit), dùng cho máy móc nhà xưỡng, hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ m1/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn sinopec No. 8 (1 thùng 200 lit), dùng cho máy móc nhà xưỡng, hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn si/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn, dầu nhông chịu áp... (mã hs dầu bôi trơn d/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu giảm xóc và giảm va đập cho máy công nghiệp CSF 100K (200 lít/Drum). Hàng đã nộp thuế môi trường... (mã hs dầu giảm xóc và/ hs code dầu giảm xóc)
- Mã HS 27101943: Dầu DH HL 46 (20 lít/1can)... (mã hs dầu dh hl 46 2/ hs code dầu dh hl 46)
- Mã HS 27101943: Nhớt thủy lực, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thủy lực/ hs code nhớt thủy lự)
- Mã HS 27101943: Nhớt động cơ, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt động cơ h/ hs code nhớt động cơ)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Gulf dùng cho máy tàu biển (Gulfsea Cylcare DCA 5040H), hàm lượng Bitum>70%, hàng mới 100%, 208 lít/phuy... (mã hs dầu nhờn gulf d/ hs code dầu nhờn gul)
- Mã HS 27101943: Dầu tẩy rửa Tectyl Clean 640 (1000L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu tẩy rửa tec/ hs code dầu tẩy rửa)
- Mã HS 27101943: Dầu xử lý nhiệt Tectyl Heat CT No. 7 (200L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu xử lý nhiệt/ hs code dầu xử lý nh)
- Mã HS 27101943: Dầu máy 15W-40, CBR (5L/chai)... (mã hs dầu máy 15w40/ hs code dầu máy 15w)
- Mã HS 27101943: Dầu DH HHL 68, dùng cho máy móc thiết bị (thành phần: HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC, POLYISOBUTYLENE). Loại 20L/thùng/17 kg). Hàng mới 100%... (mã hs dầu dh hhl 68/ hs code dầu dh hhl 6)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn Vitol-KS(20L/Can) (Là chế phẩm có chứa >70% tính theo trọng lượng có nguồn gốc từ dầu mỏ, các loại dầu thu được từ khoáng Bitum)... (mã hs dầu bôi trơn vi/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu Block điều hòa Emkarate RL68H(Bình 1 lit). Hàng mới 100%... (mã hs dầu block điều/ hs code dầu block đi)
- Mã HS 27101943: Dầu dập Presswell 1031 (Punching oil Presswell 1031)- 20lit/1 Pail- Hàng mới 100%... (mã hs dầu dập presswe/ hs code dầu dập pres)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Castrol- 3424031 CRB 20W-50 CF-4 209L (1 PHUY209 LÍT)... (mã hs dầu nhờn castro/ hs code dầu nhờn cas)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn(không dùng làm nhiên liệu) dùng cho máy kiểm tra độ bền đai thép có tỉ số truyền thay đổi liên tục. Oil transm. IDEMITSU CVTF-EX1. 0320. 110. 259, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờnkhông/ hs code dầu nhờnkhô)
- Mã HS 27101943: Dầu bôi trơn dùng cho máy nén khí Dacnis 100... (mã hs dầu bôi trơn dù/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn xylanh động cơ tàu biển Talusia Universal... (mã hs dầu nhờn xylanh/ hs code dầu nhờn xyl)
- Mã HS 27101943: Chất chống gỉ Ruskan SMY 5D (150 kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs chất chống gỉ r/ hs code chất chống g)
- Mã HS 27101943: Dầu bánh răng EP GEAR- 220, 1 thùng 20 lít, dùng cho hộp số bánh răng kín, hãng Oil Korea, xuất xứ Hàn Quốc, hàng mới 100%... (mã hs dầu bánh răng e/ hs code dầu bánh răn)
- Mã HS 27101943: Nhớt Us Lube Spindle Oil(1phuy 210L)... (mã hs nhớt us lube sp/ hs code nhớt us lube)
- Mã HS 27101943: Nhớt Us Lube Hydraulic AW 68 (1phuy 200L)... (mã hs nhớt us lube hy/ hs code nhớt us lube)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Taro Ultra 40. Bao bì phuy 208L (24 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn taro u/ hs code dầu nhờn tar)
- Mã HS 27101943: Dầu nhờn Veritas 800 Marine 30. Bao bì phuy 208L (5 phuy). Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn verita/ hs code dầu nhờn ver)
- Mã HS 27101944: APOLLOIL AUTOLEX A (16kg/can)- Mỡ bôi trơn có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, CAS NO. 128-37-0 (kết quả Phân tích số: 1405/ TB-CNHP), mới 100%... (mã hs apolloil autole/ hs code apolloil aut)
- Mã HS 27101944: Phụ tùng cho máy nén khí: Mỡ bôi trơn- 59031350; Đã đóng thuế BVMT khi nhập khẩu TK: 102880209020 ngày 19/09/2019. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng cho má/ hs code phụ tùng cho)
- Mã HS 27101944: Dầu bôi trơn (mở bò) của máy ép đế (hàng mới 100%)- XHP-222 HI-TEMP GREASE (tương tự KQGD 879/TB-KD4 ngày 19/06/2019 củ tờ khai 102242878401/A12)- 4PAL 64KG... (mã hs dầu bôi trơn m/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101944: Tribol GR 100-2 PD, 18K/pail-Mỡ bôi trơn (>70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ/dầu thu được từ các khoáng bi tum)... (mã hs tribol gr 1002/ hs code tribol gr 10)
- Mã HS 27101944: DẦU MỠ BÔI TRƠN CHO ĐẦU ĐỌC CR 4 CHAI... (mã hs dầu mỡ bôi trơn/ hs code dầu mỡ bôi t)
- Mã HS 27101944: Dầu kem (dạng mỡ nhờn, màu kem, dùng bôi trơn ron) Grease/ Item No. Pyronocuniversal N6C (16kg/can) (Không tham gia trực tiếp vào quá trình sx SP)... (mã hs dầu kem dạng m/ hs code dầu kem dạn)
- Mã HS 27101944: Dầu bôi trơn (dùng cho máy mạ) Oil Lion-S 1L/can... (mã hs dầu bôi trơn d/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101944: Nguyên vật liệu dùng trong sản xuất xe gắn máy hiệu Suzuki (Hàng mới 100%)-Mỡ bôi trơn-GREASE UNILITE M (18KGS/CAN)... (mã hs nguyên vật liệu/ hs code nguyên vật l)
- Mã HS 27101944: Chất bôi trơn (1 can 10kgs) Lubricants pellets NEOCASTER MCN-10 (Hàng mới 100%)... (mã hs chất bôi trơn/ hs code chất bôi trơ)
- Mã HS 27101944: Kanto Kasei Floil AH-137N-2 (1kg/can)- Chất bôi trơn... (mã hs kanto kasei flo/ hs code kanto kasei)
- Mã HS 27101944: Chế phẩm bôi trơn Bearlex FX-C (Mỡ bôi trơn) (1 kg 1 can). Hàng đã đóng thuế BVMT theo tờ khai nhập: 102764452011/ A11 (18/07/2019)... (mã hs chế phẩm bôi tr/ hs code chế phẩm bôi)
- Mã HS 27101944: YFT 40349698: Mỡ bôi trơn cho tay kéo STABURAGS NBU 12 MF (12g/lọ) (1 lọ1 pcs)... (mã hs yft 40349698 m/ hs code yft 40349698)
- Mã HS 27101944: YFT 40082396 Mỡ bôi trơn, dùng để tra trục vít [THK] AFF+70 (70g/lọ) (1 lọ1 pcs)... (mã hs yft 40082396 mỡ/ hs code yft 40082396)
- Mã HS 27101944: Dầu làm mát máy bơm KF-300 (1 thùng 20 Lít). Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát máy/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101944: Phụ tùng xe ô tô Volvo chở người dưới 9 chỗ ngồi model: ALL part: 31400016Mỡ bôi ác thắng (0. 33kg/tuýp). Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng xe ô t/ hs code phụ tùng xe)
- Mã HS 27101944: Tuýp mỡ bôi trơn chịu nhiệt, ký hiệu: VOE 80795826 (400 gam/ tuýp), có hàm lượng trên 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100%... (mã hs tuýp mỡ bôi trơ/ hs code tuýp mỡ bôi)
- Mã HS 27101944: GREASE_THK_AFC... (mã hs greasethkafc/ hs code greasethka)
- Mã HS 27101944: Phụ tùng máy nén khí: Mỡ bôi trơn (100gam/hộp, 1 hộp 1 cái) 24298100 chứa trên 70% gốc dầu mỏ, nhãn hiệu Hitachi. Hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng máy né/ hs code phụ tùng máy)
- Mã HS 27101944: MULTIS COMPLEX HV 2 180K TOT T AE- MỠ BÔI TRƠN- 180KG/ DRUM... (mã hs multis complex/ hs code multis compl)
- Mã HS 27101944: Dầu chống rỉ RP7, Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ rp/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101944: Dầu mỡ bôi trơn SKF LGMT3 (1kg/hộp) có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng bôi trơn cho máy. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mỡ bôi trơn/ hs code dầu mỡ bôi t)
- Mã HS 27101944: Tuýp mỡ 80g... (mã hs tuýp mỡ 80g/ hs code tuýp mỡ 80g)
