2522 - Mã HS 25221000: Vôi sống (Quicklime) Size 20-80 MM, dùng làm nguyên phụ liệu sản xuất tấm cách nhiệt, mới 100%.... (mã hs vôi sống quick/ hs code vôi sống qu)
- Mã HS 25221000: Bột đá vôi công dụng khử lưu huỳnh trong đường ống khí của máy ALD Quy cách: 10kg/bao Kalk Limestone/50810000, hàng mới 100%... (mã hs bột đá vôi công/ hs code bột đá vôi c)
- Mã HS 25221000: Vôi bột (CaO) dùng trong quá trình sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Hàng mới 100%... (mã hs vôi bột cao d/ hs code vôi bột cao)
- Mã HS 25221000: Vôi sống dùng cho lò luyện thép QUICKLIME (10-60mm). Mới 100%... (mã hs vôi sống dùng c/ hs code vôi sống dùn)
- Mã HS 25221000: Vôi củ (vôi sống) 20kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs vôi củ vôi sốn/ hs code vôi củ vôi)
- Mã HS 25221000: Canxi hidroxit Ca(OH)2 95% dùng để xử lý nước thải, đóng gói 25kg/ bao. Hàng mới 100%, tổng trọng lượng hàng 5. 005 kg đóng gói thành 3 kiện hàng... (mã hs canxi hidroxit/ hs code canxi hidrox)
- Mã HS 25221000: Vôi sống, dạng cục, loại 2, kích cỡ 0-70mm, đóng trực tiếp vào container (C&F: 63 USD/MT, FOB: 59. 15 USD/MT)... (mã hs vôi sống dạng/ hs code vôi sống dạ)
- Mã HS 25221000: Vôi sống dạng cục, KT hạt: 50-100mm, hàm lượng CaO tối thiểu 90%, đóng trong bao 40kg/bao, Hàng mới 100%... (mã hs vôi sống dạng c/ hs code vôi sống dạn)
- Mã HS 25221000: Vôi sống 1-4 cm CaO 85% min, nung CN sx công ty TNHH MTV Việt Thắng: Công ty CPĐT &PT Bắc Hà khai thác đá tại mỏ núi Hải Phú- Thanh Liêm, đóng bao jumbo trong 35 cont 20', Hàng xuất xứ Việt Nam... (mã hs vôi sống 14 cm/ hs code vôi sống 14)
- Mã HS 25221000: Vôi củ (vôi sống) 20kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs vôi củ vôi sốn/ hs code vôi củ vôi)
- Mã HS 25221000: Vôi cục vôi sống dạng rời, kích cỡ từ 1cm đến 7 cm, đóng trực tiếp vào container 20' (Giá CNF: 53. 5 $, giá FOB: 51 $)... (mã hs vôi cục vôi sốn/ hs code vôi cục vôi)
- Mã HS 25221000: Vôi sống dạng nghiền, CaO Ava: 87% min, kích thước: 0. 6mm, quy cách đóng gói: 1350 kg/bao Jumbo, (Trị giá FOB: 115, 680. 6275 USD, tính thuế theo trị giá FOB)... (mã hs vôi sống dạng n/ hs code vôi sống dạn)
- Mã HS 25221000: Vôi sống dạng rời, hàng sống, cháy (C&F: 45 USD/MT, FOB: 41. 38 USD/MT)... (mã hs vôi sống dạng r/ hs code vôi sống dạn)
- Mã HS 25221000: Vôi củ, kích thước từ 1cm đến 7cm hàng đóng trực tiếp vào Container giá FOB 57$/Tấn... (mã hs vôi củ kích th/ hs code vôi củ kích)
- Mã HS 25221000: Vôi sống lọt sàng 0. 1-1 cm, CaO 78% đóng rời trong container... (mã hs vôi sống lọt sà/ hs code vôi sống lọt)
- Mã HS 25221000: Vôi sống, kích thước từ 0mm- 70mm. Hàng đóng thẳng vào container... (mã hs vôi sống kích/ hs code vôi sống kí)
- Mã HS 25221000: Vôi sống loại 1, CaO 90%, kích thước từ 10mm- 70mm. Hàng đóng thẳng vào container... (mã hs vôi sống loại 1/ hs code vôi sống loạ)
- Mã HS 25221000: Vôi bột đóng bao, Cao 90%... (mã hs vôi bột đóng ba/ hs code vôi bột đóng)
