2515 - Mã HS 25151220: Hành lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng: Mặt bàn đá cảm thạch... (mã hs hành lý cá nhân/ hs code hành lý cá n)
2516 - Mã HS 25161220: Sản phẩm đá Granit dùng để ốp lát đã được gia công, cắt, đốt bề mặt thành sản phẩm hoàn chỉnh, kích thước: 500mm x 992mm x 157 mm, 0. 0779m3/tấm, hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm đá gra/ hs code sản phẩm đá)
2517 - Mã HS 25171000: Sỏi trang trí hồ cá, hàng mới 100%... (mã hs sỏi trang trí h/ hs code sỏi trang tr)
- Mã HS 25171000: Sỏi dùng trang trí hồ cá, kích cỡ 7-9mm, 12kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs sỏi dùng trang/ hs code sỏi dùng tra)
- Mã HS 25171000: Sỏi dùng để trang trí hồ bơi. Hàng mới 100%... (mã hs sỏi dùng để tra/ hs code sỏi dùng để)
- Mã HS 25171000: Bột (đá đã nghiền thành bột) Metz P1 (20 kg bag), Mới 100%... (mã hs bột đá đã nghi/ hs code bột đá đã n)
- Mã HS 25174100: BỘT ĐÁ HOA TRẮNG (MARBLE) SIÊU MỊN CACO3 KHÔNG TRÁNG PHỦ ACID STEARIC GP-PO-030, HĐ 01-2019/GPVN-C. VXKTC NGÀY 15/05/2019. VILAS 17. 12. 19. 01. 02/BĐ-GPVN NGÀY 18/12/2019. CỠ HẠT <0. 125mm... (mã hs bột đá hoa trắn/ hs code bột đá hoa t)
- Mã HS 25174100: Bột đá siêu mịn CACO3 không tráng phủ... (mã hs bột đá siêu mịn/ hs code bột đá siêu)
- Mã HS 25174100: Bột đá HU30 (Calcium Carbonate)... (mã hs bột đá hu30 ca/ hs code bột đá hu30)
- Mã HS 25174100: Bột đá vôi CaCO3-Crecarb 4 siêu mịn không tráng phủ axit stearic, có kích thước (cỡ hạt) <0. 125 (Độ trắng: 96. 9 %, Số Vilas 1088/AD-PTN)mm... (mã hs bột đá vôi caco/ hs code bột đá vôi c)
- Mã HS 25174100: Bột đá CaCO3 YBM-30 (cỡ hạt 30 micromet), kích thước < 0, 125mm, độ trắng 92, 8%, hàng mới 100%... (mã hs bột đá caco3 yb/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174100: Bột đá carbonat canxi siêu mịn không tráng phủ CS-600 theo hợp đồng số HTD-IC/191214 ngày 14/12/2019. Cỡ hạt < 0. 125mm: 100%; độ trắng > 94%... (mã hs bột đá carbonat/ hs code bột đá carbo)
- Mã HS 25174100: Bột đá cacbonat canxi siêu mịn không tráng phủ SW-9000 theo hợp đồng số HTD-STI/191214 ngày 14/12/2019; Cỡ hạt < 0. 125mm: 100%; độ trắng > 94%... (mã hs bột đá cacbonat/ hs code bột đá cacbo)
- Mã HS 25174100: Bột đá hoa trắng (Can xi cacbonat) dạng mịn không tráng phủ axit stearic, tiêu chuẩn PL 250 MESH kích thước hạt <0. 125 MM (khoảng 60-65 Micromet), độ trắng > 90%, Hàng mới 100%... (mã hs bột đá hoa trắn/ hs code bột đá hoa t)
- Mã HS 25174100: Bột đá CaCO3 siêu mịn không tráng phủ, mã hàng FHL-03, kích thước < 0. 1mm, độ trắng 97. 1%. Hàng mới 100%... (mã hs bột đá caco3 si/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174100: Bột đá CaCO3-SC-15 siêu mịn không tráng phủ axit stearic, có kích thước (cỡ hạt) <0. 125 mm (Độ trắng: 95. 8 %, Số Vilas: 991/AD-PTN)... (mã hs bột đá caco3sc/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174100: Bột đá CaCO3-Super 04 siêu mịn không tráng phủ axit stearic, có kích thước (cỡ hạt) <0. 125 mm (Độ trắng: 96. 6 %, Số Vilas: 1140/AD-PTN)... (mã hs bột đá caco3su/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174100: Bột đá CaCO3-CreCarb 2 siêu mịn không tráng phủ axit stearic, có kích thước (cỡ hạt) <0. 