- Mã HS 27101944: Dầu chống rỉ sét RP7 300g (422ml)/unk- 12 unk/Thùng... (mã hs dầu chống rỉ sé/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101944: Sản phẩm hóa chất EO Spray dùng xịt khuôn tẩy dầu mỡ(2, 2, 4-Trimethylpentance 80% và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG 20%) (420ml/bình). Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm hóa ch/ hs code sản phẩm hóa)
- Mã HS 27101944: Tuýp mỡ 400g... (mã hs tuýp mỡ 400g/ hs code tuýp mỡ 400g)
- Mã HS 27101944: Chế phẩm bôi trơn Molykote P40 (hộp 1kg). Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm bôi tr/ hs code chế phẩm bôi)
- Mã HS 27101944: Grease (mỡ bôi trơn)IDEMITSU BEARING GREASE(hàng mới 100%)... (mã hs grease mỡ bôi/ hs code grease mỡ b)
- Mã HS 27101950: Dầu nóng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nónghàng m/ hs code dầu nónghàn)
- Mã HS 27101950: Dầu phanh, hàng mới 100%... (mã hs dầu phanh hàng/ hs code dầu phanh h)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực dùng cho bộ phận hãm thủy lực của xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực dù/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu nhớt dùng cho thủy lực hiệu RAF SUPREMACY AW HYDRAULIC AW68-6x5L (1 UNK(CTN) 6 bình x5L/bình (1 UNK (CTN)30Lít), hàm lượng bi-tum trên 70%, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt dùng c/ hs code dầu nhớt dùn)
- Mã HS 27101950: Dầu biến thế VHP (18l/Drun)... (mã hs dầu biến thế vh/ hs code dầu biến thế)
- Mã HS 27101950: Dầu phanh-Break Oil (1l/ lọ)... (mã hs dầu phanhbreak/ hs code dầu phanhbr)
- Mã HS 27101950: Dầu động cơ VHP (Gama HD40(18l/Drun)... (mã hs dầu động cơ vhp/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101950: Dầu hộp số bánh răng VHP (Green Lube topax Oil 220(18l/Drun))... (mã hs dầu hộp số bánh/ hs code dầu hộp số b)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Motul Rubric HM 68_D200L có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn motul/ hs code dầu nhờn mot)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn BECHEM Berusynth 46 H1_P20L có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn bechem/ hs code dầu nhờn bec)
- Mã HS 27101950: LUBRICANT- Dầu bôi trơn... (mã hs lubricant dầu/ hs code lubricant d)
- Mã HS 27101950: SUPER S MVI AW 68 HYDRAULIC FLUID 5 GALLON (Dầu thủy lực, 5 Gallon 18. 9 lít/xô). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s mvi aw/ hs code super s mvi)
- Mã HS 27101950: Dầu nhớt thủy lực (dầu bôi trơn hệ thống thủy lực), PTT Hydraulic 68, SAE: VG68, 18L/thùng, hàm lượng dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%, mới 100%. NSX: PTT Oil and Retail Business Public Co. , Ltd... (mã hs dầu nhớt thủy l/ hs code dầu nhớt thủ)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực KIV HM 100, distillates (petroleum) hydrotreated heavy paraffinic 90-99%, hàm lượng dầu mỏ >70% không chứa silicon (200 lít/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực ki/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: DẦU PHANH ANTI-RUST OIL (VETO-50/280)(1EA20L)-FS4000301... (mã hs dầu phanh anti/ hs code dầu phanh an)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực hbf4 (1 lọ 0. 5 lít) dùng cho xe nâng. Hàng mới 100%, PO IP011637... (mã hs dầu thủy lực hb/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực AW-32 (Dùng cho hệ thống ép nhựa trong máy thuỷ lực) (Paraffic Mineral Oil, Anti Oxidant, Corrosion Inhibitor). Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực aw/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Nhớt thủy lực, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thủy lực/ hs code nhớt thủy lự)
- Mã HS 27101950: Nhớt thuỷ lực Gazpromneft HLP-68 (205 Lít/ Thùng). Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thuỷ lực g/ hs code nhớt thuỷ lự)
- Mã HS 27101950: Nguyên liệu sản suất dầu thủy lực MOT-503 (hàm lượng dầu khoáng >70%), (180kg/ thùng/1 thùng), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực ATF 6S SP-4(200l/thùng) để kiểm tra áp lực của van từ... (mã hs dầu thủy lực at/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực, SK VEGA 68, 1 DRUM 200L, hàng mới 100 %... (mã hs dầu thủy lực s/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu máy nén khí, SK COMPRESSOR OIL RS46, 20L/PL, hàng mới 100 %... (mã hs dầu máy nén khí/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực có chứa hàm lượng trên 70% là dầu nguồn gốc từ dầu mỏ, (dùng làm mát động cơ) HYDROSYS AW 46 (20 lít/ thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực có/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu cắt LC Multicut 15, 200 Lít/Thùng, có chứa hàm lượng dầu mỏ từ 70-80%.... (mã hs dầu cắt lc mult/ hs code dầu cắt lc m)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực. Hiệu: Sinopec (L-HM 68 ANTI-WEAR HYDRAULIC OIL\200L/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực UNITED HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H 68, 1 thùng 18 lít, Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực un/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu bôi trơn- JXTGNipponOil&Energy FCL-525ST (200L/drum)... (mã hs dầu bôi trơn j/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực No. 68 (1thùng200 lít)... (mã hs dầu thủy lực no/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thắng Nomad Brake Fluid DOT 4, 250ml/chai, 24 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thắng nomad/ hs code dầu thắng no)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực ENI OSO TEC(ISO VG32)(200lit/thùng)(561/TB-CNHP ngày 11. 03. 2016)... (mã hs dầu thủy lực en/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực (Tellus S2M46- hãng Shell) cho thang tải hàng T12L004... (mã hs dầu thủy lực t/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực Hydol AW 32 (200 lít/ thùng). Nguyên liệu đầu vào đã đóng thuế BVMT từ TK nhập số 102874768510/A11 ngày 17/09/2019. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thủy lực hy/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Nhớt thủy lực, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thủy lực/ hs code nhớt thủy lự)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực 68*209L/ thùng... (mã hs dầu thủy lực 68/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực hbf4 (1 lọ 0. 5 lít) dùng cho xe nâng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hb/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Mobil Velocite No. 6_P20L, có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn mobil/ hs code dầu nhờn mob)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Shell Tellus S2 MX32_D209L, có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn shell/ hs code dầu nhờn she)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực (Tellus S2M46- hãng Shell) cho thang tải hàng T12L004... (mã hs dầu thủy lực t/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực Hydol AW 32 (200 lít/ thùng). Nguyên liệu đầu vào đã đóng thuế BVMT từ TK nhập số 102874768510/A11 ngày 17/09/2019. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hy/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Nhớt cầu, dùng cho xe nâng... (mã hs nhớt cầu dùng/ hs code nhớt cầu dù)
- Mã HS 27101950: Nhớt hộp số, dùng cho xe nâng... (mã hs nhớt hộp số dù/ hs code nhớt hộp số)
- Mã HS 27101950: Nhớt máy, dùng trong xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs nhớt máy dùng/ hs code nhớt máy dù)
- Mã HS 27101950: Dầu phanh, dùng trong hệ thống phanh xe nâng... (mã hs dầu phanh dùng/ hs code dầu phanh d)
- Mã HS 27101950: NHOT SP HYDRAULIC OIL VG 68 (1 PHUY 200 LIT)... (mã hs nhot sp hydraul/ hs code nhot sp hydr)
