2520 - Mã HS 25201000: Thạch cao tự nhiên dạng rời, Độ ẩm3% max; CaSO4. 2H2O93%min, mới 100%.... (mã hs thạch cao tự nh/ hs code thạch cao tự)
- Mã HS 25201000: Thạch cao nguyên liệu dạng nguyên khai chưa qua chế biến. Kích thước 1- 80cm... (mã hs thạch cao nguyê/ hs code thạch cao ng)
- Mã HS 25201000: Bột thạch cao (không dùng trong thực phẩm) không hiệu, mới 100%... (mã hs bột thạch cao/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25201000: Bột calcium sulfate whisker (Thạch cao tinh thể dạng sợi) thành phần CaSo4-1/2H2O chiếm 98%- không chứa chất photpho dùng để sản xuất đá mài, đóng gói 25kg/bao- Hàng mới 100%... (mã hs bột calcium sul/ hs code bột calcium)
- Mã HS 25201000: Thạch cao khan tự nhiên dạng xá dùng làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Hàm lượng CaSO4 >93%, độ ẩm <3%. Xuất xứ Thái Lan... (mã hs thạch cao khan/ hs code thạch cao kh)
- Mã HS 25201000: Thạch cao (nguyên liệu làm khuôn nghành da giày) hàng mới 100%... (mã hs thạch cao nguy/ hs code thạch cao n)
- Mã HS 25201000: Thạch cao TN dạng rời dùng trong sản xuất xi măng, thành phần: CaSO4. 2H2O94. 57%, Độ ẩm: 0. 10, Size/Cỡ hạt: 0-50mm97. 85%, trên 50mm: 2. 15%, MgO 1. 00%, SiO2 0. 50%, Fe2O3 0. 018%, CaO 32. 88%, SO3 43. 99%... (mã hs thạch cao tn dạ/ hs code thạch cao tn)
- Mã HS 25201000: Bột thạch cao... (mã hs bột thạch cao/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25201000: Bột thạch cao đánh bóng khuôn... (mã hs bột thạch cao đ/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25201000: CALCIUM SULFATE HYDRATE TM2600- Bột thạch cao, phụ liệu trong công nghiệp sản xuất sơn; quy cách đóng gói: 25kg/bag x 480 bags; số CAS: 10101-41-1. Hàng mới 100%... (mã hs calcium sulfate/ hs code calcium sulf)
- Mã HS 25201000: Thạch cao dạng bột, dùng để sản xuất khôn mẫu. Hàng mới 100%... (mã hs thạch cao dạng/ hs code thạch cao dạ)
- Mã HS 25201000: Thạch cao Oman tự nhiên, cỡ hạt 00-50mm: 95. 01%, độ tinh khiết CaSO4. 2H2O: 95. 24%, độ ẩm: 0. 08%, CaO: 32. 80%, MgO: 0. 85%, SiO2: 0. 74%, Fe2O3: 0. 019%, SO3: 44. 30%, dùng cho sản xuất xi măng, Hàng mới 100%... (mã hs thạch cao oman/ hs code thạch cao om)
- Mã HS 25201000: Nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao: Thạch cao thiên nhiên (NATURAL GYPSUM CaSO4. 2H2O), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25201000: Bột thạch cao... (mã hs bột thạch cao/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25201000: Bột thạch cao đúc nặn (dùng để làm khuôn) hàng mới 100%... (mã hs bột thạch cao đ/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202010: Thạch cao dùng làm khuôn mẫu dùng trong nha khoa LAB STONE TYPE 3- DEEP NEON YELLOW 20kg, NSX: MUNGYO GYPSUM & ENGINEERING COPORATION- Hàng mới 100%... (mã hs thạch cao dùng/ hs code thạch cao dù)
- Mã HS 25202010: Bột thạch cao màu trắng dùng trong nha khoa-ORTHODONTIC STONE... (mã hs bột thạch cao m/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202010: Thạch cao nha khoa... (mã hs thạch cao nha k/ hs code thạch cao nh)
- Mã HS 25202010: THẠCH CAO DÙNG TRONG NHA KHOA (PRO-SOLID YELLOW)... (mã hs thạch cao dùng/ hs code thạch cao dù)
- Mã HS 25202010: Thạch cao nha khoa Dental plaster, hàng mới 100%... (mã hs thạch cao nha k/ hs code thạch cao nh)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao... (mã hs bột thạch cao/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: PLASTER (THẠCH CAO, ĐÃ KIỂM HÓA THEO TK SỐ: 101690348431/A12): GYPSUM PLASTER "MOLDA SN 75E"... (mã hs plaster thạch/ hs code plaster thạ)
- Mã HS 25202090: Hoạt thạch (Khoáng thạch): Talcum (Talcum sp). Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa: thái, cắt lát, nghiền. Đóng gói không đồng nhất. NSX: 03/12/2019, HSD: 02/12/2021... (mã hs hoạt thạch kho/ hs code hoạt thạch)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao plaster (Plaster Gypsum Powder) dạng bột mịn có hàm lượng CaO<31. 26%, dùng làm sản xuất phao chỉ. Hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs bột thạch cao p/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: Bột vữa thạch cao bả mạch tấm trần thạch cao, nhà cung cấp James Hardie Europe GmbH, khối lượng 20kg/bao, mới 100%... (mã hs bột vữa thạch c/ hs code bột vữa thạc)
- Mã HS 25202090: Nguyên liệu dùng trong sản xuất thiết bị vệ sinh- Thạch cao plaster (Gypsum Plaster MOLDA MULTI CASTING 4), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25202090: Nguyên liệu sx sứ vệ sinh- thạch cao plaster, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao(Gypsum Powder), dùng làm sản xuất phào chỉ. Hàng mới 100%, do Trung Quốc sản xuất.... (mã hs bột thạch caog/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: Thạch cao TA-70C đóng 1. 100kg/bao (nguyên liệu sx sứ vệ sinh), mới 100%... (mã hs thạch cao ta70/ hs code thạch cao ta)