125 mm (Độ trắng: 96. 7 %, Số Vilas: 1204/AD-PTN)... (mã hs bột đá caco3cr/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174100: Bột đá CaCO3-TP Carb Ultra siêu mịn không tráng phủ axit stearic, có kích thước (cỡ hạt) <0. 125 mm (Độ trắng: 96. 2 %, Số vilas: 992/AD-PTN)... (mã hs bột đá caco3tp/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174100: Bột đá Canxi cacbonat siêu mịn, không tráng phủ axit, cỡ hạt 15 micron (cỡ hạt nhỏ hơn 0. 125 mm, độ trắng lớn hơn 98%). Hàng mới 100%... (mã hs bột đá canxi ca/ hs code bột đá canxi)
- Mã HS 25174100: Bột đá vôi(đá hoa) trắng siêu mịn không tráng phủ Acid stearic AAA04. Kích thước(D97) < 0, 125 mm, độ trắng > 90 %... (mã hs bột đá vôiđá h/ hs code bột đá vôiđ)
- Mã HS 25174100: Bột đá CaCO3-A5 (FB001) siêu mịn không tráng phủ axit stearic, có kích thước < 0. 125 mm (D97: 7 micron max), độ trắng 96, 5% theo Vilas 1085/AD-PTN,... (mã hs bột đá caco3a5/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174100: Bột đá cabonat canxi siêu mịn không tráng phủ H-1 theo hợp đồng số HTD-STI/191217 ngày 17/12/2019; Cỡ hạt < 0. 125mm: 100%; độ trắng > 94%... (mã hs bột đá cabonat/ hs code bột đá cabon)
- Mã HS 25174100: Bột đá CaCO3 không tráng phủ YBC-17 (cỡ hạt 15 micromet), kích thước < 0, 125mm, độ trắng 93%, hàng mới 100%... (mã hs bột đá caco3 kh/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174100: Bột đá CaCO3, không tráng phủ axit stearic, mã hàng PP1000, cỡ hạt <0. 125mm, kích thước 28microns, độ trắng 96%... (mã hs bột đá caco3 k/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174100: Bột Calcium Carbonate siêu mịn YBC20 AT20, có nguồn gốc từ đá hoa. Cỡ hạt < 0. 125 mm, độ trắng > 90% theo Vilas số 1249/AD-PTN ngày 26/12/2019. Được sản xuất tại Việt Nam. Đóng bao 25kg... (mã hs bột calcium car/ hs code bột calcium)
- Mã HS 25174100: BOT CACBONAT CANXI SIEU MIN JHC-5 KHONG TRANG PHU AXIT STEARIC. DO TRANG >94%, CO HAT D100: 111. 34 micron THEO PHIEU KET QUA THU NGHIEM SO 1623. 19VILAS-HN... (mã hs bot cacbonat ca/ hs code bot cacbonat)
- Mã HS 25174100: Bột đá vôi (đá hoa) trắng siêu mịn không tráng phủ axit stearic X333 (D97: 10+/-1 micron Độ trắng: > 96%)... (mã hs bột đá vôi đá/ hs code bột đá vôi)
- Mã HS 25174100: Bột đá vôi trắng siêu mịn CMT-02, cỡ hạt < 0. 040mm, độ trắng 88. 74%. Villas số CF30/03. 50. 0023/2 ngày 14/01/2020... (mã hs bột đá vôi trắn/ hs code bột đá vôi t)
- Mã HS 25174900: Bột nhẹ(bột CaCO3 Siêu mịn có kích thước hạt dưới 0. 125mm có độ trắng trên 90%, là 1 dạng bột nhẹ dùng để trộn với cao su để sản xuất đế giầy)... (mã hs bột nhẹbột cac/ hs code bột nhẹbột)
- Mã HS 25174900: Bột đá vôi Caco3 siêu mịn (Calcium carbonate) YC800 (V5), kích thước 0. 125mm... (mã hs bột đá vôi caco/ hs code bột đá vôi c)
- Mã HS 25174900: Bột CaCO3 siêu mịn có kích thước hạt < 0. 125mm, độ trắng trên 90%... (mã hs bột caco3 siêu/ hs code bột caco3 si)
- Mã HS 25174900: Bột đá canxicacbonat không tráng phủ axit stearic loại 150 mesh (kt hạt: 100 micron)... (mã hs bột đá canxicac/ hs code bột đá canxi)