- Mã HS 27101950: Dầu phanh... (mã hs dầu phanh/ hs code dầu phanh)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực: VBC HYDRO BHW-68. Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực v/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực ENEOS SUPER HYRANDO 46 (200 lít/Phuy) (1 Pce~1 phuy)... (mã hs dầu thủy lực en/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Nhớt thủy lực... (mã hs nhớt thủy lực/ hs code nhớt thủy lự)
- Mã HS 27101950: Dầu thắng (dầu phanh)... (mã hs dầu thắng dầu/ hs code dầu thắng d)
- Mã HS 27101950: Dầu bôi trơn Hydol Way 68X (200 lít/ thùng) nhà sản xuất Moresco, hàng đã đóng thuế BVMT Tk số 103062016150. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn hy/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Tellus S2 MX46 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% tổng lượng)... (mã hs dầu nhờn tellus/ hs code dầu nhờn tel)
- Mã HS 27101950: Dầu thắng (phanh) (DOT3) hàng mới 100%... (mã hs dầu thắng phan/ hs code dầu thắng p)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực (HLP32) dùng cho bộ phận hãm thủy lực trong xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu nóng loại L-QC320. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nóng loại l/ hs code dầu nóng loạ)
- Mã HS 27101950: Dầu Shell Tellus S2 MX 32 (20 Lít)... (mã hs dầu shell tellu/ hs code dầu shell te)
- Mã HS 27101950: Dầu cắt gọt kim loại Tectyl Power 46 (20L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt kim/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực Tectyl Power 68 (200L/ Thùng). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu thủy lực te/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực-Tectyl Power 32 (200L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lựcte/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực (Dùng cho hệ thống ép nhựa trong máy thuỷ lực) (Paraffic Mineral Oil, Anti Oxidant, Corrosion Inhibitor)... (mã hs dầu thủy lực d/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Dầu thủy lực AW-46 (Dùng cho hệ thống ép nhựa trong máy thuỷ lực) (Paraffic Mineral Oil, Anti Oxidant, Corrosion Inhibitor)... (mã hs dầu thủy lực aw/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101950: Brake Fluid (dầu phanh)CALTEX BRK DOT3/4(hàng mới 100%)... (mã hs brake fluid dầ/ hs code brake fluid)
- Mã HS 27101950: Hydraulic Oil (dầu thuỷ lực)IDEMITSU HYD OIL- D200(hàng mới 100%)... (mã hs hydraulic oil/ hs code hydraulic oi)
- Mã HS 27101950: Dầu nhờn Motul Supraco 1030_D200L, có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn motul/ hs code dầu nhờn mot)
- Mã HS 27101950: Dầu thắng, Hàng mới 100%... (mã hs dầu thắng hàng/ hs code dầu thắng h)
- Mã HS 27101960: Dầu máy biến áp-Dự phòng cho máy biến áp. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu máy biến áp/ hs code dầu máy biến)
- Mã HS 27101960: Dầu máy biến thế IEC 60296: 2012, nguyên liệu sản xuất, hàng mới 100%.... (mã hs dầu máy biến th/ hs code dầu máy biến)
- Mã HS 27101960: Dầu biến thế có hàm lượng bi tum lớn hớn 70%, độ cách điện 80 kv trở lên. Hàng mới 100%... (mã hs dầu biến thế có/ hs code dầu biến thế)
- Mã HS 27101960: Dầu dùng cho máy biến áp Model: KUNLUN KI25X LUBRICANT (170 KG/Drum; 192 LIT/Drum). Hãng KUNLUN. Hàng mới 100%... (mã hs dầu dùng cho má/ hs code dầu dùng cho)
- Mã HS 27101960: Dầu cách điện máy biến áp điện lực áp 220kV NYTRO GEMINI X- Transformer Oil (không phải dầu nhờn, không có tác dụng bôi trơn). Hàng mới 100%,... (mã hs dầu cách điện m/ hs code dầu cách điệ)
- Mã HS 27101960: VTTB nhập khẩu thuộc dự án Lắp MBA thứ 2 TBA 500kV Tân Uyên. Mục A. 1: Dầu cách điện cho máy kháng dầu loại Nytro10XN(Tổng cộng 1 lô đóng trong 09 Cont20'. NW167620kg. GW168790KG). Mới 100%... (mã hs vttb nhập khẩu/ hs code vttb nhập kh)
- Mã HS 27101971: GASOIL 500PPM SULPHUR (dầu diesel 0. 05% S dành cho ô tô). khối lượng thực tế: 9970. 915tấn, đơn giá thực tế: 567. 449933usd/tấn... (mã hs gasoil 500ppm s/ hs code gasoil 500pp)
- Mã HS 27101971: Dầu Diesel (DO 0. 05%S)... (mã hs dầu diesel do/ hs code dầu diesel)
- Mã HS 27101971: Nhiên liệu Dầu diesel 0. 05S-II dùng cho ô tô (Lượng hàng nhập khẩu: 6, 800. 477 tấn, đơn giá: 598. 672082 usd/tấn)... (mã hs nhiên liệu dầu/ hs code nhiên liệu d)
- Mã HS 27101971: DẦU DO 0. 05S (Công ty cam kết bên bán đã đóng thuế môi trường)... (mã hs dầu do 005s c/ hs code dầu do 005s)
- Mã HS 27101971: Dầu nhiên liệu Diesel (Gasoil 0. 05 PCT Sulphur) C/O Form KV: K001-19-0949930 ngày 16/12/2019... (mã hs dầu nhiên liệu/ hs code dầu nhiên li)
- Mã HS 27101971: Dầu Diesel dùng cho oto, dùng để test mẫu, 2 lít/can, có 6 can. mới 100%... (mã hs dầu diesel dùng/ hs code dầu diesel d)
- Mã HS 27101971: DẦU DIESEL... (mã hs dầu diesel/ hs code dầu diesel)
- Mã HS 27101971: Dầu DIESEL 0. 05S-II, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100%... (mã hs dầu diesel 005/ hs code dầu diesel 0)
- Mã HS 27101971: Dầuu DIESEL 0. 05S-II, dùng cho xe ô tô, hàng mớii 100%... (mã hs dầuu diesel 00/ hs code dầuu diesel)
- Mã HS 27101971: Dầu nhiêu liệu Diesel (Gasoil 0, 05 PCT Sulphur; DO 0. 05S)... (mã hs dầu nhiêu liệu/ hs code dầu nhiêu li)
- Mã HS 27101971: Nhiên liệu DIEZEN (GASOIL 0. 05 PCT SULPHUR), SL: 515. 79 MTS (+/-10%), TG: 310, 033. 12 USD. TX THEO TK TN 103073115133... (mã hs nhiên liệu diez/ hs code nhiên liệu d)
- Mã HS 27101971: NHIEN LIEU DIESEL CHO OTO (GASOIL 0. 05 PCT SULPHUR, DO 0. 05)... (mã hs nhien lieu dies/ hs code nhien lieu d)
- Mã HS 27101971: Dầu nhiên liệu Diesel (Gasoil 0, 05 PCT Sulphur)... (mã hs dầu nhiên liệu/ hs code dầu nhiên li)
- Mã HS 27101972: Dầu DO dùng cho xe nâng/ DIESEL OIL FOR FORKLIFT TRUCK (200 LIT/DRUM)... (mã hs dầu do dùng cho/ hs code dầu do dùng)
- Mã HS 27101972: Dầu Diezel Do 0. 05S-II... (mã hs dầu diezel do 0/ hs code dầu diezel d)
- Mã HS 27101972: DẦU DIESEL (DÙNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN)... (mã hs dầu diesel dùn/ hs code dầu diesel)
- Mã HS 27101972: Diesel 0, 001%S- lấy từ TK 103016326340/C11 ngày 28/11/2019... (mã hs diesel 0001%s/ hs code diesel 0001)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel, hàng mới 100% (dùng để chạy máy phát điện)... (mã hs dầu diesel hàn/ hs code dầu diesel)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel 0. 05%S dùng cho máy phát điện của nhà máy.... (mã hs dầu diesel 005/ hs code dầu diesel 0)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel 0. 05%S-II... (mã hs dầu diesel 005/ hs code dầu diesel 0)
- Mã HS 27101972: Oil (Dầu diezen), Hàng mới 100%... (mã hs oil dầu diezen/ hs code oil dầu die)
- Mã HS 27101972: Dầu diezen 0. 05%S... (mã hs dầu diezen 005/ hs code dầu diezen 0)
- Mã HS 27101972: Dầu Diezen- DO 0. 05S (Hàng mới 100%)... (mã hs dầu diezen do/ hs code dầu diezen)
- Mã HS 27101972: Dầu Diesel chạy máy phát điện. Hàng mới 100%... (mã hs dầu diesel chạy/ hs code dầu diesel c)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel (DO 0. 05S) dùng trong sản xuất. Quy cách đóng gói 200L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu diesel do/ hs code dầu diesel)
- Mã HS 27101972: Dầu Diesel dùng cho máy phát điện, mã vật tư: CM02-001021, hàng mới 100%... (mã hs dầu diesel dùng/ hs code dầu diesel d)
- Mã HS 27101972: Dầu DO... (mã hs dầu do/ hs code dầu do)
- Mã HS 27101972: Dầu Diezel Do 0. 05S-II... (mã hs dầu diezel do 0/ hs code dầu diezel d)
- Mã HS 27101972: Dầu Diesel (hàng mới 100%)... (mã hs dầu diesel hàn/ hs code dầu diesel)
- Mã HS 27101972: Dầu diesel 0, 05S (DO 0, 05S-II)... (mã hs dầu diesel 005/ hs code dầu diesel 0)
- Mã HS 27101979: Dầu Mazut (FO 3. 0%S)- nhiên liệu đốt lò... (mã hs dầu mazut fo 3/ hs code dầu mazut f)