- Mã HS 25221000: Vôi bột (CaO) dùng trong quá trình sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Hàng mới 100%... (mã hs vôi bột cao d/ hs code vôi bột cao)
- Mã HS 25221000: Vôi cục kích cỡ 1cm-10cm(hàng loại 2), CaO: 85-90%, đóng trực tiếp trong 03 containers. Giá C&F: 52 USD/tấn. Trị giá tính thuế tính theo giá FOB: 51. 82 USD/tấn... (mã hs vôi cục kích cỡ/ hs code vôi cục kích)
- Mã HS 25221000: Vôi sống 1-4cm hàm lượng CaO 85% min, nung CNsx ctyTNHH MTV Việt Thắng: Công ty CPĐT&PT Bắc Hà khai thác đá tại mỏ núi Hải Phú-Thanh Liêm, đóng bao jumbo trong 27 cont 20', Hàng xuất xứ Việt Nam... (mã hs vôi sống 14cm/ hs code vôi sống 14)
- Mã HS 25221000: Vôi sống đóng trong bao, kích thước từ 20mm- 50mm... (mã hs vôi sống đóng t/ hs code vôi sống đón)
- Mã HS 25221000: Vôi sống (quick lime) dạng cục, size 10mm-70mm đóng vào 128 jumbo bags, xuất xứ việt nam, giá tính thuế 108. 4 usd/tấn.... (mã hs vôi sống quick/ hs code vôi sống qu)
- Mã HS 25221000: Vôi sống dạng bột, đóng bao jumbo. CaO>90%. Trị giá tính thuế theo giá FOB 104. 61USD. NSX: Cty CP VCN DLH; Cty TNHH Hoàng An khai thác đá vôi tại mỏ Núi Thần. Hàng mới... (mã hs vôi sống dạng b/ hs code vôi sống dạn)
- Mã HS 25221000: Vôi nung, size 0-60mm(95%), hàng rời đóng trực tiếp vào cont, hàng xuất xử Việt Nam... (mã hs vôi nung size/ hs code vôi nung si)
- Mã HS 25221000: Canxi hidroxit Ca(OH)2 95% dùng để xử lý nước thải, đóng gói 25kg/ bao. Hàng mới 100%, tổng trọng lượng hàng 5. 005 kg đóng gói thành 3 kiện hàng... (mã hs canxi hidroxit/ hs code canxi hidrox)
- Mã HS 25221000: Vôi sống nung lò công nghiệp kích cỡ 1 cm- 5 cm, đóng trong bịch Jumbo. Thành phần CaO > 85%. Gía CFR 71. 15USD/1Mt. Gía FOB 69 USD/1Mt... (mã hs vôi sống nung l/ hs code vôi sống nun)
- Mã HS 25221000: VÔI DẠNG CỤC KÍCH THƯỚC 20-50MM. HÀNG ĐÓNG THẲNG TRỰC TIẾP VÀO TRONG CONTAINER... (mã hs vôi dạng cục kí/ hs code vôi dạng cục)
- Mã HS 25221000: Vôi sống chất lượng thấp, kích cỡ 1-7cm, CaO>75% trộn với 5 tấn vôi sống CaO>90%/CNT. Hàng rời. NSX: Cty CP VCN DLH, Cty TNHH Hoàng An kt đá vôi tại mỏ núi Thần. FOB32. 10USD; Hàng mới... (mã hs vôi sống chất l/ hs code vôi sống chấ)
- Mã HS 25221000: Vôi sống lõi đá kích cỡ 1cm đến 7cm, CaO 65%, đóng rời trong container 20 feet, do Việt Nam sản xuất (Đơn giá C&F là 27USD/tấn, giá FOB là 25, 4USSD/tấn)... (mã hs vôi sống lõi đá/ hs code vôi sống lõi)
- Mã HS 25221000: Vôi bột qua sàng kích thước 0cm đến 1cm, CaO 80%, đóng rời trong container 20 feet, do Việt Nam sản xuất (Đơn giá C&F là 30USD/tấn, giá FOB là 28, 4USSD/tấn)... (mã hs vôi bột qua sàn/ hs code vôi bột qua)
- Mã HS 25221000: Vôi sống cỡ từ 10- 70mm. Hàng rời. Xuất xứ việt nam Hàm lượng CaO trên 85%. Giá tính thuế FOB 63. 89 USD/MT. Công ty CP đầu tư XD 577 cung cấp đá vôi tại mỏ núi cuối Hồ Trứng, Kim Bảng, Hà Nam... (mã hs vôi sống cỡ từ/ hs code vôi sống cỡ)