- Mã HS 25174900: Bột mài Emery... (mã hs bột mài emery/ hs code bột mài emer)
- Mã HS 25174900: Cát mulgrain 22s... (mã hs cát mulgrain 22/ hs code cát mulgrain)
- Mã HS 25174900: Cát (mịn) mulgrain 200m... (mã hs cát mịn mulgr/ hs code cát mịn mu)
- Mã HS 25174900: Bột Cacbonat canxi HM-1500 (Chất làm mịn)... (mã hs bột cacbonat ca/ hs code bột cacbonat)
- Mã HS 25174900: Bột đá dùng trong sản xuất các sản phẩm ngành nhựa (quy cách đóng gói 25kg/package). Hàng mới 100%.... (mã hs bột đá dùng tro/ hs code bột đá dùng)
- Mã HS 25174900: Bột CaCO3 MD 5000 có kích thước hạt dưới 0. 125mm độ trắng trên 90%. (Mới 100%, bột do cty CPXM&KSYB cung cấp đá vôi khai thác ở Tây Bắc mỏ Mông Sơn, Yên Bình, YB)... (mã hs bột caco3 md 50/ hs code bột caco3 md)
- Mã HS 25174900: Bột độn Silica dùng trong sản xuất gạch-Silica Flour S-Sil 30, packing 25kg/bag, hàng mới 100%.... (mã hs bột độn silica/ hs code bột độn sili)
- Mã HS 25174900: Caxi carbonate dạng bột, được sản xuất từ đá vôi tự nhiên: CALCIUM CARBONATE (H), Theo kqgđ 1598/TB-KĐ4,... (mã hs caxi carbonate/ hs code caxi carbona)
- Mã HS 25174900: Heavy calcium carbonate-Bột canxi carbonate được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25. 15 (GĐ số 844/TB-PTPL (1/7/2016)- Đã kiểm hóa theo TK 102752789201/A12 (12/7/2019))... (mã hs heavy calcium c/ hs code heavy calciu)
- Mã HS 25174900: Bột canxicacbonat (CaCO3), là chất phụ trợ của thảm cỏ nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs bột canxicacbon/ hs code bột canxicac)
- Mã HS 25174900: Bột đá đánh bóng EMERY POWER #100 chưa qua xử lý nhiệt... (mã hs bột đá đánh bón/ hs code bột đá đánh)
- Mã HS 25174900: Phụ gia Nhựa- (bột Canxi Carbonat được sản xuất từ đá thuộc nhóm 2515), có tác dụng làm đầy lỗ khí khi đúc sản phẩm nhựa theo kết quả PTPL số: 160/ TB-KĐ1... (mã hs phụ gia nhựa/ hs code phụ gia nhựa)
- Mã HS 25174900: Bột CaCO3LH-2200 có kích thước hạt dưới 0. 125mm độ trắng trên 90%... (mã hs bột caco3lh220/ hs code bột caco3lh)
- Mã HS 25174900: Sỏi thiên nhiên khai thác từ núi lửa dùng trong bể sinh thủy (CONTROSOIL BLACK FINE 10L X 3 BAGS) hàng mới 100%... (mã hs sỏi thiên nhiên/ hs code sỏi thiên nh)
- Mã HS 25174900: Bột CaCO3 LH-2200 có kích thước hạt dưới 0. 125mm độ trắng trên 90%. (mới 100%, Bột do cty CPXM&KSYB cung cấp đá vôi khai thác ở Tây Bắc mỏ Mông Sơn, Yên Bình, YB)... (mã hs bột caco3 lh22/ hs code bột caco3 lh)
- Mã HS 25174900: CARBITAL N700- Canxi cacbonat dạng bột được sản xuất từ đá vôi tự nhiên, phân tán trong nước, khai theo kết quả số 562/TB-PTPL ngày 16/10/2015 của Trung tâm Đà Nẵng. Mới 100%.... (mã hs carbital n700/ hs code carbital n70)
- Mã HS 25174900: Canxi carbonat dạng bột (Chất hỗ trợ chống đống bánh trong quá trình sản xuất cao su) (8108ND), CaCO3, ptpl ở tk 102729904320 ngày 01/07/2019... (mã hs canxi carbonat/ hs code canxi carbon)
- Mã HS 25174900: Bột đá CaCO3, trọng lượng 50kg/bao, dùng để khử trùng làm sạch trong công xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs bột đá caco3 t/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174900: Chất phụ gia tổng hợp-Bột canxi carbonat sản xuất từ đá tự nhiên, kích thước hạt từ 0. 125mm trở xuống TLA-142... (mã hs chất phụ gia tổ/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25174900: Bột Calcium Carbonate (CaCo3)... (mã hs bột calcium car/ hs code bột calcium)