- Mã HS 27101979: Dầu động cơ cho xe cứu thương(engine oil), Thành phần có hàm lượng 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dạng nhớt 1L/can, mới 100%... (mã hs dầu động cơ cho/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101979: DAU NHIEN LIEU (FUEL OIL 180CST 3. 0S, FO 3. 0S)... (mã hs dau nhien lieu/ hs code dau nhien li)
- Mã HS 27101979: Dầu FO-R(Dầu nhiên liệu sản xuất từ nguyên liệu cao su tái chế) phục vụ hệ thống lò hơi, không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất... (mã hs dầu fordầu nh/ hs code dầu fordầu)
- Mã HS 27101979: Dầu FO-R (Dầu nhiên liệu có nguồn gốc từ quá trình nhiệt phân liên tục các phế liệu cao su. Kết quả giám định số 536/PTPLMN-NV ngày 31/10/2013)... (mã hs dầu for dầu n/ hs code dầu for dầ)
- Mã HS 27101979: Hoá chất làm mẫu thử chỉ số octan dùng trong phòng thí nghiệm CALIFORNIA PHASE-III CERTFUEL- Dầu có nguồn gốc dầu mỏ, có hàm lượng > 70%, 1drum/54 GAL- 373kg/ 2 DRUM. Mới 100%... (mã hs hoá chất làm mẫ/ hs code hoá chất làm)
- Mã HS 27101979: Nhiên liệu dầu FO 0. 5S (FUEL OIL 180 CST). Lượng hàng thực nhập 98. 844 tấn... (mã hs nhiên liệu dầu/ hs code nhiên liệu d)
- Mã HS 27101979: Dầu FO- R(Dầu nhiên liệu sản xuất từ nguyên liệu cao su)... (mã hs dầu fo rdầu n/ hs code dầu fo rdầ)
- Mã HS 27101979: Phế liệu dầu động cơ hộp số và bôi trơn tổng hợp thải (bị loại ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉ lệ vật liệu không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu dầu độ/ hs code phế liệu dầu)
- Mã HS 27101979: DAU NHIEN LIEU (FUEL OIL 380CST 0. 5S)... (mã hs dau nhien lieu/ hs code dau nhien li)
- Mã HS 27101981: Xăng máy bay- Aviation Turbine fuel Military F24 (Jet JB8). hàng nhập cho phòng thí nghiệm... (mã hs xăng máy bay a/ hs code xăng máy bay)
- Mã HS 27101981: NHIEN LIEU BAY JET A-1 CO DO CHOP CHAY TU 23 DO C TRO LEN.... (mã hs nhien lieu bay/ hs code nhien lieu b)
- Mã HS 27101981: Nhiên liệu động cơ máy bay JET-A1 (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên. Hàng miễn thuế theo điểm đ khoản 9 điều 16 luật thuế 107/2016/QH 13 của Quốc Hội. Trị giá HĐ: 4, 100, 077. 60 USD... (mã hs nhiên liệu động/ hs code nhiên liệu đ)
- Mã HS 27101981: NHIEN LIEU BAY JET A-1 CO DO CHOP CHAY TU 23 DO C TRO LEN... (mã hs nhien lieu bay/ hs code nhien lieu b)
- Mã HS 27101981: Nhiên liệu động cơ máy bay Jet A-1(Nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên... (mã hs nhiên liệu động/ hs code nhiên liệu đ)
- Mã HS 27101983: Dầu Lửa K. O (Kerosen)... (mã hs dầu lửa ko ke/ hs code dầu lửa ko)
- Mã HS 27101983: Dầu hỏa... (mã hs dầu hỏa/ hs code dầu hỏa)
- Mã HS 27101983: Dầu hôi (Dầu hỏa)... (mã hs dầu hôi dầu hỏ/ hs code dầu hôi dầu)
- Mã HS 27101983: Dầu kerosene (KO). (Hàng không thuộc đối tượng chịu thuế môi trường theo công văn số: 2018/BTC-TCHQ ngày 06/02/2013, 1 lít 0. 7781 kg) (không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất)... (mã hs dầu kerosene k/ hs code dầu kerosene)
- Mã HS 27101983: Dầu Hỏa K. O (Kerosen)... (mã hs dầu hỏa ko ke/ hs code dầu hỏa ko)
- Mã HS 27101983: Dầu Hỏa K. O(Kerosen)... (mã hs dầu hỏa koker/ hs code dầu hỏa ko)
- Mã HS 27101983: DẦU HỎA (KEROSENE, KO)... (mã hs dầu hỏa kerose/ hs code dầu hỏa ker)
- Mã HS 27101989: Dầu trung có nguồn gốc từ dầu mỏ/ WO-1900 (mã NPL 3005004), hàng mới 100%... (mã hs dầu trung có ng/ hs code dầu trung có)
- Mã HS 27101989: Dung môi dùng trong sản xuất dầu bôi trơn và dầu máy công nghiệp EXXSOL D-80 (Dầu chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu trung)... (mã hs dung môi dùng t/ hs code dung môi dùn)
- Mã HS 27101989: Dầu dùng đế sản xuất nến, chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu trung, tên thương mại (Liquid Alkanes), hàng mới 100%... (mã hs dầu dùng đế sản/ hs code dầu dùng đế)
- Mã HS 27101989: Dầu trục cao tốc MOBIL VELOCITE OIL NO. 3, 20L, PAIL... (mã hs dầu trục cao tố/ hs code dầu trục cao)
- Mã HS 27101989: Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu trung- D80; kq giám định số: 2710/TB-PTPL... (mã hs dầu có nguồn gố/ hs code dầu có nguồn)
- Mã HS 27101989: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại CLEAN SUPER VN-P (chứa hàm lượng dầu khoáng >70%) (18 lít/ can/5 can), (không chứa thành phần nguy hiểm theo NĐ 113/2017/NĐ-CP), Mới 100%... (mã hs chế phẩm làm sạ/ hs code chế phẩm làm)
- Mã HS 27101989: Dầu chống gỉ sét (Dau Trung khac va cac phe pham)-TW... (mã hs dầu chống gỉ sé/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101989: Chế phẩm dầu chống gỉ NONRUSTER P307N(200L/Phuy) có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu trung, NSX YUSHIRO MALAYSIA SDN. BHD. Mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu ch/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101989: Chất hoá dẻo (Chemical Plasticizer) Hàng mới 100%... (mã hs chất hoá dẻo c/ hs code chất hoá dẻo)
- Mã HS 27101989: Dầu làm mát sản phẩm DAPHNE SUPER DRAW S10, 200L/Drum... (mã hs dầu làm mát sản/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101989: Dầu bôi trơn thành phẩm DAPHNE CLEANER NH DRUM 200L, hàm lượng bitum trên 70%, đóng gói 200 lít/thùng, hàng mới 100% #32920316-20000E020... (mã hs dầu bôi trơn th/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101989: Dầu chống gỉ bôi trơn dùng để tháo bu lông RP7 (420ml/Lọ), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ bô/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101989: Dầu chống rỉ sét và bôi trơn RP7 (2. 1 lít/7 lọ)... (mã hs dầu chống rỉ sé/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101989: Dầu chống gỉ nguồn gốc từ dầu mỏ Nonruster P307N (1 thùng 200 lít)... (mã hs dầu chống gỉ ng/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101989: Dầu chống gỉ R-317W, Dùng để chống gỉ các SP gia công. Chế phẩm dầu có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, phân đoạn dầu trung (Rust preventive), 18L/1 can, mới 100%, 02Can... (mã hs dầu chống gỉ r/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực (CPC HYDRAULIC OIL 32AWS). Hàng mới xin giám định... (mã hs dầu thủy lực c/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực siêu dùng để bôi trơn máy móc (CPC HYDRAULIC OIL SUPER 68AWS). Hàng mới xin giám định... (mã hs dầu thủy lực si/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: LIGHT LIQUID PARAFFIN USP41/BP2018 (tá dược sản xuất thuốc tân dược) batch no. LLP/024/2019-20 nsx T11/2019 hd T10/2022, 175kg/phi, hàng mới 100%... (mã hs light liquid pa/ hs code light liquid)
- Mã HS 27101990: Dầu dùng để sản xuất nến, chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng (tên thương mại: Liquid Alkanes 150N), Hiệu và nhà sx: ISU CHEMICAL, mới 100%.... (mã hs dầu dùng để sản/ hs code dầu dùng để)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HYDRAULIC 68 WHITE COLOR 200L... (mã hs dầu nhớthydrau/ hs code dầu nhớthyd)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-VIRGIN DIESEL ENGINE OIL SAE 20W50 API CI-4 200L... (mã hs dầu nhớtvirgin/ hs code dầu nhớtvir)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ, chứa hàm lượng dầu khoáng>70% tính theo khối lượng, thuộc dầu nặng, (Petroleum hydrocarbon (CAS 64742-52-5 29%, ) <96%, Rust Preventive Additive >4%, PTPL: 9153/TB-TCHQ (6/10/2015)... (mã hs dầu chống gỉ c/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HP HYDRAULIC AW68 200L... (mã hs dầu nhớthp hyd/ hs code dầu nhớthp)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HP HEAVY DUTY 20W50 CF-4 200L... (mã hs dầu nhớthp hea/ hs code dầu nhớthp)