- Mã HS 25221000: Vôi sống 0, 1-2, 5cm hàm lượng CaO 85% min, nung TC sx công tyTNHH MinhThắng: Công ty TNHH Hoàng An khai thác đá tại mỏ núi Thần- Kinh Môn, đóng bao jumbo trong 27 cont 20', Hàng xuất xứ Việt Nam... (mã hs vôi sống 012/ hs code vôi sống 01)
- Mã HS 25221000: Vôi sống1-4cm, hàm lượng CaO 85% nung thủ công sx từ công tyTNHH MinhThắng: Công ty TNHH Hoàng An khai thác đá tại mỏ núi Thần- Kinh Môn, đóng vào bao jumbo trong 10 cont 20', Hàng xuất xứ Việt Nam... (mã hs vôi sống14cm/ hs code vôi sống14c)
- Mã HS 25221000: Vôi hạt nhỏ kích thước từ 0. 3 đến 1 cm, CaO 85% đóng trong container 20'' do Việt Nam sản xuất, đơn giá C&F là 50usd/tấn. Gía FOB là 48. 6 usd/tấn... (mã hs vôi hạt nhỏ kíc/ hs code vôi hạt nhỏ)
- Mã HS 25222000: Hóa chất Calcium hydroxide(Ca(OH)2- CAS: 1305-62-0, 25kg/túi), hàng mới 100%... (mã hs hóa chất calciu/ hs code hóa chất cal)
- Mã HS 25222000: Nguyên liệu sản xuất vòng đệm cao su- Vôi toi SL-501, Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25222000: Vôi tôi (SLAKED LIME) dạng bột, 1 bao/20kg. Sử dụng trong công nghiệp xử lý nước thải. Hàng mới 100%... (mã hs vôi tôi slaked/ hs code vôi tôi sla)
- Mã HS 25222000: Canxi Hydroxide- hoá chất Ca(OH)2, dạng dung dịch, mới 100%... (mã hs canxi hydroxide/ hs code canxi hydrox)
- Mã HS 25222000: Chất xúc tác cao su- CALCIUM HYDROXIDE CLS-B (1194/TB-KD4, ngay: 13/10/18)... (mã hs chất xúc tác ca/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 25222000: Vôi bột Ca(OH)2 (25kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs vôi bột caoh2/ hs code vôi bột cao)
- Mã HS 25222000: Hóa chất Ca(OH)2 20% (Calcium hydroxide), hàng mới 100%... (mã hs hóa chất caoh/ hs code hóa chất ca)
- Mã HS 25222000: Canxi hydroxit (Ca(OH)2)... (mã hs canxi hydroxit/ hs code canxi hydrox)
- Mã HS 25222000: Vôi bột Ca(OH)2 (25kg/bao). Hàng mới 100%... (mã hs vôi bột caoh2/ hs code vôi bột cao)
- Mã HS 25222000: Hóa chất Ca(OH)2 20% (Calcium hydroxide), hàng mới 100%... (mã hs hóa chất caoh/ hs code hóa chất ca)
- Mã HS 25222000: Canxi hydroxit (Ca(OH)2; Mã CAS 1305-62-0). Hàng mới 100%... (mã hs canxi hydroxit/ hs code canxi hydrox)
- Mã HS 25222000: Hóa chất Calcium hydroxide(Ca(OH)2- CAS: 1305-62-0), hàng mới 100%... (mã hs hóa chất calciu/ hs code hóa chất cal)
- Mã HS 25222000: Vôi tôi dạng bột, đóng bao 20kg, do Việt Nam sản xuất. FOB180. NSX: Cty CP VCN DLH, Cty TNHH Hoàng An khai thác đá vôi tại mỏ Núi Thần (Hải Dương). Hàng mới... (mã hs vôi tôi dạng bộ/ hs code vôi tôi dạng)
- Mã HS 25223000: Bột tráng men dùng tráng gạch (25kg/bao) Không nhãn hiệu-Hàng mới 100%... (mã hs bột tráng men d/ hs code bột tráng me)
- Mã HS 25223000: Vôi-LIME (20 kg/bao)... (mã hs vôilime 20 kg/ hs code vôilime 20)
- Mã HS 25223000: Vôi chịu nước, dùng trong xử lý nước thải- HYDRATED LIME 92%, quy cách 20kg/bag (Hàng mới 100%)... (mã hs vôi chịu nước/ hs code vôi chịu nướ)
>