- Mã HS 25202090: Gói hút ẩm thạch cao- Plaster. (1000g)kích thước: 100*100mm... (mã hs gói hút ẩm thạc/ hs code gói hút ẩm t)
- Mã HS 25202090: Thạch cao làm khuôn gốm TA-60KU(Moulding Plaster) mới 100%... (mã hs thạch cao làm k/ hs code thạch cao là)
- Mã HS 25202090: Diamond Invesment Powder- Thạch cao Plaster Diamond dùng làm khuôn đúc trong ngành đúc kim hoàn. Hàng mới 100%... (mã hs diamond invesme/ hs code diamond inve)
- Mã HS 25202090: Silk Cast Investment Powder (Red Label)- Thạch cao Plaster đỏ dùng làm khuôn đúc trong ngành đúc kim hoàn. Hàng mới 100%... (mã hs silk cast inves/ hs code silk cast in)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao nguyên liệu dùng trong công nghệ đúc khuôn kim loại: Unicast (22. 5Kg/bao); hiệu Certus sx tại Turkey. Hàng mới 100%... (mã hs bột thạch cao n/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: Bravo Investment Powder (22. 70 kgs/sack)- Thạch cao dùng làm khuôn đúc trong ngành đúc kim hoàn. Hàng mẫu, hàng mới 100%... (mã hs bravo investmen/ hs code bravo invest)
- Mã HS 25202090: Premium Investment Powder (22. 70 kgs/sack)- Thạch cao dùng làm khuôn đúc trong ngành đúc kim hoàn. Hàng mẫu, hàng mới 100%... (mã hs premium investm/ hs code premium inve)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao để sản xuất sản phẩm thạch cao(CaCO3)... (mã hs bột thạch cao đ/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: BỘT ĐÚC... (mã hs bột đúc/ hs code bột đúc)
- Mã HS 25202090: Thạch cao dùng để làm khuôn đúc(TA-60TV)... (mã hs thạch cao dùng/ hs code thạch cao dù)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao xây dựng (Hàng được đóng gói đồng nhất: Trọng lượng tịnh 40kg/bao; Trọng lượng cả bì 40, 2kg/bao)... (mã hs bột thạch cao x/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: Thạch cao làm nguyên phụ liệu để sản xuất gốm sứ " SUPRADURO MC70" (25kg/ bao), hàng mới 100%... (mã hs thạch cao làm n/ hs code thạch cao là)
- Mã HS 25202090: Bột xử lý mối nối tấm thạch cao: PLASTER OF PARIS (SIZE: 20 KG/BAG). Mới 100%... (mã hs bột xử lý mối n/ hs code bột xử lý mố)
- Mã HS 25202090: Thạch cao vàng Prestia Case... (mã hs thạch cao vàng/ hs code thạch cao và)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao Gyproc Gyp-Filler (20KGS/BAG), hàng mới 100%... (mã hs bột thạch cao g/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: Thạch cao MOULDING PLASTER TA-60T (25 kg/bao). Nguyên liệu sản xuất gốm.... (mã hs thạch cao mould/ hs code thạch cao mo)
- Mã HS 25202090: Thạch cao dạng bột Prestia Cast VN dùng trong sản xuất sứ vệ sinh. Hàng mới 100%. (25KG/BAO)... (mã hs thạch cao dạng/ hs code thạch cao dạ)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao, màu trắng, Mã MOLDA SN-75C dùng để làm nguyên liệu trong sản xuất gốm sứ, đóng gói 25kg/bao, hàng mới 100%.... (mã hs bột thạch cao/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: Thạch cao đổ mô hình răng dùng trong labo- Elite Rock Fast CL. 4 Cream 3kg. Code: C410160. Đóng gói: 3kg/bịch. Mới 100%... (mã hs thạch cao đổ mô/ hs code thạch cao đổ)
- Mã HS 25202090: Thạch cao (Gypsum) dạng bột mịn. Đóng gói túi 5. 4kg/túi, hãng PT SGS INDONESIA, mẫu kiểm tra thành phần của thạch cao. Mới 100%... (mã hs thạch cao gyps/ hs code thạch cao g)
- Mã HS 25202090: BỘT THẠCH CAO (25kg/bao, dùng làm khuôn mẫu)... (mã hs bột thạch cao/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao loại MOLDA SN 75 C, nguyên liệu sản xuất gốm sứ, đóng gói 25kgs/bao. NSX: THAI GYPSUM PRODUCTS PCL. Hàng mới 100%.... (mã hs bột thạch cao l/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: Thạch cao plaster dùng trong sản xuất đồ gốm sứ, mã MOLDA SN 75C, 1 bao 25 kg, hàng mới 100%... (mã hs thạch cao plast/ hs code thạch cao pl)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao... (mã hs bột thạch cao/ hs code bột thạch ca)
- Mã HS 25202090: Thạch cao plaster (dùng trong sản xuất nữ trang)... (mã hs thạch cao plast/ hs code thạch cao pl)
- Mã HS 25202090: Bột đúc... (mã hs bột đúc/ hs code bột đúc)
- Mã HS 25202090: Khung trang trí bằng thạch cao... (mã hs khung trang trí/ hs code khung trang)
- Mã HS 25202090: Thạch cao vàng Prestia Case... (mã hs thạch cao vàng/ hs code thạch cao và)
- Mã HS 25202090: Bột thạch cao, 800# 500g/pcs... (mã hs bột thạch cao/ hs code bột thạch ca)
>