- Mã HS 27101990: CHÂT DÂU HỒ- OIL FOR TEXTILE WARPING PW (hang hoa phuc vu san xuat trong nganh det, hang moi 100%)- Tham khao sô 640/TB-PTPL TPHCM 15. 04. 2016. 1 LIT 0. 86 KGM... (mã hs chât dâu hồ oi/ hs code chât dâu hồ)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt (dùng cho máy tiện)... (mã hs dầu cắt dùng c/ hs code dầu cắt dùn)
- Mã HS 27101990: Dầu mài 9 dùng cho máy mài)... (mã hs dầu mài 9 dùng/ hs code dầu mài 9 dù)
- Mã HS 27101990: Dầu mài GURINDING FLUID X89 (20 lit/can) (dùng cho máy tiện mài)... (mã hs dầu mài gurindi/ hs code dầu mài guri)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn Vacuum pump oil MR200, có hàm lượng >70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (18 lít/ 1 can)... (mã hs dầu bôi trơn va/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu bôi trơn (G-6339T, Metal Working Oil-200Lt/Drum)... (mã hs chế phẩm dầu bô/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Dầu gia công cắt gọt kim loại, có thành phần cơ bản > 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (20 lít/thùng). METAL WORKING OIL C-21. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gia công cắ/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn dùng trong gia công kim loại có thành phần cơ bản > 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (200 lít/ thùng). METAL WORKING OILS NC-31M. Hàng mới 100%... (mã hs dầu bôi trơn dù/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HAVENS SUPER 8000 SAE 10W40 API SM 12X1L... (mã hs dầu nhớthavens/ hs code dầu nhớthav)
- Mã HS 27101990: Dầu thông khuôn QQ-17, dung tích 550ml/bình (24 bình/Thùng), dùng để rửa khuôn, hàng mới 100%... (mã hs dầu thông khuôn/ hs code dầu thông kh)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ sét kim loại, model: SX-44(AR-S), dung tích 450ml/bình (24 bình/Thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ sé/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ WD-40. Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ wd/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mát Soluble Oil S-502CF, dùng cho máy CNC, (200 lít/thùng) có hàm lượng dầu mỏ trên 70%... (mã hs dầu làm mát sol/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực 68AW (LA67068) (T/200L) Mua từ hàng nhập khẩu tại tk số: 10267589696 ngày 31/05/2019... (mã hs dầu thủy lực 68/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu hóa dẻo làm mềm cao su, có hàm lượng bi-tum 70% trở lên, S-OIL PROCESS OIL 60, 200L/thùng, 40 thùng, hàng mới 100%.... (mã hs dầu hóa dẻo làm/ hs code dầu hóa dẻo)
- Mã HS 27101990: Dầu dùng làm dầu tôi kim loại Marquench 722 dùng để làm nguội sản phẩm (1 thùng 200 lít) 0320. 991. 435- Hàng mới 100%- CKSDGD: 9810/TB-TCHQ-13/10/2016... (mã hs dầu dùng làm dầ/ hs code dầu dùng làm)
- Mã HS 27101990: Mẫu dầu nhờn, nhãn hiệu: Mobilgard (M420, 540, Mobil special 20w50), 2 lít/chai, 3 chai... (mã hs mẫu dầu nhờn n/ hs code mẫu dầu nhờn)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt Texol Soluble Cutting Oil, loại 1000 lít/ thùng, hàm lượng Bitum chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%.... (mã hs dầu cắt gọt tex/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: Chất trợ gia công dùng trong sản xuất nhựa LIQUID PARAFFIN-250G, Mã LP 250G, chế phẩm chứa trên 70% khối lượng là dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng. Hàng mới 100%... (mã hs chất trợ gia cô/ hs code chất trợ gia)
- Mã HS 27101990: Phụ gia cao su NA-80 (Thành phần: Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic: 40-60%, Distillates (petroleum), hydrotreated middle: 20-40%). 20pallet: 1pallet4drums688kgs771kgs... (mã hs phụ gia cao su/ hs code phụ gia cao)
- Mã HS 27101990: SHELL CORENA S3 R 46 (Dầu máy nén khí dùng trong công nghiệp, 20lít/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs shell corena s3/ hs code shell corena)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu có chứa >70%là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn nặng (loại W-150 (LIQUID) dùng làm giày)... (mã hs chế phẩm dầu có/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Dầu khoáng Parafin- LIGHT LIQUID PARAFFIN (WMO 12) dùng trong công nghiệp sản xuất hóa mỹ phẩm (Mới 100%)... (mã hs dầu khoáng para/ hs code dầu khoáng p)
- Mã HS 27101990: Dầu Paraffin, mã hàng T-250, dùng để sản xuất hạt phụ gia CaCO3.... (mã hs dầu paraffin m/ hs code dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: Dầu ra nhiệt máy rửa (20L/thùng). Hàng mới 100% (32A)... (mã hs dầu ra nhiệt má/ hs code dầu ra nhiệt)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mát (thành phần chinh 20% IPA+ 80% Methylal), 15kg/thùng, mới 100%... (mã hs dầu làm mát th/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm 9600145 dùng trong sản xuất dầu nhờn (có nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng- Highly refined mineral oil-Cas No: 72623-86-0, 64742-54-7, 72623-87-1)... (mã hs chế phẩm 960014/ hs code chế phẩm 960)
- Mã HS 27101990: Dầu trắng (Liquid paraffin white oil T-350), là dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng. Dùng trong ngành sản xuất hạt phụ gia cho ngành nhựa, mới 100%... (mã hs dầu trắng liqu/ hs code dầu trắng l)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm từ dầu mỏ dùng sản xuất găng tay cao su (Freesil N)... (mã hs chế phẩm từ dầu/ hs code chế phẩm từ)
- Mã HS 27101990: Dầu truyền nhiệt 22A (làm nóng nguyên liệu), (20L/pail). Hàng mới 100%... (mã hs dầu truyền nhiệ/ hs code dầu truyền n)
- Mã HS 27101990: Dầu hoa dẻo cao su RPO 140 (chế phẩm có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng, nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân loại dầu nặng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu hoa dẻo cao/ hs code dầu hoa dẻo)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm có chứa >70% khối lượng dầu nhẹ có nguồn gốc từ dầu mỏ và phụ gia (loại không chứa chứa dầu diesel sinh học)/ CLEANSOLDER... (mã hs chế phẩm có chứ/ hs code chế phẩm có)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ dùng để phủ bề mặt thép, chế phẩm dầu thuộc phân đoạn dầu nặng có chứa hàm lượng dầu khoáng lớn hơn 70%, mới 100%- Anti- Rust Oil RP-1616-P... (mã hs dầu chống rỉ dù/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu máy nén khí Kobelco P-HD11-509, dùng trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs dầu máy nén khí/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ P377 (200L/Thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ p3/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm chống gỉ... (mã hs chế phẩm chống/ hs code chế phẩm chố)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt Epoxy 2232 (dùng để làm mát cho máy NC 200l/ Thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs dầu cắt gọt epo/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: PROCESS OIL P-4L/ Chế phẩm dầu có chứa >70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn nặng (GD 1149/TB-KD3 ngày 19/12/16) (Nguyên liệu dùng phục vụ sx sp của cty, không tiêu thụ nội địa)... (mã hs process oil p4/ hs code process oil)
- Mã HS 27101990: Dầu trắng (Paraffin Oil) là chế phẩm có chứa trên 70% khối lượng là dầu khoáng nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm chất trợ gia công trong ngành công nghiệp nhựa, mã hàng 500N. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu trắng para/ hs code dầu trắng p)
- Mã HS 27101990: Dầu tia lửa điện ELCD-250 (dùng cho máy cắt gọt bằng tia lửa điện), (Hydrocarbon parafin oil;Anti-Oxidant). Mới 100%... (mã hs dầu tia lửa điệ/ hs code dầu tia lửa)
- Mã HS 27101990: Dầu xử lý nhiệt DAPHNE HI-TEMP OIL X (Heat Treating Oil) 200L/drum (3201006011)... (mã hs dầu xử lý nhiệt/ hs code dầu xử lý nh)