- Mã HS 25174900: Bột đá (CaCo3 từ tự nhiên)... (mã hs bột đá caco3 t/ hs code bột đá caco)
- Mã HS 25174900: Canxi Cacbonat (Bột đá vôi CaCo3 siêu mịn SO3 không tráng phủ acid stearic, D97 15 micron, kích thước < 0. 125mm)... (mã hs canxi cacbonat/ hs code canxi cacbon)
- Mã HS 25174900: Bột đá vôi đã nhuộm màu vàng nhạt dùng để gắn phào, mới 100%, hiệu chữ Trung Quốc.... (mã hs bột đá vôi đã n/ hs code bột đá vôi đ)
- Mã HS 25174900: Bột đá vôi (đá hoa) trắng siêu mịn không tráng phủ Acid stearic, giúp tăng khả năng quang học của sơn và trọng lượng sơn, 750g/ gói, nhãn hiệu THNA, mới 100%... (mã hs bột đá vôi đá/ hs code bột đá vôi)
- Mã HS 25174900: Bột đá trắng CACO3 CC-600 sản xuất từ đá hoa trắng thuộc nhóm 25. 15 (xuất xứ Việt Nam, không tráng phủ).... (mã hs bột đá trắng ca/ hs code bột đá trắng)
- Mã HS 25174900: Bột đá không tráng phủ axit stearic VNC100 (150 mesh); cỡ hạt<0. 125mm; độ trắng: 92. 9%; 25kg/bao; cỡ hạt: 150 mesh. Hàng mới100%... (mã hs bột đá không tr/ hs code bột đá không)
- Mã HS 25174900: Bột đá vôi trắng siêu mịm không tráng phủ... (mã hs bột đá vôi trắn/ hs code bột đá vôi t)
- Mã HS 25174900: CaCO3-Bột đá vôi (BỘT ĐÁ VÔI TRẮNG SIÊU MỊN KHÔNG TRÁNG PHỦ ACID STEARIC GP-PO-025)... (mã hs caco3bột đá vô/ hs code caco3bột đá)
- Mã HS 25174900: BỘT ĐÁ HOA TRẮNG (MARBLE) SIÊU MỊN CACO3 KHÔNG TRÁNG PHỦ ACID STEARIC GP-PO-012, CỠ HẠT <0. 125MM nguyên liệu dùng để sản xuất gia công đế giầy... (mã hs bột đá hoa trắn/ hs code bột đá hoa t)
- Mã HS 25174900: Bột đá canxi cacbonat không tráng phủ axit stearic, mã HD525, độ trắng >80%, cỡ hạt <0. 125 mm... (mã hs bột đá canxi ca/ hs code bột đá canxi)
- Mã HS 25174900: Calcium Carbonate... (mã hs calcium carbona/ hs code calcium carb)
- Mã HS 25174900: Bột đá mịn màu xám dùng để pha với nhựa BIF-4700... (mã hs bột đá mịn màu/ hs code bột đá mịn m)
- Mã HS 25174900: Bột đá dạng bột, quy cách đóng gói 25kg/bao, sử dụng trong gia công ván đồ gỗ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs bột đá dạng bột/ hs code bột đá dạng)
- Mã HS 25174900: Bột đá vôi... (mã hs bột đá vôi/ hs code bột đá vôi)
- Mã HS 25174900: Bột đá cacbonat canxi siêu mịn không tráng phủ SW-7000 theo hợp đồng số HTD-STI/191204 ngày 4/12/2019 (đóng bao jumbo 500 kg); Cỡ hạt < 0. 125mm: 100%; độ trắng > 94%... (mã hs bột đá cacbonat/ hs code bột đá cacbo)
- Mã HS 25174900: Bột đá CaCO3 (LCC65), kích thước <0. 125 mm, độ trắng 96. 8%. Hàng mới 100%... (mã hs bột đá caco3 l/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174900: Bột đá Canxi Cacbonat siêu mịn không tráng phủ axit stearic mã Norcemco-F07 (mã vỏ bao VM4), 100% cỡ hạt nhỏ hơn 0, 125mm... (mã hs bột đá canxi ca/ hs code bột đá canxi)
- Mã HS 25174900: Bột đá không tráng phủ axit stearic VNC20, mã hàng JV-4, cỡ hạt<0. 125mm; độ trắng: 93. 5%; 25kg/bao; 20 micron met;hàng mới... (mã hs bột đá không tr/ hs code bột đá không)