- Mã HS 27101990: Hỗn hợp Hydrocacbon thơm-Nhựa từ dầu mỏ Rubber Process Oils PW90 (đã nhập khẩu và kiểm hóa tại TK 102775291031 ngày 24/07/2019)... (mã hs hỗn hợp hydroca/ hs code hỗn hợp hydr)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ APP RP02, can 18L (6 can), hàng mới 100%, TPC: Dầu hỏa... (mã hs dầu chống gỉ ap/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực APP H46, phuy 209 lít (1 phuy), Thành phần chính: Dầu gốc khoáng tinh chế, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực ap/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-TL 923 INFINEUM D1219 200KG... (mã hs dầu nhớttl 923/ hs code dầu nhớttl)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-TL 926 INFINEUM SV261 170KG... (mã hs dầu nhớttl 926/ hs code dầu nhớttl)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt (dạng chế phẩm) (Có nguồn gốc từ dầu mỏ)- DAPHNE ALPHA COOL EW(20LIT/CAN)... (mã hs dầu cắt dạng c/ hs code dầu cắt dạn)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn (dạng chế phẩm) (Có nguồn gốc từ dầu mỏ)-DAPHNE SUPER HYDRO 32A(20LIT/CAN)... (mã hs dầu bôi trơn d/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu thuỷ lực chứa trên 70% dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏ MOBIL SHC CIBUS 46, 20LT, PAIL... (mã hs dầu thuỷ lực ch/ hs code dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mền cao su/ nhựa//(CAS: 64742-54-7) (LUBRICANTS W-30)... (mã hs dầu làm mền cao/ hs code dầu làm mền)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn hộp số Shell Spirax S2 ATF D2 12*1L... (mã hs dầu bôi trơn hộ/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Chất lỏng thủy lực Hydol AW-68 (hàm lượng dầu khoáng > 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng) (20 lít/can/3 can), hàng mới 100%... (mã hs chất lỏng thủy/ hs code chất lỏng th)
- Mã HS 27101990: Dầu truyền động Shell Spirax S4 CX 30 1*209L... (mã hs dầu truyền động/ hs code dầu truyền đ)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-OIL AGRINOL MGE-68B 17. 5 KGS... (mã hs dầu nhớtoil ag/ hs code dầu nhớtoil)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-ENGINE OIL "AGRINOL 15W-40 CG-4/SJ 5. 85KGS... (mã hs dầu nhớtengine/ hs code dầu nhớteng)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HYPEX EP 680 210L... (mã hs dầu nhớthypex/ hs code dầu nhớthyp)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-PETRON GEP 90 210L... (mã hs dầu nhớtpetron/ hs code dầu nhớtpet)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-HYDROTUR AW 68 210L... (mã hs dầu nhớthydrot/ hs code dầu nhớthyd)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-REV-X CH-4 20W50 210L... (mã hs dầu nhớtrevx/ hs code dầu nhớtrev)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-PETROGREASE MP 3 400LBS... (mã hs dầu nhớtpetrog/ hs code dầu nhớtpet)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-SPRINT 4T RIDER 12X800ML... (mã hs dầu nhớtsprint/ hs code dầu nhớtspr)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-ULTRON TOURING 20W50 6X4L... (mã hs dầu nhớtultron/ hs code dầu nhớtult)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-BLAZE RACING SYN BLND SM/CF 5W30 24X1L... (mã hs dầu nhớtblaze/ hs code dầu nhớtbla)
- Mã HS 27101990: Chất phá bọt PATADD AF11, chế phẩm chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, dạng lỏng, dùng trong sản xuất sơn, Số CAS: 8042-47-5, mới 100% (170kg/thùng)... (mã hs chất phá bọt pa/ hs code chất phá bọt)
- Mã HS 27101990: Aigle Lubricant VG32: dầu thủy lực dùng trong bộ hãm thủy lực (hàm lượng dầu mỏ 90%-99. 9%), mã VG32, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng, hàng mới 100%... (mã hs aigle lubricant/ hs code aigle lubric)
- Mã HS 27101990: Aigle Hydraulic oil AW100: Dầu thủy lực dùng trong bộ hãm thủy lực, mã AW100, hiệu Aigle, đóng gói 200L/thùng (hàm lượng dầu mỏ 90%- 99. 9%), hàng mới 100%... (mã hs aigle hydraulic/ hs code aigle hydrau)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực- HYDRAULIC S1 M68 HK (209L/1DRUM) (40 thùng 8360 lít) (gd: 878/TB-KD4, ngay: 19/06/19)... (mã hs dầu thủy lực h/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: DẦU PARAFFIN OIL KAN (đã qua xử lý tách phần nhẹ) dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ dùng trong ngành công nghiệp nhựa. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu paraffin oi/ hs code dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: Dầu khoáng chưng cất từ hắc ín than đá là Chế phẩm có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng RPO 140, Mới 100%. (Hàng nhập khẩu để bán KD).... (mã hs dầu khoáng chưn/ hs code dầu khoáng c)
- Mã HS 27101990: Dầu có chứa 100% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn nặng, dùng làm dầu hóa dẻo (Naphthenic Oil (A1004 Rubber Softening Agent)). PTPL số 602/TB-KĐ3 ngày 12/04/2018.... (mã hs dầu có chứa 100/ hs code dầu có chứa)
- Mã HS 27101990: Liquid parafin-Chế phẩm có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng (1 kg1. 25L)- (GĐ số 368/TB-KĐ4 (19/12/2016))... (mã hs liquid parafin/ hs code liquid paraf)
- Mã HS 27101990: Nguyên liệu sử dụng cho nhà máy gia công và xử lý cơ khí: Dầu làm nguội trong quá trình gia công kim loại- BRIGHT QUENCH 200N (200 Lít/Thùng). KQPL: 5045/TB-TCHQ (03/06/2015). Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sử/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27101990: Dầu gốc PROCESS OIL DNM-HW có nguồn gốc từ dầu mỏ, phân đoạn dầu nặng hàm lượng dầu khoáng trên 70% khối lượng, nhà sản xuất: DONG NAM PETROLEUM IND. CO. , LTD dùng sản xuất dầu cách điện, mới 100%... (mã hs dầu gốc process/ hs code dầu gốc proc)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ Rust Coat 370 (200L/Phuy)... (mã hs dầu chống gỉ ru/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt SEARCHING CUT MX-450R (200L/phuy)... (mã hs dầu cắt searchi/ hs code dầu cắt sear)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn IDEMITSU DAPHNE SUPER HYDRO 46A (20L/CAN)... (mã hs dầu bôi trơn id/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực dùng cho máy ép có chứa 99-100% thành phần dầu JXTG SUPER HYRANDO 46 (20L/CAN)... (mã hs dầu thủy lực dù/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu dùng để bôi trơn UNIPRESS PA5 (20lit/Can)... (mã hs dầu dùng để bôi/ hs code dầu dùng để)
- Mã HS 27101990: Dầu khoan NIHON KOHSAKUYU CUTTING OIL C-443A (18L/can)... (mã hs dầu khoan nihon/ hs code dầu khoan ni)
- Mã HS 27101990: Dầu Parafin (WHITE OIL) CTHH: CnH2n+2. Nguyên liệu dùng trong sản xuất nhựa, 1 thùng 200 lít. Hàng mới 100%... (mã hs dầu parafin wh/ hs code dầu parafin)
- Mã HS 27101990: Dầu tôi luyện bu lông, ốc vít, dùng để làm nguội trong công đoạn xử lý nhiệt (gốc dầu 75%) (200 Lit/thùng), nhãn hiệu CONTG 100T, hàng mới 100%.... (mã hs dầu tôi luyện b/ hs code dầu tôi luyệ)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-SHELL ADVANCE AX3 20W40 MOTORCYCLE OIL 12L... (mã hs dầu nhớtshell/ hs code dầu nhớtshe)
- Mã HS 27101990: ALL FLEET E 500 20W50, API CH-4 18L (Dầu động cơ dùng trong công nghiệp, 18lít/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs all fleet e 500/ hs code all fleet e)
- Mã HS 27101990: ALL FLEET TURBO 20W50, API CF-4, 18L (Dầu động cơ dùng trong công nghiệp, 18lít/thùng). Hàng mới 100%.... (mã hs all fleet turbo/ hs code all fleet tu)
- Mã HS 27101990: Dầu RP7 to 300g... (mã hs dầu rp7 to 300g/ hs code dầu rp7 to 3)
- Mã HS 27101990: Phụ gia cho mực in, chế phẩm có dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàm lượng dầu hydrocacbon mạch thẳng >70%- Antifoam WS 916B, 5 thùng x 22. 5l/thùng... (mã hs phụ gia cho mực/ hs code phụ gia cho)