- Mã HS 25174900: Bột đá siêu mịn CaCO3 không tráng phủ axit stearic mã hàng fincarb 7 (25kg/ bao) độ trắng 96. 9% cỡ hạt d97 35+/- 1 micron, mới 100%... (mã hs bột đá siêu mịn/ hs code bột đá siêu)
- Mã HS 25174900: Bột đá Cacium carbonate (CaCO3), cỡ hạt < 0. 125mm, độ trắng 93. 5%, dùng làm phụ gia trong sản xuất nhựa, đóng gói 25kg/túi, mới 100%. tiêu chuẩn VILAS số: 19V02KK05753 ngày 02/01/2020... (mã hs bột đá cacium c/ hs code bột đá caciu)
- Mã HS 25174900: BOT CACBONAT CANXI SIEU MIN JHC KHONG TRANG PHU AXIT STEARIC. DO TRANG >94%, CO HAT D100: 21. 07 micron THEO PHIEU KET QUA THU NGHIEM SO 1517. 19VILAS-HN... (mã hs bot cacbonat ca/ hs code bot cacbonat)
- Mã HS 25174900: Bột đá trắng siêu mịn không tráng phủ acid stearic DIAMOND-1 theo hợp đồng số MI01112019 ngày (01/11/2019), tỉ lệ qua sàng 0, 125 micromet: 100%, độ trắng: 96. 2%... (mã hs bột đá trắng si/ hs code bột đá trắng)
- Mã HS 25174900: Bột đá vôi siêu mịn không tráng phủ axit stearic, mã hàng VMC-4500, cỡ hạt 45, 06 micron, độ trắng 96, 01%, vilas 06. 12. 19. 01. 04/BĐ ngày 07/12/2019... (mã hs bột đá vôi siêu/ hs code bột đá vôi s)
- Mã HS 25174900: Bột Calcium Carbonate (CaCo3)... (mã hs bột calcium car/ hs code bột calcium)
- Mã HS 25174900: Bột đá CaCO3, trọng lượng 50kg/bao, dùng để khử trùng làm sạch trong công xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs bột đá caco3 t/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174900: Bột đá hoa trắng siêu mịn mã hiệu EAMC 13 không tráng phủ: độ trắng > 90%, kích thước: < 0. 125 mm; số TN: 10. 12. 19. 01. 02/BĐ ngày 11/12/2019... (mã hs bột đá hoa trắn/ hs code bột đá hoa t)
- Mã HS 25174900: Bột đá CaCO3 siêu mịn mã hàng MCH-8, cỡ hạt toàn phần (100%) <0. 125mm, độ trắng 98. 30%, hàm lượng CaCO3 96, 9% (Norcemco- F04)... (mã hs bột đá caco3 si/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174900: Bột đá vôi CaCO3-Varun siêu mịn không tráng phủ axit stearic, có kích thước (cỡ hạt) <0. 125 mm (Số Vilas: 1133/AD-PTN, Độ trắng: 96. 5 %)... (mã hs bột đá vôi caco/ hs code bột đá vôi c)
- Mã HS 25174900: Bột đá CaCO3 75-80 micromet, kích thước <0, 125 mm; độ trắng 89%. Hàng mới 100%... (mã hs bột đá caco3 75/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174900: Bột đá CaCO3 độ trắng 85. 7%, cỡ hạt 100% <1mm... (mã hs bột đá caco3 độ/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174900: Bột đá trắng CaCO3 CC-600 sản xuất từ đá hoa trắng thuộc nhóm 25. 15(không tráng phủ, cỡ hạt 25. 14 micrômét (+/-)3 micrômét, độ trắng 97. 1%(+/-)1, để sản xuất sơn nước, nhựa, bột trét. )... (mã hs bột đá trắng ca/ hs code bột đá trắng)
- Mã HS 25174900: Bột đá CaCO3 không tráng phủ 150-180 micromet, kích thước < 1mm; độ trắng 88%. Hàng mới 100%... (mã hs bột đá caco3 kh/ hs code bột đá caco3)
- Mã HS 25174900: Bột canxi carbonate Omycarb 5- HO. Làm từ đá A nhóm 25. 15 Hàng mới 100%. Đóng bao 25 Kg. Kích cỡ hạt: 0. 0025mm.... (mã hs bột canxi carbo/ hs code bột canxi ca)
- Mã HS 25174900: Chặn giấy vẽ cô gái bằng sỏi loại CG06... (mã hs chặn giấy vẽ cô/ hs code chặn giấy vẽ)
- Mã HS 25174900: Calcium Carbonate... (mã hs calcium carbona/ hs code calcium carb)
>