- Mã HS 27101990: DẦU NHỜN- TONNA S2 M68 (Dầu công nghiệp dùng trong hệ thống rãnh trượt, hàm lượng Bitum trên 70%, đóng 209L/PHUY)... (mã hs dầu nhờn tonna/ hs code dầu nhờn to)
- Mã HS 27101990: Fluid Genera 9 S- Chế phẩm chứa trên 70%, khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng Hàng NK theo KQGĐ số: 1164/TB-KĐ3 ngày 20. 12. 16, (19, 110 kg 23, 051. 87 litre)... (mã hs fluid genera 9/ hs code fluid genera)
- Mã HS 27101990: Dầu máy 40HD. Mới 100%.... (mã hs dầu máy 40hd m/ hs code dầu máy 40hd)
- Mã HS 27101990: Dầu máy SYNLUBE HT-36. Mới 100%.... (mã hs dầu máy synlube/ hs code dầu máy synl)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt SILISOL DX-9. Mới 100%.... (mã hs dầu cắt gọt sil/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: Nguyên liệu sản xuất chất chống gỉ bề mặt kim loại RUSCON CL-1 CONC (hàm lượng dầu khoáng >70%)(180 kg/thùng/2 thùng)(1. 25 lít/kg), (không chứa thành phần nguy hiểm theo NĐ 113/2017/NĐ-CP). Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27101990: DIANA PROCESS OIL PR-90 Dầu hoá dẻo cao su, hàng mới 100% (01 liter 0. 865 kgs)... (mã hs diana process o/ hs code diana proces)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu chứa trên 70% khối lượng là dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng (INDUSTRIAL PARAFIN SN150); NSX: HABEEBEE JAWON CO. , LTD; hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu ch/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Isopar G (B) (Isoparaffinic Hydrocarbon, Cas No. 64742-48-9) (Dung môi hòa tan bột nhựa PTFE) (100% gốc dầu hỏa) (Hàng mới 100%)... (mã hs isopar g b i/ hs code isopar g b)
- Mã HS 27101990: Dung dịch sục rửa động cơ xăng (thành phần có chứa dầu >75%), Part No: 0881480061, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, hàng mới 100%... (mã hs dung dịch sục r/ hs code dung dịch sụ)
- Mã HS 27101990: Dầu phun lõi lọc bộ lọc gió: 29-SAE10K Oil 10 BL51161(Thông báo: 9467/TB-TCHQ ngày 13/10/2015)-hàng mới 100% (172 kg 200 lit)... (mã hs dầu phun lõi lọ/ hs code dầu phun lõi)
- Mã HS 27101990: Phụ gia sản xuất dầu bôi trơn- PN-2000 (TP: Dầu khoáng gốc dầu mỏ), mã Cas: 8042-47 (152kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs phụ gia sản xuấ/ hs code phụ gia sản)
- Mã HS 27101990: Dầu Paraffin white T-350 dùng trong ngành nhựa, hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, đóng gói trong 1 Flexi bag. Mới 100%... (mã hs dầu paraffin wh/ hs code dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: MTL 6058-J- Chế phẩm dầu nhờn chứa trên 70% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ thuộc phân đoạn dầu nặng, dùng để sx dầu bôi trơn 200lit/thùng CAS: 64742-52-5. PTPL 926/TB-KĐ 3 NGÀY 23/05/2018... (mã hs mtl 6058j chế/ hs code mtl 6058j)
- Mã HS 27101990: Dung dịch chuẩn độ nhớt, mã: 150-600-182, 500ml/chai, tp: dầu khoáng trắng 100% (dùng hiệu chuẩn cho máy đo độ nhớt trong phòng thí nghiệm). Hãng SCPScience, mới 100%... (mã hs dung dịch chuẩn/ hs code dung dịch ch)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ, (đơn vị tính bìnhcái)(250ml/ bình), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu chống oxy hóa Antoxidation oil. Thành phần Mineral oil+ White mineral oil(Dùng trong sản xuất ắc quy) số CAS: 8042-47-5... (mã hs dầu chống oxy h/ hs code dầu chống ox)
- Mã HS 27101990: Dầu Mobil DTE oil light ISO32 (20kg/thùng); Hàng mới 100%... (mã hs dầu mobil dte o/ hs code dầu mobil dt)
- Mã HS 27101990: Dầu trục R12 LA76012 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn các trục máy... (mã hs dầu trục r12 la/ hs code dầu trục r12)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mát đặc biệt LB73675 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để làm mát máy công cụ... (mã hs dầu làm mát đặc/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101990: Dầu đường trượt 68 LA81068 chứa hàm lượng 80% là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng để bôi trơn đường rãnh trượt của các máy công cụ... (mã hs dầu đường trượt/ hs code dầu đường tr)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu SHELL BS 150 (29-RO04K) (chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ >70% khối lượng, thuộc phân đoạn dầu nặng) dùng để sản xuất bán thành phẩm cao su. Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm dầu sh/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Light Mineral Oil NF (Savonol-L) (Carnation)-Nguyên liệu sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân (Hydrocarbon- không thơm, paraphin long dầu có nguồn gốc từ dầu)... (mã hs light mineral o/ hs code light minera)
- Mã HS 27101990: Rubber Plasticizer Oil (Chế phẩm dầu, có chứa xấp xỉ 100% dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng)... (mã hs rubber plastici/ hs code rubber plast)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực: Hydraulic oil; (1 thùng 200 lít); 80 thùng... (mã hs dầu thủy lực h/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu Mobil DTE 24 (208LT/phuy), Mobil DTE24_PO IP012265... (mã hs dầu mobil dte 2/ hs code dầu mobil dt)
- Mã HS 27101990: Dầu chân không (20 lít/can) _ Oil neoback MR-200 [ZOHV03070009]... (mã hs dầu chân không/ hs code dầu chân khô)
- Mã HS 27101990: Dầu Kixx Therm 46- 200 lít, hàng mới 100%... (mã hs dầu kixx therm/ hs code dầu kixx the)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn UNIPRESS PA5 (20 lit/can) (thành phần: highly refined petroleum oil, petroleum hydrocarbon) (hàng mới)... (mã hs dầu bôi trơn un/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu UV968 (05kg/thùng), dùng để tráng bóng lên mặt giấy, hàng mới 100%... (mã hs dầu uv968 05kg/ hs code dầu uv968 0)
- Mã HS 27101990: Dầu bóng 8350 (50kg/ thùng), dùng để tráng bóng lên mặt giấy, hàng mới 100%... (mã hs dầu bóng 8350/ hs code dầu bóng 835)
- Mã HS 27101990: Dầu Paraffin nhãn hiệu Vila, hàng mới 100%. (Hàng đã nộp thuế BVMT thuộc dòng hàng 1 TK số: 101643733000/A11 ngày 06/10/2017... (mã hs dầu paraffin nh/ hs code dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: Dầu dùng để rửa kim loại Aquasolvent GF200L/DM (200 Lít/Drum). Hàng mới 100%... (mã hs dầu dùng để rửa/ hs code dầu dùng để)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-COMP SUPER 68 PA 18L... (mã hs dầu nhớtcomp s/ hs code dầu nhớtcom)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-XLD 20W50 API SG/CD 4X4L... (mã hs dầu nhớtxld 20/ hs code dầu nhớtxld)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-MAXLIFE DEX/MERC ATF 6X1QT... (mã hs dầu nhớtmaxlif/ hs code dầu nhớtmax)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-CHAMP 4T 20W50 API SG 24X0. 8L... (mã hs dầu nhớtchamp/ hs code dầu nhớtcha)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-ALL FLEET PREMIUM 15W40 CI-4/SL 24X1L... (mã hs dầu nhớtall fl/ hs code dầu nhớtall)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-4T PREMIUM 20W40 API SL JASO MA2 24X0. 8L... (mã hs dầu nhớt4t pre/ hs code dầu nhớt4t)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-TOP STAR HYDRAULIC OIL AW 68 200L... (mã hs dầu nhớttop st/ hs code dầu nhớttop)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt-MAXPRO1 MX 8000 4T SAE 10W40 API SN JASO MA2 12X0. 8L... (mã hs dầu nhớtmaxpro/ hs code dầu nhớtmax)
- Mã HS 27101990: Oil SAE 90- Dầu cầu 90... (mã hs oil sae 90 dầu/ hs code oil sae 90)
- Mã HS 27101990: Dầu nhẹ dạng lỏng, WHITE OIL LILY-100, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhẹ dạng lỏ/ hs code dầu nhẹ dạng)
- Mã HS 27101990: Dầu gia công chế biến cao su CAST (Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ có hàm lượng từ 70% trở lên)- hàng mới 100%... (mã hs dầu gia công ch/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 27101990: RUBBER PROCESSING OIL DIANA PROCESS OIL PR-90 Dầu hoá dẻo cao su (Mineral oil 100%) (có nguồn gốc từ dầu mỏ); (1 Thùng 200 lít)... (mã hs rubber processi/ hs code rubber proce)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt, SAMIC CUT ACE 8F, 200L/DRUM... (mã hs dầu cắt samic/ hs code dầu cắt sam)
- Mã HS 27101990: Dầu tách nước SAMIC COOL ACE S-365, 200L/DRUM... (mã hs dầu tách nước s/ hs code dầu tách nướ)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực, DAPHNE SUPER HYDRO 46A, 200L/DRUM... (mã hs dầu thủy lực d/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu máy nén khí Kobelco P-HD11-509, dùng trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs dầu máy nén khí/ hs code dầu máy nén)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ WD-40. Hàng mới 100%... (mã hs dầu chống rỉ wd/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ APP RP02, can 18L (6 can), hàng mới 100%, TPC: Dầu hỏa... (mã hs dầu chống gỉ ap/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực APP H46, phuy 209 lít (3 phuy), Thành phần chính: Dầu gốc khoáng tinh chế, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực ap/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu dập SHL PUNCH F1 (200 lít/thùng) (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu dập shl pun/ hs code dầu dập shl)
- Mã HS 27101990: Dầu chống rỉ SHL SAMLEX 4425V (200 lít/thùng) (Cam kết hàng hóa không dùng để làm nhiên liệu)... (mã hs dầu chống rỉ sh/ hs code dầu chống rỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu UV968 (05kg/thùng), dùng để tráng bóng lên mặt giấy, hàng mới 100%... (mã hs dầu uv968 05kg/ hs code dầu uv968 0)
- Mã HS 27101990: Dầu bóng 8350 (50kg/ thùng), dùng để tráng bóng lên mặt giấy, hàng mới 100%... (mã hs dầu bóng 8350/ hs code dầu bóng 835)
- Mã HS 27101990: Dầu nhớt Castrol CRB CF-4-20w50 (dầu bôi trơn) có chứa trên 70% là dầu có nguồn gốc tù dầu mỏ... (mã hs dầu nhớt castro/ hs code dầu nhớt cas)
- Mã HS 27101990: DẦU NHỜN- TONNA S2 M68 (Dầu công nghiệp dùng trong hệ thống rãnh trượt, hàm lượng Bitum trên 70%, đóng 209L/PHUY)... (mã hs dầu nhờn tonna/ hs code dầu nhờn to)
- Mã HS 27101990: Dầu máy 40HD. Mới 100%... (mã hs dầu máy 40hd m/ hs code dầu máy 40hd)
- Mã HS 27101990: Dầu máy SYNLUBE HT-36. Mới 100%... (mã hs dầu máy synlube/ hs code dầu máy synl)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt SILISOL DX-9. Mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt sil/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: Dầu gia công kim loại Avitol. Mới 100%... (mã hs dầu gia công ki/ hs code dầu gia công)
- Mã HS 27101990: Dầu Mobil DTE 24 208LT/Drum... (mã hs dầu mobil dte 2/ hs code dầu mobil dt)
- Mã HS 27101990: Dầu truyền nhiệt DR320K-Heat transfer oil DR320K (200L/drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu truyền nhiệ/ hs code dầu truyền n)
- Mã HS 27101990: Dầu Paraffin nhãn hiệu Vila, hàng mới 100%. (Hàng đã nộp thuế BVMT thuộc dòng hàng 1 TK số: 101643733000/A11 ngày 06/10/2017)... (mã hs dầu paraffin nh/ hs code dầu paraffin)
- Mã HS 27101990: Dầu khoáng- Base oil 70N (Dầu trắng), hàng mới 100%... (mã hs dầu khoáng bas/ hs code dầu khoáng)
- Mã HS 27101990: NHOT AP THERMOFLOW N32(1 CAN 18 LIT)... (mã hs nhot ap thermof/ hs code nhot ap ther)
- Mã HS 27101990: Oil SAE 90- Dầu cầu 90... (mã hs oil sae 90 dầu/ hs code oil sae 90)
- Mã HS 27101990: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dầu chống gỉ, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mát dùng cho khuôn Caltex Aquatex 3180 (18 lít/ can), có chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ hàm lượng lớn hơn 70% khối lượng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu làm mát dùn/ hs code dầu làm mát)
- Mã HS 27101990: Dầu Kixx Therm 46- 200 lít... (mã hs dầu kixx therm/ hs code dầu kixx the)
- Mã HS 27101990: Chế phẩm dầu khoáng (Base Oil 150N)... (mã hs chế phẩm dầu kh/ hs code chế phẩm dầu)
- Mã HS 27101990: Dầu thuỷ lực 32AW (T/200L) (LA67032) (CPC HYDRAWLIC OIL 32AW)... (mã hs dầu thuỷ lực 32/ hs code dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt (BIC-1)(làm mát dụng cụ cắt gọt, tăng tuổi thọ cho dụng cụ khi gia công khung máy)/BIC-1... (mã hs dầu cắt bic1/ hs code dầu cắt bic)
- Mã HS 27101990: Dầu bôi trơn (P-100)... (mã hs dầu bôi trơn p/ hs code dầu bôi trơn)
- Mã HS 27101990: Dầu chống gỉ RP7 (300g/pcs)... (mã hs dầu chống gỉ rp/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27101990: Dầu thuỷ lực 46AW (T/200L) (LA67046)... (mã hs dầu thuỷ lực 46/ hs code dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101990: Dầu động cơ của máy phát điện, mới 100%... (mã hs dầu động cơ của/ hs code dầu động cơ)
- Mã HS 27101990: Dầu làm mềm cao su (Chế phẩm dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ dạng lỏng hàm lượng lớn hơn 70%, thuộc phân đoạn nặng, có hàm lượng cấu tử không thơm lớn hơn cấu tử thơm. ) (TKN: 102874644500)... (mã hs dầu làm mềm cao/ hs code dầu làm mềm)
- Mã HS 27101990: Dầu đột dập PN-7600 (Dùng bôi trơn, tách khuôn các máy công nghiệp) (Hydrocarbon Oil, Anti-Oxidant, Codacide Oil)... (mã hs dầu đột dập pn/ hs code dầu đột dập)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực H46. Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h4/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu Hitachi New Hiscrew Oil Next (1 thùng20 lít), (đơn giá đã gồm thuế BVMT), hàng mới 100%... (mã hs dầu hitachi new/ hs code dầu hitachi)
- Mã HS 27101990: Dầu thủy lực Hydrolic oil AW-32 có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, Dùng cho hầu hết các hệ thống thủy lực công nghiệp. 200L/1 thùng, 01 thùng... (mã hs dầu thủy lực hy/ hs code dầu thủy lực)
- Mã HS 27101990: Dầu giải nhiệt 68A (LA66068) (T/200L)... (mã hs dầu giải nhiệt/ hs code dầu giải nhi)
- Mã HS 27101990: Dầu thuỷ lực 68AWS (LA67168) (T/200L)... (mã hs dầu thuỷ lực 68/ hs code dầu thuỷ lực)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt gọt- C603 (Đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs dầu cắt gọt c6/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27101990: Dầu cắt BLASOCUT 2000 Universal (Đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường)... (mã hs dầu cắt blasocu/ hs code dầu cắt blas)
- Mã HS 27101990: RPO N-2 (Dầu hóa dẻo cao su-Napthenic)- Napthenic Rubber Process Oil N-2, dùng để sản xuất gia công lốp xe, thành phần chính: dầu khoáng... (mã hs rpo n2 dầu hó/ hs code rpo n2 dầu)
- Mã HS 27101990: Dầu trắng SA-6. Hàng mới 100%... (mã hs dầu trắng sa6/ hs code dầu trắng sa)
- Mã HS 27101990: Dầu chịu nhiệt S-205D... (mã hs dầu chịu nhiệt/ hs code dầu chịu nhi)
- Mã HS 27101990: Dầu dẻo... (mã hs dầu dẻo/ hs code dầu dẻo)
- Mã HS 27101990: Dầu máy hút chân không... (mã hs dầu máy hút châ/ hs code dầu máy hút)
- Mã HS 27102000: Dầu chống gỉ 32 (20 Lit/can), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ 32/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27102000: Dầu chống gỉ CX (200 Lit/Drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu chống gỉ cx/ hs code dầu chống gỉ)
- Mã HS 27102000: Dầu cắt gọt AX-62 (200 Lit/Drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt ax/ hs code dầu cắt gọt)
- Mã HS 27102000: Chất làm mềm cao su (dầu mỏ), CAS NO: 64742-54-7, dùng trong sản xuất đế giầy. Mới 100%.... (mã hs chất làm mềm ca/ hs code chất làm mềm)
- Mã HS 27109900: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Dầu cứng, dùng tạo độ cứng đồ chơi, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 27109900: Dầu xử lý da Leather Dressing Oil Penwax 100R... (mã hs dầu xử lý da le/ hs code dầu xử lý da)
>